E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 655 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 33 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 35 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 36 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 38 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 39 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 40 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 41 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 47 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 47 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 48 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 50 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 51 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 25 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 26 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 28 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 29 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 30 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 31 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 34 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 42 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 43 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 44 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 45 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 49 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 abrogă articolul 51 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 19 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 aproba OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 3 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 7 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 8 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 11 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 11 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 12 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 13 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 14 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 15 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 15 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 16 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 17 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 20 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 21 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 23 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 23 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 30 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 adauga dupa articolul 31 din actul OUG 243 2000
Legea 655 2001 modifica articolul 19 din actul OUG 243 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 655 din 20 noiembrie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 773 din  4 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, in scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si mediului, asigurandu-se astfel alinierea la normele juridice internationale si la reglementarile comunitare."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului."
    3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) adoptarea masurilor necesare pentru limitarea pana la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontier;"
    4. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Strategia nationala privind protectia atmosferei se adopta prin hotarare a Guvernului."
    5. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Strategia se reactualizeaza periodic de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se adopta prin hotarare a Guvernului."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Semnificatia unor termeni specifici utilizati in ordonanta este definita potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
    7. Titlul capitolului II si titlul sectiunii 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Atributii si responsabilitati in domeniul protectiei atmosferei

    SECTIUNEA 1
    Atributii si responsabilitati ale autoritatilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului"

    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, care este cea mai inalta autoritate de decizie si control in domeniul protectiei atmosferei, are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si controleaza aplicarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, ca parte integranta a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;
    b) coordoneaza si controleaza respectarea si punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a celorlalte acte normative de punere in aplicare a acesteia, in toate sectoarele de activitate;
    c) elaboreaza, avizeaza, promoveaza si, dupa caz, aproba actele normative, precum si masurile necesare pentru aplicarea unitara pe teritoriul Romaniei a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene si prin conventiile internationale privind protectia atmosferei la care Romania este parte;
    d) coordoneaza Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului, care include Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;
    e) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;
    f) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
    g) coordoneaza la nivel national participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitatii datelor;
    h) aproba metodologiile pentru evaluarea calitatii aerului si a emisiilor de poluanti in atmosfera, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora;
    i) aproba metodologiile de determinare a concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator, incluzand metode, echipamente, retele si laboratoare;
    j) stabileste, prin institutii specializate, metode pentru asigurarea acuratetei masuratorilor si pentru verificarea mentinerii acesteia in acord cu standardele europene si internationale privind asigurarea calitatii;
    k) evalueaza calitatea aerului inconjurator si dispune luarea de masuri pentru ameliorarea si mentinerea acesteia, dupa caz, prin intermediul organelor sale descentralizate si al institutiilor specializate;
    l) coordoneaza programele de asigurare a calitatii datelor privind calitatea aerului inconjurator, provenite din Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;
    m) asigura accesul publicului la informatiile privind calitatea atmosferei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
    n) raporteaza datele in conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si cu prevederile conventiilor internationale privind protectia atmosferei la care Romania este parte."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) controleaza modul de aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a actelor normative in vigoare din acest domeniu la nivel teritorial;
    b) elaboreaza planuri si programe de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, si asigura integrarea acestora in planul local de actiune pentru protectia mediului, in colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii specializate si cu titularii de activitate;
    c) controleaza punerea in aplicare a planurilor si a programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial;
    d) intocmesc inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera la nivel teritorial;
    e) urmaresc si analizeaza aplicarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial si elaboreaza rapoarte anuale;
    f) colaboreaza cu organismele guvernamentale abilitate care avizeaza importul-exportul produselor, bunurilor si al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, in conformitate cu legislatia nationala si cu conventiile internationale la care Romania este parte;
    g) aplica sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    h) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;
    i) informeaza operativ autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, alte autoritati centrale si locale, potrivit atributiilor si competentelor acestora, in cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calitatii aerului si care aduc prejudicii sanatatii umane;
    j) pun la dispozitie autoritatilor teritoriale pentru sanatate, agricultura si alimentatie, lucrari publice, administratiei publice locale informatiile necesare in activitatea de elaborare si punere in aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei;
    k) informeaza populatia si autoritatile locale in cazul depasirii pragurilor de alerta;
    l) asigura informarea curenta a populatiei si a autoritatilor locale cu privire la calitatea aerului;
    m) urmaresc aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte."
    10. La articolul 9 alineatul (1), literele c), e), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) participa la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;
    ............................................................................
    e) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de monitorizare a calitatii aerului;
    f) prelucreaza si interpreteaza datele de poluare atmosferica provenite din Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului in relatie cu starea de sanatate; elaboreaza rapoarte periodice;
    g) comunica autoritatilor publice centrale sau locale interesate si populatiei riscurile pentru sanatatea colectivitatilor umane produse de poluarea atmosferei;"
    11. La articolul 10, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) colaboreaza la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;"
    12. La articolul 10, dupa litera f) se introduc literele g) si h) cu urmatorul cuprins:
    "g) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;
    h) exercita functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului inconjurator."
    13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Autoritatea publica centrala pentru industrie are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza strategiile sectoriale pentru activitatile industriale, luand in considerare impactul asupra calitatii atmosferei si mediului;
    b) elaboreaza, prin institutii specializate, norme privind calitatea combustibililor si norme privind manipularea acestora;
    c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
    d) coordoneaza programele de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera;
    e) promoveaza si coordoneaza aplicarea reglementarilor specifice privind emisiile de poluanti in atmosfera pentru activitati industriale cu impact major asupra calitatii aerului;
    f) asigura punerea in aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul national de actiune pentru protectia mediului - Sectiunea privind protectia atmosferei;
    g) colaboreaza cu autoritatea nationala in domeniu in vederea standardizarii si omologarii produselor si instalatiilor, in acord cu reglementarile nationale si internationale;
    h) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;
    i) exercita functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea instalatiilor, echipamentelor si utilajelor care pot afecta calitatea aerului inconjurator."
    14. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Autoritatile publice centrale pentru comert au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatile publice centrale interesate, reglementari privind contingentarea productiei si consumurilor, precum si interdictia de plasare pe piata a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care Romania este parte;
    b) elaboreaza, in colaborare cu autoritatile publice centrale interesate, reglementari privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, conditiile de plasare pe piata a acestora, restrictiile de producere si utilizare pentru fiecare tip sau clasa de produse."
    15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si pune in aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luand in considerare impactul asupra atmosferei si mediului;
    b) asigura, prin unitatile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor cu impact asupra calitatii atmosferei si mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activitati din sectorul zootehnic;
    c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
    d) exercita controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare si al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei si sanatatea publica;
    e) promoveaza adoptarea de solutii alternative pentru tehnologiile din industria alimentara in vederea reducerii impactului asupra calitatii atmosferei;
    f) colaboreaza cu alte organisme competente in domeniul protectiei atmosferei;
    g) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici.
    (2) Autoritatile teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile necesare in activitatea de evaluare si gestionare a calitatii aerului."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) colaboreaza la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor in functie de gradul de poluare a aerului;
    b) asigura integrarea in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism a prevederilor strategiei nationale in domeniul protectiei atmosferei, a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.
    (2) Autoritatile publice teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentele necesare in activitatea de evaluare si gestionare a calitatii aerului."
    17. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice locale are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora in scopul aplicarii uniforme a dispozitiilor legale privind protectia atmosferei;
    b) urmareste respectarea prevederilor Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei si asigura aplicarea acestora;
    c) indruma elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind protectia atmosferei de catre autoritatile administratiei publice locale;
    d) controleaza modul de solutionare de catre autoritatile administratiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protectia atmosferei."
    18. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Primarii si consiliile locale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, instructiuni pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind modul de gestionare a calitatii aerului in cadrul localitatilor si le aduc la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;
    b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii aerului;
    c) integreaza politicile de protectie a atmosferei in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
    d) furnizeaza autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentatia necesare in vederea evaluarii si gestionarii calitatii aerului;
    e) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate in scopul realizarii programelor si planurilor pentru gestionarea calitatii aerului."
    19. Dupa articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1
    Consiliile judetene au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;
    b) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate in scopul realizarii programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;
    c) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
    20. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Evaluarea calitatii aerului inconjurator pentru teritoriul Romaniei se efectueaza pe baza valorilor limita si a valorilor de prag, in acord cu standardele nationale si ale Uniunii Europene.
    (2) Criteriile, metodele si procedeele de evaluare a calitatii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    (3) Rezultatele evaluarii calitatii aerului sunt aduse la cunostinta publicului si se raporteaza Uniunii Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."
    21. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Poluantii de referinta care trebuie evaluati, precum si valorile limita, valorile de prag, marjele de toleranta si termenele in care trebuie atinse valorile limita se stabilesc in acord cu standardele europene si internationale si se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    (2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevazut la alin. (1) se realizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, pe baza noilor informatii despre efectele poluantilor atmosferici asupra sanatatii si mediului, precum si despre schimbarile aparute in standardele europene si internationale."
    22. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Pe baza evaluarii calitatii aerului inconjurator autoritatea publica centrala pentru protectia mediului intocmeste, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, liste cuprinzand zone si aglomerari in care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt:
    a) mai mari decat valoarea limita, plus marja de toleranta, sau mai mari decat valoarea limita, in caz ca nu a fost fixata si o marja de toleranta;
    b) intre valoarea limita si valoarea limita, plus marja de toleranta;
    c) mai mici decat valoarea limita.
    (2) Pentru zonele si aglomerarile mentionate la alin. (1) lit. a) si b) se adopta, prin hotarare a Guvernului, procedura de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului, in vederea atingerii valorilor limita intr-o anumita perioada.
    (3) In cazul in care valorile limita sunt depasite pentru mai multi poluanti, se elaboreaza planuri si programe integrate pentru toti poluantii respectivi.
    (4) In situatia in care zona poluata este localizata pe teritoriul a doua sau mai multe judete, programele si planurile se stabilesc de comun acord cu toate autoritatile implicate.
    (5) Planurile si programele de gestionare a calitatii aerului se elaboreaza in colaborare cu administratia publica locala, cu organele descentralizate ale administratiei publice centrale, titularii de activitate si cu alti factori interesati.
    (6) Planurile si programele sunt aduse la cunostinta publicului si raportate Uniunii Europene.
    (7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului monitorizeaza progresul si incadrarea in planurile si programele de gestionare a calitatii aerului si raporteaza anual asupra indeplinirii acestora."
    23. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Autoritatile locale, impreuna cu autoritatile competente de mediu, elaboreaza la nivelul administrativ corespunzator planuri care indica masurile specifice adoptate pe termen scurt in regiunile in care exista riscuri de depasire a valorilor limita si/sau a pragurilor de alerta, in scopul reducerii acelui risc si al limitarii duratei de producere a unui eventual risc.
    (2) Planurile cuprind masuri de control si, dupa caz, masuri de suspendare a activitatilor, inclusiv a traficului rutier.
    (3) Planurile pentru calitatea aerului se elaboreaza consultand autoritatile competente, titularii de activitate si publicul interesat."
    24. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    (1) Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in colaborare cu autoritatile competente implicate, cu titularii de activitate si cu publicul interesat.
    (2) Planul national se intocmeste pe baza programelor si planurilor prevazute la art. 18 si 19.
    (3) Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei se adopta prin hotarare a Guvernului, ca parte integranta a Planului national de actiune pentru protectia mediului.
    (4) Planul national este revizuit, dupa caz, in functie de progresele in domeniul protectiei atmosferei si de cerintele de protectie a mediului. Planurile sunt publice."
    25. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    La elaborarea si evaluarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta si prevederile programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului."
    26. La articolul 21, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Toate autoritatile publice sunt obligate sa asigure accesul la informatie si participarea publicului la luarea deciziilor in acest domeniu, in conditiile si termenele prevazute de legislatia in vigoare.
    (3) Depasirea pragurilor de alerta se aduce la cunostinta publicului in mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare in masa, de catre autoritatea competenta de mediu, indicandu-se si masurile care se impun."
    27. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Evaluarea si gestionarea calitatii aerului se asigura prin Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului. Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici fac parte integranta din Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului.
    (2) Infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului se aproba prin hotarare a Guvernului."
    28. Dupa articolul 23 se introduc articolele 23^1 si 23^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23^1
    Structurile apartinand Sistemului national de monitorizare a calitatii aerului, indiferent de autoritatea competenta careia ii sunt subordonate sau in coordonarea careia se afla, au obligatia sa deruleze activitatea de monitorizare, sa raporteze si sa furnizeze informatia conform criteriilor si procedurilor comune.
    Art. 23^2
    (1) In cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici se elaboreaza Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.
    (2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera si a celor care afecteaza stratul de ozon este inclusa in Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.
    (3) Evaluarea emisiilor si raportarea se fac conform procedurilor specifice conventiilor internationale din domeniu."
    29. Titlul capitolului IV si titlul sectiunii 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Surse de poluare

    SECTIUNEA 1
    Emisii din surse fixe"

    30. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Desfasurarea activitatilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera este permisa numai cu acord si/sau autorizatie de mediu eliberate in urma abordarii integrate a impactului asupra mediului, conform reglementarilor legale in vigoare."
    31. Dupa articolul 30 se introduce articolul 30^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 30^1
    Titularii activitatilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera au urmatoarele obligatii:
    a) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera, a programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului si sa aplice obligatiile ce le revin prin acestea;
    b) sa se supuna tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului inconjurator si asupra mediului;
    c) sa informeze si sa se supuna controlului autoritatilor competente conform legislatiei in vigoare."
    32. Dupa articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 31^1
    (1) Valorile limita pentru poluantii emisi in atmosfera sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) Modificarea si completarea valorilor limita pentru poluantii emisi in atmosfera se stabilesc, dupa caz, prin ordin emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."
    33. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) In cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai multi poluanti autoritatea competenta decide, dupa caz, sa ia toate masurile necesare pentru inlaturarea cauzelor si consecintelor poluarii. Aceste masuri includ si posibilitatea intreruperii temporare a activitatii instalatiei care a provocat poluarea, pana la indepartarea cauzelor poluarii.
    (2) Titularii activitatilor care intra sub incidenta alin. (1) au obligatia sa informeze autoritatile competente si sa respecte reglementarile in domeniu."
    34. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    In zonele in care sunt depasite valorile limita privind calitatea aerului inconjurator, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului stabilesc, dupa caz, valori limita de emisie specifice fiecarei activitati din zona, mai restrictive decat valorile stabilite de legislatia in vigoare."
    35. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Autoritatile competente stabilesc si pun in aplicare planuri nationale de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera, in conformitate cu legislatia in vigoare."
    36. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Transferul de poluanti din aer catre un alt factor de mediu, ca urmare a masurilor de reducere a poluarii aerului inconjurator, este permis in conditiile mentinerii nivelului poluantilor sub valorile limita pentru acel factor de mediu, cu acordul autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului.
    (2) Este permisa utilizarea metodelor si sistemelor de imbunatatire a calitatii aerului care nu conduc la depasirea normelor stabilite de legislatia in vigoare pentru locul de munca."
    37. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Emisiile de poluanti in atmosfera cu impact asupra sanatatii omului si mediului se supun taxarii.
    (2) Stabilirea taxelor prevazute la alin. (1) se reglementeaza prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotarare a Guvernului."
    38. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a 2-a
    Emisii din surse mobile si surse difuze"
    39. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Autoritatea publica centrala pentru transporturi si autoritatea publica centrala pentru industrie, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, stabilesc, dupa caz, valorile limita pentru poluantii emisi de sursele mobile, in conformitate cu prevederile standardelor europene si internationale."
    40. Dupa articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 40^1
    Autoritatea publica centrala pentru sanatate si autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie stabilesc reglementari privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fasiile de teren limitrofe cailor de circulatie, in cazul in care acestea sunt afectate de poluarea atmosferica provenita din surse mobile."
    41. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) In zonele in care sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii aerului, in programele de gestionare a calitatii aerului se impun obligatii pentru persoanele fizice si juridice care exploateaza surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligatii este asigurata de catre primari.
    (2) In cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic si economic, sursele difuze se transforma in surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale in vigoare."
    42. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. Cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
    a) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;
    b) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera conform prevederilor cuprinse in programele si planurile de gestionare a calitatii aerului;
    c) nerespectarea obligatiilor de catre titularii de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a informa si de a se supune controlului autoritatilor competente conform legislatiei in vigoare.
    2. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
    a) nerespectarea obligatiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si de a le supune inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei in vigoare;
    b) nerespectarea obligatiei de a se supune tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului inconjurator si mediului;
    c) nerespectarea obligatiei de transformare a surselor difuze in surse de emisii dirijate, in cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic si economic.
    3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
    a) nerespectarea de catre titularii de activitate a obligatiei de a furniza autoritatilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control;
    b) nerespectarea de catre titularii de activitate a obligatiei de a informa autoritatile competente in cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai multi poluanti.
    4. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protectia atmosferei din acordul si/sau autorizatia de mediu.
    5. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neindeplinirea de catre primari a urmatoarelor obligatii:
    a) de a urmari si de a asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii aerului;
    b) de a asigura punerea in aplicare a masurilor speciale, prevazute in programele de gestionare a calitatii aerului, impuse persoanelor fizice si juridice care exploateaza surse mobile de poluare."
    43. Dupa articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 47^1
    Cuantumul limitelor amenzilor contraventionale se reactualizeaza anual prin hotarare a Guvernului."
    44. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 47 se fac de personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege."
    45. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Infractiunile prevazute la art. 49 se constata de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor publice locale; conform atributiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmarire penala competent."
    46. Dupa articolul 51 se introduc articolele 51^1 si 51^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 51^1
    Se adopta prin hotarare a Guvernului:
    a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    c) prevederile cuprinse la art. 19^1 alin. (3), in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 51^2
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului adopta prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului:
    a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    47. Articolele 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, sectiunea a 3-a a capitolului IV, respectiv art. 42 - 45, art. 49 alin. (3) si art. 51, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    ANEXA 1

    Semnificatia unor termeni in intelesul prezentei ordonante de urgenta

    a) aglomerare - zona cu o populatie al carei numar depaseste 250.000 de locuitori sau zona in care numarul populatiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populatiei pe km^2 justifica necesitatea evaluarii si gestionarii calitatii aerului inconjurator
    b) aer inconjurator - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de munca
    c) atmosfera - masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul protector de ozon
    d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive - stadiul cel mai avansat si cel mai eficient al dezvoltarii activitatilor si al metodelor de operare care indica potrivirea practica a unei anumite tehnici de a asigura in principiu baza pentru valorile limita de emisie, menite sa previna si, acolo unde nu este potrivit, sa reduca in general emisiile si impactul asupra mediului:
    - tehnici - include atat tehnologia utilizata, cat si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, operata sau scoasa din functiune;
    - tehnica disponibila - acea tehnica dezvoltata la o scara ce permite implementarea ei in sectorul industrial important in conditii viabile din punct de vedere economic si tehnic, luand in considerare costurile si avantajele, indiferent daca tehnica este sau nu este utilizata ori produsa in Romania, atata timp cat tehnica este accesibila rezonabil operatorului;
    - cel mai bun - cel mai eficient in realizarea unui nivel general ridicat al mediului
    e) evaluare - orice metoda utilizata pentru masurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematica, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant in aerul inconjurator
    f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate in mediu prin ferestre, usi si alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intra in mod normal in categoria surselor dirijate de poluare
    g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna
    h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific
    i) marja de toleranta - procent din valoarea limita cu care aceasta poate fi depasita, in conditiile precizate de legislatia in vigoare
    j) nivel - concentratia unui poluant in aerul inconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete intr-o perioada data
    k) poluant - orice substanta introdusa direct sau indirect de catre om in aerul inconjurator, care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane sau mediului
    l) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor in urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate, conform legislatiei in vigoare
    m) valoare limita - nivel fixat pe baza cunostintelor stiintifice, in scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor daunatoare asupra sanatatii omului sau mediului, care se atinge intr-o perioada data si care nu trebuie depasit dupa ce a fost atins
    n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alerta care o data ce au fost depasite determina luarea de masuri de catre autoritatile competente, conform legislatiei in vigoare
    o) valori limita de emisie   concentratia sau masa substantelor poluante in emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate si a carei depasire nu este permisa
    p) zona   parte a teritoriului national, delimitata in scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului, aprobata de Guvern.SmartCity5

COMENTARII la Legea 655/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 655 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu