Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 738 din 14 mai 2004

pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din 27 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 19^1 alin. (3) si al art. 51^1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, dezvoltat, va fi aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 180 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

            PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE IN DOMENIUL PROTECTIEI ATMOSFEREI

    Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei este elaborat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in conformitate cu atributiile si responsabilitatile ce ii revin, ca urmare a transpunerii legislatiei europene in domeniul protectiei atmosferei si conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.

    I. Cadru general

    In calitate de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a transpus in mare parte acquisul privind protectia atmosferei. In cadrul procesului de aderare, problemele de mediu acopera unul dintre cele mai importante domenii in care actioneaza factorii de decizie.
    Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, principal rezultat al strategiei nationale privind protectia atmosferei, stabileste un set de masuri care trebuie intreprinse in vederea atingerii obiectivelor-cheie ale acestei strategii.
    Obiectivele-cheie sunt:
    1. mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    2. imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    3. adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontiera;
    4. indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.

    II. Continutul Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei

    Obiectivul 1. Mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate
    Actiunea 1.1. Realizarea retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului in conformitate cu cerintele legislatiei nationale armonizate cu cerintele legislatiei europene
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 1.2. Implementarea sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 1.3. Planificarea dezvoltarii durabile in vederea mentinerii calitatii aerului
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice locale
    Actiunea 1.4. Informarea publicului asupra calitatii atmosferei si constientizarea acestuia in legatura cu principalele cauze ale deteriorarii calitatii aerului si cu impactul acestei deteriorari asupra sanatatii si mediului
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului

    Obiectivul 2. Imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate
    Actiunea 2.1. Elaborarea si implementarea planurilor si programelor locale de imbunatatire a calitatii aerului pentru acele zone si aglomerari unde evaluarea calitatii aerului a evidentiat depasirea valorilor-limita prevazute in legislatia nationala.
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatile administratiei publice locale
    Actiunea 2.2. Reducerea emisiilor in aer de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi in suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen si compusi organici volatili de la toate instalatiile ce intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002. Aceste instalatii includ si instalatiile mari de ardere si alte surse semnificative de emisie a compusilor organici volatili.
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru industrie
    Actiunea 2.3. Implementarea sistemului de supraveghere a carburantilor introdusi pe piata
    Responsabil: - autoritatea publica centrala pentru industrie
    Actiunea 2.4. Implementarea programului de reducere progresiva a sulfului din pacura si din motorina in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare
    Responsabil: - autoritatea publica centrala pentru industrie
    Actiunea 2.5. Stabilirea unui registru de referinta pentru cele mai bune practici de reducere a poluarii aerului si promovarea introducerii in Romania a celor mai bune tehnici disponibile
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru industrie
    Actiunea 2.6. Promovarea de mecanisme economico-financiare suplimentare pentru stimularea reducerii emisiilor in atmosfera
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru finante
    Actiunea 2.7. Crearea unui sistem statistic de evaluare a efectelor poluarii aerului asupra sanatatii umane
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru sanatate
    - autoritatea publica centrala pentru statistica

    Obiectivul 3. Adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontiera
    Actiunea 3.1. Promovarea unui sistem de prevenire a accidentelor majore de poluare atmosferica cu impact asupra sanatatii populatiei si a mediului
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru protectie civila
    Actiunea 3.2. Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresiva sau de eliminare a emisiilor de poluanti organici persistenti
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 3.3. Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresiva sau de eliminare a emisiilor de metale grele in concordanta cu cerintele formulate in Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 si ratificat prin Legea nr. 271/2003
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 3.4. Implementarea programului de reducere progresiva a productiei si consumului de substante care distrug stratul de ozon
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 3.5. Elaborarea inventarelor emisiilor de poluanti atmosferici in conformitate cu obligatiile ce decurg din conventiile, acordurile si tratatele specifice la care Romania este parte
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 3.6. Elaborarea programului de stabilizare a emisiilor de gaze cu efect de sera
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru statistica
    Actiunea 3.7. Promovarea programelor de cercetare-dezvoltare in vederea fundamentarii masurilor de reducere sau eliminare a emisiilor de poluanti in aer, cu impact asupra sanatatii umane si a mediului
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare
    Actiunea 3.8. Promovarea de programe de educare si instruire a personalului implicat in activitatea de protectie a atmosferei
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    - autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare

    Obiectivul 4. Indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu
    Actiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv se regasesc si in cazul celorlalte obiective ale strategiei pentru protectia atmosferei. Actiunile cu referire speciala la acest obiectiv sunt:
    Actiunea 4.1. Continuarea dezvoltarii relatiilor de cooperare cu tarile vecine si continuarea participarii la cooperarea internationala in domeniul protectiei atmosferei
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului
    Actiunea 4.2. Elaborarea si promovarea de proiecte comune privind evaluarea impactului poluantilor atmosferici in context transfrontiera
    Responsabil: - autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului

    III. Termen de implementare

    Romania depune eforturi sustinute pentru imbunatatirea calitatii aerului si controlul emisiilor. Termenul de realizare a actiunilor este sfarsitul anului 2006. Acest termen implica obligatii din partea titularilor activitatilor care detin surse de emisie a poluantilor atmosferici.
    Procesul de implementare a Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei este continuu si contine monitorizarea si controlul stadiului realizarii. Acest proces se realizeaza cu informarea si consultarea publicului si a celorlalti factori interesati.
    Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei urmeaza sa se actualizeze si sa se perfectioneze in cursul anului 2007.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 738/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 738 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu