E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 7 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 58 din actul Legea 168 1999
Articolul 7 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 59 din actul Legea 168 1999
Articolul 7 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 60 din actul Legea 168 1999
Articolul 7 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 61 din actul Legea 168 1999
Articolul 6 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 22 din actul OUG 25 1997
Articolul 5 din actul OUG 138 2000 in legatura cu Legea 7 1996
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 modifica articolul 72 din actul Ordonanţa 11 1996
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă Legea 603 1943
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 889 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 890 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 891 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 892 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 893 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 894 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 895 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 896 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 897 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 905 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 906 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 907 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 908 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 909 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 898 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 899 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 900 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 901 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 902 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 903 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 904 din actul Cod 0 1887
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă Legea 60 1881
Articolul 1 din actul OUG 138 2000 modifica Cod 0 1865
Articolul 3 din actul OUG 138 2000 modifica Cod 0 1865
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1126 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1127 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1824 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1825 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1826 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1827 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1828 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1829 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1830 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1831 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1832 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1833 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1834 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1835 din actul Cod 0 1864
Articolul 8 din actul OUG 138 2000 abrogă articolul 1836 din actul Cod 0 1864
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 138 din 14 septembrie 2000

pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din  2 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Codul de procedura civila se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a punctului 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "a) procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de pana la 10 miliarde lei inclusiv, precum si procesele si cererile in aceasta materie al caror obiect este neevaluabil in bani;"
    2. Litera b) a punctului 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "b) procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 2 miliarde lei;"
    3. Dupa litera b) a punctului 1 al articolului 2 se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) conflictele de munca, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante;"
    4. Punctul 1 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "1. in prima instanta, procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor administratiei publice centrale;"
    5. Punctul 3 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale in procesele si cererile in materie comerciala, precum si in alte cauze prevazute de lege;"
    6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Cererile in materia reorganizarii judiciare si a falimentului sunt de competenta exclusiva a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul principal al debitorului."
    7. Dupa articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    Instanta investita potrivit dispozitiilor referitoare la competenta dupa valoarea obiectului cererii ramane competenta sa judece chiar daca, ulterior investirii, intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valorii aceluiasi obiect."
    8. Alineatul 5 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta competenta sa judece conflictul va hotari in camera de consiliu, fara citarea partilor. Hotararea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare."
    9. Punctul 6 al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "6. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti;"
    10. Alineatul 3 al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Recuzarea tuturor membrilor unei sectii a Curtii Supreme de Justitie se judeca de o alta sectie a Curtii Supreme de Justitie."
    11. Alineatul 2 al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca recuzarea a fost admisa, judecatorul se va retrage de la judecarea pricinii."
    12. Articolul 35 se abroga.
    13. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Stramutarea pentru siguranta publica se poate cere numai de catre procurorul de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
    14. Dupa alineatul 4 al articolului 40 se introduce un alineat, care devine alineatul 5, cu urmatorul cuprins:
    "Aceasta instanta va fi instiintata de indata despre admiterea cererii de stramutare. In cazul in care instanta a savarsit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea pricinii, actele de procedura indeplinite ulterior stramutarii si hotararea pronuntata sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare."
    15. Alineatul 5 al articolului 40, devenit alineatul 6, se abroga.
    16. Alineatul 2 al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va putea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte."
    17. Alineatul 1 al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    " In caz de urgenta, daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la cererea partii interesate, va putea numi un curator special, care sa o reprezinte pana la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanta va putea numi un curator special in caz de conflict de interese intre reprezentant si cel reprezentat sau cand o persoana juridica, chemata sa stea in judecata, nu are reprezentant legal."
    18. Dupa alineatul 1 al articolului 44 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 1 se aplica, in mod corespunzator, si persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa."
    19. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Ministerul Public poate porni actiunea civila ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.
     In cazul in care procurorul a pornit actiunea, titularul dreptului la care se refera actiunea va fi introdus in proces. El se va putea folosi de dispozitiile prevazute in art. 246, 247 si 271 - 273, iar in cazul in care procurorul si-ar retrage cererea, va putea cere continuarea judecatii.
     Procurorul poate pune concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor.
     In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziilor de catre procuror sunt obligatorii.
     Procurorul poate, in conditiile legii, sa exercite caile de atac impotriva oricaror hotarari, iar in cazurile prevazute de alin. 1 poate sa ceara punerea in executare a hotararilor pronuntate in favoarea persoanelor prevazute la acel alineat."
    20. Dupa articolul 45 se introduce articolul 45^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 45^1
    Actele procesuale de dispozitie reglementate de art. 246, 247 si 271 - 273 sau de alte dispozitii legale, facute in orice proces de reprezentantii persoanelor prevazute la art. 45 alin. 1, nu vor impiedica judecata, daca instanta apreciaza ca ele nu sunt in interesul acelor persoane."
    21. Articolul 73 se abroga.
    22. Alineatul 1 al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Asistenta judiciara cuprinde:
    1. acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, in conditiile legii;
    2. apararea si asistenta gratuita printr-un avocat delegat de baroul avocatilor."
    23. Alineatul 1 al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea asistentei judiciare vor fi puse in sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut in pretentiile sale, si vor fi urmarite potrivit legii. Dispozitivul hotararii, cuprinzand obligatia de plata a acestor sume, constituie titlu executoriu si se va comunica din oficiu organelor fiscale, prin ingrijirea grefierului."
    24. Alineatul 1 al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie facuta in scris si sa cuprinda aratarea instantei, numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor si ale reprezentantului, obiectul cererii si semnatura."
    25. Alineatul 2 al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care, din orice motive, cererea nu poate fi semnata, judecatorul va stabili mai intai identitatea partii si ii va citi acesteia continutul cererii. Despre toate acestea judecatorul va face mentiune pe cerere."
    26. Alineatele 3 si 4 ale articolului 82 se abroga.
    27. Alineatul 3 al articolului 83 va avea urmatorul cuprins:
    "Reprezentantul legal va alatura copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale."
    28. Alineatul 4 al articolului 83 se abroga.
    29. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    Comunicarea cererilor si a tuturor actelor de procedura se va face, din oficiu, prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum si prin agenti ori salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.
    Instanta solicitata, cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta, este obligata sa ia de indata masurile necesare, potrivit legii si sa trimita instantei solicitante dovezile de indeplinire a procedurii.
    In cazul in care comunicarea potrivit alin. 1 nu este posibila, aceasta se va face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia."
    30. Punctul 2 al articolului 87 va avea urmatorul cuprins:
    "2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dupa caz, al reprezentantei."
    31. Punctul 4 al articolului 87 se abroga.
    32. Punctul 5 al articolului 87 va avea urmatorul cuprins:
    "5. cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului prin administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul judiciar;"
    33. Alineatul 1 al punctului 8 al articolului 87 va avea urmatorul cuprins:
    "8. in cazul in care prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania sau prin acte normative speciale nu se prevede o alta procedura, cei care se afla in strainatate, avand domiciliul sau resedinta cunoscuta, printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu dovada de primire. Dispozitiile art. 114^1 alin. 4 sunt aplicabile."
    34. La alineatul 1 al articolului 88, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. alte mentiuni prevazute de lege;"
    35. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura, in cazurile prevazute de art. 87 pct. 1, 2, 3, 5 si 7, precum si in cele prevazute de art. 90 alin. 3, 4, 5 si 6 sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avocat ori notar public, se poate face functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, care isi va arata in clar numele si prenumele, precum si calitatea, iar apoi va semna dovada."
    36. Dupa articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    Comunicarea citatiei si a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata, la doua termene consecutive, lipsa oricarei persoane la sediul acestora."
    37. Alineatul 4 al articolului 95 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii."
    38. Articolul 99 se abroga.
    39. Dupa capitolul IV din titlul II al Cartii I se introduce capitolul IV^1, intitulat "Amenzi judiciare si despagubiri", cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 4^1
    Amenzi judiciare si despagubiri

    Art. 108^1
    Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului capitol, va sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel:
    1. cu amenda judiciara de la 500.000 lei la 7.000.000 lei:
    a) introducerea, cu rea-credinta, a unor cereri vadit netemeinice;
    b) formularea, cu rea-credinta, a unei cereri de recuzare sau de stramutare;
    c) obtinerea, cu rea-credinta, a citarii prin publicitate a oricarei parti;
    d) obtinerea, cu rea-credinta, de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea, a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit;
    e) contestarea, cu rea-credinta, a scrierii sau semnaturii unui in scris;
    2. cu amenda judiciara de la 300.000 lei la 5.000.000 lei:
    a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturie cand este prezent in instanta, in afara de cazul in care acesta este minor;
    b) neprezentarea avocatului, a reprezentantului sau a celui care asista partea, ori nerespectarea de catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta, daca in acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului;
    c) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute;
    d) neluarea, de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza, a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;
    e) neprezentarea unui inscris sau a unui bun, de catre cel care il detine, la termenul fixat in acest scop de instanta;
    f) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica la cererea instantei, la termenul fixat in acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei;
    g) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura.
    Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera pct. 2 al alin. 1, daca motive temeinice le-au impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revin.
    Art. 108^2
    Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte persoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 2.000.000 lei.
    Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea normala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de executare, la cererea executorului, cu amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei.
    O data cu aplicarea sanctiunii se va stabili in ce consta abaterea savarsita.
    Art. 108^3
    Cel care, cu intentie sau din culpa, a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite, prin una dintre faptele prevazute in art. 108^1 sau art. 108^2, la cererea partii interesate va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori, dupa caz, de catre presedintele instantei de executare, la plata unei despagubiri pentru paguba cauzata prin amanare.
    Art. 108^4
    Amenda si despagubirea se stabilesc prin incheiere executorie, care se comunica celui obligat, daca masura a fost luata in lipsa acestuia.
    Art. 108^5
    Impotriva incheierii prevazute la art. 108^4 cel obligat la amenda sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand, motivat, sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acestora.
    Cererea se face in termen de 15 zile, dupa caz, de la data la care a fost luata masura sau de la data comunicarii incheierii.
    Cererea se solutioneaza prin incheiere irevocabila, data in camera de consiliu, de catre instanta de judecata ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despagubirea."
    40. La articolul 109 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "In cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, in conditiile stabilite de acea lege. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata."
    41. Punctele 1 si 2 ale articolului 112 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
    2. numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional;"
    42. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 114
    La primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa completeze sau sa modifice cererea si sa depuna, potrivit art. 113, copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea.
    Reclamantul va completa cererea de indata. Atunci cand completarea nu este posibila, cererea se va inregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt. In cazul in care cererea a fost primita prin posta, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile ei, cu mentiunea ca, pana la termenul acordat, urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare.
    Acordarea termenului potrivit alin. 2 se face, in toate cazurile, cu mentiunea ca neindeplinirea in acest termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecatii potrivit art. 155^1.
     In procesele in care, in conditiile art. 47, sunt mai multi reclamanti sau parati, presedintele instantei, tinand cont de numarul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dupa caz, prin unul sau mai multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art. 68 si 114^1 fiind aplicabile in mod corespunzator. Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamant in conditiile prevazute de alin. 2, iar de catre parat, o data cu intampinarea."
    43. Dupa articolul 114 se introduce articolul 114^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 114^1
    Presedintele, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, fixeaza termenul de judecata pe care, sub semnatura, il da in cunostinta reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte parti vor fi citate potrivit legii.
    Presedintele va dispune in acelasi timp sa se comunice paratului, o data cu citatia, copii de pe cerere si de pe inscrisuri, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.
    Termenul de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 30 de zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente, cel putin 5 zile.
    Daca paratul locuieste in strainatate, presedintele va putea fixa un termen mai indelungat. Prin citatie paratul va fi informat ca are obligatia de a-si alege domiciliul in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. In cazul in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii, comunicarile se vor face prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.
    Sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare, presedintele, cu ocazia fixarii termenului prevazut la alin. 1, daca s-a solicitat prin cerere, va putea dispune citarea paratului la interogatoriu, precum si orice alte masuri pentru administrarea probelor.
    De asemenea, in conditiile legii, presedintele va putea incuviinta, prin incheiere executorie, masuri asiguratorii, precum si masuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt."
    44. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118
    Intampinarea este obligatorie, afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel.
    Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica.
    In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele ii va pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta; instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii."
    45. Dupa alineatul 6 al articolului 122 se introduce un alineat, care devine alineatul 7, cu urmatorul cuprins:
    "Daca in cursul sedintei se savarseste o fapta penala, se aplica dispozitiile din Codul de procedura penala."
    46. Articolul 129 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 129
    Partile au indatorirea ca, in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. 723 alin. 1, precum si sa-si probeze pretentiile si apararile.
    Judecatorul, in tot cursul procesului, conduce desfasurarea acestuia, vegheaza la respectarea dispozitiilor legale si are puterea de a fixa termenele si de a ordona masurile necesare judecarii cererii. De asemenea, el are indatorirea sa faca respectate si sa respecte el insusi principiul contradictorialitatii si celelalte principii ale procesului civil.
    In cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de avocat sau de mandatarii prevazuti la art. 68 alin. 5, judecatorul le va da indrumari cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces.
    Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare.
    Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le considera necesare, chiar daca partile se impotrivesc.
    In toate cazurile, judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii depuse judecatii."
    47. Articolul 130 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 130
    Judecatorii sau partile pot pune intrebari martorilor sau expertilor numai prin mijlocirea presedintelui, care poate insa incuviinta ca acestia sa puna intrebarile direct."
    48. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 131
    In fata primei instante judecatorii au datoria de a incerca impacarea partilor. In acest scop ei pot solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate.
    Daca partile se impaca, judecatorul va constata conditiile impacarii in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 273 sunt aplicabile."
    49. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 138 va avea urmatorul cuprins:
    "4. cand dovada nu a fost ceruta in conditiile legii, din pricina nestiintei sau lipsei de pregatire a partii, care nu a fost asistata sau reprezentata de avocat."
    50. Dupa alineatul 1 al articolului 138 se introduce alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    " In cazurile prevazute la pct. 2 si 4, partea adversa are dreptul la contraproba numai asupra aceluiasi aspect."
    51. Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 153
    Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la o infatisare, ea insasi sau prin mandatar, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste termenele ulterioare.
    Aceasta dispozitie nu se aplica:
    1. in cazul redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata;
    2. in cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu;
    3. in cazul cand procesul se repune pe rol;
    4. in cazul militarilor in termen si al detinutilor.
    Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Citarea acestora se face in termen scurt, in camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a termenului este de competenta presedintelui instantei, a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului care il inlocuieste. In cursul judecarii procesului cererea de preschimbare a termenului se solutioneaza de catre completul de judecata."
    52. Articolul 154 se abroga.
    53. Dupa articolul 155 se introduce articolul 155^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 155^1
    Cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare in judecata sau in cursul judecatii, instanta poate suspenda judecata, aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 108^3 sunt aplicabile.
    La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile la care se refera alin. 1 au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua."
    54. Alineatul 3 al articolului 158 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca instanta se declara necompetenta, impotriva hotararii se poate exercita recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. Dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei a devenit irevocabila."
    55. Alineatul 1 al articolului 169 va avea urmatorul cuprins:
    "Administrarea probelor se face in fata instantei de judecata, daca legea nu dispune altfel."
    56. Articolul 175 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 175
    Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau a altei persoane, instanta va dispune aducerea lui in termenul fixat in acest scop. Cel care detine inscrisul este indreptatit sa refuze aducerea acestuia in cazurile prevazute de art. 173.
    Infatisarea si aducerea inscrisului se fac pe cheltuiala partii care a cerut dovada; suma de plata va fi stabilita prin incheiere irevocabila."
    57. Articolul 185 se abroga.
    58. Alineatul 1 al articolului 188 va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva martorului care lipseste la prima citare instanta poate emite mandat de aducere."
    59. La articolul 189 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoanele prevazute la alin. 1 pct. 1 si 2."
    60. Punctul 3 al alineatului 1 al articolului 191 va avea urmatorul cuprins:
    "3. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune ei insisi sau ar expune pe vreuna dintre persoanele aratate in art. 189 la pct. 1 si 2 la o pedeapsa penala sau la dispretul public."
    61. Articolul 194 se abroga.
    62. Alineatul 2 al articolului 200 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea instantei este executorie."
    63. Articolul 201 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 201
    Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 209.
    Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.
    In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica, partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari.
    Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. 2 si 3.
    La efectuarea expertizei in conditiile alin. 2 pot participa si experti desemnati de parti, daca prin lege nu se dispune altfel."
    64. Articolul 202 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 202
    Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, in sedinta publica, de pe lista intocmita de biroul local de expertiza.
    Incheierea de numire va stabili si plata expertilor."
    65. Articolul 203 se abroga.
    66. Alineatul 3 al articolului 205 se abroga.
    67. Se reintroduce articolul 206 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 206
    Expertul, precum si cei solicitati sa-si exprime punctul de vedere potrivit art. 201 alin. 3 vor depune urmatorul juramant: <<Jur ca imi voi indeplini cu cinste si nepartinire insarcinarea incredintata de instanta de judecata. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!>> Dispozitiile art. 193 alin. 2 - 7 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Pentru depunerea juramantului ei vor fi chemati in camera de consiliu, indata dupa numire, fara citarea partilor. Instanta va constata depunerea juramantului prin incheiere."
    68. Alineatele 2 si 3 ale articolului 209 se abroga.
    69. Articolul 211 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 211
    Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere, caz in care au dreptul la despagubiri, ce se vor stabili prin incheiere executorie."
    70. Articolul 220 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 220
    Reprezentantul legal poate fi chemat personal la interogatoriu pentru actele incheiate si faptele savarsite de el in aceasta calitate."
    71. Alineatul 1 al articolului 238 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea instantei este executorie si poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor."
    72. Alineatul 1 al articolului 239 va avea urmatorul cuprins:
    "Orice persoana care are interes sa constate de urgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea dovezilor va putea cere instantei in circumscriptia careia urmeaza sa se faca constatarea sa delege un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie sa constate la fata locului aceasta stare de fapt".
    73. La capitolul III al titlului III din Cartea a II-a, dupa articolul 241 se introduce sectiunea a III-a^1, intitulata "Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati", cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a III-a^1
    Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati
    Art. 241^1
    Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile numai in cazul litigiilor patrimoniale, afara de acelea ce privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.
    Art. 241^2
    La prima zi de infatisare partile pot conveni ca avocatii care le asista si le reprezinta sa administreze probele in cauza, potrivit dispozitiilor prezentei sectiuni.
    Consimtamantul pentru administrarea probelor, prevazut la alin. 1, se va da de catre parti, personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala, in fata instantei, luandu-se act despre aceasta in incheiere, sau prin inscris intocmit in fata avocatului, care este obligat sa certifice consimtamantul si semnatura partii pe care o asista sau o reprezinta. Daca sunt mai multe parti asistate de acelasi avocat, consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat.
    Totodata, fiecare parte este obligata sa declare ca pentru procedura din prezenta sectiune isi alege domiciliul la avocatul care o reprezinta.
    Consimtamantul dat potrivit alin. 2 nu poate fi revocat de catre una dintre parti.
    Art. 241^3
    In cazul reprezentarii partilor in conditiile art. 241^2, sedintele de judecata se pot desfasura in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a avocatilor, fiind admise si partile ori, cand este cazul, mandatarii lor.
    Art. 241^4
    Dupa constatarea valabilitatii consimtamantului dat conform art. 241^2 instanta:
    1. va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu;
    2. va hotari asupra cererilor de interventie formulate de parti sau de terte persoane, in conditiile legii;
    3. va examina fiecare pretentie si aparare in parte, pe baza cererii de chemare in judecata, a intampinarii si a explicatiilor avocatilor;
    4. va constata care din pretentii sunt recunoscute si care sunt contestate;
    5. la cerere, va dispune, in conditiile legii, masuri asiguratorii, masuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt, in cazul in care aceste masuri nu au fost luate, in tot sau in parte, potrivit art. 114^1 alin. 6;
    6. va lua act de renuntarea reclamantului, de achiesarea paratului sau de tranzactia partilor;
    7. va incuviinta probele solicitate de parti, pe care le gaseste concludente, precum si pe cele pe care, din oficiu, le considera necesare pentru judecarea procesului; dispozitiile art. 168 sunt aplicabile;
    8. va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la prima zi de infatisare.
    Cand, potrivit legii, cererile aratate la alin. 1 pot fi formulate si ulterior primei zile de infatisare, instanta poate acorda in acest scop un termen scurt dat in cunostinta partilor reprezentate prin avocat.
    Dispozitiile art. 131 si ale art. 138, cu exceptia celor de la pct. 4 al acestui din urma articol, sunt aplicabile.
    Partea care lipseste nejustificat la termenul de incuviintare a dovezilor va fi decazuta din dreptul de a mai propune si administra orice dovada, cu exceptia celei cu inscrisuri, dar va putea participa la administrarea dovezilor de catre cealalta parte si va putea combate aceste dovezi.
    Art. 241^5
    Pentru administrarea probelor de catre avocati instanta va stabili un termen de pana la 6 luni, tinand seama de volumul si complexitatea acestora.
    Termenul prevazut la alin. 1 va putea fi prelungit daca in cursul administrarii probelor:
    1. se invoca o exceptie sau un incident procedural asupra caruia, potrivit legii, instanta trebuie sa se pronunte; in acest caz, termenul se prelungeste cu timpul necesar solutionarii exceptiei sau incidentului;
    2. a incetat, din orice cauza, contractul de asistenta juridica dintre una din parti si avocatul sau; in acest caz, termenul se prelungeste cu cel mult o luna pentru angajarea altui avocat;
    3. una dintre parti a decedat; in acest caz, termenul se prelungeste cu timpul in care procesul este suspendat potrivit art. 243 alin. 1 pct. 1 sau cu termenul acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilor;
    4. in orice alte cazuri in care legea prevede suspendarea procesului, termenul se prelungeste cu perioada suspendarii, dispozitiile art. 242 alin. 1 pct. 2 nefiind insa aplicabile.
    Art. 241^6
    In cel mult 15 zile de la incuviintarea probelor avocatii partilor vor prezenta instantei programul de administrare a acestora, purtand semnatura avocatilor, in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei probe. Programul se incuviinteaza de instanta, in camera de consiliu, si este obligatoriu pentru parti si avocatii lor.
     In procesele prevazute la art. 45 alin. 3 si 4 programul incuviintat potrivit alin. 1 va fi comunicat de indata procurorului, in conditiile art. 241^17.
    Probele pot fi administrate in cabinetul unuia dintre avocati sau in orice alt loc convenit, daca natura probei impune aceasta. Partile, prin avocati, sunt obligate sa-si comunice inscrisurile si orice alte acte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in mod direct, sub luare de semnatura.
    Nerespectarea nejustificata a programului prevazut la alin. 1 atrage decaderea partii din dreptul de a mai administra proba respectiva.
    Dispozitiile art. 170 sunt aplicabile.
    Art. 241^7
    Daca in cursul administrarii probelor una dintre parti formuleaza o cerere, invoca o exceptie, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, ea va sesiza instanta care, cu citarea celeilalte parti, prin incheiere data in camera de consiliu, se va pronunta de indata, iar cand este necesar, in cel mult 30 de zile de la data la care a fost sesizata. Incheierea poate fi atacata numai o data cu fondul procesului.
    Art. 241^8
    In cazul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o autoritate sau de o alta persoana, instanta, potrivit dispozitiilor art. 175, va dispune solicitarea inscrisului si, indata ce acesta este depus la instanta, comunicarea lui in copie fiecarui avocat.
    Art. 241^9
    Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr-un inscris, avocatul partii interesate, potrivit art. 241^7, va solicita instantei sa procedeze la verificarea de scripte.
    Art. 241^10
    Martorii vor fi ascultati, la locul si data prevazute in programul incuviintat de instanta, de catre avocatii partilor, in conditiile art. 192 si 196, care se aplica in mod corespunzator. Ascultarea martorilor se face fara prestare de juramant, punandu-li-se insa in vedere ca, daca nu vor spune adevarul, savarsesc infractiunea de marturie mincinoasa. Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa.
    Martorii aratati la art. 195 vor fi ascultati numai de catre instanta.
    Art. 241^11
    Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana convenita de parti si se va semna, pe fiecare pagina si la sfarsitul ei, de catre avocatii partilor, de cel ce a consemnat-o si de martor, dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprinsul consemnarii.
    Orice adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incuviintate prin semnatura celor aratati la alin. 1, sub sanctiunea de a nu fi luate in seama.
    Daca marturia a fost stenodactilografiata, aceasta va fi transcrisa. Atat stenograma, cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin. 1 si depuse la dosar.
    Art. 241^12
    Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar public. Dispozitiile art. 241^10 sunt aplicabile.
    Art. 241^13
    In cazul in care este incuviintata o expertiza, in programul administrarii probelor partile vor trece numele expertului pe care il vor alege prin invoiala lor, precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele.
    Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii expertului, ele vor cere instantei sa procedeze la desemnarea acestuia, potrivit art. 202.
    Expertul este obligat sa efectueze expertiza si sa o predea avocatilor partilor, sub semnatura de primire, cu cel putin 30 de zile inainte de termenul fixat de instanta potrivit art. 241^5. De asemenea, el are indatorirea sa dea explicatii avocatilor si partilor, iar dupa fixarea termenului de judecata, sa se conformeze dispozitiilor art. 211 si urmatoarele.
    Art. 241^14
    Daca s-a dispus o cercetare la fata locului, aceasta se va face de catre instanta potrivit dispozitiilor art. 215 - 217. Procesul-verbal prevazut la art. 216 alin. 2 va fi intocmit in atatea exemplare cate parti sunt si va fi inmanat avocatilor acestora in cel mult 5 zile de la efectuarea cercetarii.
    Art. 241^15
    Cand s-a incuviintat chemarea la interogatoriu, instanta va cita partile, la termenul stabilit, in camera de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat, precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. 222 alin. 1 vor fi inmanate de indata avocatilor partilor.
    Art. 241^16
    Instanta, in conditiile art. 241^7, va hotari asupra cererii de inlocuire a martorilor, de ascultare din nou sau de confruntare a acestora.
    De asemenea, in conditiile aratate la alin. 1, instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc necesare si care nu puteau fi prevazute pentru a fi solicitate potrivit art. 241^4 alin. 1 pct. 7.
    Art. 241^17
    Dupa administrarea tuturor probelor incuviintate de instanta reclamantul, prin avocatul sau, va redacta concluziile scrise privind sustinerea pretentiilor sale, pe care le va trimite, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau le va inmana in mod direct, sub luare de semnatura, celorlalte parti din proces si, cand este cazul, Ministerului Public.
    Dupa primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte, prin avocatul sau, va redacta propriile concluzii scrise pe care le va comunica, potrivit alin. 1, reclamantului, celorlalte parti, precum si, cand este cazul, Ministerului Public.
    Art. 241^18
    Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru instanta, in care vor depune cate un exemplar al tuturor inscrisurilor prin care, potrivit legii, se constata administrarea fiecarei probe.
    Dosarele prevazute la alin. 1 vor fi numerotate, snuruite si vor purta semnatura avocatilor partilor pe fiecare pagina.
    Art. 241^19
    La expirarea termenului stabilit de instanta potrivit art. 241^5 avocatii partilor vor prezenta impreuna instantei dosarul cauzei intocmit potrivit art. 241^18.
    Primind dosarul, instanta va fixa termenul de judecata dat in cunostinta partilor, care nu va putea fi mai lung de o luna de la data primirii dosarului. La termen, instanta poate proceda la judecarea in fond a procesului, acordand partilor cuvantul pentru a pune concluzii prin avocat.
    Art. 241^20
    La termenul prevazut de art. 241^19 alin. 2, daca socoteste necesar, instanta va dispune, prin incheiere motivata, sa fie administrate nemijlocit in fata sa toate sau numai unele dintre probele administrate de avocati. In acest caz, pentru administrarea probelor instanta va stabili termene scurte, in continuare, date in cunostinta partilor.
    Pentru prezentarea in fata instantei martorii vor fi citati, de asemenea, in termen scurt, cauzele fiind considerate urgente. Dispozitiile art. 89 alin. 1 si ale art. 188 alin. 2 sunt aplicabile.
    Art. 241^21
    Dispozitiile sectiunii a III-a a acestui capitol sunt aplicabile daca in prezenta sectiune nu se prevede altfel.
    La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amenzii si obligarii la plata de despagubiri, in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile art. 108^1 - 108^4.
    Art. 241^22
    Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile in mod corespunzator si consilierilor juridici care, potrivit legii, reprezinta partea."
    74. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 243 va avea urmatorul cuprins:
    "2. prin interdictie sau punere sub curatela a unei parti pana la numirea tutorelui sau curatorului;"
    75. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 243 va avea urmatorul cuprins:
    "4. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului;"
    76. Punctul 5 al alineatului 1 al articolului 243 va avea urmatorul cuprins:
    "5. prin deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului asupra reclamantului, in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile."
    77. Dupa articolul 244 se introduce articolul 244^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 244^1
    Asupra suspendarii judecarii procesului instanta, in toate cazurile, se va pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat.
    Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului, atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea, cat si impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului."
    78. Punctul 2 al articolului 245 va avea urmatorul cuprins:
    "2. prin cererea de redeschidere, facuta cu aratarea mostenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar sau, dupa caz, a partii interesate, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, in cazurile prevazute de art. 243."
    79. Articolul 249 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 249
    Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes."
    80. Alineatul 1 al articolului 250 va avea urmatorul cuprins:
    "Cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea judecarii, pronuntata de instanta in cazurile prevazute de art. 244, precum si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staruinta a partilor in judecata."
    81. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 252
    Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate. Presedintele instantei va cita de urgenta partile si va dispune ca grefa sa intocmeasca o dare de seama asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.
    Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie, in camera de consiliu sau in sedinta publica."
    82. Articolul 253 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 253
    Daca instanta constata ca perimarea nu a operat, pronunta o incheiere, care poate fi atacata o data cu fondul procesului.
    Hotararea care constata perimarea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare."
    83. Alineatul 1 al articolului 258 va avea urmatorul cuprins:
    Dupa ce s-a intrunit majoritatea, se va intocmi de indata dispozitivul hotararii care se semneaza, sub sanctiunea nulitatii, de catre judecatori si in care se va arata, cand este cazul, opinia separata a judecatorilor aflati in minoritate."
    84. Alineatul 2 al articolului 260 va avea urmatorul cuprins:
    "Judecatorul care a luat parte la judecata este indreptatit sa se pronunte, chiar daca nu mai face parte din alcatuirea instantei, afara de cazul cand i-a incetat calitatea de magistrat sau este suspendat din functie. In acest caz procesul se repune pe rol, cu citarea partilor, pentru ca acestea sa puna din nou concluzii in fata instantei legal constituite."
    85. Alineatul 3 al articolului 261 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararea se va comunica partilor, in copie, in cazul in care este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului. Comunicarea se va face in termen de 7 zile de la pronuntarea hotararii."
    86. Alineatul 2 al articolului 272 se abroga.
    87. Punctul 1 al articolului 278 va avea urmatorul cuprins:
    "1. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca, precum si a sumelor cuvenite, potrivit legii, somerilor;"
    88. Punctul 3 al articolului 278 va avea urmatorul cuprins:
    "3. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii, precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale;"
    89. Dupa punctul 3 al articolului 278 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii, daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice;"
    90. Alineatele 3, 4 si 5 ale articolului 280 vor avea urmatorul cuprins:
    "Cererea de suspendare se va judeca de instanta de apel. Dispozitiile art. 403 alin. 3 sunt aplicabile.
    Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu dare de cautiune, al carei cuantum il va fixa instanta.
    Pana la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi incuviintata vremelnic, prin ordonanta presedintiala, chiar inainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevazute la alin. 4."
    91. Sectiunea a VI-a a capitolului IV din titlul III al Cartii a II-a se va intitula "Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii" si va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a VI-a
    Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
    Art. 281
    Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.
    Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri.
    In cazul hotararilor, indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotararii.
    Art. 281^1
    In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. Cererea poate fi formulata in termenul prevazut de lege pentru declararea, dupa caz, a apelului sau recursului impotriva acelei hotarari.
    Instanta va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor.
    Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei.
    Art. 281^2
    Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare.
    Cererea se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor, prin hotarare separata. Prevederile art. 281^1 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.
    Art. 281^3
    Incheierile pronuntate in temeiul art. 281 si 281^1, precum si hotararea pronuntata potrivit art. 281^2 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile in legatura cu care s-a solicitat, dupa caz, indreptarea, lamurirea sau inlaturarea dispozitiilor potrivnice ori completarea.
    Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii."
    92. Titlul IV "Caile ordinare de atac" din Cartea a II-a se va intitula "Apelul".
    93. Sectiunea I "Termenul si formele apelului" din capitolul I al titlului IV devine capitolul I "Termenul si formele apelului" din titlul IV.
    94. Dupa articolul 282 se introduce articolul 282^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 282^1
    Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, obligatii de plata a unei sume de bani sau de predare a unui bun mobil, in valoare de pana la 200 milioane lei inclusiv, actiunile posesorii, cele referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, luarea masurilor asiguratorii, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
    Hotararile instantelor judecatoresti prin care se solutioneaza plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, daca legea nu prevede altfel."
    95. Dupa alineatul 4 al articolului 284 se introduce alineatul 5 cu urmatorul cuprins:
    "Apelul declarat in termen suspenda executarea hotararii de prima instanta, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege."
    96. Alineatele 1 si 2 ale articolului 289 vor avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele instantei de apel, indata ce primeste dosarul, va fixa termen de infatisare, potrivit dispozitiilor art. 114^1, si va dispune citarea partilor.
    Totodata, presedintele va dispune sa se comunice intimatului, o data cu citatia, o copie de pe cererea si de pe motivele de apel, impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata."
    97. Articolul 291 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 291
    In cazul cand intimatul nu a primit, in termenul prevazut de art. 114^1, comunicarea motivelor de apel si a dovezilor invocate, va putea cere, la prima zi de infatisare, un termen inauntrul caruia sa depuna la dosar intampinare.
    Daca intimatul lipseste la prima zi de infatisare si instanta constata ca motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amanarea cauzei si efectuarea comunicarii, iar daca motivele nu au fost comunicate in termen, instanta va dispune amanarea cauzei, cu indeplinirea cerintelor art. 114^1 alin. 3."
    98. Articolul 292 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 292
    Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive, mijloace de aparare si dovezi decat de cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. Instanta de apel poate incuviinta si administrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri.
    In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampinarea nu cuprinde motive, mijloace de aparare sau dovezi noi, instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta."
    99. Se reintroduce articolul 293 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 293
    Intimatul este in drept, chiar dupa implinirea termenului de apel, sa adere la apelul facut de partea potrivnica, printr-o cerere proprie, care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. Cererea se poate face pana la prima zi de infatisare.
    Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului, aderarea la apel prevazuta la alin. 1 ramane fara efecte. Cu toate acestea, daca aderarea s-a facut inauntrul termenului de apel, ea se considera apel principal."
    100. Dupa articolul 293 se introduce articolul 293^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 293^1
    In caz de coparticipare procesuala, precum si atunci cand la prima instanta au intervenit terte persoane in proces, intimatul este in drept, chiar dupa implinirea termenului de apel, sa declare apel impotriva altui intimat sau unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apelul principal, daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces. Dispozitiile art. 293 se aplica in mod corespunzator."
    101. Sectiunea a II-a "Judecarea apelului" din capitolul I al titlului IV devine capitolul II "Judecarea apelului" din titlul IV.
    102. Articolul 295 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 295
    Instanta de apel va verifica, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta. Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu.
    Instanta va putea incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta, precum si administrarea probelor noi propuse in conditiile art. 292, daca considera ca sunt necesare pentru solutionarea cauzei."
    103. Articolul 296 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 296
    Instanta de apel poate pastra ori schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata. Apelantului nu i se poate insa crea in propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata, afara de cazul in care sunt aplicabile dispozitiile art. 293 sau 293^1."
    104. Articolul 297 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 297
    In cazul in care prima instanta s-a declarat necompetenta ori a respins sau a anulat cererea de chemare in judecata fara a intra in cercetarea fondului si instanta de apel, gasind apelul intemeiat, a anulat hotararea apelata, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntand o hotarare definitiva.
    Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta, anuland hotararea atacata, va trimite cauza spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent, afara de cazul cand constata propria sa competenta. In acest caz, precum si atunci cand exista vreun alt motiv de nulitate, iar prima instanta a judecat in fond, instanta de apel, anuland in tot sau in parte procedura urmata si hotararea pronuntata, va retine procesul spre judecare."
    105. Articolul 298 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 298
    Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se aplica si in instanta de apel, in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in prezentul titlu."
    106. Capitolul II "Recursul" al titlului IV "Caile ordinare de atac" din Cartea a II-a va deveni capitolul I "Recursul" al titlului V "Caile extraordinare de atac" din Cartea a II-a.
    107. Alineatul 3 al articolului 300 va avea urmatorul cuprins:
    "Suspendarea la cerere a executarii hotararii poate fi acordata numai dupa depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin incheiere, cu ascultarea partilor in camera de consiliu, scop in care acestea vor fi citate in termen scurt, chiar inainte de primul termen de judecata, daca este cazul. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator."
    108. Alineatul 4 al articolului 300 se abroga.
    109. Alineatul 5 al articolului 300 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru motive temeinice instanta poate reveni asupra suspendarii acordate, dispozitiile alin. 3 aplicandu-se in mod corespunzator. Cautiunea se elibereaza recurentului de indata, daca intimatul declara in mod expres ca nu urmareste obligarea recurentului la despagubiri pentru prejudiciile cauzate in urma exercitarii recursului."
    110. Partea introductiva a articolului 304 va avea urmatorul cuprins:
    "Modificarea sau casarea unei hotarari se poate cere:"
    111. Punctul 6 al articolului 304 va avea urmatorul cuprins:
    "6. daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut."
    112. Punctul 11 al articolului 304 se abroga.
    113. Alineatul 2 al articolului 308 va avea urmatorul cuprins:
    "Intimatul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata."
    114. Alineatul 3 al articolului 308 va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa fixarea termenului de judecata presedintele completului va intocmi un raport asupra recursului sau va desemna un alt membru al completului in acest scop. La Curtea Suprema de Justitie raportul poate fi intocmit si de un magistrat-asistent."
    115. Alineatul 4 al articolului 308 va avea urmatorul cuprins:
    "Raportorul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma, daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazute de art. 304 si va arata pozitia jurisprudentei si a doctrinei in problemele de drept vizand dezlegarea data prin hotararea atacata."
    116. Articolul 312 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 312
    Instanta poate admite recursul, il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.
    In caz de admitere a recursului, hotararea atacata poate fi modificata sau casata, in tot sau in parte.
    Modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de art. 304 pct. 6, 7, 8, 9 si 10, iar casarea pentru cele prevazute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 si 5. Daca sunt gasite intemeiate mai multe motive dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata, pentru a se asigura o judecata unitara.
    In caz de casare, curtile de apel si tribunalele vor rejudeca pricina in fond, fie la termenul cand a avut loc admiterea recursului, situatie in care se pronunta o singura decizie, fie la un alt termen stabilit in acest scop.
    Cu toate acestea, in cazul in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului, instanta de recurs, dupa casare, trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotararea casata sau altei instante de acelasi grad.
    In caz de casare a hotararii atacate, pentru motivul prevazut de art. 304 pct. 3, instanta va trimite dosarul spre judecare instantei judecatoresti competente sau organului cu activitate jurisdictionala competent, potrivit legii, iar pentru motivul prevazut de art. 304 pct. 4 va respinge cererea ca inadmisibila.
    Daca instanta de recurs constata ca ea insasi era competenta sa solutioneze pricina in prima instanta sau in apel, va casa hotararea recurata si va solutiona cauza potrivit competentei sale."
    117. Alineatul 1 al articolului 315 va avea urmatorul cuprins:
    "In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului."
    118. La articolul 315, dupa alineatul 3 se introduce un alineat, care devine alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "La judecarea recursului, precum si la rejudecarea procesului dupa casarea hotararii de catre instanta de recurs, dispozitiile art. 296 sunt aplicabile in mod corespunzator."
    119. Capitolul I "Contestatia in anulare" din titlul V "Caile extraordinare de atac" al Cartii a II-a devine capitolul I^1 "Contestatia in anulare" al titlului V al Cartii a II-a.
    120. Partea introductiva a alineatului 1 al articolului 317 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:"
    121. Alineatul 2 al articolului 318 se abroga.
    122. Alineatul 2 al articolului 320 va avea urmatorul cuprins:
    "Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata."
    123. Punctul 4 al articolului 322 va avea urmatorul cuprins:
    "4. daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii. In cazul in care, in ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii;"
    124. Punctul 5 al articolului 322 va avea urmatorul cuprins:
    "5. daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;"
    125. Punctul 3 al alineatului 1 al articolului 324 va avea urmatorul cuprins:
    "3. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 4, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului, martorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. In lipsa unei astfel de hotarari termenul curge de la data cand partea a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora;"
    126. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 324 va avea urmatorul cuprins:
    "4. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 5, din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca ori, dupa caz, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea desfiintata sau modificata pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;"
    127. Articolul 325 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 325
    Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se cere, sub conditia darii unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator."
    128. Alineatul 2 al articolului 326 va avea urmatorul cuprins:
    "Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata."
    129. Dupa alineatul 2 al articolului 326 se introduce un alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza."
    130. Articolul 329 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 329
    Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, are dreptul, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei, sa ceara Curtii Supreme de Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.
    Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Solutiile se pronunta in interesul legii si nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate."
    131. Articolul 330 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 330
    Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs in anulare, la Curtea Suprema de Justitie, hotararile judecatoresti irevocabile pentru urmatoarele motive:
    1. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti;
    2. cand s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond, printr-o hotarare ramasa irevocabila, in urma epuizarii cailor de atac prevazute de lege;
    3. cand s-au savarsit infractiuni de catre judecatori in legatura cu hotararea pronuntata;
    4. cand Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale si faptul ca partea, potrivit legii romane, poate obtine o reparatie, cel putin partiala, prin anularea hotararii pronuntate de o instanta romana."
    132. Articolul 330^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 330^1
    In cazurile prevazute de art. 330 alin. 1 pct. 1 si 2, recursul in anulare se poate declara in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila.
    Pentru motivul prevazut la art. 330 alin. 1 pct. 3, recursul in anulare se poate declara in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
    In cazul prevazut de art. 330 alin. 1 pct. 4, recursul in anulare se poate declara in termen de 6 luni de la data comunicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului catre statul roman."
    133. Articolul 330^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 330^2
    Dupa introducerea recursului in anulare, la cererea partii interesate, instanta poate sa dispuna suspendarea executarii hotararii atacate. Cautiunea este obligatorie si va fi stabilita de catre instanta. Dispozitiile art. 403 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Cererea de suspendare se poate solutiona si inainte de primul termen de judecata, in camera de consiliu, cu citarea partilor si concluziile procurorului."
    134. Alineatul 2 al articolului 330^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Judecata recursului in anulare se face de urgenta si cu precadere, cu participarea procurorului, care expune motivele acestui recurs si pune concluzii."
    135. Alineatul 3 al articolului 339 va avea urmatorul cuprins:
    "Apelul impotriva incheierii date de presedintele judecatoriei se judeca de tribunal, iar apelul impotriva incheierii date de presedintele tribunalului sau al curtii de apel se judeca de completul instantei respective."
    136. Alineatul 3 al articolului 365 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta judecatoreasca va putea suspenda executarea hotararii arbitrale atacate cu actiune in anulare numai dupa depunerea unei cautiuni fixate de ea. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator."
    137. La capitolul I din Cartea a V-a se introduce sectiunea I, intitulata "Scopul si obiectul executarii silite", cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA I
    Scopul si obiectul executarii silite
    Art. 371^1
    Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de bunavoie.
    In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca legea nu prevede altfel.
    Executarea silita are loc pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.
    Art. 371^2
    Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau in luarea unei alte masuri admise de lege.
    In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.
    Art. 371^3
    Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca, potrivit legii, sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorilor.
    Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
    Art. 371^4
    Creditorul si debitorul pot conveni, in tot cursul executarii silite, ca aceasta sa se efectueze numai asupra veniturilor banesti ale debitorului.
    De asemenea, ei pot stabili ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca, in tot sau in parte, prin buna invoiala.
    Art. 371^5
    Executarea silita inceteaza daca:
    a) s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii; in acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, mentionand pe acesta stingerea totala a obligatiilor;
    b) nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri; in aceste cazuri, executorul va restitui creditorului titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata;
    c) creditorul a renuntat la executare;
    d) a fost desfiintat titlul executoriu.
    Art. 371^6
    In cazurile prevazute de art. 371^5 lit. b) se poate cere reluarea executarii silite, inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, daca se indica bunuri ce pot fi urmarite potrivit legii.
    Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun, daca acesta este un imobil. In acest caz, atat timp cat potrivit legii, poate avea loc reluarea executarii silite, nu se va putea dispune radierea somatiei inscrise potrivit dispozitiilor art. 497 alin. 2.
    Art. 371^7
    Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
    Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel.
    Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii.
    Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.
    Art. 371^8
    Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii la desfasurarea, potrivit legii, a executarii silite, cum sunt sumele cu titlu de cautiune ori de pret al bunurilor supuse vanzarii, se face numai la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc."
    138. Sectiunea I din capitolul I al Cartii a V-a devine sectiunea I^1 si se va intitula:
    "SECTIUNEA I^1
    Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu"
    139. Articolul 372 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 372
    Executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."
    140. Articolul 373 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 373
    Hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea ori, in cazul urmaririi bunurilor, de catre executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.
    Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel."
    141. Dupa articolul 373 se introduc articolele 373^1, 373^2, 373^3 si 373^4 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 373^1
    Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu dispune altfel. Executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu.
    Instanta incuviinteaza executarea silita prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.
    Dupa incuviintarea cererii instanta va alcatui un dosar privind executarea, la care executorul judecatoresc este obligat sa depuna cate un exemplar al fiecarui act de executare, in teren de 48 de ore de la efectuarea acestuia.
    Art. 373^2
    In cazurile prevazute de lege, precum si atunci cand executorul judecatoresc considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa-i acorde concursul la indeplinirea efectiva a executarii silite.
    La cererea instantei de executare sau a executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au datoria sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii.
    De asemenea, la cererea instantei de executare sau a executorului judecatoresc institutiile, bancile si orice alte persoane sunt obligate sa-i comunice de indata, in scris, datele si informatiile necesare realizarii executarii silite, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau a partii interesate instanta de executare poate lua masurile prevazute de art. 108^1 alin. 1 pct. 2 lit. f) si de art. 108^3.
    Instanta de executare si executorul judecatoresc sunt obligati sa asigure secretul informatiilor primite, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 373^3
    Incheierea prin care presedintele instantei judecatoresti respinge cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris, in cazurile prevazute de lege, poate fi atacata cu recurs de catre creditor. Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la pronuntare, pentru creditorul prezent, si de la comunicare, pentru cel lipsa.
    Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz.
    Art. 373^4
    Cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le reuneasca, dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat, iar daca executarile sunt in acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea, chiar daca ele au fost pornite de organe de executare diferite, in afara de cazul in care legea prevede altfel.
    Instanta se va pronunta prin incheiere si asupra cheltuielilor de executare.
    Desistarea, dupa conexare, a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inaintat."
    142. Alineatul 1 al articolului 374 va avea urmatorul cuprins:
    "Nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1, afara de incheierile executorii, de hotararile executorii provizoriu si de alte hotarari prevazute de lege, care se executa fara formula executorie."
    143. Alineatul 1 al articolului 377 va avea urmatorul cuprins:
    "Sunt hotarari definitive:
    1. hotararile date in prima instanta, potrivit legii, fara drept de apel;
    2. hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, daca judecata acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata;
    3. hotararile date in apel;
    4. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel."
    144. Alineatul 1 al articolului 379 va avea urmatorul cuprins:
    "Nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila."
    145. Dupa articolul 379 se introduce articolul 379^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 379^1
    In cazul in care s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept. Dispozitiile art. 404^1 - 404^3 sunt aplicabile."
    146. Articolul 380 se abroga.
    147. Dupa articolul 384 se introduce articolul 384^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 384^1
    In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu forta publica.
    In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea executorului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentionate la alin. 1. Instanta se pronunta de urgenta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin hotarare irevocabila si executorie."
    148. Alineatul 1 al articolului 385 va avea urmatorul cuprins:
    "Nici o executare nu se va putea face inainte de ora 6,00 si dupa ora 20,00."
    149. Articolul 386 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 386
    Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si nici in zilele nelucratoare stabilite potrivit legii, afara de cazurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de presedintele instantei de executare."
    150. Articolul 387 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 387
    In afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde urmatoarele:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. data emiterii somatiei si numarul dosarului de executare;
    3. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;
    4. aratarea titlului executoriu anexat in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita;
    5. termenul in care cel somat urmeaza sa-si execute de bunavoie obligatia prevazuta in titlul executoriu si aratarea consecintelor nerespectarii acesteia;
    6. semnatura si stampila organului de executare.
    Daca in termenul aratat in somatie debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita."
    151. Articolul 388 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 388
    Pentru toate actele de executare pe care se efectueaza, executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese-verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal;
    3. data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare;
    4. titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare;
    5. numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului urmaritor;
    6. locul, data si ora efectuarii actului de executare;
    7. masurile luate de executor sau constatarile acestuia;
    8. consemnarea explicatiilor si obiectiunilor participantilor la executare;
    9. alte mentiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor;
    10. mentionarea, cand este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori despre refuzul sau impiedicarea de a semna procesul-verbal;
    11. mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal, precum si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta;
    12. semnatura executorului, precum si, cand este cazul, a altor persoane interesate in executare sau care asista la efectuarea actului de executare;
    13. stampila executorului judecatoresc.
    Mentiunile de la pct. 2, 3, 4, 5, 7, 12 si 13 sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii."
    152. Articolul 390 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 390
    Dispozitiile art. 387 si 389 nu se aplica in cazurile cand legea incuviinteaza executarea fara somatie.
    De asemenea, nu se va notifica debitorului nici somatia, nici titlul executoriu, cand executarea se face potrivit art. 382."
    153. Articolul 391 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 391
    Incalcarea dispozitiilor art. 384, 385, 387 si 389 atrage anularea executarii."
    154. Sectiunea a IV-a "Pentru primirea cautiunii" din capitolul I al Cartii a V-a se va intitula:
    "SECTIUNEA a IV-a
    Despre cautiuni"
    155. Articolul 394 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 394
    Partea potrivnica va putea sa conteste solvabilitatea garantului si instanta va hotari de urgenta."
    156. Sectiunea a VI-a din capitolul I al Cartii a V-a va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a VI-a
    Contestatia la executare
    Art. 399
    Impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281^1, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege.
    Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.
    In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.
    Art. 400
    Contestatia se introduce la instanta de executare.
    Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare.
    Art. 400^1
    Impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare.
    Art. 401
    Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand:
    a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;
    b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;
    c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.
    Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in termen de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.
    Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut de alin. 2 nu-l impiedica pe cel de-al treilea sa-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii.
    Art. 402
    Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta, care se aplica in mod corespunzator. Partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.
    Hotararea pronuntata cu privire la contestatie se da fara drept de apel, cu exceptia hotararii pronuntate in temeiul art. 400^1 si al art. 401 alin. 2.
    Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa.
    Art. 403
    Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel.
    Daca bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.
    Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, in toate cazurile, se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat.
    In cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala, pana la solutionarea de catre instanta a cererii de suspendare prevazute de prezentul articol.
    Art. 404
    Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, anuleaza actul de executare contestat sau dispune indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi, anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.
    In cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 500.000 lei la 7.000.000 lei."
    157. Dupa sectiunea a VI-a din capitolul I al Cartii a V-a se introduce sectiunea a VI-a^1, intitulata "Intoarcerea executarii", cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a VI-a^1
    Intoarcerea executarii
    Art. 404^1
    In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.
    Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptatit.
    In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata in functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei cand isi gaseste aplicare art. 449.
    Art. 404^2
    In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii.
    Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a lua masura restabilirii situatiei anterioare executarii, aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul.
    Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiile alin. 1 si 2, cel indreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii.
    Art. 404^3
    Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecatoreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti, iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare executarii nu este prevazuta de lege ori, desi este prevazuta, nu s-a luat aceasta masura, ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevazuta de art. 404^2 alin. 3."
    158. Dupa sectiunea a VI-a^1 din capitolul I al Cartii a V-a se introduce sectiunea a VI-a^2, intitulata "Prescriptia dreptului de a cere executarea silita", cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a VI-a^2
    Prescriptia dreptului de a cere executarea silita
    Art. 405
    Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.
    Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.
    Prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.
    Art. 405^1
    Cursul prescriptiei se suspenda:
    a) in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune;
    b) pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent;
    c) atata timp cat debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire;
    d) in alte cazuri prevazute de lege.
    Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului urmaritor.
    Art. 405^2
    Cursul prescriptiei se intrerupe:
    a) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei;
    b) pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;
    c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, in conditiile art. 453 alin. 2;
    d) pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare;
    e) pe data depunerii cererii de reluare a executarii, in conditiile art. 371^6 alin. 1;
    f) in alte cazuri prevazute de lege.
    Dupa intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
    Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.
    Art. 405^3
    Dupa implinirea termenului de prescriptie creditorul poate cere repunerea in acest termen, numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea datorita unor motive temeinice.
    Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competenta, in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii."
    159. Capitolul II din Cartea a V-a se va intitula "Urmarirea silita asupra bunurilor mobile".
    160. Sectiunea I din capitolul II al Cartii a V-a se va intitula "Bunurile mobile care nu se pot urmari".
    161. Articolul 406 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 406
    Nu pot fi supuse executarii silite:
    a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
    b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
    c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
    d) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale."
    162. Articolul 407 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 407
    Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului nu pot fi supuse executarii silite decat numai in lipsa de alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.
    Daca debitorul se ocupa cu agricultura, nu vor fi urmarite, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, in afara de cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei."
    163. Articolul 408 se abroga.
    164. Articolul 409 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 409
    Salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:
    a) pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;
    b) pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
    Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.
    Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.
    Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.
    Urmarirea drepturilor mentionate la alin. 4 se va putea face in limita a 1/2 din cuantumul acestora.
    Sumele retinute potrivit alin. 1 - 4 se elibereaza sau se distribuie potrivit art. 562 si urmatoarele.
    Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii."
    165. Articolul 410 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 410
    Este nula orice urmarire sau cesiune facuta cu incalcarea dispozitiilor prezentei sectiuni."
    166. Sectiunea a II-a din capitolul II al Cartii a V-a se va intitula "Urmarirea bunurilor mobile".
    167. Articolul 411 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 411
    Daca in termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plateste suma datorata, executorul judecatoresc de pe langa instanta de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, chiar daca acestea sunt detinute de un tert.
    In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor, ca o data cu inmanarea somatiei sa se aplice si sechestrul.
    Executorul judecatoresc este obligat sa identifice si sa evalueze cu acordul partilor bunurile sechestrate, iar in caz contrar va solicita efectuarea unei expertize. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulatie. O copie de pe raportul de expertiza se comunica si debitorului.
    Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare, executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau degradate, precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei."
    168. Punctul 5 al articolului 416 va avea urmatorul cuprins:
    "5. descrierea bunurilor sechestrate si indicarea valorii fiecaruia, dupa aprecierea executorului judecatoresc, daca aceasta este cu putinta;"
    169. Articolul 417 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 417
    Procesul-verbal de sechestru se va semna de executorul judecatoresc si de toate persoanele care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare.
    Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se lasa debitorului sau la domiciliul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare."
    170. Articolul 418 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 418
    Din momentul sechestrarii bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea, sub sanctiunea unei amenzi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Dispozitiile art. 108^3 - 108^5 sunt aplicabile."
    171. Articolul 419 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 419
    Bunurile sechestrate se lasa, cu acordul creditorului, in custodia debitorului; in acest caz, debitorul poate folosi bunurile sechestrate, daca, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin intrebuintare.
    Daca exista pericolul ca debitorul sa instraineze, sa substituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate, executorul judecatoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor de la debitor.
    Daca debitorul refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum si in cazul ridicarii bunurilor, executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode, numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor.
    Sumele in lei sau in valuta, titlurile de valoare, obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, obiectele de arta, colectiile de valoare si altele asemenea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi, la unitati specializate. Cel care primeste bunurile in custodie semneaza procesul-verbal de sechestru.
    In toate cazurile, executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii."
    172. Articolul 420 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 420
    Obiectele sechestrate se vor putea stramuta cu incuviintarea executorului judecatoresc din locul unde se afla, pe cheltuiala partii interesate."
    173. Articolul 421 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 421
    In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul, acesta va avea dreptul la o remuneratie ce se va fixa de executorul judecatoresc, tinand seama de activitatea depusa. Remuneratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre creditorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite."
    174. Articolele 423 si 424 se abroga.
    175. Articolul 425 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 425
    Daca bunul ce se sechestreaza se afla in proprietate comuna sau asupra lui exista un drept de gaj ori privilegiu constituit in favoarea unei alte persoane, executorul judecatoresc, luand cunostinta despre acest drept, va instiinta acea persoana despre aplicarea sechestrului si o va cita la termenele fixate pentru vanzarea bunului respectiv."
    176. Articolul 427 se abroga.
    177. Articolul 428 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 428
    Debitorul sau o alta persoana interesata va putea solicita incetarea sau suspendarea urmaririi, numai daca depune valoarea ce i se cere sau, dupa caz, valoarea bunului reclamat, la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia organului de executare.
    Totodata, persoanele aratate la alin. 1 vor fi obligate sa inmaneze executorului judecatoresc pe langa recipisa de consemnare si o copie de pe cererea de suspendare sau de incetare a executarii silite, depusa la instanta competenta. Pana la solutionarea cererii de catre instanta urmarirea se va opri in tot sau in parte.
    Asupra cererii de incetare sau suspendare a executarii silite instanta de executare se va pronunta prin incheiere, potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala.
    In orice alt caz, urmarirea va continua, dispozitiile art. 399 si urmatoarele fiind insa aplicabile."
    178. Articolele 429 si 430 se abroga.
    179. Sectiunea a III-a din capitolul II al Cartii a V-a se va intitula "Vanzarea bunurilor mobile urmarite".
    180. Articolul 431 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 431
    Executorul judecatoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege.
    Executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate sa-i incuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechestrate. In acest caz, debitorul este obligat sa-l informeze in scris pe executor despre ofertele primite, indicand, dupa caz, numele sau denumirea si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus."
    181. Dupa articolul 431 se introduce articolul 431^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 431^1
    Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica, executorul judecatoresc, in termen de cel mult o zi de la intocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevazut la art. 431 alin. 2, va fixa data, ora si locul licitatiei."
    182. Articolul 432 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 432
    Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau, daca exista motive temeinice, in alt loc."
    183. Articolul 433 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 433
    Executorul judecatoresc il va instiinta pe debitor despre data, ora si locul vanzarii la licitatie."
    184. Articolul 434 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 434
    Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani, nici in mai mult de doua luni de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevazut la art. 431 alin. 2."
    185. Articolul 436 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 436
    De asemenea, daca bunurile sunt supuse pieirii sau stricaciunii, executorul judecatoresc va putea chiar din oficiu sa scurteze termenul de vanzare."
    186. Articolul 437 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 437
    Cu cel putin 3 zile inainte de tinerea licitatiei executorul judecatoresc va intocmi si va afisa publicatia de vanzare la locul licitatiei, la sediul organului de executare, al primariei de la locul vanzarii bunurilor si al instantei de executare, iar atunci cand apreciaza ca este necesar, vanzarea la licitatie va fi anuntata si intr-un ziar de larga circulatie.
    In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 1, la cererea partii interesate, instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la art. 108^1 alin. 1 pct. 2 lit. g) si de art. 108^3."
    187. Articolul 438 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 438
    Daca, din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti, data, locul sau ora vanzarii a fost schimbata de catre autoritatea competenta, se vor face alte publicatii si anunturi, potrivit art. 437."
    188. Articolul 439 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 439
    Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde data, ora si locul licitatiei, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vanzare, cu indicarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei, care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau, dupa caz, cel stabilit prin expertiza.
    Costul acestor publicatii si anunturi se va avansa de catre creditor in contul bunurilor urmarite."
    189. Dupa articolul 439 se introduce articolul 439^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 439^1
    Poate participa la licitatie orice persoana care, cel mai tarziu pana la inceperea vanzarii la licitatie publica, a consemnat la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecatoresc, cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere."
    190. Articolul 442 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 442
    Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executorul judecatoresc, care va oferi spre vanzare fiecare bun in parte sau mai multe bunuri impreuna, in functie de natura si destinatia lor."
    191. Articolul 443 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 443
    Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunturi, potrivit art. 439 alin. 1.
    Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti, acesta a fost singurul ofertant.
    Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. In toate cazurile, la pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit."
    192. Articolul 444 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 444
    Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata; la cererea sa, incuviintata de executorul judecatoresc, pretul se va putea depune in cel mult 5 zile.
    Daca pretul nu se va depune potrivit alin. 1, se va relua licitatia sau, dupa caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat si de cheltuielile facute pentru aceasta; sumele se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu si se vor retine cu precadere din suma depusa conform art. 439^1.
    Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate, pastrand dovada consemnarii. Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie."
    193. Articolul 445 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 445
    Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul de incepere a licitatiei.
    In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor, iar la urmarire nu participa alti creditori sau acestia se afla intr-un rang de preferinta inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune in contul pretului creanta sa, in tot sau in parte."
    194. Articolul 446 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 446
    Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi creantele ce se urmaresc, precum si toate cheltuielile de executare.
    Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care, in timpul acesteia, survine vreuna dintre situatiile prevazute de art. 371^5 sau, dupa caz, de art. 428."
    195. Articolul 447 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 447
    Dupa inchiderea licitatiei executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum si de adjudecatar.
    Executorul judecatoresc va elibera, sub semnatura sa, fiecarui adjudecatar in parte o dovada care va cuprinde data si locul licitatiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat si, dupa caz, a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit.
    Dovada eliberata fiecarui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vandute; in cazul titlurilor de credit nominative, adjudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau, in temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.
    In toate cazurile, predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pretului; pana la predare adjudecatarul suporta riscul pieirii bunului adjudecat."
    196. Articolul 448 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 448
    In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditiile prezentei sectiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul creantei sale la pretul prevazut de art. 443 alin. 1. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei, creditorul poate prelua bunul numai daca depune, in conditiile art. 444 alin. 1, suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei.
    Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. 1, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite de art. 563 si 564.
    Bunurile sechestrate, care nu au putut fi valorificate in conditiile prezentei sectiuni, raman indisponibilizate cel mult 6 luni de la data sechestrului. In cursul acestui termen executorul poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Daca nici dupa expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, ele se restituie debitorului."
    197. Articolul 449 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 449
    In cazul vanzarilor facute in conditiile prezentei sectiuni nu este admisibila nici o cerere de desfiintare a vanzarii impotriva tertului adjudecatar care a platit pretul, in afara de cazul in care a existat frauda din partea acestuia.
    Cand adjudecatar a fost creditorul, vanzarea va putea fi desfiintata, daca exista temei de nulitate."
    198. Articolele 450 si 451 se abroga.
    199. Sectiunea a V-a "Urmarirea si poprirea bunurilor miscatoare ale datornicului care sunt in mana celor de-al treilea" din capitolul II al Cartii a V-a se va intitula "Poprirea" si va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a V-a
    Poprirea
    Art. 452
    Sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
    Art. 453
    Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit.
    Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, infiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de indata ce hotararea este executorie potrivit legii.
    Art. 454
    Poprirea se infiinteaza fara somatie, prin adresa insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 452, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata.
    In adresa de poprire se va pune in vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit alin. 1 tert poprit, interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.
    In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura asiguratorie si nu a fost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu, se va comunica tertului poprit copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de art. 456.
    Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va inceta daca debitorul consemneaza, cu afectatiune speciala, intreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmaritor. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care va instiinta de indata pe tertul poprit.
    Art. 455
    In cazurile prevazute de art. 453 alin. 2 poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca la o alta unitate sau este pensionat. In aceste cazuri, unitatea de la care pleaca debitorul va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului competent de ocrotire sociala care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.
    Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca, ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. 1.
    Art. 456
    In termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:
    a) sa consemneze suma de bani sau, dupa caz, sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului, in cazul popririi prevazute la art. 453 alin. 1;
    b) sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul popririlor prevazute de art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului.
    Daca sunt infiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. 1, comunicand, dupa caz, executorului ori creditorilor aratati la lit. a) si b) din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare in parte.
    Art. 457
    In cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se infiinteaza potrivit art. 453.
    La data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele provenite din incasarile viitoare sunt indisponibilizate in masura necesara realizarii creantei. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu tertul poprit nu va face nici o alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel.
    Dispozitiile alin. 2 sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se infiinteaza asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile ce se afla in pastrare la unitati specializate.
    Art. 458
    Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, numai dupa implinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume.
    Creditorilor care nu locuiesc sau nu-si au sediul in localitatea unde functioneaza executorul, acesta le va trimite sumele platite de tertul poprit pe cheltuiala debitorului.
    Art. 459
    In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele cuvenite creditorilor depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului, tertul poprit, in termenul prevazut de art. 458 alin. 1, va retine si va consemna suma urmaribila si va depune dovada consemnarii la executorul judecatoresc. Distribuirea se va face potrivit dispozitiilor art. 562 - 571.
    Art. 460
    Daca tertul poprit nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.
    Instanta va cita creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, iar in caz contrar, va hotari desfiintarea popririi. Tertul poprit, care, cu rea-credinta, a refuzat sa-si indeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeasi hotarare, cu o suma cuprinsa intre 2.000.000 lei si 10.000.000 lei.
    Daca sumele sunt datorate periodic, poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta, cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scadente.
    Dupa validarea popririi tertul poprit va proceda, dupa caz, la consemnarea sau plata prevazuta la art. 456. In caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silita se va face impotriva tertului poprit, pe baza hotararii de validare care constituie titlu executoriu.
    Art. 461
    Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozitiilor sectiunii III din prezentul capitol, tinand seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri, precum si la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit art. 562 - 571."
    200. Articolele 461^1 si 462 se abroga.
    201. Capitolul III din Cartea a V-a se va intitula "Urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini" si va cuprinde articolele 463, 464, 465, 466, 469 si 470.
    202. Articolul 463 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 463
    Fructele neculese si recoltele prinse de radacini, care sunt ale debitorului, nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii; ele se pot insa sechestra potrivit art. 591 si urmatoarele."
    203. Articolul 466 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 466
    Dispozitiile art. 415 - 419, 421 si 422 se aplica in mod corespunzator."
    204. Articolele 467 si 468 se abroga.
    205. Articolul 469 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 469
    Executorul judecatoresc va hotari, dupa caz, vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese."
    206. Articolul 470 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 470
    Dispozitiile art. 437 si urmatoarele, precum si ale art. 562 - 571 se aplica in mod corespunzator."
    207. Articolele 471 - 487 se abroga.
    208. Capitolul IV al Cartii a V-a se va intitula "Urmarirea silita asupra bunurilor imobile" si va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Urmarirea silita asupra bunurilor imobile

    SECTIUNEA I
    Bunuri imobile care pot fi urmarite
    Art. 488
    Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile.
    Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil, precum si dreptul de superficie.
    Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai o data cu fondul dominant caruia ii profita.
    Art. 489
    Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe corpuri de proprietate in intregimea lor.
    Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distincta de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente, precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile.
    Art. 490
    Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii imobilului, prevazute de Codul civil.
    Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul.
    Art. 491
    Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.
    Dispozitiile alin. 1 nu impiedica executarea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.
    Art. 492
    Creditorul ipotecar poate urmari in acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului sau.
    In cazul in care se urmareste un imobil ipotecat instrainat, dobanditorul acestui bun, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecara, poate sa ceara instantei de executare urmarirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie, aflate in posesiunea debitorului principal. Pana la solutionarea cererii urmarirea imobilului ipotecat este suspendata.
    Contestatia prin care dobanditorul se opune la scoaterea la vanzare se va putea face numai in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii biroului de carte funciara prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a somatiei de incepere a urmaririi silite.
    Art. 493
    Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora.
    Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lor din imobilul aflat in coproprietate, fara a mai fi necesar sa ceara imparteala.

    SECTIUNEA a II-a
    Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie
    Art. 494
    Imobilele urmarite silit se valorifica prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege. Dispozitiile art. 431 sunt aplicabile.
    Art. 495
    In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vanzare prin licitatie publica se va indeplini pentru fiecare bun in parte.
    Art. 496
    In vederea identificarii imobilului urmarit, executorul judecatoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta si va incheia un proces-verbal de situatie. Procesul-verbal va cuprinde, pe langa datele prevazute la art. 504 alin. 1 pct. 1 - 3, 5, 6 si 14, si descrierea cat mai amanuntita a imobilului urmarit.
    Art. 497
    Dupa intocmirea procesului-verbal de situatie executorul va soma pe debitor ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilelor cuprinse in acest proces-verbal. Somatia de plata ce va fi comunicata debitorului va cuprinde pe langa cele aratate de art. 387 si datele de identificare a imobilului cuprinse in procesul-verbal de situatie, precum si mentiunea ca s-a luat masura inscrierii in cartea funciara.
    Executorul va lua masuri ca somatia prevazuta la alin. 1 sa fie inscrisa in cartea funciara.
    Cand se urmaresc mai multe imobile, inscrise la acelasi sau la birouri de carte funciara diferite, pentru o creanta garantata, cu ipoteca colectiva, somatia se va inainta biroului de carte funciara la care este inscrisa ipoteca principala, care, dupa ce a savarsit notarile prevazute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sale biroului de carte funciara secundara.
    Din momentul notarii somatiei in cartea funciara orice act de instrainare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmarit este inopozabil, afara de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau dobanditorul imobilului a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.
    Art. 498
    Inchirierile sau arendarile, precum si cesiunile de venituri facute de debitor sau detinator dupa data inscrierii somatiei aratate la art. 497 alin. 1 nu vor fi opozabile creditorului urmaritor sau adjudecatarului.
    Inchirierile sau arendarile anterioare inscrierii somatiei sunt opozabile, in conditiile legii, atat creditorilor urmaritori, cat si adjudecatarului.
    Chiriile sau arenzile platite debitorului urmarit inainte de scadenta nu pot fi opuse creditorilor urmaritori sau adjudecatarului decat daca sunt constatate prin act scris cu data certa.
    Art. 499
    Dupa primirea somatiei debitorul poate cere instantei de executare, in termen de 10 zile de la comunicare, sa-i incuviinteze ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile imobilului urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.
    Instanta sesizata potrivit alin. 1 va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin incheiere irevocabila. In caz de admitere a cererii debitorului, instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare.
    Pentru motive temeinice creditorul poate solicita instantei reluarea urmaririi inainte de expirarea termenului de 6 luni, dispozitiile alin. 2 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a III-a
    Vanzarea la licitatie
    Art. 500
    Daca in termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va incepe procedura de vanzare.
    Executorul va stabili de indata pretul imobilului, iar in cazul in care considera necesar va cere parerea unui expert. Dispozitiile art. 411 alin. 3 sunt aplicabile.
    Totodata, executorul va cere biroului de carte funciara sa-i comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului.
    Separat de pretul imobilului se va determina prin expertiza si valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, daca aceste drepturi au fost intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci; in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara se va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara, iar daca nu este inscrisa, ea se va stabili, cand este cazul, prin expertiza.
    Art. 501
    Dupa emiterea somatiei si in tot cursul executarii silite executorul judecatoresc poate numi un administrator-sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit, precum incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare si apararea in litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru.
    Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica.
    Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate si va depune recipisa la executor.
    Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul, executorul ii va fixa drept remuneratie o suma, tinand seama de activitatea depusa, stabilind totodata si modalitatea de plata.
    Art. 502
    In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricarei persoane interesate, poate fi revocat de catre executorul judecatoresc.
    De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare.
    Art. 503
    Daca debitorul nu are alt mijloc de existenta decat veniturile imobilului urmarit, la cererea acestuia, executorul judecatoresc, prin proces-verbal, poate sa-i fixeze o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale.
    Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc cei interesati se pot adresa instantei de executare. Instanta va cita partile in termen scurt, in camera de consiliu, si va hotari prin incheiere irevocabila.
    Art. 504
    In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare a acestuia, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numarul dosarului de executare;
    3. numele si calitatea executorului;
    4. numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
    5. titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara;
    6. identificarea imobilului si descrierea lui sumara;
    7. pretul la care a fost evaluat imobilul;
    8. mentiunea, daca va fi cazul, ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, si ca, in cazul in care aceste creante nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel prevazut de art. 509 alin. 3 si 4;
    9. data, ora si locul vanzarii la licitatie;
    10. invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-l anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare;
    11. invitatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen, sa prezinte oferte de cumparare;
    12. mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul;
    13. data afisarii publicatiei de vanzare;
    14. semnatura si stampila executorului judecatoresc.
    Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia.
    Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al instantei de executare, la locul unde se afla imobilul urmarit, la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul, precum si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul.
    Executorul judecatoresc, la cererea celui interesat, va anunta vanzarea la licitatie si intr-un ziar de larga circulatie.
    Debitorul va fi instiintat despre data, ora si locul vanzarii.
    Dispozitiile art. 439 alin. 2 sunt aplicabile.
    Art. 505
    In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie, o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se depune si la parchetul de pe langa instanta de executare.
    Art. 506
    Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.
    Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta la alin. 1 creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564.
    De asemenea, sunt dispensate de cautiunea prevazuta la alin. 1 persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.
    Art. 507
    Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc, daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. In comune vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul.
    Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.
    Art. 508
    Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.
    Daca mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeasi ipoteca sau daca corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecatoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor, ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcela in parte.
    In cazul cand corpurile de proprietate sau parcelele se vand separat, ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor, iar in lipsa unei asemenea mentiuni, va fi stabilita de executor.
    Art. 509
    Licitatia incepe prin citirea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la acea data.
    Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea potrivit art. 500 alin. 2 sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret.
    Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitatie sau servitute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau, in lipsa, de la cel fixat in publicatie, scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. 500 alin. 4.
    Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. 3 nu s-a putut obtine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior, socotite dupa datele din cartea funciara, executorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi; in acest caz, strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare, fara scaderea aratata in alin. 3.
    In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o noua publicatie in conditiile art. 504 alin. 3. La acest termen licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
    Art. 510
    Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor art. 509. La pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit.
    In toate cazurile, creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
    Art. 511
    Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul fiecarei licitatii. In procesul-verbal vor fi mentionati toti cei care au participat la licitatie, sumele oferite de fiecare participant, precum si adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor si de adjudecatar.
    Art. 512
    Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii, tinandu-se seama de cautiunea depusa in contul pretului.
    Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile art. 563 si 564, el va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma necesara pentru plata creantelor lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.
    Art. 513
    Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.
    Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.
    Suma datorata potrivit alin. 1 si 2 de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din cautiunea depusa.
    Art. 514
    Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licitatie, executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti, procedand, cand este cazul, potrivit dispozitiilor art. 513 alin. 3.
    Art. 515
    La cererea adjudecatarului, executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans.

    SECTIUNEA a IV-a
    Actul de adjudecare
    Art. 516
    Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut de art. 515, daca imobilul a fost vandut cu plata in rate, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numele si calitatea executorului;
    3. numarul si data procesului-verbal de licitatie;
    4. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si adjudecatarului;
    5. pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;
    6. mentiunea, daca este cazul, ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, ori, dupa caz, liber de aceste drepturi, in conditiile prevazute de art. 509 alin. 3 si 4;
    7. datele de identificare a imobilului;
    8. mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara;
    9. mentiunea ca, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;
    10. semnatura si stampila executorului, precum si semnatura adjudecatarului.
    Art. 517
    Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobanditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara.
    In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, executorul va inainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciara pentru a inscrie in cartea funciara interdictia de instrainare si grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii corespunzatoare.
    Executorul va preda, totodata, un exemplar al actului de adjudecare creditorului urmaritor, care ii va servi ca titlu executoriu impotriva cumparatorului, daca acesta nu plateste diferenta de pret.

    SECTIUNEA a V-a
    Efectele adjudecarii
    Art. 518
    Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la aceasta data adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, datoreaza dobanzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului.
    Prin intabulare adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul vandut, potrivit regulilor de carte funciara.
    De la data intabularii imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta, creditorii putandu-si realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.
    Ipotecile si celelalte sarcini reale se vor radia din oficiu, afara de cele pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute de art. 509 alin. 4, toate notarile facute cu urmarirea silita, precum si interdictia de instrainare sau de grevare, daca exista.
    Daca imobilul a fost cumparat cu plata pretului in rate, cumparatorul nu il va putea instraina sau greva, fara incuviintarea creditorilor urmaritori, inainte de plata integrala a pretului.
    Art. 519
    Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobil raman in fiinta sau, dupa caz, inceteaza, potrivit legii.
    Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispozitiilor art. 498 alin. 3.

    SECTIUNEA a VI-a
    Dispozitii speciale
    Art. 520
    Orice cerere de evictiune, totala sau partiala, privind imobilul adjudecat se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva disparutilor, minorilor si persoanelor puse sub interdictie.
    Art. 521
    In cazul in care cererea de evictiune este introdusa inainte de imparteala pretului de adjudecare, instanta de executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea sa suspende, cu sau fara cautiune, imparteala pretului pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune.
    Art. 522
    Daca a fost evins total sau partial, adjudecatarul il poate actiona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit.
    In masura in care nu se poate indestula de la debitor, adjudecatarul ii poate actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare, in limita sumei incasate de acestia.
    Art. 523
    In tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile, debitorul sau alta persoana interesata poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare, consemnand la dispozitia creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare.
    Dispozitiile art. 428 alin. 2 - 4 se aplica in mod corespunzator.
    In cazul in care cererea este admisa, instanta, cu acordul debitorului, va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului."
    209. Articolele 524 - 561 se abroga.
    210. Capitolul V din Cartea a V-a se va intitula "Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita" si va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 5
    Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita

    Art. 562
    Suma de bani realizata prin executarea silita se elibereaza creditorului urmaritor pana la acoperirea integrala a drepturilor sale, iar suma ramasa disponibila se preda debitorului.
    Art. 563
    In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:
    a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor;
    b) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;
    c) creantele rezultand din obligatia de intretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
    d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    e) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;
    f) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;
    g) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;
    h) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
    i) alte creante.
    In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.
    Art. 564
    Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. a).
    Art. 565
    Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei principale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante.
    Art. 566
    In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmaritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic, iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau veniturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate, executorul judecatoresc sau partea interesata va sesiza instanta in circumscriptia careia se face executarea. Instanta va stabili suma globala cu care creditorul va participa la distribuirea sumei realizate prin urmarire. Incheierea se da cu citarea partilor si este supusa numai recursului.
    Daca debitorul a decedat si se constata ca, in raport cu numarul mostenitorilor, locul unde acestia se gasesc, modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari, plata in rate a creantelor este greu de realizat, instanta poate, la cererea creditorului, sa procedeze potrivit alin. 1, stabilind suma totala ce se cuvine creditorului, precum si suma pe care o va plati fiecare mostenitor in parte.
    Art. 567
    Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plati potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563.
    Daca conditia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenita decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in cazul indeplinirii conditiei.
    Daca conditia este suspensiva, suma cuvenita creditorului va fi distribuita creditorilor care vin dupa acesta, daca acestia vor da o cautiune sau vor constitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplinire a conditiei.
    In cazul in care creditorii prevazuti la alin. 2 si 3 nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca, suma se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni pana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive.
    Art. 568
    Daca creanta este afectata de un termen suspensiv, aceasta se va plati chiar daca termenul nu s-a implinit. Cand o astfel de creanta este fara dobanda, plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita pana la implinirea termenului. Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca scaderea, partea sa se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru a fi eliberata la implinirea termenului.
    Art. 569
    Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare se poate face numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, cand executorul va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.
    In cazul valorificarii bunurilor grevate de un drept de gaj ori ipoteca sau de alte drepturi reale dobandite dupa inscrierea vreunei garantii reale asupra acestor bunuri, despre care a luat cunostinta in conditiile art. 425 ori art. 500 alin. 3, executorul este obligat sa incunostinteze din oficiu pe creditorii in favoarea carora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.
    In acest caz, titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitatie si servitute, stinse prin adjudecare, vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi inscrise in cartea funciara, iar daca nu este inscrisa, cu valoarea determinata potrivit art. 500 alin. 4, care poate fi contestata in conditiile art. 570 alin. 2.
    Art. 570
    Despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va intocmi de indata un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate care sunt prezente.
    Cel nemultumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului sa consemneze obiectiile sale in procesul-verbal, care poate fi contestat in termen de 3 zile. Contestatia suspenda de drept eliberarea sau, dupa caz, distribuirea. Judecata ei se face de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor.
    Art. 571
    Dupa intocmirea procesului-verbal prevazut de art. 570 alin. 1 nici un creditor nu mai este in drept sa ceara a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita."
    211. Capitolul VI din Cartea a V-a se va intitula "Predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face" si va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face

    SECTIUNEA I
    Dispozitii comune
    Art. 572
    In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in predarea unui bun ori a folosintei acestuia, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.
    Art. 573
    Daca creditorul justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor, ca executarea silita a obligatiilor prevazute la art. 572 sa se faca de indata, fara somatie.
    Art. 574
    Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma prin hotarare data cu citarea partilor.
    Hotararea este executorie si este supusa recursului. Suspendarea executarii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile art. 428 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Pe baza cererii prevazute la alin. 1 instanta va putea infiinta masuri asiguratorii.

    SECTIUNEA a II-a
    Predarea silita a bunurilor mobile
    Art. 575
    Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitate si cantitate, nu-si indeplineste obligatia in termen de o zi de la primirea somatiei, predarea lui se va face prin executare silita.
    Art. 576
    In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 575, executorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.
    Art. 577
    Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 388, un proces-verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare stabilite in sarcina debitorului.

    SECTIUNEA a III-a
    Predarea silita a bunurilor imobile
    Art. 578
    Daca partea obligata sa paraseasca ori sa predea un imobil nu-si indeplineste aceasta obligatie in termen de 5 zile de la primirea somatiei, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobilul va fi predat celui indreptatit.
    Art. 579
    In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 578, executorul judecatoresc va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice, punand pe creditor in drepturile sale.
    Art. 580
    Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobile ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului.
    Art. 580^1
    Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei sectiuni executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 577 fiind aplicabile.

    SECTIUNEA a IV-a
    Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
    Art. 580^2
    Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.
    Art. 580^3
    Daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanta sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda civila de la 200.000 lei la 500.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.
    Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese. Dispozitiile art. 574 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 580^4
    Dispozitiile prevazute in sectiunea de fata sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face.
    Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alte persoane, daca este cazul, pe socoteala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obligatiei de a nu face.
    Art. 580^5
    In cazurile prevazute de art. 580^2 si 580^4, daca debitorul se opune la executarea obligatiei de catre creditor, acesta va putea obtine, prin intermediul executorului judecatoresc, concursul organelor de politie, jandarmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz."
    212. Cartea a VI-a se va intitula "Proceduri speciale"
    213. Alineatul 3 al articolului 581 va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor si chiar atunci cand exista judecata asupra fondului. Judecata se face de urgenta si cu precadere. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare".
    214. Articolul 582 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 582
    Ordonanta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.
    Instanta de recurs poate suspenda executarea pana la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.
    Recursul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amanarea pronuntarii si redactarea ordonantei sunt aplicabile.
    Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie."
    215. Alineatul 3 al articolului 584 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. 1 si 2, se va trece la refacerea ei de catre instanta de apel, potrivit dispozitiilor art. 583."
    216. Alineatul 4 al articolului 584 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca dosarul, inclusiv hotararea, nu se poate reface nici potrivit alin. 3, instanta de apel va judeca din nou pricina in fond. Pentru judecata din nou a cauzei, partile sunt obligate sa faca dovada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare judecatoreasca. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati."
    217. Articolul 585 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 585
    Instanta care a pronuntat hotararea disparuta va proceda in toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozitiilor art. 583 si 584.
    Daca in cursul judecatii a fost gasita hotararea disparuta, cererea va fi respinsa.
    De asemenea, daca ulterior judecatii hotararea disparuta a fost gasita, hotararea refacuta potrivit dispozitiilor aratate la alin. 1 va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o."
    218. Capitolul IV din Cartea a VI-a se va intitula "Masurile asiguratorii" si va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Masurile asiguratorii

    SECTIUNEA I
    Sechestrul asigurator
    Art. 591
    Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta.
    Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scris, daca dovedeste ca a intentat actiune si depune, o data cu cererea de sechestru, o cautiune de jumatate din valoarea reclamata.
    Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este exigibila, in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea. In aceste cazuri, creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii prevazute de alin. 1 si sa depuna o cautiune al carei cuantum va fi fixat de catre instanta.
    Art. 592
    Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care judeca procesul.
    Instanta va decide de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere executorie, fixand totodata, daca este cazul, cuantumul cautiunii si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. Incheierea este supusa numai recursului, in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor.
    Dispozitiile art. 581 alin. 3 privitoare la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica atat la solutionarea cererii, cat si la judecarea recursului.
    Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiintarea de drept a sechestrului. Aceasta se constata prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor.
    Art. 593
    Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.
    In cazul bunurilor mobile, executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei.
    Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cartea funciara. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv.
    Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel interesat va putea face contestatie.
    Art. 594
    Daca debitorul va da, in toate cazurile, garantie indestulatoare, instanta va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurator. Cererea se solutioneaza in camera de consiliu, de urgenta si cu citarea in termen scurt a partilor, prin incheiere supusa numai recursului in termen de 5 zile de la pronuntare. Recursul se judeca de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 592 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 595
    In cazul in care cererea principala, in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie, a fost anulata, respinsa sau perimata prin hotarare irevocabila, debitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. Asupra cererii instanta se pronunta prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor. Dispozitiile art. 593 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 596
    Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa ce creditorul a obtinut titlul executoriu.

    SECTIUNEA a II-a
    Poprirea asiguratorie
    Art. 597
    Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, in conditiile stabilite de art. 591.
    Dispozitiile art. 592 - 595 se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a III-a
    Sechestrul judiciar
    Art. 598
    Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosintei sau administrarii unui bun proprietate comuna, instanta competenta pentru judecarea cererii principale va putea sa incuviinteze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.
    Art. 599
    Se va putea, de asemenea, incuviinta sechestrul judiciar, chiar fara a exista proces:
    1. asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa;
    2. asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul sau actual;
    3. asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului, cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice sa banuiasca ca debitorul va fugi ori sa se teama de sustrageri sau deteriorari.
    In aceste cazuri, competenta este instanta in circumscriptia careia se afla bunul.
    Art. 600
    Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta, cu citarea partilor. In caz de admitere, instanta va putea sa oblige pe reclamant la darea unei cautiuni, iar in cazul bunurilor imobile se va proceda potrivit art. 593 alin. 3. Incheierea este supusa numai recursului, in termen de 5 zile de la pronuntare. Dispozitiile art. 592 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate de parti de comun acord, iar in caz de neintelegere, unei persoane desemnate de instanta, care va putea fi chiar detinatorul bunului. In acest scop, executorul judecatoresc se va deplasa la locul situarii bunului ce urmeaza a fi pus sub sechestru si-l va da in primire, pe baza de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal va fi inaintat si instantei care a incuviintat masura.
    Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si administrare, va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu caracter curent, precum si cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit.
    Daca administrator-sechestru a fost numita o alta persoana decat detinatorul, instanta va fixa, pentru activitatea depusa, o suma drept remuneratie, stabilind totodata si modalitatile de plata.
    Art. 601
    In cazuri urgente, presedintele instantei va putea numi, prin incheiere irevocabila data fara citarea partilor, un administrator provizoriu pana la solutionarea cererii de sechestru judiciar."
    219. Alineatul 1 al articolului 612 va avea urmatorul cuprins:
    "Cererea de divort va cuprinde, pe langa cele prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, numele copiilor minori nascuti din casatorie sau care se bucura de situatia legala a copiilor nascuti din casatorie."
    220. Alineatul 6 al articolului 612 va avea urmatorul cuprins:
    "Interogatoriul nu poate fi cerut pentru dovedirea motivelor de divort."
    221. Articolele 643 - 673 se abroga.
    222. Dupa capitolul VII din Cartea a VI-a se introduce capitolul VII^1, intitulat "Procedura impartelii judiciare", cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 7^1
    Procedura impartelii judiciare

    Art. 673^1
    Judecarea oricarei cereri de imparteala privind bunuri asupra carora partile au un drept de proprietate comuna se face cu procedura prevazuta in capitolul de fata, in afara cazurilor in care legea stabileste o alta procedura.
    Art. 673^2
    Reclamantul este obligat sa arate in cerere persoanele intre care urmeaza a avea loc imparteala, titlul pe baza caruia se cere imparteala, toate bunurile supuse impartelii, evaluarea lor, locul unde acestea se afla, precum si persoana care le detine sau le administreaza.
    Art. 673^3
    La prima zi de infatisare, daca partile sunt prezente, instanta le va cere declaratii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse impartelii si va lua act, cand este cazul, de recunoasterile si acordul lor cu privire la existenta bunurilor, locul unde se afla si valoarea acestora.
    Art. 673^4
    In tot cursul procesului instanta va starui ca partile sa imparta bunurile prin buna invoiala.
    Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor, instanta va hotari potrivit invoielii lor. Imparteala se poate face prin buna invoiala si daca printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdictie, insa numai cu incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare, precum si, daca este cazul, a ocrotitorului legal.
    In cazul in care intelegerea priveste impartirea numai a anumitor bunuri, instanta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala, continuand procesul pentru celelalte bunuri.
    Dispozitiile art. 271 - 273 sunt aplicabile.
    Art. 673^5
    Daca partile nu se invoiesc, instanta va stabili bunurile supuse impartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii. Daca se imparte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinile mostenirii.
    Instanta va face imparteala in natura. In temeiul celor stabilite potrivit alin. 1, ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. In cazul in care loturile nu sunt egale in valoare, ele se intregesc printr-o suma de bani.
    Art. 673^6
    Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare, evaluare si altele asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o incheiere prin care va stabili elementele aratate la art. 673^5 alin. 1, intocmind in mod corespunzator minuta prevazuta de art. 258. Prin aceeasi incheiere instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor.
    Raportul de expertiza va arata evaluarea si criteriile avute in vedere la stabilirea acesteia, va indica daca bunurile pot fi comod partajabile in natura si in ce mod anume, propunand loturile ce urmeaza sa fie atribuite.
    Art. 673^7
    In cazul in care, dupa pronuntarea incheierii prevazute de art. 673^6 alin. 1, dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala, se constata ca exista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impartelii, fara ca, privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri, sa fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanta va putea da o noua incheiere, care va cuprinde, dupa caz, si coproprietarii sau bunurile omise. In aceleasi conditii instanta poate, cu consimtamantul tuturor coproprietarilor, sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit.
    Art. 673^8
    Incheierile prevazute la art. 673^6 alin. 1 si art. 673^7 pot fi atacate cu apel mai inainte de pronuntarea hotararii, daca apelul priveste stabilirea calitatii de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia ori masa bunurilor supuse impartelii. Daca aceste incheieri nu au fost atacate in ceea ce priveste stabilirea calitatii de coproprietar, cota-parte cuvenita fiecaruia ori masa bunurilor supuse impartelii, ele nu mai pot fi supuse apelului o data cu hotararea asupra fondului procesului.
    Art. 673^9
    La formarea si atribuirea loturilor instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, inainte de a se cere imparteala, au facut constructii, imbunatatiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.
    Art. 673^10
    In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibila sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica, la cererea unuia dintre coproprietari, instanta, prin incheiere, ii poate atribui provizoriu intregul bun. Daca mai multi coproprietari cer sa li se atribuie bunul, instanta va tine seama de criteriile prevazute la art. 673^9. Prin incheiere ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa depuna sumele ce reprezinta cotele-parti cuvenite celorlalti coproprietari.
    Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul depune, in termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin hotararea asupra fondului procesului, ii va atribui bunul.
    In cazul in care coproprietarul nu depune in termen sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta va putea atribui bunul altui coproprietar, in conditiile prezentului articol.
    La cererea unuia dintre coproprietari instanta, tinand seama de imprejurarile cauzei, pentru motive temeinice, va putea sa-i atribuie bunul direct prin hotararea asupra fondului procesului, stabilind totodata sumele ce se cuvin celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca.
    Art. 673^11
    In cazul in care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, desi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au depus, in termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin incheiere, va dispune vanzarea bunului, stabilind totodata daca vanzarea se va face de catre parti prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc.
    Daca s-a dispus ca vanzarea bunului sa se faca de parti prin buna invoiala, instanta va stabili si termenul in care aceasta va fi efectuata. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni. La implinirea termenului partile vor prezenta instantei dovada vanzarii.
    In cazul in care vanzarea prin buna invoiala nu se realizeaza in termenul prevazut de alin. 2, instanta, prin incheiere, va dispune ca vanzarea sa fie efectuata de executorul judecatoresc.
    Incheierile prevazute in prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Daca nu au fost astfel atacate, aceste incheieri nu mai pot fi supuse apelului o data cu hotararea asupra fondului procesului.
    Art. 673^12
    Dupa ramanerea irevocabila a incheierii prin care s-a dispus vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc, acesta va proceda la efectuarea vanzarii la licitatie publica.
    Executorul va fixa termenul de licitatie, care nu va putea depasi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile, socotite de la data primirii incheierii, si va instiinta coproprietarii despre data, ora si locul vanzarii.
    Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare cu cel putin 5 zile inainte de acel termen.
    In cazul vanzarii unui bun imobil, executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de licitatie.
    Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret oferit de participantii la licitatie.
    Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile capitolelor II, III si IV din Cartea a V-a privind vanzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile.
    Art. 673^13
    La cererea uneia dintre parti instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. 673^11.
    Art. 673^14
    In toate cazurile, asupra cererii de imparteala instanta se va pronunta prin hotarare.
    Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti, precum si cele rezultate din vanzare vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui coproprietar.
    In cazul in care imparteala nu se poate realiza in nici una dintre modalitatile prevazute de lege, instanta va hotari inchiderea dosarului."
    223. Articolele 692 - 697 se abroga.
    224. In Cartea a VI-a, dupa articolul 720 se introduce capitolul XIV, intitulat "Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala", cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 14
    Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala

    Art. 720^1
    In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.
    In scopul aratat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversa, comunicandu-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de primire.
    Data convocarii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.
    Rezultatul concilierii se va consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti.
    Inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. 2, dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 30 de zile se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
    Art. 720^2
    In procesele si cererile in materie comerciala partile sau reprezentantii lor pot fi asistati de experti ori de alti specialisti.
    Art. 720^3
    Cererea de chemare in judecata va cuprinde:
    a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;
    b) numele si calitatea celui care angajeaza partea si ale celui care o reprezinta in litigiu, anexandu-se dovada calitatii;
    c) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare;
    d) motivele de fapt si de drept, precum si probele pe care se intemeiaza cererea;
    e) semnatura partii sau a reprezentantului acesteia, dupa caz.
    La cererea de chemare in judecata se vor anexa copii certificate de pe toate inscrisurile pe care reclamantul isi intemeiaza pretentiile, mentionandu-se care dintre aceste inscrisuri au fost comunicate in conditiile prevazute de art. 720^1 alin. 2.
    Art. 720^4
    La primirea cererii de chemare in judecata potrivit art. 114, cand este cazul, reclamantului i se va pune in vedere sa depuna orice act invocat in sustinerea cererii, care nu a fost comunicat paratului la convocarea pentru conciliere.
    Paratul va fi citat cu mentiunea ca este obligat sa depuna intampinare la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata, iar in procesele urgente, cu cel putin 3 zile. Intampinarea va avea cuprinsul prevazut de art. 115, mentionandu-se si datele aratate la art. 720^3 alin. 1 lit. a) si b).
    Judecatorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si, cand este cazul, vor lua masuri de refacere a acestor proceduri, precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen.
    Incheierea privind luarea masurilor prevazute de art. 114^1 alin. 6, in cazul proceselor si cererilor in materie comerciala, poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, daca a fost data cu citarea partilor, si de la comunicare, daca a fost data fara citarea lor.
    Art. 720^5
    Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului derivand din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventionala. In cazul litigiilor prevazute de art. 720^1 nu este necesara o alta incercare de conciliere.
    Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata si va fi introdusa in cadrul termenului prevazut pentru depunerea intampinarii.
    In cazul in care paratul a introdus cerere reconventionala, reclamantul va depune intampinare pana la prima zi de infatisare. La cererea partii interesate, instanta, tinand seama de complexitatea cauzei, poate fixa un termen scurt pentru completarea intampinarii, precum si pentru studierea acesteia de catre parat.
    Art. 720^6
    Procesele si cererile in materie comerciala se judeca cu precadere. Instanta este datoare sa asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor si obligatiilor procesuale ale partilor, precum si desfasurarea cu celeritate a procesului.
    Cand procedura de citare este legal indeplinita, judecata, chiar si asupra fondului, poate continua in sedinta publica sau in camera de consiliu, in ziua urmatoare sau la termene scurte, succesive, date in cunostinta partilor. La aceste termene instanta poate stabili, pentru parte sau pentru cel care o reprezinta, indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri, relatii scrise, raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 222, asistarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor, precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei.
    Pentru motive temeinice, alte termene se vor acorda numai in cazul in care judecata nu poate continua potrivit alin. 2.
    Art. 720^7
    In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor. Intelegerea se constata prin hotarare irevocabila si executorie.
    Art. 720^8
    Hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii si sunt supuse numai recursului.
    Art. 720^9
    Pentru hotararea judecatoreasca data in materie comerciala, care se aduce la indeplinire prin executare silita, hotararea redactata potrivit art. 261 alin. 1 si 2, purtand mentiunea ca este irevocabila, constituie titlu executoriu, fara efectuarea altor formalitati.
    Art. 720^10
    Litigiile privind desfasurarea activitatii in scopul privatizarii prin instrainare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societatilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat, precum si litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul acestei activitati se solutioneaza de catre instantele care au competenta de judecata a proceselor si cererilor in materie comerciala, potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile in aceasta materie."
    225. Articolul 725 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 725
    Dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarilor silite incepute sub acea lege.
    Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competenta sunt pe deplin aplicabile.
    Hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a legii noi raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de legea sub care au fost pronuntate.
    Actul de procedura indeplinit inainte de intrarea in vigoare a legii noi ramane supus dispozitiilor vechii legi. In cazul in care acest act de procedura ar putea fi anulat potrivit legii vechi, el nu va fi mentinut, chiar daca potrivit legii noi ar fi valabil."
    226. Articolul 727 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 727
    Ori de cate ori prin alte legi se face trimitere la dispozitii abrogate sau modificate din cuprinsul acestui cod, trimiterea se va socoti facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc."
    227. Articolul 733 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 733
    Amenzile aplicate in temeiul prevederilor codului de fata se executa de catre executorii judecatoresti, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor bugetare."
    Art. 2
    Amenzile prevazute in Codul de procedura civila, precum si limitele valorice de stabilire a competentei materiale a instantelor judecatoresti in cazurile prevazute de lege vor putea fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 3
    Urmatorii termeni din Codul de procedura civila se inlocuiesc astfel:
    - "ajutor de primar" cu "viceprimar";
    - "casa de depuneri" cu "Casa de Economii si Consemnatiuni";
    - "datornic" cu "debitor";
    - "despartenie" cu "divort";
    - "executiune", "executie" cu "executare";
    - "faptele de capetenie" cu "faptele esentiale";
    - "interogatorul" cu "interogatoriul";
    - "miscator" cu "mobil";
    - "mort" cu "defunct";
    - "nemiscator" cu "imobil";
    - "nevarstnic" cu "minor";
    - "notarul comunei" cu "secretarul primariei";
    - "pecete" cu "sigiliu";
    - "pensie alimentara" cu "pensie de intretinere";
    - "sorocite" cu "fixate";
    - "talmaci" cu "interpret";
    - "varstnic" cu "major".
    Termenii "consiliu judiciar" si "juramantul" - ca mijloc de proba - se elimina din tot cuprinsul Codului de procedura civila.
    In vederea republicarii, Ministerul Justitiei este autorizat sa inlocuiasca sau sa elimine, dupa caz, si alti termeni sau expresii, pentru actualizarea redactarii textelor in conformitate cu terminologia consacrata de dispozitiile legale in vigoare si pentru corelarea cu normele privind ortografia limbii romane.
    Art. 4
    Prescriptiile care au inceput sa curga inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru a caror implinire ar trebui sa treaca mai mult de 3 ani, se vor implini dupa trecerea unui termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    In cazul imobilelor neinscrise in cartea funciara, pana la deschiderea cartilor funciare in conditiile prevazute de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, formalitatile de publicitate privind urmarirea silita imobiliara si luarea masurilor asiguratorii se fac cu aceleasi efecte juridice in vechile documente de publicitate imobiliara.
    Art. 6
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 87/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (5) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cererile privitoare la nulitatea sau la desfacerea adoptiei sunt supuse acelorasi reguli de competenta ca si cele pentru incuviintarea acesteia."
    2. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Hotararile date in cauzele avand ca obiect nulitatea si desfacerea adoptiei nu sunt supuse apelului."
    Art. 7
    Articolele 58, 59, 60 si 61 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Daca unitatea apreciaza ca greva a fost declarata ori continua cu nerespectarea legii, ea se poate adresa tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul unitatea cu o cerere prin care se solicita instantei incetarea grevei.
    Art. 59
    Tribunalul fixeaza termen pentru solutionarea cererii de incetare a grevei, care nu poate fi mai mare de 3 zile de la data inregistrarii acesteia, si dispune citarea partilor.
    Art. 60
    (1) Tribunalul examineaza cererea prin care se solicita incetarea grevei si pronunta de urgenta o hotarare prin care, dupa caz:
    a) respinge cererea unitatii;
    b) admite cererea unitatii si dispune incetarea grevei ca fiind ilegala.
    (2) Hotararile pronuntate de tribunal sunt definitive.
    Art. 61
    (1) Tribunalul si Curtea de apel solutioneaza cererea sau, dupa caz, recursul, potrivit procedurii prevazute pentru solutionarea conflictelor de munca.
    (2) In cazul in care dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, instantele, la cererea celor interesati, pot obliga persoanele vinovate de declansarea grevei ilegale la plata unor despagubiri."
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - art. 1126, 1127 si 1824 - 1836 din Codul civil;
    - Legea LX/1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul-lege nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii impartelilor judiciare;
    - art. 889 - 909 din Codul comercial;
    - art. 72 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - orice alte dispozitii contrare.
    Art. 9
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare, inclusiv cele din prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ministerul Justitiei este singurul autorizat sa editeze si sa publice, in volum, dupa textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, editia oficiala a Codului de procedura civila.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la OUG 138/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 138 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 138/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu