E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 18 1968 abrogat de articolul 40 din actul Legea 115 1996
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de Decizia 64 1996
Legea 18 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Legea 18 1968 modificat de articolul 3 din actul Legea 45 1991
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 3 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 5 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 6 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 8 din actul Legea 18 1968 abrogat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 9 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 13 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Legea 18 1968 modificat de Decretul 92 1979
Legea 18 1968 completat de Decretul 92 1979
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 18 din 24 iunie 1968

privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 81 din 24 iunie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Poate fi supusa controlului, in conditiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricarei persoane fizice, daca sunt date sau indicii ca exista o vadita disproportie intre valoarea bunurilor acesteia si veniturile sale si nu se justifica dobandirea licita a bunurilor.
    Controlul priveste bunurile  dobandite dupa  data de 1 ianuarie 1962, atat cele existente in patrimoniul persoanei in cauza, cat si cele instrainate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
    Art. 2
    Valoarea bunurilor a carei provenienta nu se justifica este supusa unui impozit de 80%.
    Prin justificarea provenientei bunurilor se intelege obligatia persoanei in cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobandirea sau sporirea bunurilor.

    CAP. 2

    Art. 3
    Controlul provenientei bunurilor prevazute la capitolul I se face:
    a) in temeiul  sesizarilor, daca  sunt  scrise  si  semnate, ale  oricarei persoane fizice sau ale conducerii organizatiei socialiste la care persoana in cauza a prestat sau presteaza vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
    b) la cererea persoanei careia i s-au adus imputari publice in legatura cu provenienta bunurilor sale;
    c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, cand acestea detin date, rezultand din  activitatea lor, cu privire la disproportia vadita dintre valoarea bunurilor si veniturile unei persoane.

    CAP. 3

    Art. 4
    Verificarea sesizarilor si a cererilor aratate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care functioneaza pe langa fiecare  tribunal  judetean si este alcatuita din:
    - doi judecatori desemnati de presedintele  tribunalului  judetean, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror desemnat de procurorul sef al procuraturii judetene, un delegat al administratiei financiare judetene si un deputat in consiliul popular judetean, municipal sau orasenesc, ca membri.
    Comisia are un  secretar  desemnat de presedintele  tribunalului  judetean dintre grefierii acestei instante.
    Art. 5
    In cazul in care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a, comisia  nu va incepe  cercetarea inainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relatiile necesare cauzei, punindu-i totodata in vedere dispozitiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecintele afirmatiilor mincinoase.
    Organizatiile  socialiste, cu exceptia unitatilor Casei de Economii si Consemnatiuni, sunt obligate sa puna la dispozitia comisiei actele cerute si sa dea relatiile necesare, chiar daca prin dispozitii speciale se dispune altfel.
    Daca rezulta date sau indicii ca intre valoarea bunurilor persoanei in cauza si veniturile  acesteia exista vadita disproportie, comisia o citeaza si ii acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaratie cu privire la toate bunurile prevazute la art. 1 si la justificarea  provenientei lor.
    Provenienta bunurilor  persoanei care refuza sa dea declaratia  aratata la alineatul precedent, precum si a bunurilor care  au fost omise  din aceasta declaratie, este considerata nejustificata, pana la proba contrara.
    Art. 6
    Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui in cauza.
    Cei care, dupa data de 1 ianuarie 1962, au dobandit bunuri de la  persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
    Daca persoana in cauza este casatorita, comisia va cita si pe celalalt sot pentru a da relatii cu privire la bunurile comune.
    Actele si lucrarile comisiei nu sunt publice.
    Persoana in cauza poate sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului.
    Art. 7
    Daca socoteste necesar, comisia, prin incheiere, poate lua masura indisponibilizarii bunurilor persoanei in cauza si ale persoanelor cu care locuieste impreuna si gospodareste in comun.
    De asemenea, vor putea fi indisponibilizate  bunurile pe care  persoana in cauza le-a instrainat cu titlu gratuit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 8
    Comisia hotaraste, prin incheiere motivata, cu majoritate de voturi:
    - clasarea cauzei, cand constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificata;
    - trimiterea cauzei spre solutionare judecatoriei  in raza careia  se afla domiciliul  persoanei  in cauza, daca  constata ca  provenienta unor bunuri anume determinate sau o cota-perte din valoarea bunurilor nu este justificata;
    - trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, daca in legatura cu bunurile a carei provenienta este nejustificata rezulta savarsirea  unei infractiuni.
    Prin incheierea de clasare se dispune si ridicarea masurii de indisponibilizare a bunurilor.
    Incheierea  de clasare se comunica  persoanei in cauza, celei care a facut sesizarea, procurorului sef al judetului si Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile de la pronuntare.

    CAP. 4

    Art. 9
    Presedintele judecatoriei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata  si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul  Finantelor, va fi intotdeauna  citat. Prezenta procurorului este obligatorie.
    Judecatorul si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare  nu pot participa la judecata.
    Art. 10
    Judecatoria, daca constata ca provenienta bunurilor este justificata, hotaraste inchiderea dosarului.
    Daca constata ca provenienta unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificata, hotaraste trimiterea  dosarului Ministerului  Finantelor  pentru  urmarirea  impozitului prevazut de art. 2 alin. 1.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si bunurilor comune ale sotilor.
    Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni, judecatoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura spre a vedea daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.

    CAP. 5

    Art. 11
    Impotriva incheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, procurorul  sef al judetului, Ministerul Finantelor si persoana care a facut sesizarea.
    Recursul se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 13.
    Art. 12
    Impotriva hotararilor judecatoriei, cei aratati la art. 11, precum si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judetean.

    CAP. 6

    Art. 13
    In cazul in care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formata din:
    - doi judecatori de la Tribunalul Suprem, desemnati de presedintele acestui tribunal, dintre care unul este in calitate de presedinte;
    - un procuror din Procuratura Generala, un delegat al Ministerului Finantelor si un deputat in Marea Adunare Nationala, ca membri.
    Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de  presedintele Tribunalului Suprem.
    Art. 14
    Comisia prevazuta la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizarii sau cererii decat cu incuviintarea, dupa caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Ministri.
    Art. 15
    Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competenta Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de  un complet  compus din 7 judecatori. Recursul se poate face, in termenul  prevazut la art. 11, de Procurorul General, Ministerul  Finantelor, persoana care a facut sesizarea si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului.
    Art. 16
    Comisia de cercetare si instanta de judecata, prevazute in acest  capitol, procedeaza potrivit prevederilor art. 5-10 inclusiv, ale caror dispozitii se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7

    Art. 17
    Procedura de cercetare si judecare a provenientei bunurilor inceputa impotriva unei persoane continua impotriva mostenitorilor.
    Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
    Mostenitorii raspund numai in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune.
    Art. 18
    Daca cu ocazia urmaririi pornite pentru realizarea impozitului prevazut de art. 2 alin. 1 se constata  insolvabilitatea persoanei in cauza, Ministerul Finantelor, in vederea realizarii impozitului, poate cere in justitie sa se constate ca actele prin care aceasta a instrainat  bunuri cu  titlu  oneros sunt simulate.
    De asemenea, Ministerul Finantelor va putea cere desfiintarea actelor prin care persoana  in cauza a  instrainat  bunuri, cu titlu  gratuit, in frauda drepturilor statului decurgand din aceasta lege.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civila.
    Art. 20
    Toate actele de procedura in aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru.
    Art. 21
    Incheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, ramasa definitiva, va fi publicata intr-un ziar, in extras, la cererea si pe cheltuiala persoanei in cauza.
    Art. 22
    Fapta aceluia care, in sesizarea prevazuta de art. 3, face afirmatii mincinoase cu privire la  provenienta  nejustificata a  bunurilor unei  persoane fizice, constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa  prevazuta in codul penal pentru denuntare calomnioasa.
    Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instantei de judecata.
    Art. 23SmartCity5

COMENTARII la Legea 18/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 18 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 18/1968
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu