E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 3 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 abrogă articolul 7 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 10 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 11 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 13 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 13 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 adauga dupa articolul 15 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 16 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 17 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 27 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 28 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 adauga dupa articolul 28 din actul OUG 43 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 33 din actul OUG 43 2002
Articolul 7 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 115 1999
Articolul 7 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 115 1999
Articolul 7 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 115 1999
Articolul 7 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 15 din actul Legea 115 1999
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 115 1996
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 adauga dupa articolul 6 din actul Legea 115 1996
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 115 1996
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 115 1996
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 115 1996
Articolul 1 din actul OUG 24 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 115 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 24 din 21 aprilie 2004

privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 365 din 27 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea intensificarii neintarziate a luptei impotriva fenomenului coruptiei si a instituirii unor masuri imediate pentru intarirea capacitatii Parchetului National Anticoruptie ca parchet specializat in combaterea infractiunilor de coruptie,
    tinand seama de faptul ca data depunerii candidaturilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale expira la 8 mai 2004, iar prin prezenta ordonanta de urgenta se propune extinderea obligatiei de declarare a averii si la candidatii pentru functiile de consilier judetean, consilier local si primar,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    TITLUL I
    Modificarea si completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

    Art. 1
    Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Nedepunerea declaratiei in termenul prevazut la art. 3 alin. (2), neactualizarea declaratiei de avere, din motive imputabile, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii ori, dupa caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control."
    2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Persoanele care candideaza pentru functia de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar au obligatia sa isi declare averea.
    (2) Declaratia de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, o data cu declaratia de acceptare a candidaturii, in doua exemplare. Biroul electoral de circumscriptie transmite un exemplar al declaratiilor de avere la consiliul judetean.
    (3) Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de Presedinte al Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 5 zile de la data depunerii.
    (4) Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publica pe paginile de Internet ale consiliilor judetene in termen de 5 zile de la data depunerii."
    3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie sau conducatorul autoritatii publice la care a functionat ori functioneaza cel a carui avere este supusa cercetarii;"
    4. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel, in a carei raza functioneaza comisia sau, dupa caz, procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, precum si directiei generale judetene a finantelor publice in a carei raza domiciliaza persoana a carei avere este supusa cercetarii."
    5. La articolul 22, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie;"
    6. Anexa privind declaratia de avere se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    (1) Declaratia de avere se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6^1, care vor depune declaratia de avere o data cu declaratia de acceptare a candidaturii. Candidatii care si-au depus candidaturile pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 6 iunie 2004 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor depune declaratiile de avere in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va intocmi un index cuprinzand adresele paginilor de Internet ale autoritatilor si institutiilor publice care au obligatia sa publice declaratiile de avere.
    (3) Indexul prevazut la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 3
    Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL II
    Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

    Art. 4
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie coordoneaza Parchetul National Anticoruptie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveste indrumari cu caracter general referitoare la masurile care trebuie luate pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de coruptie, precum si solicitarea de informari asupra activitatii institutiei."
    2. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera c) se introduc literele c^1), c^2) si c^3) cu urmatorul cuprins:
    "c^1) sesizarea instantelor judecatoresti pentru luarea masurilor prevazute de lege si pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, in competenta Parchetului National Anticoruptie;
    c^2) participarea, in conditiile legii, la sedintele de judecata;
    c^3) exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, in conditiile prevazute de lege;"
    3. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
    "g) exercitarea altor atributii prevazute de lege."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de 2 procurori generali adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) In activitatea sa procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator principal de credite.
    (4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit in valoare de 20 miliarde lei, pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, la dispozitia procurorului general al Parchetului National Anticoruptie. Aceasta suma este prevazuta la titlul <<Cheltuieli materiale si servicii>> in bugetul Parchetului National Anticoruptie, iar modul sau de gestionare si utilizare se va stabili prin ordin al procurorului general al acestui parchet."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Parchetul National Anticoruptie este organizat in urmatoarele sectii, conduse de procurori sefi sectie, ajutati de procurori sefi adjuncti sectie:
    a) Sectia de combatere a coruptiei;
    b) Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie;
    c) Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari;
    d) Sectia judiciara penala.
    (2) In cadrul Parchetului National Anticoruptie se pot infiinta servicii teritoriale, servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet.
    (3) Sediul serviciilor teritoriale si circumscriptia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, de regula, in localitatile in care isi au sediul parchetele de pe langa curtile de apel si in raport cu circumscriptia acestora.
    (4) Serviciile teritoriale, serviciile si birourile sunt conduse de procurori-sefi.
    (5) Ofiterii de politie judiciara sunt organizati intr-o brigada condusa de un politist, in calitate de sef de brigada, care sa aiba cel putin gradul profesional de chestor de politie."
    6. Articolul 7 se abroga.
    7. Alineatele (3), (5) si (8) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ofiterii de politie judiciara pot efectua numai acele acte de cercetare penala dispuse de procurorii Parchetului National Anticoruptie. Ofiterii de politie judiciara isi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorului.
    ...........................................................................
    (5) Detasarea ofiterilor de politie judiciara in cadrul Parchetului National Anticoruptie se face prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar numirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului general al acestui parchet. Pot fi numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie numai ofiterii care au absolvit o forma de invatamant superior si au minimum 6 ani vechime in structuri cu atributii de constatare, investigare si cercetare a infractiunilor de coruptie sau a celor conexe infractiunilor de coruptie.
    ...........................................................................
    (8) Ofiterii de politie judiciara, pe perioada numirii in cadrul Parchetului National Anticoruptie, au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru ofiterii de politie, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Atributiile prevazute de lege pentru ministrul administratiei si internelor privind drepturile si raspunderile ce revin ofiterilor de politie judiciara se exercita de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii de politie judiciara se exercita de ministrul administratiei si internelor, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) In cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului general al acestui parchet, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu inalta calificare in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala.
    (2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si isi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie. Specialistii au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru functionarii publici, cu exceptiile mentionate in prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de specialistii prevazuti la alin. (1) constituie mijloc de proba, in conditiile legii."
    9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:
    a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro ori o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 3.000 euro;
    b) daca, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbarii aduse unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si vicepresedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului si adjunctii sai, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor judetene de conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele si vicepresedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri, amirali, generali si maresali, ofiteri de politie si agenti de politie, indiferent de gradul profesional, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii municipiilor, oraselor si comunelor, consilierii judeteni si locali, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere sau de control in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, notarii publici, avocatii, comisarii Garzii Financiare, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, in cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societatilor nationale, al bancilor si societatilor comerciale la care statul este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare si al unitatilor centrale financiar-bancare, persoanele prevazute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecatoresti si executorii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.
    (2) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la alin. (1).
    (3) Urmarirea penala in cauzele privind infractiunile prevazute la alin. (1) savarsite de militarii in activitate se efectueaza de procurori militari din cadrul Parchetului National Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care il au persoanele cercetate.
    (4) Sunt de competenta parchetelor de pe langa instante, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), in competenta Parchetului National Anticoruptie."
    10. Articolul 13^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Competenta de judecata privind infractiunile savarsite de procurorii Parchetului National Anticoruptie revine Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
    11. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1
    Parchetul National Anticoruptie este autorizat sa detina si sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la faptele de coruptie prevazute in Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, in conditiile legii. Orice informatie cu valoare operativa de alta natura se transmite de indata autoritatilor abilitate prin lege, pentru verificarea si valorificarea acesteia."
    12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, pot fi dispuse urmatoarele masuri:
    a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
    b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;
    c) accesul la sisteme informationale.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) pot fi dispuse de procurorii Parchetului National Anticoruptie, pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste masuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanta motivata, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor dispuse este de 4 luni.
    (3) Masura prevazuta la alin. (1) lit. b) poate fi dispusa de judecator, potrivit dispozitiilor art. 91^1 - 91^6 din Codul de procedura penala care se aplica in mod corespunzator.
    (4) Procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune sa li se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, in conditiile prevazute la alin. (1)."
    13. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Art. 224^1 - 224^4 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator."
    14. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Parchetul National Anticoruptie functioneaza cu urmatorul numar total de posturi:
    a) 130 de posturi de procurori;
    b) 170 de posturi de ofiteri de politie judiciara;
    c) 45 de posturi de specialisti;
    d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
    e) 80 de posturi de personal economic si administrativ.
    (2) Numarul maxim de posturi al Parchetului National Anticoruptie poate fi majorat prin hotarare a Guvernului."
    15. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite pentru magistrati in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in alte acte normative, precum si in prezenta ordonanta de urgenta. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2 - 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002.
    (2) Specialistii din Parchetul National Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in prezenta ordonanta de urgenta. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. B nr. crt. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Specialistii care au functia de sef serviciu sau sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzatoare functiei de procuror sef serviciu si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel.
    (3) Ofiterii de politie judiciara din Parchetul National Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in prezenta ordonanta de urgenta. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002. Ofiterii de politie judiciara care au functia de sef birou sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 28, iar cei care au functia de sef serviciu, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 27.
    (4) Personalul prevazut la alin. (1) si judecatorii care compun completele specializate in infractiunile de coruptie, potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de o majorare cu 40% a indemnizatiei de incadrare brute lunare, iar personalul prevazut la alin. (2) si (3) beneficiaza de o majorare cu 30% pentru activitatea specializata de combatere a infractiunilor de coruptie.
    (5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a personalului economic si administrativ este cea prevazuta de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (6) Indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum si alte drepturi ale personalului prevazut la alin. (1), (3) si (5) se stabilesc, potrivit legii, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.
    (7) Drepturile banesti si materiale ale magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, cadre militare in activitate, precum si ale ofiterilor de politie judiciara si ale personalului civil auxiliar si de alta specialitate din structurile Parchetului National Anticoruptie se platesc din fondurile acestui parchet."
    16. Dupa articolul 28 se introduc doua noi articole, articolele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    Parchetul National Anticoruptie poate acorda premii lunare in limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda magistratilor si celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 28^2
    Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."
    17. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta."
    Art. 5
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta in structura bugetului de stat, in structura si volumul bugetelor celor doua institutii - Ministerul Public si Parchetul National Anticoruptie -, precum si in anexele la acestea.
    Art. 6
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL III
    Modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala

    Art. 7
    Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Raspunderea politica a Guvernului consta in demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de catre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile prevederilor art. 113 si 114 din Constitutie, republicata.
    (2) Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice sunt obligate sa prezinte Camerei Deputatilor si Senatului, precum si comisiilor parlamentare informatiile si documentele cerute in temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicata, in termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitarii.
    (3) Guvernul si fiecare dintre membrii sai au obligatia sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati ori de senatori, in temeiul art. 112 alin. (1) din Constitutie, republicata, in conditiile prevazute de regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului."
    2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, in termenul prevazut la art. 3 alin. (2), informatiile si documentele cerute de acestea in cadrul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicata;"
    3. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa inceperea urmaririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi perchezitionat, retinut ori arestat numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, dupa ascultarea sa, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutie, republicata, si a regulilor de procedura cuprinse in regulamentul Camerei din care face parte."
    4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutie, republicata. Votul este secret si se exprima prin bile."
    Art. 8
    Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat, ministrul
                         administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           DECLARATIE DE AVERE

    Subsemnatul .........................., avand functia de ................... la ......................, declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia*) am urmatoarea avere:

    I. Bunuri imobile, in tara ori in strainatate*):
    1. Terenuri:
________________________________________________________________________________
Categorii de       Anul         Suprafata     Valoarea      Statul in care
terenuri           dobandirii                 impozitului   este situat imobilul
________________________________________________________________________________
- agricole        ............  ............  ............  ....................
- forestiere      ............  ............  ............  ....................
- intravilane     ............  ............  ............  ....................
- luciu de apa    ............  ............  ............  ....................
________________________________________________________________________________

    2. Cladiri:
________________________________________________________________________________
2.1. Spatii cu destinatia  Nr.  Anul        Suprafata   Valoarea       Statul in
     de locuinta                dobandirii  construita  de impozitare  care este
                                                                       situat
                                                                       imobilul
________________________________________________________________________________
- apartament               ... ...........  ..........  .............  .........
- casa de locuit           ... ...........  ..........  .............  .........
- casa de vacanta          ... ...........  ..........  .............  .........
________________________________________________________________________________
2.2. Spatii comerciale     ... ...........  ..........  .............  .........
     sau de productie
________________________________________________________________________________

    II. Bunuri mobile:
    1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:
_______________________________________________________________________
Denumirea  Marca  Buc.  Anul de     Anul dobandirii    Modalitatea
                        fabricatie                     de dobandire
_______________________________________________________________________
.........  .....  ....  ..........  ...............  ..................
.........  .....  ....  ..........  ...............  ..................
.........  .....  ....  ..........  ...............  ..................
.........  .....  ....  ..........  ...............  ..................
_______________________________________________________________________

    2. Depozite si conturi curente, in valuta sau in lei, in tara ori in strainatate, a caror valoare insumata depaseste echivalentul a 5.000 euro, precum si certificatele de trezorerie si titlurile de participare la fondurile si societatile de investitii, a caror valoare insumata depaseste echivalentul a 5.000 euro:
________________________________________________________________________________
Depozit/cont           Cuantumul depozitului, al  Statul in care este constituit
curent/certificate     contului curent, al        depozitul sau contul curent/
de trezorerie/titluri  certificatelor de          Statul pe teritoriul caruia
de participare         trezorerie sau al          sunt emise certificatele de
                       titlurilor de participare  trezorerie sau titlurile de
                                                  participare
________________________________________________________________________________
.....................  .........................  ..............................
.....................  .........................  ..............................
.....................  .........................  ..............................
.....................  .........................  ..............................
________________________________________________________________________________

    3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 5.000 euro*):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 5.000 euro*):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 5.000 euro pe an:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    III. Asociat sau actionar la societati comerciale romane ori straine, daca valoarea partilor sociale sau a actiunilor depaseste echivalentul a 5.000 euro:
______________________________________________________________________________
Denumirea societatii     Nr. de parti sociale sau    Valoarea partilor sociale
    comerciale                  de actiuni                sau a actiunilor
______________________________________________________________________________
......................   ........................    .........................
......................   ........................    .........................
......................   ........................    .........................
______________________________________________________________________________

    IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 5.000 euro:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 200 euro:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    VI. Alte precizari ale declarantului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

             Data                             Semnatura
        ..............                 .......................
------------
    *) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.
    *) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.
    *) Se va indica cuantumul.
    *) Se va indica cuantumul.SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2004

 
11.02.2018 23:23:26  Anonim  a scris :
Am nevoie de împrumuturi urgente și nu doresc să-mi ia un împrumut pe termen lung. Ce alte opțiuni am? contactați dl. Chris Richard, dați acum împrumuturi rapide și reale prin e-mail: chrisrichardloanfirm@gmail.com sau Solicitați un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și pentru a investi în proiectele dvs. de afaceri la cea mai mică rată a dobânzii de 2%. Contactați-ne astăzi prin intermediul: chrisrichardloanfirm@gmail.com prin intermediul aplicației Whats +1 (845) 731 5341
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu