E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 18 1968 abrogat de articolul 40 din actul Legea 115 1996
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de Decizia 64 1996
Legea 18 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Legea 18 1968 modificat de articolul 3 din actul Legea 45 1991
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 3 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 5 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 6 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 8 din actul Legea 18 1968 abrogat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 9 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 13 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Legea 18 1968 modificat de Decretul 92 1979
Legea 18 1968 completat de Decretul 92 1979
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 18 din 24 iunie 1968

privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 81 din 24 iunie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Poate fi supusa controlului, in conditiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricarei persoane fizice, daca sunt date sau indicii ca exista o vadita disproportie intre valoarea bunurilor acesteia si veniturile sale si nu se justifica dobandirea licita a bunurilor.
    Controlul priveste bunurile  dobandite dupa  data de 1 ianuarie 1962, atat cele existente in patrimoniul persoanei in cauza, cat si cele instrainate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
    Art. 2
    Valoarea bunurilor a carei provenienta nu se justifica este supusa unui impozit de 80%.
    Prin justificarea provenientei bunurilor se intelege obligatia persoanei in cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobandirea sau sporirea bunurilor.

    CAP. 2

    Art. 3
    Controlul provenientei bunurilor prevazute la capitolul I se face:
    a) in temeiul  sesizarilor, daca  sunt  scrise  si  semnate, ale  oricarei persoane fizice sau ale conducerii organizatiei socialiste la care persoana in cauza a prestat sau presteaza vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
    b) la cererea persoanei careia i s-au adus imputari publice in legatura cu provenienta bunurilor sale;
    c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, cand acestea detin date, rezultand din  activitatea lor, cu privire la disproportia vadita dintre valoarea bunurilor si veniturile unei persoane.

    CAP. 3

    Art. 4
    Verificarea sesizarilor si a cererilor aratate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care functioneaza pe langa fiecare  tribunal  judetean si este alcatuita din:
    - doi judecatori desemnati de presedintele  tribunalului  judetean, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror desemnat de procurorul sef al procuraturii judetene, un delegat al administratiei financiare judetene si un deputat in consiliul popular judetean, municipal sau orasenesc, ca membri.
    Comisia are un  secretar  desemnat de presedintele  tribunalului  judetean dintre grefierii acestei instante.
    Art. 5
    In cazul in care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a, comisia  nu va incepe  cercetarea inainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relatiile necesare cauzei, punindu-i totodata in vedere dispozitiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecintele afirmatiilor mincinoase.
    Organizatiile  socialiste, cu exceptia unitatilor Casei de Economii si Consemnatiuni, sunt obligate sa puna la dispozitia comisiei actele cerute si sa dea relatiile necesare, chiar daca prin dispozitii speciale se dispune altfel.
    Daca rezulta date sau indicii ca intre valoarea bunurilor persoanei in cauza si veniturile  acesteia exista vadita disproportie, comisia o citeaza si ii acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaratie cu privire la toate bunurile prevazute la art. 1 si la justificarea  provenientei lor.
    Provenienta bunurilor  persoanei care refuza sa dea declaratia  aratata la alineatul precedent, precum si a bunurilor care  au fost omise  din aceasta declaratie, este considerata nejustificata, pana la proba contrara.
    Art. 6
    Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui in cauza.
    Cei care, dupa data de 1 ianuarie 1962, au dobandit bunuri de la  persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
    Daca persoana in cauza este casatorita, comisia va cita si pe celalalt sot pentru a da relatii cu privire la bunurile comune.
    Actele si lucrarile comisiei nu sunt publice.
    Persoana in cauza poate sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului.
    Art. 7
    Daca socoteste necesar, comisia, prin incheiere, poate lua masura indisponibilizarii bunurilor persoanei in cauza si ale persoanelor cu care locuieste impreuna si gospodareste in comun.
    De asemenea, vor putea fi indisponibilizate  bunurile pe care  persoana in cauza le-a instrainat cu titlu gratuit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 8
    Comisia hotaraste, prin incheiere motivata, cu majoritate de voturi:
    - clasarea cauzei, cand constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificata;
    - trimiterea cauzei spre solutionare judecatoriei  in raza careia  se afla domiciliul  persoanei  in cauza, daca  constata ca  provenienta unor bunuri anume determinate sau o cota-perte din valoarea bunurilor nu este justificata;
    - trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, daca in legatura cu bunurile a carei provenienta este nejustificata rezulta savarsirea  unei infractiuni.
    Prin incheierea de clasare se dispune si ridicarea masurii de indisponibilizare a bunurilor.
    Incheierea  de clasare se comunica  persoanei in cauza, celei care a facut sesizarea, procurorului sef al judetului si Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile de la pronuntare.

    CAP. 4

    Art. 9
    Presedintele judecatoriei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata  si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul  Finantelor, va fi intotdeauna  citat. Prezenta procurorului este obligatorie.
    Judecatorul si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare  nu pot participa la judecata.
    Art. 10
    Judecatoria, daca constata ca provenienta bunurilor este justificata, hotaraste inchiderea dosarului.
    Daca constata ca provenienta unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificata, hotaraste trimiterea  dosarului Ministerului  Finantelor  pentru  urmarirea  impozitului prevazut de art. 2 alin. 1.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si bunurilor comune ale sotilor.
    Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni, judecatoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura spre a vedea daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.

    CAP. 5

    Art. 11
    Impotriva incheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, procurorul  sef al judetului, Ministerul Finantelor si persoana care a facut sesizarea.
    Recursul se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 13.
    Art. 12
    Impotriva hotararilor judecatoriei, cei aratati la art. 11, precum si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judetean.

    CAP. 6

    Art. 13
    In cazul in care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formata din:
    - doi judecatori de la Tribunalul Suprem, desemnati de presedintele acestui tribunal, dintre care unul este in calitate de presedinte;
    - un procuror din Procuratura Generala, un delegat al Ministerului Finantelor si un deputat in Marea Adunare Nationala, ca membri.
    Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de  presedintele Tribunalului Suprem.
    Art. 14
    Comisia prevazuta la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizarii sau cererii decat cu incuviintarea, dupa caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Ministri.
    Art. 15
    Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competenta Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de  un complet  compus din 7 judecatori. Recursul se poate face, in termenul  prevazut la art. 11, de Procurorul General, Ministerul  Finantelor, persoana care a facut sesizarea si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului.
    Art. 16
    Comisia de cercetare si instanta de judecata, prevazute in acest  capitol, procedeaza potrivit prevederilor art. 5-10 inclusiv, ale caror dispozitii se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7

    Art. 17
    Procedura de cercetare si judecare a provenientei bunurilor inceputa impotriva unei persoane continua impotriva mostenitorilor.
    Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
    Mostenitorii raspund numai in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune.
    Art. 18
    Daca cu ocazia urmaririi pornite pentru realizarea impozitului prevazut de art. 2 alin. 1 se constata  insolvabilitatea persoanei in cauza, Ministerul Finantelor, in vederea realizarii impozitului, poate cere in justitie sa se constate ca actele prin care aceasta a instrainat  bunuri cu  titlu  oneros sunt simulate.
    De asemenea, Ministerul Finantelor va putea cere desfiintarea actelor prin care persoana  in cauza a  instrainat  bunuri, cu titlu  gratuit, in frauda drepturilor statului decurgand din aceasta lege.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civila.
    Art. 20
    Toate actele de procedura in aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru.
    Art. 21
    Incheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, ramasa definitiva, va fi publicata intr-un ziar, in extras, la cererea si pe cheltuiala persoanei in cauza.
    Art. 22
    Fapta aceluia care, in sesizarea prevazuta de art. 3, face afirmatii mincinoase cu privire la  provenienta  nejustificata a  bunurilor unei  persoane fizice, constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa  prevazuta in codul penal pentru denuntare calomnioasa.
    Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instantei de judecata.
    Art. 23SmartCity5

COMENTARII la Legea 18/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 18 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 18/1968
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu