E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 18 1968 abrogat de articolul 40 din actul Legea 115 1996
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de Decizia 64 1996
Legea 18 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Legea 18 1968 modificat de articolul 3 din actul Legea 45 1991
Articolul 2 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 3 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 5 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 6 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 8 din actul Legea 18 1968 abrogat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 9 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Articolul 13 din actul Legea 18 1968 modificat de articolul 1 din actul Decretul 141 1983
Legea 18 1968 modificat de Decretul 92 1979
Legea 18 1968 completat de Decretul 92 1979
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 18 din 24 iunie 1968

privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 81 din 24 iunie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Poate fi supusa controlului, in conditiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricarei persoane fizice, daca sunt date sau indicii ca exista o vadita disproportie intre valoarea bunurilor acesteia si veniturile sale si nu se justifica dobandirea licita a bunurilor.
    Controlul priveste bunurile  dobandite dupa  data de 1 ianuarie 1962, atat cele existente in patrimoniul persoanei in cauza, cat si cele instrainate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
    Art. 2
    Valoarea bunurilor a carei provenienta nu se justifica este supusa unui impozit de 80%.
    Prin justificarea provenientei bunurilor se intelege obligatia persoanei in cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobandirea sau sporirea bunurilor.

    CAP. 2

    Art. 3
    Controlul provenientei bunurilor prevazute la capitolul I se face:
    a) in temeiul  sesizarilor, daca  sunt  scrise  si  semnate, ale  oricarei persoane fizice sau ale conducerii organizatiei socialiste la care persoana in cauza a prestat sau presteaza vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
    b) la cererea persoanei careia i s-au adus imputari publice in legatura cu provenienta bunurilor sale;
    c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, cand acestea detin date, rezultand din  activitatea lor, cu privire la disproportia vadita dintre valoarea bunurilor si veniturile unei persoane.

    CAP. 3

    Art. 4
    Verificarea sesizarilor si a cererilor aratate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care functioneaza pe langa fiecare  tribunal  judetean si este alcatuita din:
    - doi judecatori desemnati de presedintele  tribunalului  judetean, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror desemnat de procurorul sef al procuraturii judetene, un delegat al administratiei financiare judetene si un deputat in consiliul popular judetean, municipal sau orasenesc, ca membri.
    Comisia are un  secretar  desemnat de presedintele  tribunalului  judetean dintre grefierii acestei instante.
    Art. 5
    In cazul in care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a, comisia  nu va incepe  cercetarea inainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relatiile necesare cauzei, punindu-i totodata in vedere dispozitiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecintele afirmatiilor mincinoase.
    Organizatiile  socialiste, cu exceptia unitatilor Casei de Economii si Consemnatiuni, sunt obligate sa puna la dispozitia comisiei actele cerute si sa dea relatiile necesare, chiar daca prin dispozitii speciale se dispune altfel.
    Daca rezulta date sau indicii ca intre valoarea bunurilor persoanei in cauza si veniturile  acesteia exista vadita disproportie, comisia o citeaza si ii acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaratie cu privire la toate bunurile prevazute la art. 1 si la justificarea  provenientei lor.
    Provenienta bunurilor  persoanei care refuza sa dea declaratia  aratata la alineatul precedent, precum si a bunurilor care  au fost omise  din aceasta declaratie, este considerata nejustificata, pana la proba contrara.
    Art. 6
    Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui in cauza.
    Cei care, dupa data de 1 ianuarie 1962, au dobandit bunuri de la  persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
    Daca persoana in cauza este casatorita, comisia va cita si pe celalalt sot pentru a da relatii cu privire la bunurile comune.
    Actele si lucrarile comisiei nu sunt publice.
    Persoana in cauza poate sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului.
    Art. 7
    Daca socoteste necesar, comisia, prin incheiere, poate lua masura indisponibilizarii bunurilor persoanei in cauza si ale persoanelor cu care locuieste impreuna si gospodareste in comun.
    De asemenea, vor putea fi indisponibilizate  bunurile pe care  persoana in cauza le-a instrainat cu titlu gratuit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 8
    Comisia hotaraste, prin incheiere motivata, cu majoritate de voturi:
    - clasarea cauzei, cand constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificata;
    - trimiterea cauzei spre solutionare judecatoriei  in raza careia  se afla domiciliul  persoanei  in cauza, daca  constata ca  provenienta unor bunuri anume determinate sau o cota-perte din valoarea bunurilor nu este justificata;
    - trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, daca in legatura cu bunurile a carei provenienta este nejustificata rezulta savarsirea  unei infractiuni.
    Prin incheierea de clasare se dispune si ridicarea masurii de indisponibilizare a bunurilor.
    Incheierea  de clasare se comunica  persoanei in cauza, celei care a facut sesizarea, procurorului sef al judetului si Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile de la pronuntare.

    CAP. 4

    Art. 9
    Presedintele judecatoriei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata  si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul  Finantelor, va fi intotdeauna  citat. Prezenta procurorului este obligatorie.
    Judecatorul si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare  nu pot participa la judecata.
    Art. 10
    Judecatoria, daca constata ca provenienta bunurilor este justificata, hotaraste inchiderea dosarului.
    Daca constata ca provenienta unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificata, hotaraste trimiterea  dosarului Ministerului  Finantelor  pentru  urmarirea  impozitului prevazut de art. 2 alin. 1.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si bunurilor comune ale sotilor.
    Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni, judecatoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura spre a vedea daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.

    CAP. 5

    Art. 11
    Impotriva incheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, procurorul  sef al judetului, Ministerul Finantelor si persoana care a facut sesizarea.
    Recursul se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 13.
    Art. 12
    Impotriva hotararilor judecatoriei, cei aratati la art. 11, precum si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judetean.

    CAP. 6

    Art. 13
    In cazul in care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formata din:
    - doi judecatori de la Tribunalul Suprem, desemnati de presedintele acestui tribunal, dintre care unul este in calitate de presedinte;
    - un procuror din Procuratura Generala, un delegat al Ministerului Finantelor si un deputat in Marea Adunare Nationala, ca membri.
    Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de  presedintele Tribunalului Suprem.
    Art. 14
    Comisia prevazuta la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizarii sau cererii decat cu incuviintarea, dupa caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Ministri.
    Art. 15
    Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competenta Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de  un complet  compus din 7 judecatori. Recursul se poate face, in termenul  prevazut la art. 11, de Procurorul General, Ministerul  Finantelor, persoana care a facut sesizarea si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului.
    Art. 16
    Comisia de cercetare si instanta de judecata, prevazute in acest  capitol, procedeaza potrivit prevederilor art. 5-10 inclusiv, ale caror dispozitii se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7

    Art. 17
    Procedura de cercetare si judecare a provenientei bunurilor inceputa impotriva unei persoane continua impotriva mostenitorilor.
    Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
    Mostenitorii raspund numai in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune.
    Art. 18
    Daca cu ocazia urmaririi pornite pentru realizarea impozitului prevazut de art. 2 alin. 1 se constata  insolvabilitatea persoanei in cauza, Ministerul Finantelor, in vederea realizarii impozitului, poate cere in justitie sa se constate ca actele prin care aceasta a instrainat  bunuri cu  titlu  oneros sunt simulate.
    De asemenea, Ministerul Finantelor va putea cere desfiintarea actelor prin care persoana  in cauza a  instrainat  bunuri, cu titlu  gratuit, in frauda drepturilor statului decurgand din aceasta lege.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civila.
    Art. 20
    Toate actele de procedura in aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru.
    Art. 21
    Incheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, ramasa definitiva, va fi publicata intr-un ziar, in extras, la cererea si pe cheltuiala persoanei in cauza.
    Art. 22
    Fapta aceluia care, in sesizarea prevazuta de art. 3, face afirmatii mincinoase cu privire la  provenienta  nejustificata a  bunurilor unei  persoane fizice, constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa  prevazuta in codul penal pentru denuntare calomnioasa.
    Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instantei de judecata.
    Art. 23SmartCity5

COMENTARII la Legea 18/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 18 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 18/1968
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu