E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 84 din 18 octombrie 1994

pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din 21 octombrie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993.
    Art. 2
    In temeiul art. 6 pct. 1 din conventie se desemneaza Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile impuse prin conventie.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
          prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

         p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     RADU BERCEANU

                 CONVENTIE
asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale*)
--------------
    *) Traducere
    (incheiata la 29 mai 1993 la Haga)
    Statele semnatare ale prezentei conventii,
    recunoscand ca, pentru inflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr-un mediu familial, intr-un climat de fericire, de iubire si de intelegere,
    reamintind ca fiecare stat ar trebui sa ia, cu prioritate, masuri corespunzatoare pentru a permite mentinerea copilului in familia sa de origine,
    recunoscand ca adoptia internationala poate prezenta avantajul de a oferi o familie permanenta copilului pentru care nu poate fi gasita o familie potrivita in statul sau de origine,
    convinse de necesitatea luarii de masuri care sa garanteze ca adoptiile internationale se infaptuiesc in interesul superior al copilului si respectarea drepturilor sale fundamentale, precum si pentru prevenirea rapirii, vanzarii sau traficului de copii,
    dornice sa stabileasca, in acest scop, dispozitii comune tinand seama de principiile recunoscute prin instrumentele internationale, in special prin Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, din 20 noiembrie 1989, si prin Declaratia Natiunilor Unite asupra principiilor sociale si juridice aplicabile protectiei si bunei stari a copiilor, privite indeosebi din punctul de vedere al practicilor in materie de adoptie si de plasament familial de plan national si international (Rezolutia Adunarii Generale nr. 41/85 din 3 decembrie 1986),
    au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

    CAP. 1
    Campul de aplicare a conventiei

    Art. 1
    Prezenta conventie are drept obiect:
    a) sa stabileasca garantii pentru ca adoptiile internationale sa se infaptuiasca in interesul superior al copilului si in respectul drepturilor fundamentale care ii sunt recunoscute in dreptul international;
    b) sa instaureze un sistem de cooperare intre statele contractante pentru a asigura respectul acestor garantii si sa previna astfel rapirea, vanzarea sau traficul de copii;
    c) sa asigure recunoasterea in statele contractante a adoptiilor realizate potrivit conventiei.
    Art. 2
    1. Conventia se aplica in cazul in care un copil avand resedinta obisnuita intr-un stat contractant (statul de origine) a fost, este sau urmeaza a fi deplasat catre un alt stat contractant (statul primitor), fie dupa adoptia sa in statul de origine de catre soti sau de catre o persoana avand resedinta obisnuita in statul primitor, fie in vederea unei asemenea adoptii in statul primitor sau in statul de origine.
    2. Conventia priveste numai adoptiile ce stabilesc o legatura de filiatie.
    Art. 3
    Conventia inceteaza sa se aplice daca acceptarile prevazute la art. 17 lit. c) nu au fost date inainte ca sa fi atins copilul varsta de optesprezece ani.

    CAP. 2
    Conditiile adoptiilor internationale

    Art. 4
    Adoptiile vizate prin conventie nu pot avea loc decat daca autoritatile competente ale statului de origine:
    a) au stabilit ca copilul este adoptabil;
    b) au constatat, dupa luarea in considerare a posibilitatilor plasamentului copilului in statul sau de origine, ca o adoptie internationala corespunde interesului superior al copilului;
    c) s-au asigurat ca:
    1. persoanele, institutiile si autoritatile al caror consimtamant este cerut pentru adoptie au primit sfaturile necesare si au fost corespunzator informate asupra consecintelor consimtamantului lor, in special asupra mentinerii sau ruperii, ca urmare a unei adoptii, a legaturilor de drept intre copil si familia sa de origine;
    2. si-au dat in mod liber consimtamantul in formele legale cerute si ca acest consimtamant a fost dat sau constatat in scris;
    3. consimtamintele nu au fost obtinute prin contraplata sau contraprestatie de orice fel si ca au fost retrase; si
    4. consimtamantul mamei, daca este cerut, nu a fost dat decat dupa nasterea copilului; si
    d) s-au asigurat, tinand seama de varsta si de maturitatea copilului, ca:
    1. acesta s-a bucurat de sfaturi si a fost bine informat asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie, daca acesta este cerut;
    2. dorintele si parerile copilului au fost luate in considerare;
    3. consimtamantul copilului la adoptie, cand este cerut, s-a dat in mod liber, in formele legal cerute si ca acest consimtamant a fost dat sau constatat in scris; si
    4. acest consimtamant nu a fost obtinut prin contraplata sau contraprestatie de orice fel.
    Art. 5
    Adoptiile vizate prin conventie nu pot avea loc decat daca autoritatile componente ale statului primitor:
    a) au constatat ca viitorii parinti adoptivi sunt corespunzatori si apti sa adopte;
    b) s-au asigurat ca viitorii parinti adoptivi s-au bucurat de sfaturile necesare; si
    c) au constatat ca copilul este sau va fi autorizat sa intre si sa locuiasca permanent in acest stat.

    CAP. 3
    Autoritati centrale si organisme agreate

    Art. 6
    1. Fiecare stat contractant desemneaza o autoritate centrala insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile ce-i sunt impuse prin conventie.
    2. Un stat federal, un stat in care mai multe sisteme de drept se afla in vigoare sau un stat avand unitati teritoriale autonome este liber sa desemneze mai mult de o autoritate centrala si sa specifice intinderea teritoriala sau personala a functiilor lor. Statul care se foloseste de aceasta facultate desemneaza autoritatea centrala careia ii poate fi adresata orice comunicare spre a fi transmisa autoritatii centrale competente in cadrul acestui stat.
    Art. 7
    1. Autoritatile centrale vor trebui sa coopereze intre ele si sa promoveze o colaborare intre autoritatile competente ale statelor lor pentru a asigura protectia copiilor si sa realizeze celelalte obiective ale conventiei.
    2. Ele iau in mod direct toate masurile corespunzatoare pentru:
    a) a pune la dispozitie informatii asupra legislatiei statelor lor in materie de adoptie si alte informatii generale, precum statistici si formulare tip;
    b) a se informa reciproc asupra functionarii conventiei si, in masura posibilului, a inlatura obstacolele in aplicarea sa.
    Art. 8
    Autoritatile centrale vor lua, fie direct fie cu concursul autoritatilor publice, toate masurile corespunzatoare pentru a preveni castigurile materiale necuvenite cu prilejul unei adoptii si a impiedica orice practica centrala obiectivelor conventiei.
    Art. 9
    Autoritatile centrale vor lua, fie direct fie cu concursul autoritatilor publice sau al unor organisme agreate corespunzator in statul lor, toate masurile cuvenite, in special pentru:
    a) a aduna, a pastra si a efectua schimb de informatii referitoare la situatia copilului si a viitorilor parinti adoptivi, in masura necesara incheierii adoptiei;
    b) a inlesni, a urmari si a activiza procedura in vederea adoptiei;
    c) a promova in statele lor dezvoltarea unor servicii de indrumare si de urmarire in continuare a adoptiei;
    d) a efectua schimburi de rapoarte generale de evaluare asupra experientelor in materie de adoptie internationala;
    e) a raspunde, in masura permisa prin legea statului lor, cererilor avand ca obiect informatii asupra unei situatii speciale privind adoptia, formulate de alte autoritati centrale sau de autoritati publice.
    Art. 10
    Pot beneficia de agrement si il pot pastra numai organismele care demonstreaza aptitudinile lor de a inlesni in mod corect misiunile ce li s-ar putea incredinta.
    Art. 11
    Un organism agreat urmeaza:
    a) sa urmareasca exclusiv scopuri nelucrative in conditiile si in limitele fixate de autoritatile competente ale statului de agrement;
    b) sa fie condus si girat de catre persoane calificate prin integritatea lor morala, pregatire profesionala sau experienta pentru a actiona in domeniul adoptiei internationale; si
    c) sa fie sub supravegherea unor autoritati competente ale acestui stat in ceea ce priveste alcatuirea, functionarea si situatia sa financiara.
    Art. 12
    Un organism agreat intr-un stat contractant nu va putea actiona intr-un alt stat contractant decat daca autoritatile componente ale celor doua state l-au autorizat.
    Art. 13
    Desemnarea de catre autoritatile centrale si, daca este cazul, intinderea functiilor lor, precum si numele si adresa organismelor agreate se comunica de catre fiecare stat contractant Biroului permanent al Conferintei de la Haga de drept international privat.

    CAP. 4
    Conditii procedurale ale adoptiei internationale

    Art. 14
    Persoanele cu resedinta obisnuita intr-un stat contractant care doresc sa adopte un copil a carui resedinta obisnuita este situata in alt stat contractant, urmeaza sa se adreseze autoritatii centrale a statului in care isi au resedinta obisnuita.
    Art. 15
    1. Daca autoritatea centrala a statului primitor considera ca reclamantii sunt calificati si apti sa adopte, intocmeste un raport cuprinzand informatii cu privire la identitatea lor, capacitatea legala si aptitudinile lor de a adopta, situatia lor personala, familiala si medicala, mediul social, motivele care ii determina, aptitudinea de a-si asuma o adoptie internationala, precum si cu privire la copiii pe care ar fi apti sa-i ia in sarcina lor.
    2. Ea transmite raportul autoritatii centrale a statului de origine.
    Art. 16
    1. Daca autoritatea centrala a statului de origine considera ca copilul este adoptabil:
    a) ea intocmeste un raport cuprinzand informatii asupra copilului privind identitatea, adoptabilitatea, mediul sau social, evolutia personala si familiala, trecutul sau medical si al familiei sale, precum si cu privire la necesitatile sale speciale;
    b) tine seama, in modul cuvenit, de conditiile de educatie a copilului, precum si de originea sa etnica, religioasa si culturala;
    c) se asigura ca consimtamintele vizate la art. 4 au fost obtinute; si
    d) constata, in special pe baza rapoartelor privind copilul si pe viitorii parinti adoptivi, ca plasarea avuta in vedere este in interesul superior al copilului.
    2. Ea transmite autoritatii centrale a statului primitor raportul sau asupra copilului, dovada consimtamintelor cerute si motivarea avizului sau privitor la plasare, acordand atentie sa nu se dezvaluie identitatea mamei si a tatalui, daca in statul de origine aceasta identitate nu poate fi divulgata.
    Art. 17
    Orice hotarare de incredintare a unui copil unor viitori parinti adoptivi nu se poate lua in statul de origine decat:
    a) daca autoritatea centrala a acestui stat s-a asigurat de acordul viitorilor parinti adoptivi;
    b) daca autoritatea centrala a statului primitor a incuviintat aceasta hotarare, atunci cand legea acestui stat sau autoritatea centrala a statului de origine o cere;
    c) daca autoritatile centrale ale celor doua state au incuviintat ca procedura in vederea adoptiei sa urmeze mai departe; si
    d) daca s-a constatat, conform art. 5, ca viitorii parinti adoptivi sunt calificati si apti sa adopte si ca copilul este sau va fi autorizat sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor.
    Art. 18
    Autoritatile centrale ale celor doua state vor lua toate masurile necesare astfel incat copilul sa primeasca incuviintarea de iesire din statul de origine, precum si pe cea de intrare si de a locui permanent in statul primitor.
    Art. 19
    1. Deplasarea copilului spre statul primitor nu poate avea loc in cazul in care au fost indeplinite conditiile prevazute la art. 17.
    2. Autoritatile centrale ale celor doua state vegheaza ca deplasarea sa se efectueze in deplina siguranta, in conditii corespunzatoare si, daca este cu putinta, in compania parintilor adoptivi sau a viitorilor parinti adoptivi.
    3. Daca aceasta deplasare nu va avea loc, rapoartele prevazute la art. 15 si 16 se vor restitui autoritatilor expeditoare.
    Art. 20
    Autoritatile centrale se informeaza reciproc asupra procedurii de adoptie si a masurilor luate pentru a fi dusa pana la capat, precum si asupra desfasurarii perioadei probatorii, cand aceasta este ceruta.
    Art. 21
    1. Cand adoptia urmeaza sa aiba loc dupa deplasarea copilului in statul primitor si autoritatea centrala a acestui stat considera ca mentinerea copilului in familia primitoare nu mai este in interesul sau superior, ia masurile utile protectiei copilului, urmarind, in special:
    a) sa reia copilul de la persoanele care doreau sa-l adopte si sa se ingrijeasca provizoriu de el;
    b) consultandu-se cu autoritatea centrala a statului de origine, sa asigure fara intarziere un nou plasament al copilului in vederea adoptiei sale sau, daca nu este posibil, o incredintare alternativa de durata; o adoptie nu se poate realiza decat daca autoritatea centrala a statului de origine a fost instiintata in modul convenit privitor la noii parinti adoptivi;
    c) in ultima instanta, sa asigure inapoierea copilului, daca interesul sau o cere.
    2. Tinand seama, in special, de varsta si de maturitatea copilului, acesta va fi consultat si, daca este cazul, se va obtine consimtamantul sau cu privire la masurile ce se vor lua conform prezentului articol.
    Art. 22
    1. Functiile conferite autoritatii centrale prin prezentul capitol pot fi exercitate de catre autoritati publice sau organisme agreate potrivit cap. III, in masura prevazuta in legea statului sau.
    2. Un stat contractant poate declara depozitarului conventiei ca functiile conferite autoritatii centrale prin art. 15-21 pot, de asemenea, sa fie exercitate in acest stat, in masura prevazuta de lege si sub controlul autoritatilor competente ale acestui stat, de catre organisme sau persoane care:
    a) indeplinesc conditiile de moralitate, de competenta profesionala, de experienta si de responsabilitate cerute de acest stat; si
    b) sunt calificate prin integritatea lor morala si prin pregatirea profesionala sau experienta lor sa actioneze in domeniul adoptiei internationale.
    3. Statul contractant care face declaratia prevazuta la paragraful 2 informeaza cu regularitate Biroul permanent al Conferintei de la Haga de drept international privat cu privire la numele si adresele acestor organisme si persoane.
    4. Un stat contractant poate declara depozitarului conventiei ca adoptiile copiilor a caror resedinta obisnuita este situata pe teritoriul sau nu se pot realiza decat daca functiile conferite autoritatilor centrale sunt exercitate potrivit paragrafului 1.
    5. Cu toate acestea, orice declaratie efectuata potrivit paragrafului 2, rapoartele prevazute la art. 15 si 16 vor fi, in toate cazurile, intocmite sub raspunderea autoritatii centrale sau a altor autoritati sau organisme conform paragrafului 1.

    CAP. 5
    Recunoasterea si efectele adoptiei

    Art. 23
    1. O adoptie certificata conform conventiei de catre autoritatea competenta a statului contractant in care a avut loc este recunoscuta de drept in celelalte state contractante. Certificatul va specifica cand si de catre cine au fost date acceptarile prevazute in art. 17 lit. c).
    2. Orice stat contractant, in momentul semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii, vor notifica depozitarului conventiei identitatea si functiile autoritatii sau autoritatilor care, in acest stat, sunt competente sa elibereze certificatul. El va notifica, de asemenea, orice modificare in desemnarea acestor autoritati.
    Art. 24
    Recunoasterea unei adoptii nu poate fi refuzata intr-un stat contractant decat daca adoptia este in mod vadit contrara ordinii sale publice, tinand seama de interesul superior al copilului.
    Art. 25
    Orice stat contractant poate declara depozitarului conventiei ca nu va fi tinut sa recunoasca, in virtutea acesteia, adoptiile facute in baza unui acord incheiat in aplicarea art. 39 paragraful 2.
    Art. 26
    1. Recunoasterea adoptiei implica recunoasterea:
    a) legaturii de filiatie intre copil si parintii sai adoptivi;
    b) raspunderii parintesti a parintilor adoptivi fata de copil;
    c) ruperii legaturii preexistente de filiatie intre copil si mama si tatal sau, daca adoptia produce acest efect in statul contractant unde a avut loc.
    2. Daca adoptia are drept efect ruperea legaturii preexistente de filiatie, copilul se bucura, in statul primitor si in oricare alt stat contractant unde adoptia este recunoscuta, de drepturi echivalente celor care rezulta din adoptiile care produc acest efect in fiecare dintre aceste state.
    3. Paragrafele precedente nu aduc atingere aplicarii oricarei dispozitii mai favorabile copilului, in vigoare in statul contractant care recunoaste adoptia.
    Art. 27
    1. Cand adoptia facuta in statul de origine nu are drept efect ruperea legaturii de filiatie preexistenta, ea poate, in statul primitor care recunoaste adoptia potrivit conventiei, sa fie schimbata intr-o adoptie care produce acest efect:
    a) daca dreptul statului primitor o permite; si
    b) daca consimtamintele prevazute la art. 4 lit. c) si d) au fost sau sunt date in vederea unei atare adoptii.
    2. Articolul 23 se aplica hotararii de schimbare.

    CAP. 6
    Dispozitii generale

    Art. 28
    Conventia nu deroga de la legile statului de origine care cer ca adoptia unui copil cu resedinta obisnuita in acest stat trebuie sa se faca in acest stat sau care interzic plasamentul copilului in statul primitor sau deplasarea lui inspre acest stat mai inainte de adoptia lui.
    Art. 29
    Nici un contract intre viitorii parinti adoptivi si parintii copilului sau orice alta persoana careia i-a fost incredintat nu poate avea loc atat timp cat dispozitiile art. 4 lit. a)-c) si ale art. 5 lit. a) nu au fost respectate, afara daca adoptia are loc intre membrii aceleiasi familii sau daca conditiile fixate de catre autoritatea competenta a statului de origine sunt indeplinite.
    Art. 30
    1. Autoritatile competente ale unui stat contractant vegheaza sa se pastreze informatiile pe care le detin cu privire la originea copilului, in special cele in legatura cu identitatea mamei si a tatalui sau, precum si datele asupra trecutului medical al copilului si al familiei sale.
    2. Ele asigura accesul copilului sau al reprezentantului sau la aceste informatii, cu indrumari corespunzatoare, in masura permisa de legea statului lor.
    Art. 31
    Sub rezerva prevederilor art. 30, datele personale adunate sau transmise conform conventiei, indeosebi cele vizate de art. 15 si 16, nu pot fi folosite in alte scopuri decat acelea pentru care au fost stranse sau transmise.
    Art. 32
    1. Nimeni nu poate obtine un castig material necuvenit dintr-o activitate privind o adoptie internationala.
    2. Se pot cere si plati numai cheltuielile ocazionate, inclusiv onorariile rezonabile ale persoanelor care au luat parte la adoptie.
    3. Sefii, administratorii si salariatii unor organisme care participa la o adoptie nu pot primi o remunerare disproportionata in raport cu serviciile aduse.
    Art. 33
    Orice autoritate competenta, care constata ca una dintre dispozitiile conventiei a fost sau risca in mod vadit sa fie incalcata, informeaza de indata autoritatea centrala a statului sau. Acestei autoritati centrale ii revine raspunderea de a veghea sa fie luate masurile corespunzatoare.
    Art. 34
    Daca autoritatea competenta a statului destinatar al unui document cere, se va transmite o traducere certificata conform. In afara cazului de scutire, cheltuielile de traducere sunt in sarcina viitorilor parinti adoptivi.
    Art. 35
    Autoritatile competente ale statelor contractante actioneaza cu rapiditate in procedurile de adoptie.
    Art. 36
    Cat priveste un stat unde in materie de adoptie exista doua sau mai multe sisteme de drept aplicabile in unitati teritoriale diferite:
    a) orice referire la resedinta obisnuita in acest stat vizeaza resedinta obisnuita intr-o unitate teritoriala a acestui stat;
    b) orice referire la legea acestui stat vizeaza legea in vigoare in unitatea teritoriala respectiva;
    c) orice referire la autoritatile competente sau la autoritatile publice ale acestui stat vizeaza autoritatile abilitate sa actioneze in unitatea teritoriala in cauza;
    d) orice referire la organismele agreate ale acestui stat vizeaza organismele agreate in unitatea teritoriala in cauza.
    Art. 37
    Cat priveste un stat in care in materie de adoptie exista doua sau mai multe sisteme de drept aplicabile unor categorii diferite de persoane, orice referire la legea acestui stat vizeaza sistemul de drept desemnat prin dreptul acestuia.
    Art. 38
    Un stat in care diferite unitati teritoriale au reguli proprii de drept in materie de adoptie nu va fi tinut sa aplice conventia cand un stat al carui sistem de drept este unificat nu ar fi tinut sa o aplice.
    Art. 39
    1. Conventia nu deroga de la instrumentele internationale la care statele contractante sunt parti si care cuprind dispozitii referitoare la materiile reglementate prin prezenta conventie, afara daca o declaratie contrara nu s-a facut de statele legate prin atare instrumente.
    2. Orice stat contractant va putea incheia cu unul sau mai multe alte state contractante acorduri in vederea favorizarii aplicarii conventiei in raporturile lor reciproce. Aceste acorduri nu vor putea deroga decat de la dispozitiile art. 14-16 si 18-21. Statele care vor fi incheiat asemenea acorduri le vor transmite in copie depozitarului conventiei.
    Art. 40
    Nici o rezerva la conventie nu poate fi incuviintata.
    Art. 41
    Conventia se aplica de fiecare data cand o cerere vizata conform art. 14 a fost primita dupa intrarea in vigoare a conventiei in statul de primire si statul de origine.
    Art. 42
    Secretarul general al Conventiei de la Haga de drept international privat convoaca periodic o comisie speciala in vederea examinarii functionarii practice a conventiei.

    CAP. 7
    Clauze finale

    Art. 43
    1. Conventia este deschisa semnarii statelor care erau membre ale Conferintei de la Haga de drept international privat la data celei de-a saptesprezecea sesiuni a sa si celorlalte state care au participat la aceasta sesiune.
    2. Ea va fi ratificata, acceptata sau aprobata si instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe langa Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, depozitar al conventiei.
    Art. 44
    1. Orice alt stat va putea adera la conventie dupa intrarea sa in vigoare in temeiul art. 46 paragraful 1.
    2. Instrumentul de aderare se va depune pe langa depozitar.
    3. Aderarea nu va avea efect decat in raporturile dintre statul care adera si statele contractante care nu vor fi ridicat obiectie impotriva sa inauntrul a 6 luni de la primirea notificarii prevazute la art. 48 lit. b). O atare obiectie va putea fi, de asemenea, ridicata de catre orice stat in momentul unei ratificari, acceptari sau aprobari a conventiei, ulterioara aderarii. Aceste obiectii se vor notifica depozitarului.
    Art. 45
    1. Un stat care cuprinde doua sau mai multe unitati teritoriale, in care se aplica materiilor guvernate prin aceasta conventie sisteme de drept diferite, va putea, in momentul semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii, sa declare ca prezenta conventie se va aplica tuturor unitatilor sale teritoriale sau numai uneia sau mai multora dintre ele, si va putea oricand sa modifice aceasta declaratie, facand o noua declaratie.
    2. Aceste declaratii vor fi notificate depozitarului si vor indica in mod expres unitatile teritoriale carora li se aplica conventia.
    3. Daca un stat nu face vreo declaratie in temeiul prezentului articol, conventia se va aplica ansamblului teritoriului acestui stat.
    Art. 46
    1. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni dupa depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare prevazut la art. 43.
    2. Dupa aceasta, conventia va intra in vigoare:
    a) pentru fiecare stat care ratifica, accepta sau aproba ulterior sau care adera, in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni dupa depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    b) pentru unitatile teritoriale la care conventia a fost extinsa potrivit art. 45, in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni dupa notificarea vizata la acest articol.
    Art. 47
    1. Orice stat parte la conventie va putea sa o denunte printr-o notificare adresata in scris depozitarului.
    2. Denuntarea va produce efect din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 12 luni dupa data primirii notificarii de catre depozitar. Cand o perioada mai lunga pentru producerea efectului denuntarii este specificata in notificare, denuntarea va produce efect la expirarea perioadei respective dupa data primirii notificarii.
    Art. 48
    Depozitarul va notifica statelor membre ale Conferintei de la Haga de drept international privat, celorlalte state care au participat la cea de-a saptesprezecea sesiune, precum si statelor care vor fi aderat potrivit dispozitiilor art. 44:
    a) semnaturile, ratificarile, acceptarile si aprobarile vizate la art. 43;
    b) aderarile si obiectiile la aderari, vizate la art. 44;
    c) data la care conventia va intra in vigoare potrivit art. 46;
    d) declaratiile si desemnarile mentionate la art. 22, 23, 25 si 45;
    e) acordurile mentionate la art. 3;
    f) denuntarile vizate la art. 47.
    Drept pentru care, subsemnatii, legal imputerniciti, au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Haga la 29 mai 1993, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valabilitate, intr un singur exemplar, care se va depune in arhivele Guvernului Olandei si de pe care o copie certificata conform se va inmana, pe cale diplomatica, fiecaruia dintre statele membre ale Conferintei de la Haga de drept international privat la data celei de a saptesprezecea sesiuni, precum si fiecarui alt stat care a participat la aceasta sesiune.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 84/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 84 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu