E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 67 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu articolul 10 din actul Legea 4 1995
Articolul 12 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Ordonanţa 56 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 44 1994
Articolul 11 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Hotărârea 280 1994
Articolul 8 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 55 1992
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 14 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1995 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 802 din 10 octombrie 1995

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu 1 octombrie 1995

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 16 octombrie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu 1 octombrie 1995 se indexeaza cu 5% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, si pensiile agricultorilor;
    b) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    e) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    g) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    h) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    i) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile ulterioare;
    j) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    Nivelurile de venituri nete lunare pana la care se acorda ajutorul social, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, sunt urmatoarele:
    a)  85.100 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
    b) 118.700 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
    c) 149.100 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
    d) 177.500 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
    e) cate 26.300 lei pentru fiecare alta persoana care face parte din familie in conditiile Legii nr. 67/1995.
    Art. 3
    Nivelul veniturilor nete lunare prevazut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 47.300 lei.
    Art. 4
    Suma prevazuta la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) si la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devine 5.300 lei.
    Art. 5
    Cuantumul ajutoarelor sociale stabilit in functie de nivelurile de venituri prevazute in Legea nr. 67/1995, pe baza cererilor inregistrate si a actelor doveditoare depuse pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, se indexeaza cu 5% .
    Art. 6
    Cuantumul ajutorului care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, este de 11.400 lei lunar.
    Art. 7
    Cuantumul indemnizatiei care se acorda mamelor incepand cu cea de-a doua nastere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, este de 105.000 lei pentru fiecare copil nascut.
    Art. 8
    Alocatia de stat pentru copii, reglementata prin Legea nr. 61/1993, se stabileste la 9.000 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 9
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R. se stabileste la 80.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 63.000 lei.
    Art. 10
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii se stabilesc la 18.000 lei pentru alocatiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 45.000 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
    Art. 11
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, cu modificarile ulterioare, se indexeaza cu 5% .
    Art. 12
    Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 4% .
    Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului si, respectiv, de catre Ministerul Sanatatii.
    Art. 13
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.
    Art. 14
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 octombrie 1995, in drepturile la care se refera, obtinandu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate in limita a 4% . Cu coeficientul de 4% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din alte unitati bugetare.
    (5) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 15
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale -altele decat cel de stat- sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 16
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 octombrie 1995.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1
                ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
      pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat

                                                       lei/zi
                    Invatamant

    Copii din case de copii prescolari si gradinite
    speciale                                            2.080
    Elevi si tineri din casele de copii din
    unitatile de ocrotire si invatamant special         2.270

                    Sanatate

    Bolnavi adulti internati in unitati sanitare        2.210
    Bolnavi internati in stationare de zi               1.140
    Copii nou-nascuti prematur, in maternitati,
    sectii sau compartimente*)                            340
    Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare        1.060
    Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare       1.910
    Copii in crese cu program zilnic                    1.100
    Copii in crese cu program saptamanal                1.710
    Copii in leagane de copii                           1.830
    Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare         2.890
    Bolnavi in leprozerii                               3.700
    Insotitori ai bolnavilor internati in
    unitati sanitare                                    2.120
    Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte
    la bucatariile de lapte                               200
    Bolnavi straini internati la Institutul National
    de Gerontologie si Geriatrie                        7.210

                   Asistenta sociala

    Camine de batrani si pensionari                     1.790
    Camine-spital pentru adulti                         2.080
    Camine pentru copii minori cu deficiente si
    centre de primire minori                            1.910
    Cantine de ajutor social                            1700
-----------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia
       nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

                  Activitatea sportiva

    I. Activitatea sportiva de performanta
                                                      - lei/zi -
-----------------------------------------------------------------
                                              Plafoane maxime
                                     ----------------------------
    Actiunea                         La cantine    La restaurante
                                (exclusiv regia)  (inclusiv regia)
-----------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:

    - etapa pe localitate         pana la  7.070         --
    - etapa judeteana             pana la  9.690    pana la 16.290
    - etapa de zona si divizia B  pana la 11.150    pana la 18.760
    - etapa finala, cupe,
      competitii cu etape direct finale,
      divizia A, superliga        pana la 12.540    pana la 22.000

    b) Cantonamente, semicantonamente si
    tabere:
    - organizate de directiile pentru tineret
    si sport judetene si a municipiului
    Bucuresti, cluburi si asociatii sportive
    cu sportivii din sectiile
    acestora                      pana la 12.650    pana la 22.840
    - organizate de Ministerul Tineretului si
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului, federatii, alte
    institutii centrale, de directiile pentru
    tineret si sport judetene si a municipiului
    Bucuresti, de cluburi si asociatii
    sportive cu sportivii din loturile
    olimpice si nationale         pana la 13.930    pana la 24.590

    c) Competitii si actiuni sportive internationale:
    -organizate de cluburi si asociatii
    sportive                      pana la 15.210    pana la 27.890
    -organizate de Ministerul Tineretului si
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului, federatii,
    directiile pentru tineret si sport judetene
    si a municipiului Bucuresti, alte
    institutii centrale        pana la    16.610    pana la 29.540
------------------------------------------------------------------

                                                  Plafoane maxime
                                                          -lei/zi-
    II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
    - competitii sportive interne                       3.050
    - cantonamente, semicantonamente si tabere          3.220
    - competitii sportive internationale                3.970

    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m),
precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele
privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea
sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, cu
modificarile ulterioare, pot fi indexate de catre Ministerul
Tineretului si Sportului cu 4% .

               Transporturi
                                                          - lei/zi -
    1. Nave maritime de transport marfuri si calatori,
nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
fluvial, platforme de foraj si extractie maritima,
nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie
de transport marfuri si calatori, tancuri propulsate
de bunkeraj, dragi fluviale si maritime, salande,
macarale autopropulsate si nepropulsate, slepuri,
ceamuri, remorchere portuare si pilotine                    3.320

    2. Restul navelor si corpurilor plutitoare
nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie
pe timpul cat sunt in conservare, pe timpul iernatului,
pe timpul constructiei si reconstructiei, in tara           3.040

    3. Scafandri                                            3.600

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate
fi depasit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu
suportarea cheltuielilor de catre acestea.

    ANEXA 2
                          PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                   - lei/luna-
-----------------------------------------------------------------
Plafoanele prevazute in                  Plafoanele indexate
Hotararea Guvernului nr. 360/1991       de la 1 octombrie 1995
-----------------------------------------------------------------
         pana la 12.000                          pana la 176.400
        12.001 - 20.000                        176.401 - 256.000
        peste    20.000                         peste    256.000
                                                                  
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 802/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 802 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 802/1995
Legea 67 1995
privind ajutorul social
Legea 4 1995
privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania
Ordonanţa 56 1994
privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamint special
Legea 44 1994
privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 55 1992
pentru modificarea si completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu