Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 92 din  7 martie 1979

pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 25 din 12 martie 1979


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Verificarea sesizarilor si a cererilor aratate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care functioneaza pe langa fiecare judecatorie si este alcatuita din:
    - un judecator de la judecatorie, desemnat de presedintele tribunalului judetean, in calitate de presedinte;
    - un procuror de la procuratura locala, desemnat de procurorul sef al procuraturii judetene, un delegat desemnat de directorul administratiei financiare judetene, un delegat al militiei judetene, un deputat in consiliul popular municipal, orasenesc sau comunal ori de sector al municipiului Bucuresti, precum si 4 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie, in unitati socialiste din raza teritoriala a judecatoriei, alesi de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati, ca membri.
    Presedintele si membrii comisiei sunt desemnati sau, dupa caz, alesi pe o perioada de 2 ani, tinandu-se seama de pregatirea profesionala si experienta lor de viata.
    Comisia are un secretar, desemnat de presedintele judecatoriei dintre grefierii acestei instante."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Actele si lucrarile comisiei nu sunt publice.
    Persoana in cauza poate sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului.
    Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui in cauza.
    Cei care, dupa data de 1 ianuarie 1962, au dobandit bunuri de la persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
    Persoanele prevazute la alin. 3 si 4 care, in mod nejustificat, nu se prezinta in fata comisiei sau refuza sa dea lamuririle cerute de aceasta se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 200 la 1.000 lei."
    3. Dupa art. 6 se introduce art. 6^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1. - Comisia poate si din oficiu efectua cercetari locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice sau contabile pentru lamurirea cauzei.
    Expertizele se vor efectua de catre experti de pe listele biroului local pentru expertize din judetul in care functioneaza judecatoria sau, in caz de nevoie, de pe listele biroului local pentru expertize dintr-un alt judet.
    Nedepunerea raportului de expertiza in termenul stabilit de comisie, fara motive temeinice, se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit art. 6."
    4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Comisia va dispune masuri prin care sa se interzica instrainarea bunurilor persoanei in cauza si ale persoanelor cu care traieste si gospodareste in comun, pana la clarificarea situatiei celui cercetat.
    De asemenea, comisia va dispune masuri pentru interzicerea instrainarii bunurilor pe care persoana in cauza le-a transmis cu titlu gratuit, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Masurile prevazute in alin. 1 si 2 inceteaza pe data ramanerii definitive a incheierii de clasare.
    In cazul in care comisia hotaraste trimiterea cauzei spre solutionare judecatoriei, va institui sechestrul asigurator asupra bunurilor prevazute in alin. 1 si 2.
    Comisia poate dispune inventarierea bunurilor persoanelor prevazute in alin. 1 si inainte de citarea persoanei cercetate pentru a depune declaratia prevazuta la art. 5."
    5. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Presedintele judecatoriei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata cu precadere si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Administratia financiara este totdeauna citata in proces si are obligatia de a face toate diligentele pentru apararea intereselor statului. Prezenta procurorului este obligatorie.
    Judecatorul si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.
    Completul de judecata este format din 2 judecatori si 3 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie, in unitati socialiste din raza teritoriala a judecatoriei, alesi pe timp de 2 ani de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati."
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - Impotriva incheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, procuratura locala, administratia financiara si persoana care a facut sesizarea.
    Recursul se solutioneaza de o comisie care functioneaza pe langa fiecare tribunal judetean si este alcatuita din:
    - vicepresedintele tribunalului judetean, in calitate de presedinte;
    - un judecator de la tribunalul judetean, desemnat de presedintele acestei instante, procurorul sef adjunct al procuraturii judetene, directorul administratiei financiare judetene sau inlocuitorul acestuia, un deputat in consiliul popular judetean, precum si 4 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie, in unitati socialiste din raza teritoriala a tribunalului judetean, alesi pe timp de 2 ani de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati, ca membri.
    Comisia are un secretar, desemnat de presedintele tribunalului judetean dintre grefierii acestei instante."
    7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - In cazul incheierilor de clasare ramase definitive, comisia de pe langa tribunalul judetean va putea dispune, in termen de cel mult un an de la data ramanerii lor definitive, pe baza unei noi sesizari cuprinzand elemente care nu au fost avute in vedere la prima cercetare, reluarea cercetarilor de catre comisia prevazuta la art. 4.
    In cazul in care s-au descoperit, ulterior, bunuri sau alte valori materiale care au fost sustrase ori ascunse, cu reacredinta, de persoana cercetata, comisia de pe langa tribunalul judetean va dispune, pe baza unei noi sesizari sau din oficiu, in termen de cel mult un an de la data descoperirii bunurilor ori valorilor materiale, reluarea cercetarilor de catre comisia prevazuta la art. 4.
    Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile si in cazurile in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva. In aceste cazuri, instanta sesizata din nou va reuni cauza cu aceea in care s-a dat hotararea definitiva si va pronunta o noua hotarare, in raport cu toate bunurile sau valorilor materiale ale persoanei cercetate, desfiintind hotararea anterioara."
    8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Impotriva hotararilor judecatoriei, procurorul sef al procuraturii locale, administratia financiara, persoana care a facut sesizarea, persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum si, dupa caz, comisia de pe langa judecatorie prevazuta la art. 4 ori comisia de pe langa tribunalul judetean aratata la art. 11, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judetean.
    Completul de judecata este format din 3 judecatori si 2 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie, in unitati socialiste din raza teritoriala a tribunalului judetene, alesi pe timp de 2 ani de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - In cazul in care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formata din:
    - doi judecatori de la Tribunalul Suprem, desemnati de presedintele acestui tribunal, dintre care unul in calitate de presedinte;
    - un procuror din Procuratura Generala, un delegat al Curtii Superioare de Control Financiar, un delegat al Ministerului Finantelor, 2 deputati in Marea Adunare Nationala, precum si 4 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie, in unitati socialiste, alesi de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati, ca membri.
    Presedintele si membrii comisiei sunt desemnati sau, dupa caz, alesi pe o perioada de 2 ani.
    Secretar al comisiei este un consultant, desemnat de presedintele Tribunalului Suprem dintre consultantii aceste instante."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Comisia prevazuta la art. 14 poate proceda la verificarea sesizarii sau cererii privitoare la un demnitar, cu incuviintarea Consiliului de Stat."
    11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - Cauzele prevazute la art. 14 se judeca de Tribunalul Suprem, sectia civila, in complet format din 3 judecatori si 4 muncitori care isi desfasoara activitatea nemijlocit in productie in unitati socialiste, alesi pe timp de 2 ani de catre adunarile generale ale oamenilor muncii din acele unitati. Recursul se judeca in complet format din 5 judecatori si 4 deputati in Marea Adunare Nationala din randul muncitorilor, desemnati pe durata legislaturii de catre Biroul Marii Adunarii Nationale.
    Recursul se poate face, in termenul prevazut la art. 11, de procurorul general, Ministerul Finantelor, persoana care a facut sesizarea si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum si de comisia de pe langa Tribunalul Suprem prevazuta la art. 14."
    12. Dupa capitolul VI se introduce capitolul VI^1, cu art. 17^1 - 17^2, care vor avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL VI^1
    Indrumare si control
    Art. 17^1. - Indrumarea si controlul unitar pe plan republican privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justitie si a conducerilor unitatilor socialiste, desfasurata in aplicarea prezentei legi, se realizeaza de o comisie centrala, condusa de presedintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale, din care vor face parte ministrul de interne, ministrul justitiei, procurorul general al Republicii Socialiste Romania, presedintele Tribunalului Suprem, prim-vicepresedintele Curtii Superioare de Control Financiar si un adjunct al ministrului finantelor.
    Comisia centrala poate cere de la orice organ de stat sau obstesc informari in legatura cu activitatea desfasurata in aplicarea prezentei legi si organizeaza pe teritoriu controlul executarii ei.
    Comisia centrala prezinta anual rapoarte Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si Consiliului de Stat cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii.
    Art. 17^2. - Pentru indrumarea si controlul unitar pe plan judetean privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justitie si a conducerilor unitatilor socialiste, desfasurata in aplicarea prezentei legi, functioneaza cate o comisie judeteana, condusa de presedintele consiliului judetean de control muncitoresc al activitatii economice si sociale, din care face parte presedintele tribunalului judetean, procurorul sef al judetului, seful militiei judetene si seful inspectiei financiare teritoriale a Ministerului Finantelor.
    Comisia judeteana poate cere informari de la orice organ de stat sau obstesc din raza teritoriala a judetului in legatura cu activitatea desfasurata in aplicarea prezentei legi si organizeaza pe teritoriul judetului controlul executarii ei.
    Comisia judeteana prezinta semestrial rapoarte comisiei centrale si organelor judetene de partid cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii."
    Art. 2
    Prevederile prezentului decret intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Art. 3
    Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit, cu modificarile aduse prin prezentul decret, se va republica *), dandu se capitolelor si articolelor o noua numerotare.
                    
    *) Legea nr. 18/1968, republicata, este reprodusa in acest volum la p. 30.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 92/1979

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 92 din 1979
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu