E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 280 1994 modificat de Hotărârea 536 1996
Hotărârea 280 1994 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 211 1996
Articolul 28 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de Hotărârea 902 1995
Hotărârea 280 1994 in legatura cu articolul 11 din actul Hotărârea 802 1995
Hotărârea 280 1994 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 483 1995
Hotărârea 280 1994 modificat de Hotărârea 322 1995
Articolul 29 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 322 1995
Articolul 43 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 322 1995
Articolul 44 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 322 1995
Articolul 48 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 322 1995
Articolul 1 din actul Hotărârea 280 1994 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 322 1995
Hotărârea 280 1994 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 183 1995
Hotărârea 280 1994 in legatura cu articolul 2 din actul Ordin 216 1994
Articolul 3 din actul Hotărârea 280 1994 abrogat de Hotărârea 543 1994
Hotărârea 280 1994 republicat de Hotărârea 280 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 280 din 16 iunie 1994

pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 30 iunie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, anexate.
    Art. 2
    Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor norme vor fi efectuate in limita veniturilor proprii si a fondurilor aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 3
    Pentru perioada de la 1 ianuarie 1994 pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se aplica Hotararea Guvernului nr. 343/1993, cu indexarile aprobate pentru perioada respectiva.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul tineretului
                        si sportului,
                        Gheorghe Marasescu,
                        secretar de stat

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu


    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                       NORME
privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

    CAP. 1
    Cheltuielile ce pot fi efectuate pentru pregatirea si participarea la competitii sportive interne si internationale
    A. Actiuni interne

    Art. 1
    a) Cantonamentele, semicantonamentele si taberele de pregatire se aproba de conducerea unitatilor care le initiaza si se organizeaza cu:
    - sportivi care participa la etapele de zona si finale ale campionatelor nationale de seniori, tineret, juniori, copii, scolare si universitare, tabere de selectie si pregatire sportiva, centre nationale olimpice de pregatire a juniorilor:
    - sportivi care participa in superliga, diviziile A, B, diviziile scolare si de juniori (tineret).
    b) In cantonamente, semicantonamente si tabere, in afara de sportivi si antrenori, pot participa, de la caz la caz, in functie de specificul ramurii de sport si de numarul sportivilor, cate un conducator de lot, medic, asistent medical, masor, fizioterapist, cercetator, operator video, alti specialisti si tehnicieni; in cazul pregatirii sportive a copiilor si elevilor poate participa, pentru asigurarea pregatirii lor scolare, si cate un cadru didactic la peste 25 elevi.
    c) Persoanele mentionate la alineatul precedent beneficiaza, pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor, de aceleasi drepturi ca si sportivii. Se excepteaza cazurile in care actiunile sunt organizate in localitatile de domiciliu al acestora, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei sa nu locuiasca cu sportivii cantonati, situatie in care vor beneficia numai de masa de pranz.
    d) Numarul participantilor la cantonamente, semicantonamente si tabere se stabileste de catre unitatile sportive organizatoare, in functie de ramura de sport, scopul actiunii si posibilitatile financiare.
    e) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor de pregatire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activitati culturale, presa, precum si cheltuieli de refacere dupa efort, recuperare si igiena personala, la tarifele legale practicate de unitatile prestatoare, in limita sumei de pana la 1.100 lei de persoana pe zi.
    f) Persoanele care controleaza loturile de sportivi aflati intr-una dintre formele de pregatire de mai sus, indiferent de functia si natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocatiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiaza numai de diurna de deplasare stabilita potrivit normelor legale.
    Art. 2
    Numarul maxim de sportivi care poate fi deplasat la competitii sportive interne, la care se adauga 1-2  antrenori, un conducator si un cadru medical, dupa caz, este urmatorul:
    a) Jocuri sportive:
-----------------------------------------------------------------------------
 Ramura               Meciuri bilaterale             Turnee cu participarea
  de sport              si triunghiulare                  a minimum 4 echipe
-----------------------------------------------------------------------------
- baschet                    12                                 12
- baseball                   18                                 22
- handbal                    12                                 16
- hochei                     22                                 22
- hochei pe iarba            20                                 20
- oina                       16                                 16
- polo                       15                                 15
- popice                      8                                 10
- rugbi                      21                                 26
- volei                      12                                 12
-------------------------------------------------------------------------------
    b) La celelalte ramuri de sport, numarul de sportivi care pot face deplasarea, titulari si rezerve, este cel prevazut in regulamentul competitiei respective, la care se adauga antrenori sau profesori si, dupa caz, un conducator si un cadru medical, in functie de numarul probelor si de numarul de sportivi pe probe.
    c) La aeronautica, canotaj, calarie, ciclism, gimnastica, gimnastica ritmica, caiac-canoe, modelism, motociclism, scrima, radioamatorism, tir, yachting sau altele, dupa caz, se va putea cuprinde in delegatie si un tehnician-mecanic, electrician, armurier, pianist, maestru de balet, marangoz, medic veterinar, ingrijitor de cai si alte functii specifice ajutatoare.
    Art. 3
    Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt suportate de cluburi si asociatii sportive, iar cele de organizare, de catre organizatori, din bugetele proprii.
    Art. 4
    Transportul sportivilor si insotitorilor la actiuni sportive, in limita numarului maxim stabilit, se poate face cu mijloacele de transport proprii ale unitatilor sportive sau cu cele in comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata si cost. In cazul deplasarii pe distante mai mari de 300 km, se va putea calatori cu tren clasa I, cu vagon de dormit sau cu avion. Calatoria cu vagon de dormit sau cu avion se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducatorului unitatii respective si numai in situatiile de stricta necesitate.
    Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii si insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport in comun, cheltuielile urmand a fi decontate in cadrul actiunilor respective.
    Art. 5
    Cazarea participantilor la actiunile sportive se va face, cu prioritate, in unitati de cazare pentru sportivi, in camine, internate scolare sau studentesti, moteluri, campinguri sau in hoteluri pana la categoria 2 stele inclusiv, conform tarifelor stabilite in conditiile legii. Spatiile din unitatile de cazare pentru sportivi se vor folosi, in primul rand, pentru actiunile sportive si, in limita locurilor disponibile, pentru actiuni cu alt caracter.
    Detinatorii de unitati de cazare din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului si a Comitetului Olimpic Roman vor practica tarife diferentiate in functie de confort. Pentru stabilirea acestora se vor lua in calcul cheltuielile functionale, precum si salariile si celelalte drepturi de personal ale salariatilor care deservesc spatiile respective.
    In cazul folosirii spatiilor de cazare pentru alte activitati decat cele sportive, se vor percepe tarife stabilite potrivit legii.
    Pentru delegatiile sportive straine invitate de Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pe baza de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelasi cu cel perceput pentru sportivii romani.
    Art. 6
    Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, medicamentelor necesare pentru antrenamente si competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, decontindu-se cheltuielile efective.
    Art. 7
    Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare, conferinte de presa si alte actiuni similare, Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sau unitatile sportive, precum si oficiile judetene pentru tineret si sport pot suporta cheltuieli de participare ale invitatilor (transport, cazare si scoateri din productie, dupa caz), si cheltuieli de intretinere la nivelul diurnei legal stabilite, in functie de conditiile in care se organizeaza activitatea respectiva, precum si cheltuieli de organizare (chirie sala, amplificare, rechizite, aparatura video, casete video, transport materiale).
    B. Actiuni internationale
    Art. 8
    Numarul participantilor care compun delegatiile sportive straine la actiuni internationale organizate in tara, al delegatiilor sportive romane care se deplaseaza la competitii in strainatate, numarul de zile, precum si conditiile de participare sunt cele stabilite prin conventii si protocoale incheiate cu federatiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor internationale.
    Art. 9
    Transportul intern al delegatiilor sportive straine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau inchiriate, tren clasa I, indiferent de distanta, sau cu vagon de dormit, urmarindu-se realizarea lui in conditii cat mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.
    Art. 10
    Cazarea delegatiilor sportive straine se suporta, dupa caz, de unitatile organizatoare: Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federatii, cluburi si asociatii sportive, oficii judetene pentru tineret si sport, in limita tarifelor legale.  In mod cu totul exceptional, se poate folosi hoteluri categoria 3 stele inclusiv, pe baza de conventii sau protocoale, numai in cazul actiunilor si competitiilor internationale oficiale, stabilite prin regulamente internationale, sau  pentru actiunile care se realizeaza prin reciprocitate intre parteneri.
    In cazul folosirii hotelurilor apartinand societatilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, in situatiile bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Turismului, pentru delegatiile sportive din strainatate ce vor practica tarife similare celor pentru sportivii romani.
    Art. 11
    Delegatiile sportive straine li se pot asigura cheltuieli pentru activitati culturale, refacere dupa efort, igiena personala, transport local, flori, potrivit tarifelor legale, in limita sumei de 1.700 lei de persoana pe zi.
    Art. 12
    Sumele in lei care se acorda drept bani de buzunar delegatiilor sportive straine pe perioada sederii in Romania sunt cele stabilite pe baza de protocoale sau conventii incheiate de Ministerul Tineretului si Sportului, pe baza de reciprocitate, cu  organismele similare din tarile respective.
    Art. 13
    La intalnirile si actiunile sportive internationale organizate in tara, federatiile si unitatile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare sedinta tehnica, in limita sumei de 1.700 lei de persoana.
    Art. 14
    Cu ocazia competitiilor si actiunilor internationale, delegatiilor sportive straine li se pot oferi atentii simbolice (cadouri) dupa cum urmeaza:

    a) La competitiile si actiunile internationale organizate in tara:
- sportivilor                               - pana la 5.300 lei/persoana
- conducatorilor adjuncti, antrenorilor,
  arbitrilor care fac parte din delegatie   - pana la 6.800 lei/persoana
- conducatorului delegatiei, arbitrilor
  internationali si observatorilor delegati
  de forurile internationale                - pana la 9.800 lei/persoana

    b) La competitiile si actiunile internationale organizate in strainatate:
- intalniri bilaterale                      - pana la 65.000 lei/actiune
- concursuri, turnee internationale,
  congrese, consfatuiri, cantonamente si
  tabere internationale                     - pana la 130.000 lei/actiune
- campionate europene, mondiale si
  competitii asimilate acestora             - pana la 328.000 lei/actiune
- Jocurile Olimpice, Universiade            - pana la 328.000 lei pentru
                                              fiecare ramura de sport.
    Costul materialelor de propaganda sportiva (cupe, tricouri, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori) nu se include in valoarea cadourilor.
    Art. 15
    Arbitrii si observatorii straini delegati la competitii internationale organizate in tara beneficiaza de aceleasi drepturi ca si participantii la competitii.
    Indemnizatia de arbitraj se plateste in lei sau in valuta, dupa caz, corespunzator prevederilor regulamentelor si in cuantumul stabilit de organismele sportive internationale.
    Art. 16
    Reprezentantul unitatii sportive organizatoare care insoteste delegatiile straine participante la actiuni internationale desfasurate in tara, precum si translatorii vor beneficia de aceleasi drepturi privind transportul, cazarea si hrana ca si delegatiile straine.
    Soferii care se deplaseaza cu delegatii sau invitatii straini in alta localitate beneficiaza, in perioada respectiva, de cheltuieli de cazare, precum si de cheltuieli pentru masa, in conditiile legii.
    Art. 17
    Pentru delegatiile sportive care se deplaseaza in strainatate, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Invatamantului, alte ministere si institutii centrale, federatiile si unitatile sportive, precum si oficiile judetene pentru tineret si sport pot efectua cheltuieli in valuta (diurna, cazare, transport), in conditiile legii. Cuantumul cheltuielilor ce se pot aproba pentru deplasarile in strainatate este cel prevazut in actele normative in vigoare.
    Nivelul diurnei in conditiile mentionate mai sus se aplica numai in cazul participarii la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade si campionate mondiale universitare, cupe mondiale si europene, congrese, consfatuiri, schimburi de experienta, sedinte de lucru si alte actiuni asemanatoare cu caracter international.
    In cazul competitiilor amicale si de verificare,  federatiile sportive sunt obligate sa faca, din timp, demersuri la organizatorii actiunilor ce se deruleaza in strainatate, in vederea determinarii acestora de a suporta, pe cat este posibil, pe langa cheltuieli de cazare si hrana, si banii de buzunar.
    In situatiile cand organizatorii straini stabilesc, pentru hotel sau hotel plus pensiune, tarife superioare celor cuprinse in normele legale din tara noastra, Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului - si conducerile unitatilor sportive care au cont valutar pot aproba efectuarea de cheltuieli in valuta la nivelul acestor tarife, pe baza comunicarii scrise transmise in prealabil de organizatori. In cazul realizarii actiunilor prin sistemul de pensiune, delegatii vor primi si diurna redusa, respectiv 30% drept bani de buzunar, dar numai in situatia in care, potrivit alineatului precedent, banii de buzunar nu se acorda de catre organizatori.
    Art. 18
    Pentru sportivii si oficialii romani cuprinsi in delegatiile participante la competitiile oficiale internationale: Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade si campionate mondiale universitare, se pot confectiona, in limita fondurilor aprobate unitatilor respective, costume de prezentare, care se acorda gratuit membrilor delegatiilor.
    C. Alocatii de hrana
    Art. 19
    Alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta interna si internationala, potrivit normelor legale in vigoare, se diferentiaza pe categorii de actiuni, dupa cum urmeaza:

                   Activitatea sportiva de performanta
-------------------------------------------------------------------------------
                                           La cantine          La restaurante
               Actiunea                  (exclusiv regia)     (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii interne: actiuni de
   selectie:
- etapa pe localitate                   pana la 5.280 lei            -
- etapa judeteana                       pana la 7.230 lei    pana la 12.150 lei
- etapa de zona (interjudeteana) si
  divizia B                             pana la 8.325 lei    pana la 14.000 lei
- etapa finala, cupe, competitii cu
  etape direct finale, divizia A,
  superliga                             pana la 9.360 lei    pana la 16.425 lei
b) Cantonamente, semicantonamente,
   tabere:
- organizate de oficiile judetene
  pentru tineret si spot, de cluburi
  si asociatii sportive cu sportivii
  din sectiile acestora                 pana la 9.435 lei    pana la 17.040 lei
- organizate de Departamentul sportului,
   Comitetul Olimpic Roman,
  federatii, Ministerul Invatamantului,
   alte institutii centrale, de
  oficiile judetene pentru tineret si
  sport, de cluburi si asociatii
  sportive cu sportivii din loturile
   olimpice si nationale                 pana la 10.395 lei    pana la 18.345 lei
c) Competitii si actiuni sportive
   internationale:
- organizate de cluburi si asociatii
  sportive                             pana la 11.355 lei    pana la 20.820 lei
- organizate de Departamentul
  sportului, Comitetul Olimpic
  Roman, federatii, Ministerul
  Invatamantului,  alte institutii
  centrale, oficii judetene pentru
  tineret si sport                     pana la 12.390 lei    pana la 22.050 lei

-----------------
    NOTA:
    Sportivii din loturile olimpice si nationale beneficiaza, la toate etapele competitiilor interne, de alocatia de hrana prevazuta pentru finala.
    Pentru celelalte actiuni sportive, altele decat cele de performanta, alocatiile de hrana zilnice sunt urmatoarele:

  - competitii sportive interne                                 2.270 lei
  - cantonamente, semicantonamente, tabere                      2.400 lei
  - competitii sportive internationale                          2.970 lei
    d) Oficiile judetene pentru tineret si sport, cluburile, complexele
sportive nationale din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, care detin unitati de alimentatie pentru sportivi, vor percepe cheltuieli de regie
de maximum 35% din valoarea alocatiei in cazul servirii mesei sportivilor din loturile nationale, din cluburi si asociatii, precum si pentru alte actiuni cu caracter sportiv.
    e) Preturile percepute pentru servirea mesei in cazul altor actiuni decat cele sportive vor fi stabilite in conditiile legii.
    f) Alocatiile de hrana stabilite la art. 19 reprezinta plafoane maxime. Cuantumul concret al alocatiei de hrana se stabileste de conducerea
federatiilor sau a unitatilor sportive respective, in functie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea unde li se asigura
hrana, in limita fondurilor bugetare aprobate.
    Alocatia de hrana se repartizeaza, in principiu, pe durata unei zile
astfel:
    - masa de dimineata                       20%
    - masa de pranz                           40%
    - masa de seara                           40%
    Alocatia de hrana astfel stabilita se acorda din momentul plecarii din localitatea de resedinta la actiunea respectiva si pana in momentul intoarcerii in localitate.
    g) La actiunile interne sunt interzise includerea si decontarea in cadrul alocatiei de hrana a bauturilor alcoolice.
    h) Delegatiilor sportive straine li se va putea acorda, la plecare, pe baza de reciprocitate, hrana rece pe durata calatoriei pana la destinatie, in limita alocatiei de care au beneficiat in tara si in conditiile prevazute la art. 19 lit. f), daca transportul se efectueaza cu trenul, autobuzul sau autoturismul.
    i) La terminarea actiunilor sportive internationale se va putea organiza o masa oficiala cu sportivii si  antrenorii participanti, un numar limitat de arbitri si alte persoane care au contribuit la organizarea actiunii, in limita alocatiilor de 12.390 lei la cantina sau 22.050 lei la restaurant. In cazul delegatiilor sportive, alocatia de hrana pentru seara nu se mai foloseste.
    j) Pe timpul transportului in strainatate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegatiile sportive romane beneficiaza de hrana rece la nivelul alocatiei de cantonament, care se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora sosirii la destinatie. In cazul in care intretinerea s-a acordat in valuta, hrana rece se aloca numai pe durata calatoriei pe teritoriul tarii noastre.
    k) Pe timpul participarii peste hotare la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade si campionate mondiale universitare, se vor putea acorda sportivilor, suplimentar fata de drepturile de hrana in valuta, alimente si alte produse, in limita a 2.900 lei de persoana pe zi.
    l) La jocurile din cadrul superligii, diviziilor A si B, la finalele campionatelor nationale si competitiilor internationale, organizatorii pot asigura sportivilor racoritoare in suma de pana la 1.270 lei de persoana de joc sau reuniune.
    m) La probele de fond si mare fond din cadrul competitiilor interne si internationale, precum si in cantonamente, in zilele de antrenament, organizatorii vor putea acorda o alimentatie de traseu de pana la  2.540 lei de sportiv. De aceeasi prevedere pot beneficia si alti sportivi la probe specifice cu efort fizic sustinut, ce vor fi stabilite de conducerea federatiilor sau a unitatilor sportive.
    n) Nivelul alocatiilor de hrana prevazut la art. 19 poate fi majorat daca suportarea diferentei se realizeaza de catre sponsori.
    D. Alte cheltuieli
    Art. 20
    La competitiile interne si internationale se pot aloca fonduri pentru materiale consumabile (rechizite, multiplicari, flori, pavoazare, panouri), conform preturilor pietei la data desfasurarii actiunii si strictului necesar pentru desfasurarea acestora.
    Art. 21
    Pentru folosirea la antrenamente a bazelor sportive, unitatile sportive platesc chirie. Detinatorii bazelor din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor lua in calculul chiriei cheltuielile de functionare si intretinere a bazelor, precum si salariile si drepturile salariatilor implicati direct in intretinerea bazelor respective. Toate aceste cheltuieli vor fi impartite la numarul lunar de ore de folosire a bazei de catre sectiile sportive, rezultand chiria pe ora.
    In cazul folosirii simultane a unei baze sportive (culoare de inot, pista de atletism, sala de jocuri sportive) de catre mai multe sectii sportive, chiria se va imparti proportional cu gradul de folosire.
    Cluburile scolare si universitare pot beneficia de o reducere a chiriei de pana la 50% fata de cuantumul pe ora stabilit pentru celelalte unitati sportive.
    Decontarea cheltuielilor pentru folosirea bazelor sportive se va efectua bilunar, pe baza pontajului orelor efectiv utilizate.
    In folosirea bazelor sportive va avea prioritate, in ordine, sportivii din loturile olimpice si nationale, maestrii emeriti si maestri ai sportului, sportivii care detin clasificari sportive, sectiile de performanta care activeaza in superliga, diviziilor A si B, scolare si de juniori, universitare.
    Pentru alte activitati in afara celor mentionate mai sus (spectacole, concerte, adunari, intreceri sportive amicale), detinatorii de baze sportive vor percepe tarife stabilite potrivit legii.
    Prin exceptie de la prevederile acestui capitol, in functie de importanta actiunii sportive sau de valoarea sectiilor sau unitatilor sportive, ministrul tineretului si sportului sau seful Departamentului sportului poate aproba punerea la dispozitie gratuita a bazelor din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 22
    Persoanele care participa la actiuni sportive pot fi scoase de la locul de munca, prin negociere intre federatii, cluburi sau asociatii sportive si unitatile in care isi desfasoara activitatea persoanele respective.

    CAP. 2
    Alimentatia de efort

    Art. 23
    Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzatoare efortului depus in pregatire, sportivii pot beneficia de alimentatie de efort in hrana, alimente sau numerar, acordata dupa cum urmeaza:
    a) de catre federatii, cluburi sau asociatii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 116.000 lei lunar;
    b) de catre oficii judetene pentru tineret si sport, cluburi si asociatii sportive, pentru sportivii de performanta din sectiile cluburilor si asociatiilor sportive, la toate categoriile de varsta - pana la 58.000 lei lunar.
    Criteriile de acordare vor fi stabilite de federatii si, respectiv, de oficiile judetene pentru tineret si sport, cluburi si asociatii sportive, in raport cu valoarea sportivului, efortul depus si rezultatele obtinute.
    Art. 24
    Alimentatia de efort se acorda, pentru aceeasi perioada, de catre o singura unitate sportiva sau de oficiile judetene pentru tineret si sport.
    Art. 25
    Pe perioadele de cantonament, semicantonament - in cazul in care s-a asigurat hrana - si tabere, federatiile si unitatile sportive nu pot acorda alimentatie de efort.
    Art. 26
    Cluburile si asociatiile sportive care au echipe sau grupe de copii si juniori care se pregatesc conform normelor stabilite de federatii vor putea acorda acestora, pentru compensarea efortului depus, alimente constand in produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, in limita sumei de pana la 1.800 lei de sportiv in ziua antrenamentului.
    Art. 27
    Comitetul Olimpic Roman, federatiile si unitatile sportive au dreptul sa procure, in cadrul bugetului propriu, medicamente, vitamine si sustinatoare de efort, in limita de 5.800 lei pe zi de sportiv pentru actiunile de pregatire organizate de Comitetul Olimpic Roman si federatii si pana la 3.600 lei zi de sportiv pentru cele organizate de celelalte unitati sportive, pe baza referatului de necesitate prezentat de medic.

    CAP. 3
    Premii, prime si alte drepturi

    A. Premii pentru sportivi
    Art. 28
    Pentru performantele deosebite obtinute in competitii sportive, Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, Ministerul Invatamantului si alte institutii centrale care au in subordine unitati sportive, cluburile si asociatiile sportive, dupa caz, pot acorda sportivilor, in functie de valoarea performantei, de importanta competitiei, de aportul personal si in limita bugetului aprobat, premii in lei sau in obiecte, pana la valoarea bruta a sumelor prevazute mai jos:
--------------------------------------------------------------------------
Competitia  Locul   Locul   Locul    Locul    Locul    Locul   Cine acorda
             I        II     III      IV        V        VI     premiile
--------------------------------------------------------------------------
   0       1         2          3        4          5        6      7
--------------------------------------------------------------------------
  a)   17.000.000 12.700.000 8.300.000 5.700.000 4.000.000 2.200.000 Comitetul
Jocurile                                                              Olimpic
Olimpice                                                              Roman
b) Campionate
mondiale:
seniori12.000.000 9.000.000 5.800.000 3.300.000 2.100.000 825.000 Departamentul
- tineret,                                                        sportului
juniori 3.000.000 2.400.000 1.450.000  700.000   425.000  200.000 Departamentul
 I                                                                 sportului
- juniori2.100.000 1.450.000  825.000  425.000   275.000  125.000 Departamentul
II (cadeti)                                                          sportului
c) Campionate
europene:
- seniori5.800.000 4.250.000 2.700.000 1.450.000  825.000 350.000 Departamentul
                                                                     sportului
- tineret,
juniori 1.450.000 1.000.000  550.000  300.000   200.000   100.000 Departamentul
I                                                                   sportului
- juniori  825.000  550.000  350.000  200.000   125.000    61.000 Departamentul
 II                                                                sportului
(cadeti)
d) Universiade,
campionate
mondiale
universitare2.100.000 1.450.000  825.000     -       -      -     Ministerul
                                                                 Invatamantului
e) Cupe mondiale:
- reprezentative
nationale2.100.000 1.450.000   825.000    -         -         -    Federatiile
- inter- 1.450.000 1.000.000   550.000    -         -         -    Cluburile
cluburi                                                          si asociatiile
                                                                   sportive
f) Cupe europene:
- reprezentative
nationale  825.000   550.000   350.000     -         -         -    Federatiile
- inter-   550.000   390.000   240.000     -         -         -    Cluburile
cluburi                                                          si asociatiile
                                                                    sportive
g) Competitii
internationale:
- intertari:
- seniori  160.000    -         -          -         -         -    Federatiile
- juniori   46.000    -         -          -         -         -    Federatiile
- inter-    61.000    -         -          -         -         -    Cluburile
cluburi                                                          si asociatiile
                                                                    sportive
h) Competitii
internationale (turnee)
cu participarea
sportivilor (echipelor)
din mai multe tari,
inclusiv competitii
cu participarea mai
multor ramuri de sport:
-federatii  160.000   120.000    77.000       -        -          - Federatiile
- inter-    61.000    46.000    29.000       -        -          - Cluburile si
cluburi                                                            asociatiile
                                                                   sportive
i) Campionate
nationale:
- seniori  160.000   120.000    77.000       -        -          - Cluburile si
- tineret                                                          asociatiile
si juniori  61.000   46.000     29.000       -        -            sportive
I
- juniori
II (cadeti) 46.000   33.000     22.000        -       -         - Cluburile si
                                                                  asociatiile
                                                                  sportive
j) "Cupa    48.000   36.000     23.000        -       -         - Cluburile si
Romaniei"                                                         asociatiile
                                                                  sportive
-------------------------------------------------------------------------------
    Ministrul tineretului si sportului, seful Departamentului sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Roman, pot aproba, pentru cistigarea titlului mondial si european, respectiv a titlului olimpic, suplimentarea cu pana la 50% a premiului prevazut in prezentele norme.
    Art. 29
    Sportivii premiati de Departamentul sportului si Comitetul Olimpic Roman conform prevederilor de mai sus, clasati pe primele trei locuri la campionatele mondiale si europene, respectiv la Jocurile Olimpice, pot primi premii si din partea cluburilor sau asociatiilor sportive de care apartin sau a institutiilor centrale carora le sunt subordonate aceste unitati, din veniturile proprii ale acestora, de pana la 50% din valoarea premiului acordat de forul sportiv mentionat.
    Art. 30
    La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obtinute de sportivi la probele individuale, se intocmesc, potrivit regulamentului de concurs, si clasamente pe echipe, premierea sportivilor care compun echipa se face o singura data pentru performanta cea mai valoroasa.
    Art. 31
    La ramurile de sport la care, in conformitate cu regulamentele oficiale, se organizeaza intalniri internationale pe echipe separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atat pentru rezultatele obtinute in probele individuale, cat si pentru cele obtinute in cadrul concursului pe echipe.
    Art. 32
    Sportivii care, prin performanta realizata in cadrul unei singure probe de concurs, obtin mai multe titluri sau recorduri, pot beneficia de premiul cel mai mare, plus 50% din valoarea premiului neacordat.
    Art. 33
    La jocurilor sportive, in cadrul etapelor campionatelor nationale superliga, divizionare A si B, unitatile sportive pot acorda un premiu de pana la 100.000 lei de sportiv pentru meciurile castigate in superliga, 75.000 lei pentru meciurile castigate in divizia A si 50.000 lei pentru meciurile castigate in divizia B, diferentiat in functie de valoarea jocurilor si de aportul fiecarui sportiv. Aceeasi prevedere se aplica si sporturilor individuale care au organizate si campionate nationale sub forma de divizie.
    Art. 34
    Sportivilor romani si straini clasati pe locurile I-II-III la campionatele sau turneele internationale ale Romaniei li se vor putea acorda, din bugetul federatiilor, premii individuale in obiecte, in valoare de pana la 200.000 lei de persoana, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament si de valoarea performantei pe plan international.
    Art. 35
    Sportivii clasati pe locurile I, II si III in competitiile interne neprevazute la art. 28 vor putea primi, din partea organizatorilor, un premiu in bani sau in obiecte in valoare de pana la 20.000 lei, 15.000 lei, respectiv 10.000 lei.
    Art. 36
    Premiile sau alte drepturi materiale acordate de unele federatii cu activitate specifica la competitii interne si internationale sunt cele prevazute in anexa nr. 1 si vor fi suportate din bugetul organizatorilor.
    Art. 37
    Sportivii care, in baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" vor putea primi un premiu in valoare de pana la 500.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul de "Maestru al sportului" un premiu in valoare de pana la 200.000 lei. Premiile se acorda de federatii din bugetul propriu.
    Art. 38
    La ramurile de sport la care se organizeaza competitii internationale dupa sistemul "Marele premiu", "Cupa mondiala" sau "Cupa Europei" se vor putea acorda, din fondurile ce se vor realiza cu prilejul actiunii respective, premii in functie de cuantumul stabilit prin reglementarile forurilor sportive internationale.
    Art. 39
    Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective, se pot acorda premii in lei, pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:

  a) olimpic                                     12.000.000 lei
     -------
  b) mondial:
     -------
     - seniori      - probe olimpice             12.000.000 lei
                    - probe neolimpice            2.700.000 lei
     - juniori      - probe olimpice              3.300.000 lei
                    - probe neolimpice              550.000 lei
  c) europene:
     ---------
     - seniori      - probe olimpice              5.800.000 lei
                    - probe neolimpice            1.150.000 lei
     - juniori      - probe olimpice              1.450.000 lei
                    - probe neolimpice              250.000 lei
  d) national:
     --------
     - seniori      - probe olimpice                160.000 lei
                    - probe neolimpice               37.000 lei
     - juniori I    - probe olimpice                 61.000 lei
                    - probe neolimpice               15.000 lei
     - juniori II   - probe olimpice                 46.000 lei
                    - probe neolimpice               11.000 lei
    Premiile pentru recordurile olimpice se suporta din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale si europene, din bugetul Departamentul sportului, iar cele pentru recordurile nationale, din bugetul federatiilor respective.
    B. Premii pentru antrenori si alti tehnicieni
    Art. 40
    Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de catre sportivi in cadrul campionatelor mondiale, europene si al altor competitii prevazute la cap. 3 vor putea fi premiati in raport cu: numarul sportivilor promovati la loturile olimpice si nationale, frecventa selectionarii lor in aceste loturi si valoarea performantelor obtinute in competitii: responsabilitatea avuta in pregatirea sportivilor; durata participarii acestora la pregatirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor.
    a) La sporturile individuale:
    - daca a pregatit un singur sportiv premiat - un premiu pana la valoarea celui acordata sportivului premiat;
    - daca a pregatit mai multi sportivi premiati - un premiu pana la valoarea premiului cel mai mare acordat unui sportiv, majorat cu pana la 50% din valoarea fiecarui premiu acordat celorlalti sportivi premiati.
    La ramurile de sport individuale la care pregatirea este asigurata de mai multi antrenori sau profesori, iar competitia se desfasoara separat pe mai multe probe la care se acorda titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face in limita sumei totale a  premiilor individuale acordate sportivilor. Cuantumul premiilor fiecarui antrenor sau profesor se stabileste in functie de aportul acestora la obtinerea rezultatelor.
    b) La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale, antrenorul ori profesorul poate primi, pentru fiecare proba pe echipe sau pe echipaje, un premiu al carui cuantum nu va depasi cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi.
    c) La jocurile sportive: antrenorul sau profesorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 50%; antrenorul sau profesorul secund poate beneficia de un premiu de pana la 75% din premiul acordat antrenorului principal.
    Art. 41
    Daca la realizarea performantei au contribuit mai multi antrenori sau profesori (la probele individuale, probe pe echipe sau pe echipaje, la jocurile sportive), premierea cuvenita conform prevederilor de mai sus se imparte intre acestia, in raport cu contributia fiecaruia.
    Art. 42
    Medicii vor putea fi premiati cu un premiu de pana la 50% din premiul acordat antrenorului sau profesorului cel mai bine premiat.
    Art. 43
    Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice (cadre medicale medii, metodisti, cercetatori, specialisti pentru pregatirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri si alt personal de specialitate din aceasta categorie): un premiu individual pana la 25% din valoarea premiului antrenorului cu premiul cel mai mare. Valoarea globala a premiilor acordate acestor specialisti nu va putea depasi 50% din premiul cuvenit antrenorului cu premiul cel mai mare. Presedintii salarizati de federatii, precum si secretarii federatiilor si antrenorii federali, care au contribuit la realizarea performantelor sportive premiate pentru campionatele mondiale si europene, vor putea primi un premiu global de pana la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Art. 44
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care ulterior, sub indrumarea altor specialisti, s-au clasat pe locurile I, II sau III la campionate mondiale si europene sau au realizat recorduri mondiale ori europene, vor putea fi recompensati, o singura data pentru acelasi sportiv, cu un premiu al carui cuantum nu va depasi 50% din premiul acordat antrenorului sau profesorului respectiv. Aceste premii se suporta din bugetul federatiilor.
    Art. 45
    Antrenorii sau profesorii care promoveaza sistematic sportivi in loturile nationale vor putea fi premiati de catre federatii, o singura data pentru acelasi sportiv, cu un premiu de pana la 100.000 lei.
    Art. 46
    Titlul de "Antrenor emerit" se poate acorda de catre federatiile sportive, pe baza ordinului ministrului tineretului si sportului. Cuantumul acordat pentru acest titlu este de pana la 500.000 lei si se suporta din bugetul federatiilor respective.
    Art. 47
    In afara premiilor in numerar prevazute in aceste norme la competitiile interne, incepand cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, dupa caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub forma de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competitiilor respective.
    C. Indemnizatii
    Art. 48
    Sportivii medaliati la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale si la campionatele europene, precum si antrenorii si profesorii acestora, pe timpul pregatirii in mod centralizat, vor putea primi o indemnizatie de lot de pana la 500.000 lei lunar, care se acorda din bugetul federatiilor respective. Ceilalti sportivi si antrenori sau profesori din loturile nationale, aflati in pregatire centralizata, vor putea primi o indemnizatie de lot in suma de pana la nivelul unui salariu minim brut pe economie, care se acorda din bugetul federatiilor.
    Criteriile de acordare vor fi stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului -, la propunerea federatiilor.
    Pentru aceeasi perioada, sportivii si antrenorii sau profesorii vor beneficia de o singura indemnizatie.
    D. Premii pentru alte activitati
    Art. 49
    La sfarsitul fiecarui an, Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului - impreuna cu Comitetul Olimpic Roman vor putea acorda celui mai bun sportiv, la masculin si feminin, care a realizat performante exceptionale, "Premiul national pentru sport", constand intr-un trofeu si un premiu in obiecte sau in numerar pana la valoarea sumei de 1.500.000 lei.
    Anual, aceleasi foruri vor stabili primii 10 sportivi si primii 10 antrenori care au obtinut rezultate deosebite pe plan international, carora le vor putea acorda trofee, precum si premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea individuala de 1.000.000 lei. Diferentierea va fi stabilita de ministrul tineretului si sportului, in raport cu locul ocupat in clasament.
    In functie de valoarea performantelor realizate anual pe plan mondial, national si a altor merite in activitatea sportiva, federatiile pot stabili cei mai buni 10 sportivi ai anului, carora li se va putea acorda premii diferentiate, in obiecte sau in numerar, pana la valoarea globala maxima de 3.000.000 lei, in limita bugetului aprobat.
    La nivelul judetelor si al unitatilor sportive, valoarea globala a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, stabiliti dupa criteriile mentionate mai sus, va fi de pana la 1.000.000 lei.
    Art. 50
    Departamentul sportului si Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui numar de pana la 40 sportivi si antrenori "premii speciale" pentru activitatea deosebita, in valoare de maximum 250.000 lei de persoana pe an.
    Art. 51
    Cu prilejul unor aniversari jubiliare ale federatiilor, cluburilor, personalitatilor sportive, al retragerii unor sportivi de valoare sau cadre tehnice dupa o indelungata activitate sportiva, se pot acorda trofee sportive si premii, in obiecte sau in numerar, in limita sumei de 500.000 lei de persoana.
    Art. 52
    Ministerul Tineretului si Sportului - Departamentul sportului - si Comitetul Olimpic Roman pot acorda materiale de popularizare si propaganda sportiva unor personalitati din tara si din strainatate care sprijina in mod deosebit dezvoltarea activitatii sportive: trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice. Sumele respective vor fi revazute in bugetul Departamentului sportului, respectiv al Comitetului Olimpic Roman, si vor fi acordate numai de ministrul tineretului si sportului, de seful Departamentului sportului sau de presedintele Comitetului Olimpic Roman.
    Art. 53
    In conformitate cu prevederile legale, sponsorii federatiilor, cluburilor sau asociatiilor sportive sau ai sportivilor individuali pot acorda, suplimentar fata de premiile prevazute in cap. III, premii in valuta, in lei sau in obiecte pentru rezultatele obtinute atat in competitiile internationale, cat si in competitiile nationale. Valoarea acestor premii individuale se stabileste de catre sponsor.

    CAP. 4
    Reglementari comune

    Art. 54
    Cuantumul cotizatiilor percepute pentru organizarea si desfasurarea activitatii competitionale interne se stabileste pe ramuri de sport, de catre federatiile de specialitate, conform prevederilor statutelor si regulamentelor proprii, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului - Departamentul sportului.
    Pentru organizarea campionatelor judetene si locale, sumele ce se vor stabili de catre oficiile judetene pentru tineret si sport vor fi la niveluri minimale, tinandu-se seama de posibilitatile financiare ale unitatilor sportive din fiecare judet.
    Art. 55
    Numarul arbitrilor la competitiile interne si internationale se stabileste de fiecare federatie prin regulamente proprii, potrivit prevederilor din regulamentele federatiilor internationale.
    Comisiile judetene pe ramura de sport vor respecta regulile stabilite in acest domeniu si le vor adaptata specificului activitatii lor.
    Federatiile si unitatile sportive pot asigura, pentru arbitri si oficialii delegati la competitii interne si internationale desfasurate in tara, cheltuieli de transport, cazare, hrana si scoateri de la locul de munca in aceleasi conditii ca si pentru sportivii romani, conform normativelor si tarifelor legale in vigoare, precum si indemnizatia de arbitraj prevazuta in anexa nr. 2.
    Indemnizatiile de arbitraj prevazute la pct. II din anexa nr. 2 constituie limite maxime si pot fi reduse de organizatori cu pana la 25% in functie de valoarea competitiei, de numarul reuniunilor, de numarul arbitrilor si de prevederile bugetare.
    Art. 56
    Pentru organizarea competitiilor interne si internationale, pregatirea loturilor nationale si a altor actiuni sportive, se poate folosi personal ocazional (organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori si alt personal similar), care va fi platit conform prevederilor legale, in functie de numarul de ore efectiv lucrate.
    La unele competitii sportive interne si internationale de interes major pentru publicul spectator, care obliga organizatorii la masuri deosebite de prelungire a timpului de lucru peste 5 ore, conducerea unitatilor organizatoare poate aproba majorarea sumelor cuvenite potrivit alineatului precedent cu pana la 50%.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 57
    Modul de organizare si conducerea contabilitatii federatiilor, cluburilor, asociatiilor sportive, complexelor sportive nationale, oficiilor judetene pentru tineret si sport se vor face potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Hotararii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    Art. 58
    Premiile, primele si orice alte drepturi prevazute in prezentele norme sunt supuse impozitarii conform Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata.
    Art. 59
    Cheltuielile reglementate prin prezentele norme se vor efectua cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Decontarea acestora se va face numai pe baza de acte justificative, legal intocmite si cu respectarea termenelor de decontare stabilite prin Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.
    Art. 60
    Pentru sporturile individuale si campionatele pe echipe sau divizii la jocurile sportive se pot incheia contracte civile intre cluburi sau asociatii sportive si sportivi sau contracte comerciale intre sponsori si sportivi, care sa asigure protectia sociala a sportivilor participanti la campionatele nationale in fazele lor superioare si, respectiv, la superliga si divizia A, precum si a juniorilor in primul an de seniorat.
    Art. 61
    Toate drepturile prevazute in prezentele norme se vor indexa potrivit actelor normative prin care se indexeaza salariile si alocatiile de hrana. Cuantumul acestora va fi comunicat de Ministerul Tineretului si Sportului unitatilor sportive.
    Art. 62
    Unele probleme financiare in domeniul activitatii sportive, care nu sunt cuprinse in prezentele norme, vizand situatii specifice, se vor stabili prin ordin al ministrului tineretului si sportului, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Asimilarea unor competitii sportive, pe baza prezentelor norme, se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 63
    Normele financiare privind activitatea de  fotbal vor fi elaborate de Federatia Romana de Fotbal.

     ANEXA 1

                    PREMII SI ALTE DREPTURI SPECIFICE
care se acorda de catre unele federatii sau unitati sportive la competitii interne si internationale

                Box
    In cadrul galelor amicale sportivii pot primi:
  1. Prime
    ------
  a) de participare la gala                                50.000 lei
  b) pentru sparing partener in gale de verificare
     a sportivilor din loturile olimpice si
     nationale (acordate de federatie)                    150.000 lei de meci
  2. Premii
     -------
  a) pentru meci castigat                                 150.000 lei
  b) pentru meci pierdut                                   75.000 lei
    Antrenorii sau profesorii pot fi premiati cu pana la 50% din sumele prevazute la pct. 1 b) si 2 a).
    Primele si premiile se acorda din incasari la gale si din bugetul propriu.

    Canotaj
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care ulterior sunt selectionati si pregatiti centralizat la loturile olimpice si nationale de tineret si juniori pot fi stimulati cu o indemnizatie lunara, in limita urmatoarelor sume:
    25.000 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    20.000 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    15.000 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau centrul olimpic aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa.
    In situatia neparticiparii la pregatirea centralizata un numar de zile, indemnizatia se scade proportional cu numarul de zile absentate.

    Calarie
    La campionatele si concursurile internationale ale Romaniei, precum si la concursurile internationale din cadrul "Cupei mondiale" organizate in tara noastra, Federatia Romana de Calarie poate acorda premii in numerar sportivilor romani si straini clasati pe primele 8 locuri, in limita urmatoarelor sume:
                                                                    - lei -
----------------------------------------------------------------------
                     Concursuri          Concursuri         Concursuri
  Locul              categoria           categoria          categoria
                     mijlocie            semigrea             grea
----------------------------------------------------------------------
  I                  150.000             250.000            300.000
  II                 125.000             200.000            250.000
  III                100.000             150.000            200.000
  IV                  85.000             125.000            175.000
  V                   75.000             100.000            150.000
  VI                  65.000              80.000            125.000
  VII                 50.000              70.000            100.000
  VII                 50.000              70.000            100.000
----------------------------------------------------------------------
    Unitatile sportive detinatoare de cai pot prevedea fonduri banesti pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine si sustinatoare de efort. Aceasta prevedere se aplica si in cazul pentatlonului modern.
    Cilcism
    In cadrul "Turului Ciclist al Romaniei" se pot acorda premii in limita urmatoarelor sume:
                      a) Clasament pe etape
                         ------------------
  Locul I                                             200.000 lei
  Locul II                                            175.000 lei
  Locul III                                           150.000 lei
                      b) Clasament general individual
                        ------------------------------
  Locul I                                           1.000.000 lei
  Locul II                                            900.000 lei
  Locul III                                           800.000 lei
  Locul IV                                            700.000 lei
  Locul V                                             600.000 lei
  Locul VI                                            500.000 lei
  Locul VII                                           300.000 lei
  Locul VIII                                          300.000 lei
  Locul IX                                            300.000 lei
  Locul X                                             300.000 lei
                   c) Clasament general pe echipe
                      ---------------------------
  Locul I                                             500.000 lei
  Locul II                                            400.000 lei
  Locul III                                           300.000 lei
                   d) Clasament general cataratori
                      ----------------------------
  Locul I                                             500.000 lei
  Locul II                                            400.000 lei
  Locul III                                           300.000 lei
                   e) Clasament general sprinteri
                      ---------------------------
  Locul I                                             500.000 lei
  Locul II                                            400.000 lei
  Locul III                                           300.000 lei

    Gimnastica
    In cadrul campionatelor nationale de copii (individual compus, pe echipe sau pe aparate), organizatorii pot acorda premii in obiecte sau in numerar, in limita urmatoarelor sume:
  Locul I                                             100.000 lei
  Locul II                                             75.000 lei
  Locul III                                            50.000 lei

    Motociclism
                a) Competitii interne
                      ------------------
    Dirt-track
  - seniori                                    - contravaloarea a 1 litru
                                                 benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct
  - juniori                                    - contravaloarea a 1/2 litru
                                                 benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct

     Motocros
  - clasele 50 cm cubi,                        - contravaloarea a 1/2 litru
    80 cm cubi                                   benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct
  - clasele 125 cm cubi,                       - contravaloarea a 1 litru
    250 cm cubi, 500 cm                          benzina CO 98 de fiecare
    cubi, 500 atas                               punct


    Viteza
  - clasele 50 cm cubi N                       - contravaloarea a 1 litru
    si 50 cm cubi fete                           benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct
  - clasele 50 cm cubi sport,                  - contravaloarea a 3 litri
    125 cm cubi, 250 cm cubi,                    benzina CO 98 de fiecare
    500 cm cubi, 500 atas                        punct
  - clasele peste 500 cm cubi                  - contravaloarea a 3,5 litri
                                                 benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct

                   b) Competitii internationale
                      -------------------------
                Dirt-track
  - seniori                                    - contravaloarea a 8 litri
                                                 benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct
  - juniori                                    - contravaloarea a 3 litri
                                                 benzina CO 98 de fiecare
                                                 punct

                Motocros
  - clasele 50 cm cubi,                        - contravaloarea a 1 litru
    80 cm cubi, 125 cm                           benzina CO 98 de fiecare
    cubi fete                                    punct
  - clasele 125 cm cubi,                       - contravaloarea a 2 litri
    250 cm cubi, 500 cm                          benzina CO 98 de fiecare
    cubi si 500 atas                             punct

                Viteza
  - clasele 50 cm cubi sport,                  - contravaloarea a 6 litri
    125 cm cubi, 250 cm cubi,                    benzina CO 98 de fiecare
    500 cm cubi, 500 atas si                     punct
    peste 500 cm cubi
    Toti sportivii care au luat startul in competitiile internationale organizate in tara noastra vor primi o prima de start, care reprezinta decontarea cheltuielilor de participare, dupa cum urmeaza:
    1. Fiecare sportiv clasat ( de la 0 puncte) va primi:
    - contravaloarea a 15 litri benzina CO 98 la clasele 50 cm cubi "Nationala", 55 cm cubi fete, 50 cm cubi sport, 80 cm cubi, 500 cm cubi atas;
    - contravaloarea a 25 litri benzina CO 98 la clasele 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi si peste 500 cm cubi;
    - contravaloarea a 20 litri metanol la clasa 500 cm cubi dirt-track.
    2. Fiecare sportiv care a luat startul va primi:
    - contravaloarea a 2,5 litri motorina, pentru fiecare 50 km parcursi tur-retur, de la club/asociatie/pina la locul competitiei;
    - contravaloarea unei zile de cazare si masa, suplimentata cu 1/2 din valoare pentru insotitor (mecanic, antrenor, sofer etc.).
    In cazul anularii sau amanarii unei competitii la care s-au prezentat sportivii si oficialii, acestia vor primi ca decontare drepturile prevazute mai sus.
    c) Competitiile de motociclism cuprinzand antrenamente si concurs, care dureaza mai mult de 6 ore, vor fi considerate din punct de vedere al arbitrajului doua reuniuni (antrenamentele fiind probe obligatorii pentru organizarea concursului).
    d) La alte competitii interne si internationale (cupe si trofee) se vor decerna premii si prime de start, conform regulamentelor proprii de desfasurare, fixate de organizator, cu aprobarea federatiei.
    e) La competitiile interne si internationale din calendarul federatiei, organizatorii pot aloca fonduri de organizare de pana la maximum 20% din valoarea totala alocata de federatie pentru competitie.
    Sah
    A. Premii pentru turnee interne si internationale
    1. Sportivii romani si straini participanti la turneele internationale de sah inchise, organizate in tara, vor putea beneficia de premii individuale in numerar, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament, astfel:
    - jucatorii clasati in prima jumatate a clasamentului: 80% din fondul de premiere;
    - jucatorilor clasati in a doua jumatate a clasamentului: 20% din fondul de premiere.
    2. Organizatorii turneelor interne si internationale "open" jucate in sistem elvetian pot acorda premii in numerar sportivilor clasati pe primele locuri, conform regulamentului competitiei, in procent global intre  30-80% din taxele de participare.
    3. Pentru turneele inchise cu caracter intern, unitatile sportive organizatoare pot acorda premii in numerar primilor clasati, in limita a 80% din fondul de premiere.
    4. In limita fondului de premiere, atat la turneele inchise, cat si la cele "open" interne si internationale, organizatorii pot acorda premii speciale in numerar sau in obiecte (cele mai bune partide, cel mai combativ jucator, cel mai tinar jucator, cel mai frumoasa combinatie tehnica etc.).
    5. Sportivii clasati pe primele sase locuri la turnee de clasificare interzonale pentru campionatul mondial pot primi premii pana la limita urmatoarelor sume:
  Locul I                                 pana la 1.500.000 lei
  Locul II                                pana la 1.250.000 lei
  Locul III                               pana la 1.000.000 lei
  Locul IV                                pana la   750.000 lei
  Locul V                                 pana la   500.000 lei
  Locul VI                                pana la   250.000 lei

    B. Prime de start pentru mari maestri si maestri internationali
    Unitatile sportive organizatoare pot acorda prima de start pentru sportivii "mari maestri" si "maestri internationali" care participa la competitii internationale in tara, in valoare de pana la 1.000.000 lei de fiecare jucator.

    C. Indemnizatii pentru simultane
    Organizatorii de simultane pot acorda simultanistilor o indemnizatie, in functie de titlul sportiv al jucatorilor, astfel:
  - mare maestru international         - pana la 200.000 lei
  - maestru international              - pana la 150.000 lei
  - maestru al sportului               - pana la 100.000 lei
 - candidat de maestru                 - pana la  50.000 lei

                Sah prin corespondenta
    Indemnizatia de arbitraj la aceasta ramura de sport este stabilita in functie de numarul de jocuri si de durata competitiilor si se acorda la terminarea partidelor din grupe (cu durata minima de jumatate de an).
                                                                    - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                              Competitii organizate de:
                                    -------------------------------------------
                                                     unitati sportive si oficii
   Numarul de       Numarul de        federatie        judetene pentru tineret
jucatori in grupe  partide in grupe                              si sport
                                    -------------------------------------------
                                    arbitru    arbitru    arbitru    arbitru
                                    de apel   de grupa    de apel    de grupa
-------------------------------------------------------------------------------
    5 - 13           20 - 78        1.700      4.500        850       2.250
   15 - 17          105 - 136       3.400      7.900      1.700       4.000
 Divizia A             330          4.500     10.200
-------------------------------------------------------------------------------
    Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
    1. Premiile in obiecte sau in numerar pentru primii trei clasati la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi suportate de federatia respectiva pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
  Locul I                              200.000 lei
  Locul II                             175.000 lei
  Locul III                            150.000 lei
    La competitiile internationale, indiferent de nivelul acestora, federatia sau unitatile in numele carora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii in obiecte sau in numerar, din bugetul propriu, pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
  Locul I                              500.000 lei
  Locul II                             400.000 lei
  Locul III                            300.000 lei
    2. Prin exceptie de la prevederile acestei hotarari (cap. I art. 3), cheltuielile de participare la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale (cazare, hrana, transport) pot fi asigurate si de federatia de specialitate, din bugetul propriu.

    ANEXA 2

                      INDEMNIZATIA DE ARBITRAJ
                                                                       - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                           Competitii             Competitii interne
                           internationale
                          -----------------------------------------------------
                                 Organizate                         Organizate
                                     de                                 de
                                 unitatile                           unitatile
                                 sportive                             sportive
                                si oficiile                             si
Ramurile  Calitatea  Organizate  judetene   Superliga, Divizia Divizia oficiile
de sport  arbitrului    de        pentru      Divizia     B    scolara judetene
                     federatii   tineret         A              si de    pentru
                                     si                       juniori   tineret
                                    sport                                 si
                                                                        sport
-------------------------------------------------------------------------------
I. Jocuri
sportive
(baschet,
handbal,
hochei,     Principal     8.500       5.600     5.600   4.000   2.800    2.000
polo, rugbi,-------------------------------------------------------------------
volei,
popice,
hochei
pe iarba,
oina,
baseball)   Secundar      4.250       2.800     2.800   2.000   1.400    1.000
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                     - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                  Competitii          Competitii interne
                                 internationale
                         ------------------------------------------------------
                                    Organizate    Organizate de    Organizate
                                    de unitatile  federatii       de unitatile
                                    sportive si ------------------- sportive
                                    oficiile                        si oficiile
                                    judetene                         judetene
Ramurile  Calitatea   Organizate    pentru    Finale   Zonale        pentru
de sport  arbitrului  de federatii  tineret                          tineret si
                                    si sport                         sport -------------------------------------------------------------------------------
II. Sporturi
individuale
si
celelalte   Principal    2.800        1.900        1.900     1.500      950
jocuri     --------------------------------------------------------------------
sportive
(pe
reuniune)   Secundar     1.400          950          950       750      475
-------------------------------------------------------------------------------
                      INDEMNIZATIA PENTRU CADRELE MEDICALE
                                                                      - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  Competitii interne
                                  ---------------------------------------------
          Competitii              Campionate si          Competitii judetene,
          internationale organizate concursuri nationale   (etape municipale si
          de federatii, oficii    interjudetene, zonale, orasenesti organizate
          judetene pentru         finale, divizia A, B,  de oficiile judetene
          tineret si sport,       scolara si juniori,    pentru tineret si
          cluburi si asociatii    (superliga)            sport
          sportive
-------------------------------------------------------------------------------
Medic              2.800                 1.900                    950
-------------------------------------------------------------------------------
Asistent medical   1.400                   950                    475
                                                                              
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 280/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 280 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 280/1994
Hotărârea 536 1996
pentru modificarea si completarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994
Hotărârea 211 1996
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocatiilor de stat pentru copii si a altor venituri ale populatiei incepand cu 1 aprilie 1996
Hotărârea 902 1995
pentru modificarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994
Hotărârea 802 1995
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu 1 octombrie 1995
Hotărârea 483 1995
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei, incepind cu 1 iulie 1995
Hotărârea 322 1995
pentru modificarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 280/1994
Hotărârea 183 1995
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepind cu luna aprilie 1995
Ordin 216 1994
privind sistemele tarifare care vor fi practicate in anul 1995, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezentul ordin
Hotărârea 543 1994
privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Hotărârea 280 1994
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu