E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 115 1996 modificat de Legea 176 2010
Legea 115 1996 completat de Legea 176 2010
Legea 115 1996 modificat de OUG 49 2007
Legea 115 1996 modificat de Legea 144 2007
Articolul 1 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 14 2005
Articolul 6 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 24 2004
Articolul 6 din actul Legea 115 1996 articole noi... articolul 1 din actul OUG 24 2004
Articolul 9 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 24 2004
Articolul 14 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 24 2004
Articolul 22 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 24 2004
Articolul 1 din actul Legea 115 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 24 2004
Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 1 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 2 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 4 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 5 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 6 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 14 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 21 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 26 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 32 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 37 din actul Legea 115 1996 abrogat de Legea 161 2003
Articolul 38 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Articolul 1 din actul Legea 115 1996 modificat de Legea 161 2003
Legea 115 1996 in legatura cu Legea 78 2000
Legea 115 1996 promulgat de Decretul 501 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 115 din 16 octombrie 1996

privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 28 octombrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se instituie obligatia declararii averii pentru demnitari, magistrati, functionari publici si unele persoane cu functii de conducere din regiile autonome, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei si bancile cu capital de stat, total sau majoritar, precum si procedura controlului averilor acestora in cazul in care exista dovezi certe ca unele bunuri ori valori nu au fost dobandite in mod licit.

    CAP. 1
    Declararea averii

    Art. 2
    Presedintele Romaniei, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, precum si cei asimilati acestora, magistratii, consilierii judeteni si locali, primarii, functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice centrale ori locale, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la directori, inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, Fondului Proprietatii de Stat, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor cu capital de stat, total sau majoritar, au obligatia sa-si declare averea, in conditiile prezentei legi.
    Art. 3
    (1) Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Declaratia de avere se depune in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie. In situatia functiilor eligibile, care presupun validarea, depunerea declaratiei se face inaintea acesteia.
    (3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care exercita functiile prevazute la art. 2 vor depune declaratia de avere.
    Art. 4
    (1) Presedintele Romaniei depune declaratia de avere la presedintele Curtii Constitutionale.
    (2) Presedintii Camerelor Parlamentului si primul-ministru depun declaratia de avere la Presedintele Romaniei.
    (3) Deputatii si senatorii depun declaratia de avere la presedintele Camerei din care fac parte.
    (4) Membrii Guvernului depun declaratia de avere la primul-ministru.
    (5) Functionarii publici si persoanele cu functii de conducere prevazute la art. 2 depun declaratia de avere la autoritatea publica sau, dupa caz, la persoana care, potrivit Constitutiei sau legii, a emis actul de numire in functie.
    (6) Consilierii judeteni si locali, precum si primarii depun declaratia de avere la prefecti.
    (7) Autoritatea publica sau persoana indreptatita sa primeasca si sa pastreze declaratia de avere va elibera depunatorului o dovada de primire.
    Art. 5
    Declaratia de avere reprezinta un act personal si irevocabil.
    (2) Declaratia de avere este confidentiala si nu poate fi consultata decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    (1) Persoanele mentionate la art. 2 au obligatia ca, la incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, sa depuna o noua declaratie cu privire la averea pe care o detin la acea data.
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde si actele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit, facute in timpul exercitarii mandatului sau al indeplinirii functiei, a bunurilor de valoare cuprinse in declaratie.
    (3) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (5) au obligatia sa actualizeze declaratia din 4 in 4 ani.
    (4) Nedepunerea declaratiei din motive imputabile, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii, conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control.

    CAP. 2
    Controlul averilor

    Art. 7
    In cazul in care intre averea declarata la data investirii sau numirii in functie a persoanelor prevazute la art. 2 si cea dobandita pe parcursul exercitarii functiei se constata diferente vadite si exista dovezi certe ca unele bunuri ori valori nu puteau fi dobandite din veniturile legale realizate de persoana in cauza sau pe alte cai licite, averea este supusa controlului, in conditiile prezentei legi.
    A. Comisia de cercetare
    Art. 8
    (1) Pe langa fiecare curte de apel va functiona o comisie de cercetare a averilor, formata din:
    - doi judecatori de la curtea de apel, desemnati de presedintele acesteia, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror de la parchetul care functioneaza pe langa curtea de apel, desemnat de primul-procuror al acestui parchet.
    (2) Presedintele si membrii comisiei de cercetare sunt desemnati pe o perioada de 3 ani. Pe aceeasi perioada si de catre aceleasi persoane vor fi desemnati si trei supleanti, care vor inlocui pe titulari in cazul in care acestia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrarile comisiei de cercetare.
    (3) Comisia de cercetare are un secretar desemnat de presedintele curtii de apel dintre grefierii acestei instante.
    Art. 9
    (1) Comisia de cercetare va incepe actiunea de control de indata ce este sesizata cu o cerere de cercetare.
    (2) Cererea de cercetare poate fi facuta de catre:
    a) primul-procuror al parchetului de pe langa curtea de apel sau conducatorul autoritatii publice la care a functionat ori functioneaza cel a carui avere este supusa cercetarii;
    b) persoanele care ocupa functiile sau demnitatile publice prevazute la art. 2 si carora li s-au adus imputari publice cu privire la provenienta averii pe care o detin.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2) lit. a) pot fi sesizate de catre orice cetatean care are cunostinta si care furnizeaza indicii certe ca o persoana dintre cele prevazute la art. 2 a dobandit bunuri de valoare pe care nu le-ar fi putut dobandi din veniturile legale realizate de persoanele in cauza sau pe alte cai licite.
    (4) Cererile de cercetare se adreseaza comisiei de cercetare de pe langa curtea de apel in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa controlului.
    (5) Sesizarile anonime nu pot conduce la declansarea actiunii de control al averii.
    Art. 10
    Daca persoana a carei avere este supusa controlului este casatorita, controlul se extinde si asupra averii si veniturilor dobandite de celalalt sot. Sunt supuse controlului si bunurile de valoare ce fac obiectul declararii, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros catre ascendenti, descendenti, frati, surori si afinii de acelasi grad, precum si cele transmise cu titlu gratuit catre orice persoana.
    Art. 11
    Cererea de cercetare va indica, in mod obligatoriu, dovezile pe care se intemeiaza si sursele de unde acestea pot fi solicitate sau va fi insotita de acte doveditoare.
    Art. 12
    (1) Actele si lucrarile comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana in cauza poate lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului si poate fi asistata de avocat.
    (2) Presedintele dispune citarea de urgenta, in fata comisiei de cercetare, a persoanei care a facut cererea de cercetare sau a reprezentantului acesteia, precum si a celui a carui avere este supusa cercetarii si a sotului sau sotiei, dupa caz, pentru a fi ascultati. Comisia de cercetare poate cita orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui cercetat si poate solicita autoritatilor publice sau oricarei alte persoane juridice informatii necesare pentru solutionarea cauzei. Cei care, in perioada supusa controlului, au dobandit bunuri de la persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
    (3) Comisia de cercetare poate efectua cercetari locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lamurirea cauzei.
    (4) Cercetarile efectuate de alte persoane decat membrii comisiei de cercetare sunt nule.
    Art. 13
    (1) Cei citati in fata comisiei de cercetare vor fi ascultati pe rand si vor prezenta dovezile care au stat la baza cererii de cercetare. Persoana a carei avere este supusa cercetarii va putea produce in fata comisiei probe in aparare sau va putea solicita administrarea acestora de catre comisie si, daca considera necesar, poate depune o declaratie in care va arata veniturile realizate si modul dobandirii averii.
    (2) Comisia de cercetare poate dispune masuri asiguratorii prin care sa impiedice instrainarea bunurilor ce apartin persoanei a carei avere este supusa controlului, precum si a celor apartinand persoanelor prevazute la art. 10, daca din probele administrate rezulta ca aceste masuri sunt necesare.
    (3) Masura de indisponibilizare poate fi totala sau partiala si poate fi luata si in cazul depozitelor si certificatelor bancare sau C.E.C.
    (4) Masurile prevazute la alin. (2) inceteaza la data ramanerii definitive a ordonantei de clasare.
    Art. 14
    (1) Comisia de cercetare hotaraste cu majoritate de voturi, in cel mult 3 luni de la data sesizarii, pronuntand o ordonanta motivata, prin care poate dispune:
    a) trimiterea cauzei spre solutionare curtii de apel in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa controlului, daca constata, pe baza probelor administrate, ca dobandirea unei cote-parti din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter licit;
    b) clasarea cauzei, cand constata ca provenienta bunurilor este justificata;
    c) suspendarea cercetarii si trimiterea cauzei parchetului competent, daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni.
    (2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel, in raza careia functioneaza comisia.
    Art. 15
    Controlul se reia de catre comisia de cercetare, daca:
    a) dupa clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o solutie contrara;
    b) organul de urmarire penala, dupa efectuarea cercetarilor, in situatia prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesizeaza instanta penala.
    B. Instanta de judecata
    Art. 16
    (1) Presedintele curtii de apel sau presedintele sectiei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finantelor, va fi intotdeauna citat in instanta. Participarea procurorului este obligatorie.
    (2) Judecatorii si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.
    Art. 17
    (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate in fata comisiei de cercetare. La prima zi de infatisare, partile pot solicita probe noi si curtea de apel va putea dispune incuviintarea acestora, acordand un nou termen.
    (2) Pana la solutionarea definitiva a cauzei, instanta de judecata poate dispune indisponibilizarea bunurilor, daca aceasta masura nu a fost luata in conditiile art. 13.
    Art. 18
    (1) Daca se constata ca dobandirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-parti dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-parti nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instanta pe baza de expertiza. In cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instanta va stabili si termenul de plata.
    (2) Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni, instanta trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.
    (3) In cazul in care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, instanta hotaraste inchiderea dosarului.
    C. Cai de atac
    Art. 19
    (1) Impotriva ordonantei de clasare a comisiei de cercetare, partile interesate, Ministerul Finantelor si procurorul pot face recurs la Curtea Suprema de Justitie, in termen de 10 zile de la comunicare.
    (2) Ordonanta de trimitere a cauzei spre solutionare instantei nu poate fi atacata cu recurs decat o data cu sentinta pronuntata asupra fondului.
    Art. 20
    Sentintele curtii de apel pot fi atacate cu recurs de catre partile interesate, Ministerul Finantelor si procuror, in termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Suprema de Justitie.

    CAP. 3
    Proceduri speciale

    Art. 21
    (1) Cercetarea averii Presedintelui Romaniei, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducatorilor organelor centrale numiti de presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi si procurorilor financiari de pe langa aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justitie si de la Parchetul General de pe langa aceasta, precum si de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa acestea, aflati in functie, se face de catre o comisie speciala formata din:
    - doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, desemnati de presedintele acestei curti, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie, desemnat de procurorul general.
    (2) Presedintele si membrii comisiei sunt desemnati pe o perioada de 3 ani. Pe aceeasi perioada si de catre aceleasi persoane vor fi desemnati si trei supleanti.
    (3) Comisia are un secretar desemnat de presedintele Curtii Supreme de Justitie dintre magistratii-asistenti.
    Art. 22
    Cererea de cercetare poate fi facuta de catre:
    a) ministrul justitiei sau procurorul general;
    b) persoanele prevazute la art. 21 alin. (1), in cazul in care averea lor a format obiectul unor imputari publice.
    Art. 23
    Comisia va proceda la cercetarea averii persoanelor in cauza, de indata ce va fi sesizata potrivit dispozitiilor prevazute la art. 9-15.
    Art. 24
    (1) Cauzele privind persoanele prevazute la art. 21 alin. (1) se judeca la Curtea Suprema de Justitie, in complet format din trei judecatori desemnati de presedintele acestei curti.
    (2) Recursurile se judeca in complet format din noua judecatori.
    (3) Dispozitiile art. 16-20 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 25
    Averea Presedintelui Romaniei va putea fi cercetata numai dupa incetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotararii Parlamentului Romaniei, adoptata cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. In acest ultim caz, Presedintele Romaniei poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 26
    (1) Dispozitivul hotararii judecatoresti, ramasa irevocabila, prin care se constata provenienta ilicita a unor bunuri, se comunica organului fiscal de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, in vederea executarii.
    (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vanzare la licitatie, sumele obtinute facandu-se venit la bugetul de stat. Pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decat valoarea bunului, stabilita de instanta pe baza de expertiza.
    (3) Vanzarea bunurilor si incasarea debitelor stabilite in conditiile prezentei legi se efectueaza de catre organele fiscale, in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la executarea silita impotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creantelor banesti datorate statului.
    (4) Cheltuielile facute pentru depozitarea, conservarea si valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obtinute din vanzarea acestora.
    Art. 27
    In cazul in care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre pretioase, titluri de valoare, mijloace de plata straine, obiecte de arta, colectii de valoare si obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, la Ministerul Culturii, in vederea valorificarii prin vanzare la licitatie.
    Art. 28
    (1) Procedura de cercetare si de judecare a provenientei bunurilor, inceputa asupra unei persoane, continua si impotriva mostenitorilor acesteia.
    (2) Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai in limita valorii activului succesoral.
    (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publica dintre cele prevazute in prezenta lege, poate fi facuta in termen de cel mult 5 ani de la data incheierii mandatului sau a eliberarii din functie.
    Art. 29
    Toate actele de procedura in aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru, iar in cazul valorificarii bunurilor prin vanzare la licitatie, nu se percepe taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 30
    Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond prevazut in bugetul Ministerului Justitiei, in cazul clasarii cauzei ele suportandu-se din bugetul de stat.
    Art. 31
    Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civila si cu cele privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 32
    Ordonanta de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata irevocabila, prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 33
    (1) Persoana a carei avere a fost declarata, in total sau in parte, nejustificata, printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, va fi destituita sau revocata, dupa caz, din functia pe care o detine.
    (2) Deputatul sau senatorul a carui avere a fost declarata nejustificata, printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, este considerat incompatibil.
    Art. 34
    In sensul prezentei legi, functionar public este persoana numita sau aleasa intr-o functie publica, cu caracter de permanenta, in serviciul unei autoritati publice centrale sau locale ori intr-o institutie publica subordonata acesteia. Functionari publici pot fi si in cadrul regiilor autonome.
    Art. 35
    (1) Fapta aceluia care, in sesizarea adresata persoanelor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si la art. 22 lit. a), face afirmatii mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane fizice ce ocupa una dintre functiile prevazute la art. 2, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    (2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane ce ocupa una dintre functiile publice prevazute la art. 2 se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
    Art. 36
    Fapta persoanelor prevazute la art. 2, de a face declaratii de avere care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
    Art. 37
    Fapta persoanei care primeste, pastreaza sau detine declaratiile de avere prevazute de prezenta lege, de a publica sau de a divulga, in orice alt mod, in tot sau in parte, continutul acestora, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Art. 38
    Persoanele prevazute la art. 2, care au ocupat posturi publice similare dupa 1 ianuarie 1990, avand, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurii stabilite prin prezenta lege, daca sunt dovezi certe ca unele bunuri si valori ale acestora nu au fost dobandite in mod licit.
    Art. 39
    Magistratii care fac parte din comisiile prevazute la art. 8 si 21, precum si grefierii care efectueaza lucrarile pentru aceste comisii beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti.
    Art. 40
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit, dispozitiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, art. 69 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si Hotararea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de catre functionarii publici din cadrul autoritatilor puterii executive, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI
                               VALER SUIAN


    ANEXA 1

                               DECLARATIE

    Subsemnatul ............., avand functia de ............. la .............., declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia*) am urmatoarea avere:
    I. Imobile*):
    1. Terenuri agricole - total .................. ha, din care*): ............................................................
    2. Cladiri: ............................................
    2.1. Locuinte:      Nr.      Suprafata     Valoarea de
                                 construita    impozitare
                       _____________________________________
    - apartament       ......  ..............  .............
    - vila             ......  ..............  .............
    - casa de odihna   ......  ..............  .............
    - alte locuinte    ......  ..............  .............
    2.2. Spatii
         comerciale    x       ..............  .............
    2.3. Spatii de
         productie     x       ..............  .............
    II. Efective de animale si pasari:
    Daca depasesc 30 de capete la animale mari si 1.000 de capete la pasari.
    Se vor trece separat cabalinele de curse si animalele cu blana pretioasa.
    III. Activitati comerciale si alte activitati cu scop lucrativ:
    1. Societati comerciale unde este asociat unic*):
    - denumirea si capitalul social (pentru fiecare)
............................................................
............................................................
    2. Participari (actiuni, parti sociale) in societatile comerciale:
    - denumirea societatii comerciale si valoarea actiunilor sau a partilor sociale*):
............................................................
............................................................
    3. Alte activitati cu scop lucrativ:
    - denumirea si profitul net anual
............................................................
............................................................
    IV. Bunuri mobile:
    1. Colectii sau obiecte de arta cu valoare deosebita (opere de arta plastica, mobilier de arta, antichitati etc.):
............................................................
............................................................
    2. Colectii numismatice, filatelice, de arta populara etc.:
............................................................
............................................................
    3. Depozite in valuta in strainatate, in echivalent a cel putin 10.000.000 lei:
............................................................
............................................................
    4. Depuneri la C.E.C., banci comerciale, fonduri de investitii de peste 10.000.000 lei:
    - in lei ...............................................
    - in valuta ............................................
    5. Creante cu o valoare de peste 10.000.000 lei:
............................................................
............................................................
    6. Autovehicule, autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi etc. (marca, anul de fabricatie), buc.:
............................................................
............................................................
    7. Obiecte si bijuterii din aur, argint, platina si pietre pretioase, cu valoare de peste 1.000.000 lei fiecare sau cantarind in total peste 100 grame:
............................................................
............................................................
    8. Alte bunuri (stupi de albine, peste 20), aparatura electronica cu o valoare de peste 5.000.000 lei fiecare:
............................................................
............................................................
    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

       Data                   Semnatura

    ..........            .................
-----------------------
    *) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii in intretinere.
    *) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.
    *) Pe principalele categorii (arabil, vii, livezi, teren pentru constructii etc.).
    *) Inclusiv la firme din alte tari.SmartCity5

COMENTARII la Legea 115/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 115 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 115/1996
Legea 176 2010
privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
OUG 49 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
Legea 144 2007
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
OUG 14 2005
privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese
OUG 24 2004
privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei
Legea 161 2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Legea 78 2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decretul 501 1996
pentru promulgarea Legii privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu