E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 1209 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 10 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica Hotărârea 439 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica Hotărârea 142 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 270 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 71 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 527 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 784 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 711 1990
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2176 din 30 noiembrie 2004

pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1236 din 22 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 14 litera A, pozitia c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau normelor internationale."
    2. La articolul 14 litera C, pozitia c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau normelor internationale."
    3. La articolul 15 litera A, pozitia a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si, dupa caz, a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    4. La articolul 15 litera B, pozitia e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    5. La articolul 15 litera C, pozitia f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    6. La articolul 15 litera D, pozitia d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului calitatii in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;".
    7. La articolul 15 litera E, pozitia e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    8. La articolul 15 litera F, pozitia f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;".
    Art. 2
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "6.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 6.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat."
    2. Punctul 7.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "7.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 7.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a permite caracteristici specifice ale produselor pentru care este aplicat."
    3. Punctul 10.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 10.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat."
    Art. 3
    In anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti in detergenti, produse de intretinere si produse de curatat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- metoda II dinamica cuprinsa in standardul SR 9888:2001 <<Calitatea apei - determinarea biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si neionici>>."
    Art. 4
    Anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 3.3.1 din modulul D va avea urmatorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun in aplicare standardele armonizate corespunzatoare."
    2. Punctul 3.3.1 din modulul E va avea urmatorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun in aplicare standardele armonizate corespunzatoare."
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 3.3 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    2. Punctul 3.3 din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    3. Punctul 3.3 din anexa nr. 9 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    4. Punctul 3.3 din anexa nr. 10 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la intreprinderea montatorului. Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului."
    5. Punctul 3.4 din anexa nr. 11 va avea urmatorul cuprins:
    "3.4. Evaluarea sistemului de evaluare a conformitatii
    Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la intreprinderea montatorului. Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului."
    6. In anexele nr. 6, 7, 9, 10 si 11 se introduce urmatoarea nota de subsol:
    "*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel incat sa se tina seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor."
    7. In cuprinsul hotararii urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
    a) "declaratia de conformitate CE" cu "declaratia de conformitate EC";
    b) "examinare CE" cu "examinare EC";
    c) "certificat de examinare CE" cu "certificat de examinare EC";
    d) "cererea de examinare CE" cu "cererea de examinare EC".
    Art. 6
    In Hotararea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 21 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referirile la standardele din cuprinsul acesteia se modifica dupa cum urmeaza:
    a) "SR ISO 8217/1996" se inlocuieste cu "SR ISO 8217:1996";
    b) "SR 13471/2002" se inlocuieste cu "SR 13471:2002";
    c) "SR ISO 8754/1996" se inlocuieste cu "SR ISO 8754:1996";
    d) "EN ISO 14596/1998" se inlocuieste cu "EN ISO 14596:1998";
    e) "SR EN 24260/2000" se inlocuieste cu "SR EN 24260:2000";
    f) "SR ISO 4259/1999" se inlocuieste cu "SR ISO 4259:1999";
    g) "SR 13471/2002" se inlocuieste cu "SR 13471:2002".
    Art. 7
    Punctul 2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 711/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 9 noiembrie 1992, va avea urmatorul cuprins:
    "2. Realizarea acestei investitii se va efectua tinandu-se cont de gradul de seismicitate al zonei de amplasare a obiectivului; standardul de referinta este STAS 11000/1-1997."
    Art. 8
    Punctul 5.1 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 bis din 2 septembrie 2004, va avea urmatorul cuprins:
    "5.1. Inainte ca aprobarea de tip sa fie acordata, in scopul verificarii existentei prevederilor si procedurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient al conformitatii productiei, autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip trebuie sa accepte angajarea producatorului de a respecta standardul SR EN ISO 9001:2001 (pentru fabricarea motoarelor in cauza) sau un standard echivalent de acreditare care satisface astfel de cerinte.
    Producatorul trebuie sa informeze autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip cu privire la angajamentul de a aplica standardul SR EN ISO 9001:2001 si, dupa caz, cu privire la toate revizuirile duratei de valabilitate sau ale domeniului de aplicare. Pentru a verifica daca prevederile pct. 4.1.2 din prezenta anexa sunt respectate permanent, trebuie efectuate controale corespunzatoare ale productiei."
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolele 8 si 21 din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie sa faca dovada ca au implementat sisteme ale calitatii la nivelul laboratoarelor in care urmeaza sa fie conservate si utilizate etaloanele nationale. Standardul de referinta este SR EN ISO/CEI 17025:2001.
    ............................................................................
    Art. 21
    Organizatiile care detin etaloane nationale trebuie sa le conserve si sa le utilizeze in concordanta cu documentatia in baza careia s-a facut atestarea."
    2. La articolul 6 din anexa nr. 5, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) sa demonstreze implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii operational; standardul de referinta este SR EN ISO/CEI 17025:2001."
    3. La articolul 6 din anexa nr. 6, litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) sa aiba implementat un sistem al calitatii; standardul de referinta este SR EN ISO 9001:2001."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Maria Crivineanu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2176/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2176 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2176/2004
Hotărârea 1209 2004
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
Hotărârea 862 2004
privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala
Hotărârea 439 2003
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor
Hotărârea 142 2003
privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi
Hotărârea 270 2002
privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos
Hotărârea 71 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS
Hotărârea 527 2001
privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti in detergenti, produse de intretinere si produse de curatat
Hotărârea 784 2000
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale
Hotărârea 711 1990
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu