E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 611 din  6 octombrie 1997

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din 21 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 36 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Dinu Gavrilescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul lucrarilor publice
                        si amenajarii teritoriului,
                        Ioan Lucacel,
                        secretar de stat


    ANEXA 1

                      REGULAMENT
de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Rolul regulamentului si domeniul de aplicare

    (1) Prezentul regulament reprezinta sistemul unitar de norme, reguli, criterii si principii privind aplicarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996.
    (2) Regulamentul precizeaza aplicarea Legii nr. 84/1996 in activitatile de cercetare, studii de teren, proiectare, executie, exploatare, intretinere, reparatii, finantare din fondurile constituite potrivit legii si altele asemenea din domeniul imbunatatirilor funciare.
    (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, care realizeaza activitati in domeniul imbunatatirilor funciare pe teritoriul Romaniei.
    (4) Intelesul unor termeni de specialitate din lege si din regulament este cuprins in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Art. 2
    Definirea, rolul, scopul, importanta si particularitatile amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari complexe de constructii hidrotehnice si agropedoameliorative, care se realizeaza pe terenuri cu destinatie agricola sau silvica.
    (2) Rolul amenajarilor de imbunatatiri funciare este de a preveni, de a reduce si de a inlatura procesele de deteriorare a fondului funciar, cauzate de factori naturali - seceta, inundatii, exces de umiditate - sau de activitati antropice prin masuri specifice.
    (3) Scopul amenajarilor de imbunatatiri funciare este de valorificare superioara a fondului funciar, in principal cresterea potentialului productiv al solului si introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.
    (4) Importanta amenajarilor de imbunatatiri funciare este definita de:
    a) intinderea deosebit de mare a terenurilor afectate de factori limitativi - peste 70% din suprafata cu destinatie agricola -, care reclama amenajari / lucrari de imbunatatiri funciare pentru ameliorare;
    b) caracterul de utilitate publica de interes national si, dupa caz, local al acestor amenajari / lucrari;
    c) contributia majora pe care o au la protectia, conservarea si utilizarea durabila a solului, la asigurarea securitatii alimentare si la mentinerea si ameliorarea calitatii mediului.
    (5) Particularitatile principale ale amenajarilor de imbunatatiri funciare sunt:
    a) proiectarea, executarea si exploatarea, dupa caz:
    - pe genuri de lucrari sau in complex, pe aceeasi suprafata, in functie de necesitatile de ameliorare a terenului;
    - intr-o singura etapa sau in mai multe etape, in functie de necesitatea, oportunitatea, complexitatea si efectul lucrarilor din etapele anterioare;
    - in corelare cu continutul planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii;
    - in acord cu interesele proprietarilor de terenuri, potrivit prevederilor legale;
    - tinand seama de cerintele economiei nationale si de masurile de protectie a mediului;
    b) ajustarea, periodic, in acord cu cerintele procesului de ameliorare la noile conditii din teritoriu, impuse de schimbarile importante care pot avea loc pe suprafetele amenajate, datorita oscilatiilor periodice ale factorilor de risc si progresului social; ajustarea implica, dupa caz, reabilitarea, modernizarea, completarea si extinderea amenajarilor.
    Art. 3
    Lucrarile si zonele de protectie aferente din amenajarile de imbunatatiri funciare
    (1) Indiguirile si regularizarile cursurilor de apa cuprind, dupa caz, urmatoarele lucrari: indiguiri, calibrari si reprofilari de albii, taieri de coturi, derivatii, consolidari de maluri, acumulari temporare, cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si a sigurantei in exploatare, cu instalatiile aferente.
    (2) Amenajarile de irigatii cuprind, dupa caz:
    a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale, puturi forate, conducte, bazine de aspiratie si de refulare, aparari si consolidari de maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu instalatiile aferente;
    b) lucrari pentru aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stavilare, constructii de traversare si de subtraversare, statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, consolidari, captuseli, cu instalatiile aferente;
    c) lucrari pentru amenajarea interioara: canale si conducte ingropate, care alimenteaza cu apa instalatiile de irigatii si, dupa caz, agregatele de pompare mobile, lucrari de nivelare a terenului, cu instalatiile aferente;
    d) instalatii de irigatii si agregate de pompare mobile pentru aplicarea udarilor;
    e) lucrari pentru evacuarea apei in caz de avarii: canale, conducte, deversoare, stavilare, cu instalatiile aferente;
    f) ploturi demonstrative-pilot, cu instalatiile si dotarile aferente, inclusiv instalatiile de irigatii;
    g) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare si dispecerizare si altele asemenea, cu instalatiile aferente;
    h) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in exploatare, stationare hidrogeologice, drumuri de exploatare, cu instalatiile aferente;
    i) lucrari si masuri pedoameliorative, prevazute la alin. (6).
    (3) Orezariile cuprind, dupa caz:
    a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale, conducte, bazine de aspiratie si de refulare, aparari si consolidari de maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu instalatiile aferente;
    b) lucrari pentru aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stavilare, vanete, constructii de traversare si subtraversare, statii de pompare, consolidari, captuseli, cu instalatiile aferente;
    c) lucrari pentru colectarea si evacuarea apei: canale, conducte, lucrari de traversare si de subtraversare, consolidari, stavilare, cu instalatiile aferente;
    d) lucrari pentru evacuarea apei in emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, conducte, constructii de subtraversare, consolidari si aparari de maluri, cu instalatiile aferente;
    e) drumuri de exploatare;
    f) lucrari pentru amenajarea interioara: lucrari de nivelare a terenului, digulete, rigole si canale de contur;
    g) instalatii de irigatii si agregate de pompare mobile pentru aplicarea udarilor;
    h) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare si dispecerizare, cu instalatiile aferente;
    i) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in exploatare, cu instalatiile aferente;
    j) lucrari si masuri agropedoameliorative, prevazute la alin. (6).
    (4) Amenajarile de desecare si de drenaj cuprind, dupa caz:
    a) lucrari pentru amenajarea interioara: lucrari de nivelare si de modelare a terenului, canale provizorii de colectare si de evacuare a apei, drenuri orizontale, drenuri verticale, cu instalatiile aferente;
    b) lucrari pentru colectarea si evacuarea apei: canale, drenuri colectoare, drenuri verticale, conducte, lucrari de traversare si de subtraversare, statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, noduri hidrotehnice, consolidari, cu instalatiile aferente;
    c) lucrari pentru evacuarea apei in emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, conducte, subtraversari, consolidari si aparari de maluri, cu instalatiile aferente;
    d) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru dispecerizare si automatizare, cu instalatiile aferente;
    e) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in exploatare, drumuri de exploatare, stationare hidrogeologice, cu instalatiile aferente;
    f) lucrari si masuri agropedoameliorative, prevazute la alin. (6).
    (5) Amenajarile de combatere a eroziunii solului cuprind, dupa caz:
    a) lucrari pentru amenajarea versantilor / terenurilor in panta: nivelarea-modelarea terenurilor, captari de izvoare, drumuri cu caracter antierozional, canale, debusee, terase, cleionaje, praguri, caderi, consolidari, lucrari de traversare si de subtraversare, drenuri, cu instalatiile aferente;
    b) masuri agrotehnice pentru protectia solului: sisteme de culturi pe curbele de nivel, in fasii si in benzi inierbate, asolamente de protectie; lucrari agropedoameliorative, prevazute la alin. (6);
    c) lucrari pentru stingerea formatiunilor torentiale / ameliorarea torentialitatii / combaterea eroziunii de adancime: nivelari-modelari si umpluturi cu terasamente, canale de nivel, plantatii silvice, imprejmuiri, taluzari, ziduri de sprijin, caderi in trepte, instalatii de curent rapid, consolidari, cleionaje, gardulete, traverse, praguri, baraje, casoaie, gabioane, canale de evacuare in emisar, lucrari de traversare si de subtraversare, cu instalatiile aferente;
    d) lucrari pentru ameliorarea terenurilor afectate de alunecari: canale de evacuare a apei, drenuri, captari de izvoare, impaduriri, imprejmuiri, ziduri de sprijin, contrabanchete, lucrari de nivelare-modelare a terenului;
    e) lucrari pentru stabilizarea / ameliorarea nisipurilor miscatoare / de combatere a eroziunii eoliene: lucrari de nivelare-modelare a terenului, de desecare, de drenaj, de irigatii, plantatii de protectie si de livezi, imprejmuiri, drumuri de exploatare, lucrari si masuri agropedoameliorative, prevazute la alin. (6), si agrotehnice specifice si altele asemenea;
    f) campuri / perimetre demonstrative-pilot, cu instalatiile si dotarile aferente;
    g) cantoane, constructii pentru paza si siguranta in exploatare, cu instalatiile aferente.
    (6) Lucrarile si masurile agropedoameliorative cuprind, dupa caz: lucrari de nivelare-modelare a terenului, scarificari, afanari adanci, rigole si santuri de scurgere a apei, araturi in benzi cu coame, drenuri cartita, udari de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente si ingrasaminte, defrisari, scoateri de cioate:
    a) se executa, dupa caz, in mai multe cicluri, pe toata durata de ameliorare a terenului;
    b) se pot asocia, dupa caz, la amenajarile de irigatii, de desecare, de drenaj, de combatere a eroziunii solului, de ameliorare a terenurilor saraturate, acide, pe nisipuri, terenuri poluate, degradate antropic, precum si pe alte terenuri care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie.
    (7) Amenajarile silvice de infiintare a perdelelor forestiere pentru protectia terenurilor agricole si lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si a plantatiilor antierozionale cuprind, dupa caz, urmatoarele lucrari: lucrari de pregatire a terenului, plantari, imprejmuiri; aceste amenajari se pot asocia, dupa caz, la indiguiri si regularizari, la amenajarile de irigatii, de desecare-drenaj, de combatere a eroziunii solului.
    (8) Amenajarile de imbunatatiri funciare mai cuprind solutii si lucrari noi, rezultate din activitatea de cercetare si tehnica noua promovata prin documentatiile tehnico-economice aprobate.
    (9) Zonele de protectie a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sunt obligatorii pentru lucrarile principale. Aceste zone sunt cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul regulament. Proiectantul lucrarilor poate propune, pe baza de justificari tehnice si economice, zone de protectie si pentru alte lucrari care nu sunt mentionate in anexa nr. 2 la regulament.
    (10) Stabilirea zonelor de protectie, cu dimensiunile si categoriile de folosinta aferente, precum si indicarea regimului restrictional se evidentiaza la studiul de fezabilitate.
    (11) Terenul aferent zonelor de protectie se ocupa definitiv. Terenul ocupat definitiv de catre zonele de protectie, aferente lucrarilor de utilitate publica, se expropriaza potrivit legii.
    (12) Amplasamentul, latimea, categoria de folosinta si vecinii zonei, precum si constructia pe care o protejeaza, se inscriu in cadastru potrivit legii.
    (13) Regimul restrictional al zonelor de protectie se asigura de catre administratorul amenajarii / lucrarilor.
    Art. 4
    Utilitatea publica a amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica de interes national sau local sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentul regulament. Amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile din fondul forestier proprietate publica a statului se incadreaza la utilitatea publica de interes national, indiferent de marimea suprafetei sau de lungimea formatiunilor torentiale.
    (2) Amenajarile complexe de imbunatatiri funciare preiau caracterul de utilitate publica dobandit de amenajarile predominante din cadrul acestora.
    (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare care nu fac parte din categoria amenajarilor de utilitate publica sunt amenajari de utilitate privata.
    Art. 5
    Propuneri si initiative privind realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Propunerile de proiect pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se pot face de catre proprietarii de terenuri, Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si locale, organizatiile neguvernamentale si de catre alte persoane juridice sau fizice interesate.
    (2) Propunerile de proiect, insotite de un memoriu justificativ care va cuprinde: date generale privind amplasamentul, marimea si necesitatea amenajarii, proprietarii terenurilor si sursele de finantare, se transmit:
    a) Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica de interes national;
    b) Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de interes local.
    (3) Initiativa realizarii amenajarilor de imbunatatiri funciare apartine:
    a) Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pentru terenuri cu destinatie agricola, pe care se propun proiecte de utilitate publica de interes national;
    b) Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru terenuri cu destinatie silvica;
    c) Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor judetene sau locale, pentru proiecte de interes local.
    (4) Selectarea si stabilirea prioritatii initiativelor se fac, pe baza documentelor prevazute la alin. (2), de catre autoritatile mentionate la alin. (3).
    Art. 6
    Acordul proprietarilor de terenuri pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare pe terenurile care le apartin
    (1) Acordul proprietarilor de terenuri este obligatoriu pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica, potrivit legii.
    (2) Acordul proprietarilor de terenuri se obtine in faza studiului de fezabilitate de catre beneficiarul de investitie, in doua etape:
    a) in etapa I se obtine acordul preliminar / de principiu, prealabil elaborarii studiului de fezabilitate, daca studiul a fost inclus in lista obiectivelor de investitii, aprobata potrivit legii; acest acord se refera, dupa caz, la:
    - includerea suprafetelor in amenajarea preconizata;
    - acceptarea accesului / trecerii libere a personalului insarcinat cu efectuarea cercetarii, studiilor de teren si cu proiectarea lucrarilor;
    b) in etapa a II-a se obtine acordul ferm, pe baza datelor si elementelor din studiul de fezabilitate; acest acord se refera, dupa caz, la:
    - amenajarea suprafetelor care le apartin;
    - participarea cu fonduri la realizarea investitiei;
    - asumarea managementului amenajarilor / lucrarilor;
    - acceptarea accesului / trecerii libere a personalului insarcinat cu efectuarea studiilor de teren si proiectarii la fazele urmatoare de proiectare, cu executarea, cu exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor, precum si accesului / trecerii libere a instalatiilor si utilajelor de imbunatatiri funciare si a personalului autorizat, potrivit legii;
    - reglementarea schimburilor de terenuri si despagubirilor pentru ocuparea temporara a terenurilor, pentru exproprieri si altele asemenea.
    (3) Proprietarii de terenuri au dreptul la despagubiri pentru daunele produse la culturile agricole.
    (4) Amenajarile / lucrarile de utilitate publica se proiecteaza, se promoveaza si se executa in cazul in care s-au obtinut acordurile proprietarilor de terenuri pentru suprafata prevazuta la amenajare, in conditiile legi. Acordul nu este necesar in caz de extrema urgenta, impusa de executarea imediata a unor lucrari, si in caz de calamitati naturale, potrivit legii.
    (5) Proprietarii de terenuri, care nu sunt de acord cu realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare pe terenurile care le apartin, pot face intampinari, in conditiile legii.
    Art. 7
    Exproprieri
    (1) Transferurile de proprietate si exproprierile in vederea executarii amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica se fac potrivit legii.
    (2) Sunt supuse exproprierii terenurile ocupate definitiv de lucrarile si de zona de protectia aferenta acestora, care servesc mai multi proprietari.
    (3) Administrarea terenurilor expropriate revine administratorului lucrarilor - Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare.
    (4) Proprietarii de terenuri, care au fost expropriati, au dreptul la o dreapta si prealabila despagubire potrivit legii.
    (5) Procedurile de plata a despagubirilor, precum si cele de expropriere sunt reglementate prin lege.
    (6) Cheltuielile privind despagubirile si exproprierile se suporta din devizul general al investitiei.
    Art. 8
    Ocuparea terenurilor pentru lucrarile de imbunatatiri funciare
    (1) Ocuparea terenurilor pentru lucrarile de imbunatatiri funciare poate fi definitiva si/sau temporara.
    (2) Ocuparea definitiva a terenurilor agricole si silvice pentru lucrarile de imbunatatiri funciare este scutita de taxe, potrivit legii.
    (3) Ocuparea temporara a terenurilor agricole si silvice pentru activitati ce au legatura cu realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare necesita depunerea unei garantii in bani, egala cu taxa prevazuta in cazul in care terenurile respective ar fi scoase definitiv din circuitul agricol si silvic, potrivit legii.
    (4) Proprietarii de terenuri au dreptul, dupa caz:
    a) la schimburi de terenuri, in cazul in care exista aceasta posibilitate;
    b) la despagubiri, in caz de ocupare definitiva si/sau temporara cu lucrari.
    (5) Reglementarile in legatura cu ocuparea terenurilor se solutioneaza in cadrul studiului de fezabilitate si se pun in aplicare inainte de inceperea executarii lucrarilor.
    Art. 9
    Afectarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, in functiune sau prevazute a se realiza, de catre alte investitii ori de catre modificari ale folosintelor terenurilor pe care le servesc
    (1) Afectarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, in functiune sau prevazute a se realiza, de catre alte investitii ori de catre modificari ale folosintelor terenurilor pe care le servesc, nu se poate face decat in concordanta cu planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, si cu acordul scris, emis, dupa caz, de catre:
    a) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru amenajarile / lucrarile aflate in administrarea acestuia, si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru amenajarile / lucrarile din domeniul silvic si al gospodaririi apelor;
    b) autoritatile administrativ-teritoriale, pentru amenajarile / lucrarile finantate de la bugetele locale;
    c) proprietarii de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare finantate de catre acestia, altii decat cei nominalizati la lit. a) si b).
    (2) Solicitarea acordului va fi insotita de o documentatie justificativa, care va cuprinde, dupa caz:
    a) amplasamentul, necesitatea si oportunitatea investitiei / modificarilor folosintelor terenurilor care afecteaza amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare;
    b) sinteza elementelor si datelor tehnice si economice privind investitia / modificarea folosintelor terenurilor care afecteaza amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare;
    c) date si elemente privind amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare;
    d) evaluarea daunelor si a despagubirilor privind amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare afectate;
    e) masurile prevazute pentru functionarea amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare afectate partial;
    f) acordul proprietarilor de terenuri afectate, daca acestea nu se expropriaza pentru cauza de utilitate publica;
    g) alte elemente si date specifice;
    h) piese desenate specifice.
    (3) Emiterea acordului se face cu plata unui tarif de catre solicitant, stabilit de catre emitent pe baza cheltuielilor efective efectuate in acest scop.
    Art. 10
    Scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica
    (1) Scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica poate fi facuta, indiferent de gradul de amortizare si de durata de functionare, in urmatoarele cazuri:
    a) din motive economice, sociale si/sau ecologice;
    b) in situatiile de imposibilitate a functionarii din cauza de forta majora - dezastre naturale, razboaie si altele asemenea.
    (2) Initiatorul scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica, finantate de la bugetul de stat, este, dupa caz:
    a) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare care servesc terenuri cu folosinta preponderenta agricola;
    b) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cazul amenajarilor care servesc terenuri cu folosinta silvica, precum si cele care au legatura cu lucrari de gospodarire a apelor.
    (3) Initiatorul scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica, finantate de la bugetele locale, este autoritatea administratiei publice locale.
    (4) Cand scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare se impune si din motive ecologice, potrivit alin. (1) lit. a), initiatorul scoaterii din functiune, in cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica finantate de la bugetul de stat, poate fi si autoritatea centrala pentru protectia mediului, iar in cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica finantate de la bugetele locale, initiatorii scoaterii din functiune pot fi si agentiile teritoriale pentru protectia mediului.
    (5) Aprobarea scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica se face prin:
    a) hotarare a Guvernului, in cazul amenajarilor finantate de la bugetul de stat;
    b) hotarare a autoritatii administratiei publice locale, in cazul amenajarilor finantate de la bugetele locale.
    (6) Mijloacele fixe din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, finantate de la bugetul de stat si din sursele proprii ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, scoase din functiune pe o durata mai mare de 1 an si care nu sunt cuprinse intr-un program de restructurare si/sau reabilitare, vor fi vandute prin licitatie publica, potrivit legii. In cazul in care mijloacele fixe aflate in conservare nu sunt vandute prin licitatie, acestea pot fi scoase din functiune si casate, potrivit legii.
    (7) Fondurile obtinute din valorificarea mijloacelor fixe din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, finantate de la bugetul de stat, scoase la licitatie sau casate, potrivit legii, constituie surse de finantare pentru lucrarile de imbunatatiri funciare aprobate conform legii.
    Art. 11
    Coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare
    (1) Coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol se face de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic se face de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (3) In rezolvarea problemelor majore de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei colaboreaza cu Comitetul National Roman pentru Irigatii si Drenaje, care este organism consultativ in domeniu, cu unitatile de cercetare si de invatamant superior de profil, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale din domeniu si, dupa caz, cu ministerele interesate.

    CAP. 2
    Cercetare si proiectare

    Art. 12
    Cercetarea in domeniul imbunatatirilor funciare
    (1) Organizarea si desfasurarea activitatii de cercetare in domeniul imbunatatirilor funciare se fac potrivit legii.
    (2) Coordonarea activitatii de cercetare in domeniul imbunatatirilor funciare este in sarcina Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti".
    (3) Programul de cercetare in domeniu se elaboreaza de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si, dupa caz, de catre Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, pe baza strategiilor sectoriale ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si se aproba potrivit legii.
    Art. 13
    Studiile de teren si proiectarea in domeniul imbunatatirilor funciare
    (1) Studiile de teren si proiectarea in domeniul imbunatatirilor funciare se asigura de persoane juridice si/sau fizice atestate. Adjudecarea studiilor de teren si proiectarea pentru amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se fac pe baza de licitatie publica, potrivit legii.
    (2) Atestarea se face pe baza metodologiilor emise, dupa caz, de catre:
    a) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul persoanelor juridice si/sau fizice care efectueaza studii de teren si elaboreaza documentatii tehnico-economice pentru amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol;
    b) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cazul persoanelor juridice si/sau fizice care efectueaza studii de teren si elaboreaza documentatii tehnico-economice pentru amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.
    (3) Metodologiile de atestare se aproba prin ordinul ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Fazele de proiectare sunt cele stabilite potrivit prevederilor legale.
    (5) Pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, cu grad inalt de complexitate, se poate organiza concurs de idei pentru fundamentarea elaborarii studiului de prefezabilitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, in conformitate cu prevederile legale.
    (6) Verificarea studiilor si a documentatiilor tehnico-economice privind amenajarile de imbunatatiri funciare se efectueaza de catre specialisti atestati, potrivit legii.
    (7) Normele si responsabilitatile in efectuarea studiilor de teren si in elaborarea documentatiilor tehnico-economice de imbunatatiri funciare sunt cele stabilite de lege.

    CAP. 3
    Executarea si receptionarea lucrarilor

    Art. 14
    Date generale privind executarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare
    (1) Executarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se face de catre persoane juridice si/sau fizice atestate, pe baze contractuale. Adjudecarea contractului privind executarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se face prin licitatie publica, potrivit legii.
    (2) Atestarea se face pe baza metodologiilor emise, dupa caz, de catre:
    a) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul persoanelor juridice si/sau fizice care executa lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul agricol;
    b) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cazul persoanelor juridice si/sau fizice care executa lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic.
    (3) Metodologiile de atestare se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Executarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privata, precum si a lucrarilor pedoameliorative, incepand cu ciclul 2 de ameliorare, si a masurilor agrotehnice antierozionale din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica este in sarcina detinatorilor de terenuri cu orice titlu.
    (5) Normele si responsabilitatile in executarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare, incluzand si conditiile de executie prevazute in documentatiile tehnico-economice aprobate si in contractele de executie, sunt cele stabilite prin lege.
    Art. 15
    Urmarirea executarii lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica
    (1) Urmarirea executarii lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se face de catre beneficiarul de investitie, pe toata durata executarii lucrarilor, potrivit legii.
    (2) Lucrarile realizate necorespunzator se opresc / sisteaza de catre organisme si persoane abilitate prin lege, urmand ca pentru refacerea lucrarilor sa se aplice prevederile contractuale.
    Art. 16
    Sistarea si intreruperea executiei lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de la bugetul de stat
    (1) Sistarea executiei lucrarilor se poate face in urmatoarele cazuri:
    a) oprirea executiei din lipsa surselor de finantare pe o perioada mai mare de un an;
    b) din cauza de forta majora - dezastre naturale, razboaie si altele asemenea;
    c) din lipsa avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire, prevazute de lege, sau din nerespectarea conditiilor prevazute in acestea.
    (2) Initiatorul sistarii lucrarilor este ordonatorul principal de credite, pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b). Pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. c), initiatorul sistarii lucrarilor poate fi oricare dintre autoritatile abilitate de lege sa emita avizele, acordurile si autorizatia de construire si de punere in functiune.
    (3) Aprobarea sistarii lucrarilor este necesara numai pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si se da de catre Guvern.
    (4) Intreruperea executarii lucrarilor poate fi hotarata de catre beneficiarul de investitie, in cazul perioadelor climatice nefavorabile prelungite si/sau sistarii finantarii, cu luarea masurilor de conservare in conditii care sa le asigure integritatea corespunzatoare stadiului realizat pana la reluarea lucrarilor.
    Art. 17
    Receptionarea si punerea in functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se receptioneaza si se pun in functiune de catre beneficiarul de investitie, antreprenorul general si de proprietarii de terenuri, in prezenta proiectantului general, potrivit legii.
    (2) Comisiile de receptie se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit legii.
    (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privata se receptioneaza si se pun in functiune de catre proprietarii de terenuri, cu respectarea procedurilor legale.
    (4) Executantul lucrarilor este obligat sa efectueze toate remedierile si completarile cerute de comisia de receptie, la termenele si in conditiile stabilite de aceasta, potrivit legii.
    Art. 18
    Cartea tehnica a constructiei
    (1) Cartea tehnica a constructiei se intocmeste pentru fiecare amenajare de imbunatatiri funciare de utilitate publica prin grija investitorului, potrivit legii.
    (2) Cartea tehnica a constructiei se completeaza de catre investitor sau, dupa caz, de catre administrator, ori de cate ori se realizeaza lucrari de reabilitare, de modernizare sau de extindere, care modifica situatia initiala a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica, in conditiile legii.
    Art. 19
    Urmarirea comportarii in exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Urmarirea comportarii in exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare reprezinta actiunile care au drept scop asigurarea mentinerii exigentelor esentiale, inclusiv a parametrilor proiectati, si realizarea la timp a interventiilor care se impun asupra lucrarilor, potrivit legii, si este obligatorie pe toata durata normala de functionare a mijloacelor aferente.
    (2) Urmarirea comportarii in exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare se face, dupa caz, de catre investitor, proprietar, administrator sau utilizator, potrivit legii.
    (3) Nerealizarea parametrilor proiectati, pe baza carora s-au obtinut avizele, acordurile si autorizatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c), obliga la punerea in aplicare a masurilor dispuse de autoritatile abilitate.

    CAP. 4
    Exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor

    Art. 20
    Preluarea in exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, finantate de la bugetul de stat, din alte surse ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, sunt proprietate publica a statului si se administreaza de catre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau pot fi, dupa caz, concesionate ori inchiriate persoanelor juridice, potrivit legii.
    (2) Mijloacele fixe si dotarile aflate in patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, precum si cele pe care le realizeaza din surse proprii, credite si alocatii de la buget constituie proprietate publica.
    (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de proprietarii de terenuri se preiau si pot fi administrate de catre acestia sau de catre persoane juridice si/sau fizice de specialitate.
    (4) Amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, finantate de la bugetul de stat sau din surse proprii ale Regiei Nationale a Padurilor, sunt proprietate publica a statului si se administreaza de catre Regia Nationala a Padurilor.
    Art. 21
    Obligatiile principale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica
    Obligatiile principale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica sunt urmatoarele:
    a) sa asigure functionarea lucrarilor la parametrii proiectati, cu exceptia cazurilor cand functionarea este impiedicata de factori naturali care nu pot fi influentati de administrator;
    b) sa intretina si sa repare lucrarile, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente;
    c) sa asigure paza si sa pastreze integritatea patrimoniului pe care il gestioneaza;
    d) sa fundamenteze necesarul de surse si de fonduri si sa gestioneze fondurile alocate si mijloacele de care dispune pentru functionarea, intretinerea si repararea lucrarilor;
    e) sa constituie stocul minim de materiale, combustibili, lubrifianti, unelte si utilaje necesare exploatarii amenajarilor de imbunatatiri funciare, in corelare cu fondurile alocate;
    f) sa organizeze si sa desfasoare actiuni de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajari;
    g) sa constituie stocul intangibil de materiale, combustibili, lubrifianti, unelte si utilaje necesare pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajari;
    h) sa acorde, la cerere, asistenta tehnica pentru aplicarea udarilor din amenajarile de irigatii, pe baza de contract incheiat pe principii comerciale;
    i) sa urmareasca impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu si sa aplice masuri de corectie, in cazul constatarii unor tendinte negative, stabilite prin documentatii tehnico-economice si/sau ecologice;
    j) sa aplice procedeele tehnologice, solutiile, tehnologiile si tehnica adecvata, care sa permita realizarea activitatilor in conditiile de calitate prevazute in normele, standardele si reglementarile legale in vigoare;
    k) sa comunice autoritatilor abilitate prin lege si sa informeze Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, ori de cate ori este cazul si prin orice mijloace, despre situatiile majore care afecteaza sau pun in pericol amenajarile de imbunatatiri funciare, precum si cele care ii impiedica sa aplice de urgenta masurile care se impun pentru prevenire si/sau remediere;
    l) sa evalueze, dupa caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele si pagubele produse amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrare de actiunile factorilor de risc si de calamitatile naturale si sa faca demersurile necesare obtinerii de fonduri in vederea remedierii, potrivit legii;
    m) sa pastreze si sa arhiveze documentele justificative privind proiectarea si executarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, la care a fost ordonator de credite, potrivit legii;
    n) sa respecte prevederile care ii revin din lege si din prezentul regulament de aplicare a acesteia.
    Art. 22
    Actiuni operative principale in activitatea de exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica
    Actiunile operative principale in activitatea de exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica sunt urmatoarele:
    (1) In sarcina administratorului lucrarilor:
    a) in amenajarile de irigatii: determinarea rezervei de apa din sol, prognozarea si avertizarea udarilor, prelevarea apei din sursa, aductiunea si distributia apei pana la instalatiile de irigatii pentru aplicarea udarilor, asigurarea si supravegherea functionarii lucrarilor, inlaturarea avariilor, urmarirea evolutiei regimului apelor freatice si altele asemenea;
    b) in amenajarile de desecare-drenaj: asigurarea colectarii apei din parcelele de desecare-drenaj, evacuarea apei din canale si drenuri colectoare in emisar, asigurarea si supravegherea functionarii lucrarilor, inlaturarea avariilor, urmarirea evolutiei regimului apelor freatice si altele asemenea;
    c) in amenajarile de combatere a eroziunii solului: asigurarea colectarii si evacuarii apelor in emisar, asigurarea, si supravegherea functionarii lucrarilor, inlaturarea avariilor si altele asemenea;
    d) la indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa: organizarea si aplicarea actiunilor operative pentru prevenirea si apararea impotriva inundatiilor, potrivit legii, inlaturarea avariilor si altele asemenea;
    e) la perdelele forestiere, pentru protectia terenurilor agricole si a lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si la plantatiile silvice antierozionale: organizarea si aplicarea masurilor prevazute de lege pentru mentinerea integritatii si cresterea rolului protector si ecologic, inclusiv pentru refacerea diversitatii biologice naturale in aceste perimetre.
    (2) In sarcina proprietarilor de terenuri / beneficiarilor de lucrari: organizarea si aplicarea udarilor, respectarea tehnologiilor agricole specifice terenurilor amenajate cu lucrari de irigatii, asigurarea scurgerii apei in exces din parcelele de desecare-drenaj spre canalele de colectare-evacuare, realizarea / aplicarea masurilor agrotehnice antierozionale si a lucrarilor pedoameliorative, prevazute in documentatiile de exploatare si/sau in tehnologiile de cultura specifice.
    (3) Exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare are la baza regulamentul de exploatare elaborat de catre proiectantul amenajarii la faza de proiect tehnic, potrivit legii.
    (4) Modificarea regulamentului de exploatare este permisa numai in cazul in care se modifica parametrii proiectati ai amenajarii; modificarea se face de catre proiectantul lucrarilor modificatoare, se insuseste de catre administratorul amenajarii si se aproba potrivit legii.
    (5) Livrarea apei de irigatii se face pe baza de contract de prestatii, incheiat intre administrator si proprietarii / beneficiarii de terenuri pe principii comerciale, in afara de cazul in care administratorul este si proprietarul terenului care se iriga si sursa de alimentare nu este dependenta de amenajarile administrate de Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare.
    (6) Proprietarii de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare pot solicita efectuarea operatiunilor de exploatare care le revin, de catre persoane juridice si/sau fizice de specialitate, pe baza de contract incheiat pe principii comerciale.
    Art. 23
    Intretinerea si repararea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare
    (1) Intretinerea si repararea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare este obligatorie pentru toti detinatorii de astfel de amenajari, potrivit legii.
    (2) Regulile generale de intretinere si reparare a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se stabilesc de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, iar cele de pe terenurile cu destinatie silvica, de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se aproba prin ordin al ministrului si se aplica de catre toti detinatorii de amenajari.
    (3) Lucrarile de intretinere si reparatii la amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se realizeaza pe baza de documentatii tehnico-economice, potrivit legii, de catre administrator.
    (4) Lucrarile de intretinere si reparatii din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privata sunt in sarcina proprietarilor de terenuri si se executa pe baza de documentatii tehnico-economice. Proprietarii pot solicita efectuarea acestor lucrari de catre persoane juridice si/sau fizice de specialitate, pe principii comerciale.
    Art. 24
    Despagubirea proprietarilor de terenuri pentru pagubele produse prin actiunile de exploatare, intretinere si reparatii ale lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare publice
    (1) Proprietarii de terenuri din amenajarile de imbunatatiri funciare cu lucrari de utilitate publica, afectati de activitatile de exploatare, intretinere si reparatii ale lucrarilor, au dreptul la despagubiri potrivit legii.
    (2) Fondurile necesare pentru achitarea pagubelor neimputabile se asigura de catre administratorii amenajarilor, din surse proprii sau de la bugetul de stat. Pentru pagubele imputabile, fondurile se recupereaza de la cei vinovati.
    Art. 25
    Folosirea apei prin lucrarile de utilitate publica din amenajarile de imbunatatiri funciare, in alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate
    (1) Folosirea apei prin lucrarile de utilitate publica din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, in alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate, este permisa cu acordul organelor abilitate potrivit legii si ai administratorului amenajarilor.
    (2) Modificarile generate de folosirea apei si a lucrarilor in alte scopuri se fac pe cheltuielile solicitantului si nu trebuie sa afecteze functionarea lucrarilor in scopul pentru care au fost realizate.
    (3) Tarifele pentru prestatiile efectuate de catre administratorul amenajarii, in scopul folosirii lucrarilor si a apei, potrivit alin. (1), se negociaza intre administratorul amenajarii si solicitantul prestatiei.
    Art. 26
    Aplicarea agrotehnicii antierozionale
    (1) Aplicarea agrotehnicii antierozionale este obligatorie pentru toti detinatorii de terenuri agricole si se aplica pe terenurile cu potential de eroziune sau afectate de eroziune, in scopul protectiei solului si, dupa caz, al refacerii capacitatii de productie a acestuia.
    (2) Agrotehnica antierozionala consta, in principal, din araturi pe curba de nivel / lucrari agricole pe contur, din folosirea terenului in acord cu conditiile naturale, precum si din aplicarea masurilor agrotehnice si a lucrarilor agropedoameliorative prevazute, orientativ, la art. 3 alin. (5) lit. b) si alin. (6) din prezentul regulament.
    (3) Lucrarile si masurile agrotehnice antierozionale pe terenurile agricole se stabilesc, de la caz la caz, prin documentatii tehnico-economice, elaborate de persoane juridice si/sau fizice atestate potrivit art. 13 alin. (2) si (3) din prezentul regulament.
    (4) Normele tehnice privind lucrarile si masurile agrotehnice se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", in termen de 1 an de la publicarea prezentului regulament. Pana la elaborarea acestora isi pastreaza valabilitatea si se vor aplica normele existente, cuprinse in documentatiile lucrarilor antierozionale si in tehnologiile de cultura specifice.
    (5) Fondurile necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, mentionate la alin. (4), inclusiv pentru studiile de teren, se asigura de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din alocatii bugetare sau din alte surse, potrivit legii.
    (6) Fondurile necesare pentru aplicarea masurilor agrotehnice si lucrarilor agropedoameliorative antierozionale se suporta de catre proprietarii de terenuri.

    CAP. 5
    Finantarea lucrarilor

    Art. 27
    Finantarea amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Sursele de finantare a amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare pot fi: bugetul de stat, bugetele locale, creditele interne si externe, sursele proprii si alte surse.
    (2) Finantarea amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare se poate face din una sau mai multe surse de finantare mentionate la alin. (1).
    (3) Se finanteaza de la bugetul de stat:
    a) cercetarea in domeniul imbunatatirilor funciare;
    b) studiile de prefezabilitate si de fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de sarcini si detaliile de executie pentru obiectivele de investitii privind amenajarile / lucrarile de utilitate publica, inscrise in listele de investitii aprobate in conditiile legii, cercetarile si studiile necesare pentru fundamentarea programelor prioritare de investitii publice de imbunatatiri funciare;
    c) lucrarile prevazute la art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c), e), f), g), h) si i), cu exceptia rigolelor si a santurilor de scurgere, a araturilor in benzi cu coame si a udarilor de spalare, alin. (3) lit. a), d), h) si i), alin. (4) lit. a), numai drenurile orizontale si verticale, lit. b), c), d), e) si f), cu exceptia rigolelor si a santurilor de scurgere, a araturilor in benzi cu coame si a udarilor de spalare, alin. (5), cu exceptia masurilor agrotehnice prevazute la lit. b), alin. (6) pe terenurile care se amelioreaza numai cu aceste masuri, alin. (7) si alin. (8), din cadrul obiectivelor de investitii privind amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, inclusiv cele privind protectia, reabilitarea, modernizarea si extinderea acestora, prevazute in listele de investitii aprobate in conditiile legii;
    d) reabilitarea constructiilor si instalatiilor de utilitate publica din amenajarile de imbunatatiri funciare care conditioneaza functionarea acestora, deteriorate de dezastre naturale sau accidente datorate fenomenelor naturale;
    e) amenajarile / lucrarile de imbunatatiri funciare pentru reconstructie ecologica, necesare protectiei mediului;
    f) cheltuielile necesare pentru conservarea obiectivelor de investitii sistate, finantate de la bugetul de stat;
    g) actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile din amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de la bugetul de stat;
    h) realizarea si functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectul amenajarilor de imbunatatiri funciare, parte componenta a sistemului national de monitorizare pentru protectia mediului;
    i) cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, componenta a cadastrului agricol si cadastrului silvic de specialitate.
    (4) Inscrierea obiectivelor de investitii de imbunatatiri funciare, care se finanteaza total sau partial de la bugetul de stat sau din bugetele locale, in listele de investitii, se face in conformitate cu normele privind finantele publice si cu cele referitoare la finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului.
    Platile pentru aceste cheltuieli de capital se dispun si se efectueaza in limita creditelor bugetare repartizate cu aceasta destinatie, a disponibilitatilor alocate din bugetul local, din fonduri speciale si a mijloacelor extrabugetare, dupa caz.
    Art. 28
    Criteriile privind selectarea obiectivelor de investitii noi de imbunatatiri funciare de utilitate publica, care se includ in listele de investitii
    Selectarea obiectivelor de investitii noi de imbunatatiri funciare de utilitate publica, care se includ in listele de investitii, are la baza urmatoarele criterii:
    a) strategia sectoriala: incadrarea in directiile principale de actiune privind investitiile din strategia in domeniul imbunatatirilor funciare, vizand, in principal, lucrari in continuare, precum si reabilitarea, modernizarea, completarea si extinderea amenajarilor pe terenurile afectate de factorii de risc;
    b) incadrarea in legislatie: documentatii aprobate;
    c) necesitatea si oportunitatea: factorii de risc asupra carora se actioneaza si efectele scontate;
    d) eficienta economica: rata interna de rentabilitate, raportul cost / profit, durata de recuperare a investitiei, durata de realizare a investitiei, pagube evitate;
    e) factorul de ajustare: investitia specifica, energia consumata, suprafata terenurilor scoase definitiv din circuitul agricol si/sau silvic.
    Art. 29
    Criteriile privind selectarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare noi, care se finanteaza de la bugetul de stat
    Selectarea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare noi, care se finanteaza de la bugetul de stat, are la baza urmatoarele criterii:
    a) utilitatea publica: incadrarea in categoriile de lucrari de utilitate publica;
    b) categoria de lucrari: lucrari care servesc terenuri apartinand mai multor beneficiari cu orice titlu, precum si terenuri apartinand domeniului proprietatii private a statului, regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat;
    c) interesul beneficiarilor de terenuri pentru lucrari: gradul de utilizare a amenajarii, asigurarea cu instalatii de irigatii pentru aplicarea udarilor, participarea cu fonduri la realizarea lucrarilor;
    d) eficienta nationala: locuri de munca create pe durata realizarii investitiei, locuri de munca create pe durata functionarii investitiei;
    e) impactul regional: amplasarea si localizarea, impactul asupra dezvoltarii regionale, impactul asupra mediului.
    Art. 30
    Importanta constructiilor, instalatiilor, obiectivelor, zonelor si domeniilor privind amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica
    (1) Importanta constructiilor si instalatiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare se incadreaza in categorii / clase de importanta, in functie de:
    a) categoria constructiei si instalatiei, determinata, in principal, de:
    - utilitatea publica / suprafata amenajata / importanta obiectivului servit si gravitatea pagubelor in caz de avarii;
    - valoarea si importanta investitiei;
    - impactul asupra mediului;
    - impactul asupra activitatilor sociale si economice;
    b) caracterul constructiei si al instalatiei, in functie de durata de serviciu;
    c) rolul functional in cadrul amenajarii:
    - constructii si instalatii principale, a caror avarie sau distrugere partiala sau totala provoaca scoaterea din functiune a amenajarii sau reducerea capacitatii de productie ori de aparare impotriva inundatiilor;
    - constructii si instalatii secundare, a caror avarie sau distrugere nu are repercusiuni grave asupra amenajarii.
    (2) Incadrarea constructiilor si a instalatiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare in categorii / clase de importanta se face la studiul de fezabilitate, tinand seama de criteriile mentionate la alin. (1) si de normele legale.
    (3) Investitorul sau proprietarul de teren poate solicita, prin clauze contractuale in cadrul contractului incheiat cu proiectantul, unele exigente legate de categoria sau clasa de importanta a constructiilor si instalatiilor.
    (4) Importanta obiectivelor, zonelor si domeniilor, pentru care sunt necesare amenajari de imbunatatiri funciare in vederea protectiei mediului, se stabileste in functie de:
    a) utilitatea publica: de interes national sau de interes local;
    b) factorii de mediu afectati: solul, apa, aerul, omul;
    c) obiectivele sociale si economice afectate: terenuri cu destinatie agricola sau silvica, localitati, acumulari de apa, amenajari hidroenergetice, cai de comunicatii si altele asemenea.
    Art. 31
    Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare
    (1) Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea, repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare, in care se cuprind, potrivit legii, si digurile, barajele si constructiile-anexe din patrimoniul Regiei Autonome de Imbunatatiri Funciare, energia electrica necesara pomparii apei de irigatii de la priza pana la hidrant si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare din amenajarile de imbunatatiri funciare, se suporta de catre beneficiari si se pot subventiona, potrivit legii, total sau partial de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile pentru lucrarile de utilitate publica se efectueaza pe baza de contracte de prestari-servicii, incheiate de catre administratorul amenajarilor cu proprietarii de terenuri / beneficiarii de lucrari, si pe baza de tarife.
    Tarifele pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare. Categoriile de tarife sunt prezentate in anexa nr. 4.
    (3) Cheltuielile pentru lucrarile de utilitate privata se efectueaza de proprietarii de terenuri. In cazul in care exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor sunt incredintate de catre acestia unor persoane juridice sau fizice de specialitate, cheltuielile se efectueaza pe baza de tarife de prestari servicii, negociate si elaborate de prestator.
    (4) La fundamentarea bugetului de stat anual, pentru imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste si cota-parte din tarife, ce se va suporta de catre proprietarii de terenuri / beneficiarii de lucrari.
    (5) Plata cheltuielilor pentru intretinerea si repararea lucrarilor, ce revin proprietarilor de terenuri / beneficiarilor de lucrari, este obligatorie si se face pentru suprafetele amenajate care se afla in evidenta Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului si confruntate cu cele din evidenta prestatorului.
    (6) Plata cheltuielilor pentru exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, cu exceptia lucrarilor de irigatii, este obligatorie si se include in tariful pentru intretinerea si repararea lucrarilor respective. Cheltuielile pentru exploatarea amenajarilor de irigatii se fac prin tarif distinct si se suporta de proprietarii de terenuri / beneficiarii de lucrari, in functie de volumul de apa livrat.
    (7) Prestatorul de servicii, altul decat Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, poate acorda beneficiarului de prestari de servicii, prin contract, facilitati privind esalonarea platilor si reduceri ale tarifului.
    (8) Pentru refuzul nejustificat de a plati sumele datorate, cat si pentru nerespectarea termenelor de plata, beneficiarul de prestari de servicii suporta penalitatile potrivit prevederilor legale si clauzelor contractuale.
    (9) Contractele pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se intocmesc de Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare si de alti agenti economici, in calitate de prestatori de servicii.
    (10) Incasarea contravalorii prestarilor de servicii se poate face direct de catre prestator sau de catre alte persoane juridice sau fizice, pe baza de contract sau de conventie.
    (11) In cazul amenajarilor complexe de imbunatatiri funciare, prestatorii de servicii stabilesc, iar beneficiarii lucrarilor platesc tarife pentru fiecare tip de lucrare.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 32
    Sanctiunile pentru incalcarea prevederilor Legei imbunatatirilor funciare
    (1) Intretinerea, repararea si paza lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica este obligatorie si revine persoanelor juridice sau fizice care administreaza aceste lucrari, pentru a se preveni distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de nefunctionare a acestora.
    (2) Constatarea contraventiilor la normele privind proiectarea, executarea, exploatarea, intretinerea, repararea si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, prevazute la art. 31 din Legea nr. 84/1996, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32 din aceasta lege se fac, dupa caz, de catre specialisti imputerniciti in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin ordin al ministrului, sau de catre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, prin decizie a directorului general al acesteia, in urma hotararii consiliului de administratie al regiei, precum si de catre organele abilitate prin lege.
    (3) Specialistii imputerniciti vor avea in vedere, la aplicarea sanctiunilor, pe langa imprejurarile prevazute de lege, si constatarile referitoare la importanta lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum:
    a) cauza de utilitate publica nationala sau locala a amenajarii din care fac parte lucrarile;
    b) complexitatea lucrarilor si legaturile lor functionale;
    c) extinderea impactului lucrarilor afectate de contraventie, in timp si in spatiu.
    (4) Faptele contraventionale savarsite la lucrarile care au legatura cu apararea impotriva inundatiilor si gospodarirea apelor, precum: diguri, baraje si altele asemenea, din administrarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, pot fi constatate si sanctionate de specialisti imputerniciti de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si/sau Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, in conditiile prevazute de Legea apelor nr. 107/1996.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Atributiile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in domeniul imbunatatirilor funciare
    Atributiile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in domeniul imbunatatirilor funciare din sectoarele lor de activitate sunt urmatoarele:
    (1) Elaboreaza strategia sectoriala in domeniul imbunatatirilor funciare si coordoneaza, in concordanta cu prevederile legii, indeplinirea obiectivelor acesteia.
    (2) Elaboreaza recomandari pentru strategiile subsectoriale.
    (3) Fundamenteaza si elaboreaza programe prioritare de finantare de la bugetul de stat a activitatilor privind amenajarile de imbunatatiri funciare publice.
    (4) Colaboreaza cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale pentru realizarea programelor si actiunilor din domeniul imbunatatirilor funciare.
    (5) Avizeaza si, dupa caz, aproba, potrivit legii, studiile si proiectele pentru amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, prin organele sale de specialitate.
    (6) Coordoneaza activitatile de imbunatatiri funciare.
    (7) Avizeaza producerea si utilizarea utilajelor si a echipamentelor specifice activitatii de imbunatatiri funciare.
    (8) Aproba regulile generale de exploatare, intretinere si reparare a amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare.
    (9) Asigura organizarea si functionarea sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare.
    (10) Coordoneaza actiunile de cooperare cu alte tari si asigura aplicarea, in conditiile legii, a conventiilor si acordurilor incheiate pentru amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol.
    (11) Sprijina organizarea asocierii, bazata pe libera initiativa, a proprietarilor de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul agricol si silvic si propune Guvernului facilitati de adoptat pentru acestia, in vederea folosirii eficiente a apei si a instalatiilor de irigatii, precum si pentru protectia antierozionala a solului.
    (12) Initiaza, elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari, proceduri si directive, in concordanta cu standardele internationale, privind amenajarile de imbunatatiri funciare.
    (13) Pregateste si initiaza, in colaborare cu Ministerul Finantelor, instrumente financiare pentru activitati de imbunatatiri funciare.
    (14) Urmareste aplicarea Legii nr. 84/1996.
    (15) Numeste comisii de experti de specialitate pentru efectuarea de verificari, analize si controale de specialitate.
    (16) Imputerniceste specialisti care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute in Legea nr. 84/1996.
    (17) Elaboreaza metodologii de atestare a persoanelor juridice sau fizice care pot desfasura activitati de imbunatatiri funciare.
    (18) Atesta, in baza metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, persoanele fizice sau juridice care solicita desfasurarea activitatii de imbunatatiri funciare.
    (19) Elaboreaza statutul specialistului de imbunatatiri funciare.
    (20) Alte atributii specifice prevazute in legile si actele normative in vigoare.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                      INTELESUL UNOR TERMENI
in sensul Legii imbunatatirilor funciare si al regulamentului de aplicare a acestei legi

    - amplasamentele lucrarilor de imbunatatiri funciare:
    locurile propuse pentru realizarea lucrarilor; acestea se materializeaza prin pichetare, pe baza de masuratori topografice si de folosire a planurilor de situatie din documentatiile de proiectare;
    - amendamente: substante care se incorporeaza in sol pentru imbunatatirea insusirilor fizico-chimice ale acestuia si crearea conditiilor favorabile de viata pentru plantele de cultura:
    - ameliorarea terenurilor: ansamblul de lucrari si de masuri prin care unui sol cu capacitate productiva redusa i se mareste capacitatea de productie sau prin care un teren neproductiv este introdus in circuitul agricol;
    - ampriza: latimea totala, masurata in proiectie orizontala, a fasiei de teren pe care se construieste un canal, dig, drum sau alta lucrare de terasamente, inclusiv zona de proiectie aferenta;
    - cadastrul lucrarilor de imbunatatiri funciare: activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenta si sinteza datelor referitoare la suprafetele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare si la aceste lucrari;
    - emisar: apa de suprafata - curs de apa temporar sau permanent, lac, acumulare -, care serveste pentru descarcarea apei de pe terenuri;
    - lucrari de captare a apei: ansamblul de lucrari care servesc la preluarea unor debite de apa din surse de apa de suprafata, freatice sau subterane;
    - lucrari de aductiune si de distributie a apei: ansamblul de lucrari care servesc la transportul apei de la lucrarile de captare a apei din sursa pana la suprafetele care urmeaza sa fie irigate;
    - lucrari de evacuare a apei: ansamblul de lucrari care servesc la colectarea si aducerea apei la locurile de evacuare a apei in emisar;
    - lucrari de amenajare interioara: ansamblul de lucrari prin care o parcela sau o sola este amenajata cu lucrari de imbunatatiri funciare;
    - lucrari de imbunatatiri funciare: ansamblul de lucrari care compun o amenajare de imbunatatiri funciare;
    - stingerea formatiunilor torentiale: reducerea la minimum a procesului de eroziune in adancime, ca urmare a masurilor aplicate si lucrarilor executate in bazinul de receptie sau in albia formatiunii torentiale respective;
    - stabilizarea nisipurilor miscatoare: ansamblul operatiunilor si lucrarilor prin care se opreste procesul de deplasare a unor mase de nisip sub actiunea vantului, in vederea introducerii in circuitul agricol a terenurilor constituite din aceste nisipuri;
    - sistem de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele lucrarilor de imbunatatiri funciare: ansamblul de observatii, analize si masuratori, inclusiv baza materiala necesara pentru obtinerea acestora, care au in vedere evaluarea sistematica, calitativa si cantitativa, a efectelor lucrarilor de imbunatatiri funciare asupra mediului, precum si asupra evolutiei si implicatiilor sociale, urmate de masuri care se impun;
    - zona de protectie a lucrarilor: zona adiacenta lucrarilor in care se introduc, dupa caz, interdictii sau restrictii privind regimul constructiilor ori exploatarea terenului aferent zonei, in scopul asigurarii stabilitatii lucrarilor si constructiilor respective si al prevenirii poluarii.

    ANEXA Nr. 2
    la regulament

                          ZONELE DE PROTECTIE
ale lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare

    1. Zona de protectie de-a lungul digurilor
    - Inaltimea medie a digului (m)     0,50-2,5  2,6-5    >5
    - Latimea zonei de protectie (m):
      - spre cursul de apa              5        10        15
      - spre incinta                    3         4         4
    2. Zona de protectie in jurul lacurilor de acumulare
    - Volumul brut al lacului de
      acumulare (mil. mc)               <0,1-1  >1,1
    - Latimea zonei de protectie (m)     5       10
    3. Zona de protectie la baraje
    - Inaltimea barajului (m)           5-15     >15
    - Latimea zonei de protectie (m):
      - baraj                          10        20
      - lucrari anexe la baraje         5        10
      - constructii si instalatii       2 m in jurul acestora
    4. Zona de protectie la canale
    - Cu adancimea, dupa caz,
      inaltimea medie (m)               0,5-2    2,1-5    >5
    - Latimea zonei de protectie (m):
      - canal cu debitul <0,3 mc/s      0,5      0,5       0,5
      - canal cu debitul 0,3-2 mc/s     0,5      1         1,5
      - canal cu debitul 2,1-5 mc/s     1        1,5       2
      - canal cu debitul 5,1-10 mc/s    1,5      2         3
      - canal cu debitul 10,1-50 mc/s   2        3         4
      - canal cu debitul >50 mc/s       3        4         5
    5. Zona de protectie la prize de apa, evacuari de apa, lucrari in albie si altele asemenea:
    - Latimea zonei de protectie (m)    5-10
    6. Zona de protectie la statii de pompare:
    a) Imprejmuite
    - Latimea zonei de protectie,
      masurata de la imprejmuire (m)    1
    b) Neimprejmuite
    - Latimea zonei de protectie,
      masurata de la limita
      constructiei (m)                  1,5
    7. Zona de protectie la perdelele forestiere de protectie a terenurilor agricole si la plantatiile antierozionale
    - Latimea zonei de protectie,
      masurata de la imprejmuire sau,
      dupa caz, de la ultimul rand al
      perdelelor / plantatiilor (m)     2
    8. Zona de protectie la constructiile pentru intretinere si exploatare:
    a) Imprejmuite
    - Latimea zonei de protectie,
      masurata de la imprejmuire (m)    1
    b) Neimprejmuite
    - Latimea zonei de protectie,
      masurata de la limita
      constructiei (m)                  1,5

    NOTA:
    - Zonele de protectie se masoara astfel:
    a) la lacurile de acumulare, de la nivelul normal de retentie;
    b) la celelalte lucrari, de la limita zonei de constructie.
    - In latimea zonelor de protectie nu se includ drumurile de exploatare.
    - In cazul in care, de la piciorul taluzului digului spre apa, distanta pana la mal este mai mica decat zona de protectie, pentru latimea zonei de protectie se ia distanta de la dig la mal.
    - Inaltimea si adancimea medie se determina pe tronsoane caracteristice.

    ANEXA Nr. 3
    la regulament

                       UTILITATEA PUBLICA
a amenajarilor / lucrarilor de imbunatatiri funciare
--------------------------------------------------------------------------
                               Unitatea    Utilitatea publica
    Amenajarile / lucrarile       de     ---------------------  Utilitate
                               masura    de interes de interes   privata
                                         national   local
--------------------------------------------------------------------------
1. Indiguiri si/sau
   regularizari*):
a) pentru terenuri cu
   destinatie agricola
   si/sau silvica                ha        >50        <50          -
2. Irigatii                      ha        >50       10-50        <10
3. Orezarii                      ha        >250      5-250        <5
4. Desecare                      ha        >50       10-50        <10
5. Drenaj                        ha        >150      1-150        <1
6. Combaterea eroziunii solului:
a) lucrari de amenajare a
   terenului                     ha        >50         <50         -
b) masuri agrotehnice            ha         -            -        >0
7. Amenajarea / ameliorarea
   formatiunilor torentiale /
   diminuarea torentialitatii    km        >10         <10        -
8. Amenajarea / ameliorarea
   terenurilor afectate de
   alunecari                     ha        >10         <10        -
9. Amenajarea / ameliorarea
   nisipurilor miscatoare        ha        >250       <250        -
10. Perdele forestiere de
    protectie si/sau
    plantatii antierozionale     ha        >50         <50        -
11. Sistemul de supraveghere,
    evaluare, prognoza si
    avertizare                    -      national    judetean     -
--------------------------------------------------------------------------
    *) Indiguirile si regularizarile care apara si alte obiective economice si sociale se incadreaza la utilitatea publica de interes national, indiferent de suprafata aparata.
    Amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile din fondul forestier proprietate publica a statului se incadreaza la utilitatea publica de interes national, indiferent de marimea suprafetei sau de lungimea formatiunilor torentiale.

    ANEXA Nr. 4
    la regulament

                       CATEGORII DE TARIFE
pentru intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica

    A. Categorii de tarife pentru intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de desecare-drenaj, combatere a eroziunii solului si de aparare a suprafetelor agricole indiguite
    1. Desecare gravitationala:
    a) densitatea retelei de canale mai mica de 30 m/ha;
    b) densitatea retelei de canale mai mare de 30 m/ha.
    2. Desecare cu pompare:
    a) densitatea retelei de canale mai mica de 30 m/ha;
    b) densitatea retelei de canale mai mare de 30 m/ha.
    3. Drenaj:
    a) drenuri absorbante, cu descarcare in canale de desecare, cu densitate pana la 300 m/ha;
    b) drenuri absorbante, cu descarcare in canale de desecare, cu densitate mai mare de 300 m/ha;
    c) drenuri absorbante, cu descarcare in drenuri colectoare, cu densitate pana la 300 m/ha;
    d) drenuri absorbante, cu descarcare in drenuri colectoare, cu densitate mai mare de 300 m/ha.
    4. Combaterea eroziunii solului
    5. Apararea suprafetelor agricole indiguite
    B. Categorii de tarife pentru intretinerea si repararea lucrarilor de irigatii
    1. Amenajari cu alimentare gravitationala si:
    a) cu retea de canale deschise si cu distributie gravitationala a apei;
    b) cu retea de canale deschise si cu agregate mobile de pompare pentru distributia apei;
    c) cu retea de canale deschise si cu statii de punere sub presiune a apei, cu densitatea retelei de conducte pana la 20 m/ha;
    d) cu retea de canale deschise si cu statii de punere sub presiune a apei, cu densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha.
    2. Amenajari cu alimentare prin statii de pompare de baza si:
    a) cu pana la 2 trepte de pompare si canale deschise pentru distributia apei;
    b) cu pana la 2 trepte de pompare, cu canale deschise si agregate mobile de pompare pentru distributia apei;
    c) cu peste 2 trepte de pompare si cu canale deschise pentru distributia apei;
    d) cu peste 2 trepte de pompare, cu canale deschise si agregate mobile de pompare pentru distributia apei;
    e) cu pana la 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei si densitatea retelei de conducte pana la 20 m/ha;
    f) cu pana la 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei si densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha;
    g) cu peste 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei si densitatea retelei de conducte pana la 20 m/ha;
    h) cu peste 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei si densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha.
    C. Categorii de tarife pentru exploatarea lucrarilor de irigatii
    1. Pentru pomparea apei:
    a) cu statii de pompare de baza;
    b) prin prima treapta de pompare;
    c) prin a doua treapta de pompare;
    d) prin a treia treapta de pompare;
    e) prin statii de punere sub presiune.
    2. Pentru alimentarea cu apa la orezarii.
    3. Pentru evacuarea apei din orezarii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 611/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 611 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu