E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 59 din 25 aprilie 2001

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 27 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 290/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 si aprobata prin Legea nr. 32/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    I. La articolul I:
    1. Dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Punctul 3 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;>>"
    2. La punctul 4, punctul 1 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. in prima instanta, procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale."
    3. La punctul 5, punctul 3 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si in alte cauze prevazute de lege;"
    4. Dupa punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Alineatul 4 al articolului 68 va avea urmatorul cuprins:
    <<Daca mandatul este dat unei alte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decat prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezinta partea.>>"
    5. La punctul 23, alineatul 1 al articolului 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea asistentei judiciare vor fi puse in sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut in pretentiile sale, si vor fi urmarite potrivit legii. Dispozitivul hotararii, cuprinzand obligatia de plata a acestor sume, constituie titlu executoriu. In cazul in care executarea este de competenta organelor fiscale titlul executoriu va fi comunicat acestor organe, din oficiu, prin ingrijirea grefierului."
    6. La punctul 36, articolul 92^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    Comunicarea citatiei si a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata, la termen, lipsa oricarei persoane la sediul acestora."
    7. La punctul 42, alineatul 1 al articolului 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "La primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa completeze sau sa modifice cererea si sa depuna, potrivit art. 112 alin. 2 si art. 113, cererea si copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea."
    8. La punctul 42, dupa alineatul 3 al articolului 114 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. 2, suspendarea judecatii se pronunta prin incheiere potrivit dispozitiilor art. 339."
    9. La punctul 43, alineatul 3 al articolului 114^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Termenul de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente, cel putin 5 zile."
    10. Dupa punctul 44 se introduce punctul 44^1 cu urmatorul cuprins:
    "44^1. Alineatul 1 al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
    <<Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului, el poate sa faca cerere reconventionala.>>"
    11. La punctul 51, alineatul 3 al articolului 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Citarea acestora se face in termen scurt, in camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecata este de competenta presedintelui instantei, a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului care il inlocuieste. In cursul judecarii procesului cererea de preschimbare a termenului se solutioneaza de catre completul de judecata."
    12. La punctul 53, alineatul 2 al articolului 155^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile la care se refera alin. 1 au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispozitiile art. 155 alin. 2 se aplica in mod corespunzator."
    13. Punctul 73 se abroga.
    14. Dupa punctul 76 se introduce punctul 76^1 cu urmatorul cuprins:
    "76^1. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 244 va avea urmatorul cuprins:
    <<2. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.>>"
    15. La punctul 81, dupa alineatul 2 al articolului 252 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima oara in instanta de apel."
    16. Dupa punctul 84 se introduce punctul 84^1 cu urmatorul cuprins:
    "84^1. Punctul 8 al alineatului 1 al articolului 261 va avea urmatorul cuprins:
    <<8. aratarea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica, precum si semnaturile judecatorilor si grefierului. Lipsa semnaturilor poate fi complinita oricand in cursul procesului.>>"
    17. Dupa punctul 85 se introduce punctul 85^1 cu urmatorul cuprins:
    "85^1. Alineatul 1 al articolului 264 va avea urmatorul cuprins:
    <<Cand motivarea hotararii nu se poate face pana la data pronuntarii, ea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Daca instanta a fost alcatuita din mai multi magistrati, presedintele va putea insarcina pe unul dintre ei cu redactarea hotararii.>>"
    18. Dupa punctul 85^1 se introduce punctul 85^2 cu urmatorul cuprins:
    "85^2. Alineatul 3 al articolului 266 va avea urmatorul cuprins:
    <<Hotararea se va comunica partilor, in copie, in cazul cand aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului.>>"
    19. Dupa punctul 93 se introduce punctul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "93^1. Alineatul 2 al articolului 282 va avea urmatorul cuprins:
    <<Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat o data cu fondul, in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii.>>"
    20. Dupa punctul 95 se introduce punctul 95^1 cu urmatorul cuprins:
    "95^1. Punctul 1 al alineatului 1 al articolului 287 va avea urmatorul cuprins:
    <<1. numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. Daca apelantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;>>"
    21. La punctul 97, alineatul 2 al articolului 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Daca intimatul lipseste la prima zi de infatisare si instanta constata ca motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amanarea cauzei si efectuarea comunicarii, iar daca motivele nu au fost comunicate in termen, instanta va dispune amanarea cauzei cu indeplinirea cerintelor art. 114^1 alin. 3 sau 4, dupa caz."
    22. La punctul 103, articolul 296 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 296
    Instanta de apel poate pastra ori schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata. Apelantului nu i se poate insa crea in propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata, in afara de cazul in care el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispozitiile art. 293 sau 293^1."
    23. La punctul 104, alineatul 1 al articolului 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care prima instanta a respins sau a anulat cererea de chemare in judecata fara a intra in cercetarea fondului si instanta de apel, gasind apelul intemeiat, a anulat hotararea apelata, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntand o hotarare definitiva."
    24. Dupa punctul 106 se introduce punctul 106^1 cu urmatorul cuprins:
    "106^1. Articolul 299 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 299
    Hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile in mod corespunzator.>>"
    25. Dupa punctul 109 se introduce punctul 109^1 cu urmatorul cuprins:
    "109^1. Articolul 301 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 301
    Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2 - 4 se aplica in mod corespunzator.>>"
    26. Dupa punctul 120 se introduce punctul 120^1 cu urmatorul cuprins:
    "120^1. Alineatul 1 al articolului 318 va avea urmatorul cuprins:
    <<Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie, cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.>>"
    27. Dupa punctul 121 se introduce punctul 121^1 cu urmatorul cuprins:
    "121^1. Dupa articolul 319 se introduce articolul 319^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 319^1
    Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere, sub conditia darii unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.>>"
    28. La punctul 131, punctul 2 al articolului 330 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. cand prin hotararea atacata s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotarare este vadit netemeinica;"
    29. La punctul 132, articolul 330^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 330^1
    In cazurile prevazute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila.
    Pentru motivul prevazut la art. 330 pct. 3, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
    In cazul prevazut de art. 330 pct. 4, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data comunicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului catre statul roman."
    30. La punctul 133, alineatul 1 al articolului 330^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa introducerea recursului in anulare, la cererea procurorului general sau a partii interesate, instanta poate sa dispuna suspendarea executarii hotararii atacate. In cazul in care suspendarea este ceruta de partea interesata, cautiunea este obligatorie si va fi stabilita de catre instanta. Dispozitiile art. 403 alin. 3 se aplica in mod corespunzator."
    31. La punctul 137, la articolul 371^2 dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Daca titlul executoriu contine suficiente criterii in functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei stabilite in bani, indiferent de natura ei, se va proceda si la actualizarea ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine nici un criteriu, organul de executare va proceda la actualizare in functie de cursul monedei in care se face plata, determinat la data platii efective a obligatiei cuprinse in titlul executoriu."
    32. La punctul 158, la articolul 405^1 dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare."
    33. La punctul 208, punctul 8 al articolului 516 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara, precum si faptul ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in posesiunea acestuia din urma."
    34. La punctul 210, articolul 564 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 564
    Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. b)."
    35. La punctul 210, alineatul 1 al articolului 567 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plati potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564."
    36. Dupa punctul 217 se introduce punctul 217^1 cu urmatorul cuprins:
    "217^1. Alineatul 2 al articolului 588 va avea urmatorul cuprins:
    <<Debitorul, in acest caz, va putea, spre a se libera, sa consemneze suma sau bunul oferit la Casa de Economii si Consemnatiuni sau, dupa caz, la o unitate specializata, iar recipisa se va depune la executorul judecatoresc de pe langa instanta domiciliului creditorului.>>"
    37. La punctul 218, articolul 595 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 595
    In cazul in care cererea principala, in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie, a fost anulata, respinsa sau perimata prin hotarare irevocabila, ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. Asupra cererii instanta se pronunta prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor. Dispozitiile art. 593 se aplica in mod corespunzator."
    38. La punctul 224, articolul 720^9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 720^9
    Pentru hotararea judecatoreasca data in materie comerciala, care se aduce la indeplinire prin executare silita, hotararea, purtand mentiunea ca este irevocabila, constituie titlu executoriu, fara efectuarea altor formalitati."
    39. La punctul 225, la articolul 725 dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care instanta este desfiintata, dosarele se vor trimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi de procedura."
    II. La articolul III alineatul 1 se elimina liniuta a 12-a.
    III. La articolul VIII, liniuta a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- art. 889 - 906 si 909 din Codul comercial;"

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela StanoiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 59/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 59 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu