E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 543 din  7 aprilie 2004

privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din  4 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 18 alin. (2) si al art. 51^1 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste cadrul procedural general de elaborare si punere in aplicare a planurilor si a programelor de gestionare a calitatii aerului in vederea mentinerii concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator sub valoarea limita si sub valoarea tinta, stabilite prin reglementarile in vigoare, si atingerii intr-o perioada data a acestora, in cazul in care sunt depasite, precum si stabilirea responsabilitatilor ce revin autoritatilor implicate in elaborarea acestor planuri si programe de gestionare.
    Art. 2
    In sensul prevederilor prezentei hotarari, urmatoarele sintagme se definesc dupa cum urmeaza:
    a) episod de poluare reprezinta perioada in care concentratiile unuia sau mai multor poluanti in aerul inconjurator ating sau depasesc pragurile de informare si de alerta; este generat in principal de conditiile meteorologice defavorabile dispersiei;
    b) plan de gestionare a calitatii aerului, denumit in continuare plan de gestionare, reprezinta totalitatea masurilor/actiunilor ce se desfasoara pe o durata de maximum 3 zile, in cazul aparitiei unui episod de poluare generat de un singur poluant, in vederea incadrarii sub valoarea limita;
    c) plan integrat de gestionare a calitatii aerului, denumit in continuare plan integrat de gestionare, reprezinta totalitatea masurilor/actiunilor ce se desfasoara pe o durata de maximum 3 zile, in cazul aparitiei unui episod de poluare generat de cel putin 2 poluanti, in vederea incadrarii sub valoarea limita;
    d) program de gestionare a calitatii aerului, denumit in continuare program de gestionare, reprezinta totalitatea masurilor/actiunilor ce se desfasoara intr-o perioada nu mai mare de 5 ani, in zonele si aglomerarile unde pentru unul dintre poluanti se constata depasiri ale valorilor limita si/sau ale valorilor tinta, in vederea incadrarii sub aceste valori;
    e) program integrat de gestionare a calitatii aerului, denumit in continuare program integrat de gestionare, reprezinta totalitatea masurilor/actiunilor ce se desfasoara intr-o perioada nu mai mare de 5 ani, in zonele si aglomerarile unde pentru cel putin 2 poluanti se constata depasiri ale valorilor limita si/sau ale valorilor tinta, in vederea incadrarii sub aceste valori.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de gestionare se initiaza pe baza datelor despre calitatea aerului inconjurator provenite din Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului.
    (2) Pe baza planurilor si programelor de gestionare autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza Planul national de actiune pentru protectia atmosferei, care face parte integranta din Planul national de actiune pentru protectia mediului.

    CAP. 2
    Elaborarea planurilor de gestionare/planurilor integrate de gestionare

    Art. 4
    In zonele si aglomerarile unde, in urma evaluarii calitatii aerului, se constata ca valorile concentratiilor in aerul inconjurator pentru unul sau mai multi poluanti depasesc pragul de alerta, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului initiaza elaborarea planului de gestionare, respectiv a planului integrat de gestionare.
    Art. 5
    In vederea elaborarii planului de gestionare/planului integrat de gestionare, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilitati:
    a) identifica sursa/sursele care a/au generat episodul de poluare si o/le localizeaza pe harta; harta cuprinde coordonatele geografice ale statiei de monitorizare care a inregistrat depasirile;
    b) informeaza autoritatea centrala pentru protectia mediului cu privire la initierea elaborarii planului de gestionare/planului integrat de gestionare;
    c) informeaza si avertizeaza autoritatile administratiei publice locale in cazul in care sursa care a generat episodul de poluare este reprezentata de o sursa mobila;
    d) informeaza directia de sanatate publica teritoriala cu privire la depasirile pragului de informare si de alerta pentru ca aceasta sa informeze medicii din sistemul de ingrijiri medicale si publicul despre masurile de prevenire a efectelor asupra starii de sanatate;
    e) informeaza titularul activitatii in cazul in care sursa care a generat episodul de poluare este o sursa fixa;
    f) dispune ca titularul activitatii care a generat episodul de poluare sa ia masuri urgente si eficiente de reducere a emisiilor de poluanti in aer, astfel incat concentratia in aerul inconjurator sa fie rapid redusa la nivelul valorii limita, inclusiv prin reducerea activitatilor poluatoare si/sau prin oprirea temporara a acestora;
    g) include planul de gestionare/planul integrat de gestionare in autorizatia de mediu.
    Art. 6
    (1) In vederea elaborarii si punerii in aplicare a planului de gestionare/planului integrat de gestionare, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele responsabilitati:
    a) colaboreaza cu inspectoratele judetene de politie si cu serviciile deconcentrate ale autoritatii publice centrale pentru transport in vederea aplicarii masurilor de reducere a concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator, in cazul in care sursa care a generat episodul de poluare este reprezentata de o sursa mobila;
    b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile de gestionare, cu sprijinul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului;
    (2) Masurile de reducere a concentratiilor poluantilor in aerul inconjurator se aplica in functie de gravitatea efectelor pe care le poate produce depasirea inregistrata asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si pot fi dupa caz:
    a) de limitare a vitezei autovehiculelor pe o anumita zona;
    b) de deviere a traficului rutier si/sau de interzicere a circulatiei in acea zona, pe o perioada determinata.
    Art. 7
    Titularul activitatii care a generat episodul de poluare este obligat sa ia masuri urgente si eficiente de reducere a emisiilor de poluanti in aer, astfel incat concentratia acestora in aerul inconjurator sa fie redusa la nivelul valorii limita, inclusiv prin reducerea activitatilor poluatoare, schimbarea combustibililor si/sau prin oprirea temporara a activitatilor poluatoare.
    Art. 8
    Masurile si actiunile cuprinse in planul de gestionare/planul integrat de gestionare sunt la dispozitia publicului.

    CAP. 3
    Elaborarea programelor de gestionare/programelor integrate de gestionare

    Art. 9
    In zonele si aglomerarile in care, in urma evaluarii calitatii aerului, se constata ca valorile concentratiilor in aerul inconjurator pentru unul sau mai multi poluanti depasesc valorile limita si/sau valorile tinta, autoritatea publica teritoriala de protectie a mediului initiaza elaborarea programului de gestionare si, respectiv, a programului integrat de gestionare in cazul in care poluarea atmosferei se datoreaza mai multor poluanti.
    Art. 10
    (1) Prin ordin al prefectului, la propunerea autoritatii teritoriale de protectie a mediului si a consiliului judetean, se infiinteaza la nivel judetean Comisia tehnica pentru elaborarea programelor de gestionare, denumita in continuare Comisie tehnica.
    (2) Comisia tehnica are in componenta cel putin reprezentanti ai urmatoarelor autoritati si institutii: autoritatea locala de protectie a mediului, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, directia judeteana pentru agricultura si dezvoltare rurala, consiliul local, primaria, oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, titularul activitatii.
    (3) Comisia tehnica elaboreaza programele de gestionare in termen de 6 luni de la initierea acestora de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului.
    Art. 11
    In vederea elaborarii programelor de gestionare, autoritatea publica teritoriala de protectie a mediului are urmatoarele responsabilitati:
    a) identifica sursa/sursele care a/au generat concentratii in aerul inconjurator, pentru unul sau mai multi poluanti mai mari decat valorile limita si/sau valorile tinta si o/le localizeaza pe harta; harta cuprinde si coordonatele geografice ale statiei care a inregistrat depasirile;
    b) informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu privire la initierea elaborarii programului de gestionare;
    c) informeaza autoritatile administratiei publice locale, in cazul in care sursa care a generat concentratii in aerul inconjurator mai mari decat valoarea limita este reprezentata de o sursa mobila;
    d) informeaza titularul activitatii in cazul in care sursa care a generat concentratii in aerul inconjurator mai mari decat valoarea limita este sursa fixa;
    e) asigura ca prin programele pentru conformare sa se atinga toate obiectivele stabilite prin programul de gestionare/programul integrat de gestionare;
    f) monitorizeaza implementarea masurilor si atingerea obiectivelor stabilite prin programul de gestionare;
    g) participa in Comisia tehnica, prin desemnarea unui reprezentant;
    h) publica pe pagina proprie de Internet programul de gestionare elaborat de Comisia tehnica, in termen de 3 zile de la elaborarea sa, in vederea consultarii acestuia de catre public;
    i) elaboreaza impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale si al directiilor judetene de sanatate publica un raport anual cu privire la stadiul realizarii masurilor din programul de gestionare;
    j) publica pe pagina proprie de Internet versiunea finala a programului de gestionare, in vederea asigurarii accesului publicului la informatia de mediu.
    Art. 12
    In vederea elaborarii programelor de gestionare/programelor integrate de gestionare, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele responsabilitati:
    a) iau masuri ca documentatiile de urbanism sa fie elaborate cu respectarea programelor de gestionare si astfel incat concentratiile in aerul inconjurator pentru unul sau mai multi poluanti sa nu depaseasca valoarea limita;
    b) participa in Comisia tehnica, prin desemnarea unui reprezentant;
    c) elaboreaza raportul anual privind realizarea masurilor din programul de gestionare/programul integrat de gestionare;
    d) asigura publicarea intr-un ziar de circulatie judeteana a programului de gestionare elaborat de Comisia tehnica in vederea supunerii acestuia spre dezbaterea publicului, in termen de 3 zile de la elaborarea sa;
    e) pun la dispozitie publicului programul de gestionare in forma sa finala, precum si raportul anual privind realizarea masurilor din programul de gestionare/programul integrat de gestionare.
    Art. 13
    Titularul activitatii care a generat in aerul inconjurator concentratii mai mari decat valoarea limita are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului planul cadastral al amplasamentului si coordonatele geografice ale surselor;
    b) sa ia masuri eficiente de reducere a emisiilor de poluanti astfel incat concentratiile acestora in aerul inconjurator sa se situeze sub valoarea limita la termenul prevazut in programul de gestionare;
    c) sa desfasoare activitatile prevazute in programul de gestionare si sa respecte termenele stabilite prin acesta;
    d) sa anunte autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului in cazul in care masurile din programul de gestionare nu mai corespund activitatii desfasurate;
    e) sa participe la dezbaterile publice organizate in vederea aprobarii programului de gestionare.
    Art. 14
    (1) Comisia tehnica elaboreaza programul de gestionare/programul integrat de gestionare, care este supus dezbaterii publice.
    (2) Publicul este invitat sa formuleze observatii la programul de gestionare, in scris, si sa le transmita fie pe adresa autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului, fie pe adresa consiliului local sau judetean, in termen de 15 zile de la publicarea lui potrivit art. 11 lit. h).
    (3) Programul de gestionare se supune dezbaterii publice si prin stabilirea de intalniri intre reprezentantii titularului activitatii, ai Comisiei tehnice si public. In urma dezbaterii se incheie un proces-verbal care cuprinde discutiile si concluziile intalnirii.
    (4) Comisia tehnica analizeaza observatiile si/sau propunerile rezultate in urma consultarii publicului si elaboreaza programul de gestionare, pe care il supune aprobarii potrivit art. 15.
    Art. 15
    (1) Programul de gestionare se aproba prin hotarare a consiliului local sau judetean, dupa cum programul priveste una sau mai multe localitati ori intreg judetul, in termen de 90 de zile de la finalizarea lui.
    (2) Masurile si activitatile din cadrul programului de gestionare/programului integrat de gestionare nu se pot desfasura pe o perioada mai mare de 5 ani.
    (3) Programul de gestionare/programul integrat de gestionare este public.
    Art. 16
    (1) Autoritatea publica teritoriala de protectie a mediului colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul administratiei publice locale in vederea elaborarii raportului cu privire la stadiul realizarii masurilor din programul de gestionare.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) se elaboreaza anual si se supune aprobarii consiliului local sau judetean, dupa cum programul priveste una sau mai multe localitati ori intreg judetul, nu mai tarziu de primul trimestru al anului urmator.
    (3) Raportul prevazut la alin. (2) se pune la dispozitie publicului prin grija autoritatilor administratiei publice locale, in baza art. 12 lit. e).

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 17
    Metodologia de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare se elaboreaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Art. 18
    (1) Planurile locale de actiune pentru protectia mediului se elaboreaza luandu-se in considerare planurile si programele de gestionare.
    (2) Planurile locale de actiune pentru protectia mediului care sunt in curs de aplicare se revizuiesc si se actualizeaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in termen de 12 luni de la data intrarii acesteia in vigoare.
    Art. 19
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului
                         si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 543/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 543 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu