E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 439 2003 abrogat de Hotărârea 410 2016
Hotărârea 439 2003 modificat de Hotărârea 294 2008
Hotărârea 439 2003 completat de Hotărârea 294 2008
Articolul 11 din actul Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 439 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2176 2004
Articolul 19 din actul Hotărârea 439 2003 in legatura cu Ordin 44 2003
Articolul 19 din actul Hotărârea 439 2003 in legatura cu Ordin 322 2003
Articolul 17 din actul Hotărârea 439 2003 in legatura cu Ordin 184 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 10 aprilie 2003

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 322 din 13 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
    in aplicarea prevederilor art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste conditiile de introducere pe piata a ascensoarelor care deservesc in mod permanent cladiri si constructii, precum si a componentelor de securitate care se utilizeaza la astfel de ascensoare, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotarari sunt acele instalatii care deservesc niveluri precizate, avand o cabina ce se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide si inclinate la un unghi mai mare de 15 grade fata de orizontala, destinate transportului de:
    a) persoane;
    b) persoane si marfuri;
    c) marfuri exclusiv, atunci cand cabina este accesibila, ceea ce inseamna ca o persoana poate intra in cabina fara dificultate, cabina fiind echipata cu elemente de comanda situate in interiorul acesteia sau in raza de actiune a unei persoane aflate in interiorul acesteia.
    (3) Prevederile prezentei hotarari se aplica si ascensoarelor care se deplaseaza de-a lungul unei curse determinate, chiar daca nu se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoare foarfeca.
    (4) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) instalatiilor de transport pe cablu, inclusiv instalatiilor de transport pe plan inclinat care se deplaseaza pe sine, pentru transport public sau privat de persoane;
    b) ascensoarelor special proiectate si construite, cu destinatie militara si pentru politie si ordine publica;
    c) ascensoarelor care echipeaza puturile de mina;
    d) mecanismelor si instalatiilor de ridicat pentru teatre;
    e) ascensoarelor instalate in mijloace de transport;
    f) ascensoarelor instalate pe masini industriale si utilizate exclusiv pentru accesul la postul de lucru;
    g) trenurilor cu cremaliera;
    h) ascensoarelor utilizate pe santierele de constructii, destinate ridicarii persoanelor sau persoanelor si marfurilor;
    i) ascensoarelor si componentelor de securitate destinate acestora, care au fost fabricate, introduse pe piata si puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definirea unor termeni

    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) ascensor model - un ascensor reprezentativ al carui dosar tehnic de fabricatie prezinta modul in care cerintele esentiale de securitate vor fi satisfacute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, si care utilizeaza componente de securitate identice;
    b) montatorul unui ascensor - persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii, fabricarii, montarii si introducerii pe piata a ascensorului, care aplica marcajul CE si intocmeste in scris declaratia de conformitate CE;
    c) introducerea pe piata a ascensorului are loc atunci cand montatorul pune pentru prima data ascensorul la dispozitia utilizatorului;
    d) producatorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii si fabricarii componentelor de securitate, care aplica marcajul CE si intocmeste in scris declaratia de conformitate CE;
    e) punere in functiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre utilizatorul final;
    f) componentele de securitate - componentele prevazute in anexa nr. 1.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conditii de introducere pe piata

    Art. 3
    (1) Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a:
    a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotarari numai in conditiile in care nu pun in pericol sanatatea sau securitatea persoanelor sau, dupa caz, securitatea proprietatii, atunci cand sunt montate si intretinute in mod corespunzator si sunt utilizate conform scopului prevazut;
    b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotarari numai in conditiile in care ascensoarele in care vor fi montate nu pun in pericol sanatatea sau securitatea persoanelor ori, dupa caz, securitatea proprietatii, atunci cand sunt montate si intretinute in mod corespunzator si sunt utilizate conform scopului prevazut.
    (2) Persoana responsabila pentru efectuarea lucrarilor in cladire sau pentru constructie si montatorul ascensorului trebuie sa se informeze reciproc cu privire la actiunile necesare si totodata trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea unei bune functionari si utilizari in conditii de siguranta a ascensorului.
    (3) Puturile prevazute pentru ascensoare nu trebuie sa contina cabluri, conducte sau fitinguri, altele decat cele necesare pentru functionarea si securitatea ascensorului.
    (4) Autoritatile publice pot reglementa cerinte specifice de protectie a sanatatii si integritatii fizice a persoanelor care pun in functiune sau utilizeaza ascensoare. Respectivele reglementari nu pot aduce modificari care contravin prevederilor prezentei hotarari.
    (5) Cu ocazia targurilor, expozitiilor sau demonstratiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementarile in vigoare pot fi expuse cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar ca astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme si nu pot fi puse in vanzare pana cand nu sunt aduse in situatia de a fi in conformitate cu prezenta hotarare, de catre montatorul ascensorului, de producatorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dupa caz. In timpul demonstratiilor se vor lua masuri corespunzatoare de securitate pentru a se asigura protectia sanatatii si integritatii fizice a persoanelor.
    Art. 4
    (1) Ascensoarele prevazute la art. 1 trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si de securitate care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Componentele de securitate prevazute la art. 1 trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si de securitate care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 2, sau sa permita ascensoarelor in care sunt montate sa satisfaca cerintele esentiale, conform prevederilor alin. (1).
    (3) La montarea ascensoarelor in cladiri si constructii, organismul notificat si Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul pentru inspectia in functionare (ISCIR-INSPECT) trebuie sa verifice respectarea cerintelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
    (4) Atunci cand riscurile posibile pentru ascensoare, prevazute in anexa nr. 2, sunt acoperite integral sau partial de acte normative specifice, prezenta hotarare nu se aplica sau isi inceteaza aplicabilitatea la data intrarii in vigoare a respectivelor acte normative specifice.
    Art. 5
    (1) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata ori punerea in functiune a ascensoarelor si componentelor de securitate care sunt conforme prevederilor prezentei hotarari.
    (2) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata a componentelor care, pe baza declaratiei emise de producator ori de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, urmeaza a fi incorporate intr-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute la art. 4 si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a ascensoarelor si a componentelor de securitate daca poarta marcajul european de conformitate CE, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de un producator sau reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care semnifica conformitatea produsului cu cerintele esentiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii, si daca sunt insotite de declaratia de conformitate CE, tradusa in limba romana.
    (2) Se considera ca ascensoarele respecta cerintele esentiale atunci cand sunt construite conform prevederilor standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Se considera ca componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt potrivite pentru a permite unui ascensor, in care sunt corect montate, sa fie conforme cu cerintele esentiale aplicabile.
    (4) In cazul in care se constata ca standardele prevazute la alin. (2) si (3) nu corespund in totalitate cerintelor esentiale prevazute la art. 4, Ministerul Industriei si Resurselor va instiinta Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana. Ministerul Industriei si Resurselor va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana.
    (5) In absenta standardelor armonizate, Ministerul Industriei si Resurselor va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista standardelor si specificatiilor tehnice nationale considerate importante sau relevante pentru corecta implementare a cerintelor esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 2.
    (6) Asociatia Romana de Standardizare va asigura organizarea unui comitet in care sa fie reprezentate toate partile din industrie interesate in stabilirea pozitiei romanesti in procesul de pregatire si monitorizare a standardelor armonizate.
    Art. 7
    (1) In cazul in care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate, care poarta marcajul CE, folosit conform scopului prevazut, poate pune in pericol siguranta persoanelor si, dupa caz, a proprietatii, ia masuri corespunzatoare de retragere a acestuia de pe piata, de interzicere a introducerii pe piata sau de punere in functiune ori limiteaza libera circulatie a acestuia.
    (2) Organismul de control va informa in scris Ministerul Industriei si Resurselor imediat cu privire la deciziile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in special, daca neconformitatea se datoreaza:
    a) nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 4;
    b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3);
    c) deficientelor din standardele prevazute la art. 6 alin. (2) si (3).
    (3) In cazul in care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate care poarta marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotarari, ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul si informeaza Ministerul Industriei si Resurselor asupra deciziei sale.
    (4) Ministerul Industriei si Resurselor va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate in baza prevederilor alin. (2) si (3).

    CAP. 2
    Proceduri pentru evaluarea conformitatii

    Art. 8
    (1) Inainte de introducerea pe piata a componentelor de securitate prevazute in anexa nr. 1, producatorul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, care are sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie:
    a) 1. fie sa inainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinarii CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, precum si pentru verificari ale procesului de productie de catre un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5;
    2. fie sa inainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinarii CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, si sa aplice un sistem de asigurare a calitatii, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru verificarea produsului;
    3. fie sa aplice un sistem de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 7;
    b) sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE care trebuie sa contina informatiile prevazute la lit. A din anexa nr. 3, avand in vedere prevederile din anexa utilizata, dupa caz, anexa nr. 5, 6 sau 7;
    c) sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care a fost fabricata ultima componenta de securitate.
    (2) Inainte de introducerea pe piata, un ascensor trebuie supus uneia dintre urmatoarele proceduri:
    a) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor care a fost supus examinarii CE de tip prevazute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand:
    1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau
    2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau
    3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10.
    Procedurile pentru fazele de proiectare si de constructie, pe de o parte, si cele pentru fazele de montare si incercare, pe de alta parte, pot fi efectuate pe acelasi ascensor.
    b) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor model care a fost supus examinarii CE de tip prevazute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand:
    1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau
    2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau
    3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10;
    c) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, in situatia in care proiectul nu este conform in totalitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand:
    1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau
    2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau
    3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10;
    d) fie verificarii unitatii de produs prevazute in anexa nr. 12;
    e) fie sistemului de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, in situatia in care proiectul nu este conform in totalitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (2).
    In cazurile prevazute la lit. a), b) si c), persoana responsabila cu proiectarea trebuie sa furnizeze persoanei responsabile cu constructia, montajul si incercarile toate documentele si informatiile necesare, astfel incat aceste lucrari sa se poata efectua in conditii de siguranta absoluta.
    (3) Pentru ascensoarele care constituie variatii de la ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie facute precizari clare in dosarul tehnic de fabricatie, indicandu-se valorile maxime si minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerintele esentiale de securitate trebuie demonstrata similaritatea prin calcule si/sau pe baza desenelor de executie.
    (4) In toate cazurile prevazute la alin. (2), montatorul ascensorului trebuie:
    a) sa aplice marcajul CE pe ascensor si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE care va contine informatiile prevazute la lit. B, din anexa nr. 3, luand in considerare specificatiile din anexa folosita, dupa caz, anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12;
    b) sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piata.
    Ministerul Industriei si Resurselor, organismul de control si organismele notificate pot cere si obtine de la montatorul ascensorului o copie a declaratiei de conformitate CE si a rapoartelor de incercari, efectuate la inspectia finala.
    (5) a) In cazul in care ascensoarelor si componentelor de securitate li se aplica si alte reglementari legale care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie sa indice conformitatea ascensorului sau a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglementarilor legale aplicabile.
    b) Cand una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, intr-o perioada de tranzitie, sa aleaga ce regim sa aplice, marcajul CE va indica numai conformitatea cu reglementarile aplicate de montatorul ascensorului sau producatorul componentelor de securitate. In acest caz, detaliile directivelor aplicate, asa cum au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele si instructiunile prevazute de prezenta hotarare si care insotesc ascensorul sau componenta de securitate.
    (6) Atunci cand nici montatorul ascensorului, nici producatorul componentei de securitate si nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, nu au indeplinit obligatiile care le revin conform prevederilor alin. (1) - (4), acele obligatii revin oricarei persoane care introduce pe piata ascensorul sau componenta de securitate. Aceleasi obligatii revin si unei persoane care fabrica pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate.
    (7) Documentele si corespondenta realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1) - (4) se redacteaza sau se traduc in limba romana.

    CAP. 3
    Marcaje

    Art. 9
    (1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001.
    (2) Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si durabil direct pe fiecare cabina de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, si pe fiecare componenta de securitate prevazuta in anexa nr. 1 sau, cand acest lucru nu este posibil, pe o eticheta aplicata in mod nedetasabil pe componenta de securitate.
    (3) Este interzisa aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marcaje asemanatoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.
    Art. 10
    (1) In cazul in care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat in mod nejustificat, montatorul ascensorului, respectiv producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, va fi obligat sa aduca produsul in stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari.
    (2) In cazul in care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piata ori sa asigure retragerea de pe piata a componentei de securitate in cauza si sa interzica functionarea ascensorului.

    CAP. 4
    Organisme de certificare si control

    SECTIUNEA 1
    Organisme de certificare notificate

    Art. 11
    (1) In Romania, Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste, in vederea notificarii, organismele care indeplinesc procedurile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pe baza unei proceduri de evaluare aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 13.
    (2) Ministerul Industriei si Resurselor comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut conform prevederilor alin. (1) si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul de identificare alocat anterior de Comisie.
    (3) Lista organismelor notificate si numarul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (4) In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 13, Ministerul Industriei si Resurselor retrage recunoasterea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene.

    SECTIUNEA a 2-a
    Supravegherea pietei

    Art. 12
    Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP), organ de specialitate care functioneaza in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 13
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) si ale art. 6 alin. (1) - (3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor referitoare la detinerea documentatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. b), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii, pana la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu montatorul ascensorului sau cu producatorul componentelor de securitate ori cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) si (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul de control anume imputernicit de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP).
    Art. 14
    Contraventiilor prevazute la art. 13 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP), din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a ascensoarelor si componentelor de securitate sau de utilizare a ascensoarelor, va mentiona:
    a) temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;
    b) caile de atac impotriva deciziei ISCIR;
    c) termenele pentru exercitarea cailor de atac; in cazul plangerii la organul care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul in care acesta trebuie sa se pronunte.
    Decizia va fi adusa imediat la cunostinta persoanelor interesate si Ministerului Industriei si Resurselor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 16
    Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap in cabinele ascensoarelor, autoritatile de stat competente trebuie sa adopte, in limita posibilitatilor, astfel de masuri incat la toate nivelurile cladirilor existente si la toate nivelurile cladirilor in curs de construire sa se asigure accesul persoanelor cu handicap, in special al celor care utilizeaza scaune cu rotile. In toate cladirile noi, cel putin un ascensor trebuie sa fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizeaza scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie sa indeplineasca cerintele pentru o astfel de utilizare din punct de vedere al dimensiunilor, al pozitiei comenzilor si altele asemenea.
    Art. 17
    Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevazute la art. 6, se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se actualizeaza periodic si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    (1) Prevederile art. 11 alin. (2) si (4) se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale intre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA.
    (2) Prevederile art. 6 alin. (4) si ale art. 7 alin. (4) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
    Art. 19
    (1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA se admite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune si a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS aplicat conform prevederilor alin. (4). Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor prevazute la art. 8 alin. (1) si (2), Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemneaza organisme la nivel national.
    (3) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevazute la alin. (2) se realizeaza, avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 13, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) In situatia in care evaluarea conformitatii ascensoarelor si/sau a componentelor de securitate destinate pietei nationale se realizeaza de catre organisme recunoscute si desemnate, conform prevederilor alin. (2), producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS.
    (5) Lista organismelor prevazute la alin. (2), sarcinile specifice pe care acestea le indeplinesc si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Pana la data prevazuta la alin. (1), prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul de conformitate CE se aplica si marcajului national de conformitate CS.
    (7) Se interzice aplicarea pe ascensoare si/sau pe componente, concomitent, atat a marcajului CS, cat si a marcajului de conformitate CE.
    Art. 20
    (1) Responsabilitatile producatorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, precum si ale oricarei persoane responsabile cu introducerea pe piata, in legatura cu introducerea pe piata a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru ascensoarele si componentele de securitate cu marcaj de conformitate CE.
    (2) Sanctiunile si masurile prevazute la cap. V se aplica si in cazul introducerii pe piata a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj CS.
    Art. 21
    Pana la data de 31 decembrie 2003 se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a ascensoarelor si a componentelor de securitate destinate acestora, in curs de realizare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 22
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai ascensoarele si/sau componentele de securitate care poarta marcajul de conformitate CE.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 13 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 24
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

     ANEXA 1

                     LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE

    1. Dispozitiv de zavorare a usilor de palier
    2. Dispozitive care sa impiedice caderea, prevazute in anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a impiedica caderea cabinei sau miscari necontrolate in sus
    3. Limitatoare de viteza
    4. Tampoane:
    a) tampoane cu inmagazinarea energiei:
         - neliniare;
         - cu amortizarea miscarii de revenire;
    b) tampoane cu disiparea energiei
    5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru impiedicarea caderii cabinei
    6. Contacte electrice de securitate (intrerupator de securitate) care contin componente electronice.

    ANEXA 2

                           CERINTE ESENTIALE
de sanatate si de securitate pentru proiectarea si construirea ascensoarelor si componentelor de securitate

    Dispozitii preliminare
    A. Cerintele esentiale de sanatate si securitate se aplica ascensoarelor sau componentelor de securitate numai daca prezinta risc atunci cand sunt utilizate conform destinatiei date de montatorul ascensorului sau de producatorul componentelor de securitate.
    B. Cerintele esentiale de sanatate si de securitate continute in prezenta hotarare sunt obligatorii. Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate si construite astfel incat sa se atinga obiectivele prezentelor cerinte esentiale.
    C. Producatorul de componente de securitate, precum si montatorul ascensorului au obligatia sa efectueze o analiza de risc in vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligati sa proiecteze si sa construiasca produsele avand in vedere aceasta analiza.
    D. Cerintele esentiale prevazute in art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt incluse in prezentele cerinte esentiale se aplica ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din hotarare.

    1. Generalitati
    1.1. Cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, se aplica in situatia in care exista riscuri concrete si acestea nu sunt abordate in prezenta anexa.
    Cerintele esentiale prevazute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice mentionate mai sus trebuie aplicate in orice situatie.
    1.2. Cabina
    Cabina trebuie proiectata si construita astfel incat sa ofere un spatiu si o rezistenta corespunzatoare numarului maxim de persoane, precum si sarcinii nominale stabilite de montator.
    In cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci cand dimensiunile ascensorului permit, cabina trebuie proiectata si construita astfel incat caracteristicile sale structurale sa nu obstructioneze sau sa impiedice accesul si utilizarea acestuia de catre persoane cu handicap si, de asemenea, sa permita efectuarea oricaror modificari necesare, care sa faciliteze utilizarea ascensorului de catre astfel de persoane.
    1.3. Mijloace de suspendare si de sustinere
    Mijloacele de suspendare si/sau de sustinere a cabinei, accesoriile, precum si orice elemente terminale ale acestora trebuie sa fie alese si proiectate astfel incat sa asigure un nivel corespunzator de siguranta totala si sa reduca riscul caderii cabinei, luand in considerare conditiile de utilizare, materialele utilizate, precum si conditiile de fabricatie.
    Atunci cand se utilizeaza cabluri sau lanturi pentru suspendarea cabinei, trebuie sa existe cel putin doua cabluri sau lanturi independente, fiecare cu sistemul propriu de ancorare. Astfel de cabluri si lanturi nu trebuie sa aiba imbinari sau matisari, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet.
    1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depasirea vitezei)
    1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite si montate astfel incat sa fie impiedicata pornirea normala, atunci cand sarcina nominala este depasita.
    1.4.2. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu un limitator de viteza. Aceasta cerinta nu se aplica ascensoarelor la care, prin conceptia sistemului de actionare, nu este posibila depasirea vitezei.
    1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul si limitarea vitezei.
    1.4.4. Ascensoarele care utilizeaza roti de frictiune trebuie sa fie proiectate astfel incat sa asigure stabilitatea cablurilor de tractiune pe roata de frictiune.
    1.5. Troliu
    1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie sa aiba propriul troliu individual. Aceasta cerinta nu se aplica la ascensoarele la care contragreutatile sunt inlocuite cu o a doua cabina.
    1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie sa se asigure ca troliul ascensorului si dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decat pentru lucrari de intretinere si in cazuri de urgenta.
    1.6. Comenzi
    1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizarii de catre persoane cu handicap neinsotite trebuie sa fie proiectate si amplasate in mod corespunzator.
    1.6.2. Functia comenzilor trebuie indicata clar.
    1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.
    1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate si conectate astfel incat:
    - sa fie exclusa orice confuzie cu circuitele care nu au legatura directa cu ascensorul;
    - alimentarea cu energie sa poata fi comutata sub sarcina;
    - miscarile ascensorului sa fie dependente de contactele electrice de siguranta printr-un circuit electric de siguranta separat;
    - o defectiune a instalatiei electrice sa nu conduca la o situatie periculoasa.
    2. Riscuri pentru persoanele aflate in afara cabinei
    2.1. Ascensorul trebuie sa fie proiectat si construit pentru a se asigura ca spatiul in care se deplaseaza cabina nu este accesibil decat pentru lucrari de intretinere si in cazuri de urgenta. Inainte ca o persoana sa aiba acces in acel spatiu, trebuie oprita functionarea ascensorului.
    2.2. Ascensorul trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se elimine riscul de lovire atunci cand cabina este in una dintre pozitiile sale extreme.
    Acest obiectiv se realizeaza cu ajutorul unui spatiu liber sau al unui refugiu dincolo de pozitiile extreme ale cabinei.
    Totusi, in anumite cazuri, in special la cladiri existente, unde aceasta conditie este imposibil de indeplinit, se pot adopta alte masuri corespunzatoare pentru evitarea acestui risc, dupa ce a fost obtinuta aprobarea speciala din partea ISCIR.
    2.3. Spatiile de acces pentru intrarea si iesirea din cabina trebuie sa fie dotate cu usi de palier avand o rezistenta mecanica corespunzatoare conditiilor de utilizare.
    In timpul functionarii normale un dispozitiv de zavorare a usilor trebuie sa impiedice:
    - miscarea cabinei, comandata sau necomandata, daca toate usile de palier nu sunt inchise si zavorate;
    - deschiderea unei usi de palier, atunci cand cabina inca se deplaseaza si nu se afla intr-o zona prevazuta pentru oprire.
    Totusi, sunt permise miscari de aducere la nivelul palierului ale cabinei, in situatia in care usile de palier sunt deschise, numai in zone specificate, cu conditia ca viteza de deplasare sa fie controlata.
    3. Riscuri pentru persoanele aflate in cabina
    3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie complet inconjurate de pereti plini, cu podele si tavane inchise, cu exceptia orificiilor pentru ventilatie si a usilor pe toata lungimea. Usile cabinei trebuie sa fie proiectate si montate astfel incat cabina sa nu se poata deplasa, cu exceptia miscarilor de aducere la nivelul palierului, mentionate la pct. 2.3 paragraful al treilea, daca usile nu sunt inchise, si sa se opreasca in cazul in care usile se deschid.
    Usile cabinei trebuie sa ramana inchise si zavorate in cazul opririi intre doua niveluri, acolo unde exista un risc de cadere in spatiul dintre cabina si put.
    3.2. Ascensorul trebuie sa aiba dispozitive care sa impiedice caderea libera sau deplasarea necontrolata a cabinei, in cazul unei intreruperi de curent sau al defectarii componentelor.
    Dispozitivul care impiedica caderea libera a cabinei (paracazator) trebuie sa fie independent de mijloacele de suspendare a cabinei.
    Acest dispozitiv trebuie sa poata opri cabina la sarcina sa nominala si la viteza maxima stabilita de montatorul ascensorului. Orice oprire produsa de acest dispozitiv nu trebuie sa produca o decelerare daunatoare pentru ocupantii cabinei, oricare ar fi conditiile de incarcare.
    3.3. Tampoanele trebuie montate intre partea inferioara a putului si podeaua cabinei.
    In acest caz, spatiul liber mentionat in paragraful 2.2 trebuie masurat cu tampoanele complet comprimate.
    Aceasta cerinta nu se aplica ascensoarelor la care, datorita conceptiei sistemului de actionare, cabina nu poate intra in spatiul liber mentionat in paragraful 2.2.
    3.4. Ascensoarele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu poata fi puse in miscare daca dispozitivul mentionat la pct. 3.2 nu se afla intr-o pozitie de functionare.
    4. Alte riscuri
    4.1. Usile de palier si usile de cabina sau ansamblul celor doua usi, in cazul in care acestea sunt automate, trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv care sa evite riscul strivirii atunci cand acestea sunt in miscare.
    4.2. Usile de palier, atunci cand sunt prevazute sa contribuie la protectia cladirii impotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticla, trebuie sa reziste in mod corespunzator la foc, din punct de vedere al integritatii si al caracteristicilor referitoare la izolatie pentru oprirea propagarii flacarilor si la transmiterea caldurii prin radiatie termica.
    4.3. Contragreutatile trebuie sa fie montate astfel incat sa se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cadere pe aceasta.
    4.4. Ascensoarele trebuie sa fie echipate cu mijloace care sa dea posibilitatea oamenilor retinuti in cabina sa fie scosi si evacuati.
    4.5. Cabinele trebuie sa fie dotate cu mijloace de comunicatie cu dublu sens, care sa permita legatura permanenta cu echipa de interventie rapida.
    4.6. Ascensoarele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat, in cazul in care temperatura din camera troliului depaseste limita maxima stabilita de montator, acestea sa poata efectua pana la capat miscarea aflata in curs, comandata, si sa refuze comenzi noi.
    4.7. Cabinele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa se asigure o ventilatie suficienta pentru pasageri, chiar si in cazul unei opriri prelungite.
    4.8. Cabina trebuie iluminata adecvat atunci cand este utilizata sau cand se deschide o usa; de asemenea, cabina trebuie sa fie prevazuta cu sistem de iluminare de urgenta.
    4.9. Mijloacele de comunicatie prevazute la pct. 4.5 si sistemul de iluminare de urgenta prevazut la pct. 4.8 trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa functioneze chiar si in lipsa alimentarii normale cu energie. Perioada de functionare a acestora trebuie sa fie suficient de lunga pentru a permite efectuarea procedurii de salvare in conditii normale.
    4.10. Circuitele de comanda ale ascensorului, care pot fi folosite in caz de incendiu, trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa se impiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri si sa permita comandarea prioritara a ascensorului de catre echipele de salvare.
    5. Marcare
    5.1. Suplimentar fata de caracteristicile minime cerute pentru orice masina conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, respectiv prevazute la pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice mentionate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabina trebuie sa aiba aplicata o placa vizibila care sa indice in mod clar sarcina nominala in kilograme si numarul maxim de pasageri care pot fi transportati.
    5.2. In cazul in care ascensorul este proiectat astfel incat sa permita oamenilor retinuti in cabina sa iasa fara ajutor din exterior, instructiunile necesare acestei operatiuni trebuie sa fie afisate in mod clar si intr-un loc vizibil in cabina.
    6. Instructiuni de utilizare
    6.1. Componentele de securitate trebuie sa fie insotite de un manual de instructiuni redactat in limba romana de catre producatorul acestora, astfel incat asamblarea, conectarea, reglarea si intretinerea sa poata fi efectuate eficient si fara riscuri.
    6.2. Fiecare ascensor trebuie sa fie insotit de o documentatie intocmita de catre montator in limba romana. Documentatia trebuie sa contina cel putin:
    - un manual de instructiuni care va cuprinde planurile si diagramele necesare pentru utilizare in conditii normale, intretinere, inspectie, reparatie, verificari periodice si manevre de salvare conform pct. 4.4;
    - un registru in care se noteaza reparatiile si, dupa caz, verificarile periodice.

    ANEXA 3

    A. CONTINUTUL DECLARATIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU COMPONENTELE DE SECURITATE*1)

    Declaratia de conformitate CE trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    - denumirea si adresa producatorului de componente de securitate*2);
    - denumirea si adresa reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul;
    - descrierea componentei de securitate, detalii asupra tipului sau seriei si numarul seriei de fabricatie, daca exista;
    - functia de securitate a componentei de securitate;
    - anul fabricatiei componentei de securitate;
    - toate prevederile importante cu care componenta de securitate este conforma;
    - referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1 si 2 din hotarare, acolo unde este cazul;
    - referire la certificatul pentru examinarea CE de tip, emis de catre un organism notificat, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea productiei in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 2 din hotarare, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calitatii aplicat de producator in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 3 din hotarare, acolo unde este cazul;
    - identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa actioneze in numele producatorului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
------------
    *1) Declaratia trebuie redactata in limba romana, impreuna cu manualul de instructiuni prevazut la pct. 6.1 din anexa nr. 2 si trebuie sa fie tiparita sau scrisa de masina.
    *2) Numele de firma, adresa completa; in cazul reprezentantului autorizat se indica numele de firma si adresa producatorului de componente de securitate.

    B. CONTINUTUL DECLARATIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU ASCENSOARELE MONTATE*3)

    Declaratia de conformitate CE trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    - denumirea si adresa montatorului ascensorului*4)
    - descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau seriei, numarul seriei de fabricatie si adresa unde a fost montat ascensorul;
    - anul montarii ascensorului;
    - toate prevederile importante cu care ascensorul este conform;
    - referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip a ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) si b), acolo unde este cazul;
    - referire la certificatul de examinare CE de tip, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din hotarare, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat inspectia finala a ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b) si c) din hotarare, acolo unde este cazul;
    - denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a calitatii aplicat de montator in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b), c) si e) din hotarare, acolo unde este cazul;
    - identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa actioneze in numele montatorului ascensorului.
------------
    *3) Aceasta declaratie trebuie redactata in limba romana, impreuna cu manualul de instructiuni prevazut la pct. 6.2 din anexa nr. 2 si trebuie sa fie tiparita sau scrisa de masina.
    *4) Numele de firma si adresa completa.

    ANEXA 4

                          EXAMINAREA CE DE TIP
                              (MODULUL B)

    A. Examinarea CE de tip pentru componente de securitate
    1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din componentele de securitate va permite ascensorului in care este corect montat sa satisfaca cerintele esentiale din prezenta hotarare.
    2. Cererea pentru efectuarea examinarii CE de tip se inainteaza de catre producatorul componentei de securitate sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de catre acesta.
    2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) numele si sediul producatorului de componente de securitate si, daca cererea este inaintata de catre reprezentantul autorizat al acestuia, numele si sediul acestuia din urma si adresa spatiilor de productie pentru componentele de securitate;
    b) o declaratie scrisa, potrivit careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;
    c) dosarul tehnic de fabricatie, prevazut la pct. 3.1;
    d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit in continuare tip, sau detalii asupra locului unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate sa solicite un numar rezonabil din astfel de componente, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari.
    3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita evaluarea conformitatii si sa se poata verifica daca se utilizeaza componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului in care sunt corect montate sa fie conform prevederilor prezentei hotarari.
    3.1. In masura in care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) o descriere generala a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare, in special limitele de viteza, sarcina si putere, si conditiile, in special medii explozive si expunerea la medii periculoase;
    b) desenele de executie si planuri de fabricatie sau diagrame;
    c) cerintele esentiale luate in considerare si solutiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;
    d) rezultatele oricaror incercari sau calcule efectuate sau subcontractate de catre producator;
    e) un exemplar al instructiunilor de montare pentru componentele de securitate;
    f) masurile luate in faza de fabricatie pentru a asigura ca productia de serie de componente de securitate este conforma cu componenta de securitate examinata.
    4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii:
    a) sa examineze dosarul tehnic de fabricatie pentru a evalua in ce masura pot fi indeplinite obiectivele dorite;
    b) sa examineze componenta de securitate pentru a verifica adecvanta acesteia conform termenilor din dosarul tehnic de fabricatie;
    c) sa efectueze sau sa solicite efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producatorul de componente de securitate respecta cerintele prezentei hotarari, dand posibilitatea componentei de securitate sa isi indeplineasca functiile sale atunci cand este corect montata in ascensor.
    5. Daca tipul reprezentativ de componenta de securitate respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie sa contina:
    a) denumirea si sediul producatorului de componente de securitate;
    b) concluziile examinarii;
    c) conditiile pentru valabilitatea acestui certificat;
    d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat.
    Ministerul Industriei si Resurselor, ISCIR si alte organisme notificate pot obtine o copie a certificatului si, ca urmare a cererii motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricatie, precum si rapoarte ale examinarilor, calculelor si incercarilor efectuate. Daca organismul notificat refuza unui producator certificarea unui tip, acesta trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz. In situatia in care se refuza unui producator de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile legii.
    6. Producatorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificarilor, chiar si de natura minora, pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze la componenta de securitate aprobata, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate in dosarul tehnic original [a se vedea pct. 3.1 lit. a)]. Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile si sa informeze solicitantul daca certificatul de examinare CE de tip ramane valabil. Daca organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie sa ceara inaintarea unei noi solicitari pentru certificare.
    7. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise si completarile la acestea, precum si referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase.
    Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.
    8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele si corespondenta in legatura cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.
    9. Producatorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze impreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise si ale completarilor la acestea, o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de securitate.
    In situatia in care nici producatorul de componente de securitate si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitia organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a componentei de siguranta.

    B. Examinarea CE de tip pentru ascensoare
    1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism constata si atesta faptul ca un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este posibila o extindere ori o variatie, conform art. 9 alin. (3), satisface cerintele prezentei hotarari.
    2. Cererea pentru efectuarea examinarii CE de tip se inainteaza de catre montatorul ascensorului unui organism notificat ales de acesta.
    2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) numele si sediul montatorului ascensorului;
    b) o declaratie scrisa potrivita careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;
    c) dosarul tehnic de fabricatie, prevazut la pct. 3.1;
    d) detalii asupra locului unde poate fi examinat ascensorul model; ascensorul model supus examinarii trebuie sa includa partile terminale si trebuie sa poata deservi cel putin trei niveluri (sus, intermediar si jos).
    3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita o evaluare a conformitatii ascensorului cu prevederile prezentei hotarari si o intelegere a proiectului si a functionarii ascensorului.
    3.1. In masura in care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) o descriere generala a modelului reprezentativ de ascensor; dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa indice in mod clar toate extinderile sau variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor, conform art. 8 alin. (3) din hotarare, care este supus examinarii;
    b) desene de executie si planuri de fabricatie sau diagrame;
    c) cerintele esentiale luate in considerare si solutiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;
    d) o copie a declaratiei de conformitate CE a componentei de securitate utilizate de producatorul ascensorului;
    e) rezultatele oricaror incercari sau calcule efectuate ori subcontractate de catre producator;
    f) un exemplar al manualului de instructiuni al ascensorului;
    g) masurile luate in faza de montare pentru a asigura ca productia de serie de ascensoare este conforma cu prevederile prezentei hotarari.
    4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii:
    a) sa examineze dosarul tehnic de fabricatie pentru a evalua in ce masura pot fi indeplinite obiectivele dorite;
    b) sa examineze modelul reprezentativ de ascensor pentru a verifica daca acesta a fost fabricat conform documentatiei tehnice;
    c) sa efectueze sau sa solicite efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de montatorul ascensorului respecta cerintele prezentei hotarari si permit ascensorului sa fie conform acestor cerinte.
    5. Daca ascensorul model respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie sa contina:
    a) denumirea si sediul montatorului ascensorului;
    b) concluziile examinarii;
    c) conditiile pentru valabilitatea acestui certificat;
    d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat.
    Ministerul Industriei si Resurselor, ISCIR si alte organisme notificate pot obtine o copie a certificatului si, ca urmare a cererii motivate, o copie a documentatiei tehnice si rapoarte ale examinarilor, calculelor si incercarilor efectuate. Daca organismul notificat refuza unui producator certificarea unui tip, acesta trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz. In situatia in care se refuza unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile legii.
    6. Montatorul ascensorului trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificarilor, chiar si de natura minora, pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate in dosarul tehnic original, conform pct. 3.1 lit. a). Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile si sa informeze solicitantul daca certificatul de examinare CE de tip ramane valabil. Daca organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie ca ceara inaintarea unei noi solicitari pentru certificare.
    7. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise si completarile la acestea, precum si referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase.
    Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.
    8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele si corespondenta in legatura cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.
    9. Montatorul ascensorului trebuie sa pastreze impreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise si ale completarilor la acestea, o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de ascensor.

    ANEXA 5

              CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFICARI
                                (MODULUL C)

    1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca componentele de securitate sunt conforme tipului descris in certificatul de examinare CE de tip si totodata asigura si declara ca satisfac cerintele prezentei hotarari, aplicabile acestora, si ca vor permite ascensorului in care sunt montate corect sa satisfaca cerintele esentiale ale prezentei hotarari. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE.
    2. Producatorul componentelor de securitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura componentelor de securitate fabricate cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare CE de tip, si cu cerintele prezentei hotarari aplicabile acestora.
    3. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE pentru o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de securitate.
    4. Organismul notificat ales de producator trebuie sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze verificari pe o componenta de securitate la intervale stabilite in mod aleatoriu. Trebuie sa se examineze un esantion adecvat dintre componentele de securitate finite, prelevat de catre organismul notificat, si trebuie sa se efectueze incercarile corespunzatoare prezentate in standardele prevazute la art. 6 alin. (3) din hotarare, sau incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricatie cu cerintele prezentei hotarari. In cazurile in care una sau mai multe dintre componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile necesare.
    Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea acestei proceduri trebuie sa convina de comun acord asupra elementelor care trebuie luate in considerare atunci cand verifica componentele de securitate, tinand seama de caracteristicile esentiale ale componentelor de securitate prevazute in anexa nr. 1.
    In cursul procesului de fabricatie, producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare a organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.
    5. Documentatia si corespondenta referitoare la procedurile pentru verificarile la intervale stabilite in mod aleatoriu la pct. 4 trebuie intocmite sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.

    ANEXA 6

                     ASIGURAREA CALITATII PRODUSULUI
                               (MODULUL E)

    1. Asigurarea calitatii produsului este procedura prin care producatorul de componente de securitate care indeplineste prevederile pct. 2 asigura si declara ca componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele din prezenta hotarare, aplicabile acestora, si totodata asigura si declara ca componenta de securitate va permite ascensorului in care este montata corect sa satisfaca cerintele prezentei hotarari. Producatorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat care raspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.
    2. Pentru inspectia finala si incercarea componentei de securitate, producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie sa fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
    3. Sistemul de asigurare a calitatii
    3.1. Producatorul componentei de securitate solicita unui organism notificat ales de catre acesta evaluarea propriului sistem al calitatii pentru componentele de securitate care fac obiectul evaluarii.
    3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:
    a) toate informatiile necesare pentru componentele de securitate avute in vedere;
    b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii;
    c) documentatia tehnica a componentelor de securitate aprobate si un exemplar al certificatului de examinare CE de tip.
    3.2. In cadrul sistemului de asigurare a calitatii se efectueaza examinarea fiecarei componente de securitate si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau standardele prevazute la art. 6 din hotarare sau incercari cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari.
    Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre producatorul componentelor de securitate trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure o intelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    3.2.1. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele privind calitatea;
    b) structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste calitatea componentelor de securitate;
    c) examinarile si incercarile care vor fi efectuate dupa fabricatie;
    d) mijloacele de verificare a functionarii efective a sistemului de asigurare a calitatii;
    e) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
    3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta trebuie sa presupuna conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9003:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate.
    3.3.1. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului avut in vedere. Procedura de evaluare trebuie sa includa o inspectie la locurile de fabricatie ale producatorului componentelor de securitate.
    3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie sa fie adusa la cunostinta producatorului componentelor de securitate. Aceasta trebuie sa contina concluziile evaluarii si decizia motivata privind evaluarea.
    3.4. Producatorul componentelor de securitate se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul de asigurare a calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
    3.4.1. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem.
    3.4.2. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
    3.4.3. Decizia de evaluare motivata, care contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului componentelor de securitate.
    4. Supravegherea sub raspunderea unui organism notificat
    4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul componentelor de securitate isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
    4.2. Producatorul componentelor de securitate trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de control si incercare si sa puna la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, in mod special:
    a) documentatia privind sistemul calitatii;
    b) dosarul tehnic de fabricatie;
    c) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
    4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a asigura ca producatorul componentelor de securitate mentine si aplica sistemul calitatii; organismul trebuie sa emita pentru producatorul componentelor de securitate un raport de audit.
    4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspectii inopinate la locurile unde sunt fabricate componentele de securitate. In timpul acestor inspectii, organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului componentelor de securitate un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
    5. Producatorul componentelor de securitate trebuie sa detina si sa puna la dispozitia organelor de control, la cerere, pe o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de securitate, urmatoarele documente:
    a) documentatia mentionata la pct. 3.1.1 lit. c);
    b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4.1;
    c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4, 4.3 si 4.4.
    6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase.

    ANEXA 7

                        ASIGURAREA TOTALA A CALITATII
                                 (MODULUL H)

    1. Asigurarea totala a calitatii este procedura prin care producatorul componentelor de securitate care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 asigura si declara ca componentele de securitate supuse evaluarii sunt conforme cu cerintele esentiale din prezenta hotarare, aplicabile acestora. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si intocmeste in scris o declaratie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.
    2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie, inspectie si incercare finala a componentelor de securitate, conform prevederilor pct. 3; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.
    3. Sistemul de asigurare a calitatii
    3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calitatii.
    3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:
    a) toate informatiile necesare pentru componentele de securitate avute in vedere;
    b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii.
    3.2. Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure conformitatea componentelor de securitate cu cerintele prezentei hotarari, aplicabile acestora, si sa permita ascensoarelor in care au fost corect montate sa satisfaca acele cerinte.
    3.2.1. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre producator trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    3.2.2. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele privind calitatea si structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste proiectarea si calitatea componentelor de securitate;
    b) specificatiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate si, atunci cand standardele prevazute la art. 6 din hotarare nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarare;
    c) tehnicile de control si verificare a proiectului, procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea componentelor de siguranta supuse evaluarii;
    d) procesul de fabricatie corespunzator, tehnicile de control si asigurare a calitatii, precum si procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate;
    e) examinarile si incercarile care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa cu care vor fi efectuate;
    f) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;
    g) mijloacele de urmarire a realizarii calitatii cerute in ceea ce priveste proiectarea si produsul in sine, precum si a functionarii eficiente a sistemului calitatii.
    3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a determina daca sistemul calitatii satisface cerintele mentionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9001:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de natura specifica a componentelor de securitate pentru care este aplicat.
    3.3.1. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului avut in vedere. Procedura de evaluare trebuie sa includa o inspectie la locul unde se fabrica produsul respectiv.
    3.3.2. Decizia de evaluare motivata, care va contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului de componente de securitate.
    3.4. Producatorul de componente de securitate se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul de asigurare a calitatii, asa cum a fost aprobat si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
    3.4.1. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii despre orice intentii de actualizare a acestui sistem.
    3.4.2. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
    3.4.3. Decizia de evaluare motivata, care va contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.
    4. Supravegherea sub raspunderea organismului notificat
    4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
    4.2. Producatorul de componente de securitate trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de proiectare, productie, inspectie, incercare si depozitare a produselor si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare si, in mod special:
    a) documentatia privind sistemul calitatii;
    b) inregistrarile privind calitatea, prevazute de faza de proiectare a sistemului calitatii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, incercarilor etc.;
    c) inregistrarile privind calitatea, prevazute de faza de productie din sistemul calitatii, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
    4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a asigura ca producatorul componentelor de securitate mentine si aplica sistemul calitatii; organismul trebuie sa emita un raport de audit pentru producatorul de componente de securitate.
    4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor inspectii, organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat trebuie sa emita pentru producatorul de componente de securitate un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
    5. Producatorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa detina si sa puna la dispozitia organelor de control, la cerere, pe o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de siguranta, urmatoarele documente:
    a) documentatia mentionata la pct. 3.1.1 lit. b);
    b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4.1;
    c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4, 4.3 si 4.4.
    6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, care au fost emise sau retrase.
    7. Toate dosarele si corespondenta referitoare la procedurile de asigurare a calitatii trebuie redactate sau traduse in limba romana sau intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.

    ANEXA 8

                              INSPECTIA FINALA

    1. Inspectia finala este procedura prin care montatorul ascensorului, care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, asigura si declara ca ascensorul care a fost introdus pe piata satisface cerintele din prezenta hotarare. Montatorul ascensorului trebuie sa aplice marcajul CE in cabina fiecarui ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, si va intocmi in scris o declaratie de conformitate CE.
    2. Montatorul ascensorului trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca ascensorul care a fost introdus pe piata este conform cu ascensorul model descris in certificatul de examinare CE de tip si ca este conform cerintelor esentiale de sanatate si de securitate aplicabile acestuia.
    3. Montatorul ascensorului trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE si certificatul de inspectie finala, mentionat la pct. 6, timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piata.
    4. Un organism notificat ales de montatorul ascensorului trebuie sa efectueze sau sa solicite efectuarea inspectiei finale a ascensorului care va fi introdus pe piata. Trebuie efectuate incercarile si examinarile corespunzatoare, definite in standardele aplicabile prevazute la art. 6 din hotarare, sau incercari cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerintele prevazute in prezenta hotarare.
    Aceste verificari si incercari trebuie sa acopere, in special:
    - examinarea documentatiei pentru a verifica daca ascensorul este conform cu modelul aprobat in conformitate cu lit. B din anexa nr. 4;
    - functionarea ascensorului atat in gol, cat si la sarcina maxima, pentru a se asigura ca montarea si functionarea componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de cursa, dispozitive de blocare etc.);
    - functionarea ascensorului la sarcina maxima si in gol, pentru a se asigura functionarea corecta a componentelor de securitate in cazul intreruperii furnizarii energiei;
    - o incercare statica cu o sarcina egala cu de 1,25 ori sarcina nominala.
    Sarcina nominala trebuie sa fie cea prevazuta la pct. 5 din anexa nr. 2.
    Dupa aceste incercari, organismul notificat trebuie sa verifice daca nu a aparut nici o deformare sau deteriorare care ar putea periclita utilizarea in conditii de siguranta a ascensorului.
    5. Organismul notificat trebuie sa primeasca urmatoarele documente:
    - desenul de ansamblu general al ascensorului;
    - planurile si diagramele necesare pentru inspectia finala, in special diagramele circuitelor de comanda;
    - un exemplar al manualului de instructiuni prevazut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
    Organismul notificat poate sa nu ceara planuri detaliate sau informatii precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformitatii ascensorului care urmeaza a fi introdus pe piata cu ascensorul model descris in declaratia pentru examinarea CE de tip.
    6. Daca ascensorul satisface prevederile prezentei hotarari, organismul notificat trebuie sa aplice sau sa impuna aplicarea numarului sau de identificare langa marcajul CE, in conformitate cu anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, si trebuie sa intocmeasca un certificat de inspectie finala in care sa mentioneze verificarile si incercarile efectuate.
    Organismul notificat trebuie sa completeze paginile corespunzatoare din registrul prevazut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
    Daca organismul notificat refuza sa emita certificatul pentru inspectia finala, acesta trebuie sa mentioneze detaliat motivele refuzului si sa recomande mijloacele prin care se poate obtine acceptarea. Daca montatorul ascensorului solicita din nou efectuarea inspectiei finale, acesta trebuie sa inainteze solicitarea aceluiasi organism notificat.
    7. Certificatul pentru inspectia finala, dosarele si corespondenta referitoare la procedurile de acceptare vor fi intocmite sau traduse in limba romana sau intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.

    ANEXA 9

             ASIGURAREA CALITATII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE
                               (MODULUL E)

    1. Asigurarea calitatii produsului este procedura prin care montatorul indeplineste prevederile de la pct. 2, asigura si declara ca ascensoarele montate sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele din prezenta hotarare, aplicabile acestora. Montatorul ascensorului trebuie sa aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat care raspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.
    2. Pentru inspectia finala si incercarea ascensorului, montatorul ascensorului trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat conform prevederilor pct. 3, iar sistemul calitatii trebuie sa fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
    3. Sistemul de asigurare a calitatii
    3.1. Montatorul ascensorului solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului de asigurare a calitatii pentru ascensoarele care fac obiectul evaluarii.
    3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:
    a) toate informatiile necesare pentru ascensoarele avute in vedere;
    b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii;
    c) documentatia tehnica a ascensoarelor aprobate si un exemplar al fiecarui certificat de examinare CE de tip.
    3.2. In cadrul sistemului de asigurare a calitatii se efectueaza examinarea fiecarui ascensor si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale sau incercari cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea ascensorului cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari.
    Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre montatorul ascensorului trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure o intelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    3.2.1. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele privind calitatea;
    b) structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste calitatea ascensoarelor;
    c) examinarile si incercarile care vor fi efectuate inainte de introducerea pe piata, incluzand in cele din urma incercarile prevazute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;
    d) mijloacele de verificare a functionarii efective a sistemului de asigurare a calitatii;
    e) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
    3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta trebuie sa presupuna conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9003:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
    3.3.1. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului avut in vedere. Procedura de evaluare trebuie sa includa o inspectie la montator si la locul unde se monteaza ascensorul.
    3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie sa fie adusa la cunostinta montatorului de ascensoare. Aceasta trebuie sa contina concluziile evaluarii si decizia de evaluare motivata.
    3.4. Montatorul ascensorului se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul de asigurare a calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
    3.4.1. Montatorul ascensorului trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem.
    3.4.2. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
    3.4.3. Decizia motivata de evaluare, care contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului de ascensoare.
    4. Supravegherea sub raspunderea unui organism notificat
    4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca montatorul de ascensoare isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
    4.2. Montatorul de ascensoare trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de control si incercare si sa puna la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, in mod special:
    a) documentatia privind sistemul calitatii;
    b) dosarul tehnic de fabricatie;
    c) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
    4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a asigura ca montatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul trebuie sa emita montatorului un raport de audit.
    4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspectii inopinate la locurile unde sunt montate ascensoarele. In timpul acestor inspectii, organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
    5. Montatorul ascensorului trebuie sa detina si sa puna la dispozitia organelor de control, la cerere, pe o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimului ascensor, urmatoarele documente:
    a) documentatia mentionata la pct. 3.1.1 lit. c);
    b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4.1;
    c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4.3, 4.3 si 4.4.
    6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase.

    ANEXA 10

                     ASIGURAREA CALITATII PRODUCTIEI
                              (MODULUL D)

    1. Asigurarea calitatii productiei reprezinta acea parte a procedurii prin care montatorul unui ascensor care satisface obligatiile care ii revin conform prevederilor pct. 2, asigura si declara ca ascensoarele satisfac cerintele din prezenta hotarare care le sunt aplicabile. Montatorul ascensorului trebuie sa aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.
    Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea conform prevederilor pct. 4.
    2. Montatorul ascensorului trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productia, montarea, inspectia finala si incercarile ascensorului, conform prevederilor pct. 3. De asemenea, sistemul calitatii trebuie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
    3. Sistemul de asigurare a calitatii
    3.1. Montatorul unui ascensor trebuie sa solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calitatii.
    Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:
    a) toate informatiile relevante despre ascensoare;
    b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii;
    c) documentatia tehnica a tipului aprobat si o copie a certificatului de examinare CE de tip.
    3.2. Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure conformitatea ascensoarelor cu cerintele din prezenta hotarare, aplicabile acestora.
    Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de montatorul ascensorului trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina in special o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatile si atributiile conducerii cu privire la calitatea ascensoarelor;
    b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitatii, precum si tehnicile, procesele si masurile sistematice care vor fi utilizate;
    c) examinarile si incercarile care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa montare; aceste incercari trebuie sa cuprinda cel putin incercarile prevazute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;
    d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului utilizat etc.;
    e) mijloacele de monitorizare a realizarii calitatii cerute ascensorului si functionarea eficienta a sistemului de asigurare a calitatii.
    3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerinte privind asigurarea calitatii, care aplica standardul SR EN ISO 9002:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de natura specifica a unui ascensor.
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la intreprinderea montatorului.
    Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului.
    3.4. Montatorul trebuie sa se angajeze ca indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul de asigurare a calitatii, asa cum a fost aprobat, si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient.
    Montatorul trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem.
    Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat va mai satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca montatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat.
    4.2. Montatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, asamblare, instalare, incercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
    a) documentatia privind sistemul calitatii;
    b) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.
    4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze periodic audituri pentru a asigura ca montatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa emita montatorului un raport de audit.
    4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul montatorului. In timpul unor astfel de vizite organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect, daca considera necesar. Organismul notificat trebuie sa predea montatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
    5. Montatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia organelor de control, la cerere, pentru o perioada de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul ascensor, urmatoarele documente:
    a) documentatia mentionata la pct. 3.1 lit. b);
    b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4;
    c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4 ultimul alineat, pct. 4.3 si 4.4.
    6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la certificatele privind sistemul calitatii, emise sau retrase.
    7. Documentatia si corespondenta referitoare la procedurile pentru asigurarea calitatii trebuie intocmite sau traduse in limba romana sau intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.

    ANEXA 11

               ASIGURAREA TOTALA A CALITATII ASCENSOARELOR
                               (MODULUL H)

    1. Asigurarea totala a calitatii este procedura prin care montatorul de ascensoare care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 asigura si declara ca ascensoarele supuse evaluarii sunt conforme cu cerintele esentiale din prezenta hotarare, aplicabile acestora. Montatorul de ascensoare trebuie sa aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.
    2. Montatorul de ascensoare trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie, asamblare, montare si inspectie finala a ascensoarelor, conform prevederilor pct. 3; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.
    3. Sistemul de asigurare totala a calitatii
    3.1. Montatorul de ascensoare solicita unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calitatii.
    3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:
    a) toate informatiile necesare pentru ascensoare, in special informatii care ajuta la intelegerea legaturii care exista intre proiect si functionarea ascensorului si care ajuta la evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari;
    b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii.
    3.2. Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure conformitatea ascensoarelor cu cerintele prezentei hotarari, aplicabile acestora.
    3.2.1. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre montatorul ascensorului trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    3.2.2. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele privind calitatea si structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste proiectarea si calitatea ascensoarelor;
    b) specificatiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate si, atunci cand standardele prevazute la art. 6 din hotarare nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura indeplinirea cerintelor din prezenta hotarare;
    c) tehnicile de control si verificare a proiectului, procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea ascensoarelor;
    d) tehnicile corespunzatoare de asamblare, montare si control al calitatii, procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate;
    e) examinarile si incercarile care vor fi efectuate pentru aprobarea furnizarii de materiale, componente si subansambluri;
    f) examinarile si incercarile care vor fi efectuate inainte (inspectarea conditiilor de montare: putul ascensorului, camera masinii etc.), in timpul si dupa montare [inclusiv pana la ultima incercare prevazuta la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2];
    g) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;
    h) mijloacele de urmarire a realizarii calitatii cerute in ceea ce priveste proiectarea si montajul, precum si a functionarii eficiente a sistemului de asigurare a calitatii.
    3.3. Inspectarea proiectului
    Atunci cand proiectul nu este in totalitate conform standardelor armonizate, organismul notificat trebuie sa constate daca proiectul este conform prevederilor prezentei hotarari si, in situatia in care acesta este conform, emite un certificat CE de examinare a proiectului, indicand durata de valabilitate a certificatului si detalii necesare pentru identificarea proiectului aprobat.
    3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calitatii
    Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a determina daca sistemul calitatii satisface cerintele mentionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9001:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ascensoarelor pentru care este aplicat.
    Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului avut in vedere. Procedura de evaluare trebuie sa includa o inspectie la sediul montatorului si la locul unde se monteaza ascensorul respectiv.
    Decizia de evaluare motivata, care va contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului de ascensoare.
    3.5. Montatorul de ascensoare se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.
    Montatorul de ascensoare trebuie sa informeze organismul notificat care a certificat sistemul de asigurare a calitatii despre orice intentie de actualizare a acestui sistem.
    Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.
    Decizia motivata de evaluare, care va contine concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta montatorului de ascensoare.
    4. Supravegherea sub raspunderea organismului notificat
    4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca montatorul de ascensoare isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.
    4.2. Montatorul de ascensoare trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de proiectare, productie, asamblare, montare, inspectie, incercare si depozitare a produselor si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare si, in mod special:
    a) documentatia privind sistemul calitatii;
    b) inregistrarile privind calitatea, prevazute de faza de proiectare a sistemului calitatii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, incercarilor etc.;
    c) inregistrarile privind calitatea, prevazute in acea parte a sistemului care se refera la acceptarea furnizorilor si montare, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
    4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a asigura ca montatorul de ascensoare mentine si aplica sistemul calitatii; organismul trebuie sa emita un raport de audit pentru montatorul de ascensoare.
    4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul montatorului sau la locul de montare a ascensorului. In timpul acestor inspectii, organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat trebuie sa emita pentru montatorul de ascensoare un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.
    5. Montatorul de ascensoare trebuie sa detina si sa puna la dispozitia organelor de control, la cerere, pe o perioada de 10 ani de la data introducerii pe piata a ascensorului, urmatoarele documente:
    a) documentatia mentionata la pct. 3.1.1 lit. b);
    b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.5;
    c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.5 ultimul alineat, 4.3 si 4.4.
    6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, care au fost emise sau retrase.

    ANEXA 12

                     VERIFICAREA UNITATII DE PRODUS
                              (MODULUL G)

    1. Verificarea unitatii de produs este procedura prin care montatorul unui ascensor asigura si declara ca un ascensor care se introduce pe piata si care a obtinut certificatul de conformitate prevazut la pct. 4 este conform cu cerintele prezentei hotarari. Montatorul ascensorului trebuie sa aplice marcajul CE in cabina ascensorului si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE.
    2. Montatorul ascensorului trebuie sa solicite unui organism notificat, ales de catre acesta, verificarea unitatii de produs.
    2.1. Cererea pentru verificarea unitatii de produs trebuie sa contina:
    a) denumirea si adresa montatorului ascensorului si locul unde este montat ascensorul;
    b) declaratia scrisa din care sa rezulte ca o solicitare similara nu a mai fost inaintata altui organism notificat;
    c) dosarul tehnic de fabricatie.
    3. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii ascensorului cu cerintele prezentei hotarari si intelegerea proiectarii, montarii si functionarii ascensorului.
    Pentru evaluarea conformitatii, documentatia tehnica trebuie sa contina urmatoarele:
    a) o descriere generala a ascensorului;
    b) proiectul, planul de fabricatie si diagramele;
    c) cerintele esentiale in cauza si solutia adoptata pentru a le satisface, cum sunt standardele armonizate;
    d) rezultatele incercarilor sau calculelor efectuate sau subcontractate de catre montatorul ascensorului;
    e) o copie a instructiunilor de utilizare a ascensorului;
    f) o copie a certificatelor de examinare CE de tip ale componentelor de siguranta utilizate.
    4. Organismul notificat trebuie sa examineze documentatia tehnica si ascensorul si sa efectueze incercarile corespunzatoare, conform standardelor prevazute la art. 6 din hotarare, sau incercari cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerintele din prezenta hotarare. Daca ascensorul indeplineste cerintele din prezenta hotarare, organismul notificat trebuie sa aplice sau sa impuna aplicarea numarului sau de identificare langa marcajul CE si va intocmi un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.
    Organismul notificat trebuie sa completeze paginile corespunzatoare ale registrului prevazut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
    Daca organismul notificat refuza sa emita certificatul de conformitate, trebuie sa motiveze detaliat refuzul sau si sa indice masurile ce trebuie luate pentru a se realiza conformitatea. Atunci cand montatorul ascensorului solicita din nou verificarea, acesta trebuie sa se adreseze aceluiasi organism notificat.
    5. Certificatul de conformitate, dosarele si corespondenta referitoare la procedurile pentru verificarea unitatii de produs trebuie redactate sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat.
    6. Montatorul ascensorului trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica un exemplar al certificatului de conformitate pentru o perioada de 10 ani de la data introducerii pe piata a ascensorului.

    ANEXA 13

                            CRITERII MINIME
care trebuie avute in vedere pentru desemnarea organismelor

    1. Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru efectuarea incercarilor trebuie sa fie altii decat proiectantul, constructorul, furnizorul sau producatorul de componente de securitate ori montatorul de ascensoare pe care le inspecteaza si nu trebuie sa fie reprezentanti autorizati ai uneia dintre partile enumerate. In mod similar, organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru aprobarea sistemului calitatii prevazut la art. 8 din hotarare trebuie sa fie altii decat proiectantul, constructorul, furnizorul sau producatorul de componente de securitate sau montatorul de ascensoare pe care le inspecteaza si nu trebuie sa fie reprezentanti autorizati ai uneia dintre partile enumerate. Acestia nu pot sa se implice direct sau in calitate de reprezentant autorizat in proiectare, constructie, comercializare sau intretinere a componentelor de securitate ori in montarea de ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice intre producatorul componentelor de securitate sau montatorul de ascensoare si organismul de certificare.
    2. Organismul si personalul acestuia trebuie sa efectueze incercarile de verificare cu cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti de orice presiuni si stimulente, indeosebi financiare, in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatul verificarilor si care ar putea sa le influenteze deciziile sau rezultatul inspectiilor.
    3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitie personalul necesar si sa dispuna de dotarile necesare care sa ii permita indeplinirea in bune conditii a sarcinilor administrative si tehnice legate de verificare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie sa aiba acces la echipamentele necesare pentru verificari speciale.
    4. Personalul organismului responsabil cu inspectarea trebuie sa aiba:
    a) o buna pregatire tehnica si profesionala;
    b) cunostinte corespunzatoare ale cerintelor privind incercarile pe care le efectueaza si experienta corespunzatoare pentru astfel de incercari;
    c) capacitatea de a intocmi certificate, inregistrari si rapoarte necesare pentru autentificarea rezultatelor obtinute la incercari.
    5. Trebuie garantata impartialitatea personalului de inspectie. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul incercarilor efectuate sau de rezultatele respectivelor incercari.
    6. Organismul trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru incercarile efectuate, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu, daca raspunderea civila nu este asumata de catre stat pe baza dreptului roman.
    7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile dobandite in exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotarari sau a altor reglementari, cu exceptia situatiei in care informatiile sunt solicitate de autoritatile administrative competente ale statului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu