Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1442 din  2 septembrie 2004

privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 24 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) In sensul prezentei hotarari, prin organisme private se intelege asociatiile, fundatiile, federatiile, precum si filialele acestora, acreditate in conditiile legii.
    (2) Organismele private acreditate pot infiinta servicii de adoptie interna doar pe baza obtinerii, in conditiile legii, a licentei eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
    (3) Organismele private pot desfasura in domeniul adoptiei interne numai activitatile prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Organismele private romane care au obtinut licenta pentru serviciile de adoptie desfasoara activitati in cadrul procedurilor de adoptie interna in baza incheierii unei conventii de parteneriat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare D.G.A.S.P.C., in a carei raza administrativ-teritoriala desfasoara respectivele activitati.
    (2) Conventia de parteneriat prevazuta la alin. (1) se incheie in baza prezentarii licentei si a ofertei de servicii a organismului privat si reglementeaza cel putin urmatoarele aspecte:
    a) drepturile si obligatiile partilor;
    b) conditiile si modul de selectare a beneficiarilor;
    c) modul de colaborare;
    d) persoanele de contact.
    Art. 3
    Beneficiarii serviciilor si ai activitatilor derulate in cadrul procedurilor de adoptie interna de catre organismele private care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 sunt:
    a) copilul al carui plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna;
    b) familia potential adoptatoare;
    c) parintii firesti;
    d) comunitatea.
    Art. 4
    Serviciile si activitatile desfasurate de catre organismele private, adresate copiilor al caror plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna, sunt:
    a) intocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile si efectele adoptiei;
    b) informarea si consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protectie si includerea adoptiei interne ca finalitate a acestuia, precum si referitor la procesul de adoptie, la implicatiile si consecintele adoptiei, etapele, la procedurile si activitatile specifice;
    c) informarea si consilierea copilului cu privire la modul si consecintele exprimarii consimtamantului ori la adoptie sau, dupa caz, cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luata in considerare;
    d) sprijinirea, informarea si consilierea copilului in vederea exprimarii opiniei si dorintelor sale pe parcursul procedurilor de adoptie;
    e) consilierea si asistenta de specialitate in situatia copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivita sau in cazul in care acomodarea cu o familie potential adoptatoare a esuat;
    f) intocmirea de rapoarte si note cu privire la activitatile de informare si consiliere a copiilor adoptabili;
    g) realizarea sau, dupa caz, participarea la evaluarea compatibilitatii dintre copil si familia potential adoptatoare, intreprinderea demersurilor necesare acomodarii copilului cu familia potential adoptatoare si intocmirea unor rapoarte in acest sens, pe care le inainteaza D.G.A.S.P.C.;
    h) supravegherea si evaluarea modului si capacitatii de adaptare fizica si psihica a copilului incredintat in vederea adoptiei la noul mediu familial, precum si intocmirea si prezentarea D.G.A.S.P.C. competente a unor rapoarte bilunare cu privire la adaptarea copilului la noul mediu familial, modul de integrare si orice alte elemente relevante in aprecierea evolutiei ulterioare a copilului incredintat in vederea adoptiei in familia potential adoptatoare;
    i) constatarea si sesizarea D.G.A.S.P.C. cu privire la neadaptarea copilului incredintat in vederea adoptiei cu persoana sau familia adoptatoare, precum si cu privire la orice alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie;
    j) consilierea si asistarea adoptatului in obtinerea informatiilor cu privire la identitatea parintilor sai firesti, in conditiile legii;
    k) asigurarea, in perioada postadoptie, de asistenta si sprijin de specialitate, adaptate nevoilor copilului, inclusiv in situatia desfacerii sau constatarii nulitatii adoptiei;
    l) informarea, consilierea si asistenta de specialitate a copilului pentru care a incetat de drept deschiderea procedurii adoptiei interne.
    Art. 5
    Activitatile si serviciile desfasurate de catre organismele private acreditate si licentiate in conditiile legii, destinate familiilor/persoanelor potential adoptatoare, sunt:
    a) informarea familiilor/persoanelor care isi exprima intentia de a adopta cu privire la documentatia necesara, la demersurile si la durata procedurilor adoptiei interne;
    b) asigurarea asistentei de specialitate, consilierea si pregatirea persoanelor/familiilor potential adoptatoare, pe parcursul intregii proceduri de adoptie, cu privire la implicatiile si transformarile in plan personal, social si profesional generate de procesul adoptiei, in vederea asumarii in cunostinta de cauza si in mod corespunzator a rolului de parinte;
    c) evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale persoanei sau familiei care doreste atestarea in vederea adoptiei si intocmirea si prezentarea de rapoarte in acest sens catre D.G.A.S.P.C.;
    d) realizarea sau colaborarea la procesul de acomodare a copilului cu persoana/familia potential adoptatoare, atestata in conditiile legii, si realizarea de rapoarte cu privire la modul de derulare a acestuia, pe care le inainteaza D.G.A.S.P.C.;
    e) realizarea sau, dupa caz, asigurarea asistentei de specialitate pentru informarea persoanei/familiei potential adoptatoare cu privire la nevoile si caracteristicile copilului, pe toata perioada derularii procedurilor de adoptie;
    f) supravegherea timp de minimum 2 ani a evolutiei copilului in cadrul familiei adoptive, intocmirea de rapoarte trimestriale in acest sens si sesizarea D.G.A.S.P.C. in situatia in care se constata incalcari ale drepturilor copilului;
    g) consilierea si asistarea adoptatorilor in vederea obtinerii, in conditiile legii, a informatiilor cu privire la identitatea parintilor firesti ai adoptatului;
    h) asigurarea de sprijin si asistenta de specialitate adoptatorilor in perioada postadoptie, adaptate nevoilor acestora, inclusiv in situatia desfacerii sau constatarii nulitatii adoptiei.
    Art. 6
    (1) Activitatile desfasurate de catre organismele private, destinate familiei biologice a copilului al carui plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna, sunt:
    a) informarea parintilor firesti si a familiei extinse cu privire la modificarea planului individualizat de protectie si includerea adoptiei interne ca finalitate a acestuia;
    b) informarea parintilor firesti sau, dupa caz, a familiei extinse cu privire la procedurile si efectele adoptiei si intocmirea unor rapoarte sau note care atesta realizarea acestor activitati;
    c) informarea si consilierea parintilor firesti cu privire la conditiile de exprimare a consimtamantului la adoptia copilului, modul de realizare, efectele produse si termenul de revocare, intocmind rapoarte cu privire la aceste demersuri;
    d) realizarea, daca este cazul, a unor rapoarte in care se notifica atitudinea, comportamentul sau eventualele fapte ale parintelui de natura a proba refuzul abuziv al acestuia de a-si exprima consimtamantul la adoptia copilului;
    e) informarea parintelui sau a familiei biologice cu privire la incheierea adoptiei;
    f) asigurarea de asistenta de specialitate in situatia constatarii nulitatii adoptiei.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) sunt destinate, dupa caz, si tutorelui copilului.
    Art. 7
    (1) Organismele private ale caror servicii de adoptie au fost licentiate in conditiile legii pot organiza si desfasura activitati de informare a comunitatii cu privire la conditiile, procedurile si efectele adoptiei interne, in vederea promovarii acesteia, constientizarii problematicii si nevoilor beneficiarilor si recrutarii unor familii potential adoptatoare.
    (2) Organismele private pot organiza actiuni de formare, informare si promovare a adoptiei interne, destinate profesionistilor sau, dupa caz, liderilor comunitari.
    (3) In scopul realizarii activitatilor si actiunilor prevazute la alin. (1) si (2) vor fi organizate sesiuni, intalniri, conferinte, comunicari, campanii de mediatizare, editare de publicatii, precum si orice alte activitati de promovare a adoptiei interne.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Secretarul de stat al
                         Autoritatii Nationale pentru
                         Protectia Copilului si Adoptie,
                         Vali Sonia BotezatuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1442/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1442 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu