E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 243 2000 abrogat de Legea 104 2011
OUG 243 2000 completat de OUG 12 2007
OUG 243 2000 modificat de OUG 12 2007
Articolul 39 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 1209 2004
Articolul 19 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 738 2004
Articolul 3 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 731 2004
Articolul 23 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 586 2004
Articolul 18 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 543 2004
Articolul 51 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 543 2004
OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 699 2003
Articolul 39 din actul OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 743 2002
Articolul 36 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 45 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 49 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 51 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 30 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 31 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 34 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 42 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 43 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 44 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 35 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 38 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 4 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 39 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 40 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 41 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 47 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 47 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 48 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 50 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 51 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 25 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 26 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 28 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
Articolul 29 din actul OUG 243 2000 abrogat de Legea 655 2001
OUG 243 2000 aprobat de Legea 655 2001
Articolul 1 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 2 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 3 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 6 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 2 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 7 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 8 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 9 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 10 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 11 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 11 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 12 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 13 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 14 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 15 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 15 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 16 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 17 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 18 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 19 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 19 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 20 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 21 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 23 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 23 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 4 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 27 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 30 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 31 din actul OUG 243 2000 articole noi... Legea 655 2001
Articolul 32 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
Articolul 33 din actul OUG 243 2000 modificat de Legea 655 2001
OUG 243 2000 in legatura cu Hotărârea 568 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 243 din 28 noiembrie 2000

privind protectia atmosferei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din  6 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, in scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si asupra mediului ca intreg, asigurandu-se astfel alinierea la normele juridice internationale si la reglementarile comunitare.
    (2) Reglementarea activitatilor care afecteaza sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfasurate de persoane fizice si juridice, si strategia nationala in domeniu urmaresc asigurarea dreptului fiecarei persoane la un mediu de calitate.
    Art. 2
    Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza principiile generale consacrate de legislatia in vigoare si acceptate la nivel international.
    Art. 3
    (1) Principalele obiective ale strategiei nationale privind protectia atmosferei sunt urmatoarele:
    a) mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    b) imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele in care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    c) adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminare a efectelor negative asupra mediului, in context transfrontier;
    d) indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.
    (2) Strategia se actualizeaza periodic de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    Art. 4
    Adoptarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Art. 5
    Autoritatile publice centrale si locale au obligatia sa asigure schimbul de informatii, inclusiv al celor necesare in activitatea de elaborare si punere in aplicare a strategiilor sectoriale legate de protectia atmosferei si al celor referitoare la cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive.
    Art. 6
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) aglomerare - zona cu o populatie care depaseste 250.000 de locuitori sau zona in care populatia este egala sau mai mica de 250.000 de locuitori, dar densitatea populatiei/km^2 justifica necesitatea evaluarii si gestionarii calitatii aerului inconjurator;
    b) aer inconjurator - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de munca;
    c) atmosfera - masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul de ozon;
    d) evaluare - orice metoda utilizata pentru masurarea, calcularea, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant in aerul inconjurator;
    e) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate in mediu prin ferestre, usi, sisteme de ventilare sau prin deschideri similare;
    f) instalatie - unitate tehnica stationara in care se desfasoara unul sau mai multe procese tehnologice si orice alte activitati direct asociate cu acestea si care prin emisiile lor pot avea impact asupra calitatii mediului;
    g) marja de toleranta - procent din valoarea limita cu care aceasta poate fi depasita, in conditiile precizate de legislatia in vigoare;
    h) nivel - concentratia unui poluant in aerul inconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete intr-o perioada data;
    i) poluant - orice substanta introdusa direct sau indirect de om in aerul inconjurator, care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane sau asupra mediului ca intreg;
    j) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor in urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate, conform legislatiei in vigoare;
    k) valoare limita - nivel fixat pe baza cunostintelor stiintifice, in scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor daunatoare asupra sanatatii omului sau mediului ca intreg, care se atinge intr-o perioada data si care nu trebuie depasit dupa ce a fost atins;
    l) valoare tinta - nivel fixat in scopul evitarii unor efecte daunatoare pe termen lung asupra sanatatii umane sau asupra mediului ca intreg, care trebuie atins acolo unde este posibil intr-o perioada data;
    m) valori limita de emisie - concentratia sau masa substantelor poluante in emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate si a carei depasire nu este permisa;
    n) zona - parte a teritoriului, delimitata pe criterii rezultate in urma evaluarii calitatii aerului, aprobata de Guvern.

    CAP. 2
    Atributii si responsabilitati

    SECTIUNEA 1
    Atributii si responsabilitati ale autoritatilor competente in domeniul protectiei atmosferei

    Art. 7
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala si planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, ca parte integranta a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;
    b) coordoneaza si controleaza modul de punere in aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a actelor normative ce decurg din aceasta;
    c) elaboreaza, avizeaza, promoveaza si, dupa caz, aproba actele normative, precum si masurile necesare pentru aplicarea unitara pe teritoriul Romaniei a prevederilor din conventiile internationale privind protectia atmosferei, la care Romania este parte;
    d) coordoneaza elaborarea inventarelor nationale de emisii poluante in aer;
    e) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;
    f) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in aer;
    g) coordoneaza la nivel national participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitatii datelor;
    h) aproba metodele si metodologiile de evaluare a calitatii aerului si a emisiilor poluante in aer, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora;
    i) aproba metodele de determinare a concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator, elaborate de institutiile specializate, si asigura conditiile necesare in vederea mentinerii acuratetei masuratorilor efectuate;
    j) evalueaza calitatea aerului inconjurator prin intermediul institutiilor specializate;
    k) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului si coordoneaza programele de asigurare a calitatii datelor privind calitatea aerului inconjurator provenite din Sistemul national de monitorizare integrata a calitatii aerului;
    l) asigura accesul publicului la informatiile privind calitatea atmosferei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
    m) raporteaza datele in conformitate cu prevederile conventiilor internationale privind protectia atmosferei, la care Romania este parte.
    Art. 8
    Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) controleaza modul de aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a actelor normative in vigoare din acest domeniu la nivel teritorial;
    b) elaboreaza planuri de actiune pentru calitatea aerului, programe de ameliorare a calitatii aerului la nivel teritorial si asigura corelarea acestora cu planul local de actiune pentru protectia mediului, in cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si in parteneriat cu alte institutii publice locale si cu titularii de activitate;
    c) elaboreaza inventarul emisiilor poluante la nivel teritorial;
    d) urmareste si analizeaza aplicarea planurilor de actiune pentru calitatea aerului la nivel teritorial si elaboreaza rapoarte anuale;
    e) colaboreaza cu organismele guvernamentale abilitate, care avizeaza actiunile de import-export al produselor, bunurilor si al altor materiale cu regim special de comercializare, care pot afecta calitatea atmosferei, in conformitate cu legislatia nationala si cu conventiile internationale la care Romania este parte;
    f) aplica sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    g) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului;
    h) informeaza operativ autoritatea centrala de protectie a mediului, alte autoritati centrale si locale, potrivit atributiilor si competentelor acestora, in cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calitatii aerului si care aduc prejudicii sanatatii umane;
    i) pun la dispozitie autoritatilor teritoriale pentru sanatate, agricultura si alimentatie, lucrari publice si amenajarea teritoriului si administratiei publice locale informatiile necesare in activitatea de elaborare si punere in aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea aerului atmosferic;
    j) informeaza populatia si autoritatile locale in cazul depasirii pragurilor de alerta;
    k) asigura informarea curenta a populatiei si a autoritatilor locale cu privire la calitatea aerului;
    l) urmareste aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributii si responsabilitati ale altor autoritati publice centrale si teritoriale

    Art. 9
    (1) Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza strategiile din domeniul prevenirii imbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei;
    b) elaboreaza metodologiile de evaluare a riscului asupra starii de sanatate a populatiei in cazul expunerii la poluantii atmosferici;
    c) elaboreaza si reactualizeaza normele si reglementarile privind calitatea aerului;
    d) colaboreaza la elaborarea metodelor de determinare a concentratiilor poluantilor din aerul inconjurator;
    e) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului;
    f) prelucreaza si interpreteaza datele de poluare atmosferica provenite din Sistemul national de monitorizare integrata a calitatii aerului in relatie cu starea de sanatate; elaboreaza rapoarte periodice;
    g) comunica autoritatilor centrale sau locale si populatiei riscurile pentru sanatatea colectivitatilor umane produse de poluarea atmosferei;
    h) raporteaza organismelor internationale specializate datele referitoare la starea de sanatate a populatiei in functie de calitatea atmosferei.
    (2) Autoritatile teritoriale pentru sanatate au obligatia sa puna la dispozitie autoritatilor teritoriale in domeniul protectiei atmosferei informatiile necesare in activitatea de gestionare a calitatii aerului.
    Art. 10
    Autoritatea publica centrala pentru transport are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si pune in aplicare strategiile de dezvoltare a transporturilor, in conditiile reducerii si limitarii poluarii atmosferei;
    b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transportului si stabileste conditiile tehnice pe care sa le indeplineasca mijloacele de transport poluante;
    c) elaboreaza norme privind transportul marfurilor periculoase care pot afecta calitatea atmosferei;
    d) certifica prin omologare sau prin inspectie tehnica, dupa caz, incadrarea mijloacelor de transport poluante in normele tehnice privind protectia atmosferei;
    e) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice privind omologarea, inspectia tehnica si exploatarea mijloacelor de transport poluante;
    f) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in aer.
    Art. 11
    Autoritatea publica centrala pentru industrie si autoritatea publica centrala pentru comert au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza strategiile sectoriale pentru activitatile si instalatiile industriale, luand in considerare impactul asupra calitatii atmosferei;
    b) elaboreaza prin institutii specializate norme privind calitatea combustibililor si norme privind manipularea acestora;
    c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si a reglementarilor privind emisiile de poluanti in aer;
    d) coordoneaza programele de reducere a emisiilor de poluanti in aer;
    e) promoveaza si coordoneaza aplicarea reglementarilor specifice privind emisiile de poluanti in aer pentru activitati industriale cu impact major asupra calitatii aerului;
    f) asigura punerea in aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul national de actiune pentru protectia mediului - sectiunea privind protectia atmosferei;
    g) colaboreaza cu organismul national pentru standardizare in vederea standardizarii si omologarii de tip pentru produse si instalatii.
    Art. 12
    (1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si pune in aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luand in considerare impactul asupra atmosferei;
    b) asigura prin unitatile sale din teritoriu respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor cu impact asupra calitatii atmosferei, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activitati din sectorul zootehnic;
    c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in aer;
    d) exercita controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare si al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei si sanatatea publica;
    e) promoveaza adoptarea de solutii alternative pentru tehnologiile din industria alimentara in vederea reducerii impactului asupra calitatii atmosferei;
    f) colaboreaza cu alte organisme competente in domeniul protectiei atmosferei.
    (2) Autoritatile teritoriale din subordine au obligatia sa puna la dispozitie autoritatilor teritoriale de protectie a mediului informatiile necesare in activitatea de gestionare a calitatii aerului.
    Art. 13
    (1) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) colaboreaza la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor in functie de gradul de poluare a aerului;
    b) colaboreaza la elaborarea unei liste preliminare cuprinzand aglomerari si zone;
    c) asigura cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism a strategiei nationale privind protectia atmosferei si a planurilor de actiune pentru calitatea aerului.
    (2) Autoritatile publice teritoriale din subordine au obligatia sa puna la dispozitie autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului informatiile si documentele necesare in activitatea de gestionare a calitatii aerului.
    Art. 14
    (1) Autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice locale are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza reglementari privind cadrul de aplicare in mod unitar, de catre prefecti si primari, a dispozitiilor legale privind protectia atmosferei;
    b) urmareste si asigura transpunerea prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre autoritatile publice locale;
    c) coordoneaza elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind protectia atmosferei de catre autoritatile publice locale;
    d) stabileste masuri corespunzatoare cu privire la solutionarea de catre serviciile publice descentralizate a problemelor de interes local referitoare la protectia atmosferei.
    (2) Autoritatile teritoriale din subordine au obligatia sa puna la dispozitie autoritatilor teritoriale de protectie a mediului informatiile si documentele necesare in activitatea de gestionare a calitatii aerului.
    Art. 15
    Primariile si consiliile locale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza instructiuni pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind protectia atmosferei si le aduce la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;
    b) adopta si aduce la indeplinire masurile administrative la nivel local, stabilite prin planurile de actiune pentru calitatea aerului;
    c) integreaza politicile de protectie a atmosferei in strategia de dezvoltare locala.

    CAP. 3
    Calitatea aerului inconjurator

    SECTIUNEA 1
    Evaluarea calitatii aerului inconjurator

    Art. 16
    (1) Evaluarea calitatii aerului inconjurator este obligatorie pentru toate aglomerarile si zonele de pe teritoriul Romaniei. Modul de evaluare se stabileste in functie de nivelul poluantilor relevanti in aerul inconjurator.
    (2) Evaluarea calitatii aerului inconjurator se realizeaza prin metode si procedee stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 17
    (1) Poluantii de referinta care se monitorizeaza pentru evaluarea calitatii aerului inconjurator, valorile limita, pragurile de alerta, valorile tinta si marjele de toleranta privind nivelul de poluare a aerului inconjurator, precum si criteriile de selectare a acestor poluanti se stabilesc in acord cu standardele comunitare prin hotarare a Guvernului elaborata in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Modificarea sau reactualizarea listei cuprinzand poluantii de referinta se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerile autoritatilor centrale competente.
    Art. 18
    (1) Pe baza datelor obtinute prin evaluarea calitatii aerului autoritatea competenta de mediu elaboreaza si promoveaza planuri de actiune pentru calitatea aerului. Planurile de actiune pentru calitatea aerului precizeaza masuri concrete de reducere, limitare si prevenire a poluarii, dupa caz, in vederea incadrarii in normele de calitate a aerului intr-o perioada data.
    (2) Procedura de realizare a planurilor de actiune pentru calitatea aerului se stabileste de autoritatea centrala pentru protectia mediului.
    Art. 19
    Planurile de actiune pentru calitatea aerului se elaboreaza consultand autoritatile competente, titularii de activitate si publicul interesat.
    Art. 20
    La elaborarea si evaluarea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului se vor respecta si prevederile planurilor de actiune pentru calitatea aerului.
    Art. 21
    (1) Informatia privind calitatea aerului inconjurator este publica, daca nu intra sub incidenta prevederilor altor acte normative de protejare a informatiei.
    (2) Toate autoritatile publice sunt obligate sa asigure accesul publicului la informatie, in conditiile si in termenele prevazute de lege.
    (3) Depasirea pragurilor de alerta se aduce la cunostinta publicului prin cele mai eficiente mijloace de informare in masa de catre autoritatea competenta de mediu, indicandu-se si masurile care se impun.
    Art. 22
    Incadrarea in valorile limita stabilite de legislatia in vigoare, in cazul in care au loc depasiri ale valorilor limita sau ale pragurilor de alerta datorate poluarii semnificative cu originea intr-un alt stat, se face prin masuri comune stabilite prin acorduri bilaterale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Monitorizarea calitatii aerului si a nivelului emisiilor

    Art. 23
    (1) Monitorizarea calitatii aerului se asigura prin Sistemul national de monitorizare integrata a calitatii aerului.
    (2) Infiintarea si organizarea Sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului, precum si stabilirea criteriilor si procedurilor comune de raportare si furnizare a informatiilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Structurile apartinand Sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului, indiferent de autoritatea competenta careia ii sunt subordonate sau in coordonarea careia se afla, au obligatia sa deruleze activitatea de monitorizare, sa raporteze si sa furnizeze informatia conform criteriilor si procedurilor comune.
    Art. 24
    (1) Titularii de activitate au obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
    (2) Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu competenta.
    Art. 25
    (1) Se infiinteaza Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici, sub coordonarea autoritatii centrale de protectie a mediului.
    (2) Modul de organizare si functionare a Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici, precum si structura inventarului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 26
    (1) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera si a celor care afecteaza stratul de ozon va fi inclusa in Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.
    (2) Evaluarea emisiilor si raportarea acestora se fac conform procedurilor specifice cuprinse in conventiile internationale din domeniu.

    CAP. 4
    Surse de poluare si controlul lor

    SECTIUNEA 1
    Controlul surselor fixe. Obligatiile titularilor de activitate

    Art. 27
    (1) Desfasurarea activitatilor care pot constitui surse fixe importante de emisii de poluanti in aer este permisa numai cu autorizatie de mediu.
    (2) Procedura de autorizare se supune prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 28
    Lista cuprinzand activitatile care constituie surse fixe importante de emisii de poluanti se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 29
    (1) Titularii activitatilor care constituie surse fixe importante de emisii au urmatoarele obligatii:
    a) sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu in termenul si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    b) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor ce constituie surse de poluare si cantitatile de poluanti eliminate in aer;
    c) sa elaboreze strategii de prevenire a accidentelor majore si sa le puna in practica in mod adecvat;
    d) sa elaboreze planuri pentru situatii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile in interiorul amplasamentului, si sa solicite aprobarea autoritatilor competente pentru masurile stabilite sa se aplice in afara amplasamentului;
    e) in caz de pericol major sau iminent, cu impact asupra calitatii aerului, sa opreasca functionarea instalatiilor care constituie sursa de pericol si sa anunte autoritatile competente;
    f) in situatia in care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite in autorizatie, sa puna in aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, in vederea incadrarii in prevederile legale stabilite de autoritatea competenta;
    g) sa furnizeze reprezentantilor autoritatilor competente informatiile necesare, conform prevederilor legale;
    h) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna in aplicare obligatiile ce le revin prin acestea;
    i) sa informeze, conform prevederilor legale in vigoare, in cazul producerii de emisii accidentale de poluanti in aer sau de accident major.
    (2) Procedurile de intocmire si de aplicare a planurilor de prevenire a accidentelor majore si a planurilor pentru situatii de urgenta se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Titularii activitatilor care nu pot constitui surse fixe importante de emisii de poluanti in aer au urmatoarele obligatii:
    a) sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
    b) sa puna in functiune si sa asigure functionarea instalatiei care constituie sursa de poluare, cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatea de protectie a mediului in acordul sau in autorizatia de mediu, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
    c) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor care constituie surse de poluare, furnizand autoritatilor competente toate datele solicitate conform legislatiei in vigoare;
    d) in situatia in care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite in autorizatie, sa puna in aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, in vederea incadrarii in prevederile legale;
    e) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna in aplicare obligatiile ce le revin prin acestea.
    Art. 31
    (1) Activitatile la care se inregistreaza, in regim normal de functionare a instalatiilor, depasiri ale valorilor limita de emisie in aer pentru poluantii specifici activitatii pot fi autorizate doar cu program pentru conformare, in conditiile legii.
    (2) Programul pentru conformare va contine masuri de reducere a poluarii aerului prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, etapizate pe o perioada de cel mult 5 ani, daca nu sunt depasite valorile limita de calitate a aerului sau marjele de toleranta pentru acesti poluanti.
    Art. 32
    In cazul depasirii accidentale a valorilor limita de emisie de poluanti, autoritatea de mediu decide intreruperea temporara a activitatii instalatiei care a provocat poluarea, pana la indepartarea cauzelor poluarii.
    Art. 33
    In zonele in care sunt depasite valorile limita de emisie de poluanti privind calitatea aerului, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea de mediu competenta poate stabili valori limita de emisie specifice fiecarei activitati din zona, mai restrictive decat valorile stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 34
    (1) Acordul de mediu se emite in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale celorlalte acte normative in vigoare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) prevederea tuturor masurilor de prevenire a poluarii aerului, inclusiv folosirea celei mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive;
    b) functionarea unitatii de productie nu determina poluarea semnificativa a aerului, in special prin emisii de substante supuse reglementarilor in vigoare;
    c) nu se depasesc valorile limita de emisie pentru poluantii rezultati din activitate;
    d) sunt luate in considerare valorile limita privind calitatea aerului pentru toti poluantii rezultati din activitate.
    (2) Pentru modificarea sau dezafectarea instalatiilor existente care pot avea impact asupra calitatii aerului inconjurator este obligatorie obtinerea acordului de mediu, in conditiile legii.
    (3) Este obligatorie obtinerea acordului de mediu pentru operatiuni de dezafectare a instalatiilor existente, care au impact asupra calitatii aerului.
    Art. 35
    Autoritatile competente stabilesc si pun in aplicare planuri nationale de reducere a emisiilor de poluanti rezultate din activitatile si de la instalatiile industriale prevazute la art. 28.
    Art. 36
    (1) Transferul de poluanti din aer catre un alt factor de mediu, ca urmare a masurilor de reducere a poluarii aerului inconjurator, este permis in conditiile mentinerii nivelului poluantilor sub valorile limita pentru acel factor de mediu.
    (2) Metodele si sistemele adoptate in vederea imbunatatirii calitatii aerului nu conduc la depasirea normelor stabilite de legislatia in vigoare pentru locul de munca.
    Art. 37
    Titularii de activitate au obligatia sa furnizeze autoritatilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea Inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control, in conditiile legii.
    Art. 38
    Emisiile de poluanti in aer se supun taxelor. Procedura si cuantumul de stabilire a taxelor sunt reglementate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Controlul surselor mobile si al surselor difuze. Obligatii ale utilizatorilor surselor mobile de poluare

    Art. 39
    (1) In vederea controlului emisiilor poluante, sursele mobile de poluare si sursele difuze se supun reglementarilor specifice in vigoare.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, surse mobile de poluare inseamna mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, surse difuze de poluare inseamna sursele de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific.
    Art. 40
    Utilizatorii de surse mobile de poluare au obligatia sa asigure incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
    Art. 41
    (1) In zonele in care sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii aerului, in planurile de actiune pentru protectia calitatii aerului se vor preciza obligatii pentru persoanele fizice si juridice care exploateaza surse mobile de poluare.
    (2) In cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic si economic, sursele difuze se vor transforma in surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Controlul produselor si al substantelor care pot afecta calitatea atmosferei

    Art. 42
    Contingentarea productiei si consumurilor, precum si interdictia de plasare pe piata a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care Romania este parte, se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 43
    (1) Se supun reglementarilor specifice produsele care prin utilizare pot afecta calitatea atmosferei.
    (2) Conditiile de plasare pe piata, restrictiile de producere si utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului pentru fiecare tip sau clasa de produse.
    Art. 44
    Autoritatile centrale competente exercita functiile de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului inconjurator.
    Art. 45
    Echipamentele, instalatiile, utilajele si mijloacele de transport a caror functionare are impact asupra calitatii aerului inconjurator se supun omologarii de catre autoritatile competente.

    CAP. 5
    Contraventii si infractiuni

    Art. 46
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 47
    Constituie contraventie urmatoarele fapte care nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza astfel:
    a) cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h), i) si ale art. 40;
    b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 30 lit. a), b), c), d) si e);
    c) cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 34 alin. (2) si (3);
    d) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 41 alin. (2);
    e) cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 37.
    Art. 48
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, de ofiterii si subofiterii de politie, de personalul imputernicit al administratiei publice judetene si locale si de personalul Ministerului Apararii Nationale imputernicit in domeniile sale de activitate, potrivit competentelor legale.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Art. 49
    (1) Constituie infractiuni faptele mentionate mai jos si se pedepsesc dupa cum urmeaza:
    a) cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neelaborarea, de catre titularii activitatilor care constituie surse fixe importante de emisii, a planurilor pentru situatii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile in interiorul amplasamentului, si pentru nesolicitarea aprobarii de catre autoritatile competente pentru masurile stabilite a se aplica in afara amplasamentului;
    b) cu inchisoare de la un an la 5 ani pentru neoprirea in caz de pericol major sau iminent a functionarii instalatiilor care constituie sursa de pericol cu impact asupra calitatii aerului si pentru neanuntarea autoritatilor competente.
    (2) Daca fapta prevazuta la lit. b) a pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, daca a avut vreuna dintre urmarile mentionate la art. 182 din Codul penal ori daca a cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 5 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale pedeapsa este inchisoarea de la 7 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 50
    Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala, conform competentelor legale.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 51
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu cele ale Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 243/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 243 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 243/2000
Legea 104 2011
privind calitatea aerului înconjurător
OUG 12 2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
Hotărârea 1209 2004
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
Hotărârea 731 2004
pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei
Hotărârea 738 2004
pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei
Hotărârea 586 2004
privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului
Hotărârea 543 2004
privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului
Hotărârea 699 2003
privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
Hotărârea 743 2002
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
Legea 655 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
Hotărârea 568 2001
privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu