E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 59 din 25 aprilie 2001

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 27 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 290/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 si aprobata prin Legea nr. 32/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    I. La articolul I:
    1. Dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Punctul 3 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;>>"
    2. La punctul 4, punctul 1 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. in prima instanta, procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale."
    3. La punctul 5, punctul 3 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si in alte cauze prevazute de lege;"
    4. Dupa punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Alineatul 4 al articolului 68 va avea urmatorul cuprins:
    <<Daca mandatul este dat unei alte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decat prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezinta partea.>>"
    5. La punctul 23, alineatul 1 al articolului 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea asistentei judiciare vor fi puse in sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut in pretentiile sale, si vor fi urmarite potrivit legii. Dispozitivul hotararii, cuprinzand obligatia de plata a acestor sume, constituie titlu executoriu. In cazul in care executarea este de competenta organelor fiscale titlul executoriu va fi comunicat acestor organe, din oficiu, prin ingrijirea grefierului."
    6. La punctul 36, articolul 92^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    Comunicarea citatiei si a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata, la termen, lipsa oricarei persoane la sediul acestora."
    7. La punctul 42, alineatul 1 al articolului 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "La primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa completeze sau sa modifice cererea si sa depuna, potrivit art. 112 alin. 2 si art. 113, cererea si copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea."
    8. La punctul 42, dupa alineatul 3 al articolului 114 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. 2, suspendarea judecatii se pronunta prin incheiere potrivit dispozitiilor art. 339."
    9. La punctul 43, alineatul 3 al articolului 114^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Termenul de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente, cel putin 5 zile."
    10. Dupa punctul 44 se introduce punctul 44^1 cu urmatorul cuprins:
    "44^1. Alineatul 1 al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
    <<Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului, el poate sa faca cerere reconventionala.>>"
    11. La punctul 51, alineatul 3 al articolului 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Citarea acestora se face in termen scurt, in camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecata este de competenta presedintelui instantei, a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului care il inlocuieste. In cursul judecarii procesului cererea de preschimbare a termenului se solutioneaza de catre completul de judecata."
    12. La punctul 53, alineatul 2 al articolului 155^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile la care se refera alin. 1 au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispozitiile art. 155 alin. 2 se aplica in mod corespunzator."
    13. Punctul 73 se abroga.
    14. Dupa punctul 76 se introduce punctul 76^1 cu urmatorul cuprins:
    "76^1. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 244 va avea urmatorul cuprins:
    <<2. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.>>"
    15. La punctul 81, dupa alineatul 2 al articolului 252 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima oara in instanta de apel."
    16. Dupa punctul 84 se introduce punctul 84^1 cu urmatorul cuprins:
    "84^1. Punctul 8 al alineatului 1 al articolului 261 va avea urmatorul cuprins:
    <<8. aratarea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica, precum si semnaturile judecatorilor si grefierului. Lipsa semnaturilor poate fi complinita oricand in cursul procesului.>>"
    17. Dupa punctul 85 se introduce punctul 85^1 cu urmatorul cuprins:
    "85^1. Alineatul 1 al articolului 264 va avea urmatorul cuprins:
    <<Cand motivarea hotararii nu se poate face pana la data pronuntarii, ea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Daca instanta a fost alcatuita din mai multi magistrati, presedintele va putea insarcina pe unul dintre ei cu redactarea hotararii.>>"
    18. Dupa punctul 85^1 se introduce punctul 85^2 cu urmatorul cuprins:
    "85^2. Alineatul 3 al articolului 266 va avea urmatorul cuprins:
    <<Hotararea se va comunica partilor, in copie, in cazul cand aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului.>>"
    19. Dupa punctul 93 se introduce punctul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "93^1. Alineatul 2 al articolului 282 va avea urmatorul cuprins:
    <<Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat o data cu fondul, in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii.>>"
    20. Dupa punctul 95 se introduce punctul 95^1 cu urmatorul cuprins:
    "95^1. Punctul 1 al alineatului 1 al articolului 287 va avea urmatorul cuprins:
    <<1. numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. Daca apelantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;>>"
    21. La punctul 97, alineatul 2 al articolului 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Daca intimatul lipseste la prima zi de infatisare si instanta constata ca motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amanarea cauzei si efectuarea comunicarii, iar daca motivele nu au fost comunicate in termen, instanta va dispune amanarea cauzei cu indeplinirea cerintelor art. 114^1 alin. 3 sau 4, dupa caz."
    22. La punctul 103, articolul 296 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 296
    Instanta de apel poate pastra ori schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata. Apelantului nu i se poate insa crea in propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata, in afara de cazul in care el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispozitiile art. 293 sau 293^1."
    23. La punctul 104, alineatul 1 al articolului 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care prima instanta a respins sau a anulat cererea de chemare in judecata fara a intra in cercetarea fondului si instanta de apel, gasind apelul intemeiat, a anulat hotararea apelata, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntand o hotarare definitiva."
    24. Dupa punctul 106 se introduce punctul 106^1 cu urmatorul cuprins:
    "106^1. Articolul 299 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 299
    Hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile in mod corespunzator.>>"
    25. Dupa punctul 109 se introduce punctul 109^1 cu urmatorul cuprins:
    "109^1. Articolul 301 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 301
    Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2 - 4 se aplica in mod corespunzator.>>"
    26. Dupa punctul 120 se introduce punctul 120^1 cu urmatorul cuprins:
    "120^1. Alineatul 1 al articolului 318 va avea urmatorul cuprins:
    <<Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie, cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.>>"
    27. Dupa punctul 121 se introduce punctul 121^1 cu urmatorul cuprins:
    "121^1. Dupa articolul 319 se introduce articolul 319^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 319^1
    Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere, sub conditia darii unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.>>"
    28. La punctul 131, punctul 2 al articolului 330 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. cand prin hotararea atacata s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotarare este vadit netemeinica;"
    29. La punctul 132, articolul 330^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 330^1
    In cazurile prevazute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila.
    Pentru motivul prevazut la art. 330 pct. 3, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
    In cazul prevazut de art. 330 pct. 4, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data comunicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului catre statul roman."
    30. La punctul 133, alineatul 1 al articolului 330^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa introducerea recursului in anulare, la cererea procurorului general sau a partii interesate, instanta poate sa dispuna suspendarea executarii hotararii atacate. In cazul in care suspendarea este ceruta de partea interesata, cautiunea este obligatorie si va fi stabilita de catre instanta. Dispozitiile art. 403 alin. 3 se aplica in mod corespunzator."
    31. La punctul 137, la articolul 371^2 dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Daca titlul executoriu contine suficiente criterii in functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei stabilite in bani, indiferent de natura ei, se va proceda si la actualizarea ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine nici un criteriu, organul de executare va proceda la actualizare in functie de cursul monedei in care se face plata, determinat la data platii efective a obligatiei cuprinse in titlul executoriu."
    32. La punctul 158, la articolul 405^1 dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare."
    33. La punctul 208, punctul 8 al articolului 516 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara, precum si faptul ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in posesiunea acestuia din urma."
    34. La punctul 210, articolul 564 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 564
    Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. b)."
    35. La punctul 210, alineatul 1 al articolului 567 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plati potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564."
    36. Dupa punctul 217 se introduce punctul 217^1 cu urmatorul cuprins:
    "217^1. Alineatul 2 al articolului 588 va avea urmatorul cuprins:
    <<Debitorul, in acest caz, va putea, spre a se libera, sa consemneze suma sau bunul oferit la Casa de Economii si Consemnatiuni sau, dupa caz, la o unitate specializata, iar recipisa se va depune la executorul judecatoresc de pe langa instanta domiciliului creditorului.>>"
    37. La punctul 218, articolul 595 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 595
    In cazul in care cererea principala, in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie, a fost anulata, respinsa sau perimata prin hotarare irevocabila, ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. Asupra cererii instanta se pronunta prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor. Dispozitiile art. 593 se aplica in mod corespunzator."
    38. La punctul 224, articolul 720^9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 720^9
    Pentru hotararea judecatoreasca data in materie comerciala, care se aduce la indeplinire prin executare silita, hotararea, purtand mentiunea ca este irevocabila, constituie titlu executoriu, fara efectuarea altor formalitati."
    39. La punctul 225, la articolul 725 dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care instanta este desfiintata, dosarele se vor trimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi de procedura."
    II. La articolul III alineatul 1 se elimina liniuta a 12-a.
    III. La articolul VIII, liniuta a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- art. 889 - 906 si 909 din Codul comercial;"

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela StanoiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 59/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 59 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu