Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 245 din  2 iunie 1997

cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 112 din  5 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, al Legii nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei, republicata, si al art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 16/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Organismele private romane si straine pot desfasura activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie pe teritoriul Romaniei, numai daca indeplinesc conditiile si sunt autorizate conform prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 2
    Atributiile organismelor private autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie sunt:
    a) informare, sprijin si consultanta celor interesati de adoptie;
    b) efectuarea demersurilor necesare in vederea constituirii si solutionarii dosarelor de adoptie pe langa autoritatile competente;
    c) evaluarea si supravegherea celor interesati sa adopte, in colaborare cu autoritatile competente, atat inainte, cat si dupa incuviintarea adoptiei.
    Art. 3
    Comitetul Roman pentru Adoptii este autoritatea romana desemnata sa autorizeze si sa supravegheze activitatea organismelor prevazute la art. 1.
    Art. 4
    Organismele private straine, care pot fi autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie pe teritoriul Romaniei, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie persoane juridice legal constituite in statele de origine;
    b) sa aiba sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, sau ale carui autoritati competente au incheiat acorduri de colaborare cu Comitetul Roman pentru Adoptii;
    c) sa aiba ca reprezentant o persoana juridica romana autorizata de Comitetul Roman pentru Adoptii;
    d) sa beneficieze de agrementul sau de autorizarea de a desfasura activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie internationala din partea autoritatilor competente ale statului unde se afla sediul lor social;
    e) sa urmareasca scopuri nelucrative, in conditiile si in limitele fixate de autoritatile competente ale statului de agrement;
    f) sa fie conduse si administrate de catre persoane calificate, prin integritatea lor morala, pregatire profesionala sau experienta, pentru a actiona in domeniul adoptiei internationale;
    g) sa se afle sub supravegherea autoritatilor competente ale statului unde se afla sediul lor social, in ceea ce priveste alcatuirea, functionarea si situatia lor financiara.
    Art. 5
    (1) Organismele private straine care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 se vor adresa Comitetului Roman pentru Adoptii, in vederea autorizarii.
    (2) La cererea de autorizare vor fi anexate urmatoarele acte:
    a) statutul, inregistrat corespunzator in statul unde se afla sediul social;
    b) documentul doveditor al personalitatii si capacitatii solicitantului de a desfasura activitati in domeniul protectie drepturilor copilului prin adoptie internationala, eliberat de autoritatile straine competente (agrement sau autorizatie);
    c) documente privitoare la structura organizatorica si a personalului;
    d) istoricul activitatilor desfasurate;
    e) lista personalului care va presta servicii in domeniul adoptiei, cu datele profesionale;
    f) descrierea activitatilor planificate si a metodologiei de lucru;
    g) angajamentul de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a incheiat un acord (contract, intelegere) privind urmarirea copilului dupa adoptie, de catre persoane calificate, pe o perioada de cel putin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului strain;
    h) angajamentul de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii rapoarte anuale de activitate, in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia.
    Art. 6
    Organismele private romane, care pot fi autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie persoane juridice romane legal constituite;
    b) sa desfasoare activitati fara scop lucrativ;
    c) scopul activitatii inscris in statut sa fie cel de protectie a drepturilor copilului, in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu cele ale Conventiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului si ale altor norme internationale aplicabile;
    d) metodologia de desfasurare a activitatii in vederea indeplinirii obiectivelor statutare sa fie corecta si adecvata protectiei drepturilor copilului;
    e) sa dispuna de resursele materiale si umane necesare pentru desfasurarea activitatii;
    f) sa beneficieze de echipe multidisciplinare, formate din profesionisti competenti, cu experienta in activitatea de protectie a drepturilor copilului;
    g) sa fie conduse si administrate de catre persoane calificate, prin integritatea lor morala, pregatire profesionala sau experienta, pentru a actiona in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie;
    h) personalul angajat sa nu desfasoare simultan o alta activitate in sectorul public, in domenii legate de obiectivele organismului privat in cauza;
    i) persoanele angajate sa fie obligate sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care au acces, referitoare la adoptati si la adoptatori.
    Art. 7
    La cererile de autorizare adresate Comitetului Roman pentru Adoptii de catre organismele private romane vor fi anexate urmatoarele acte:
    a) statutul organismului;
    b) document doveditor al personalitatii juridice;
    c) documente privitoare la structura organizatorica si a personalului;
    d) lista personalului care va presta servicii in domeniul adoptiei, cu datele personale si profesionale;
    e) descrierea activitatilor planificate si metodologia de lucru, care sa garanteze respectarea principiilor si a normelor din domeniul adoptiei;
    f) document din care sa rezulte principiile si baza de calcul conform carora va incasa, de la solicitantii in favoarea carora vor presta servicii, cheltuielile derivate din activitatile desfasurate;
    g) bugetul anual de venituri si cheltuieli, cu indicarea sumelor percepute de la solicitantii in favoarea carora organismul va presta servicii in domeniul adoptiei;
    h) document din care sa rezulte ca excedentul financiar rezultat in urma perceperii sumelor mentionate la lit. g), conform bilantului anului anterior, a fost constituit intr-un fond destinat sprijinirii solicitantilor de adoptie care nu pot face fata tuturor cheltuielilor care decurg din formalitatile de adoptie;
    i) angajament de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii rapoarte anuale de activitate in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia.
    Art. 8
    Comitetul Roman pentru Adoptii poate solicita informatiile suplimentare pe care le va considera oportune de la autoritatile competente.
    Art. 9
    (1) In urma analizarii cererii prezentate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta hotarare si cele impuse de normele internationale in domeniul protectiei drepturilor copilului, Comitetul Roman pentru Adoptii va autoriza organismul solicitant sa desfasoare activitati de protectie a drepturilor copiilor prin adoptie, pentru o perioada de un an.
    (2) Cererea va fi solutionata de catre Comitetul Roman pentru Adoptii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la secretariatul comitetului.
    Art. 10
    Autorizatia va putea fi reinnoita anual, in urma analizarii raportului de activitate al organismului solicitant, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat Comitetului Roman pentru Adoptii cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberata autorizatia.
    Art. 11
    Comitetul Roman pentru Adoptii poate decide suspendarea sau retragerea autorizatiei, limitarea activitatilor pentru care aceasta a fost acordata, din momentul in care organismul inceteaza sa intruneasca cerintele si conditiile impuse de prevederile prezentei hotarari, nu respecta normele legale sau instructiunile Comitetului Roman pentru Adoptii sau nu da curs nici unui dosar de adoptie in decurs de 6 luni de la data eliberarii autorizatiei.
    Art. 12
    Organismele private romane, autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, pot percepe de la cei interesati numai sumele strict necesare solutionarii cererilor referitoare la adoptie.
    Art. 13
    Organismele private existente, care desfasoara activitati in domeniul adoptiei pe teritoriul Romaniei, se vor conforma criteriilor si procedurilor de autorizare prevazute de prezenta hotarare in termen de 60 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

                         PRIM-MINISTRU
                         VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministru delegat pe
                              langa primul-ministru
                              pentru coordonarea
                              Secretariatului General
                              al Guvernului si
                              a Departamentului
                              pentru Administratie
                              Publica Locala,
                              Remus Opris

                              Ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              Seful Departamentului
                              pentru Protectia Copilului,
                              Cristian Liviu Tabacaru,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 245/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 245 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 245/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu