E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 1209 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 862 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 10 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 439 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica Hotărârea 439 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica Hotărârea 142 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 270 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 71 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 527 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 784 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 2176 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 711 1990
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2176 din 30 noiembrie 2004

pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1236 din 22 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 14 litera A, pozitia c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau normelor internationale."
    2. La articolul 14 litera C, pozitia c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau normelor internationale."
    3. La articolul 15 litera A, pozitia a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si, dupa caz, a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    4. La articolul 15 litera B, pozitia e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    5. La articolul 15 litera C, pozitia f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    6. La articolul 15 litera D, pozitia d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului calitatii in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;".
    7. La articolul 15 litera E, pozitia e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare."
    8. La articolul 15 litera F, pozitia f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii si a sistemului de management de mediu, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;".
    Art. 2
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "6.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 6.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat."
    2. Punctul 7.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "7.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 7.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a permite caracteristici specifice ale produselor pentru care este aplicat."
    3. Punctul 10.3.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3.3.1. - Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 10.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitatii care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9001:2001, completat, daca este necesar, pentru a se tine seama de natura specifica a produselor pentru care este aplicat."
    Art. 3
    In anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti in detergenti, produse de intretinere si produse de curatat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- metoda II dinamica cuprinsa in standardul SR 9888:2001 <<Calitatea apei - determinarea biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si neionici>>."
    Art. 4
    Anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 3.3.1 din modulul D va avea urmatorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun in aplicare standardele armonizate corespunzatoare."
    2. Punctul 3.3.1 din modulul E va avea urmatorul cuprins:
    "3.3.1. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun in aplicare standardele armonizate corespunzatoare."
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 3.3 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    2. Punctul 3.3 din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    3. Punctul 3.3 din anexa nr. 9 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1)."
    4. Punctul 3.3 din anexa nr. 10 va avea urmatorul cuprins:
    "3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la intreprinderea montatorului. Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului."
    5. Punctul 3.4 din anexa nr. 11 va avea urmatorul cuprins:
    "3.4. Evaluarea sistemului de evaluare a conformitatii
    Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta considera ca este asigurata conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitatii care implementeaza standardul roman care adopta standardul european armonizat relevant*1).
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la intreprinderea montatorului. Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului."
    6. In anexele nr. 6, 7, 9, 10 si 11 se introduce urmatoarea nota de subsol:
    "*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel incat sa se tina seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor."
    7. In cuprinsul hotararii urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
    a) "declaratia de conformitate CE" cu "declaratia de conformitate EC";
    b) "examinare CE" cu "examinare EC";
    c) "certificat de examinare CE" cu "certificat de examinare EC";
    d) "cererea de examinare CE" cu "cererea de examinare EC".
    Art. 6
    In Hotararea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 21 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referirile la standardele din cuprinsul acesteia se modifica dupa cum urmeaza:
    a) "SR ISO 8217/1996" se inlocuieste cu "SR ISO 8217:1996";
    b) "SR 13471/2002" se inlocuieste cu "SR 13471:2002";
    c) "SR ISO 8754/1996" se inlocuieste cu "SR ISO 8754:1996";
    d) "EN ISO 14596/1998" se inlocuieste cu "EN ISO 14596:1998";
    e) "SR EN 24260/2000" se inlocuieste cu "SR EN 24260:2000";
    f) "SR ISO 4259/1999" se inlocuieste cu "SR ISO 4259:1999";
    g) "SR 13471/2002" se inlocuieste cu "SR 13471:2002".
    Art. 7
    Punctul 2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 711/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 9 noiembrie 1992, va avea urmatorul cuprins:
    "2. Realizarea acestei investitii se va efectua tinandu-se cont de gradul de seismicitate al zonei de amplasare a obiectivului; standardul de referinta este STAS 11000/1-1997."
    Art. 8
    Punctul 5.1 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 bis din 2 septembrie 2004, va avea urmatorul cuprins:
    "5.1. Inainte ca aprobarea de tip sa fie acordata, in scopul verificarii existentei prevederilor si procedurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient al conformitatii productiei, autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip trebuie sa accepte angajarea producatorului de a respecta standardul SR EN ISO 9001:2001 (pentru fabricarea motoarelor in cauza) sau un standard echivalent de acreditare care satisface astfel de cerinte.
    Producatorul trebuie sa informeze autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip cu privire la angajamentul de a aplica standardul SR EN ISO 9001:2001 si, dupa caz, cu privire la toate revizuirile duratei de valabilitate sau ale domeniului de aplicare. Pentru a verifica daca prevederile pct. 4.1.2 din prezenta anexa sunt respectate permanent, trebuie efectuate controale corespunzatoare ale productiei."
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolele 8 si 21 din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie sa faca dovada ca au implementat sisteme ale calitatii la nivelul laboratoarelor in care urmeaza sa fie conservate si utilizate etaloanele nationale. Standardul de referinta este SR EN ISO/CEI 17025:2001.
    ............................................................................
    Art. 21
    Organizatiile care detin etaloane nationale trebuie sa le conserve si sa le utilizeze in concordanta cu documentatia in baza careia s-a facut atestarea."
    2. La articolul 6 din anexa nr. 5, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) sa demonstreze implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii operational; standardul de referinta este SR EN ISO/CEI 17025:2001."
    3. La articolul 6 din anexa nr. 6, litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) sa aiba implementat un sistem al calitatii; standardul de referinta este SR EN ISO 9001:2001."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Maria Crivineanu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2176/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2176 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2176/2004
Hotărârea 1209 2004
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
Hotărârea 862 2004
privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala
Hotărârea 439 2003
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor
Hotărârea 142 2003
privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi
Hotărârea 270 2002
privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos
Hotărârea 71 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS
Hotărârea 527 2001
privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti in detergenti, produse de intretinere si produse de curatat
Hotărârea 784 2000
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale
Hotărârea 711 1990
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu