Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2790/C din  8 octombrie 2004

privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1098 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Incepand cu data de 28 septembrie 2004 se aproba si intra in vigoare Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Aplicarea masurilor aprobate de conducerea Ministerului Justitiei in domeniul resurselor umane se va face cu respectarea stricta a competentelor stabilite prin prezentul ordin.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 693/C/2000.

                           Ministrul justitiei,
                           Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                         COMPETENTELE DE GESTIUNE
a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate

    CAP. 1
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei

    Art. 1
    Ministrul justitiei numeste, elibereaza, suspenda, revoca din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, personalul*) din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate*), propus pentru functiile de:
    a) director general;
    b) director general adjunct;
    c) director de directie din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    d) director in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
------------
    *) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici civili cu statut special si din personal incadrat pe baza contractului individual de munca [art. 3 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor].
    *) In sensul Legii nr. 293/2004, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate constituie sistemul administratiei penitenciare [art. 2 alin. (1)].

    Art. 2
    Ministrul justitiei are in competenta:
    a) acordarea gradului profesional de subinspector si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate a absolventilor cu diploma de licenta ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Sectia penitenciare sau ai altor institutii de invatamant superior, care se pregatesc pentru nevoile sistemului administratiei penitenciare;
    b) incadrarea ca ofiteri a persoanelor absolvente ale unor institutii civile de invatamant superior de lunga durata, cu diploma sau licenta, in conditiile legii, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numite in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;
    c) incadrarea ofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia, trecuti in rezerva in conditiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    d) incadrarea ca ofiteri a salariatilor civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia, care au atributii similare cu ale personalului prevazut la lit. c), si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004;
    e) acordarea gradului profesional urmator personalului prevazut la lit. c), cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) teza intai din Legea nr. 293/2004;
    f) avansarea in gradul profesional urmator a ofiterilor, pana la gradul profesional de inspector sef principal inclusiv, daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut, au fost apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului minim in grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Exceptional" si indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;
    g) trecerea in corpul ofiterilor a agentilor care au absolvit, cu diploma sau licenta, institutii de invatamant superior de lunga durata, cu gradul profesional corespunzator, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 293/2004, si repartizarea la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la unitatile subordonate, unde vor fi numiti in functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;
    h) avansarea ofiterilor in functiile de conducere din competenta, in conditiile prevazute de lege;
    i) transferarea ofiterilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, in interesul serviciului sau la cererea acestora, in si din afara sistemului administratiei penitenciare;
    j) acordarea salariului de merit functionarilor publici din competenta;
    k) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici din competenta;
    l) statele de functii si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare;
    m) incetarea raporturilor de serviciu ale ofiterilor, in conditiile legii;
    n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    o) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    p) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    q) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    r) sistemul de legitimare pentru personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
    s) trimiterea functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate in alta tara pentru a urma o forma de pregatire sau de perfectionare profesionala ori in misiune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    t) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevazute la art. 16 din Legea nr. 293/2004 si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarului public debutant;
    u) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    v) metodologia privind avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborata de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    w) metodologia de organizare si desfasurare a pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor;
    x) atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.
    Art. 3
    Ministrul justitiei propune:
    a) stabilirea, prin hotarare a Guvernului, a numarului maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare;
    b) acordarea gradelor profesionale de inspector general sef, inspector general principal si inspector general;
    c) conferirea de ordine si medalii functionarilor publici pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

    CAP. 2
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

    Art. 4
    Directorul general numeste, elibereaza, suspenda, revoca, destituie din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, urmatorul personal din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate:
    a) functionarii publici si personalul contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;
    b) ofiterii din unitatile subordonate, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;
    c) absolventii Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Sectia penitenciare si absolventii altor institutii de invatamant superior, care se pregatesc pentru nevoile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitatilor subordonate;
    d) functionarii publici debutanti reusiti la concurs pe functii din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    e) functionarii publici debutanti din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobati ca functionari publici definitivi.
    Art. 5
    Directorul general are in competenta:
    a) avansarea ofiterilor in functii de conducere din competenta, in conditiile prevazute de lege;
    b) transferarea agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, in interesul serviciului sau la cererea acestora, in si din afara sistemului administratiei penitenciare;
    c) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competenta;
    d) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici si personalul contractual din competenta;
    e) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    f) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    g) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de salarizare de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    h) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    i) trecerea functionarilor publici din competenta in functii inferioare, in conditiile prevazute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
    j) avansarea in gradul profesional urmator a agentilor, daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului minim in grad cu calificativul "Foarte bun" sau "Exceptional" si indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;
    k) acordarea gradului profesional urmator agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
    l) incadrarea ca agenti a salariatilor civili din Administratia Nationala a Penitenciarelor, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectandu-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
    m) incadrarea de agenti si de personal contractual in Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
    n) incetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile legii;
    o) incetarea raporturilor de munca pentru personalul contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
    p) transferarea functionarilor publici din competenta, atat ofiteri, cat si agenti, in interesul serviciului sau la cerere, in alte functii publice din alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    q) delegarea personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    r) detasarea personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si a ofiterilor din unitatile subordonate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    s) cifrele anuale de scolarizare in institutiile care pregatesc functionari publici pentru sistemul administratiei penitenciare;
    t) dinamica de personal din sistemul administratiei penitenciare, in conditiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;
    u) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

    CAP. 3
    Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

    Art. 6
    Directorul de unitate numeste, elibereaza, destituie, suspenda din functie sau pune la dispozitie, in conditiile legii, urmatorul personal din unitate:
    a) agentii si personalul contractual din unitate;
    b) agentii debutanti reusiti la concurs pe functii din unitate;
    c) agentii debutanti aprobati pentru definitivare.
    Art. 7
    Directorul de unitate are in competenta:
    a) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competenta;
    b) continutul fisei de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici si personalul contractual din competenta;
    c) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;
    d) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competenta pe timpul urmaririi penale si al judecatii, respectiv pe perioada arestarii preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;
    e) repunerea in drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, a functionarilor publici din competenta, in cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal;
    f) trecerea temporara in alta munca a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, in conditiile stabilite de lege;
    g) trecerea functionarilor publici din competenta in functii inferioare, in conditiile prevazute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;
    h) incadrarea ca agenti a salariatilor civili din unitate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectandu-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;
    i) incadrarea de agenti si de personal contractual in unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    j) incetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din unitate, in conditiile legii;
    k) incetarea raporturilor de munca pentru personalul contractual din unitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;
    l) delegarea personalului din unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;
    m) detasarea agentilor si a personalului contractual din unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003, dupa obtinerea avizului directiei sau al serviciului de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din unitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2790/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2790 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu