Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2790/C din  8 octombrie 2004

privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1098 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Incepand cu data de 28 septembrie 2004 se aproba si intra in vigoare Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Aplicarea masurilor aprobate de conducerea Ministerului Justitiei in domeniul resurselor umane se va face cu respectarea stricta a competentelor stabilite prin prezentul ordin.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 693/C/2000.

                           Ministrul justitiei,
                           Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                         COMPETENTELE DE GESTIUNE
a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate

    CAP. 1
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei

    Art. 1
    Ministrul justitiei numeste, elibereaza, suspenda, revoca din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, personalul*) din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate*), propus pentru functiile de:
    a) director general;
    b) director general adjunct;
    c) director de directie din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    d) director in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
------------
    *) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici civili cu statut special si din personal incadrat pe baza contractului individual de munca [art. 3 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor].
    *) In sensul Legii nr. 293/2004, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate constituie sistemul administratiei penitenciare [art. 2 alin. (1)].

    Art. 2
    Ministrul justitiei are in competenta:
    a) acordarea gradului profesional de subinspector si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate a absolventilor cu diploma de licenta ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Sectia penitenciare sau ai altor institutii de invatamant superior, care se pregatesc pentru nevoile sistemului administratiei penitenciare;
    b) incadrarea ca ofiteri a persoanelor absolvente ale unor institutii civile de invatamant superior de lunga durata, cu diploma sau licenta, in conditiile legii, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numite in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;
    c) incadrarea ofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia, trecuti in rezerva in conditiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    d) incadrarea ca ofiteri a salariatilor civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia, care au atributii similare cu ale personalului prevazut la lit. c), si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004;
    e) acordarea gradului profesional urmator personalului prevazut la lit. c), cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) teza intai din Legea nr. 293/2004;
    f) avansarea in gradul profesional urmator a ofiterilor, pana la gradul profesional de inspector sef principal inclusiv, daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut, au fost apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului minim in grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Exceptional" si indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;
    g) trecerea in corpul ofiterilor a agentilor care au absolvit, cu diploma sau licenta, institutii de invatamant superior de lunga durata, cu gradul profesional corespunzator, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 293/2004, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;
    h) avansarea ofiterilor in functiile de conducere din competenta, in conditiile prevazute de lege;
    i) transferarea ofiterilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, in interesul serviciului sau la cererea acestora, in si din afara sistemului administratiei penitenciare;
    j) acordarea salariului de merit functionarilor publici din competenta;
    k) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici din competenta;
    l) statele de functii si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare;
    m) incetarea raporturilor de serviciu ale ofiterilor, in conditiile legii;
    n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    o) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    p) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    q) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    r) sistemul de legitimare pentru personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
    s) trimiterea functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate in alta tara pentru a urma o forma de pregatire sau de perfectionare profesionala ori in misiune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    t) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevazute la art. 16 din Legea nr. 293/2004 si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarului public debutant;
    u) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    v) metodologia privind avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborata de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    w) metodologia de organizare si desfasurare a pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor;
    x) atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.
    Art. 3
    Ministrul justitiei propune:
    a) stabilirea, prin hotarare a Guvernului, a numarului maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare;
    b) acordarea gradelor profesionale de inspector general sef, inspector general principal si inspector general;
    c) conferirea de ordine si medalii functionarilor publici pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

    CAP. 2
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

    Art. 4
    Directorul general numeste, elibereaza, suspenda, revoca, destituie din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, urmatorul personal din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate:
    a) functionarii publici si personalul contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;
    b) ofiterii din unitatile subordonate, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;
    c) absolventii Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Sectia penitenciare si absolventii altor institutii de invatamant superior, care se pregatesc pentru nevoile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitatilor subordonate;
    d) functionarii publici debutanti reusiti la concurs pe functii din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    e) functionarii publici debutanti din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobati ca functionari publici definitivi.
    Art. 5
    Directorul general are in competenta:
    a) avansarea ofiterilor in functii de conducere din competenta, in conditiile prevazute de lege;
    b) transferarea agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, in interesul serviciului sau la cererea acestora, in si din afara sistemului administratiei penitenciare;
    c) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competenta;
    d) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici si personalul contractual din competenta;
    e) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    f) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    g) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de salarizare de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    h) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    i) trecerea functionarilor publici din competenta in functii inferioare, in conditiile prevazute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
    j) avansarea in gradul profesional urmator a agentilor, daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului minim in grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Exceptional" si indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;
    k) acordarea gradului profesional urmator agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
    l) incadrarea ca agenti a salariatilor civili din Administratia Nationala a Penitenciarelor, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectandu-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
    m) incadrarea de agenti si de personal contractual in Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
    n) incetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile legii;
    o) incetarea raporturilor de munca pentru personalul contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
    p) transferarea functionarilor publici din competenta, atat ofiteri, cat si agenti, in interesul serviciului sau la cerere, in alte functii publice din alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    q) delegarea personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    r) detasarea personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si a ofiterilor din unitatile subordonate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    s) cifrele anuale de scolarizare in institutiile care pregatesc functionari publici pentru sistemul administratiei penitenciare;
    t) dinamica de personal din sistemul administratiei penitenciare, in conditiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
    u) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

    CAP. 3
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

    Art. 6
    Directorul de unitate numeste, elibereaza, destituie, suspenda din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, urmatorul personal din unitate:
    a) agentii si personalul contractual din unitate;
    b) agentii debutanti reusiti la concurs pe functii din unitate;
    c) agentii debutanti aprobati pentru definitivare.
    Art. 7
    Directorul de unitate are in competenta:
    a) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competenta;
    b) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici si personalul contractual din competenta;
    c) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    d) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    e) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    f) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    g) trecerea functionarilor publici din competenta in functii inferioare, in conditiile prevazute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
    h) incadrarea ca agenti a salariatilor civili din unitate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectandu-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
    i) incadrarea de agenti si de personal contractual in unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    j) incetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din unitate, in conditiile legii;
    k) incetarea raporturilor de munca pentru personalul contractual din unitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
    l) delegarea personalului din unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    m) detasarea agentilor si a personalului contractual din unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003, dupa obtinerea avizului directiei sau al serviciului de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din unitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2790/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2790 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu