E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 743 din 11 iulie 2002

privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 22 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 7 lit. f), art. 10 lit. f), art. 11 lit. c) si ale art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare se aplica motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip in scopul limitarii emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la aceste motoare.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) masina mobila nerutiera - orice masina mobila, echipament industrial mobil sau orice vehicul prevazut sau nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de marfuri, pe care este instalat un motor cu combustie interna;
    b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea aproba ca un tip de motor sau familie de motoare cu combustie interna satisface cerintele tehnice prevazute in prezenta hotarare, cu referire la nivelul de emisii de gaze si particule poluante produse de motor;
    c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esentiale cu cele ale motorului descris in anexa nr. 2 subanexa nr. 1;
    d) familie de motoare - grupare de motoare stabilita de producator, care prin conceptia si proiectarea lor au caracteristici similare in privinta emisiilor poluante;
    e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare care satisface cerintele prevazute in anexa nr. 1 pct. 7;
    f) puterea motorului - puterea neta asa cum este prevazuta in anexa nr. 1 pct. 2.4;
    g) data de fabricatie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final si a parasit linia de fabricatie. In acest stadiu motorul este pregatit pentru a fi livrat sau depozitat;
    h) introducerea pe piata - actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat prin prezenta hotarare, in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
    i) producator - persoana fizica sau juridica responsabila, in fata autoritatii care emite aprobarea de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip si pentru asigurarea conformitatii productiei. Aceasta persoana poate sa nu fie implicata direct in toate etapele de fabricatie a motorului;
    j) autoritate - autoritatea publica centrala responsabila pentru toate aspectele legate de aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, care acorda sau retrage certificatele de aprobare de tip si verifica masurile luate de producator in vederea asigurarii conformitatii productiei cu tipul aprobat, avand ca scop protectia atmosferei;
    k) serviciul tehnic - laborator de incercari sau organism de inspectie desemnat de autoritate pentru a efectua incercari, respectiv inspectii. Aceasta functie poate fi asigurata si de autoritate, dupa caz;
    l) fisa de informatii - documentul prevazut in anexa nr. 2, care contine informatiile ce trebuie furnizate de solicitant;
    m) dosarul tehnic cu informatii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autoritatii, conform prevederilor fisei de informatii;
    n) dosarul de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informatii insotit de rapoartele de incercari sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea le-a adaugat in cursul exercitarii functiei sale;
    o) index al dosarului de aprobare de tip - documentul ce prezinta continutul dosarului de aprobare de tip, corespunzator numerotat sau notat in alt mod, pentru identificarea fiecarei pagini.
    Art. 3
    (1) Pentru obtinerea aprobarii de tip pentru un motor sau o familie de motoare producatorul inainteaza autoritatii o cerere, insotita de dosarul tehnic al carui continut este prezentat in fisa de informatii prevazuta in anexa nr. 2. Un motor reprezentativ care corespunde caracteristicilor motorului tip, prevazute in anexa nr. 2 subanexa nr. 1, trebuie pus la dispozitie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea incercarilor pentru aprobarea de tip.
    (2) Daca motorul reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezinta caracteristicile familiei de motoare prevazute in anexa nr. 2 subanexa nr. 2, atunci se va prezenta un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobarii de tip, conform alin. (1).
    (3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobate se va face o singura cerere distincta pentru aprobarea de tip.
    Art. 4
    (1) Autoritatea acorda aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare numai daca acestea sunt in conformitate cu datele continute in dosarul tehnic cu informatii si daca satisfac cerintele prezentei hotarari.
    (2) Metodele de incercari efectuate pentru aprobarea de tip sunt prevazute in anexa nr. 3. Pentru efectuarea acestor incercari se utilizeaza tipurile de carburant prevazute in anexa nr. 4. Modul de prelevare a esantioanelor de gaze si particule poluante este prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Autoritatea trebuie sa completeze toate rubricile corespunzatoare din certificatul de aprobare de tip pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare aprobate si trebuie sa elaboreze sau sa verifice continutul indexului dosarului de aprobare de tip. Modelul certificatului de aprobare de tip este prevazut in anexa nr. 6.
    (4) Certificatele de aprobare de tip trebuie sa fie numerotate in conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Certificatul de aprobare de tip completat si anexele sau completarile la acesta trebuie sa fie trimise solicitantului.
    (5) In cazul in care motorul ce urmeaza sa fie incercat in vederea aprobarii de tip nu isi indeplineste functia sau prezinta anumite caracteristici specifice numai atunci cand este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere, iar conformitatea cu una sau mai multe cerinte ale prezentei hotarari nu poate fi verificata decat atunci cand motorul este montat pe masina mobila nerutiera, in regim real sau simulat, domeniul incercarilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limiteaza corespunzator. In astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al motorului sau familiei de motoare trebuie sa indice restrictiile de utilizare si eventualele conditii specifice de instalare a motorului pe masina mobila nerutiera.
    (6) Modelele listei aprobarilor de tip ale motorului/familiei de motoare, listei motoarelor produse si fisei tehnice a motoarelor certificate sunt prezentate in anexele nr. 8, 9 si 10.
    (7) Autoritatea mentine si actualizeaza un exemplar din fisa prevazuta in anexa nr. 10 cuprinzand motoarele aprobate.
    Art. 5
    (1) Autoritatea care a acordat aprobarea de tip ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca va fi informata asupra oricarei modificari intervenite in dosarul de aprobare de tip.
    (2) In situatia in care au fost operate modificari in pachetul de informatii din dosarul de aprobare de tip, producatorul trebuie sa inainteze autoritatii care a acordat aprobarea de tip initiala o cerere de modificare sau de extindere a aprobarii de tip.
    (3) Daca informatiile din dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea:
    a) reediteaza, daca este necesar, pagina/paginile revizuita/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicand in mod clar pe fiecare pagina revizuita natura modificarii si data ultimei reeditari. De asemenea, acolo unde sunt reeditate pagini revizuite, trebuie modificat si indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel incat sa iasa in evidenta datele celor mai recente modificari;
    b) emite un certificat de aprobare de tip revizuit, insotit de un numar de extindere, in cazul in care una dintre informatiile continute de acesta s-a schimbat, exclusiv cele din documentele anexate. Certificatul revizuit trebuie sa mentioneze clar motivul si data revizuirii.
    (4) Daca autoritatea considera ca o modificare a unui dosar de aprobare de tip necesita noi incercari sau noi verificari, atunci il informeaza despre acestea pe producator si numai in urma unui nou set de incercari sau verificari cu rezultate satisfacatoare emite documentele prevazute la alin. (3).
    Art. 6
    (1) Producatorul trebuie sa aplice pe fiecare motor marcajul conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3, inclusiv numarul certificatului de aprobare de tip.
    (2) In cazul in care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (4), include restrictii asupra utilizarii, producatorul trebuie sa intocmeasca un document cu informatii detaliate asupra acestor restrictii pentru fiecare exemplar fabricat si sa indice conditiile specifice pentru instalarea acestuia.
    (3) Daca o serie de motoare de acelasi tip este livrata unui singur producator de masini mobile nerutiere, este suficient ca acesta din urma sa primeasca, cel mai tarziu la data livrarii primului motor, un singur document cu informatiile prevazute la alin. (2), insotit de o lista cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.
    (4) La cererea autoritatii care acorda certificatul de aprobare de tip producatorul trebuie sa transmita o lista cuprinzand seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Lista trebuie transmisa intr-un interval de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic sau imediat dupa intrarea in vigoare a unei noi reglementari care modifica cerintele prezentei hotarari. Lista trebuie sa specifice legatura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzatoare si numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie sa contina informatii specifice pentru cazul in care producatorul inceteaza fabricarea unui tip de motor sau familii de motoare aprobate.
    (5) Producatorul pastreaza aceste documente timp de minimum 20 de ani.
    (6) Producatorul trimite autoritatii care a acordat aprobarea de tip o declaratie, precizand tipurile si familiile de motoare, precum si codurile necesare identificarii motorului, pentru acele motoare pe care el intentioneaza sa le produca cu incepere de la acea data. Declaratia trebuie transmisa intr-un interval de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic si de la fiecare data prevazuta la art. 9 alin. (2).
    Art. 7
    (1) Pentru motoarele destinate instalarii pe masini mobile nerutiere, pentru care au fost emise certificate de aprobare de tip de catre autoritati din state membre ale Uniunii Europene, nu se vor efectua procedurile pentru aprobarea de tip prevazute in prezenta hotarare.
    (2) Pentru motoarele prevazute la alin. (1) persoanele responsabile cu introducerea pe piata a acestora trebuie sa puna la dispozitie autoritatii un exemplar al certificatului de aprobare de tip si documentatia pentru aprobarea de tip.
    (3) Pentru motoarele provenite din tari, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, se aplica prevederile prezentei hotarari.
    (4) Pentru motoarele destinate instalarii pe masini mobile nerutiere, pentru care s-a emis aprobare de tip sau omologare de tip, conform prevederilor din reglementarile pentru motoarele destinate instalarii pe masini rutiere, nu este necesara efectuarea procedurilor pentru aprobarea de tip prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 8
    (1) Introducerea pe piata si inregistrarea motoarelor noi sunt permise numai daca acestea indeplinesc cerintele prezentei hotarari, referitoare la:
    a) aprobarea de tip conform art. 4 alin. (1);
    b) marcaj, conform prevederilor art. 6 alin. (1).
    (2) Autoritatea care acorda aprobarea de tip ia toate masurile necesare in cadrul acestei aprobari pentru inregistrarea si verificarea numerelor de identificare ale motoarelor fabricate, conform cerintelor prezentei hotarari.
    (3) In timpul controlului conformitatii productiei, efectuat conform prevederilor art. 11, suplimentar se poate efectua o verificare a numerelor de identificare.
    (4) Pentru verificarea numerelor de identificare producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa comunice, la cererea autoritatii, toate informatiile necesare referitoare la clientii sai si numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate, conform prevederilor art. 6 alin. (4).
    (5) Daca, la cererea autoritatii, producatorul nu respecta prevederile alin. (4) corelat cu art. 6, aprobarea de tip a motorului sau a familiei de motoare in cauza se retrage.
    Art. 9
    (1) Autoritatea nu poate refuza acordarea aprobarii de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si emiterea certificatului de aprobare de tip si nici sa impuna alte cerinte pentru aprobarea de tip, din punct de vedere al emisiilor poluante, pentru vehicule mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, daca motorul respecta prevederile prezentei hotarari privind emisiile de gaze si particule poluante.
    (2) Autoritatea nu acorda aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si nu emite certificatul de aprobare de tip si refuza emiterea oricarei alte aprobari de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere incadrata in categoriile indicate, daca respectivul motor nu satisface cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.2.1, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 18 kW </= P < 37 kW;
    b) incepand cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 37 kW </= P < 75 kW;
    c) incepand cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 75 kW </= P < 130 kW;
    d) incepand cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 130 kW </= P </= 560 kW.
    (3) Introducerea pe piata si inregistrarea motoarelor noi sunt permise numai daca acestea respecta cerintele prezentei hotarari si daca sunt aprobate in conformitate cu una dintre categoriile prevazute la alin. (2), indiferent daca sunt sau nu sunt instalate pe masini mobile nerutiere.
    Art. 10
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 9 motoarele de la sfarsitul unei serii care se mai afla in stoc sau motoarele masinilor mobile nerutiere aflate in stoc la termenul/termenele limita pentru introducerea pe piata, in urmatoarele conditii:
    a) anterior datei intrarii in vigoare a termenelor limita prevazute la art. 9 alin. (2) producatorul trebuie sa inainteze o cerere catre autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzatoare;
    b) cererea producatorului trebuie sa fie insotita de lista prevazuta la art. 6 alin. (4), care sa cuprinda seriile motoarelor noi care nu sunt introduse pe piata pana la termenul limita. In cazul in care motoarele sunt cuprinse pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei hotarari, producatorul trebuie sa inainteze cererea de exceptare catre autoritate, cu indicarea locului de depozitare a motoarelor si cu precizarea motivelor tehnice si/sau economice pe care se bazeaza;
    c) motoarele trebuie sa fie conforme cu un tip sau o familie de motoare a caror aprobare de tip nu mai este valabila sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesara anterior, dar care au fost produse inainte de termenul limita;
    d) motoarele trebuie sa fi fost depozitate fizic pe teritoriul tarii inainte de termenul/termenele limita.
    (2) Numarul maxim de motoare noi apartinand unuia sau mai multor tipuri care se introduc pe piata, prin derogare conform prevederilor alin. (1), nu trebuie sa depaseasca 10% din numarul tuturor tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piata in timpul anului precedent.
    (3) Autoritatea care a acordat derogarile conform prevederilor alin. (1) se va asigura ca producatorul respecta toate obligatiile stabilite pentru acordarea derogarii.
    (4) Autoritatea emite pentru fiecare motor in cauza un certificat de aprobare de tip cu un numar special de inregistrare.
    (5) Prevederile art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (2) nu se aplica motoarelor destinate echiparii tehnicii militare si motoarelor care beneficiaza de derogarile prevazute la alin. (1).
    (6) Derogarile prevazute la alin. (1) sunt limitate la o perioada de 12 luni, incepand cu data aplicarii termenelor prevazute la art. 9 alin. (2), de la care motoarele se introduc pentru prima data pe piata.
    Art. 11
    (1) Inainte de acordarea aprobarii de tip autoritatea verifica, potrivit cerintelor prevazute in anexa nr. 1 pct. 5, faptul ca au fost luate masurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformitatii productiei cu documentatia depusa pentru acordarea aprobarii de tip.
    (2) Pentru motorul sau familia de motoare aprobate autoritatea verifica faptul ca masurile prevazute la alin. (1) sunt in continuare adecvate si ca fiecare motor produs care a primit un numar al aprobarii de tip este conform descrierii prezentate in certificatul de aprobare de tip si in anexele la acesta.
    Art. 12
    (1) Se considera ca fiind neconforme cu tipul sau cu familia de motoare aprobate cazurile de abateri de la datele cuprinse in certificatul de aprobare de tip si/sau in documentatia pentru aprobarea de tip ori cazurile de modificari aduse aprobarilor de tip existente care nu au fost aprobate conform prevederilor art. 5 alin. (3).
    (2) Daca autoritatea care a acordat aprobarea de tip constata ca motoarele insotite de certificate de aprobare de tip sau care poarta marcajul nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicita producatorului sa ia masurile necesare pentru a aduce motoarele in cauza in stare de conformitate cu tipul de motor aprobat.
    Art. 13
    Autoritatile publice centrale pot reglementa cerintele specifice de protectie a sanatatii, a muncii si securitatii persoanelor care utilizeaza masini mobile nerutiere, in conditiile respectarii prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 14
    Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse in anexele tehnice la prezenta hotarare se face prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea care acorda certificatul de aprobare de tip, in baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotarari.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor va desemna prin ordin al ministrului serviciul tehnic care efectueaza incercarile. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor, dupa caz;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amenda de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobarii de tip si interzicerea introducerii pe piata a motoarelor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 75 milioane lei la 100 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor;
    d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amenda de la 75 milioane lei la 100 milioane lei, retragerea aprobarii de tip si/sau interzicerea introducerii pe piata a motoarelor;
    e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piata a motoarelor;
    f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) se sanctioneaza conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 655/2001.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) - f) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 17
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) se fac de personalul imputernicit de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. f) se fac de personalul imputernicit de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.
    Art. 18
    Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de personalul imputernicit de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, dupa caz, din care rezulta limitarea introducerii pe piata a motoarelor, va mentiona temeiul legal al actului emis si va fi adusa de indata la cunostinta persoanelor interesate. Impotriva acestui act se poate face plangere la instanta competenta de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 se publica ulterior.

    Art. 20
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 743/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 743 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu