E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 142 din  6 februarie 2003

privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 112 din 21 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 43 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata si/sau de utilizare a anumitor combustibili lichizi in scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea acestora, in vederea diminuarii efectelor negative ale acestor emisii asupra sanatatii populatiei si calitatii mediului.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica combustibililor lichizi, cum ar fi pacura, motorina folosita de navele maritime si motorina, alta decat cea reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 1.336/2000 privind limitarea continutului de sulf din motorina si prin Hotararea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) combustibililor lichizi folositi de navele maritime, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 lit. b);
    b) combustibililor destinati prelucrarii inainte de arderea finala;
    c) combustibililor destinati prelucrarii in rafinarii;
    d) motorinei pentru vehiculele mobile nerutiere;
    e) motorinei folosite pentru tractoarele agricole;
    f) motorinei folosite de nave care tranziteaza Romania;
    g) motorinei folosite pentru motoarele diesel.
    Art. 4
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) motorina - orice combustibil lichid derivat din petrol, identificat conform pozitiilor tarifare 2710.19.45 si 2710.19.49 din Tariful vamal de import al Romaniei, care, prin limitele de distilare, se incadreaza in categoria distilatelor medii destinate utilizarii drept combustibil si care distileaza in proportie de 85% in volum, inclusiv pierderile, la 350 grade C, dupa metoda ASTM D 86;
    b) motorina folosita de catre navele maritime - orice combustibil lichid destinat utilizarii de catre navele maritime, care este in conformitate cu definitia cuprinsa la lit. a) sau care are viscozitatea ori densitatea incadrata in intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru distilatele utilizate in marina, prevazute in tabelul I din standardul roman SR ISO 8217/1996;
    c) pacura - orice combustibil lichid derivat din petrol, identificat conform pozitiilor tarifare 2710.19.51 - 2710.19.69 din Tariful vamal de import al Romaniei, care, prin limitele de distilare, se incadreaza in categoria uleiurilor grele destinate utilizarii drept combustibil si care distileaza in proportie de 65% in volum, inclusiv pierderile, la 250 grade C, dupa metoda ASTM D 86;
    d) metoda ASTM D 86 - metoda prevazuta de catre Societatea Americana pentru Testare si Materiale in editia din 1976 privind definitiile si specificatiile pentru produsele derivate din petrol si pentru lubrifianti, preluata prin standardul roman SR 13471/2002;
    e) instalatie de ardere - orice instalatie tehnica in care se ard combustibilii pentru a se utiliza energia termica generata;
    f) instalatie mare de ardere - orice instalatie de ardere a carei putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW;
    g) instalatie mare de ardere de tip II - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de construire sau de exploatare si care a fost autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului in perioada cuprinsa intre 1 iulie 1987 si data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 27 noiembrie 2003;
    h) instalatie mare de ardere de tip III - orice instalatie mare de ardere supusa procedurii complete de autorizare integrata de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    i) incarcare critica - indicator de estimare cantitativa a expunerii la unul sau mai multi agenti poluanti, sub a carui valoare nu se produce nici un efect negativ asupra mediului, conform datelor existente.
    Art. 5
    Se admit introducerea pe piata si/sau utilizarea, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a pacurii in care continutul de sulf, exprimat in sulf, nu depaseste 1,00% in greutate.
    Art. 6
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate autoriza utilizarea pacurii cu un continut de sulf intre 1,00% si 3,00% in greutate, pe tot teritoriul tarii sau numai in anumite zone, numai daca emisiile de dioxid de sulf nu depasesc incarcarea critica.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru pacura utilizata:
    a) in instalatiile mari de ardere de tip II si III pentru care valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
    b) in instalatiile mari de ardere pentru care valorile emisiilor pentru dioxid de sulf sunt mai mici decat sau egale cu 1.700 mg/Nm^3, la un continut de oxigen din gazele de evacuare de 3% in volum, masurat in stare uscata.
    Art. 7
    (1) Se admit introducerea pe piata si/sau utilizarea, de la data de 1 ianuarie 2006, numai a motorinei in care continutul de sulf, exprimat in sulf, nu depaseste 0,2% in greutate.
    (2) Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2008, numai a motorinei in care continutul de sulf, exprimat in sulf, nu depaseste 0,1% in greutate.
    Art. 8
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor verifica prin esantionare respectarea conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, prevazute la art. 5 si 7.
    (2) Procedura de esantionare se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de un an de la data publicarii prezentei hotarari.
    Art. 9
    Metodele de referinta pentru determinarea continutului de sulf din pacura si din motorina folosite de navele maritime sunt cele prevazute in standardele SR ISO 8754/1996 si EN ISO 14596/1998.
    Art. 10
    Metodele de referinta pentru determinarea continutului de sulf din motorina sunt cele prevazute in standardele SR EN 24260/2000, SR ISO 8754/1996 si EN ISO 14596/1998.
    Art. 11
    (1) In caz de divergenta privind continutul de sulf din combustibili se va folosi ca metoda de referinta metoda prevazuta in standardul EN ISO 14596/1998.
    (2) Interpretarea statistica a verificarii continutului de sulf din motorina se efectueaza in conformitate cu standardul roman SR ISO 4259/1999.
    Art. 12
    Pana la data de 31 decembrie 2004, Asociatia de Standardizare din Romania asigura adoptarea standardului EN ISO 14596/1998 ca standard roman.
    Art. 13
    (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 5 si 7 si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 175.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest sens de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

    ANEXA 1

                            VALORILE LIMITA
de emisie pentru dioxid de sulf (SO2) aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor lichizi

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm^3 (la un continut de O2 de 3% in gazele de evacuare), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip II, sunt:

___________________________________________________________
 Puterea termica (P)   Valorile limita de emisie pentru SO2
       (MWt)                        (mg/Nm^3)
___________________________________________________________
  50 </= P </= 300                     1700
  300 < P < 500                        3650 - 6,5 P
  P >/= 500                            400
___________________________________________________________

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm^3 (la un continut de O2 de 3% in gazele de evacuare), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, sunt:

___________________________________________________________
 Puterea termica (P)   Valorile limita de emisie pentru SO2
       (MWt)                        (mg/Nm^3)
___________________________________________________________
 50 </= P </= 100                       850
 100 < P </= 300                        400 - 200*)
 P > 300                                200
___________________________________________________________
    *) Descrestere liniara 500   P.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 142/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 142 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 142/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu