E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 273 2004 republica Legea 273 2004
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 in legatura cu OUG 1 2004
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă Legea 385 2003
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Legea 233 2003
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă OUG 7 2003
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă Ordonanţa 16 2003
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă OUG 151 2002
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă OUG 123 2002
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Legea 347 2002
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă OUG 121 2001
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă Hotărârea 1315 2000
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Legea 87 1998
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă OUG 25 1997
Legea 273 2004 in legatura cu OUG 25 1997
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă Hotărârea 245 1997
Articolul 76 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Hotărârea 245 1997
Legea 273 2004 in legatura cu Legea 84 1994
Articolul 75 din actul Legea 273 2004 abrogă Legea 47 1993
A fost modificat de:
Legea 273 2004 modificat si completat de OUG 15 2018
Legea 273 2004 in aplicare prin Hotărârea 579 2016
Legea 273 2004 modificat si completat de Legea 57 2016
Legea 273 2004 modificat de Legea 187 2012
Legea 273 2004 completat de Legea 76 2012
Legea 273 2004 modificat de Legea 76 2012
Legea 273 2004 in aplicare prin Hotărârea 350 2012
Legea 273 2004 completat de Legea 233 2011
Legea 273 2004 modificat de Legea 233 2011
Legea 273 2004 modificat de Legea 71 2011
Legea 273 2004 modificat de Legea 49 2009
Legea 273 2004 modificat de OUG 102 2008
Legea 273 2004 completat de OUG 102 2008
Legea 273 2004 admite exceptie Decizia 369 2008
Articolul 67 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Hotărârea 1436 2004
Legea 273 2004 in legatura cu Hotărârea 1435 2004
Articolul 43 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Hotărârea 1441 2004
Articolul 69 din actul Legea 273 2004 in legatura cu Hotărârea 1442 2004
Legea 273 2004 promulgat de Decretul 482 2004
Legea 273 2004 in legatura cu Legea 274 2004
Legea 273 2004 republicat de Legea 273 2004
Legea 273 2004 republicat de Legea 273 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 273 din 21 iunie 2004

privind regimul juridic al adoptiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 557 din 23 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.
    Art. 2
    Urmatoarele principii trebuie respectate in mod obligatoriu in cursul procedurii adoptiei:
    a) principiul interesului superior al copilului;
    b) principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;
    c) principiul continuitatii in educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;
    d) principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;
    e) principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.
    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) adoptat - persoana care a fost sau urmeaza sa fie adoptata in conditiile prezentei legi;
    b) adoptator - persoana care a adoptat sau doreste sa adopte, in conditiile prezentei legi;
    c) adoptie interna - adoptia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat si adoptatul au domiciliul in Romania;
    d) adoptie internationala - adoptia care, in conditiile prezentei legi, nu este adoptie interna;
    e) atestat - documentul intocmit in conditiile prezentei legi, care face dovada capacitatii de a adopta rezultate din indeplinirea garantiilor morale si conditiilor materiale necesare dezvoltarii depline si armonioase a personalitatii copilului;
    f) Conventia de la Haga - Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993 si ratificata de Romania prin Legea nr. 84/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994;
    g) copil - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani sau nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;
    h) directia - directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, institutie publica, cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii;
    i) familie adoptatoare - sotul si sotia care au adoptat sau doresc sa adopte, in conditiile prezentei legi;
    j) familie - parintii si copiii aflati in intretinerea acestora;
    k) familie extinsa - parintii, copilul si rudele firesti ale acestuia, pana la gradul IV inclusiv;
    l) familie substitutiva - persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care, in conditiile legii, asigura cresterea si ingrijirea copilului;
    m) Oficiu - organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat prin reorganizarea Comitetului Roman pentru Adoptii, cu atributii de supraveghere si coordonare a activitatilor referitoare la adoptie;
    n) parinte firesc - persoana fata de care copilul are stabilita filiatia fireasca, in conditiile legii;
    o) planul individualizat de protectie - documentul prin care se realizeaza planificarea serviciilor, prestatiilor si masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in vederea integrarii copilului care a fost separat de familia sa, intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil;
    p) stat primitor - statul in care domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare in cazul adoptiei internationale si in care se deplaseaza adoptatul in urma incuviintarii adoptiei.
    Art. 4
    Pe tot parcursul procedurii de adoptie directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul este obligata sa ofere copilului informatii si explicatii clare si complete, potrivit varstei si gradului sau de maturitate, referitoare la etapele si durata procesului de adoptie, la efectele acesteia, precum si la adoptator sau familia adoptatoare si rudele acestora.

    CAP. 2
    Conditiile de fond ale adoptiei

    Art. 5
    (1) Adoptia se incheie numai daca aceasta este in interesul superior al copilului.
    (2) Copilul poate fi adoptat pana la implinirea varstei majoratului civil.
    (3) Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.
    Art. 6
    (1) In cadrul procedurii de adoptie se iau masurile necesare pentru ca fratii sa fie incredintati impreuna.
    (2) Incredintarea separata a fratilor in vederea adoptiei, precum si adoptia acestora de catre persoane sau familii diferite se pot face numai daca acest lucru este in interesul lor superior.
    Art. 7
    (1) Copilul, respectiv majorul avut in vedere la art. 5 alin. (3), nu poate fi adoptat de mai multi adoptatori nici simultan, nici succesiv.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), poate fi incuviintata, dupa caz, adoptia simultana sau adoptii succesive, atunci cand adoptatorii sunt soti si sotie.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), poate fi incuviintata o noua adoptie atunci cand:
    a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta pe data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a noii adoptii;
    b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv.
    Art. 8
    (1) Adoptia intre frati este interzisa.
    (2) Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti sunt interzise.
    (3) Persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.
    Art. 9
    (1) Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte.
    (2) Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.
    Art. 10
    (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare dezvoltarii depline si armonioase a personalitatii copilului.
    (2) Indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute la alin. (1) se atesta de catre autoritatile competente, potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 11
    (1) Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt urmatoarele:
    a) parintii firesti sau, dupa caz, tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi sub interdictie, in conditiile legii;
    b) copilul care a implinit varsta de 10 ani;
    c) adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare.
    (2) Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.
    Art. 12
    (1) Consimtamantul la adoptie trebuie sa fie dat de catre parintii firesti ai copilului. In cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamantul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului.
    (2) Parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului. Consimtamantul reprezentantului legal este obligatoriu.
    (3) Daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, in conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice imprejurare, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator.
    (4) Consimtamantul parintilor firesti ai copilului nu este necesar daca ambii se gasesc in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), precum si in cazul adoptiei prevazute la art. 5 alin. (3).
    Art. 13
    In mod exceptional, instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui de a consimti la adoptia copilului, daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza in mod abuziv sa-si dea consimtamantul la adoptie si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul superior al copilului, tinand seama si de opinia acestuia data in conditiile art. 11 alin. (1) lit. b), cu motivarea expresa a hotararii in aceasta privinta.
    Art. 14
    Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia trebuie sa consimta la adoptie in mod liber, neconditionat, si numai dupa ce au fost informati in mod corespunzator asupra consecintelor adoptiei, in special asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului. Directia in a carei raza teritoriala locuiesc parintii firesti sau, dupa caz, tutorele este obligata sa asigure consilierea si informarea acestora inaintea exprimarii de catre acestia a consimtamantului la adoptie si sa intocmeasca un raport in acest sens.
    Art. 15
    (1) Consimtamantul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui se da in fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii adoptiei.
    (2) In cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau, consimtamantul parintelui firesc se da in forma autentica prin act notarial.
    (3) O data cu solicitarea consimtamantului prevazut la alin. (1), instanta solicita directiei raportul care confirma indeplinirea obligatiei prevazute la art. 14.
    Art. 16
    (1) Consimtamantul la adoptie al parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, al tutorelui poate fi dat numai dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la data nasterii copilului inscrisa in certificatul de nastere.
    (2) Parintele firesc sau, dupa caz, tutorele poate revoca consimtamantul in termen de 30 de zile de la data exprimarii lui in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Consimtamantul la adoptie al copilului care a implinit varsta de 10 ani se da in fata instantei judecatoresti, in faza incuviintarii adoptiei.
    (2) Adoptia nu va putea fi incuviintata fara consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani.
    (3) Anterior exprimarii consimtamantului, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul care a implinit varsta de 10 ani il va sfatui si informa pe acesta, tinand seama de varsta si de maturitatea sa, in special asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie, si va intocmi un raport in acest sens.
    Art. 18
    (1) Consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare se da in fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.
    (2) Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, este necesar si consimtamantul sotului sau, cu exceptia cazurilor in care acesta este in imposibilitate de a-si manifesta vointa. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Procedura adoptiei interne

    SECTIUNEA 1
    Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

    Art. 19
    (1) Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:
    a) personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
    b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
    c) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;
    d) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.
    (2) Pe baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (1), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.
    (3) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita anual, cu conditia respectarii acelorasi conditii prevazute la alin. (1) si in urma unei solicitari de reinnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare.
    (4) In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea.
    (5) Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.
    Art. 20
    Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:
    a) pentru adoptia prevazuta la art. 5 alin. (3);
    b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.
    Art. 21
    Pe parcursul procesului de evaluare, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa asigure acestora serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte.

    SECTIUNEA a 2-a
    Deschiderea procedurii adoptiei interne

    Art. 22
    (1) Pe baza planului individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa sau substitutiva.
    (2) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna daca demersurile pentru reintegrarea copilului in familie sau in familia largita au esuat.
    (3) Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza, in termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor prevazute la alin. (2), instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru a se incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.
    Art. 23
    (1) Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:
    a) planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
    b) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile prezentei legi; dispozitiile art. 12 alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Directia face dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor prevazute la art. 22 alin. (1) si (2). In situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este in interesul superior al copilului.
    (3) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea directiei produce urmatoarele efecte:
    a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspenda;
    b) drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate de catre consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul.
    (4) Prin exceptie, efectele hotararii judecatoresti prevazute la alin. (3) inceteaza de drept daca, in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii, directia nu a identificat o persoana sau familie corespunzatoare pentru copil si nu a initiat procedurile prevazute de prezenta lege in vederea realizarii unei adoptii interne.
    (5) In situatia prevazuta la alin. (4), directia este obligata sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copilului si sa solicite instantei judecatoresti, in functie de finalitatea acestuia, urmatoarele:
    a) mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie a copilului;
    b) incuviintarea unei noi proceduri de deschidere a adoptiei.
    Art. 24
    Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile in cazul adoptiilor prevazute la art. 5 alin. (3) si art. 20 lit. b).

    SECTIUNEA a 3-a
    Incredintarea in vederea adoptiei

    Art. 25
    (1) Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata.
    (2) Capacitatea de adaptare, fizica si psihica, a copilului, la noul mediu familial va fi analizata in raport cu conditiile de natura socioprofesionala, economica, culturala, de limba, religie si cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului in care traieste copilul in perioada incredintarii si care ar putea avea relevanta in aprecierea evolutiei ulterioare a acestuia in cazul incuviintarii adoptiei.
    Art. 26
    (1) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersurile necesare identificarii celui mai potrivit adoptator sau celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copil.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului analizeaza cu prioritate posibilitatea incredintarii copilului in vederea adoptiei cu prioritate unei rude din familia extinsa, cu exceptia cazului prevazut la art. 8 alin. (1), asistentului maternal profesionist la care se afla copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se afla in plasament.
    (3) Daca nu exista solicitari din partea persoanelor sau familiilor prevazute la alin. (2), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri in vederea identificarii pe raza sa administrativ-teritoriala a unei persoane sau familii atestate si aflate in evidenta Oficiului.
    (4) Daca, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului nu a identificat o persoana sau o familie adoptatoare dintre persoanele prevazute la alin. (2) si (3), solicita Oficiului ca in termen de 5 zile sa-i transmita lista centralizata la nivel national a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate si inscrise in Registrul national pentru adoptii.
    (5) Alegerea adoptatorului sau a familiei adoptatoare potrivite pentru copil se face in termen de 60 de zile de la primirea listei centralizate, de catre directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, tinand cont de interesul superior al acestuia, informatiile cuprinse in atestatul adoptatorului si, respectiv, de evolutia situatiei copilului pana la acea data.
    (6) Selectarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare se notifica, in termen de 3 zile, directiei de la domiciliul acestora.
    Art. 27
    (1) In urma procesului de selectie, directia de la domiciliul copilului verifica si constata compatibilitatea acestuia cu adoptatorul sau cu familia adoptatoare.
    (2) Determinarea compatibilitatii se realizeaza luandu-se in considerare nevoile copilului, dorintele si opiniile exprimate de acesta, acordandu-le importanta cuvenita. Interesul superior al copilului trebuie luat in considerare cu prioritate.
    (3) In situatia in care, in urma efectuarii verificarii prevazute la alin. (1) si (2), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului constata compatibilitatea acestuia cu persoana sau familia adoptatoare selectata, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.
    Art. 28
    Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru o perioada de 90 de zile.
    Art. 29
    (1) Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:
    a) pentru adoptia prevazuta la art. 5 alin. (3);
    b) pentru adoptia prevazuta la art. 20 lit. b);
    c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
    d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) persoana sau familia care doreste sa adopte va putea solicita in mod direct instantei judecatoresti incuviintarea adoptiei, in conditiile prezentei legi.
    Art. 30
    (1) Pe durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, domiciliul acestuia se afla la persoana sau familia careia i-a fost incredintat. Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor parintesti, cu exceptia celor care conduc la incheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia acesta i-a fost incredintat.
    (2) Dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice sau, dupa caz, de a incuviinta actele pe care acesta le incheie, precum si dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre consiliul judetean sau local al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei. Dreptul de administrare poate fi delegat, in mod exceptional, catre persoana sau familia careia i s-a incredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, in interesul copilului, care vor fi expres mentionate in cuprinsul documentului prin care se acorda delegarea.
    Art. 31
    (1) In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.
    (2) La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei.
    (3) Intocmirea si comunicarea raportului prevazut la alin. (2) sunt obligatorii si in cazul adoptiei copilului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. c) si d).
    (4) Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
    Art. 32
    (1) Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii.
    (2) Dispozitiile privind procedura de judecata a cererilor referitoare la incredintare se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor prevazute la alin. (1). Hotararea prin care instanta de fond dispune revocarea sau prelungirea incredintarii este executorie de drept.
    Art. 33
    Daca, in situatia prevazuta la art. 32 alin. (1), instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, directia este obligata sa reia procedura prevazuta la art. 26 si 27.

    SECTIUNEA a 4-a
    Incuviintarea adoptiei

    Art. 34
    Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 35
    (1) Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia adoptiei prevazute la art. 5 alin. (3) si art. 20 lit. b), in toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei putand fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile indicate la art. 29 alin. (1) lit. c) si d).
    (2) Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:
    a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
    b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
    c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
    d) hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
    e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;
    f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;
    g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
    h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
    i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului; dispozitiile art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 36
    Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale prevazute la art. 31 alin. (2) sau, dupa caz, art. 31 alin. (3), pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.
    Art. 37
    (1) Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului.
    (2) In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia care a participat la judecarea cererii de incuviintare a adoptiei va instiinta in scris parintii firesti despre aceasta.
    Art. 38
    (1) Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.
    (2) Directia de la domiciliul copilului are obligatia sa asigure parintilor adoptivi servicii postadoptie.

    CAP. 4
    Procedura adoptiei internationale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 39
    Adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne.
    Art. 40
    (1) Cererea de incuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu.
    (2) Instanta judecatoreasca se va pronunta, in conditiile prezentei legi, numai dupa analizarea raportului directiei referitor la existenta altor solicitari similare din partea rudelor copilului pana la gradul IV, cu domiciliul in Romania.
    Art. 41
    Adoptia internationala are efectele prevazute la art. 50 - 53 si presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, in urma incuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca romana.
    Art. 42
    Adoptia internationala, in cazul in care adoptatul are domiciliul in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul in Romania, este supusa dispozitiilor art. 30 - 33 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare din statul de primire

    Art. 43
    (1) Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Oficiului prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate.
    (2) In cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile prevazute la alin. (1) se transmit Oficiului prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii in domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate in acest sens in statul de primire.
    (3) Organizatiile acreditate prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, in conformitate cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 44
    Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luata in evidenta de Oficiu numai daca autoritatea centrala competenta din statul primitor sau organizatiile sale acreditate si autorizate in conditiile legii atesta ca:
    a) adoptatorul sau familia adoptatoare indeplineste conditiile de eligibilitate pentru adoptie si este apt sa adopte in conformitate cu legislatia aplicabila in statul primitor;
    b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesara in vederea adoptiei in statul primitor;
    c) este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin 2 ani;
    d) sunt asigurate servicii postadoptie pentru copil si familie in statul primitor.
    Art. 45
    (1) Cererile transmise Oficiului trebuie insotite de urmatoarele documente:
    a) un raport intocmit de autoritatile competente din statul primitor, cuprinzand informatii cu privire la identitatea persoanelor care doresc sa adopte, capacitatea si aptitudinea lor de a adopta, situatia lor personala, familiala, materiala si medicala, mediul social, motivele care ii determina sa adopte un copil din Romania, precum si cu privire la copiii pe care ar putea sa-i primeasca spre adoptie; concluziile raportului vor fi sustinute prin documentele eliberate de autoritatile competente din statul primitor;
    b) certificatele de nastere si casatorie si actele de identitate ale persoanelor care doresc sa adopte, in copie legalizata si insotite de traducerea lor legalizata in limba romana;
    c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte;
    d) raport medical intocmit separat pentru fiecare adoptator;
    e) actul din care sa rezulte ca exista garantia ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a), c), d) si e) vor fi prezentate in original si insotite de traducerea legalizata in limba romana.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta

    Art. 46
    (1) Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute la art. 43 - 45, se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.
    (2) Prevederile cap. VII se aplica in mod corespunzator.
    (3) Oficiul are obligatia de a se asigura ca adoptatul va beneficia in tara straina de garantiile si normele echivalente acelora existente in cazul unei adoptii nationale; la pronuntarea asupra cererii de incuviintare a adoptiei instanta judecatoreasca va avea in vedere si documentul care atesta indeplinirea acestei obligatii.
    Art. 47
    Pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, Oficiul elibereaza, in termen de 3 zile de la data comunicarii acesteia, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.
    Art. 48
    Deplasarea adoptatului din Romania in statul de domiciliu al adoptatorului sau al familiei adoptatoare este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este irevocabila. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.
    Art. 49
    (1) Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintele sau parintii sai adoptivi cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centrale competente sau al organizatiei acreditate ori autorizate din statul de domiciliu al parintilor adoptivi.
    (2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Oficiul trebuie sa solicite transmiterea de rapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate si autorizate din statul primitor.
    (3) In cazul in care, ulterior adoptiei internationale, adoptatorul sau familia adoptatoare isi stabileste domiciliul in Romania, urmarirea evolutiei copilului cade in sarcina directiei in a carei raza teritoriala adoptatul isi are domiciliul.

    CAP. 5
    Efectele adoptiei

    Art. 50
    (1) Adoptia produce efecte numai de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care a fost incuviintata.
    (2) Prin adoptie se stabilesc filiatia intre adoptat si cel care adopta, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.
    (3) In momentul stabilirii filiatiei prin adoptie, rudenia fireasca dintre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii sai firesti si rudele acestora, pe de alta parte, inceteaza, cu exceptia adoptiei prevazute la art. 20 lit. b), caz in care incetarea raporturilor de rudenie se aplica numai in raport cu parintele firesc si rudele parintelui firesc care nu este casatorit cu adoptatorul.
    (4) Impedimentul la casatorie izvorat din rudenie exista, potrivit legii, atat intre adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si rudele sale firesti, pe de alta parte, cat si intre adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si persoanele cu care a devenit ruda prin efectul adoptiei, pe de alta parte.
    (5) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele in cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt cele prevazute de Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 51
    (1) Adoptatorul are fata de copilul adoptat drepturile si indatoririle parintelui firesc fata de copilul sau.
    (2) In cazul in care adoptatorul este sotul parintelui firesc al adoptatului, drepturile si indatoririle parintesti se exercita de catre adoptator si parintele firesc casatorit cu acesta.
    (3) Adoptatul are fata de adoptator drepturile si indatoririle de orice natura pe care le are o persoana fata de parintii sai firesti.
    Art. 52
    (1) Adoptatorii vor informa copilul ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale acestuia o permit.
    (2) Adoptatorii si adoptatul au dreptul sa obtina din partea autoritatilor competente extrase din registrele publice al caror continut atesta faptul, data si locul nasterii, dar nu dezvaluie in mod expres adoptia si nici identitatea parintilor firesti.
    (3) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de catre acesta a capacitatii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instantei judecatoresti, la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului, sotului sau descendentilor acestuia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau unui spital.
    (4) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, in cazul in care el nu are domiciliul in Romania, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate in posesia oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti.
    (5) Instanta citeaza directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, Oficiul, precum si orice alta persoana a carei ascultare poate fi utila pentru solutionarea cererii si va putea admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca accesul la informatiile solicitate nu este daunator integritatii psihice si echilibrului emotional ale solicitantului si daca adoptatul in cauza a beneficiat de consiliere din partea directiei.
    Art. 53
    (1) Adoptatul dobandeste prin adoptie numele adoptatorului.
    (2) Daca adoptia se face de catre 2 soti ori de catre sotul care adopta copilul celuilalt sot, iar sotii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. In cazul in care sotii nu au nume de familie comun, ei sunt obligati sa declare instantei judecatoresti care incuviinteaza adoptia numele pe care adoptatul urmeaza sa-l poarte.
    (3) Pentru motive temeinice, instanta, incuviintand adoptia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare si cu consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.
    (4) In cazul adoptiei unei persoane casatorite care poarta un nume comun in timpul casatoriei, sotul adoptat poate primi in timpul casatoriei numele adoptatorului, cu consimtamantul celuilalt sot, acordat in fata instantei care incuviinteaza adoptia.
    (5) Pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, serviciul de stare civila competent intocmeste, in conditiile legii, un nou act de nastere al copilului, in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se va pastra, mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act.

    CAP. 6
    Incetarea adoptiei

    Art. 54
    Adoptia inceteaza prin desfacere sau ca urmare a declararii nulitatii acesteia.
    Art. 55
    Adoptia se desface in cazul prevazut la art. 7 alin. (3) lit. a).
    Art. 56
    (1) Adoptia este nula, daca a fost incheiata in alt scop decat cel al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu incalcarea oricaror conditii de fond sau de forma prevazute de lege.
    (2) Cu toate acestea, instanta va putea respinge cererea de declarare a nulitatii adoptiei, daca va constata ca mentinerea adoptiei este in interesul celui adoptat.
    Art. 57
    Actiunea in declararea nulitatii adoptiei apartine oricarei persoane interesate. Dupa dobandirea de catre adoptat a capacitatii depline de exercitiu, actiunea apartine numai acestuia.
    Art. 58
    (1) Cauzele privind declararea nulitatii adoptiei se judeca cu citarea:
    a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;
    b) adoptatului care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;
    c) directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, in cazul adoptiilor internationale, a Oficiului.
    (2) Copilul care a implinit varsta de 10 ani va fi intotdeauna ascultat.
    Art. 59
    (1) In situatia incetarii adoptiei ca urmare a declararii nulitatii acesteia, adoptatul redobandeste numele de familie avut inainte de incuviintarea adoptiei.
    (2) Parintii firesti ai copilului redobandesc drepturile si indatoririle parintesti daca instanta nu decide instituirea tutelei sau a altor masuri de protectie speciala a copilului, in conditiile legii.
    Art. 60
    Hotararile judecatoresti privitoare la nulitatea adoptiei, ramase irevocabile, se comunica Oficiului de catre directie, in vederea efectuarii mentiunilor necesare in Registrul national pentru adoptii.

    CAP. 7
    Dispozitii procedurale comune

    Art. 61
    (1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una dintre parti are domiciliul in Romania.
    (2) Instantele judecatoresti romane sunt exclusiv competente sa judece procesele privind incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne, incredintarea in vederea adoptiei si incuviintarea adoptiei daca cel ce urmeaza a fi adoptat are domiciliul in Romania si este cetatean roman sau strain fara cetatenie.
    (3) Cererile prevazute de prezenta lege sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.
    (4) Cererile de deschidere a procedurii adoptiei interne, cererile de incredintare a copilului in vederea adoptiei si cererile de incuviintare a adoptiei se judeca in prima instanta, potrivit regulilor prevazute de Cartea III - Dispozitii generale privitoare la procedurile necontencioase din Codul de procedura civila, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
    (5) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege nu sunt supuse apelului. Exercitarea recursului suspenda executarea.
    Art. 62
    Cererile prevazute la art. 61 alin. (3) sunt scutite de taxa judiciara de timbru si se solutioneaza cu celeritate.
    Art. 63
    (1) Cererile prevazute la art. 61 alin. (3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului. Prezentarea de catre directie a raportului de ancheta sociala privind copilul este obligatorie.
    (2) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.
    (3) Judecarea cererilor de incredintare a copilului in vederea adoptiei interne, precum si a celor de incuviintare a adoptiei se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei sau familiei adoptatoare.
    (4) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.
    (5) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei prevazute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei prevazute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.
    Art. 64
    (1) Instanta poate administra orice probe admise de lege.
    (2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, precum si a cererii de incredintare in vederea adoptiei, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, iar la incuviintarea adoptiei copilului care a implinit varsta de 10 ani i se va solicita consimtamantul.
    (3) Opinia copilului exprimata la judecarea cererilor prevazute de prezenta lege va fi luata in considerare si i se va acorda importanta cuvenita, avandu-se in vedere varsta si gradul acestuia de maturitate. In situatia in care instanta hotaraste in contradictoriu cu opinia exprimata de copil, aceasta este obligata sa motiveze ratiunile care au condus la inlaturarea opiniei copilului.

    CAP. 8
    Registrul national pentru adoptii

    Art. 65
    (1) In scopul intocmirii si organizarii la nivel national a evidentei in materia adoptiei, Oficiul are obligatia de a intocmi si de a tine la zi Registrul national pentru adoptii.
    (2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, romane si straine, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne, pentru cei pentru care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitatii acesteia.
    Art. 66
    (1) In scopul intocmirii si organizarii de catre Oficiu a evidentei prevazute la art. 65, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului transmite Oficiului copii ale urmatoarelor documente:
    a) hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;
    b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
    c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
    d) hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii adoptiei;
    e) atestatul eliberat potrivit art. 19 alin. (2).
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti sau, respectiv, in termen de 5 zile de la data emiterii atestatului.
    (3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) va fi insotit de toate informatiile cu privire la persoanele sau familiile pentru care s-a emis atestatul.

    CAP. 9
    Dispozitii finale, tranzitorii si sanctiuni

    Art. 67
    (1) Oficiul ia toate masurile ce se impun, conform prevederilor Conventiei de la Haga, in vederea prevenirii castigurilor necuvenite, financiare sau de alta natura, ce ar putea fi realizate cu prilejul adoptiei si descurajarii oricaror practici contrare obiectivelor acestei conventii si prezentei legi.
    (2) Oficiul stabileste o taxa unica si fixa, determinata pe baza costurilor maxime corespunzatoare tuturor serviciilor aferente indeplinirii procedurii adoptiei internationale, cu exceptia celor reglementate in legi speciale.
    (3) Taxa prevazuta la alin. (2) este defalcata pe categorii de cheltuieli si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) Plata taxei este efectuata de catre adoptator sau familia adoptatoare prin transfer bancar catre Oficiu si autoritatea centrala ori organizatia acreditata sau autorizata din statul de domiciliu al parintilor adoptatori. Taxele percepute de Oficiu se fac venit la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea lor.
    Art. 68
    Sunt interzise donatiile si sponsorizarile, precum si oferirea de catre adoptator sau familia adoptatoare, in nume propriu ori prin persoane interpuse, in mod direct sau indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, directiilor implicate sau persoanelor fizice din cadrul institutiilor publice implicate in procesul de adoptie.
    Art. 69
    (1) Este interzisa participarea organismelor private in procedura adoptiei internationale desfasurata in Romania. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei in care au calitatea de adoptator.
    (2) Autoritatile romane pot colabora in ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art. 43 alin. (3).
    (3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este obligata sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate.
    (4) Serviciile si activitatile ce pot fi derulate de catre fundatii, asociatii sau federatii in cadrul procedurilor adoptiei nationale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 70
    (1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, fara drept, intermediaza sau inlesneste adoptarea unui copil, in scopul obtinerii de foloase materiale sau de alta natura.
    Art. 71
    (1) Atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, eliberat anterior intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, este valabil pentru o perioada de un an de la data eliberarii lui.
    (2) Prevederile art. 21 se aplica in mod corespunzator persoanelor sau familiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 72
    (1) Cererile pentru incuviintarea adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la data introducerii cererii.
    (2) Persoanele si familiile care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aveau copii incredintati in vederea adoptiei, vor putea introduce cereri pentru incuviintarea adoptiei, care vor fi solutionate potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In toate celelalte cazuri, intreaga procedura a adoptiei va trebui sa se conformeze dispozitiilor prezentei legi.
    (4) In scopul aplicarii dispozitiilor prezentei legi, Oficiul va renegocia acordurile bilaterale si multilaterale in domeniul adoptiei, incheiate de Romania cu alte state, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 73
    In situatia copiilor cu privire la care s-au facut comunicari de catre comisiile pentru protectia copilului in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. 22 - 24 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 74
    (1) In situatia copiilor declarati judecatoreste abandonati in temeiul prevederilor Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, directia are obligatia sa reevalueze imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie pentru acesti copii si sa intocmeasca planul individualizat de protectie.
    (2) Daca planul individualizat de protectie are ca finalitate reintegrarea copilului in familie sau in familia extinsa, directia solicita instantei judecatoresti redarea exercitiului drepturilor parintesti sau, dupa caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde copilul urmeaza sa fie plasat.
    (3) Instanta competenta sa solutioneze cererile privind redarea sau, dupa caz, delegarea drepturilor parintesti este tribunalul de la domiciliul copilului.
    (4) Judecarea cererii se face cu citarea parintilor sau, dupa caz, a membrilor familiei extinse, a directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul si cu participarea obligatorie a procurorului. Cererea va fi insotita de raportul de ancheta sociala intocmit de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul.
    Art. 75
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 43 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) si art. 77, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) si art. 77 se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga urmatoarele acte normative:
    a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2002, cu modificarile ulterioare;
    c) Hotararea Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 5 iunie 1997;
    d) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    (4) La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 8 iulie 1993;
    b) Hotararea Guvernului nr. 1.315/2000 privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.
    Art. 76
    Autorizatiile emise de Comitetul Roman pentru Adoptii in baza Hotararii Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie isi inceteaza valabilitatea de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 77
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 273/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 273 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 273/2004
Legea 273 2004
privind regimul juridic al adoptiei*)
OUG 1 2004
privind abrogarea unor dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
Legea 385 2003
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei
Legea 233 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
OUG 7 2003
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
Ordonanţa 16 2003
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
OUG 151 2002
privind prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
OUG 123 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
Legea 347 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
OUG 121 2001
pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
Hotărârea 1315 2000
privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie
Legea 87 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie
OUG 25 1997
cu privire la adoptie
Hotărârea 245 1997
cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie
Legea 84 1994
pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993
Legea 47 1993
cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii
OUG 15 2018
Hotărârea 579 2016
Legea 57 2016
Legea 187 2012
Legea 76 2012
Hotărârea 350 2012
Legea 233 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
Legea 71 2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Legea 49 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
OUG 102 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Decizia 369 2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) si art. 63 alin. (3) si (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Hotărârea 1435 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Hotărârea 1436 2004
pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Roman pentru Adoptii in indeplinirea procedurii de adoptie internationala pe teritoriul Romaniei
Hotărârea 1441 2004
cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale
Hotărârea 1442 2004
privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne
Legea 273 2004
Legea 273 2004
Legea 274 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Decretul 482 2004
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al adoptiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu