E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 699 2003 modificat de Hotărârea 371 2010
Hotărârea 699 2003 completat de Hotărârea 371 2010
Articolul 1 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 699 2003 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 11 din actul Hotărârea 699 2003 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 699 2003 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 14 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 699 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1902 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 699 din 12 iunie 2003

privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Scopul prezentei hotarari este de a preveni sau de a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compusi organici volatili in mediu, in principal in aer, precum si potentialele riscuri ale acestora pentru sanatatea omului si pentru calitatea mediului.
    (2) Prezenta hotarare stabileste masurile si procedurile ce se aplica pentru activitatile si instalatiile care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili, prevazute in anexa nr. 1, daca valoarea consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili depaseste valorile prag prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 3.

    CAP. 2
    Atributii si raspunderi ale titularului activitatii

    Art. 3
    (1) Cu respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, este permisa desfasurarea activitatilor si functionarea instalatiilor prevazute la art. 1 alin. (2), definite ca instalatii de tip I sau II, cu respectarea prevederilor art. 5, 8 si 9.
    (2) In situatia in care, dupa reexaminarea conditiilor de operare, rezulta ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1), titularul activitatii va prezenta, in vederea aprobarii, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatii competente pentru protectia mediului un program pentru conformare.
    (3) Termenele limita pentru finalizarea aplicarii programelor pentru conformare sunt:
    a) 31 octombrie 2007 pentru instalatiile de tip I care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
    b) 1 ianuarie 2015 pentru instalatiile de tip I care intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
    c) 1 ianuarie 2007 pentru instalatiile de tip II care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
    (4) Titularii activitatilor realizate in instalatiile prevazute la alin. (1), care aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, prevazuta in anexa nr. 4, au obligatia de a transmite autoritatii competente pentru protectia mediului o notificare privind acest fapt, cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2005.
    (5) In cazul in care o instalatie prevazuta la alin. (1) sufera o modificare substantiala sau intra pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei hotarari, in urma unei modificari substantiale, aceasta este considerata fie ca o instalatie de tip III, fie ca o instalatie de tip I sau II in cazul in care valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili a intregii instalatii nu depaseste valoarea care ar fi fost atinsa daca partea de instalatie care a suferit modificarea substantiala ar fi fost considerata ca o instalatie de tip III.
    Art. 4
    Constructia sau punerea in functiune a unei instalatii din categoria celor prevazute la art. 1 alin. (2), definita ca o instalatie de tip III, se face cu respectarea prevederilor art. 5, 8 si 9.
    Art. 5
    (1) Titularul activitatilor realizate in instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2), denumit in continuare titularul activitatii, are obligatia de a aplica masurile care asigura conformarea conditiilor de operare ale acestor instalatii cu una dintre urmatoarele cerinte:
    a) respecta valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili in gazele reziduale si in emisiile fugitive sau valorile limita ale emisiilor totale de compusi organici volatili, precum si celelalte cerinte prevazute in anexa nr. 2;
    b) aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, care respecta prevederile cuprinse in anexa nr. 4.
    (2) Pentru emisiile fugitive de compusi organici volatili, se considera ca valori limita de emisie valorile prevazute in anexa nr. 2.
    (3) In cazul in care titularul activitatii demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului ca, aplicand cea mai buna tehnica disponibila, respectiva instalatie nu poate, din punct de vedere tehnic si economic, sa respecte valoarea limita de emisie stabilita pentru emisiile fugitive si ca nu se anticipeaza riscuri semnificative pentru sanatatea umana sau pentru calitatea mediului, titularul activitatii ii poate solicita acesteia o derogare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, de la valorile limita de emisie prevazute la alin. (2). Acordarea derogarii se va face pe baza consultarii cu autoritatea competenta pentru sanatate.
    (4) Pentru activitatile ce fac obiectul prezentei hotarari, care nu se pot efectua in conditii controlate, titularul activitatii poate solicita autoritatii competente pentru protectia mediului o derogare de la valorile limita de emisie prevazute in anexa nr. 2, atunci cand aceasta posibilitate este mentionata in anexa nr. 2, in conditiile in care demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului ca, aplicand cea mai buna tehnica disponibila, respectiva instalatie nu poate, din punct de vedere tehnic si economic, sa respecte valorile limita de emisie. In acest caz titularul activitatii are obligatia de a aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, cu respectarea prevederilor anexei nr. 4.
    (5) Titularii activitatilor care nu pun in aplicare o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili au obligatia de a lua masurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus in functiune dupa data de 1 aprilie 2001, sa se conformeze cerintelor prevazute in anexa nr. 2, cu respectarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (3).
    (6) Instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2), in care se desfasoara doua sau mai multe activitati, fiecare depasind valorile prag pentru consumul de solventi cu continut de compusi organici volatili, prevazute in anexa nr. 2, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) pentru substantele prevazute la alin. (7), (8) si (9), sa respecte cerintele specifice pentru fiecare activitate;
    b) pentru orice alte substante decat cele prevazute la lit. a), fie sa respecte cerintele alin. (1) pentru fiecare activitate, fie sa realizeze o valoare a emisiilor totale de compusi organici volatili care sa nu depaseasca valoarea care ar fi fost atinsa in situatia aplicarii cerintelor mentionate la lit. a).
    (7) Substantele si preparatele chimice periculoase carora le sunt atribuite sau care sunt marcate cu indicativele de risc R45, R46, R49, R60 si R61, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, din cauza continutului lor in compusi organici volatili ce apartin claselor de substante cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, se inlocuiesc in procesele tehnologice, in masura in care este posibil si tinand seama de prevederile art. 11 din prezenta hotarare, cu substante sau preparate chimice periculoase mai putin nocive.
    (8) Pentru emisiile de compusi organici volatili rezultate in urma utilizarii substantelor si preparatelor chimice periculoase prevazute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea prevazuta la alin. (7) este mai mare sau cel putin egala cu 10 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 2 mg/Nm^3. Valoarea limita de emisie se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii.
    (9) Pentru emisiile de compusi organici volatili halogenati carora le este atribuit indicativul de risc R40, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002, pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea R40 este mai mare sau cel putin egala cu 100 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea limita de emisie se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii.
    (10) Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare pentru a limita si a preveni emisiile de compusi organici volatili prevazute la alin. (8) si (9), in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si economic, in scopul protejarii sanatatii omului si a mediului.
    (11) Titularul activitatii are obligatia sa ia masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi organici volatili la pornirea si oprirea instalatiilor.
    (12) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) si ale art. 3 alin. (3) lit. a), este permisa, pana la data de 1 aprilie 2013, functionarea instalatiilor de tip I care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, puse in functiune pana la data de 1 aprilie 2002, fara respectarea valorilor limita de emisie pentru compusii organici volatili in gazele reziduale, prevazute in anexa nr. 2, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) respecta valoarea limita de emisie pentru compusi organici volatili de 50 mg carbon/Nm^3, in cazul utilizarii echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;
    b) respecta valoarea limita de emisie pentru compusi organici volatili de 150 mg carbon/Nm^3, in cazul utilizarii altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor;
    c) valoarea emisiilor totale de compusi organici volatili aferenta intregii instalatii nu depaseste valoarea care ar fi fost realizata prin aplicarea valorilor limita de emisie prevazute in anexa nr. 2.
    (13) Instalatiile carora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b), alin. (12) si ale art. 6 nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7), (8) si (9).
    Art. 6
    (1) Cu respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, pe baza programelor pentru conformare aferente activitatilor si instalatiilor de tip I, prevazute la art. 1 alin. (2), cu exceptia celor prevazute la pct. 4 si 11 din anexa nr. 2, se elaboreaza, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Programul national de reducere a emisiilor de compusi organici volatili provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii si activitati, denumit in continuare Program national. Programul national se elaboreaza sub coordonarea autoritatii centrale pentru protectia mediului si se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Programul national are drept scop reducerea emisiilor de compusi organici volatili provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii de tip I la valoarea care ar fi fost obtinuta prin aplicarea valorilor limita de emisie, prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Titularii activitatilor realizate in instalatii de tip I incluse in Programul national au obligatia de a asigura conformarea conditiilor de operare a acestora cu prevederile Programului national.
    (4) Nici o instalatie inclusa in Programul national nu este exceptata de la respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
    (5) Programul national cuprinde:
    a) activitatea/activitatile si instalatiile la care se aplica programul;
    b) numarul activitatilor si instalatiilor reglementate de program, valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili provenite de la aceste activitati si instalatii, precum si valorile emisiilor totale aferente fiecareia dintre aceste activitati si instalatii;
    c) reducerea emisiilor care trebuie sa fie realizata de aceste activitati si instalatii, care corespunde valorii care ar fi fost atinsa prin aplicarea valorilor limita de emisie prevazute la alin. (2);
    d) obiectivele intermediare de reducere obligatorii, in raport cu care se masoara progresele realizate in vederea indeplinirii obiectivului final;
    e) lista masurilor adoptate sau care trebuie adoptate pentru ca obiectivul prevazut la alin. (2) sa fie atins;
    f) descrierea instrumentelor si a mijloacelor utilizate, respectiv a mecanismului propus pentru monitorizarea aplicarii programului.
    (6) Instalatiile de tip I care sufera o modificare substantiala raman in sfera de aplicare a Programului national, cu conditia sa fi facut parte din acest program inainte de efectuarea modificarii respective.
    (7) Programul national se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
    Art. 7
    In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice care determina neconformarea cu prevederile prezentei hotarari, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze, de indata, autoritatea competenta pentru protectia mediului despre aparitia avariilor sau accidentelor;
    b) sa ia masurile necesare pentru a restabili conditiile normale de functionare;
    c) sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului.
    Art. 8
    (1) Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an sau la cerere, informatiile care sa ii permita acesteia din urma sa verifice conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Titularul activitatii, care detine instalatii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, are obligatia de a efectua masuratori ale emisiilor de compusi organici volatili, dupa cum urmeaza:
    a) masuratori permanente, in cazul in care la punctul final de evacuare se elibereaza in medie o cantitate egala sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;
    b) masuratori continue sau periodice, in cazul in care la punctul final de evacuare se elibereaza in medie o cantitate mai mica de 10 kg carbon organic total/h;
    c) in cazul efectuarii masuratorilor periodice sunt necesare cel putin trei citiri in timpul fiecarui exercitiu de masurare.
    (3) In cazul masuratorilor permanente se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate daca:
    a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
    b) nici una dintre valorile medii orare nu depaseste valoarea limita de emisie multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
    (4) In cazul masuratorilor periodice se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate daca:
    a) in cursul unui exercitiu de masurare valoarea medie calculata a tuturor valorilor masurate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
    b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili, multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
    (5) Verificarea respectarii prevederilor art. 5 alin. (8) si (9) se efectueaza pe baza sumei concentratiilor compusilor organici volatili in cauza. In orice alta situatie verificarea conformitatii cu valorile limita de emisie prevazute in anexa nr. 2 se efectueaza pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalatia sau activitatea respectiva, cu exceptia cazurilor cand nu exista dispozitii contrare in aceasta anexa.
    (6) La determinarea concentratiilor de compusi organici volatili prezente in gazele reziduale nu se iau in considerare volumele de gaze adaugate in scopul racirii sau dilutiei acolo unde este tehnic posibil.
    (7) Masuratorile nu se efectueaza atunci cand nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compusi organici volatili in scopul conformarii cu prevederile prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Titularul activitatii are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului conformarea conditiilor de operare proprii cu cerintele prezentei hotarari, dupa cum urmeaza:
    a) respectarea valorilor limita de emisie a compusilor organici volatili in gazele reziduale, valorilor emisiilor fugitive si valorilor limita pentru emisiile totale de compusi organici volatili;
    b) respectarea prevederilor anexei nr. 4 privind schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili;
    c) respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), (3) si (4);
    d) respectarea planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, elaborat conform prevederilor anexei nr. 5.
    (2) Dupa efectuarea unei modificari substantiale in instalatie, titularul activitatii are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului respectarea prevederilor prezentei hotarari.

    CAP. 3
    Atributii si raspunderi ale autoritatii competente pentru protectia mediului

    Art. 10
    Autoritatea competenta pentru protectia mediului coordoneaza si controleaza respectarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 11
    In cazul utilizarii de catre titularul activitatii a potentialilor inlocuitori pentru substantele organice cu continut de compusi organici volatili, autoritatea competenta pentru protectia mediului va lua in considerare pentru autorizare urmatoarele:
    a) solutiile de inlocuire disponibile;
    b) efectele potentiale asupra sanatatii umane in general si in timpul expunerii la locul de munca, in special;
    c) efectele potentiale asupra mediului;
    d) consecintele economice, in special costurile si beneficiile.
    Art. 12
    (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, accesul liber al publicului la informatia de mediu privind:
    a) rezultatele masuratorilor emisiilor de compusi organici volatili efectuate de titularul activitatii;
    b) cererile de autorizare a instalatiilor de tip III sau in cazul unei modificari substantiale a instalatiilor de tip I sau de tip II, precum si decizia referitoare la cererea de autorizare, prin afisarea la loc vizibil a unei copii a autorizatiei sau a oricarei revizuiri a acesteia;
    c) regulile generale obligatorii pentru instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2) si lista activitatilor autorizate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la accesul liber la informatia privind mediul.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.
    Art. 14
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (1) si art. 9;
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (5) si art. 8 alin. (2);
    c) cu amenda de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 150.000.000 lei la 225.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), (6) - (12) si art. 7.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest scop, din cadrul autoritatilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului, potrivit competentelor legale.
    Art. 15
    Prevederile art. 14 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Ion Bazac,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            ACTIVITATI SI INSTALATII
care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili

    Urmatoarelor activitati si instalatii care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari, daca valoarea consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili depaseste valorile prag prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    La stabilirea valorii consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili se iau in considerare si fazele/operatiile de curatare a echipamentului utilizat, dar nu se iau in considerare fazele/operatiile de curatare a produsului finit, daca nu se specifica altfel.
    1. Acoperire cu adeziv - orice activitate, cu exceptia celei de tiparire, in care un adeziv este aplicat pe o suprafata.
    2. Acoperire de protectie - orice activitate in care se aplica unul sau mai multe straturi de protectie pe:
    2.1. vehiculele enumerate mai jos:
    a) autovehicule noi din categoria M1, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, si din categoria N1, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, daca sunt tratate in aceleasi instalatii ca si autovehiculele din categoria M1;
    b) cabinele autovehiculelor, deci habitaclul conducatorului auto, precum si orice habitaclu integrat si destinat echiparii autovehiculelor din categoriile N2 si N3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
    c) autovehicule noi din categoriile N1, N2 si N3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
    d) autovehicule din categoriile M2 si M3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
    e) remorcile si semiremorcile din categoriile O1, O2, O3 si O4, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
    2.2. suprafetele de metal si de plastic, inclusiv suprafetele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor si ale altor asemenea mijloace de transport;
    2.3. suprafetele din lemn;
    2.4. textile, tesaturi, filme si hartie;
    2.5. piele.
    In aceasta categorie nu intra acoperirea suprafetelor cu materiale metalice, prin tehnici de pulverizare chimica si electroforetica. Daca activitatea de acoperire cuprinde o operatie in care acelasi articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizata, aceasta imprimare este considerata ca facand parte din activitatea de acoperire.
    Imprimarea efectuata ca activitate distincta fata de cea de acoperire este reglementata de prezenta hotarare in cazul in care se incadreaza la activitatea prevazuta la pct. 8.
    3. Acoperirea bobinelor - orice activitate in care sarma de otel bobinata, otelul inoxidabil, otelul invelit, banda de aluminiu si de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule intr-un proces continuu.
    4. Curatarea chimica "uscata" - orice activitate industriala sau comerciala in care se utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili intr-o instalatie, pentru a curata imbracaminte, mobila sau alte bunuri de consum similare, cu exceptia indepartarii manuale a petelor in industria textila si de confectii.
    5. Fabricarea incaltamintei - orice activitate de confectionare a incaltamintei sau a unor parti ale acesteia.
    6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum si a produselor intermediare, daca sunt fabricate in acelasi amplasament, prin amestecarea pigmentilor, rasinilor si materialelor adezive cu ajutorul solventilor organici cu continut de compusi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzand in proces si dispersia si predispersia, corectarea viscozitatii si a nuantei si imbutelierea produsului final in recipient.
    7. Fabricarea produselor farmaceutice - sinteza chimica, fermentatia, extractia, formularea si conditionarea produselor farmaceutice, precum si fabricarea produselor intermediare, daca se desfasoara pe acelasi amplasament.
    8. Tiparire - orice activitate de reproducere a unor texte si/sau imagini, in care cerneala este transferata pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtatoare de imagine. Aceasta operatie cuprinde tehnici asociate de lacuire, vopsire si laminare, dar numai urmatoarele procedee specifice sunt supuse dispozitiilor prezentei hotarari:
    8.1. flexografie - procedeu de tiparire in care este utilizata o forma purtatoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale carei suprafete tiparitoare sunt deasupra suprafetelor neutre, si in care sunt aplicate cerneluri lichide care se usuca prin evaporare;
    8.2. tiparire pe rotativa ofset cu uscare prin incalzire - activitate de tiparire pe hartie in sul, care utilizeaza o forma purtatoare de imagine ale carei suprafete tiparitoare si neutre se afla in acelasi plan. Prin tiparire pe rotativa, materialul supus tiparirii este alimentat la masina de la un sul si nu cu foi individuale. Suprafata neutra a formei purtatoare de imagine este tratata in asa fel incat sa atraga apa si, astfel, sa respinga cerneala. Suprafata tiparitoare este tratata in asa fel incat sa primeasca si sa transmita cerneala spre suprafata ce trebuie tiparita. Evaporarea se face intr-un cuptor unde suportul tiparit este incalzit cu aer cald;
    8.3. laminarea asociata unui procedeu de tiparire - lipirea a doua sau mai multe materiale flexibile, cu scopul de a produce laminate;
    8.4. rotogravura de editare - activitate de tiparire prin rotogravura, folosita pentru tiparirea hartiei destinate revistelor, brosurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelei pe baza de toluen;
    8.5. rotogravura - activitate de tiparire in care se foloseste o forma cilindrica purtatoare de imagine, a carei suprafata tiparitoare se afla sub suprafata neutra, si care utilizeaza cerneluri lichide ce se usuca prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneala, suprafata neutra este curatata de surplusul de cerneala inainte ca suprafata care urmeaza sa fie tiparita sa intre in contact cu forma purtatoare de imagine, iar cerneala sa iasa din alveole;
    8.6. tiparire serigrafica in rotativa - activitate de tiparire cu hartie in sul, in care cerneala este transferata spre suprafata ce urmeaza sa fie tiparita, prin introducerea ei intr-o forma purtatoare de imagine poroasa, care are suprafata tiparitoare deschisa si portiunea neutra etansata. Acest procedeu foloseste cerneluri care se usuca doar prin evaporare. Prin tiparire pe rotativa, materialul supus tiparirii este alimentat la masina de la un sul si nu cu foi individuale;
    8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil, in scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.
    9. Conversia cauciucului - orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare si vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum si orice operatiune conexa destinata sa transforme cauciucul natural sau sintetic in produs finit.
    10. Curatarea suprafetelor - orice activitate, cu exceptia curatarii chimice "uscate", in care se folosesc solventi organici pentru indepartarea murdariei de pe suprafata unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curatare care consta in mai multe etape, inainte sau dupa orice alta activitate, este considerata o singura activitate de curatare a suprafetei. Aceasta activitate se refera la curatarea suprafetelor produselor, dar nu include curatarea echipamentului utilizat.
    11. Extractia si rafinarea uleiurilor vegetale si a grasimilor animale - orice activitate de extragere a uleiului vegetal din seminte sau alte materii vegetale, a grasimilor animale din materii de origine animala, procesarea subproduselor si a altor componente uscate de origine vegetala si animala pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grasimilor si uleiurilor vegetale provenite din seminte, materie vegetala si/sau materie animala.
    12. Acoperirea de protectie si retusarea suprafetelor vehiculelor - activitatile industriale sau comerciale de acoperire a unei suprafete, precum si activitatile conexe de degresare, care constau in:
    a) acoperirea suprafetei unui vehicul rutier sau a unei parti a acestuia, care se desfasoara in afara instalatiilor de fabricare, in cadrul reparatiei sau intretinerii vehiculelor;
    b) acoperirea initiala a unui vehicul rutier sau a unei parti a acestuia, utilizand acelasi tip de material care se foloseste si la retusare, cand aceasta activitate nu se realizeaza in linia de fabricatie;
    c) acoperirea remorcilor sau semiremorcilor - categoria O - conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2.
    13. Acoperirea sarmei bobinate - orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizati pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor si altor asemenea utilaje.
    14. Impregnarea lemnului - orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafata din lemn de constructie.
    15. Laminarea lemnului si materialului plastic - orice activitate de lipire a lemnului si/sau a materialului plastic pentru a produce laminate.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    I. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili si valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili

    Tabel nr. 1

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Instalatii de tip I
    II- Instalatii de tip II sau III
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitate    |Valorile  |Valorile   |Valorile  |  Valorile limita      |
|crt.| (Valorile     |prag      |limita de  |emisiilor |  pentru emisia        |
|    | prag pentru   |pentru    |emisie     |fugitive  |  totala de compusi    |
|    | consumul de   |consumul  |compusi    |de compusi|  organici volatili    |
|    | solventi      |de        |organici   |organici  |                       |
|    | organici cu   |solventi  |volatili   |volatili  |                       |
|    | continut de   |organici  |in gazele  |(procent  |                       |
|    | compusi       |cu        |reziduale  |din       |                       |
|    | organici      |continut  |(mgC/Nm^3) |cantitatea|                       |
|    | volatili, in  |de compusi|           |de solvent|                       |
|    | tone/an)      |organici  |           |utilizata)|                       |
|    |               |volatili  |           |__________|_______________________|
|    |               |(tone/an) |           |  I  | II |     I     |    II     |
|____|_______________|__________|___________|_____|____|___________|___________|
|  1.|Tiparire pe    |  15 - 25 |     100   |30*1)|    |           |           |
|    |rotativa ofset |  > 25    |      20   |30*1)|    |           |           |
|    |cu uscare prin |          |           |     |    |           |           |
|    |incalzire      |          |           |     |    |           |           |
|    |(> 15)         |          |           |     |    |           |           |
|____|_______________|__________|___________|_____|____|___________|___________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Solventul rezidual din produsul finit nu este considerat ca parte    |
|     parte a emisiilor fugitive.                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  2.|Rotogravura    |          |      75   |  15 | 10 |           |           |
|    |de editare     |          |           |     |    |           |           |
|    |(> 25)         |          |           |     |    |           |           |
|____|_______________|__________|___________|_____|____|___________|___________|
|  3.|Alt tip de     |  15 - 25 |     100   |  25      |                       |
|    |rotogravura    |  > 25    |     100   |  20      |                       |
|    |flexografie,   |  > 30*1) |     100   |  20      |                       |
|    |tiparire       |          |           |          |                       |
|    |serigrafica    |          |           |          |                       |
|    |in rotativa,   |          |           |          |                       |
|    |unitati de     |          |           |          |                       |
|    |laminare sau   |          |           |          |                       |
|    |glazurare      |          |           |          |                       |
|    |(> 15)         |          |           |          |                       |
|    |tiparire       |          |           |          |                       |
|    |serigrafica    |          |           |          |                       |
|    |in rotativa    |          |           |          |                       |
|    |pe textile si  |          |           |          |                       |
|    |carton         |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Valori prag pentru consumul de compusi organici cu continut de       |
|     compusi organici volatili aferente activitatii de tiparire serigrafica   |
|     in rotativa pe textile si carton.                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  4.|Curatarea      |    1 - 5 |   20*2)   |  15      |                       |
|    |suprafetelor*1)|    > 5   |   20*2)   |  10      |                       |
|    |(> 1)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Utilizand compusii mentionati la art. 5 alin. (7) si alin. (9).  |
|     *2) Valoarea limita (mg/Nm^3) se refera la masa compusilor si nu la      |
|     cantitatea totala de carbon.                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  5.|Alte tipuri de |   2 - 10 |   75*1)   |20*1)     |                       |
|    |curatare a     |   > 10   |   75*1)   |15*1)     |                       |
|    |suprafetelor   |          |           |          |                       |
|    |(> 2)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Aceste valori nu se aplica instalatiilor pentru care se demonstreaza |
|     autoritatii competente pentru protectia mediului ca media continutului   |
|     de solvent organic in totalul materialului de curatare folosit nu        |
|     depaseste 30% .                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  6.|Acoperirea de  |    > 0,5 |   50*1)   |  25      |                       |
|    |protectie      |          |           |          |                       |
|    |si retusarea   |          |           |          |                       |
|    |suprafetelor   |          |           |          |                       |
|    |vehiculelor    |          |           |          |                       |
|    |(> 15)         |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Demonstrarea conformitatii cu prevederile art. 9 se face pe baza |
|     mediei masuratorilor la 15 minute.                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  7.|Acoperirea     |          |  50*1)    |  10 |  5 |                       |
|    |bobinelor      |          |           |     |    |                       |
|    |(> 25)         |          |           |     |    |                       |
|____|_______________|__________|___________|_____|____|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Pentru instalatiile care utilizeaza tehnici ce permit reutilizarea   |
|     solventilor recuperati, valoarea limita de emisie este 150 mgC/Nm^3.     |
|______________________________________________________________________________|
|  8.|Alte tipuri de |   5 - 15 |100*1), *4)|25*4)     |                       |
|    |acoperire,     |   > 15   |50/75*2),  |20*4)     |                       |
|    |inclusiv       |          |*3), *4)   |          |                       |
|    |acoperirea     |          |           |          |                       |
|    |metalelor,     |          |           |          |                       |
|    |materialelor   |          |           |          |                       |
|    |plastice,      |          |           |          |                       |
|    |textilelor*5), |          |           |          |                       |
|    |tesaturilor,   |          |           |          |                       |
|    |filmului si    |          |           |          |                       |
|    |hartiei        |          |           |          |                       |
|    |(> 5)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Valoarea limita de emisie se aplica proceselor de acoperire si de    |
|     uscare desfasurate in conditii controlate.                               |
|     *2) Prima valoare limita de emisie se aplica proceselor de uscare, iar a |
|     doua se aplica proceselor de acoperire.                                  |
|     *3) Pentru instalatiile de acoperire a textilelor care utilizeaza tehnici|
|     ce permit reutilizarea solventilor recuperati, valoarea limita de emisie |
|     aplicata proceselor integrate de acoperire si uscare este 150 mgC/Nm^3.  |
|     *4) Conform art. 5 alin. (4), activitatile de acoperire care nu se   |
|     pot efectua in conditii controlate cum sunt constructiile navale,        |
|     vopsirea aeronavelor sunt exceptate de la aplicarea acestor valori.      |
|     *5) Tiparirea serigrafica in rotativa la textile este inclusa la         |
|     activitatea nr. 3.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  9.|Acoperirea     |          |           |          |       10 g/kg*1)      |
|    |sarmei bobinate|          |           |          |        5 g/kg*2)      |
|    |(> 5)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Se aplica instalatiilor la care diametrul mediu al sarmei </= 0,1 mm.|
|     *2) Se aplica celorlalte instalatii.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 10.|Acoperirea     |  15 - 25 |  100*1)   |  25      |                       |
|    |suprafetelor   |  > 25    |50/75*2)   |  20      |                       |
|    |din lemn       |          |           |          |                       |
|    |(> 15)         |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Valorile limita de emisie se aplica proceselor de acoperire si uscare|
|     desfasurate in conditii controlate.                                      |
|     *2) Prima valoare se aplica proceselor de uscare, iar a doua, proceselor |
|     de acoperire.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11.|Curatarea      |          |           |          |  20 g/kg*1), *2)      |
|    |chimica        |          |           |          |                       |
|    |"uscata"       |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Se exprima in masa solventului emis pe kilogram de produs curatat si |
|     uscat.                                                                   |
|     *2) Valoarea limita de emisie prevazuta la art. 5 alin. (9) nu se    |
|     aplica pentru aceasta activitate.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 12.|Impregnarea    |          |  100*1)   |  45      |         11 kg/mc      |
|    |lemnului       |          |           |          |                       |
|    |(> 25)         |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Nu se aplica la impregnarea cu creozot.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 13.|Acoperirea     | 10 - 25  |           |          |          85 g/mp      |
|    |pieilor        | > 25     |           |          |          75 g/mp      |
|    |(> 10)         | (> 10)*1)|           |          |         150 g/mp      |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     Valorile limita de emisie sunt exprimate in grame de solvent emis pe mp  |
|     de produs realizat.                                                      |
|     *1) Pentru activitatile de acoperire a pieilor, in industria mobilei, si |
|     pentru mici bunuri de consum din piele precum genti, curele, portmoneuri |
|     si altele asemenea.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 14.|Fabricarea     |          |           |          |  25 g pe pereche      |
|    |incaltamintei  |          |           |          |                       |
|    |(> 5)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     Valorile limita ale emisiei totale sunt exprimate in grame de solvent    |
|     emis pe pereche de incaltaminte finita produsa.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 15.|Laminarea      |          |           |          |          30 g/mp      |
|    |lemnului si a  |          |           |          |                       |
|    |materialului   |          |           |          |                       |
|    |plastic        |          |           |          |                       |
|    |(> 5)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
| 16.|Acoperirea     |   5 - 15 |   50*1)   |  25      |                       |
|    |cu adeziv      |   > 15   |   50*1)   |  20      |                       |
|    |(> 5)          |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Daca se folosesc tehnici care permit reutilizarea solventilor        |
|     recuperati, valoarea limita de emisie din gazele reziduale este 150      |
|     mgC/Nm^3.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 17.|Fabricarea     |100 - 1000|     150   |   5      |5% din cantitatea de   |
|    |preparatelor de|  > 1000  |     150   |   3      |solvent utilizata      |
|    |acoperire a    |          |           |          |3% din cantitatea de   |
|    |lacurilor,     |          |           |          |solvent utilizata      |
|    |cernelurilor si|          |           |          |                       |
|    |adezivilor     |          |           |          |                       |
|    |(> 100)        |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     Valoarea emisiei fugitive nu include solventul continut de produsul      |
|     sau preparatul de acoperire vandut intr-un recipient inchis.             |
|______________________________________________________________________________|
| 18.|Conversia      |          |   20*1)   |25*2)     |25% din cantitatea de  |
|    |cauciucului    |          |           |          |solvent utilizata      |
|    |(> 15)         |          |           |          |                       |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Daca se folosesc tehnici care permit reutilizarea solventilor        |
|     recuperati, valoarea limita de emisie din gazele reziduale este          |
|     150 mgC/Nm^3.                                                            |
|     *2) Valoarea emisie fugitive nu include solventul continut de produsul   |
|     sau preparatul de acoperire vandut intr-un recipient inchis.             |
|______________________________________________________________________________|
| 19.|Extractia si   |          |           |          |Grasime animala:       |
|    |rafinarea      |          |           |          |1,5 kg/tona            |
|    |uleiurilor     |          |           |          |Ricin: 3 kg/tona       |
|    |vegetale si a  |          |           |          |Seminte de rapita:     |
|    |grasimilor     |          |           |          |1 kg/tona              |
|    |animale        |          |           |          |Seminte de             |
|    |(> 10)         |          |           |          |floarea-soarelui:      |
|    |               |          |           |          |1 kg/tona              |
|    |               |          |           |          |Boabe de soia          |
|    |               |          |           |          |(concasare normala):   |
|    |               |          |           |          |0,8 kg/tona            |
|    |               |          |           |          |Boabe de soia (fulgi   |
|    |               |          |           |          |albi): 1,2 kg/tona     |
|    |               |          |           |          |Alte seminte si        |
|    |               |          |           |          |materii vegetale:      |
|    |               |          |           |          |3 kg/tona*1)           |
|    |               |          |           |          |1,5 kg/tona*2)         |
|    |               |          |           |          |4 kg/tona*3)           |
|____|_______________|__________|___________|__________|_______________________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Valorile limita de emisie pentru instalatiile de tratare a loturilor |
|     de seminte si a altor materii vegetale se stabilesc de autoritatea       |
|     competenta pentru protectia mediului, in functie de caz, aplicandu-se    |
|     cele mai bune tehnici disponibile.                                       |
|     *2) Se aplica tuturor proceselor de fractionare cu exceptia rafinarii    |
|     (eliminarea rasinilor din uleiuri).                                      |
|     *3) Se aplica rafinarii.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 20.|Fabricarea     |          |   20*1)   |15*2)|5*2)|15% din    |5% din     |
|    |produselor     |          |           |     |    |cantitatea |cantitatea |
|    |farmaceutice   |          |           |     |    |de solvent |de solvent |
|    |(> 50)         |          |           |     |    |utilizata  |utilizata  |
|    |               |          |           |     |    |           |           |
|    |               |          |           |     |    |           |           |
|____|_______________|__________|___________|_____|____|___________|___________|
|     Dispozitii speciale                                                      |
|     *1) Daca se folosesc tehnici care permit reutilizarea solventilor        |
|     recuperati, valoarea limita de emisie din gazele reziduale este          |
|     150 mgC/Nm^3.                                                            |
|     *2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul continut de produsul  |
|     sau preparatul de acoperire vandut intr-un recipient inchis.             |
|______________________________________________________________________________|

    II. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili si valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili, in activitatea de acoperire de protectie a suprafetelor vehiculelor
    Valorile limita ale emisiei totale de compusi organici volatili se exprima prin masa totala a compusilor organici volatili/mp de suprafata totala a produsului tratat sau prin masa totala a compusilor organici volatili/caroserie.
    Suprafata produselor prevazute in tabelul nr. 2 este definita dupa cum urmeaza:
    - aria calculata pe baza suprafetei de acoperire electroforetica totala si aria tuturor partilor care sunt eventual adaugate in faze succesive ale procesului de acoperire si care primesc acelasi preparat ca cel utilizat pentru produsul in cauza, sau
    - aria totala a produsului tratat in instalatie.
    Aria suprafetei de acoperire electroforetica este calculata cu ajutorul formulei urmatoare:

         2 x greutatea totala a caroseriei
   ---------------------------------------------
    grosimea medie a tablei x densitatea tablei

    Aceasta formula se aplica si pentru alte elemente acoperite fabricate din tabla.
    Pentru calcularea ariei altor parti adaugate sau a ariei totale tratate in instalatie se utilizeaza proiectarea asistata de calculator sau alte metode echivalente.
    Valoarea limita a emisiei totale de compusi organici volatili prevazuta in tabelul nr. 2 se refera la:
    - toate fazele procesului de acoperire de protectie care se desfasoara in aceeasi instalatie, de la aplicarea preparatului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, pana la lustruirea stratului de acoperire;
    - solventul utilizat pentru curatarea materialului, inclusiv in zona de pulverizare si in alte echipamente fixe, atat pe durata procesului de productie, cat si in afara acestuia.

    Tabel nr. 2

 ______________________________________________________________________________
| Activitate (Cantitate   | Cantitate minima |  Valoarea limita pentru emisia  |
| minima de consum de     | pentru productie |  totala de compusi organici     |
| solventi organici cu    | (se refera la    |  volatili                       |
| continut de compusi     | productia anuala |_________________________________|
| organici volatili       | de produse       | Instalatii de  | Instalatii de  |
| exprimat, in tone/an)   | tratate          | tip I          | tip II, III    |
|_________________________|__________________|________________|________________|
|Acoperirea de protectie  | > 5000           |60 g/mp         |45 g/mp         |
|a suprafetelor           |                  |sau             |sau             |
|autovehiculelor noi      |                  |1,9 kg/caroserie|1,3 kg/caroserie|
|(> 15)                   |                  |+ 41 g/mp       |+ 33 g/mp       |
|                         |__________________|________________|________________|
|                         | </= 5000         |90 g/mp         |90 g/mp         |
|                         | (caroserie       |sau             |sau             |
|                         | autoportanta) sau|1,5 kg/caroserie|1,5 kg/caroserie|
|                         | > 3500 (sasiu)   |70 g/mp         |70 g/mp         |
|_________________________|__________________|________________|________________|
|Acoperirea de protectie  | </= 5000         |85              |65              |
|a suprafetelor cabinelor | > 5000           |75              |55              |
|autovehiculelor noi      |                  |                |                |
|(> 15)                   |                  |                |                |
|_________________________|__________________|________________|________________|
|Acoperirea de protectie  | </= 2500         |120             |90              |
|a suprafetelor           | > 2500           |90              |70              |
|autovehiculelor noi din  |                  |                |                |
|categoriile N1, N2 si N3 |                  |                |                |
|(> 15)                   |                  |                |                |
|_________________________|__________________|________________|________________|
|Acoperirea de protectie  | </= 2000         |290             |210             |
|a suprafetelor           | > 2000           |225             |150             |
|autovehiculelor noi din  |                  |                |                |
|categoriile M2, M3 (> 15)|                  |                |                |
|_________________________|__________________|________________|________________|

    Instalatiile de acoperire de protectie a suprafetelor vehiculelor, ce au valori de consum inferioare valorilor prag pentru consumul solventilor prevazute in tabelul nr. 2, trebuie sa respecte cerintele aplicabile pentru activitatea de retusare a vehiculelor prevazute in tabelul nr. 1.

    ANEXA 3

                               DEFINITII

    1. Instalatie - o unitate tehnica fixa in care se efectueaza una sau mai multe activitati care intra in domeniul de aplicare prevazut la art. 1 alin. (2) din prezenta hotarare, precum si orice alta activitate asociata direct, care este legata tehnic de activitatile exercitate pe acel amplasament si care poate afecta emisiile de compusi organici volatili.
    2. a) Instalatie de tip I - o instalatie in functiune si/sau care a fost supusa procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, inainte de 1 aprilie 2001, cu conditia ca instalatia sa fi fost pusa in functiune cel mai tarziu la data de 1 aprilie 2002.
    b) Instalatie de tip II - o instalatie care este supusa procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    c) Instalatie de tip III - o instalatie care se supune procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    3. Instalatie mica - o instalatie al carei consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili se situeaza la cele mai mici valori prag prevazute pentru activitatile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotarare sau al carei consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activitati prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    4. Modificare substantiala:
    - pentru o instalatie care intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, se aplica definitia prevazuta in anexa nr. 2 la aceasta ordonanta;
    - pentru o instalatie mica - o modificare a capacitatii nominale avand ca efect o crestere de peste 25% a emisiilor de compusi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii omului sau mediului;
    - pentru toate celelalte instalatii - o modificare a capacitatii nominale avand ca efect o crestere de peste 10% a emisiilor de compusi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii omului sau mediului.
    5. Autoritate competenta - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
    6. Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica care exploateaza ori detine o instalatie sau care este delegata cu o putere de decizie in ceea ce priveste functionarea acesteia.
    7. Autorizatie - documentul prin care autoritatea competenta acorda permisiunea de a pune in functiune intreaga instalatie sau o parte a acesteia.
    8. Notificare - o informare scrisa, pe propria raspundere, transmisa de titularul activitatii catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.
    9. Emisie - orice evacuare de compusi organici volatili de la o instalatie in mediu.
    10. Emisie fugitiva - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compusi organici volatili in aer, sol si apa, precum si de solventi din compozitia produselor, cu exceptia cazului in care exista indicatii contrare prevazute in anexa nr. 2 la hotarare; acest termen acopera si emisiile necaptate care sunt eliberate in mediul exterior prin ferestre, usi, guri de aerisire sau alte orificii similare.
    11. Gaze reziduale - descarcare gazoasa finala care contine compusi organici volatili sau alti poluanti si care se evacueaza in aer printr-un cos de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate in mc/h in conditii standard.
    12. Emisii totale - suma emisiilor de compusi organici volatili, fugitive si din gazele reziduale.
    13. Valoarea limita de emisie - masa compusilor organici volatili, exprimata pe baza unor parametri specifici: concentratie, procent si/sau nivel al unei emisii, calculati in conditii normale, N, care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
    14. Substante - orice element chimic si compusii sai, in stare naturala sau rezultati in urma unor procese industriale, sub forma solida, lichida sau gazoasa.
    15. Preparat - amestec sau solutie compusa din doua sau mai multe substante.
    16. Compus organic - orice compus care contine cel putin elementul carbon si unul sau mai multe dintre elementele urmatoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu exceptia oxizilor de carbon, carbonatilor si bicarbonatilor anorganici.
    17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic avand o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatura de 293,15 K sau avand o volatilitate corespunzatoare in conditii speciale de utilizare. In sensul prezentei hotarari, fractiunea de creozot care depaseste aceasta valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerata compus organic volatil.
    18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau in combinatie cu alte substante ori preparate, fara a suferi modificari chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deseuri, ori utilizat ca agent de curatare pentru a dizolva impuritati, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant sau conservant.
    19. Solvent organic halogenat - solvent organic care contine cel putin un atom de brom, clor, fluor sau iod in molecula.
    20. Preparat de acoperire - orice preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat pentru a obtine un efect decorativ, protector sau alt efect functional pe o suprafata.
    21. Adeziv - orice preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat pentru a lipi intre ele parti ale aceluiasi produs.
    22. Cerneala - un preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat intr-o activitate de tiparire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafata.
    23. Lac - un preparat de acoperire transparent.
    24. Consum - cantitatea totala de solventi organici utilizata intr-o instalatie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricarei alte perioade de 12 luni, mai putin compusii organici volatili recuperati in vederea reutilizarii.
    25. Flux de intrare - cantitatea de solventi organici, in stare pura sau in preparate, care este utilizata la efectuarea unei activitati, inclusiv solventii reciclati in interiorul sau in exteriorul instalatiei, care sunt evidentiati de fiecare data cand sunt utilizati in cadrul acelei activitati.
    26. Reutilizarea solventilor organici - utilizarea solventilor organici recuperati dintr-o instalatie, in scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub forma de combustibili, exceptie facand solventii organici recuperati care sunt gestionati ca deseuri, prin eliminare finala.
    27. Debit masic - cantitatea de compusi organici volatili eliberati, exprimata in unitate de masa/ora.
    28. Capacitate nominala - masa maxima a fluxului de intrare intr-o instalatie, a solventilor organici, atunci cand aceasta instalatie functioneaza in conditii normale si la randamentul proiectat; se calculeaza ca valoare medie pe zi.
    29. Functionare normala - toate fazele de functionare a unei instalatii sau de desfasurare a unei activitati, cu exceptia operatiilor de pornire, oprire si de intretinere a echipamentelor.
    30. Conditii controlate - conditii de functionare a unei instalatii, astfel incat compusii organici volatili eliberati in urma activitatii sa fie colectati si evacuati in mod controlat, fie prin intermediul unui cos, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regasindu-se numai partial sub forma de emisii fugitive.
    31. Conditii standard - o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa.
    32. Medie zilnica - media aritmetica a tuturor masuratorilor valide efectuate pe durata a 24 de ore de functionare normala.
    33. Operatiuni de pornire si oprire - operatiuni prin care se pune in functiune, se scoate din functiune, se introduce sau se scoate din mersul in gol o instalatie, un echipament sau un rezervor. Fazele de activitate cu oscilatie regulata care intervin in conditii normale de functionare a unei instalatii nu sunt considerate operatiuni de pornire si oprire.

    ANEXA 4

                                 SCHEMA
           de reducere a emisiilor de compusi organici volatili

    1. Principii
    Schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, denumita in continuare schema de reducere, ofera titularului activitatii posibilitatea de a obtine, prin alte mijloace, o reducere a emisiilor care sa fie echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile limita de emisie. In acest scop titularul activitatii poate pune in aplicare orice schema de reducere proiectata special pentru instalatia sa, cu conditia realizarii in final a unei reduceri echivalente a emisiilor de compusi organici volatili.

    2. Punerea in aplicare
    Pentru activitatile de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza urmatoarea schema de reducere. In cazurile unde aceasta schema de reducere nu este corespunzatoare, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate permite titularului activitatii sa aplice orice alta schema care respecta principiile mentionate la pct. 1. La proiectarea si evaluarea schemei de reducere se iau in considerare urmatoarele aspecte:
    - daca potentialii substituenti ai solventilor organici, care nu contin sau au un continut redus de compusi organici volatili, sunt inca in curs de sintetizare, se acorda titularului activitatii o prelungire a termenului de punere in aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;
    - valoarea de referinta pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili trebuie sa corespunda emisiilor care ar rezulta daca nu ar fi luata nici o masura de reducere.
    Prezenta schema de reducere se aplica instalatiilor pentru care se poate presupune un continut constant in stare solida al produsului si se poate utiliza acest continut in vederea definirii valorii de referinta pentru reducerea emisiilor.
    2.1. Titularul activitatii prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a continutului mediu de solventi organici din cantitatea totala utilizata si/sau o crestere a eficientei utilizarii substantelor solide, in vederea realizarii unei reduceri a emisiilor totale de compusi organici volatili provenite din instalatie la o valoare numita valoare tinta de emisie, ce reprezinta un anumit procent din valoarea emisiilor de compusi organici volatili aferenta valorii de referinta. Planul de reducere a emisiilor trebuie sa asigure respectarea prevederilor din tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1

 ______________________________________________________________________________
|                        Termene                             |Valoarea         |
|____________________________________________________________|maxima permisa   |
|    Instalatii de tip I      |              |               |a emisiilor      |
|_____________________________|              |               |anuale totale de |
|care intra in |care nu intra |              |               |compusi organici |
|domeniul de   |in domeniul de|              |               |volatili         |
|aplicare a    |aplicare a    | Instalatii   | Instalatii    |                 |
|Ordonantei de |Ordonantei de | de tip II    | de tip III    |                 |
|urgenta a     |urgenta a     |              |               |                 |
|Guvernului    |Guvernului    |              |               |                 |
|nr. 34/2002   |nr. 34/2002   |              |               |                 |
|privind       |privind       |              |               |                 |
|prevenirea,   |prevenirea,   |              |               |                 |
|reducerea si  |reducerea si  |              |               |                 |
|controlul     |controlul     |              |               |                 |
|integrat al   |integrat al   |              |               |                 |
|poluarii      |poluarii      |              |               |                 |
|______________|______________|______________|_______________|_________________|
|la 31         |la 31         |la 31         |       -       |Valoare tinta de |
|octombrie 2007|octombrie 2005|octombrie 2005|               |emisie x 1,5     |
|______________|______________|______________|_______________|_________________|
|la 1          |la 31         |la 1          |la 31          |Valoare tinta de |
|ianuarie 2015 |octombrie 2007|ianuarie 2007 |octombrie 2004 |emisie           |
|______________|______________|______________|_______________|_________________|

    2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinta se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) Se determina masa totala a substantelor solide din cantitatea de preparat de acoperire si/sau cerneala, lac sau adeziv, consumata in cursul unui an.
    Substantele solide sunt toate substantele prezente in preparatele de acoperire, cerneala, lacuri sau adezivi, care devin solide in urma evaporarii apei sau compusilor organici volatili.
    b) Valoarea emisiilor anuale de referinta se calculeaza inmultind masa determinata conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzator din tabelul nr. 2.
    Autoritatile competente pentru protectia mediului pot ajusta acesti factori in scopul reflectarii corecte a cresterii eficientei utilizarii substantelor solide.

    Tabelul nr. 2

 ______________________________________________________________________________
|                          Activitate                              | Factor de |
|                                                                  | inmultire |
|__________________________________________________________________|___________|
| Tiparirea prin rotogravura; tiparirea prin flexografie;          |           |
| laminarea ca parte a activitatii de tiparire; glazurarea ca      |           |
| parte a activitatii de tiparire; acoperirea lemnului; acoperirea |           |
| materialelor textile, tesaturilor, filmelor sau hartiei;         |           |
| acoperirea cu adeziv                                             |    4      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Invelirea bobinelor, retusarea vehiculelor                       |    3      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Invelis in contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor           |    2,33   |
|__________________________________________________________________|___________|
| Alte operatii de acoperire si tiparirea serigrafica in rotativa  |    1,5    |
|__________________________________________________________________|___________|

    c) Valoarea tinta de emisie este egala cu valoarea emisiilor anuale de referinta inmultita cu un procent egal cu:
    - valoarea emisiei fugitive + 15, pentru instalatiile specifice activitatilor prevazute la nr. crt. 6, precum si celor care se incadreaza in valorile prag minime pentru consumul de solventi organici, prevazute la nr. crt. 8 si 10 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotarare;
    - valoarea emisiei fugitive + 5, pentru toate celelalte instalatii.
    d) Conformitatea este indeplinita daca emisia efectiva de compusi organici volatili, determinata cu ajutorul planului de gestionare a solventilor, este mai mica sau egala cu valoarea tinta de emisie.

    ANEXA 5

                                  PLAN
de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili

    1. Principii
    Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili are urmatoarele obiective:
    a) verificarea conformitatii pe baza prevederilor art. 8 alin. (6) si art. 9 alin. (1) din hotarare;
    b) identificarea posibilitatilor viitoare de reducere a emisiilor de compusi organici volatili;
    c) informarea publicului cu privire la consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, emisiile de compusi organici volatili si conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.

    2. Definitii
    Definitiile urmatoare furnizeaza cadrul pentru elaborarea bilantului masic al solventilor organici cu continut de compusi organici volatili.
    - Cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili utilizati la intrare in procesul tehnologic (I):
    I1 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi volatili, in stare pura sau in preparate cumparate, care este utilizata in instalatie, in cursul perioadei pentru care se calculeaza bilantul masic;
    I2 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, in stare pura sau in preparate cumparate, recuperati si apoi reutilizati ca solventi la intrare in cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare in cadrul activitatii.
    - Cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili la iesire din procesul tehnologic (O):
    O1 - cantitatea de compusi organici volatili in emisiile de gaze reziduale;
    O2 - cantitatea de solventi organici pierduti in apa, luandu-se in considerare, daca este cazul, procesul de tratare a apelor reziduale atunci cand se efectueaza calculul pentru O5;
    O3 - cantitatea de solventi organici care raman sub forma de impuritati sau reziduuri in produsele rezultate din proces;
    O4 - cantitatea de compusi organici volatili in aer datorati emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilatia generala a incaperilor, cu eliberarea aerului in mediul exterior, prin ferestre, usi, guri de aerisire sau alte orificii similare;
    O5 - cantitatea de solventi organici si/sau de compusi organici pierduti in urma unor reactii chimice sau fizice (inclusiv cei distrusi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de tratare a gazelor reziduale si/sau a apelor reziduale, cei captati, de exemplu prin adsorbtie, cu conditia sa nu fie luati in considerare cand se efectueaza calculul pentru O6, O7 sau O8);
    O6 - cantitatea de solventi organici continuti in deseurile colectate;
    O7 - cantitatea de solventi organici, ca atare sau continuti in preparate, care sunt vanduti sau destinati vanzarii ca produse cu valoare comerciala;
    O8 - cantitatea de solventi organici continuti in preparate recuperate si care urmeaza sa fie reutilizate, dar nu ca element de intrare in procesul tehnologic respectiv, cu conditia sa nu fie luati in considerare cand se efectueaza calculul pentru O7;
    O9 - cantitatea de solventi organici eliberati in alte moduri.

    3. Ghid de utilizare a planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, in vederea verificarii conformitatii
    Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili este utilizat, in functie de cerinta speciala a carei respectare se verifica, dupa cum urmeaza:
    3.1. Verificarea conformitatii cu optiunea de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la hotarare, cu o valoare limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimata in cantitate de compusi organici volatili pe unitate de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 2 la hotarare.
    a) Pentru toate activitatile la care se aplica anexa nr. 4 la hotarare, planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculeaza cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
    C = I1 - O8
    In acelasi timp se determina cantitatea de solide utilizate in preparatele de acoperire, pentru a se stabili in fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinta si valoarea tinta de emisie.
    b) Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compusi organici volatili (E) si a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimate in cantitate de compusi organici volatili pe unitate de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 2 la hotarare. Valoarea emisiilor de compusi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
    E = F + O1, unde F reprezinta valoarea emisiei fugitive de compusi organici volatili determinate conform prevederilor pct. 3.2. lit. a). Valoarea astfel obtinuta este impartita la parametrul aplicabil produsului in cauza.
    c) Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili rezultate din toate activitatile in cauza si pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) din prezenta hotarare, iar valoarea astfel obtinuta este comparata cu valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili care ar fi fost obtinute daca cerintele anexei nr. 2 la hotarare ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.
    3.2. Determinarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili in vederea compararii lor cu valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili prevazute in anexa nr. 2 la hotarare
    a) Metoda
    Emisiile fugitive de compusi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuatiile urmatoare:
    F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
    sau
    F = O2 + O3 + O4 + O9
    Aceasta cantitate se poate determina prin masurarea directa a cantitatilor sau printr-un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficientei captarii emisiilor de compusi organici volatili provenite din proces.
    Valoarea emisiei fugitive se exprima ca procent din cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili utilizata, cantitatea de intrare in procesul tehnologic, care se poate calcula cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
    I = I1 + I2
    b) Frecventa
    Emisiile fugitive de compusi organici volatili se determina cu ajutorul unui ciclu redus, dar reprezentativ de masuratori. Nu este necesara reluarea acestui ciclu pana la modificarea echipamentului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 699/2003

 
26.11.2014 11:11:03  Anonim  a scris :
Abrogată prin Legea Nr.278 din 24.10.2013
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu