E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 293 2004 admite exceptie Decizia 90 2019
Legea 293 2004 admite exceptie Decizia 109 2018
Legea 293 2004 modificat de Legea 153 2017
Legea 293 2004 admite exceptie Decizia 803 2015
Legea 293 2004 a se vedea Legea 161 2015
Legea 293 2004 modificat de Legea 255 2013
Legea 293 2004 modificat de Legea 284 2010
Legea 293 2004 modificat de OUG 194 2008
Legea 293 2004 completat de OUG 194 2008
Legea 293 2004 modificat de OUG 4 2008
Legea 293 2004 completat de OUG 4 2008
Articolul 34 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Hotărârea 1997 2004
Articolul 14 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2854 2004
Articolul 31 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2855 2004
Articolul 67 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2856 2004
Articolul 29 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2854 2004
Articolul 82 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Hotărârea 1849 2004
Articolul 20 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2790 2004
Articolul 72 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2791 2004
Articolul 21 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2792 2004
Articolul 18 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2793 2004
Articolul 82 din actul Legea 293 2004 in legatura cu Ordin 2794 2004
Legea 293 2004 republicat de Legea 293 2004
Legea 293 2004 promulgat de Decretul 513 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 293 din 28 iunie 2004

privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza Statutul functionarului public din sistemul administratiei penitenciare.
    Art. 2
    (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si constituie, in sensul prezentei legi, sistemul administratiei penitenciare.
    (2) Administratia Nationala a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei.
    (3) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici civili cu statut special si din personal incadrat pe baza contractului individual de munca.
    (2) Statutul special al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare este conferit de natura atributiilor de serviciu care implica indatoriri si riscuri deosebite. In exercitarea atributiilor de paza, escortare si supraveghere a persoanelor private de libertate, precum si in alte situatii temeinic justificate, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare foloseste, in conditiile legii, tehnica, mijloacele si armamentul din dotare.
    (3) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, incadrat in functii pe baza contractului individual de munca, are calitatea de salariat, fiind supus legislatiei muncii.
    Art. 4
    (1) Activitatea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfasoara in interesul comunitatii si al persoanelor care executa pedepse privative de libertate, in limitele competentelor stabilite prin lege.
    (2) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, prevederile reglementarilor interne si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
    Art. 5
    Exercitarea functiei publice din sistemul administratiei penitenciare se conduce dupa urmatoarele principii:
    a) supunerea deplina fata de lege;
    b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, in conditiile prevazute de lege;
    c) egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitatii profesionale;
    d) responsabilitate si impartialitate;
    e) eficacitatea in serviciul intereselor generale ale societatii;
    f) eficienta in utilizarea resurselor;
    g) ierarhia organizatorica si functionala.
    Art. 6
    (1) Valorile etice in sistemul administratiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenta, receptivitatea si responsabilitatea profesionala.
    (2) Pentru personalul aflat in serviciul sau, administratia penitenciara va stabili si promova modele de comportament care sa includa valorile etice ale serviciului public in activitatea profesionala si in relatiile cu cetatenii.

    CAP. 2
    Structura carierei functionarului public din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 7
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare sunt debutanti sau definitivi.
    Art. 8
    Functionarii publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare sunt persoanele care ocupa, in urma concursului sau examenului, o functie publica in Administratia Nationala a Penitenciarelor sau unitatile subordonate, pana la definitivare.
    Art. 9
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se impart in doua categorii, definite in raport cu nivelul studiilor necesare, dupa cum urmeaza:
    a) categoria A - Corpul ofiterilor - cuprinde functionari publici cu studii superioare;
    b) categoria B - Corpul agentilor - cuprinde functionari publici cu studii gimnaziale, profesionale, liceale sau postliceale.
    (2) Categoriile de functionari publici din sistemul administratiei penitenciare se impart pe corpuri si grade profesionale, dupa cum urmeaza:
    A. Corpul ofiterilor:
    a) inspector general sef;
    b) inspector general principal;
    c) inspector general;
    d) inspector sef principal;
    e) inspector sef;
    f) subinspector sef;
    g) inspector principal;
    h) inspector;
    i) subinspector.
    B. Corpul agentilor:
    a) agent sef principal;
    b) agent sef;
    c) agent sef adjunct;
    d) agent principal;
    e) agent.
    (3) Gradele profesionale de inspector general sef, inspector general principal, inspector general, inspector sef principal, inspector sef si subinspector sef pot fi obtinute numai de functionari publici cu studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, emise de institutii acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 10
    (1) In sistemul administratiei penitenciare sunt utilizate urmatoarele functii: functii publice de conducere si de executie specifice sistemului administratiei penitenciare si functii de executie de specialitate specifice altor sectoare de activitate sau comune sectorului bugetar.
    (2) Functiile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si se diferentiaza prin categorie, grad profesional si coeficient de ierarhizare. Celelalte functii pentru sistemul administratiei penitenciare se aproba de ministrul justitiei, potrivit legii.
    (3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se subordoneaza sefilor ierarhici.

    CAP. 3
    Selectionarea si numirea in functie. Evaluarea si avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    SECTIUNEA 1
    Conditii de selectionare

    Art. 11
    Pot avea calitatea de functionar public din sistemul administratiei penitenciare persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) cunosc limba romana;
    c) indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
    d) au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
    e) nu au antecedente penale sau nu sunt in curs de urmarire penala ori de judecata, pentru savarsirea unei infractiuni.

    SECTIUNEA a 2-a
    Numirea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 12
    Administratia Nationala a Penitenciarelor, in procesul de selectie a functionarilor publici, garanteaza aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesionala si de transparenta.
    Art. 13
    Pentru admiterea in sistemul administratiei penitenciare, persoanele care urmeaza sa fie numite in functii publice sunt selectionate prin concurs organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile din subordinea acesteia, in limita posturilor vacante.
    Art. 14
    Conditiile de participare la concurs, organizarea si desfasurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 15
    (1) Numirea in functii publice de executie a candidatilor reusiti la concurs se face, de regula, ca functionari publici debutanti, cu o perioada de stagiu.
    (2) Perioada de stagiu este de un an si constituie vechime in munca si in specialitate.
    (3) Activitatea desfasurata in institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala constituie vechime utila pentru incadrarea ca functionar public definitiv in conditiile prezentei legi.
    (4) La numirea in functie, atribuirea gradului profesional se realizeaza in functie de pregatire si de vechimea in specialitate corespunzatoare studiilor absolvite, in raport cu cerintele postului, in conditiile prezentei legi.
    Art. 16
    Functionarii publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare au obligatia sa urmeze, in perioada de stagiu, cursuri de specializare organizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Art. 17
    (1) Dupa efectuarea perioadei de stagiu, activitatea functionarului public debutant din sistemul administratiei penitenciare este evaluata de seful ierarhic, care propune sau nu definitivarea in functie.
    (2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de sefii ierarhici, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, directorul unitatii din subordinea acesteia, emite decizie scrisa de numire a functionarului public debutant ca functionar public definitiv din sistemul administratiei penitenciare.
    (3) Functionarul public debutant din sistemul administratiei penitenciare care, in urma evaluarii, nu corespunde functiei, este declarat necorespunzator din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu inceteaza conform art. 57 lit. c).
    Art. 18
    Regulile de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevazute la art. 16 si a evaluarii pentru definitivarea in functie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 19
    (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, numit functionar public definitiv, depune juramantul de credinta in fata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, directorilor unitatilor din subordinea acesteia, in prezenta a doi martori, dintre care unul este conducatorul compartimentului in care a fost numit functionarul public definitiv, iar celalalt, un alt functionar public definitiv.
    (2) Continutul juramantului de credinta este cel prevazut de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
    (3) Procesul-verbal in care s-a consemnat juramantul, semnat de functionarul public definitiv, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorul unitatii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare.
    Art. 20
    Numirea in functiile publice de director general, director general adjunct si director in sistemul administratiei penitenciare se dispune prin ordin al ministrului justitiei, iar in celelalte functii de conducere, precum si in functiile de executie din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, prin decizia directorului general sau a directorilor unitatilor subordonate, potrivit competentelor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 21
    Evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor si aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 22
    (1) Conducatorii de compartimente din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate sunt obligati sa completeze si sa noteze anual, in fisa de evaluare a activitatii, performantele profesionale individuale obtinute in anul precedent de fiecare functionar public din subordine.
    (2) Calificativele care pot fi acordate in urma evaluarii activitatii sunt "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator" si "nesatisfacator".
    Art. 23
    (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare notat cu "nesatisfacator" sau "satisfacator" nu poate fi avansat in functie sau grad profesional in anul urmator.
    (2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare care a fost notat cu "nesatisfacator" va fi trecut, cu acordul acestuia, intr-o functie inferioara, de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorul unitatii din subordinea acesteia. Functionarul public care nu accepta trecerea in functia inferioara va fi eliberat din functia pe care o detine.
    (3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare notati cu calificativul "nesatisfacator", in anul urmator trecerii intr-o functie inferioara, potrivit alin. (2), vor fi eliberati din functie, in temeiul art. 57 lit. c).

    SECTIUNEA a 4-a
    Avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 24
    (1) In cariera profesionala, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea activitatii profesionale, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care ocupa functii de executie au dreptul de a avansa in functie ori grad profesional.
    (2) Avansarea in functii publice superioare de executie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege se face, dupa caz, pe baza de concurs sau examen, in limita posturilor prevazute in statele de organizare.
    (3) Avansarea in gradele profesionale se face de catre:
    a) Presedintele Romaniei, pentru inspector general sef, inspector general principal si inspector general, la propunerea ministrului justitiei;
    b) ministrul justitiei, pentru ceilalti ofiteri, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
    c) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru agenti, la propunerea directorilor unitatilor subordonate.
    (4) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se avanseaza in gradul profesional urmator daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii doi ani ai stagiului minim in grad cu calificativul de "foarte bun" sau "exceptional".
    (5) Pentru obtinerea gradelor profesionale de inspector general sef, inspector general principal si inspector general este necesara promovarea examenului organizat in acest scop.
    Art. 25
    Stagiul minim in gradele profesionale este:
    A. Corpul ofiterilor
    a) inspector general principal    2 ani;
    b) inspector general              2 ani;
    c) inspector sef principal        3 ani;
    d) inspector sef                  3 ani;
    e) subinspector sef               4 ani;
    f) inspector principal            3 ani;
    g) inspector                      3 ani;
    h) subinspector                   4 ani.
    B. Corpul agentilor
    a) agent sef                      5 ani;
    b) agent sef adjunct              5 ani;
    c) agent principal                5 ani;
    d) agent                          5 ani.
    Art. 26
    (1) Acordarea gradelor profesionale urmatoare in cadrul aceleiasi categorii se face in ordinea ierarhica a gradelor, in raport cu nevoile si posibilitatile existente, in limita numarului de posturi prevazute cu gradele respective, aprobat de ministrul justitiei.
    (2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare cu gradul de inspector sef principal, inspector general, inspector general principal, care a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei pe care o detine sau intr-o specialitate inrudita este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (5).
    Art. 27
    (1) Avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare intr-o categorie superioara se realizeaza prin concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare, daca cei in cauza indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Acordarea gradului profesional functionarilor publici prevazuti la alin. (1) se face in functie de nivelul studiilor absolvite si de vechimea in specialitate, conform legii.
    Art. 28
    Avansarea in functii de conducere se face prin ordin sau decizie, potrivit competentelor prevazute la art. 20.
    Art. 29
    Metodologia privind avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se elaboreaza de Administratia Nationala a Penitenciarelor si se aproba de ministrul justitiei.

    SECTIUNEA a 5-a
    Pregatirea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 30
    Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se face pe baza cerintelor generale ale practicii administratiei penitenciare si a cerintelor specifice necesare indeplinirii atributiilor de serviciu corespunzatoare functiilor din sistemul administratiei penitenciare.
    Art. 31
    (1) Metodologia de organizare si desfasurare a pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) In cazurile in care pregatirea si perfectionarea profesionala se desfasoara in alta localitate decat cea de domiciliu, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute de prezenta lege.
    Art. 32
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza o forma de pregatire sau perfectionare profesionala cu o durata ce depaseste 3 luni si care primesc, in aceasta perioada, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obliga sa lucreze cel putin 5 ani in sistemul administratiei penitenciare, dupa terminarea formelor de pregatire sau perfectionare profesionala.
    Art. 33
    (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare care nu respecta angajamentul prevazut la art. 32 este obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului de 5 ani.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care nerespectarea angajamentului se datoreaza unor motive neimputabile functionarului public din sistemul administratiei penitenciare sau in cazul transferului in interesul serviciului.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    SECTIUNEA 1
    Drepturile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 34
    Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la:
    a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, precum si premii si prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit;
    b) ajutoare si alte drepturi banesti, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege;
    c) uniforma si echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta medicala si psihologica, medicamente si proteze, in mod gratuit, stabilite prin hotarare a Guvernului;
    d) locuinte de serviciu si de interventie, in conditiile legii;
    e) concedii de odihna, concedii de studii, invoiri platite si concedii fara plata, in conditii stabilite prin hotarare a Guvernului;
    f) o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, pe langa indemnizatia de concediu;
    g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la varsta de 3 ani, precum si pentru alte situatii, in conditiile stabilite de lege;
    h) bilete de odihna, tratament si recuperare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
    i) pensii, in conditii stabilite prin lege speciala;
    j) indemnizatii de instalare, de mutare, de delegare sau detasare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare, in conditiile stabilite de lege;
    k) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interes de serviciu, in cazul mutarii in alte localitati si, o data pe an, pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
    l) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;
    m) portul permanent al armamentului din dotare sau achizitionat personal, in conditiile legii;
    n) asigurare de viata, sanatate si bunuri, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
    o) tratament medical in strainatate pentru afectiuni medicale contractate in timpul exercitarii profesiei, daca nu pot fi tratate in tara, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
    p) asistenta juridica asigurata de unitate, la cerere, in cazul cercetarii sale pentru fapte comise in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 35
    (1) Pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la asociere sindicala sau in alte organizatii profesionale, precum si la libertatea intrunirilor, in conditiile legii.
    (2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare isi poate exercita drepturile prevazute la alin. (1), cu conditia garantarii drepturilor detinutilor si a sigurantei asezamintelor de detentie.
    (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) personalul aflat de serviciu sau in misiune.
    Art. 36
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare vor fi sprijiniti in construirea sau cumpararea, o singura data in timpul carierei profesionale, a unei locuinte proprietate personala, in localitatea in care isi are sediul unitatea la care sunt incadrati, din fondurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, in conditiile legii.
    (2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care au o vechime in serviciu de cel putin 10 ani pot cumpara locuinta de serviciu.
    (3) Criteriile si conditiile de sprijin prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4) In conditiile legii, prin hotarare a Guvernului se poate infiinta Casa de Credit a personalului din sistemul administratiei penitenciare.
    Art. 37
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare isi pastreaza, pe perioada delegarii, detasarii ori trecerii temporare in alta munca, cu acordul acestora, dupa caz, functia, gradul si drepturile salariale avute anterior.
    (2) Daca drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sau, dupa caz, trecut temporar in alta munca sunt mai mari, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de aceste drepturi salariale.
    Art. 38
    (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, transferat in interesul serviciului in alta localitate decat cea in care isi are domiciliul, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) locuinta de serviciu, daca nu detine nici el, nici sotia/sotul, in proprietate personala o locuinta in localitatea in care se transfera; pana la asigurarea locuintei de serviciu, beneficiaza de compensarea lunara a chiriei, in cuantum de pana la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contractul de inchiriere, incheiat in conditiile legii;
    b) o indemnizatie de instalare, egala cu salariul de baza brut realizat la data transferarii efective;
    c) o indemnizatie egala cu 1/4 din salariul de baza brut realizat la data transferarii efective, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv cu titularul dreptului;
    d) decontarea cheltuielilor de transport pentru el si membrii familiei sale si pentru transportul mobilierului si al celorlalte obiecte ale gospodariei;
    e) un concediu platit de 5 zile lucratoare, acordat la cerere, in vederea mutarii efective.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, absolventi ai institutiilor de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor - sectia penitenciare, Ministerului Justitiei si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care au fost repartizati in unitati situate in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si sotului sau sotiei acestora.
    Art. 39
    (1) Institutiile si organele specializate ale statului au obligatia de a acorda protectie, la cerere, functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si membrilor de familie ai acestora, in cazul in care viata, integritatea corporala, demnitatea sau avutul le sunt puse in pericol, in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea.
    (2) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a unitatilor din subordinea acesteia este obligata sa asigure personalului prevazut la alin. (1) protectie impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta.
    Art. 40
    Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, in activitate ori pensionat, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestuia beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de asistenta medicala, medicamente si proteze, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate specific apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, in conditiile legii.
    Art. 41
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la despagubiri in situatia in care au suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.
    Art. 42
    (1) Pentru activitatea desfasurata, functionarilor publici li se confera ordine si medalii, potrivit legii.
    (2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare decorati cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific In Serviciul Armatei isi pastreaza toate drepturile conferite de aceste ordine, dobandite anterior.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile de munca ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 43
    (1) Durata normala a timpului de lucru este, de regula, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
    (2) In cazul in care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilita prin dispozitii legale specifice, se vor aplica aceste dispozitii legale.
    (3) Orele prestate de functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, in luna urmatoare, cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (4) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (3) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa, in scris, de seful ierarhic, fara a se putea depasi 120 de ore anual. In cazuri exceptionale, se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credit si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.
    Art. 44
    Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor si evidenta prezentei functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioara, elaborate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia.
    Art. 45
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la masuri de securitate si igiena a muncii si la echipament de protectie gratuit.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indatoririle functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 46
    Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa respecte principiile generale prevazute de Constitutie si de celelalte legi, precum si sa apere valorile democratiei;
    b) sa respecte si sa protejeze viata, sanatatea si demnitatea persoanelor private de libertate, a drepturilor si libertatilor acestora;
    c) sa impiedice orice actiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasa, limba, nationalitate, sex, religie si opinie;
    d) sa execute, cu profesionalism si in termenul stabilit, dispozitiile date de conducatorii ierarhici;
    e) sa fie disciplinat, respectuos si corect fata de sefi, colegi sau subalterni;
    f) sa informeze conducatorii ierarhici si celelalte autoritati abilitate cu privire la infractiunile de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, indeosebi cu privire la faptele de coruptie;
    g) sa manifeste preocupare si interes pentru perfectionarea nivelului de instruire profesionala;
    h) sa pastreze secretul de stat si de serviciu, in conditiile legii, precum si confidentialitatea informatiilor sau documentelor care au acest caracter, in conditiile legii;
    i) sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice in exercitarea atributiilor ce ii revin;
    j) sa se conformeze dispozitiilor date de conducatorii ierarhici carora le este subordonat direct;
    k) sa respecte intocmai programul de munca;
    l) sa se prezinte la programul de munca stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate;
    m) sa informeze seful ierarhic despre existenta unui conflict de interese privind exercitarea atributiilor de serviciu, in conditiile legii.
    Art. 47
    Functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare le este interzis:
    a) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care sunt retribuiti, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;
    b) sa exercite, la agenti economici, activitati cu scop lucrativ care au legatura cu atributiile functiilor publice pe care le detin si sa fie mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia pe care o indeplinesc;
    c) sa dispuna, sa exercite, sa instige ori sa tolereze acte de tortura sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate in asezamintele de detinere;
    d) sa primeasca, sa solicite ori sa accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, in considerarea calitatii sale oficiale, cadouri, bani, imprumuturi sau orice alte valori sau servicii;
    e) sa intervina pentru solutionarea unor cereri sau lucrari care nu sunt de competenta lor ori nu le-au fost repartizate de conducatorii ierarhici;
    f) sa recurga la forta sau la folosirea mijloacelor de imobilizare, impotriva persoanelor private de libertate, in alte conditii decat cele expres prevazute de lege.
    Art. 48
    La acordarea primului grad profesional, la numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere, precum si la incetarea raporturilor de serviciu, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este obligat sa isi declare averea, conform legii.

    CAP. 5
    Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii comune

    Art. 49
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.
    (2) Raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (1) se pot modifica sau suspenda ori pot inceta numai in cazurile si in conditiile prezentei legi.
    (3) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt de subordonare ierarhica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea raporturilor de serviciu

    Art. 50
    (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, care are calitatea de functionar public din sistemul administratiei penitenciare, poate fi delegat de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorii unitatilor din subordinea acesteia, sa indeplineasca anumite activitati in interesul unitatii unde este incadrat, in aceeasi localitate sau in alta localitate, pe o perioada de cel mult 60 de zile intr-un an.
    (2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi delegati mai mult de 60 de zile intr-un an, cu acordul scris al acestora.
    Art. 51
    (1) Detasarea personalului din sistemul administratiei penitenciare care are calitatea de functionar public se dispune in interesul institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, situata in aceeasi localitate sau in alta localitate, pe o perioada de cel mult 6 luni intr-un an. Detasarea pe o perioada mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui in cauza.
    (2) Trecerea temporara in alta munca se poate dispune fara acordul functionarului public din sistemul administratiei penitenciare in caz de forta majora, ca masura de protectie a functionarului public din sistemul administratiei penitenciare ori ca sanctiune disciplinara.

    SECTIUNEA a 3-a
    Punerea la dispozitie si suspendarea din functie

    Art. 52
    (1) In cazul in care impotriva functionarului public din sistemul administratiei penitenciare s-a inceput urmarirea penala, mentinerea sa in activitate se hotaraste dupa solutionarea definitiva a cauzei, cu exceptia situatiei in care a comis si alte abateri disciplinare, cand opereaza procedura disciplinara obisnuita.
    (2) Pe timpul urmaririi penale si al judecatii, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este pus la dispozitie. Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare pus la dispozitie indeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, in scris, de conducatorul unitatii si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului profesional pe care il are, la nivelul de baza, si de celelalte drepturi prevazute de prezenta lege.
    (3) Pe perioada arestarii preventive, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este suspendat din functie. Pe timpul suspendarii, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare nu beneficiaza de nici un drept dintre cele prevazute de prezenta lege.
    (4) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare va fi repus in toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 53
    (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare se suspenda din functie daca desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii.
    (2) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public din sistemul administratiei penitenciare pentru desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Incetarea raporturilor de serviciu

    Art. 54
    Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare pot inceta prin:
    a) demisie;
    b) transfer;
    c) eliberare din functie;
    d) destituire din functie;
    e) pensionare in conditiile legii;
    f) deces.
    Art. 55
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot solicita, in scris, incetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
    (2) Demisia produce efecte dupa 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, daca functionarul public in cauza si directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, conducatorul unitatii din subordinea acesteia, nu au convenit alt termen mai scurt.
    (3) In cazul functiilor de conducere, demisia produce efecte dupa 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.
    (4) Functionarul public demisionar este obligat sa-si continue activitatea pana la implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
    (5) Cu acordul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a unitatii din subordinea acesteia, functionarul public in cauza poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai pana la implinirea termenului de la care demisia produce efecte.
    Art. 56
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi transferati, in interesul serviciului sau la cererea acestora, in aceeasi sau in alta functie publica, din alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare sau in afara acestui sistem.
    (2) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza sa fie transferat.
    (3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare transferati in interesul serviciului in alte unitati din sistemul administratiei penitenciare, situate in alte localitati decat cele unde isi au domiciliul, beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege.
    Art. 57
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi eliberati din functiile publice pe care le detin, numai in urmatoarele cazuri:
    a) se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 47 referitoare la interdictii;
    b) unitatea s-a desfiintat ori a fost mutata in alta localitate, iar functionarul public nu accepta sa o urmeze;
    c) sunt declarati necorespunzatori din punct de vedere profesional, in conditiile prevazute de prezenta lege;
    d) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi publice de natura celui ocupat de functionarul public in cauza, ca urmare a reorganizarii, iar acesta refuza oferta conducerii unitatii de trecere in alta functie publica;
    e) nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 11 lit. a) sau d).
    Art. 58
    Destituirea din functie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se dispune ca sanctiune disciplinara, in cazul savarsirii unei abateri disciplinare, precum si in cazul condamnarii prin hotarare judecatoreasca penala definitiva.
    Art. 59
    (1) Incetarea raporturilor de serviciu, in toate situatiile prevazute la art. 57 si 58, se dispune prin ordin sau decizie, potrivit competentelor prevazute la art. 20.
    (2) Impotriva ordinului sau deciziei prevazute la alin. (1) se poate face plangere la instanta competenta, potrivit legii.

    CAP. 6
    Raspunderea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 60
    (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, a indatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara, daca faptele nu atrag raspunderea penala sau contraventionala.
    (2) Raspunderea penala, contraventionala, civila sau, dupa caz, patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si indatoriri de serviciu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Abateri disciplinare

    Art. 61
    Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) comportarea necorespunzatoare la serviciu, in familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale sau prestigiului institutiei;
    b) neglijenta manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritatile anume abilitate de lege;
    c) intarzierea repetata sau nejustificata in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    d) depasirea atributiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzator fata de persoanele private de libertate sau fata de alte persoane cu care intra in contact in timpul serviciului;
    e) absenta nemotivata ori intarzierea repetata la serviciu;
    f) parasirea nejustificata a locului de munca in timpul programului de lucru, de natura a perturba activitatea compartimentului de munca;
    g) producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau patrimoniului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
    h) incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii desfasurate;
    i) nerespectarea prevederilor juramantului de credinta;
    j) imixtiunea ilegala in activitatea altui functionar public;
    k) interventia pentru influentarea solutionarii unei cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane;
    l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilitati si interdictii;
    m) interzicerea sau impiedicarea exercitarii libertatilor publice si a drepturilor sindicale ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;
    n) atitudinea toleranta a conducatorilor ierarhici fata de comiterea unor abateri disciplinare de catre subordonati;
    o) efectuarea in timpul programului de lucru a unor activitati ce nu au legatura cu indatoririle de serviciu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Sanctiuni disciplinare

    Art. 62
    Pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, savarsite de catre functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare, poate fi aplicata una dintre urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrarea scrisa;
    b) diminuarea drepturilor salariale corespunzatoare functiei ocupate cu 5 - 20%, pe o perioada de la o luna la 3 luni sau retragerea salariului de merit;
    c) suspendarea dreptului de avansare in functie si grad pe o perioada de la un an la 3 ani;
    d) trecerea intr-o functie imediat inferioara, cu diminuarea corespunzatoare a drepturilor salariale, pe o perioada de 6 - 12 luni;
    e) revocarea din functia de conducere;
    f) destituirea din functie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare

    Art. 63
    (1) La individualizarea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata, se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu a autorului abaterii, precum si de existenta altor sanctiuni disciplinare.
    (2) Sanctiunea disciplinara poate fi aplicata numai dupa efectuarea cercetarii prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinara savarsita de functionarul public in cauza si audierea acestuia de catre comisiile prevazute la art. 67.
    (3) Audierea functionarului public se consemneaza in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal. In astfel de cazuri, sanctiunea disciplinara poate fi aplicata.
    (4) Sanctiunea disciplinara se aplica in termen de 60 de zile calendaristice de la data la care persoanele competente sa o aplice au luat cunostinta despre abaterea disciplinara, cu respectarea termenului de prescriptie prevazut la art. 68.
    Art. 64
    (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 62 lit. a) poate fi aplicata direct de catre conducatorul compartimentului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, din cadrul unitatii din subordinea acesteia, in care isi desfasoara activitatea functionarul public care a savarsit abaterea disciplinara.
    (2) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), functionarul public in cauza poate face contestatie la directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, la conducatorul unitatii din subordinea acesteia, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii disciplinare aplicate.
    (3) Pe baza propunerii comisiei de disciplina prevazute la art. 67, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, conducatorul unitatii din subordinea acesteia, adopta o decizie definitiva.
    Art. 65
    Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) se aplica de ministrul justitiei, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de conducatorul unitatii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplina, in functie de competentele prevazute la art. 20.
    Art. 66
    (1) Sanctiunea disciplinara se aplica prin decizie scrisa, emisa potrivit competentelor prevazute la art. 64 alin. (1) si art. 65, care se comunica functionarului public sanctionat in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
    (2) Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.
    Art. 67
    (1) Comisiile de disciplina se constituie in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in fiecare unitate din subordinea acesteia si au competenta de a efectua cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere disciplinara si de a propune sanctiunea disciplinara ce urmeaza sa fie aplicata persoanei in cauza.
    (2) Modul de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

    SECTIUNEA a 5-a
    Prescriptia si radierea sanctiunilor disciplinare

    Art. 68
    Aplicarea sanctiunilor disciplinare functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, pentru faptele care constituie abateri, conform prevederilor prezentei legi, se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptelor.
    Art. 69
    (1) Sanctiunile disciplinare aplicate se radiaza de drept in termen de un an de la aplicare, daca functionarul public sanctionat nu a mai savarsit o abatere disciplinara in aceasta perioada.
    (2) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

    SECTIUNEA a 6-a
    Raspunderea patrimoniala

    Art. 70
    (1) Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se angajeaza in urmatoarele situatii:
    a) pentru pagubele produse cu vinovatie in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, al unitatilor din subordinea acesteia;
    b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
    c) pentru nerestituirea in termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura, precum si a unor servicii ce i-au fost prestate in mod necuvenit.
    (2) Recuperarea prejudiciului cauzat prin oricare din situatiile prevazute la alin. (1) se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 71
    (1) Numarul maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei.
    (2) Statele de functii si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare se aproba de catre ministrul justitiei.
    (3) Atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin fisele posturilor, intocmite in conformitate cu prevederile prezentului Statut si ale Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 72
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu mentinerea drepturilor castigate anterior, dupa cum urmeaza:
    A. Ofiteri:
    a) sublocotenent                    - subinspector;
    b) locotenent                       - inspector;
    c) capitan                          - inspector principal;
    d) maior                            - subinspector sef;
    e) locotenent colonel               - inspector sef;
    f) colonel                          - inspector sef principal;
    g) general de brigada               - inspector general;
    h) general maior                    - inspector general principal;
    i) general locotenent               - inspector general sef;
    B. Agenti:
    a) maistru militar cls. a IV-a
       si sergent major                 - agent;
    b) maistru militar cls. a III-a
       si plutonier                     - agent principal;
    c) maistru militar cls. a II-a
       si plutonier major               - agent sef adjunct;
    d) maistru militar cls. I
       si plutonier adjutant            - agent sef;
    e) maistru militar principal
       si plutonier adjutant sef        - agent sef principal.
    (2) Personalul militar care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, are o vechime in grad egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 25, va fi avansat in gradul profesional urmator celui echivalent daca functia pe care este incadrat, in statul de organizare si functionare, este prevazuta cu gradul profesional superior celui pe care il are, a fost apreciat cu calificativul "foarte bun" sau "exceptional" si nu a fost judecat in consiliul de onoare sau in consiliul de judecata. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesara promovarea examenului organizat in acest scop.
    (3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatilor din subordinea acesteia se trec in rezerva, in conditiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si se numesc functionari publici in sistemul administratiei penitenciare.
    (4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia care are atributii similare cu personalul prevazut la alin. (3) si indeplineste conditiile prezentei legi va dobandi calitatea de functionar public in sistemul administratiei penitenciare.
    (5) Personalul numit in functii publice va depune juramantul de credinta, potrivit art. 19 alin. (1).
    Art. 73
    (1) Personalul preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia va fi numit in functii echivalente celor detinute anterior.
    (2) Personalul numit in functii publice, care nu indeplineste conditiile de studii si nu le definitiveaza in termen de 5 ani, va fi incadrat in categorii corespunzatoare studiilor pe care le are.
    Art. 74
    Prevederile prezentei legi se aplica si cadrelor militare in activitate din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control ale activitatii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii in legatura cu activitatea administratiei penitenciare.
    Art. 75
    (1) Cadrele militare trecute in rezerva, potrivit art. 72 alin. (3), pot solicita inscrierea la pensia militara de stat, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) au o vechime in munca de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in calitate de cadru militar;
    b) au varsta de cel putin 45 de ani.
    (2) La incetarea activitatii, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, in conditiile legii.
    (3) Stabilirea si plata pensiei militare de stat se fac de catre organele specializate, potrivit legii.
    (4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiaza de ajutorul care se acorda potrivit dispozitiilor legale aplicabile cadrelor militare din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, la pensionarea acestora.
    Art. 76
    In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile din subordinea acesteia vor lua masuri de intocmire a carnetelor de munca si a formelor necesare eliberarii documentelor militare care atesta calitatea de cadru militar in rezerva.
    Art. 77
    Se proclama ziua de 29 iunie "Ziua personalului din sistemul administratiei penitenciare".
    Art. 78
    Conditiile privind salarizarea si pensionarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin lege, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 79
    (1) Pana la adoptarea legii privind salarizarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, raman aplicabile in continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    (2) Pana la adoptarea legii privind pensiile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, raman aplicabile in continuare dispozitiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.
    Art. 80
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza in continuare de drepturile dobandite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    Art. 81
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu prevederile cuprinse in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, precum si cu cele din legislatia muncii.
    Art. 82
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotararea privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), Administratia Nationala a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt indeplinite de Directia Generala a Penitenciarelor.
    Art. 83
    Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 293/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 293 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 293/2004
Decizia 90 2019
Decizia 109 2018
Legea 153 2017
Decizia 803 2015
Legea 161 2015
Legea 255 2013
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
OUG 194 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
OUG 4 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Hotărârea 1997 2004
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific si insemnelor distinctive pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 2854 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 2855 2004
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 2856 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate
Hotărârea 1849 2004
privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 2790 2004
privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate
Ordin 2791 2004
privind stabilirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de functionar public in sistemul administratiei penitenciare de catre salariatii civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor
Ordin 2792 2004
pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar
Ordin 2793 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 2794 2004
pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare
Legea 293 2004
Decretul 513 2004
pentru promulgarea Legii privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu