E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 60 din 29 octombrie 1974    * Republicata

Legea sanitara veterinara

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din  2 septembrie 2003


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, introdus prin Legea nr. 758/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea sanitara veterinara nr. 60/1974 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991 si a fost modificata si completata prin:
    - Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 254/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 62/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 28 aprilie 2000;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 374/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 538/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 22 octombrie 2001;
    - Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 758/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Apararea sanatatii animalelor si prevenirea transmiterii de boli de la animale la om este o problema de stat si constituie o sarcina permanenta pentru toate unitatile, precum si o indatorire pentru toti locuitorii tarii.
    Art. 2
    Conducatorii unitatilor de stat, publice si ai oricaror alte unitati detinatoare de animale, precum si ai celor care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, ca si persoanele fizice detinatoare de animale sau care valorifica produse de origine animala, poarta raspunderea pentru aplicarea si respectarea intocmai a masurilor care sa asigure sanatatea animalelor si salubritatea produselor de origine animala.
    Art. 3
    Activitatea sanitara veterinara in Romania se desfasoara dupa o conceptie unitara si trebuie sa contribuie la sporirea efectivelor de animale prin imbunatatirea indicilor de natalitate, prolificitate, cresterea potentialului productiv si la asigurarea salubritatii alimentelor de origine animala.
    Art. 4
    Statul sprijina activitatea de aparare a sanatatii animalelor si de prevenire a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin organizarea asistentei tehnice de specialitate, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare si stabilirea de norme sanitare veterinare obligatorii pentru toate unitatile si toti cetatenii tarii.

    CAP. 2
    Atributiile si raspunderile medicilor veterinari

    Art. 5
    (1) Medicii veterinari raspund de aplicarea masurilor de aparare a sanatatii animalelor la toate unitatile detinatoare de animale si in gospodariile populatiei, cat si a celor de asigurare a salubritatii produselor de origine animala in unitatile producatoare, de prelucrare, de depozitare, de transport si de valorificare, situate pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Pentru aducerea la indeplinire a acestor indatoriri medicii veterinari au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa organizeze efectuarea la timp si in bune conditii a operatiunilor sanitare veterinare de depistare si prevenire a bolilor infectioase si parazitare la animale;
    b) sa organizeze depistarea animalelor cu tulburari de reproductie si sa asigure aplicarea tratamentelor necesare pentru cresterea indicelui de natalitate;
    c) in cazul semnalarii unor boli epizootice sau al suspiciunii acestor boli, sa precizeze diagnosticul, sa stabileasca si sa controleze aplicarea masurilor de combatere si sa informeze asupra bolii si masurilor luate, in cel mult 12 ore de la constatare, autoritatile sanitare veterinare ierarhic superioare si celelalte unitati interesate;
    d) sa acorde asistenta sanitara veterinara curenta animalelor de a caror sanatate raspund;
    e) sa asigure controlul produselor alimentare de origine animala in toate fazele de prelucrare, depozitare, transport si valorificare, in vederea prevenirii patrunderii in circuitul alimentar a unor produse contaminate cu germeni transmisibili la om.
    Art. 6
    Medicii veterinari si medicii umani raspund impreuna de stabilirea si aplicarea celor mai eficiente masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru prevenirea toxiinfectiilor la om prin consum de alimente de origine animala. In acest scop sunt obligati sa se informeze reciproc, in mod operativ, despre orice situatie care necesita masuri comune si sa intreprinda, fiecare in sectorul in care lucreaza, toate actiunile necesare potrivit obligatiilor ce le revin.
    Art. 7
    (1) Medicii veterinari stabiliti de Agentia Nationala Sanitara Veterinara cu atributii de medic veterinar de stat au acces liber in unitatile detinatoare de animale si cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta sau valorifica produse de origine animala.
    (2) Accesul medicilor veterinari de stat in unitatile Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului Administratiei si Internelor se va face in conditiile stabilite de acestea, impreuna cu Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    (3) Medicii veterinari de stat pot dispune distrugerea produselor de origine animala insalubre, retinerea celor suspecte de contaminare sau alterare, in vederea efectuarii probelor necesare si pot sa opreasca, pana la indeplinirea conditiilor sanitare veterinare, activitati de productie ale unor abatoare sau unitati de prelucrare, depozitare, transport si valorificare a produselor de origine animala.
    Art. 8
    Masurile stabilite de medicii veterinari de stat, in exercitarea atributiilor ce le revin, sunt obligatorii pentru toate unitatile si persoanele fizice de pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.

    CAP. 3
    Obligatiile detinatorilor de animale si ale unitatilor care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala

    Art. 9
    In vederea desfasurarii activitatii in conditiile stabilite prin normele sanitare veterinare, unitatile de stat, publice si orice alte unitati detinatoare de animale, precum si cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala au, dupa caz, urmatoarele obligatii:
    a) sa aplice regulile sanitare veterinare si de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia si exploatarea rationala a animalelor, precum si masurile stabilite de autoritatile sanitare veterinare;
    b) sa execute masurile sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii in unitatile zootehnice a bolilor transmisibile, precum si pentru lichidarea si prevenirea difuzarii acestor boli din unitatile contaminate, asigurand in acest scop toate conditiile materiale si organizatorice necesare;
    c) sa supuna examenului medical personalul din unitatile zootehnice, interzicand persoanelor bolnave ori purtatoare de germeni infectiosi ce se pot transmite la animale sau ar putea contamina produsele alimentare de origine animala sa lucreze in aceste unitati;
    d) sa intretina, cu respectarea stricta a regulilor sanitare veterinare, locurile de prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala, mijloacele pentru transportul animalelor si produselor de origine animala, taberele de vara pentru animale, adapatorile si pasunile pe care le folosesc;
    e) sa anunte, fara intarziere, circumscriptiei sanitare veterinare si consiliului local aparitia ori suspiciunea unei boli transmisibile la animale, iar pana la sosirea medicului veterinar, sa izoleze animalele bolnave, moarte sau taiate din necesitate, fiind interzisa folosirea sau vanzarea carnii si a altor produse de la aceste animale fara aprobarea medicului veterinar de stat. Se excepteaza de la obligatia anuntarii cazurile de imbolnaviri provocate in scopul productiei de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetari stiintifice.
    Art. 10
    Persoanele fizice detinatoare de animale, pentru prevenirea aparitiei si difuzarii bolilor epizootice, au urmatoarele obligatii:
    a) sa anunte in maximum 24 de ore autoritatile sanitare veterinare locale atunci cand dobandesc animale provenite din alte localitati, apartinand speciilor cabalina, bovina, ovina, caprina sau porcina si sa nu introduca in turme sau cirezi timp de cel putin 15 zile aceste animale;
    b) sa permita personalului sanitar veterinar de stat verificarea starii de sanatate a animalelor din gospodaria proprie si sa-l sprijine in efectuarea operatiunilor sanitare veterinare;
    c) sa prezinte animalele pentru efectuarea operatiunilor sanitare veterinare la locul, data si ora stabilite de autoritatile sanitare veterinare;
    d) sa anunte fara intarziere circumscriptiei sanitare veterinare ori consiliului local aparitia cazurilor de boala la animale, moartea sau taierea din necesitate a acestora, iar pana la sosirea personalului sanitar veterinar, sa izoleze animalele bolnave, cadavrele, carnea, organele si alte produse rezultate din taiere, fiind interzisa folosirea sau vanzarea carnii si a altor produse de la aceste animale fara aprobarea medicului veterinar de stat.
    Art. 11
    Orice persoana care prin activitatea pe care o desfasoara vine in contact cu animale are obligatia sa anunte fara intarziere autoritatii sanitare veterinare sau consiliului local aparitia cazurilor de boli la animale.
    Art. 12
    Unitatile Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor sunt obligate sa anunte fara intarziere medicului veterinar de stat local cazurile de boli transmisibile aparute la animalele pe care le poseda, sa-l informeze despre evolutia acestor boli si sa aplice prin personalul sanitar veterinar propriu masurile de combatere si de prevenire a difuzarii bolilor. La unitatile care nu dispun de personal sanitar veterinar propriu, aceste masuri se aplica de catre medicul veterinar de stat.

    CAP. 4
    Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile la animale

    Art. 13
    (1) Pentru combaterea si prevenirea extinderii epizootiilor, cand se constata la animale boli transmisibile sau cand acestea sunt suspecte de asemenea boli, se instituie masuri obligatorii de carantina, diferentiate in raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate si particularitatile cailor de transmitere, in conditiile stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    (2) Daca bolile constatate au difuzibilitate mare si prezinta un pericol deosebit, cu aprobarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se poate interzice intrarea sau iesirea din zona de carantina si a persoanelor. Despagubirile ce pot fi acordate persoanelor in astfel de situatii se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    (1) Instituirea si ridicarea masurilor de carantina se stabilesc, in raport cu extinderea si pericolul de difuzare a bolii, de catre consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza actului de constatare intocmit de medicul veterinar de stat.
    (2) La unitatile militare instituirea si ridicarea masurilor de carantina se stabilesc de catre comandantii unitatilor, pe baza constatarii medicilor veterinari proprii. La unitatile care nu dispun de medic veterinar propriu, constatarea se va face de medicul veterinar de stat.
    Art. 15
    (1) Masurile de carantina stabilite de consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritorial-administrativa in care-si desfasoara activitatea, sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice.
    (2) Pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile, prin decizia consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se constituie comandamente antiepizootice, alcatuite din conducatori ai unitatilor de pe teritoriul respectiv si alte persoane carora le revin sarcini in aplicarea masurilor transmise de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu privire la combaterea bolilor. Aceste comandamente raspund de aplicarea tuturor masurilor pentru prevenirea si lichidarea epizootiilor.
    (3) Daca epizootia prezinta un pericol deosebit pentru economia nationala, cu aprobarea Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcatuit din conducatori ai ministerelor si altor organe centrale interesate, care stabileste masurile ce se impun in toate sectoarele social-economice si raspunde de aplicarea acestora in conditiile legii.
    (4) La propunerea comandamentelor antiepizootice locale, consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pot suspenda operatiunile de incarcare si descarcare a animalelor, produselor de origine animala si furajelor in statii de cale ferata, locuri de incarcare-descarcare in mijloacele de transport auto, porturi si aeroporturi situate in zona de carantina, sau sa conditioneze aceste operatiuni de respectarea unor restrictii sanitare veterinare speciale. Aplicarea masurii se va face cu anuntarea organelor centrale care coordoneaza activitatile de transport afectate.
    Art. 16
    Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, la propunerea medicului veterinar de stat, pot mentine si dupa ridicarea masurilor de carantina unele restrictii privind circulatia animalelor si produselor.
    Art. 17
    (1) Pentru apararea sanatatii animalelor din unitatile zootehnice de tip industrial, amplasarea, proiectarea si executarea constructiilor si a instalatiilor aferente se vor face cu respectarea normativelor sanitare veterinare stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    (2) Din comisia de receptie a acestor obiective, in toate cazurile, va face parte si un medic veterinar din cadrul autoritatii sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Agentia Nationala Sanitara Veterinara stabileste tehnologiile sanitare veterinare pentru fiecare tip de exploatare din unitatile zootehnice de tip industrial, normativele de dotare cu aparatura si utilajele necesare pentru prevenirea si combaterea epizootiilor, precum si normativele privind echipamentul de protectie antiepizootica.
    (4) La darea in functiune a unitatilor zootehnice de tip industrial, autoritatile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti stabilesc zone de protectie antiepizootica in care se vor aplica masuri speciale de profilaxie.
    Art. 18
    (1) Se interzice accesul oricarei persoane in unitatile zootehnice de tip industrial, fara respectarea regimului de filtru sanitar.
    (2) De asemenea, se interzice introducerea si scoaterea de animale, furaje, materiale, obiecte si mijloace de transport, fara respectarea intocmai a regulilor si restrictiilor specifice stabilite pentru astfel de unitati.
    (3) Conducatorii unitatilor respective raspund de realizarea intocmai a acestor masuri.
    Art. 19
    (1) In cazul actiunilor de importanta deosebita ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale si prin alte masuri ce se impun pentru prevenirea difuzarii epizootiilor si pentru apararea sanatatii efectivelor de animale, se acorda despagubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate indiferent daca animalele respective sunt asigurate sau nu.
    (2) Sacrificarea unor animale si alte masuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor si apararea sanatatii efectivelor de animale, in cazul actiunilor de importanta deosebita prevazute la alin. (1), se aproba in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Proprietarii de animale, care nu au anuntat fara intarziere imbolnavirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave si cei care nu au respectat masurile stabilite de autoritatile sanitare veterinare nu au drept la despagubiri.
    (4) Plata despagubirilor se face din fondurile prevazute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalului sacrificat, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea in alt fel a animalului, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (5) Constituirea si reconstituirea stocului de siguranta de material viral si de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare in caz de necesitate, se aproba in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (6) Cheltuielile aferente productiei, depozitarii, conservarii materialului viral si a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia dupa pierderea valorii imunizante, precum si cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor".
    Art. 20
    (1) Circulatia animalelor si produselor de origine animala in interiorul tarii este supusa controlului sanitar veterinar de stat.
    (2) Pentru prevenirea difuzarii bolilor transmisibile prin circulatia animalelor si produselor de origine animala, se interzice:
    a) scoaterea din locurile contaminate cu boli epizootice a animalelor, produselor de origine animala sau vegetala si a oricaror alte produse si materiale care pot fi purtatoare de contagiu, fara aprobarea autoritatilor sanitare veterinare;
    b) transportul interurban de animale si produse de origine animala sau deplasarea de animale in afara comunei, orasului sau municipiului fara respectarea regulilor sanitare veterinare stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara;
    c) imbarcarea si debarcarea animalelor in alte statii de cale ferata, porturi si aeroporturi, decat cele autorizate de catre autoritatile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti;
    d) imbarcarea animalelor fara controlul medicului veterinar de stat, ca si efectuarea acestei operatiuni in timpul noptii, cu exceptia cazurilor cand este asigurata o iluminatie artificiala corespunzatoare pentru efectuarea examenului sanitar veterinar in bune conditii;
    e) efectuarea transportului de animale fara asigurarea personalului insotitor instruit pentru ingrijirea si supravegherea starii de sanatate a animalelor;
    f) folosirea de mijloace de transport - auto, feroviare, navale si aeriene - care nu intrunesc toate conditiile de igiena si profilaxie stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara prin normative tehnice de proiectare, fabricare si folosire;
    g) continuarea transportului fara acordul medicului veterinar de stat, daca in lotul de animale se constata cazuri de imbolnavire.
    (3) De aplicarea masurilor prevazute in prezentul articol raspund detinatorii de animale, primarii, autoritatile sanitare veterinare, iar, dupa caz, si unitatile Ministerului Administratiei si Internelor ori ale altor ministere sau organe centrale ale administratiei de stat care au atributii cu privire la circulatia si transportul animalelor.
    Art. 21
    (1) Autoritatile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera autorizatie sanitara veterinara statiilor, porturilor si aeroporturilor numai daca acestea au rampe corespunzatoare si asigura indeplinirea conditiilor de profilaxie pentru imbarcarea si debarcarea animalelor.
    (2) Unitatile care detin mijloace pentru transportul animalelor si produselor de origine animala sunt obligate sa organizeze statii sau puncte de spalare si dezinfectie, cu respectarea conditiilor tehnice stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    Art. 22
    Transportul animalelor afectate de boli transmisibile, al produselor provenite de la aceste animale si al produselor alimentare de origine animala improprii consumului uman este permis numai pentru destinatia si cu respectarea conditiilor stabilite in certificatul sanitar veterinar insotitor, eliberat de medicul veterinar de stat.
    Art. 23
    (1) Detinatorii animalelor sunt obligati sa predea cadavrele de animale unitatilor autorizate de autoritatile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul cand predarea sau preluarea acestora nu este posibila, si se certifica aceasta de catre autoritatea sanitara veterinara de stat, sa le distruga, cu respectarea conditiilor sanitare veterinare stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    (2) Utilizarea in hrana animalelor a produselor de origine animala, improprii consumului uman, ca si a resturilor culinare, este permisa numai dupa ce au fost sterilizate, in conditiile tehnice stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    Art. 24
    (1) Importul, exportul si tranzitul de animale, produse de origine animala si furaje se efectueaza numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite in acest scop de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara sau prin conventiile sanitare veterinare incheiate cu alte tari. Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, organizeaza la aceste puncte controlul sanitar veterinar.
    (2) Unitatile care raspund de administrarea cladirilor si instalatiilor de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii sanitare veterinare, precum si baza materiala si forta de munca necesare pentru efectuarea dezinfectiilor, distrugerea cadavrelor, produselor alterate si a deseurilor de origine animala. La punctele de frontiera rutiere, aceste obligatii revin consiliilor judetene.
    Art. 25
    (1) Importul si tranzitul de animale, produse de origine animala si furaje se pot face numai cu avizul prealabil al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.
    (2) Unitatile importatoare sunt obligate sa obtina avizul de import din partea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, inainte de incheierea contractelor cu furnizorii externi.
    Art. 26
    Animalele, produsele de origine animala si furajele ce se importa sau se tranziteaza trebuie sa fie insotite de certificate sanitare veterinare, prin care sa se ateste indeplinirea conditiilor sanitare veterinare stabilite de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    Art. 27
    (1) Daca la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se depisteaza boli transmisibile sau exista suspiciunea acestor boli, intregul lot de animale se va returna peste frontiera, iar daca aceasta masura nu este posibila, Agentia Nationala Sanitara Veterinara poate dispune taierea imediata si valorificarea in conditii speciale sau uciderea intregului lot de animale, precum si distrugerea obiectelor si materialelor aferente, anuntand autoritatea sanitara veterinara a tarii exportatoare despre constatarile facute si masurile luate.
    (2) Cand prin conventiile sau acordurile sanitare veterinare incheiate de Romania cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.
    Art. 28
    (1) Animalele importate se supun in mod obligatoriu carantinei profilactice, in locuri izolate si special amenajate, stabilite de autoritatile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, care vor autoriza aducerea animalelor in aceste locuri numai dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor pregatitoare necesare.
    (2) Dupa expirarea perioadei de carantina profilactica, animalele importate vor fi supuse in continuare supravegherii sanitare veterinare, in conditiile stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.

    CAP. 5
    Asigurarea salubritatii produselor de origine animala

    Art. 29
    Se interzice utilizarea produselor de origine animala care nu indeplinesc conditiile de salubritate corespunzatoare destinatiei lor. Conditiile de salubritate se stabilesc de Agentia Nationala Sanitara Veterinara. Pentru produsele de origine animala destinate consumului uman, acestea se stabilesc impreuna cu Ministerul Sanatatii.
    Art. 30
    (1) Functionarea abatoarelor, punctelor de taiere si a unitatilor care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, este permisa numai daca sunt autorizate si de autoritatile sanitare veterinare de stat.
    (2) Autorizatia poate fi retrasa in cazul cand conducatorii unitatilor nu asigura respectarea regulilor de igiena si profilaxie si conditiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii sanitare veterinare.
    (3) Functionarea unitatilor de taiere a animalelor si a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala, unitati stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, este permisa numai daca au asigurata asistenta sanitara veterinara de stat, in conditiile prezentei legi.
    (4) Asistenta tehnica si controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animala si altor produse si materii supuse controlului sanitar veterinar in unitatile prevazute la alin. (3) se asigura de personalul sanitar veterinar angajat, in conditiile legii, pe perioada determinata, de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (5) Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. (4).
    (6) Valoarea operatiunilor care se realizeaza in exercitarea activitatii de inspectie si control sanitar veterinar se vireaza lunar de catre unitatile prevazute la alin. (3) in contul directiilor sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, competente teritorial, si constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate in vederea finantarii cheltuielilor materiale si de personal, care se inregistreaza in contabilitate in mod distinct.

    CAP. 6
    Organizarea si functionarea serviciilor sanitare veterinare

    Art. 31
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, stabileste normele sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice detinatoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizeaza, in conditiile legii, conventiile si acordurile sanitare veterinare internationale. Aproba omologarea metodelor si metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode si tehnici pentru expertiza produselor de origine animala si a furajelor, precum si pentru controlul medicamentelor si produselor biologice si al altor produse de uz veterinar.
    (2) De asemenea, stabileste lista bolilor transmisibile in cazul carora se instituie masuri obligatorii de prevenire si combatere.
    (3) Impreuna cu Ministerul Sanatatii raspunde de organizarea si aplicarea tuturor masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru asigurarea salubritatii produselor de origine animala. Organele centrale de specialitate ale celor doua ministere vor analiza periodic si ori de cate ori este nevoie rezultatele actiunilor intreprinse in acest scop, stabilind masurile ce se impun.
    (4) Actiunile cuprinse in Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, se finanteaza din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor".
    (5) Activitatile sanitare veterinare de interes public national din Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului se pot concesiona de medicii veterinari cu drept de libera practica, in baza contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (6) Certificatele sanitare veterinare de sanatate si cele de transport pe teritoriul tarii se elibereaza de medicii veterinari oficiali.
    (7) In cadrul actiunii de supraveghere a sanatatii animalelor si a sanatatii publice autoritatea sanitara veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile si necomestibile de origine animala, certificate pentru inregistrarea si reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.
    (8) Autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru obiectivele, activitatile si mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevazute in prezenta lege, se elibereaza de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara, conform prevederilor legale in vigoare.
    (9) Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor prevazute la alineatul precedent se stabilesc taxele cuprinse in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta lege, care se platesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.
    (10) Certificatele sanitare veterinare pentru intern se elibereaza si de medicul veterinar oficial.
    (11) Medicul veterinar oficial este medicul veterinar imputernicit de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, in conditiile legii, sa indeplineasca unele atributii publice.
    Art. 32
    (1) Agentia Nationala Sanitara Veterinara organizeaza si raspunde de productia de preparate biologice necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor la animale; aproba introducerea in practica a produselor biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor si altor produse de uz veterinar, fabricate in tara sau din import si asigura controlul sanitar veterinar de stat al acestora; stabileste norme sanitare veterinare privind producerea, circulatia si folosirea furajelor combinate, suplimentelor proteino-minerale, iar impreuna cu Ministerul Sanatatii stabileste norme privind folosirea biostimulatorilor, tranchilizantelor, substantelor hormonale si altor aditivi la furaje.
    (2) Agentia Nationala Sanitara Veterinara, impreuna cu Ministerul Economiei si Comertului si celelalte organe centrale care au in subordine unitati in care se fabrica produse de uz veterinar, raspund de realizarea programului de producere a acestora in cantitati necesare si la nivelul calitativ al produselor similare pe plan mondial.
    Art. 33
    (1) Reteaua sanitara veterinara de stat se organizeaza ca sector distinct si autonom in cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, este coordonata de catre ministru si are urmatoarea structura:
    - Agentia Nationala Sanitara Veterinara, care se organizeaza ca directie generala in structura Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    - institutiile publice de specialitate cu personalitate juridica, precum si institutiile fara personalitate juridica, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si in coordonarea tehnica a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitatilor prevazute in anexa nr. 5 se asigura din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    (3) Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera pentru activitati sanitare veterinare si de laborator, din consultanta si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrari de laborator, precum si alte activitati din domeniul sanitar veterinar.
    (4) Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.
    Art. 34
    (1) Agentia Nationala Sanitara Veterinara este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, potrivit legii.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (3) Agentia Nationala Sanitara Veterinara coordoneaza si controleaza productia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finantata de la bugetul administratiei publice centrale, aprovizionarea cu produse si materiale de uz veterinar, avizeaza si controleaza productia de medicamente de uz veterinar.
    Art. 35
    Politia sanitara veterinara controleaza aplicarea si respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare si a normelor unitare emise, in toate domeniile de activitate.
    Art. 36
    (1) Formatiile de asistenta sanitara veterinara din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, asociatiilor si societatilor agricole, precum si serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii si altele, isi desfasoara activitatea cu avizul si sub indrumarea tehnica a retelei sanitare veterinare de stat.
    (2) Formatiile sanitare veterinare si serviciile prevazute la alin. (1) se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament elaborat de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara.
    Art. 37
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si celelalte organe centrale care au in subordine unitati incadrate cu medici veterinari proprii raspund de aplicarea in aceste unitati a normelor sanitare veterinare si a masurilor stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara pentru apararea sanatatii animalelor si asigurarea salubritatii produselor de origine animala.
    (2) Medicii veterinari din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor fac parte din sistemul veterinar unic de stat, avand aceleasi obligatii si raspunderi in cadrul unitatilor in care functioneaza ca si medicii veterinari de stat.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin unitatile silvice locale, raspunde de aplicarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare pentru apararea sanatatii animalelor salbatice si pentru prevenirea difuzarii bolilor transmisibile de la acestea la animalele domestice sau la om.
    Art. 38
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor si toate unitatile teritoriale ale acestora raspund direct de aplicarea si controlul respectarii prevederilor prezentei legi cu privire la circulatia animalelor si produselor de origine animala, instituirea si respectarea masurilor de carantina si a altor masuri cu caracter republican sau local necesare pentru prevenirea difuzarii bolilor la animale si de la animale la om.
    Art. 39
    Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, raspund de buna desfasurare a activitatii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativa respectiva, in care scop au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura fondurile necesare pentru finantarea actiunilor sanitare veterinare care se suporta din bugetele locale;
    b) elibereaza documentele necesare pentru adeverirea proprietatii asupra animalelor si a starii sanitare veterinare din localitate, potrivit normelor stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara;
    c) iau masuri pentru intretinerea si folosirea, conform regulilor sanitare veterinare, a pasunilor, adapatorilor publice, drumurilor de trecere a turmelor de animale, a locurilor de aglomerare a animalelor in targuri, mori, abatoare, puncte de taiere, piete si a locurilor aflate in administrarea consiliilor locale unde se prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala;
    d) asigura strangerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitatile de ecarisaj; organizeaza actiuni de strangere a cainilor fara stapan si asigura aplicarea in acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internationale; amenajeaza si intretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare. Sumele necesare pentru realizarea actiunilor mentionate la prezenta litera vor fi asigurate din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetele locale ale administratiei de stat;
    e) indeplinesc orice alte atributii cu privire la activitatea sanitara veterinara, prevazute de actele normative in vigoare, si raspund de aplicarea masurilor stabilite de Agentia Nationala Sanitara Veterinara pentru apararea sanatatii animalelor si asigurarea salubritatii produselor de origine animala.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 40
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
    Art. 41
    (1) Nerespectarea masurilor privitoare la declararea, prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli sau alte urmari grave, se pedepseste, potrivit art. 310 din Codul penal, cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
    (2) Daca fapta a avut urmari deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 1 la 5 ani.
    (3) Aceleasi pedepse se aplica si celor care ascund, cu buna stiinta, aparitia unei boli molipsitoare la animale sau se opun aplicarii masurilor pentru lichidarea focarelor epizootice si prevenirea difuzarii bolilor.
    Art. 42
    (1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli de la animal la om, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani.
    (2) Daca fapta a avut urmari deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Art. 43
    Incalcarea cu stiinta a unei indatoriri de serviciu in activitatea sanitara veterinara, savarsita in conditiile art. 248 alin. 1 din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar daca fapta este savarsita in conditiile art. 248 alin. 2 din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 44
    Incalcarea din culpa a unei indatoriri de serviciu in activitatea sanitara veterinara, savarsita in conditiile art. 249 alin. 1 din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda, iar daca fapta este savarsita in conditiile art. 249 alin. 2 din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
    Art. 45
    In cazul in care fapta prevazuta la art. 43 si 44 este savarsita in conditiile aratate la art. 258 din Codul penal, pedeapsa se stabileste potrivit dispozitiei din acest articol.
    Art. 46
    Faptele care constituie contraventii la normele sanitare veterinare, precum si persoanele care pot sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, se stabilesc prin hotarare a Guvernului. In conditiile stabilite de Guvern, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 47
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta lege.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 48
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Romaniei*).
    (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 167/1955 privind organizarea apararii sanatatii animalelor, publicat in Buletinul Oficial nr. 9 din 19 mai 1955.
------------
    *) Fac exceptie prevederile art. 31 alin. (1) si art. 33 - 36, care au intrat in vigoare la data de 16 decembrie 1991.

    NOTA:
    Reproducem mai jos art. II din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 758/2001, care nu a fost cuprins in forma republicabila a Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata:
    "Art. 2
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor vor fi aprobate instructiunile*1) pentru organizarea si desfasurarea activitatilor efectuate de personalul sanitar veterinar in unitatile prevazute la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta."
------------
    *1) Instructiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 400/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 1

                OBIECTIVE, ACTIVITATI SI MIJLOACE DE TRANSPORT
pentru care se elibereaza autorizatii sanitare veterinare de functionare

________________________________________________________________________________
Nr.                             Obiectiv/Activitate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Statie de incubatie tip gospodaresc
  2. Tabara de vara pentru animale
  3. Stana
  4. Stupina
  5. Menajerie
  6. Punct de insamantari artificiale la animale
  7. Genoteca de animale
  8. Expozitie de animale si gradina zoologica
  9. Magazin pentru comercializare animale de companie, pasari si pesti exotici
     si/sau hrana, momeli si altele asemenea
 10. Ferma de animale
 11. Targ de animale
 12. Statiune de monta naturala la animale
 13. Institute sanitare veterinare de referinta
 14. Punct farmaceutic veterinar
 15. Cabinet medical veterinar
 16. Laborator de control furaje
 17. Laborator sanitar veterinar
 18. Dispensar sanitar veterinar
 19. Canisa, adapost pentru caini
 20. Scoala pentru dresaj caini
 21. Clinici veterinare universitare
 22. Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol
 23. Statie (punct) de spalare si dezinfectie mijloace de transport
 24. Statie de incubatie tip industrial
 25. Bazine piscicole pentru material biologic
 26. Farmacie veterinara
 27. Unitati de tehnica medicala veterinara
 28. Herghelie
 29. Depozit de material seminal
 30. Baza de achizitie a animalelor
 31. Clinica veterinara sau spital veterinar
 32. Pensiune pentru animale de companie
 33. Frizerie pentru animale de companie
 34. Depozit de produse de uz veterinar
 35. Ferma de carantina, centre de colectare animale
 36. Unitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare
 37. Unitati de reproductie si de selectie animala
 38. Fabrica pentru hrana animalelor
 39. Unitati de cercetare stiintifica,
     inclusiv cele care utilizeaza animale de experienta
 40. Unitati specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si
     nutreturi medicamentate
 41. Unitati pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar
 42. Unitati de recoltare a materialului seminal
 43. Fabrica de nutreturi combinate
 44. Fabrica producatoare de medicamente,
     biopreparate si alte produse de uz veterinar
 45. Puturi seci, cimitire de animale, crematorii
 46. Centru colectare lapte
 47. Centru colectare oua
 48. Centru colectare miere
 49. Cantina
 50. Unitati prelucrare industriala a cadavrelor, a produselor de origine
     animala confiscate, a subproduselor necomestibile
 51. Incineratoare pentru produse de origine animala confiscate,
     subproduse necomestibile
 52. Centru de taiere
 53. Depozit subproduse necomestibile
 54. Centru colectare peste
 55. Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
 56. Centru colectare, prelucrare lapte
 57. Carmangerie, macelarie
 58. Unitati portionare, preambalare carne si produse din carne
 59. Atelier prelucrare peste, produse din peste
 60. Unitati portionare, preambalare produse lactate
 61. Unitati colectare-depozitare oua
 62. Unitati de colectare si prelucrare miere, alte produse apicole
 63. Atelier preparate carne
 64. Catering
 65. Depozit alimentar, depozit frigorific
 66. Restaurant, indiferent de specific
 67. Hala pentru desfacerea produselor de origine animala
 68. Fabrica de inghetata
 69. Laborator cofetarie si/sau laborator patiserie
 70. Unitati prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
 71. Fabrica produse din carne: conserve,
     semiconserve, preparate din carne, salamuri crude
 72. Fabrica semipreparate culinare din carne si mixte
 73. Unitati de transare carne
 74. Unitati prelucrare membrane naturale
 75. Unitati fabricatie membrane artificiale
 76. Fabrica conserve, semiconserve peste
 77. Fabrica produse lactate
 78. Fabrica produse din oua
 79. Abator
 80. Antrepozit frigorific
 81. Supermarket
 82. Combinat de carne
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Nr.                          Mijlocul de transport
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Slep
________________________________________________________________________________
  2. Vagon pentru transport animale
________________________________________________________________________________
  3. Vagon frigorific si izoterm pentru produse de origine animala
________________________________________________________________________________
  4. Nava pescador, aeronava cargo
________________________________________________________________________________
  5. Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine
     animala, furaje de origine animala, produse de uz veterinar si alte
     produse supuse controlului sanitar veterinar
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Obiectivele, activitatile si mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse in prezenta anexa se supun inspectiei sanitare veterinare, conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare, si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

    ANEXA 2

                                  TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de inregistrare si reinregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

________________________________________________________________________________
Nr.                      Specificatie                       U.M.       Lei/U.M./
crt.                                                                   produs
________________________________________________________________________________
  1. AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:
     - materii prime furajere, furaje concentrate,          tona             300
     bumbac, premixuri, aditivi furajeri, fainuri
     proteice, medicamente pulvis si altele;
     - animale mici pentru reproductie, animale mici        cap              300
     pentru macelarie, animale mici pentru concurs,
     expozitii, pasari exotice;
     - animale mijlocii pentru macelarie, animale           cap              300
     mijlocii pentru reproductie;
________________________________________________________________________________
  2. - oua pentru incubatie;                                1.000          1.000
                                                            bucati
________________________________________________________________________________
  3. - animale mari pentru macelarie, animale mari          cap            2.500
     pentru concurs, animale mari pentru reproductie;
     - pasari pentru carne;                                 cap              500
     - pasari pentru reproductie, porumbei pentru concurs,  cap              500
     expozitii, alte manifestari;
________________________________________________________________________________
  4. - pui de o zi;                                         1.000 cap.     1.000
     - pui reproductie si/sau crestere;                     1.000 cap.
________________________________________________________________________________
  5. - animale de companie (caini, pisici, maimute si       cap            5.000
     altele)
________________________________________________________________________________
  6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz         lot           15.000
     veterinar, alte produse de uz veterinar, pana la
     1.000 flacoane;
________________________________________________________________________________
  7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz      lot           20.000
     veterinar, intre 1.000 - 5.000 flacoane;
________________________________________________________________________________
  8. - medicamente de uz veterinar, ale produse de uz       lot           40.000
     veterinar, peste 5.000 flacoane;
________________________________________________________________________________
  9. - familii de albine;                                   familie      nu se
                                                                         taxeaza
________________________________________________________________________________
 10. - oua pentru consum                                    1.000 buc.     2.500
________________________________________________________________________________
 11. - lapte, lapte condensat                               100 litri      2.500
________________________________________________________________________________
 12. - slanina cruda, grasimi tehnice;                      tona           4.000
________________________________________________________________________________
 13. - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta,   tona           5.000
     organe, membrane etc.);
     - untura, cochilii de melci, organe necomestibile,
     coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si
     emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru
     industria alimentara, adezivi pentru industria
     alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina
     alimentara si tehnica;
________________________________________________________________________________
 14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca etc.),      tona          10.000
     lapte praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata,
     inclusiv praf de inghetata, ingredienti si arome
     pentru inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina),
     cheag, gogosi de matase, condimente, lana, piei
     brute, pene, par;
________________________________________________________________________________
 15. - produse apicole (ceara, polen, venin etc.);          kg             1.500
________________________________________________________________________________
 16. - oua de viermi de matase;                             kg            15.000
________________________________________________________________________________
 17. produse din oua (praf, maioneza, melanj etc.),         tona          15.000
     miere de albine, membrane artificiale;
________________________________________________________________________________
 18. - peste viu, peste proaspat, refrigerat, congelat,     tona          20.000
     produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca,
     carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare,
     vanat mare, vanat mic (in blana, in pene);
     - cazatura coarne, conserve si concentrate pentru        -"-         -"-
     hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve,
     semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si
     sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse
     de abator pentru industria farmaceutica;
________________________________________________________________________________
 19. - trofee vanatoare si blanuri                          bucata        60.000
________________________________________________________________________________
 20. - alte produse nenominalizate;                         tona, kg,      5.000
                                                            hl, sau
                                                            alte
                                                            unitati de
                                                            masura
________________________________________________________________________________
 21. - mostre pana la 100 kg total;                                      nu se
     - produse de uz veterinar pentru inregistrare;                      taxeaza
     - ajutoare umanitare;
     - donatii in cadrul ajutoarelor umanitare
       de orice fel;
________________________________________________________________________________
 22. CERTIFICAT DE ABILITARE;                               bucata       250.000
________________________________________________________________________________
 23. CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI REINREGISTRARE           produs     7.000.000
     MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE
     DE UZ VETERINAR;
________________________________________________________________________________
 24. ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT;                     bucata        30.000
________________________________________________________________________________
 25. AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:                               nu se
                                                                         taxeaza
     - animale, produse de origine animala, furaje si
     alte produse supuse controlului sanitar veterinar;
________________________________________________________________________________
 26. AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:                                  nu se
                                                                         taxeaza
     - animale, produse de origine animala, furaje si alte
     produse supuse controlului sanitar veterinar.
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta lege se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 3

                                   TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

    Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt in valoare de 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitara veterinara de functionare a acestora.

    ANEXA 4

                                   TARIFE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animala, furajelor si altor marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sanatate pentru export animale si certificatelor sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animala

________________________________________________________________________________
Nr.                      Specificatie                        U.M.     Taxa
crt.                                                                  (lei/U.M.)
________________________________________________________________________________
  1. A. Pentru intern:

     Certificat sanitar veterinar pentru transport animale;           nu se
                                                                      taxeaza
________________________________________________________________________________
  2. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua                nu se
     de viermi de matase                                              taxeaza
________________________________________________________________________________
  3. Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet de           nu se
     pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste sau            taxeaza
     peste destinat repopularii;
________________________________________________________________________________
  4. Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi de           nu se
     grajd in scopul comercializarii;                                 taxeaza
________________________________________________________________________________
  5. Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre,           nu se
     deseuri de abator;                                               taxeaza
________________________________________________________________________________
  6. Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje;   tona     5.000
________________________________________________________________________________
  7. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua                nu se
     pentru incubatie;                                                taxeaza
________________________________________________________________________________
  8. Certificat sanitar veterinar de transport produse de
     origine animala:
     - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat                  nu se
     destinat consumului public;                                      taxeaza
     - slanina, seu, subproduse comestibile: organe,
     intestine, stomace;
     - grasimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii,
     copite;
     - alte produse de origine animala nenominalizate;
     - produse din carne (preparate din carne, conserve,
     semiconserve carne, alte produse din carne);
     - lapte lichid si lapte condensat;
     - produse lactate proaspete;
     - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf,
     praf de inghetata, cazeina;
     - alte produse din lapte nenominalizate;
     - peste viu, peste refrigerat, peste congelat,
     peste sarat, peste afumat;
     - conserve, semiconserve peste;
     - icre de sturion;
     - icre tarama;
     - alte produse din peste nenominalizate;
     - miere de albine;
     - produse apicole (ceara albine, laptisor de matca,
     polen etc.);
     - alte produse apicole nenominalizate;
     - oua pentru consum;
     - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza);
     - alte produse din oua nenominalizate.
________________________________________________________________________________
  9. Certificat sanitar veterinar de sanatate animala                 nu se
     pentru intern;                                                   taxeaza
________________________________________________________________________________
     B. Pentru export:

 10. Certificat sanitar veterinar pentru sanatate pentru              nu se
     export animale si certificat de transport                        taxeaza
     international;
________________________________________________________________________________
 11. Certificat sanitar veterinar pentru export produse,              nu se
     subproduse comestibile si necomestibile de origine               taxeaza
     animala, cu exceptia trofeelor;
________________________________________________________________________________
 12. Certificat sanitar veterinar de sanatate pentru
     export trofee:
     - ursi, cerbi;                                          trofeu   300.000
     - capre negre;                                          trofeu   200.000
     - mistreti, capriori, cerb;                             trofeu   100.000
     - alte animale salbatice (lup, vulpe, pisica            trofeu   100.000
     salbatica, viezure, jder etc.);
     - blanuri;                                              bucata   100.000
     - coarne cerbi, colti mistret;                          trofeu    50.000
     - cocosi de munte;                                      trofeu    25.000
     - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice, potarnichi;    trofeu    10.000
     - alte pasari salbatice (prepelite, porumbei,
     turturele, sitari, grauri, sturzi etc.).                trofeu     5.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta lege se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 5

                                   UNITATI
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare

________________________________________________________________________________
Nr.          Denumirea unitatii                          Finantare
crt.
________________________________________________________________________________
     I. Institutii publice cu               - alocatii de la bugetul de stat si
        personalitate juridica              venituri extrabugetare
  1. Institutul de Diagnostic si Sanatate   - alocatii de la bugetul de stat si
     Animala                                venituri extrabugetare
________________________________________________________________________________
  2. Institutul de Igiena si Sanatate       - alocatii de la bugetul de stat si
     Publica Veterinara                     venituri extrabugetare
________________________________________________________________________________
  3. Institutul pentru Controlul            - alocatii de la bugetul de stat si
     Produselor Biologice si                venituri extrabugetare
     Medicamentelor de Uz Veterinar
________________________________________________________________________________
  4. Directiile sanitare veterinare         - alocatii de la bugetul de stat si
     judetene si a municipiului             venituri extrabugetare
     Bucuresti, inclusiv laboratoarele
     sanitare veterinare de stat
________________________________________________________________________________
     II. Institutii publice fara            - alocatii de la bugetul de stat si
         personalitate juridica             venituri extrabugetare
________________________________________________________________________________
  1. Circumscriptiile sanitare veterinare   - alocatii de la bugetul de stat si
     zonale                                 venituri extrabugetare
________________________________________________________________________________
  2. Circumscriptiile sanitare veterinare   - alocatii de la bugetul de stat si
     pentru controlul produselor de         venituri extrabugetare
     origine animala
________________________________________________________________________________
  3. Inspectorate de control sanitar        - alocatii de la bugetul de stat si
     veterinar de frontiera                 venituri extrabugetare
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 60/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 60 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu