E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 25 1997 in legatura cu Legea 273 2004
OUG 25 1997 abrogat de articolul 75 din actul Legea 273 2004
Articolul 6 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 385 2003
Articolul 9 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 385 2003
Articolul 12 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 385 2003
Articolul 14 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 385 2003
Articolul 7 din actul OUG 25 1997 in legatura cu Decizia 308 2002
Articolul 26 din actul OUG 25 1997 modificat de articolul 3 din actul Legea 169 2002
OUG 25 1997 in legatura cu OUG 161 2001
Articolul 7 din actul OUG 25 1997 modificat de Decizia 277 2001
OUG 25 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 290 2000
Articolul 12 din actul OUG 25 1997 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1315 2000
Articolul 22 din actul OUG 25 1997 modificat de articolul 6 din actul OUG 138 2000
Articolul 10 din actul OUG 25 1997 modificat de articolul 28 din actul OUG 192 1999
Articolul 18 din actul OUG 25 1997 in legatura cu Decizia 5 1999
OUG 25 1997 aprobat de Legea 87 1998
OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 9 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 11 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 12 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 15 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 16 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 18 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 21 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
Articolul 27 din actul OUG 25 1997 modificat de Legea 87 1998
OUG 25 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 502 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 25 din  9 iunie 1997

cu privire la adoptie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 12 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Adoptia este o masura speciala de protectie a drepturilor copilului, prin care se stabileste filiatia intre cel care adopta si copil, precum si rudenia dintre copil si rudele adoptatorului.
    (2) Adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului.
    (3) Adoptia isi produce efectele de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti.
    (4) In momentul stabilirii filiatiei prin adoptie, filiatia dintre copil si parintii sai naturali inceteaza.
    Art. 2
    (1) Copilul poate fi adoptat pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.
    (2) Persoana care a dobandit capacitatea deplina de exercitiu poate fi adoptata numai de catre persoana sau familia care a crescut-o.
    Art. 3
    (1) Adoptia intre frati este interzisa.
    (2) Adoptia a doi soti de catre aceeasi persoana sau familie este interzisa.
    Art. 4
    (1) Adoptia unui copil de catre mai multe persoane este interzisa, cu exceptia cazului in care ea se face de catre sot si sotie, simultan sau succesiv.
    (2) Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, va fi necesar si consimtamantul celuilalt sot, cu exceptia cazurilor in care acesta este in imposibilitate de a-si manifesta vointa.
    Art. 5
    (1) Nu pot adopta decat persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cei pe care doresc sa ii adopte.
    (2) Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca va putea incuviinta adoptia, chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica.
    Art. 6
    (1) Nu pot adopta decat persoanele sau familiile care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului.
    (2) Comisia pentru protectia copilului, de la domiciliul persoanei sau al familiei care doreste sa adopte, constata existenta conditiilor si a garantiilor prevazute la alin. (1) si atesta faptul ca persoana sau familia este apta sa adopte.
    (3) Atestatul se elibereaza de catre Comisia pentru protectia copilului, la cererea persoanei sau a familiei interesate, in termen de 9O de zile de la data depunerii cererii, pe baza rapoartelor si a propunerilor serviciului public specializat pentru protectia copilului, din judet sau din sectorul municipiului Bucuresti, sau ale unui organism privat autorizat.
    (4) Comisia pentru protectia copilului poate elibera atestatul numai daca din rapoartele prevazute la alin. (3) rezulta ca persoana sau familia in cauza prezinta garantiile si indeplineste conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 7
    (1) Pentru incuviintarea adoptiei sunt necesare:
    a) consimtamantul, exprimat in forma autentica, al parintilor sau, dupa caz, al parintelui la adoptia copilului de catre o persoana sau familie propusa de Comisia pentru protectia copilului;
    b) avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul copilului;
    c) consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani;
    d) consimtamantul persoanei sau al familiei care adopta.
    (2) Daca parintii copilului sunt decazuti din drepturile parintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti, necunoscuti sau se afla in orice situatie care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa, precum si in cazul in care copilul este declarat judecatoreste abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, consimtamantul prevazut la alin. (1) lit. a) nu este necesar.
    (3) Daca unul dintre parinti a fost decazut din drepturile parintesti sau este decedat, necunoscut, pus sub interdictie, declarat judecatoreste mort sau disparut, consimtamantul celuilalt parinte este suficient.
    Art. 8
    (1) Consimtamantul parintilor poate fi exprimat numai dupa trecerea unui termen de 45 de zile de la nasterea copilului.
    (2) Parintele poate revoca consimtamantul in termen de 30 de zile de la data inscrisului autentic prin care acesta a fost exprimat.
    (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), consimtamantul parintelui devine irevocabil.
    Art. 9
    (1) In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6, la art. 7 alin. (1) lit. a) si d) si la art. 8 pentru ca adoptia sa poata fi incuviintata, Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul in vederea adoptiei unei persoane sau familii care beneficiaza de atestatul prevazut la art. 6.
    (2) Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului privind protectia copilului aflat in dificultate, referitoare la incredintarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile.
    (3) Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul in vederea adoptiei si unei persoane sau familii care nu are cetatenia romana, dar care are resedinta pe teritoriul statului roman de cel putin 6 luni.
    (4) Incredintarea copilului in vederea adoptiei dureaza minimum 3 luni. Perioada pentru care copilul este incredintat se stabileste de catre Comisia pentru protectia copilului, o data cu incredintarea copilului in vederea adoptiei.
    (5) In aceasta perioada, persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul se afla sub supravegherea serviciului public specializat pentru protectia copilului din subordinea Comisiei pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care a propus comisiei incredintarea copilului, in vederea adoptiei, persoanei sau familiei respective. Aceste servicii publice specializate pentru protectia copilului sau organisme private autorizate sunt obligate sa prezinte comisiei rapoarte bilunare, referitoare la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei.
    (6) La sfarsitul perioadei prevazute la alin. (4), Comisia pentru protectia copilului hotaraste asupra eliberarii avizului favorabil prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b). Eliberarea avizului prelungeste de drept perioada pentru care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei, pana la incuviintarea sau respingerea cererii de catre instanta.
    (7) Daca, inauntrul termenului prevazut la art. 8 alin. (2), o ruda a copilului, pana la gradul al patrulea inclusiv, cere ca acesta sa ii fie incredintat in vederea adoptiei, la expirarea acelui termen Comisia pentru protectia copilului va lua in considerare, cu prioritate, posibilitatea incredintarii copilului acelei rude. In acest caz, termenul prevazut la art. 6 alin. (3) se reduce la 30 de zile, celelalte dispozitii ale art. 6 ramanand aplicabile.
    (8) In cazul in care o persoana sau o familie cu cetatenie romana si o persoana sau o familie cu cetatenie straina cer incredintarea in vederea adoptiei a aceluiasi copil, posibilitatea incredintarii copilului la persoana sau familia cu cetatenie romana va fi luata in considerare cu prioritate de catre Comisia pentru protectia copilului. Opinia exprimata de copilul cu discernamant va fi determinanta in luarea hotararii.
    Art. 10
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este organ in subordinea Guvernului, infiintat in scopul supravegherii si sprijinirii actiunilor de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si al realizarii cooperarii internationale in acest domeniu.
    (2) Comitetul Roman pentru Adoptii este autoritatea centrala romana, insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile prevazute de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993 si ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 84/1994.
    (3) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii este coordonata de Departamentul pentru Protectia Copilului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Seful Departamentului pentru Protectia Copilului este presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii. Modul de organizare si functionare a comitetului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si a atingerii scopului pentru care a fost infiintat, Comitetul Roman pentru Adoptii colaboreaza cu autoritati publice romane si straine, cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului, subordonate acestora, cu organismele private romane si straine autorizate si cu organizatii internationale, in orice probleme de interes reciproc in domeniul adoptiei.
    Art. 11
    (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care doresc sa adopte, vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii, dupa eliberarea atestatului prevazut la art. 6 alin. (3), numai prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea comisiilor pentru protectia copilului sau al organismelor private romane autorizate.
    (2) Cererile persoanelor sau ale familiilor care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui stat si care doresc sa adopte vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii numai prin intermediul autoritatii centrale care actioneaza in acel stat in domeniul protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale sau al organismelor private autorizate de catre aceasta si de catre Comitetul Roman pentru Adoptii. In lipsa unei autoritati centrale, cererile vor fi transmise comitetului numai prin intermediul autoritatii publice din statul respectiv, cu atributii in domeniul adoptiei, care a incheiat cu comitetul acorduri de colaborare, sau al organismului privat autorizat de catre aceasta si de catre comitet.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), cererile vor fi insotite de urmatoarele acte:
    a) un act, eliberat de autoritatile straine prevazute la alin. (2), din care sa rezulte ca exista garantii pentru ca minorul sa intre si sa locuiasca in statul strain respectiv in cazul incuviintarii adoptiei, cat si pentru urmarirea evolutiei lui dupa adoptie;
    b) un act, eliberat de autoritatile straine prevazute la alin. (2), din care sa rezulte ca persoana sau familia in cauza este apta sa adopte, in conformitate cu prevederile legii lor nationale;
    c) raportul asupra anchetei psihosociale, efectuata de autoritatile straine competente sau de organismele private autorizate de catre acestea la domiciliul persoanei sau al familiei in cauza, in care sa se arate opinia acestora cu privire la adoptie;
    d) certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei sau ale familiei in cauza, in copie legalizata;
    e) certificate privind starea de sanatate si antecedentele penale ale persoanei sau ale familiei respective.
    (4) Cererea si actele prevazute la alineatul precedent nu vor fi primite de Comitetul Roman pentru Adoptii, decat daca sunt insotite de traducerea autentificata in limba romana.
    Art. 12
    (1) Comisiile pentru protectia copilului din fiecare judet, respectiv din sectoarele municipiului Bucuresti, sunt obligate sa transmita Comitetului Roman pentru Adoptii datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copiii a caror adoptie sunt competente sa o avizeze.
    (2) Comitetul Roman pentru Adoptii este obligat sa comunice datele primite conform prevederilor alin. (1) tuturor comisiilor pentru protectia copilului, in termen de 5 zile de la primire.
    (3) In termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevazute la alin. (2), comisiile pentru protectia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzator si care doresc sa le fie incredintati acei copii in vederea adoptiei. La expirarea acestui termen, in cazul in care Comisia pentru protectia copilului de la domiciliul copilului nu a comunicat hotararea de incredintare a acestuia, in vederea adoptiei, unei persoane sau familii, in conditiile prevazute la art. 9, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina incredintarii copilului in vederea adoptiei comisiei care a transmis cele mai multe cereri in acest sens.
    (4) Daca nu exista cereri privind incredintarea copilului in vederea adoptiei sau daca cererea de incredintare a copilului in vederea adoptiei nu a fost aprobata, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei persoane sau unei familii potrivite pentru copil unui serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat roman autorizat. Comitetul va face o repartizare echitabila, tinand seama de numarul cererilor care i-au fost adresate de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de catre organismul privat autorizat.
    (5) In termenul stabilit de Comitetul Roman pentru Adoptii, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat va prezenta acestuia propuneri privind incuviintarea adoptiei copilului, acordand prioritate persoanelor sau familiilor cu cetatenie romana. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele acte:
    a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
    b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de policlinica de la domiciliul acestuia;
    c) avizul favorabil al comisiei pentru protectia copilului privind incuviintarea adoptiei;
    d) declaratia autentificata de consimtamant la adoptie a persoanei sau familiei care doreste sa adopte, in care aceasta sa precizeze ca a luat cunostinta de starea de sanatate a copilului, potrivit certificatului medical prevazut la lit. b).
    Art. 13
    Este interzisa adoptia copiilor care nu se afla in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii, cu exceptia cazului in care sotul adopta copilul celuilalt sot, a cazului in care adoptatorii sunt rude pana la gradul al patrulea inclusiv cu unul dintre parintii copilului sau a adoptiei in conditiile prevazute la art. 2 alin. (2).
    Art. 14
    (1) Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti.
    (2) Cererea persoanei sau a familiei care doreste sa adopte un copil aflat in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii este transmisa de acesta instantei judecatoresti competente, prin intermediul serviciului public specializat pentru protectia copilului sau al organismului privat autorizat, prevazute la art. 12 alin. (4).
    (3) Cererea va fi insotita de actele prevazute la art. 11 alin. (3) si la art. 12 alin (5), iar in cazul persoanelor sau al familiilor cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, de atestatul prevazut la art. 6 alin. (3).
    (4) Daca s-a hotarat incredintarea copilului in vederea adoptiei, o copie certificata conform cu originalul de pe hotararea de incredintare este transmisa instantei competente.
    (5) In toate cazurile, cererea va fi insotita de confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii, din care sa rezulte ca procedurile si termenele prevazute la art. 11, 12 si 13 au fost respectate.
    Art. 15
    (1) Cauzele privitoare la incuviintarea adoptiei se judeca in prima instanta de catre tribunale.
    (2) Hotararile date in cauzele avand ca obiect incuviintarea adoptiei nu sunt supuse apelului.
    Art. 16
    (1) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala se gaseste domiciliul copilului.
    (2) Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta, conform alineatului precedent, se judeca de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.
    Art. 17
    Actiunile si cererile privitoare la incuviintarea adoptiei sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 18
    (1) Instanta solutioneaza cererea pentru incuviintarea adoptiei, in camera de consiliu, in complet constituit din doi judecatori. Cauzele referitoare la incuviintarea adoptiei se judeca de judecatori special desemnati de ministrul justitiei.
    (2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului, care a avizat favorabil incuviintarea adoptiei, care il reprezinta pe copil, a persoanei sau a familiei care doreste sa adopte, a Comitetului Roman pentru Adoptii si cu participarea procurorului. Familia sau persoana care doreste sa adopte poate fi reprezentata numai de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat prevazut la art. 12 alin. (4).
    (3) Instanta poate administra orice proba admisa de lege.
    (4) Consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani va fi cerut in instanta.
    (5) Raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului este cerut de instanta. Acesta se prezinta de catre Comisia pentru protectia copilului care a avizat favorabil adoptia copilului si cuprinde date privind personalitatea, starea fizica si mentala a copilului, antecedentele acestuia, conditiile in care a fost crescut si in care a trait, orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului, precum si opinia copilului cu privire la adoptia propusa.
    Art. 19
    In cazul adoptiei copilului de catre o persoana sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat, instanta se va pronunta asupra cererii de incuviintare a adoptiei, avand in vedere ca adoptatul sa poata beneficia in tara straina de garantiile si normele echivalente acelora existente in cazul unei adoptii nationale.
    Art. 20
    In cazul adoptiei prevazute la art. 19, pe baza hotararii judecatoresti irevocabile, Comitetul Roman pentru Adoptii va elibera un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele impuse de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993.
    Art. 21
    (1) Copilul dobandeste prin adoptie numele celui care adopta. Daca adoptia se face de catre soti care nu au un nume de familie comun, acestia sunt obligati sa declare instantei numele pe care copilul urmeaza sa il poarte.
    (2) Pe baza hotararii irevocabile de incuviintare a adoptiei, serviciul de stare civila competent va intocmi, in conditiile legii, un nou act de nastere al copilului, in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se va pastra, mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act.
    (3) Este interzisa casatoria intre adoptat si rudele sale firesti, potrivit art. 6 din Codul familiei. Serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si ofiterii de stare civila vor urmari respectarea acestei prevederi.
    Art. 22
    (1) Adoptia este supusa, potrivit legii, nulitatii sau desfacerii.
    (2) Adoptia poate fi desfacuta la cererea copilului care a implinit varsta de 10 ani sau a Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul acestuia, daca desfacerea este in interesul superior al copilului.
    (3) Instanta se va pronunta si cu privire la numele copilului dupa desfacerea adoptiei.
    (4) La desfacerea adoptiei, parintii firesti ai copilului redobandesc drepturile si obligatiile parintesti, numai daca instanta nu decide o alta masura de protectie a copilului, in conditiile legii.
    (5) Cererile de desfacere a adoptiei urmeaza aceleasi reguli de competenta ca si cele pentru incuviintarea acesteia.
    Art. 23
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii, cu sprijinul reprezentantelor diplomatice si consulare romane si pe alte cai admise de normele internationale, va depune diligentele necesare pe langa autoritatile sau organismele statului al carui cetatean a adoptat un copil roman, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente acelora existente in cazul unei adoptii nationale.
    (2) Comitetul Roman pentru Adoptii sau, dupa caz, comisiile pentru protectia copilului de la domiciliul adoptatului au datoria sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei. In acest scop, serviciile publice specializate pentru protectia copilului sau organismele private autorizate, care au fost implicate in adoptia copilului, sunt obligate sa le prezinte rapoarte periodice, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 24
    Parintii adoptivi au obligatia de a informa copilul ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permit. Acest lucru va fi notificat Comisiei pentru protectia copilului. Serviciile publice specializate pentru protectia copilului sunt obligate sa acorde parintilor adoptivi sprijinul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a acestei obligatii.
    Art. 25
    (1) Organismele private prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, constituite in conditiile legii. La constituirea persoanelor juridice romane, instanta va cere avizul Departamentului pentru Protectia Copilului.
    (2) Autorizarea organismelor private care actioneaza in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie se face de catre Comitetul Roman pentru Adoptii.
    (3) Autorizarea oricarui organism privat strain este posibila numai daca acesta este reprezentat de un organism privat roman autorizat.
    (4) Autorizatia este valabila un an. Reinnoirea acesteia este conditionata de prezentarea, la Comitetul Roman pentru Adoptii, a rapoartelor de activitate ale organismului privat, anual sau la cererea comitetului.
    (5) Criteriile si procedurile de autorizare a organismelor private se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26.
    (1) Fapta parintelui, a tutorelui sau a ocrotitorului legal al copilului, care pretinde sau primeste, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta persoanei care, in vederea obtinerii unui folos material necuvenit, intermediaza sau inlesneste adoptarea unui copil.
    (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
    Art. 27
    (1) Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei, modificata prin Legea nr. 48/1991 si prin Legea nr. 65/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995, dispozitiile capitolului III "Adoptia" al titlului II din Codul familiei, precum si orice alta dispozitie contrara se abroga.
    (2) Cererile pentru incuviintarea adoptiei, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi solutionate potrivit reglementarii in vigoare la data introducerii cererii.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru delegat
                        pe langa primul-ministru
                        pentru coordonarea Secretariatului
                        General al Guvernului si a
                        Departamentului pentru
                        Administratie Publica Locala,
                        Remus Opris

                        Secretar de stat,
                        seful Departamentului
                        pentru Protectia Copilului,
                        presedintele Comitetului
                        Roman pentru Adoptii,
                        Cristian Liviu TabacaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 25/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 25 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 25/1997
Legea 273 2004
privind regimul juridic al adoptiei
Legea 385 2003
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei
Decizia 308 2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998
Legea 169 2002
privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale
OUG 161 2001
privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale
Decizia 277 2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998
OUG 290 2000
privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila
Hotărârea 1315 2000
privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie
OUG 138 2000
pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila
OUG 192 1999
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului
Decizia 5 1999
asupra recursului in interesul legii referitor la art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie
Legea 87 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie
Hotărârea 502 1997
cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu