E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 743 din 11 iulie 2002

privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 22 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 7 lit. f), art. 10 lit. f), art. 11 lit. c) si ale art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare se aplica motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip in scopul limitarii emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la aceste motoare.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) masina mobila nerutiera - orice masina mobila, echipament industrial mobil sau orice vehicul prevazut sau nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de marfuri, pe care este instalat un motor cu combustie interna;
    b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea aproba ca un tip de motor sau familie de motoare cu combustie interna satisface cerintele tehnice prevazute in prezenta hotarare, cu referire la nivelul de emisii de gaze si particule poluante produse de motor;
    c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esentiale cu cele ale motorului descris in anexa nr. 2 subanexa nr. 1;
    d) familie de motoare - grupare de motoare stabilita de producator, care prin conceptia si proiectarea lor au caracteristici similare in privinta emisiilor poluante;
    e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare care satisface cerintele prevazute in anexa nr. 1 pct. 7;
    f) puterea motorului - puterea neta asa cum este prevazuta in anexa nr. 1 pct. 2.4;
    g) data de fabricatie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final si a parasit linia de fabricatie. In acest stadiu motorul este pregatit pentru a fi livrat sau depozitat;
    h) introducerea pe piata - actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat prin prezenta hotarare, in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
    i) producator - persoana fizica sau juridica responsabila, in fata autoritatii care emite aprobarea de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip si pentru asigurarea conformitatii productiei. Aceasta persoana poate sa nu fie implicata direct in toate etapele de fabricatie a motorului;
    j) autoritate - autoritatea publica centrala responsabila pentru toate aspectele legate de aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, care acorda sau retrage certificatele de aprobare de tip si verifica masurile luate de producator in vederea asigurarii conformitatii productiei cu tipul aprobat, avand ca scop protectia atmosferei;
    k) serviciul tehnic - laborator de incercari sau organism de inspectie desemnat de autoritate pentru a efectua incercari, respectiv inspectii. Aceasta functie poate fi asigurata si de autoritate, dupa caz;
    l) fisa de informatii - documentul prevazut in anexa nr. 2, care contine informatiile ce trebuie furnizate de solicitant;
    m) dosarul tehnic cu informatii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autoritatii, conform prevederilor fisei de informatii;
    n) dosarul de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informatii insotit de rapoartele de incercari sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea le-a adaugat in cursul exercitarii functiei sale;
    o) index al dosarului de aprobare de tip - documentul ce prezinta continutul dosarului de aprobare de tip, corespunzator numerotat sau notat in alt mod, pentru identificarea fiecarei pagini.
    Art. 3
    (1) Pentru obtinerea aprobarii de tip pentru un motor sau o familie de motoare producatorul inainteaza autoritatii o cerere, insotita de dosarul tehnic al carui continut este prezentat in fisa de informatii prevazuta in anexa nr. 2. Un motor reprezentativ care corespunde caracteristicilor motorului tip, prevazute in anexa nr. 2 subanexa nr. 1, trebuie pus la dispozitie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea incercarilor pentru aprobarea de tip.
    (2) Daca motorul reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezinta caracteristicile familiei de motoare prevazute in anexa nr. 2 subanexa nr. 2, atunci se va prezenta un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobarii de tip, conform alin. (1).
    (3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobate se va face o singura cerere distincta pentru aprobarea de tip.
    Art. 4
    (1) Autoritatea acorda aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare numai daca acestea sunt in conformitate cu datele continute in dosarul tehnic cu informatii si daca satisfac cerintele prezentei hotarari.
    (2) Metodele de incercari efectuate pentru aprobarea de tip sunt prevazute in anexa nr. 3. Pentru efectuarea acestor incercari se utilizeaza tipurile de carburant prevazute in anexa nr. 4. Modul de prelevare a esantioanelor de gaze si particule poluante este prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Autoritatea trebuie sa completeze toate rubricile corespunzatoare din certificatul de aprobare de tip pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare aprobate si trebuie sa elaboreze sau sa verifice continutul indexului dosarului de aprobare de tip. Modelul certificatului de aprobare de tip este prevazut in anexa nr. 6.
    (4) Certificatele de aprobare de tip trebuie sa fie numerotate in conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Certificatul de aprobare de tip completat si anexele sau completarile la acesta trebuie sa fie trimise solicitantului.
    (5) In cazul in care motorul ce urmeaza sa fie incercat in vederea aprobarii de tip nu isi indeplineste functia sau prezinta anumite caracteristici specifice numai atunci cand este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere, iar conformitatea cu una sau mai multe cerinte ale prezentei hotarari nu poate fi verificata decat atunci cand motorul este montat pe masina mobila nerutiera, in regim real sau simulat, domeniul incercarilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limiteaza corespunzator. In astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al motorului sau familiei de motoare trebuie sa indice restrictiile de utilizare si eventualele conditii specifice de instalare a motorului pe masina mobila nerutiera.
    (6) Modelele listei aprobarilor de tip ale motorului/familiei de motoare, listei motoarelor produse si fisei tehnice a motoarelor certificate sunt prezentate in anexele nr. 8, 9 si 10.
    (7) Autoritatea mentine si actualizeaza un exemplar din fisa prevazuta in anexa nr. 10 cuprinzand motoarele aprobate.
    Art. 5
    (1) Autoritatea care a acordat aprobarea de tip ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca va fi informata asupra oricarei modificari intervenite in dosarul de aprobare de tip.
    (2) In situatia in care au fost operate modificari in pachetul de informatii din dosarul de aprobare de tip, producatorul trebuie sa inainteze autoritatii care a acordat aprobarea de tip initiala o cerere de modificare sau de extindere a aprobarii de tip.
    (3) Daca informatiile din dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea:
    a) reediteaza, daca este necesar, pagina/paginile revizuita/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicand in mod clar pe fiecare pagina revizuita natura modificarii si data ultimei reeditari. De asemenea, acolo unde sunt reeditate pagini revizuite, trebuie modificat si indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel incat sa iasa in evidenta datele celor mai recente modificari;
    b) emite un certificat de aprobare de tip revizuit, insotit de un numar de extindere, in cazul in care una dintre informatiile continute de acesta s-a schimbat, exclusiv cele din documentele anexate. Certificatul revizuit trebuie sa mentioneze clar motivul si data revizuirii.
    (4) Daca autoritatea considera ca o modificare a unui dosar de aprobare de tip necesita noi incercari sau noi verificari, atunci il informeaza despre acestea pe producator si numai in urma unui nou set de incercari sau verificari cu rezultate satisfacatoare emite documentele prevazute la alin. (3).
    Art. 6
    (1) Producatorul trebuie sa aplice pe fiecare motor marcajul conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3, inclusiv numarul certificatului de aprobare de tip.
    (2) In cazul in care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (4), include restrictii asupra utilizarii, producatorul trebuie sa intocmeasca un document cu informatii detaliate asupra acestor restrictii pentru fiecare exemplar fabricat si sa indice conditiile specifice pentru instalarea acestuia.
    (3) Daca o serie de motoare de acelasi tip este livrata unui singur producator de masini mobile nerutiere, este suficient ca acesta din urma sa primeasca, cel mai tarziu la data livrarii primului motor, un singur document cu informatiile prevazute la alin. (2), insotit de o lista cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.
    (4) La cererea autoritatii care acorda certificatul de aprobare de tip producatorul trebuie sa transmita o lista cuprinzand seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Lista trebuie transmisa intr-un interval de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic sau imediat dupa intrarea in vigoare a unei noi reglementari care modifica cerintele prezentei hotarari. Lista trebuie sa specifice legatura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzatoare si numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie sa contina informatii specifice pentru cazul in care producatorul inceteaza fabricarea unui tip de motor sau familii de motoare aprobate.
    (5) Producatorul pastreaza aceste documente timp de minimum 20 de ani.
    (6) Producatorul trimite autoritatii care a acordat aprobarea de tip o declaratie, precizand tipurile si familiile de motoare, precum si codurile necesare identificarii motorului, pentru acele motoare pe care el intentioneaza sa le produca cu incepere de la acea data. Declaratia trebuie transmisa intr-un interval de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic si de la fiecare data prevazuta la art. 9 alin. (2).
    Art. 7
    (1) Pentru motoarele destinate instalarii pe masini mobile nerutiere, pentru care au fost emise certificate de aprobare de tip de catre autoritati din state membre ale Uniunii Europene, nu se vor efectua procedurile pentru aprobarea de tip prevazute in prezenta hotarare.
    (2) Pentru motoarele prevazute la alin. (1) persoanele responsabile cu introducerea pe piata a acestora trebuie sa puna la dispozitie autoritatii un exemplar al certificatului de aprobare de tip si documentatia pentru aprobarea de tip.
    (3) Pentru motoarele provenite din tari, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, se aplica prevederile prezentei hotarari.
    (4) Pentru motoarele destinate instalarii pe masini mobile nerutiere, pentru care s-a emis aprobare de tip sau omologare de tip, conform prevederilor din reglementarile pentru motoarele destinate instalarii pe masini rutiere, nu este necesara efectuarea procedurilor pentru aprobarea de tip prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 8
    (1) Introducerea pe piata si inregistrarea motoarelor noi sunt permise numai daca acestea indeplinesc cerintele prezentei hotarari, referitoare la:
    a) aprobarea de tip conform art. 4 alin. (1);
    b) marcaj, conform prevederilor art. 6 alin. (1).
    (2) Autoritatea care acorda aprobarea de tip ia toate masurile necesare in cadrul acestei aprobari pentru inregistrarea si verificarea numerelor de identificare ale motoarelor fabricate, conform cerintelor prezentei hotarari.
    (3) In timpul controlului conformitatii productiei, efectuat conform prevederilor art. 11, suplimentar se poate efectua o verificare a numerelor de identificare.
    (4) Pentru verificarea numerelor de identificare producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa comunice, la cererea autoritatii, toate informatiile necesare referitoare la clientii sai si numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate, conform prevederilor art. 6 alin. (4).
    (5) Daca, la cererea autoritatii, producatorul nu respecta prevederile alin. (4) corelat cu art. 6, aprobarea de tip a motorului sau a familiei de motoare in cauza se retrage.
    Art. 9
    (1) Autoritatea nu poate refuza acordarea aprobarii de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si emiterea certificatului de aprobare de tip si nici sa impuna alte cerinte pentru aprobarea de tip, din punct de vedere al emisiilor poluante, pentru vehicule mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, daca motorul respecta prevederile prezentei hotarari privind emisiile de gaze si particule poluante.
    (2) Autoritatea nu acorda aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si nu emite certificatul de aprobare de tip si refuza emiterea oricarei alte aprobari de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere incadrata in categoriile indicate, daca respectivul motor nu satisface cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.2.1, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 18 kW </= P < 37 kW;
    b) incepand cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 37 kW </= P < 75 kW;
    c) incepand cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 75 kW </= P < 130 kW;
    d) incepand cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 130 kW </= P </= 560 kW.
    (3) Introducerea pe piata si inregistrarea motoarelor noi sunt permise numai daca acestea respecta cerintele prezentei hotarari si daca sunt aprobate in conformitate cu una dintre categoriile prevazute la alin. (2), indiferent daca sunt sau nu sunt instalate pe masini mobile nerutiere.
    Art. 10
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 9 motoarele de la sfarsitul unei serii care se mai afla in stoc sau motoarele masinilor mobile nerutiere aflate in stoc la termenul/termenele limita pentru introducerea pe piata, in urmatoarele conditii:
    a) anterior datei intrarii in vigoare a termenelor limita prevazute la art. 9 alin. (2) producatorul trebuie sa inainteze o cerere catre autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzatoare;
    b) cererea producatorului trebuie sa fie insotita de lista prevazuta la art. 6 alin. (4), care sa cuprinda seriile motoarelor noi care nu sunt introduse pe piata pana la termenul limita. In cazul in care motoarele sunt cuprinse pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei hotarari, producatorul trebuie sa inainteze cererea de exceptare catre autoritate, cu indicarea locului de depozitare a motoarelor si cu precizarea motivelor tehnice si/sau economice pe care se bazeaza;
    c) motoarele trebuie sa fie conforme cu un tip sau o familie de motoare a caror aprobare de tip nu mai este valabila sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesara anterior, dar care au fost produse inainte de termenul limita;
    d) motoarele trebuie sa fi fost depozitate fizic pe teritoriul tarii inainte de termenul/termenele limita.
    (2) Numarul maxim de motoare noi apartinand unuia sau mai multor tipuri care se introduc pe piata, prin derogare conform prevederilor alin. (1), nu trebuie sa depaseasca 10% din numarul tuturor tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piata in timpul anului precedent.
    (3) Autoritatea care a acordat derogarile conform prevederilor alin. (1) se va asigura ca producatorul respecta toate obligatiile stabilite pentru acordarea derogarii.
    (4) Autoritatea emite pentru fiecare motor in cauza un certificat de aprobare de tip cu un numar special de inregistrare.
    (5) Prevederile art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (2) nu se aplica motoarelor destinate echiparii tehnicii militare si motoarelor care beneficiaza de derogarile prevazute la alin. (1).
    (6) Derogarile prevazute la alin. (1) sunt limitate la o perioada de 12 luni, incepand cu data aplicarii termenelor prevazute la art. 9 alin. (2), de la care motoarele se introduc pentru prima data pe piata.
    Art. 11
    (1) Inainte de acordarea aprobarii de tip autoritatea verifica, potrivit cerintelor prevazute in anexa nr. 1 pct. 5, faptul ca au fost luate masurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformitatii productiei cu documentatia depusa pentru acordarea aprobarii de tip.
    (2) Pentru motorul sau familia de motoare aprobate autoritatea verifica faptul ca masurile prevazute la alin. (1) sunt in continuare adecvate si ca fiecare motor produs care a primit un numar al aprobarii de tip este conform descrierii prezentate in certificatul de aprobare de tip si in anexele la acesta.
    Art. 12
    (1) Se considera ca fiind neconforme cu tipul sau cu familia de motoare aprobate cazurile de abateri de la datele cuprinse in certificatul de aprobare de tip si/sau in documentatia pentru aprobarea de tip ori cazurile de modificari aduse aprobarilor de tip existente care nu au fost aprobate conform prevederilor art. 5 alin. (3).
    (2) Daca autoritatea care a acordat aprobarea de tip constata ca motoarele insotite de certificate de aprobare de tip sau care poarta marcajul nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicita producatorului sa ia masurile necesare pentru a aduce motoarele in cauza in stare de conformitate cu tipul de motor aprobat.
    Art. 13
    Autoritatile publice centrale pot reglementa cerintele specifice de protectie a sanatatii, a muncii si securitatii persoanelor care utilizeaza masini mobile nerutiere, in conditiile respectarii prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 14
    Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse in anexele tehnice la prezenta hotarare se face prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea care acorda certificatul de aprobare de tip, in baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotarari.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor va desemna prin ordin al ministrului serviciul tehnic care efectueaza incercarile. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor, dupa caz;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amenda de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobarii de tip si interzicerea introducerii pe piata a motoarelor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 75 milioane lei la 100 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor;
    d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amenda de la 75 milioane lei la 100 milioane lei, retragerea aprobarii de tip si/sau interzicerea introducerii pe piata a motoarelor;
    e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor;
    f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) se sanctioneaza conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 655/2001.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) - f) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 17
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) se fac de personalul imputernicit de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. f) se fac de personalul imputernicit de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.
    Art. 18
    Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de personalul imputernicit de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, dupa caz, din care rezulta limitarea introducerii pe piata a motoarelor, va mentiona temeiul legal al actului emis si va fi adusa de indata la cunostinta persoanelor interesate. Impotriva acestui act se poate face plangere la instanta competenta de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 se publica ulterior.

    Art. 20
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 743/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 743 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu