E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 502 din 12 septembrie 1997

cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 18 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, in scopul supravegherii si sprijinirii actiunilor de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si al realizarii cooperarii internationale in acest domeniu.
    (2) Comitetul Roman pentru Adoptii este autoritatea centrala romana insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile prevazute de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993 si ratificata prin Legea nr. 84/1994.
    (3) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii se desfasoara potrivit urmatoarelor principii:
    a) pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr-un mediu familial, intr-un climat de fericire, de iubire si de intelegere, care poate fi asigurat prin adoptie;
    b) adoptia este o masura speciala de protectie a drepturilor copilului, a carei ratiune primordiala este protejarea interesului superior al acestuia;
    c) adoptia internationala reprezinta un mijloc de a asigura copilului lipsit de ocrotirea parintilor sai firesti o dezvoltare armonioasa a personalitatii sale, daca nu este posibila incredintarea acestuia in vederea adoptiei in tara sau adoptia copilului de catre o familie sau o persoana cu domiciliul sau cu resedinta in tara.
    Art. 2
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    (2) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii este coordonata de Departamentul pentru Protectia Copilului, care ii asigura serviciile administrative si de secretariat.
    (3) Patrimoniul Comitetului Roman pentru Adoptii este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile pentru care a fost stabilita sau se va stabili o asemenea destinatie prin acte normative, acte de donatie sau sponsorizari.
    (4) Comitetul Roman pentru Adoptii poate avea conturi bancare in lei sau in valuta, deschise la institutiile bancare de pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este compus din presedinte si un numar de paisprezece membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - seful Departamentului pentru Protectia Copilului;
    b) opt reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului de Stat pentru Handicapati si Departamentului pentru Administratie Publica Locala, desemnati de conducerile acestora;
    c) sase reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, respectiv:
    - secretarii consiliilor judetene din fiecare judet care se afla pe prima pozitie in cele cinci grupe de judete prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, acestia urmand a fi inlocuiti de catre secretarii consiliilor judetene din judetele care ocupa pozitia urmatoare la fiecare 3 luni, respectandu-se ordinea alfabetica a denumirii judetelor;
    - secretarul general al Primariei Municipiului Bucuresti.
    (2) In vederea asigurarii unei reprezentari permanente la sedinte, presedintele si membrii Comitetului Roman pentru Adoptii vor avea cate un loctiitor, dupa cum urmeaza:
    a) loctiitorul presedintelui este desemnat de catre acesta;
    b) loctiitorii reprezentantilor ministerelor si ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sunt desemnati de conducerea acestora;
    c) loctiitorii secretarilor consiliilor judetene sunt directorii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din judetele respective;
    d) loctiitorul secretarului general al Primariei Municipiului Bucuresti este unul dintre secretarii primariilor de sector ale municipiului Bucuresti, desemnat de catre secretarul general.
    Art. 4
    (1) Principalele atributii ale Comitetului Roman pentru Adoptii sunt:
    a) constituie evidenta centralizata a copiilor care pot fi protejati prin adoptie, pe baza comunicarilor transmise de comisiile pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti;
    b) efectueaza procedurile legale in vederea identificarii unei familii sau a unor persoane corespunzatoare pentru adoptia fiecarui copil aflat in evidenta sa;
    c) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;
    d) indruma si sprijina in mod corespunzator aceste familii sau persoane in vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei;
    e) incheie acorduri de colaborare cu autoritati publice din alte state care au atributii in domeniul protectiei copilului prin adoptie, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
    f) autorizeaza organismele private romane si straine sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie; indruma si controleaza activitatea acestor organisme;
    g) elibereaza confirmarea care atesta respectarea termenelor si indeplinirea procedurilor legale, prealabile incuviintarii adoptiei;
    h) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati in evidenta sa, prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau al organismelor private autorizate, numai daca aceste cereri sunt insotite de actele prevazute de lege;
    i) participa in cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind incuviintarea adoptiei, aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
    j) asigura un control deontologic in timpul derularii procedurilor legate de incuviintarea adoptiei si ia masuri in vederea evitarii incuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic cu copii;
    k) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei unui copil aflat in evidenta sa de catre o persoana sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat;
    l) depune diligentele necesare pe langa autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat in evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale;
    m) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea unei adoptii internationale;
    n) indeplineste si alte atributii in materia adoptiei, care rezulta din prevederile legislatiei in vigoare, din tratatele internationale la care Romania este parte sau din acordurile de colaborare pe care le incheie cu autoritatile publice din alte state.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si atingerii scopului pentru care este infiintat, Comitetul Roman pentru Adoptii colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine, cu organizatiile internationale, precum si cu alte persoane juridice romane si straine care desfasoara activitati autorizate in domeniul protectiei copilului prin adoptie, in orice probleme de interes reciproc.
    Art. 5
    (1) In scopul constituirii evidentei centralizate a copiilor care pot fi protejati prin adoptie, comisiile pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti sunt obligate sa transmita Comitetului Roman pentru Adoptii, din oficiu sau la cererea acestuia, datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copiii care fac parte din una dintre categoriile mentionate la alin. (3) din prezentul articol.
    (2) Persoanele insarcinate cu culegerea si transmiterea informatiilor referitoare la copiii care pot fi protejati prin adoptie au obligatia sa pastreze confidentialitatea acestor informatii, sub sanctiunea desfacerii contractului individual de munca.
    (3) Pe baza comunicarilor primite de la comisiile pentru protectia copilului, Comitetul Roman pentru Adoptii constituie evidenta centralizata a copiilor aflati in urmatoarele situatii:
    a) parintii copilului au consimtit in mod irevocabil la adoptia acestuia;
    b) parintii copilului sunt decazuti din drepturile parintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati morti prin hotarare judecatoreasca, necunoscuti sau se afla in orice situatie care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa;
    c) copilul este declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
    d) unul dintre parintii copilului este decazut din drepturile parintesti, decedat, necunoscut, pus sub interdictie, declarat mort prin hotarare judecatoreasca sau disparut, iar celalalt parinte a consimtit in mod irevocabil la adoptia copilului.
    Art. 6
    Copiii aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, ale caror date de identitate au fost transmise acestuia potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei, republicata in anul 1995, raman in evidenta comitetului, daca fac parte din una dintre categoriile prevazute la art. 5 alin. (3). Fata de acesti copii, Comitetul Roman pentru Adoptii si comisiile pentru protectia copilului vor lua masurile prevazute la art. 12 alin. (2) si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997.
    Art. 7
    Cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte, transmise Comitetului Roman pentru Adoptii anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, vor fi solutionate de acesta in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta mentionate, numai daca transmiterea s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data acesteia.
    Art. 8
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii elibereaza confirmarea prevazuta la art. 14 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 in urma verificarii actelor anexate la cererea privind incuviintarea adoptiei si indeplinirii procedurilor prevazute la art. 12 din aceasta ordonanta de urgenta.
    (2) Prin eliberarea confirmarii, Comitetul Roman pentru Adoptii atesta indeplinirea urmatoarelor proceduri:
    a) cererea a fost transmisa comitetului cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) sau (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, dupa caz;
    b) copilul a carui adoptie este solicitata se afla in evidenta comitetului, iar datele de identitate ale copilului au fost comunicate de comitet tuturor comisiilor pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti;
    c) identificarea familiei sau a persoanei potrivite pentru adoptia copilului s-a realizat in urma solicitarilor de incredintare in vederea adoptiei sau, in cazul in care nu au existat asemenea cereri, in urma propunerilor serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau a organismelor private romane autorizate, potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (3), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997;
    d) cererea este insotita de actele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997.
    (3) In cazul familiilor sau al persoanelor cu domiciliul sau cu resedinta in Romania care au numai cetatenie straina si care doresc sa adopte, atestatul prin care comisia pentru protectia copilului atesta faptul ca acestea sunt apte sa adopte va putea fi eliberat numai in urma prezentarii actelor prevazute la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997. Atestatul va fi transmis Comitetului Roman pentru Adoptii, insotit de actele pe baza carora a fost eliberat.
    Art. 9
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Comitetul Roman pentru Adoptii adopta hotarari si decizii.
    (2) Hotararile se adopta pentru solutionarea problemelor care privesc incheierea acordurilor de colaborare cu autoritatile publice din alte state, autorizarea organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie si pentru orice probleme de interes general. Deciziile se adopta pentru solutionarea problemelor cu caracter individual.
    (3) Hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor Comitetului Roman pentru Adoptii, iar deciziile, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele are drept de vot ca si membrii comitetului.
    Art. 10
    Presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) propune comitetului adoptarea hotararilor si a deciziilor, pe baza rapoartelor de specialitate intocmite de Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii;
    b) convoaca sedintele comitetului si stabileste ordinea de zi a sedintelor extraordinare;
    c) reprezinta Comitetul Roman pentru Adoptii in raporturile juridice cu tertii;
    d) indeplineste si alte atributii stabilite, prin hotarari sau decizii, de catre comitet.
    Art. 11
    (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se intruneste in sedinte ordinare, de doua ori pe luna, si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar.
    (2) Sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii sunt legal constituite in prezenta presedintelui, a cel putin sapte membri sau a loctiitorilor acestora.
    (3) Sedintele ordinare se desfasoara potrivit ordinii de zi aprobate de Comitetului Roman pentru Adoptii. Sedintele extraordinare se desfasoara potrivit ordinii de zi stabilite de presedinte.
    (4) La sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii participa secretarul executiv al acestuia, fara a avea drept de vot, precum si persoanele invitate de comitet.
    (5) Dezbaterile din sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii, hotararile si deciziile adoptate de comitet, precum si modul in care acestea au fost adoptate se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se semneaza de presedinte, de cel putin trei membri prezenti si de secretarul executiv al comitetului.
    (6) Membrii Comitetului Roman pentru Adoptii care s-au abtinut sau au votat impotriva adoptarii unei hotarari sau decizii au dreptul sa ceara mentionarea acestui fapt in procesul-verbal al sedintei, precum si a motivelor care i-au determinat sa adopte aceasta pozitie.
    (7) Procesele-verbale ale sedintelor se consemneaza intr-un registru special, ale carui pagini sunt numerotate si poarta stampila Comitetului Roman pentru Adoptii, precum si semnatura secretarului executiv al acestuia.
    Art. 12
    (1) Serviciile administrative, precum si activitatea curenta si de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii este asigurata de Secretariatul permanent al acestuia, care functioneaza in cadrul Departamentului pentru Protectia Copilului. Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii se aproba de presedintele comitetului.
    (2) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii pregateste sedintele acestuia, intocmind rapoarte de specialitate prin care prezinta problemele si cererile supuse atentiei comitetului, precum si propuneri motivate privind solutionarea acestora.
    (3) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii este condus de un secretar executiv, numit prin dispozitia presedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii dintre functionarii publici, salariati ai Departamentului pentru Protectia Copilului.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 24 ianuarie 1991.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Adrian Severin

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       coordonarea Secretariatului
                       General al Guvernului si a
                       Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Remus Opris

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Protectia Copilului,
                       presedintele Comitetului
                       Roman pentru Adoptii,
                       Cristian Liviu Tabacaru

    ANEXA 1

                          GRUPELE DE JUDETE
ale caror reprezentanti fac parte din componenta Comitetului Roman pentru Adoptii

    Grupa I
    1. Alba; 2. Bihor; 3. Bistrita-Nasaud; 4. Cluj; 5. Maramures; 6. Mures; 7. Satu Mare; 8. Salaj.
    Grupa a II-a
    1. Arad; 2. Caras-Severin, 3. Dolj; 4. Gorj; 5. Hunedoara; 6. Mehedinti; 7. Olt; 8. Timis; 9. Valcea.
    Grupa a III-a
    1. Arges; 2. Brasov; 3. Buzau; 4. Covasna; 5. Dambovita; 6. Harghita; 7. Prahova; 8. Sibiu.
    Grupa a IV-a
    1. Bacau; 2. Botosani; 3. Galati; 4. Iasi; 5. Neamt; 6. Suceava; 7. Vaslui; 8. Vrancea.
    Grupa a V a
    1. Braila; 2. Calarasi; 3. Constanta; 4. Giurgiu; 5. Ialomita; 6. Ilfov; 7. Teleorman; 8. Tulcea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 502/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 502 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu