E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 280 din 16 iunie 1994    * Republicata

pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din  6 septembrie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 536 din 4 iulie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 30 iunie 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 543 din 12 august 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 15 septembrie 1994, prin Hotararea Guvernului nr. 322 din 11 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995 si prin Hotararea Guvernului nr. 902 din 8 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 15 noiembrie 1995.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, anexate.
    Art. 2
    Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor norme vor fi efectuate in limita veniturilor proprii si a fondurilor aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinatie.

                              NORME
privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

    CAP. 1
    Cheltuielile ce pot fi efectuate pentru pregatirea si participarea la competitii sportive interne si internationale

    A. Actiuni interne
    Art. 1
    a) Cantonamentele, semicantonamentele si taberele de pregatire se aproba de conducerea unitatilor care le initiaza si se organizeaza cu:
    - sportivi care participa la etapele de zona si finale ale campionatelor nationale de seniori, tineret, juniori, copii, scolare si universitare, tabere de selectie si pregatire sportiva, centre nationale olimpice de pregatire a juniorilor;
    - sportivi care participa in superliga, diviziile A, B, diviziile scolare si de juniori (tineret).
    b) In cantonamente, semicantonamente si tabere, in afara de sportivi si antrenori, pot participa, de la caz la caz, in functie de specificul ramurii de sport si de numarul sportivilor, cate un conducator de lot, medic, asistent medical, masor, fizioterapist, cercetator, operator video, alti specialisti si tehnicieni; in cazul pregatirii sportive a copiilor si elevilor poate participa, pentru asigurarea pregatirii lor scolare, si cate un cadru didactic la peste 25 de elevi.
    c) Persoanele mentionate la alineatul precedent beneficiaza, pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor, de aceleasi drepturi ca si sportivii. Se excepteaza cazurile in care actiunile sunt organizate in localitatile de domiciliu al acestora, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei sa nu locuiasca cu sportivii cantonati, situatie in care vor beneficia numai de masa de pranz.
    d) Numarul participantilor la cantonamente, semicantonamente si tabere se stabileste de catre unitatile sportive organizatoare, in functie de ramura de sport, scopul actiunii si posibilitatile financiare.
    e) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor de pregatire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activitati culturale, de presa, precum si cheltuieli de refacere dupa efort, recuperare si igiena personala, la tarifele legale practicate de unitatile prestatoare, in limita sumei de pana la 2.600 lei de persoana pe zi.
    f) Persoanele care controleaza loturile de sportivi aflati intr-una dintre formele de pregatire de mai sus, indiferent de functia si natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocatiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiaza numai de diurna de deplasare stabilita potrivit normelor legale.
    Art. 2
    Numarul maxim de sportivi si de tehnicieni, care se pot deplasa la competitii sportive interne, este cel prevazut in regulamentele de organizare si desfasurare ale acestora.
    Art. 3
    Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt suportate de cluburi si asociatii sportive, iar cele de organizare, de catre organizatori, din bugetele proprii.
    Art. 4
    Transportul sportivilor si al insotitorilor la actiuni sportive se poate face cu mijloace de transport proprii ale unitatilor sportive sau cu cele in comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata si cost. In cazul deplasarii pe distante mai mari de 300 km, se va putea calatori cu tren clasa I, cu vagon de dormit sau cu avion. Calatoria cu vagonul de dormit sau cu avionul se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducatorului unitatii respective si numai in situatiile de stricta necesitate. Se pot folosi si autoturisme personale, cu decontarea cheltuielilor conform prevederilor legale care se aplica in cazul deplasarii salariatilor institutiilor publice.
    Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii si insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport in comun, cheltuielile urmand a fi decontate in cadrul actiunilor respective.
    Art. 5
    Cazarea participantilor la actiunile sportive se va face, cu prioritate, in unitati de cazare pentru sportivi, in camine, internate scolare sau studentesti, moteluri, campinguri sau in hoteluri pana la categoria 2 stele inclusiv, conform tarifelor stabilite in conditiile legii. Spatiile din unitatile de cazare pentru sportivi se vor folosi, in primul rand, pentru actiunile sportive si, in limita locurilor disponibile, pentru actiuni cu alt caracter.
    Detinatorii de unitati de cazare din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului si a Comitetului Olimpic Roman vor practica tarife diferentiate in functie de confort. Pentru stabilirea acestora se vor lua in calcul cheltuielile functionale, precum si salariile si celelalte drepturi de personal ale salariatilor care deservesc spatiile respective.
    In cazul folosirii spatiilor de cazare pentru alte activitati decat cele sportive, se vor percepe tarife stabilite potrivit legii.
    Pentru delegatiile sportive straine invitate de Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pe baza de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelasi cu cel perceput pentru sportivii romani.
    Art. 6
    Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, medicamentelor necesare pentru antrenamente si competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, decontandu-se cheltuielile efective.
    Art. 7
    Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice, conferinte de presa si alte actiuni similare, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sau unitatile sportive, precum si directiile judetene pentru tineret si sport pot suporta cheltuieli de participare ale invitatilor si lectorilor care nu primesc alte drepturi pe baza de conventii civile (transport, cazare si scoateri din productie, dupa caz) si cheltuieli de intretinere la nivelul diurnei legal stabilite, in functie de conditiile in care se organizeaza activitatea respectiva, precum si cheltuieli de organizare (chirie sala, amplificare, rechizite, aparate video, casete video, transport materiale si altele asemenea).
    B. Actiuni internationale
    Art. 8
    Numarul participantilor care compun delegatiile sportive straine la actiuni internationale organizate in tara, al delegatiilor sportive romane care se deplaseaza la competitii in strainatate, numarul de zile, precum si conditiile de participare sunt cele stabilite prin conventii si protocoale incheiate cu federatiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor internationale.
    Art. 9
    Transportul intern al delegatiilor sportive straine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau inchiriate, tren clasa I, indiferent de distanta, sau cu vagon de dormit, urmarindu-se realizarea lui in conditii cat mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.
    Art. 10
    Cazarea delegatiilor sportive straine se suporta, dupa caz, de unitatile organizatoare: Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatii, cluburi si asociatii sportive, directii judetene pentru tineret si sport, in limita tarifelor legale. In mod cu totul exceptional, se pot folosi hoteluri categoria 3 stele inclusiv, pe baza de conventii sau protocoale, numai in cazul actiunilor si competitiilor internationale oficiale, stabilite prin regulamente internationale, sau pentru actiunile care se realizeaza prin reciprocitate intre parteneri.
    In cazul folosirii hotelurilor apartinand societatilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, in situatii bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Turismului, pentru delegatiile sportive din strainatate se vor practica tarife similare celor pentru sportivii romani.
    Art. 11
    Delegatiilor sportive straine li se pot asigura cheltuieli pentru activitati culturale, refacere dupa efort, igiena personala, transport local potrivit tarifelor legale, in limita sumei de 4.000 lei de persoana pe zi.
    Art. 12
    Sumele in lei care se acorda drept bani de buzunar delegatiilor sportive straine pe perioada sederii in Romania sunt cele stabilite pe baza de protocoale sau conventii incheiate de Ministerul Tineretului si Sportului, pe baza de reciprocitate, cu organismele similare din tarile respective.
    Art. 13
    La intalnirile si actiunile sportive internationale organizate in tara, federatiile si unitatile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare sedinta tehnica, in limita sumei de 4.000 lei de persoana.
    Art. 14
    Cu ocazia competitiilor si actiunilor internationale, delegatiilor sportive straine li se pot oferi atentii simbolice (cadouri), dupa cum urmeaza:
    a) La competitiile si actiunile internationale organizate in tara:
    - sportivilor                      pana la 12.000 lei/persoana
    - conducatorilor adjuncti,         pana la 16.000 lei/persoana
      antrenorilor, arbitrilor
      care fac parte din delegatie
    - conducatorului delegatiei,       pana la 23.000 lei/persoana
      arbitrilor internationali si
      observatorilor delegati de
      forurile internationale
    b) La competitiile si actiunile internationale organizate in strainatate:
    - intalniri bilaterale                pana la 150.000 lei/actiune
    - concursuri, turnee                  pana la 300.000 lei/actiune
      internationale, congrese,
      consfatuiri, cantonamente
      si tabere internationale
    - campionate mondiale,                pana la 750.000 lei/actiune
      europene, cupe mondiale
      si europene si competitii
      asimilate acestora
    - Jocurile Olimpice si                pana la 1.000.000 lei pentru
      Universiade                         fiecare ramura de  sport.
      Costul materialelor de propaganda sportiva (cupe, tricouri, cravate cu insemne, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori) nu se include in valoarea cadourilor.
    Art. 15
    Arbitrii si observatorii straini delegati la competitii internationale organizate in tara beneficiaza de aceleasi drepturi ca si participantii la competitii.
    Indemnizatia de arbitraj se plateste in lei sau in valuta, dupa caz, corespunzator prevederilor regulamentelor si in cuantumul stabilit de organismele sportive internationale.
    Art. 16
    Reprezentantul unitatii sportive organizatoare care insoteste delegatiile straine participante la actiuni internationale desfasurate in tara, precum si translatorii vor beneficia de aceleasi drepturi privind transportul, cazarea si hrana ca si delegatiile straine.
    Soferii care se deplaseaza cu delegatii sau invitatii straini in alta localitate beneficiaza, in perioada respectiva, de cheltuieli de cazare, precum si de cheltuieli pentru masa, in conditiile legii.
    Art. 17
    Pentru delegatiile sportive care se deplaseaza in strainatate, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Invatamantului, alte ministere si institutii centrale, federatiile si unitatile sportive, precum si directiile judetene pentru tineret si sport pot efectua cheltuieli in valuta (diurna, cazare, transport), in conditiile legii. Cuantumul cheltuielilor ce se pot aproba pentru deplasarile in strainatate este cel prevazut in actele normative in vigoare.
    Nivelul diurnei in conditiile mentionate mai sus se aplica numai in cazul participarii la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade si campionate mondiale universitare, cupe mondiale si europene, congrese, consfatuiri, schimburi de experienta, sedinte de lucru si alte actiuni asemanatoare cu caracter international.
    In cazul competitiilor amicale si de verificare, federatiile sportive sunt obligate sa faca, din timp, demersuri la organizatorii actiunilor ce se deruleaza in strainatate, in vederea determinarii acestora de a suporta, pe cat este posibil, pe langa cheltuieli de cazare si hrana, si banii de buzunar.
    In situatiile in care organizatorii straini stabilesc, pentru hotel sau hotel plus pensiune, tarife superioare celor cuprinse in normele legale din Romania, Ministerul Tineretului si Sportului si conducerile unitatilor sportive care au cont valutar pot aproba efectuarea de cheltuieli in valuta la nivelul acestor tarife, pe baza comunicarii scrise, transmise in prealabil de organizatori. In cazul realizarii actiunii prin sistemul de pensiune, delegatii vor primi si drepturile de diurna prevazute de reglementarile in vigoare, dar numai in situatia in care, potrivit alineatului precedent, nu se acorda de catre organizatori banii de buzunar.
    Art. 18
    Pentru sportivii si oficialii romani cuprinsi in delegatiile participante la competitiile oficiale internationale: Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale si europene, Universiade si campionate mondiale universitare, militare, feroviare sau altele asimilate se pot confectiona, in limita fondurilor aprobate unitatilor respective, costume de prezentare, care se acorda gratuit membrilor delegatiilor.
    C. Alocatii de hrana*)
-----------------
    *) Nivelurile valorice sunt actualizate potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 543/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996.

    Art. 19
    Alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta interna si internationala, potrivit normelor legale in vigoare, se diferentiaza pe categorii de actiuni, dupa cum urmeaza:

                   Activitatea sportiva de performanta
------------------------------------------------------------------------------
  Actiunea                                  La cantine        La restaurante
                                            (exclusiv regia)  (inclusiv regia)
------------------------------------------------------------------------------
 a) Competitii interne; actiuni de selectie:
 - etapa pe localitate                       pana la             pana la
                                             13.200 lei          22.000 lei
 - etapa judeteana                           pana la             pana la
                                             13.200 lei          22.000 lei
 - etapa de zona (interjudeteana) si         pana la             pana la
   divizia B                                 17.600 lei          27.500 lei
 - etapa finala, cupe, competitii cu
   etape direct finale, divizia A,
   superliga                                 pana la             pana la
                                             17.600 lei          27.500 lei
 b) Cantonamente, semicantonamente, tabere:
 - organizate de directiile judetene pentru
   tineret si sport, de cluburi si
   asociatii sportive cu sportivii din
   sectiile acestora                         pana la             pana    la
                                             17.600 lei          27.500 lei
 - organizate de Ministerul Tineretului
   si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
   federatii, Ministerul Invatamantului,
   alte institutii centrale, de directiile
   judetene pentru tineret si sport, de
   cluburi si asociatii sportive cu
   sportivii din loturile olimpice si
   nationale                                 pana la             pana la
                                             19.800 lei          33.000 lei
 c) Competitii si actiuni sportive
    internationale:
 - organizate de cluburi si asociatii
   sportive                                  pana la             pana la
                                             27.500 lei          38.500 lei
 - organizate de Ministerul Tineretului
   si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
   federatii, Ministerul Invatamantului,
   alte institutii centrale, directii
   judetene pentru tineret si sport          pana la             pana la
                                             27.500 lei          44.000 lei

    NOTA:
    Sportivii din loturile olimpice si nationale beneficiaza, la toate etapele competitiilor interne, de alocatia de hrana prevazuta pentru finala.
    Pentru celelalte actiuni sportive, altele decat cele de performanta, alocatiile de hrana zilnice sunt urmatoarele:
    - competitii sportive interne                 7.700 lei
    - cantonamente, semicantonamente, tabere      9.350 lei
    - competitii sportive internationale         11.000 lei.
    d) Directiile judetene pentru tineret si sport, cluburile, complexele sportive nationale din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, care detin unitati de alimentatie pentru sportivi, vor percepe cheltuieli de regie de maximum 35% din valoarea alocatiei in cazul servirii mesei sportivilor din loturile nationale, din cluburi si asociatii, precum si pentru alte actiuni cu caracter sportiv.
    e) Preturile percepute pentru servirea mesei in cazul altor actiuni decat cele sportive vor fi stabilite in conditiile legii.
    f) Alocatiile de hrana stabilite la art. 19 reprezinta plafoane maxime. Cuantumul concret al alocatiei de hrana se stabileste de conducerea federatiilor sau a unitatilor sportive respective, in functie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea unde li se asigura hrana, in limita fondurilor bugetare aprobate.
    Alocatia de hrana se repartizeaza, in principiu, pe durata unei zile astfel:
    - masa de dimineata       20%
    - masa de pranz           40%
    - masa de seara           40% .
    Alocatia de hrana astfel stabilita se acorda din momentul plecarii din localitatea de resedinta la actiunea respectiva si pana in momentul intoarcerii in localitate.
    g) La actiunile interne sunt interzise includerea si decontarea in cadrul alocatiei de hrana a bauturilor alcoolice.
    h) Delegatiilor sportive straine li se va putea acorda, la plecare, pe baza de reciprocitate, hrana rece pe durata calatoriei pana la destinatie, in limita alocatiei de care au beneficiat in tara si in conditiile prevazute la art. 19 lit. f), daca transportul se efectueaza cu trenul, autobuzul sau autoturismul.
    i) La terminarea actiunilor sportive internationale se va putea organiza o masa oficiala cu sportivii si antrenorii participanti, cu un numar limitat de arbitri si alte persoane care au contribuit la organizarea actiunii, in limita alocatiilor de 27.500 lei la cantina sau de 44.000 lei la restaurant. In cazul delegatiilor sportive, alocatia de hrana pentru seara nu se mai foloseste.
    j) Pe timpul transportului in strainatate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegatiile sportive romane beneficiaza de hrana rece la nivelul alocatiei de cantonament, care se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora sosirii la destinatie. In cazul in care intretinerea s-a acordat in valuta, hrana rece se aloca numai pe durata calatoriei pe teritoriul tarii noastre.
    k) Pe timpul participarii peste hotare la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade si campionate mondiale universitare, se vor putea acorda sportivilor, suplimentar fata de drepturile de hrana in valuta, alimente si alte produse, in limita a 5.500 lei de persoana pe zi.
    l) La jocurile din cadrul superligii, diviziilor A si B, la finalele campionatelor nationale si competitiilor internationale, organizatorii pot asigura sportivilor racoritoare in suma de pana la 3.300 lei de persoana de joc sau reuniune.
    m) La probele de fond si mare fond din cadrul competitiilor interne si internationale, precum si in cantonamente, in zilele de antrenament, organizatorii vor putea acorda o alimentatie de traseu de pana la 5.500 lei de sportiv. De aceeasi prevedere pot beneficia si alti sportivi la probe specifice cu efort fizic sustinut, ce vor fi stabilite de conducerea federatiilor sau a unitatilor sportive.
    n) Nivelul alocatiilor de hrana prevazut la art. 19 poate fi majorat daca suportarea diferentei se realizeaza de catre sponsori.
    o) Pentru intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice si alte actiuni similare, la care se desfasoara si activitati practice, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, unitatile sportive si directiile judetene pentru tineret si sport pot asigura hrana participantilor pana la nivelul alocatiei prevazute la art. 19 lit. a), etapa pe localitate.
--------------------------------------------------------------------------------
    D. Alte cheltuieli
    Art. 20
    La competitiile interne si internationale se pot aloca fonduri pentru materiale consumabile (rechizite, multiplicari, flori, pavoazare, panouri), conform preturilor pietei la data desfasurarii actiunii si strictului necesar pentru desfasurarea acestora.
    Art. 21
    Pentru folosirea la antrenamente a bazelor sportive, unitatile sportive platesc chirie. Detinatorii bazelor din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor lua in calculul chiriei cheltuielile de functionare si intretinere a bazelor, precum si salariile si drepturile salariatilor implicati direct in intretinerea bazelor respective. Toate aceste cheltuieli vor fi impartite la numarul lunar de ore de folosire a bazei de catre sectiile sportive, rezultand chiria pe ora.
    In cazul folosirii simultane a unei baze sportive (culoare de inot, pista de atletism, sala de jocuri sportive) de catre mai multe sectii sportive, chiria se va imparti proportional cu gradul de folosire.
    Cluburile sportive scolare si universitare pot beneficia de o reducere a chiriei de pana la 50% fata de cuantumul pe ora stabilit pentru celelalte unitati sportive. In acest caz, se pot incheia protocoale de colaborare intre unitatile detinatoare de baze sportive si cluburile sportive scolare si universitare respective, reciproc avantajoase.
    Decontarea cheltuielilor pentru folosirea bazelor sportive se va efectua bilunar, pe baza pontajului orelor efectiv utilizate.
    In folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, in ordine, sportivii din loturile olimpice si nationale, maestrii emeriti si maestrii ai sportului, sportivii care detin clasificari sportive, sectiile de performanta care activeaza in superliga, diviziile A si B, scolare si de juniori, universitare.
    Pentru alte activitati in afara celor mentionate mai sus si care nu impiedica buna desfasurare a activitatilor sportive (spectacole, concerte, adunari, intreceri sportive amicale si altele asemenea), detinatorii de baze sportive vor percepe tarife stabilite potrivit legii.
    Prin exceptie de la prevederile acestui capitol, in functie de importanta actiunii sportive sau de valoarea sectiilor sau unitatilor sportive, ministrul tineretului si sportului poate aproba punerea la dispozitie gratuita a bazelor din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 22
    Persoanele care participa la actiuni sportive pot fi scoase de la locul de munca, prin negociere intre federatii, cluburi sau asociatii sportive si unitatile in care desfasoara activitatea persoanele respective.

    CAP. 2
    Alimentatia de efort*)
-----------------
    *) Nivelurile valorice sunt actualizate potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 543/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996.

    Art. 23
    Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzatoare efortului depus in pregatire, sportivii pot beneficia de alimentatie de efort in hrana, alimente sau numerar, acordata dupa cum urmeaza:
    a) de catre federatii, cluburi sau asociatii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 220.000 lei lunar;
    b) de catre directii judetene pentru tineret si sport, cluburi si asociatii sportive, pentru sportivii de performanta din sectiile cluburilor si asociatiilor sportive, la toate categorii de varsta - pana la 110.000 lei lunar.
    Criteriile de acordare vor fi stabilite de federatii si, respectiv, de directiile judetene pentru tineret si sport, cluburi si asociatii sportive, in raport cu valoarea sportivului, efort depus si rezultatele obtinute.
    Art. 24
    Alimentatia de efort se acorda, pentru aceeasi perioada, de catre o singura unitate sportiva sau de directiile judetene pentru tineret si sport.
    Art. 25
    Pe perioadele de cantonament, semicantonament - in cazul in care s-a asigurat hrana - si tabere, federatiile si unitatile sportive nu pot acorda alimentatie efort.
    Art. 26
    Cluburile si asociatiile sportive care au echipe sau grupe de copii si juniori care se pregatesc conform normelor stabilite de federatii vor putea acorda acestora, pentru compensarea efortului depus, alimente constand in produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, in limita sumei de pana la 2.408 lei de sportiv in ziua antrenamentului.
    Art. 27
    Comitetul Olimpic Roman, federatiile si unitatile sportive au dreptul sa procure, in cadrul bugetului propriu, medicamente, vitamine si sustinatoare de efort, in limita a 13.200 lei pe zi de sportiv pentru actiunile de pregatire organizate de Comitetul Olimpic Roman si federatii si pana la 8.800 lei pe zi de sportiv pentru cele organizate de celelalte unitati sportive, pe baza referatului de necesitate prezentat de medic.

    CAP. 3
    Premii, prime si alte drepturi*)
------------------
    *) In acest capitol, cu exceptia art. 36, notiunea de "premii" este identica cu notiunea de "prime".

    A. Premii pentru sportivi
    Art. 28
    Pentru performantele deosebite obtinute in competitii sportive, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, Ministerul Invatamantului si alte institutii centrale care au in subordine unitati sportive, cluburile si asociatiile sportive, dupa caz, pot acorda sportivilor, in functie de valoarea performantei, de importanta competitiei, de aportul personal si in limita bugetului aprobat, premii in lei sau in obiecte, pana la nivelul sumelor prevazute mai jos:
                                                                   - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 Competitia               Locul I           Locul II           Locul III
-----------------------------------------------------------------------------
     0                   1                    2                     3
-----------------------------------------------------------------------------
 Locul IV             Locul V              Locul VI      Cine acorda premiile
-----------------------------------------------------------------------------
    4                    5                    6                      7
-----------------------------------------------------------------------------
 a) Jocurile Olimpice     45.000.000        30.000 000         15.000.000
 10.000.000           8.000.000            6.000.000       Comitetul Olimpic
                                                           Roman
 b) Campionate mondiale:
    - seniori             17 000.000        12.500 000          8.000.000
  7.000.000           5.500.000            4.000.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
    - tineret,
      juniori I            4.600.000         3.300 000           2.000.000
   1.500.000          1.000.000              500.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
    - juniori II
      (cadeti)             3 000.000         2.100 000           1.200.000
   1.000.000            700.000              400.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
 c) Campionate europene:
    - seniori              8.000.000         6.000.000            4.000 000
   3.000.000           2.000.000           1.000.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
    - tineret,
      juniori I            2.000.000         1.400 000              800.000
     700.000             550.000             400.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
    - juniori II
      (cadeti)             1.200.000           850.000              500.000
     450.000             300.000             150.000       Ministerul
                                                           Tineretului si
                                                           Sportului
 d) Universiade,
    campionate
    mondiale
    universitare,
    militare si
    feroviare
    etc.                   3.000.000         2.100.000            1.200.000
     700.000             500.000             300.000            Ministerul de
                                                                resort
 e) Cupe mondiale:
    - reprezentative
      nationale            3.000.000         2.100.000            1.200.000
     700.000             500.000             300.000              Federatiile
                                                                  sportive
    - intercluburi         2.000.000         1.400.000              800.000
     500.000             350.000             200.000              Unitatile
                                                                  sportive
 f) Cupe europene:
    - reprezentative
      nationale            1.200.000           850.000              500.000
     300.000             200.000             100.000             Federatiile
                                                                 sportive
    - intercluburi           800.000           575.000              350.000
     225.000             150.000              75.000             Unitatile
                                                                 sportive
 g) Competitii
    internationale:
    - intertari                                                 Federatiile
                                                                sportive
      - seniori              250.000                            Federatiile
                                                                sportive
      - juniori               75.000
    - intercluburi           100.000                            Unitatile
                                                                sportive
 h) Competitii
    internationale
    (turnee) cu
    participarea
    sportivilor
    (echipelor)
    din mai multe
    tari, inclusiv
    competitii cu
    participarea
    mai multor
    ramuri de sport:
    - federatii              600.000           200.000              150.000
                                                                  Federatiile
                                                                  sportive
    - intercluburi           100.000            75.000               50.000
                                                                  Unitatile
                                                                  sportive
 i) Campionatele
    nationale:
    - seniori               400.000           200.000              150.000
                                                                   Unitatile
                                                                   sportive
    - tineret
      si juniori I          100.000            75.000               50.000
                                                                   Unitatile
                                                                   sportive
    - juniori II
      (cadeti)               75.000            55.000               35.000
                                                                   Unitatile
                                                                   sportive
 j) "Cupa Romaniei"          80.000            60.000               40.000
                                                                   Unitatile
                                                                   sportive
-----------------------------------------------------------------------------
    Premiile prevazute la alin. 1 se aplica sporturilor olimpice si probelor olimpice, iar pentru sporturile si probele neolimpice aceste premii se reduc cu pana la 50% .
    In mod exceptional, ministrul tineretului si sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Roman, poate aproba, pentru castigarea titlului mondial si european de seniori; respectiv a locurilor I-II-III la Jocurile Olimpice, suplimentarea cu pana la 100% a premiului prevazut in prezentele norme.
    Art. 29
    Sportivii premiati de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Roman, conform prevederilor de mai sus, clasati pe primele trei locuri la campionatele mondiale si europene, respectiv la Jocurile Olimpice, precum si antrenorii lor pot primi premii si din partea cluburilor sau asociatiilor sportive de care apartin ori a institutiilor centrale carora le sunt subordonate aceste unitati sau din partea directiilor judetene pentru tineret si sport, din veniturile proprii ale acestora, de pana la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv mentionat.
    Art. 30
    La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obtinute de sportivi la probele individuale, se intocmesc, potrivit regulamentului de concurs, si clasamente pe echipe, premierea sportivilor care compun echipa se face o singura data pentru performanta cea mai valoroasa.
    Art. 31
    La ramurile de sport la care, in conformitate cu regulamentele oficiale, se organizeaza intalniri internationale pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atat pentru rezultatele obtinute in probele individuale, cat si pentru cele obtinute in cadrul concursului pe echipe.
    Art. 32
    Sportivii, care, prin performanta realizata in cadrul unei singure probe de concurs, obtin mai multe titluri sau recorduri, pot beneficia de premiul cel mai mare, plus 50% din valoarea premiului neacordat.
    Art. 33
    La jocurile sportive, in cadrul etapelor campionatelor nationale superliga, diviziile A si B, unitatile sportive pot acorda un premiu de pana la 230.000 lei de sportiv pentru meciurile castigate in superliga, 175.000 lei pentru meciurile castigate in divizia A si 100.000 lei pentru meciurile castigate in divizia B, diferentiat in functie de valoarea jocurilor si de aportul fiecarui sportiv. Aceeasi prevedere se aplica si sporturilor individuale care au organizate si campionate nationale sub forma de divizie.
    Art. 34
    Sportivilor romani si straini clasati pe locurile I, II si III la campionatele sau turneele internationale ale Romaniei li se vor putea acorda, din bugetul federatiilor, separat de premiile in numerar, premii in obiecte in valoare de pana la 400.000 lei de persoana, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament si de valoarea performantei pe plan international.
    Art. 35
    Sportivii clasati pe locurile I, II si III in competitiile interne neprevazute la art. 28 vor putea primi, din partea organizatorilor, un premiu in bani sau in obiecte in valoare de pana la 50.000 lei, 35.000 lei, respectiv 25.000 lei.
    Art. 36
    Premiile sau alte drepturi materiale acordate de unele federatii cu activitate specifica la competitii interne si internationale sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme si vor fi suportate din bugetul organizatorilor.
    Art. 37
    Sportivii care, in baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" vor putea primi un premiu in valoare de pana la 1.000.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul de "Maestru al sportului", un premiu in valoare de pana la 500.000 lei. Premiile se acorda de federatii, unitati sportive sau directii judetene pentru tineret si sport, din bugetul propriu al acestora.
    Art. 38
    La ramurile de sport la care se organizeaza competitii internationale dupa sistemul "Marele premiu", "Cupa Mondiala" sau "Cupa Europei" se vor putea acorda, din fondurile ce se vor realiza cu prilejul actiunii respective, premii in functie de cuantumul stabilit prin reglementarile forurilor sportive internationale.
    Art. 39
    Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective, se pot acorda premii in lei pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
                                                 - lei -
--------------------------------------------------------
  a) olimpic                              25.000.000
  b) mondial:
       - seniori      - probe olimpice     18.000.000
                      - probe neolimpice    4.500.000
       - juniori      - probe olimpice      5.000.000
                      - probe neolimpice    1.250.000
  c) european:
       - seniori      - probe olimpice      9.000.000
                      - probe neolimpice    2.250.000
       - juniori      - probe olimpice      3.000.000
                      - probe neolimpice      750.000
  d) national:
       - seniori      - probe olimpice        500.000
                      - probe neolimpice      125.000

       - juniori I    - probe olimpice        120.000
                      - probe neolimpice       30.000

       - juniori II   - probe olimpice         80.000
                      - probe neolimpice       20.000
--------------------------------------------------------
    In cazul in care o performanta realizata de un sportiv depaseste mai multe recorduri, se premiaza numai recordul cel mai valoros. Premiile pentru recordurile olimpice se suporta din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale si europene, din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar cele pentru recordurile nationale, din bugetul federatiilor respective.
    B. Premii pentru antrenori si alti tehnicieni
    Art. 40
    Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de catre sportivi in cadrul Jocurilor Olimpice, al campionatelor mondiale, europene, precum si al altor competitii prevazute la cap. III vor putea fi premiati in raport cu: numarul sportivilor promovati in loturile olimpice si nationale, frecventa selectionarii lor in aceste loturi si valoarea performantelor obtinute in competitii; responsabilitatea avuta in pregatirea sportivilor; durata participarii acestora la pregatirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor.
    a) La sporturile individuale:
    - daca a pregatit un singur sportiv premiat - un premiu pana la valoarea celui acordat sportivului premiat;
    - daca a pregatit mai multi sportivi premiati - un premiu pana la valoarea premiului cel mai mare acordat unui sportiv, majorat cu pana la 75% din valoarea fiecarui premiu acordat celorlalti sportivi premiati.
    La ramurile de sport individual la care pregatirea este asigurata de mai multi antrenori sau profesori, iar competitia se desfasoara separat, pe mai multe probe la care se acorda titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face in limita sumei totale a premiilor individuale acordate sportivilor. Cuantumul premiilor fiecarui antrenor sau profesor se stabileste in functie de aportul acestora la obtinerea rezultatelor.
    La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale, antrenorul ori profesorul poate primi, pentru fiecare proba pe echipe sau pe echipaje, un premiu al carui cuantum va fi echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 50% . In cazul in care pregatirea a fost asigurata de mai multi antrenori, premiul respectiv se imparte intre acestia, in raport cu aportul fiecaruia la obtinerea rezultatelor.
    b) La jocurile sportive: antrenorul sau profesorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 50%; antrenorii sau profesorii secunzi pot beneficia de un premiu de pana la 75% din premiul acordat antrenorului principal.
    Art. 41
    Daca la realizarea performantei au contribuit mai multi antrenori sau profesori (la probele individuale, probe pe echipe sau pe echipaje, la jocurile sportive), premierea cuvenita conform prevederilor de mai sus se imparte intre acestia, in raport cu contributia fiecaruia.
    Art. 42
    Medicii vor putea fi premiati cu un premiu de pana la 50% din premiul acordat antrenorului sau profesorului cel mai bine premiat.
    Art. 43
    Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice (cadre medicale medii, metodisti, cercetatori, specialisti pentru pregatirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri si alt personal de specialitate din aceasta categorie) vor putea primi un premiu individual de pana la 25% din valoarea premiului antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Valoarea globala a premiilor acordate acestor specialisti nu va putea depasi premiul cuvenit antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Presedintii salarizati de federatii, secretarii federatiilor, antrenorii federali, precum si presedintii si vicepresedintii de cluburi si asociatii sportive, care au contribuit la realizarea performantelor sportive premiate pentru Jocurile Olimpice, campionatele mondiale si europene, vor putea primi un premiu global egal cu valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Art. 44
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care, ulterior, sub indrumarea altor specialisti s-au clasat pe locurile I, II sau III la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale sau europene sau au realizat recorduri olimpice, mondiale ori europene, vor putea fi recompensati o singura data pentru acelasi sportiv cu un premiu al carui cuantum va fi de pana la 50% din premiul acordat sportivului respectiv. Aceste premii se suporta din bugetul federatiilor sau al unitatilor sportive.
    Art. 45
    Antrenorii sau profesorii care promoveaza sistematic sportivi in loturile nationale vor putea fi premiati de catre federatii, o singura data pentru acelasi sportiv, in intreaga activitate a acestuia, cu un premiu de pana la 250.000 lei.
    Art. 46
    Titlul de "Antrenor emerit" se poate acorda de catre federatiile sportive, pe baza ordinului ministrului tineretului si sportului. Cuantumul acordat pentru acest titlu este de pana la 1.000.000 lei si se suporta din bugetul federatiilor respective.
    Art. 47
    In afara premiilor in numerar prevazute in aceste norme la competitiile interne, incepand cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, dupa caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub forma de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competitiilor respective.
    C. Indemnizatii
    Art. 48
    Sportivii medaliati la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale si europene; precum si antrenorii si profesorii acestora, pe timpul pregatirii, in mod centralizat, vor putea primi o indemnizatie de lot de pana la 1.000.000 lei lunar brut, care se acorda din bugetul federatiilor respective. Ceilalti sportivi si antrenori sau profesori din loturile nationale, aflati in pregatire centralizata, vor putea primi o indemnizatie de lot in suma de pana la 400.000 lei lunar brut, care se acorda din bugetul federatiilor.
    Criteriile de acordare vor fi stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului la propunerea federatiilor.
    Pentru aceeasi perioada, sportivii si antrenorii sau profesorii vor beneficia de o singura indemnizatie.
    D. Premii pentru alte activitati
    Art. 49
    La sfarsitul fiecarui an, Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu Comitetul Olimpic Roman vor putea acorda celui mai bun sportiv, la masculin si feminin, care a realizat performante exceptionale, "Premiul national pentru sport", constand intr-un trofeu si un premiu in obiecte sau in numerar, pana la valoarea sumei de 3.500.000 lei.
    Anual, aceleasi foruri vor stabili primii 10 sportivi, la masculin si feminin, si primii 10 antrenori care au obtinut rezultate deosebite pe plan international, carora le vor putea acorda trofee, precum si premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea individuala de 2.300.000 lei. Diferentierea va fi stabilita de ministrul tineretului si sportului, in raport cu locul ocupat in clasament.
    In functie de valoarea performantelor realizate anual pe plan mondial si national si de alte merite in activitatea sportiva, federatiile pot stabili pe cei mai buni 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, carora li se vor putea acorda premii diferentiate, in obiecte sau in numerar, pana la valoarea globala maxima de 7.000.000 lei, in limita bugetului aprobat.
    La nivelul judetelor si al unitatilor sportive, valoarea globala a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, stabiliti dupa criteriile mentionate mai sus, va fi de pana la 2.300.000 lei.
    Art. 50
    Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui numar de pana la 40 de sportivi si antrenori "premii speciale" pentru activitate deosebita, in valoare de maximum 600.000 lei de persoana pe an.
    Art. 51
    Cu prilejul unor aniversari jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi de valoare internationala sau a unor cadre tehnice dupa o indelungata activitate in domeniul sportului, precum si al unor actiuni speciale, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, cluburile sau asociatiile sportive pot acorda trofee sportive, precum si premii in bani sau in obiecte, din bugetul propriu, in limita sumei de pana la 1.200.000 lei de persoana.
    Art. 52
    Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pot acorda materiale de popularizare si propaganda sportiva unor personalitati din tara si din strainatate care sprijina in mod deosebit dezvoltarea activitatii sportive: trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice. Sumele respective vor fi prevazute in bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, respectiv al Comitetului Olimpic Roman, si vor fi acordate numai de ministrul tineretului si sportului sau de presedintele Comitetului Olimpic Roman.
    Art. 53
    In conformitate cu prevederile legale, sponsorii federatiilor, cluburilor sau asociatiilor sportive sau ai sportivilor individuali pot acorda, suplimentar fata de premiile prevazute la cap. III, premii in valuta, in lei sau in obiecte pentru rezultatele obtinute atat in competitiile internationale, cat si in competitiile nationale. Valoarea acestor premii individuale se stabileste de catre sponsor.

    CAP. 4
    Reglementari comune

    Art. 54
    Cuantumul cotizatiilor percepute pentru organizarea si desfasurarea activitatii competitionale interne se stabileste pe ramuri de sport, de catre federatiile de specialitate, conform prevederilor statutelor si regulamentelor proprii, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Pentru organizarea campionatelor judetene si locale, sumele ce se vor stabili de catre directiile judetene pentru tineret si sport vor fi la niveluri minimale, tinandu-se seama de posibilitatile financiare ale unitatilor sportive din fiecare judet.
    Art. 55
    Numarul arbitrilor la competitiile interne si internationale se stabileste de fiecare federatie prin regulamente proprii, potrivit prevederilor din regulamentele federatiilor internationale.
    Comisiile judetene pe ramura de sport vor respecta regulile stabilite in acest domeniu si le vor adapta specificului activitatii lor.
    Federatiile si unitatile sportive pot asigura, pentru arbitrii si oficialii delegati la competitii interne si internationale desfasurate in tara, cheltuieli de transport, cazare, hrana si scoateri de la locul de munca in aceleasi conditii ca si pentru sportivii romani, conform normativelor si tarifelor legale in vigoare, precum si indemnizatia de arbitraj prevazuta in anexa nr. 2 din prezentele norme.
    Indemnizatiile de arbitraj prevazute la pct. II din anexa nr. 2 constituie limite maxime si pot fi reduse de organizatori cu pana la 25% in functie de valoarea competitiei, de numarul reuniunilor, de numarul arbitrilor si de prevederile bugetare.
    Art. 56
    Pentru organizarea competitiilor interne si internationale, pregatirea loturilor nationale si a altor actiuni sportive, se poate folosi personal ocazional (organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori si alt personal similar), care va fi platit conform prevederilor legale, in functie de numarul de ore efectiv lucrate.
    La unele competitii sportive interne si internationale de interes major pentru publicul spectator, care obliga organizatorii la masuri deosebite de prelungire a timpului de lucru peste 5 ore, conducerea unitatilor organizatoare poate aproba majorarea sumelor cuvenite potrivit alineatului precedent cu pana la 50% .

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 57
    Modul de organizare si conducerea contabilitatii federatiilor, cluburilor, asociatiilor sportive, complexelor sportive nationale, directiilor judetene pentru tineret si sport se vor face potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 *) si Hotararii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
------------------
    *) Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991 si a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996.

    Art. 58
    Premiile, primele si orice alte drepturi prevazute in prezentele norme sunt supuse impozitarii conform Legii nr. 32/1991 *) privind impozitul pe salarii, republicata.
-------------------
    *) Potrivit prevederilor art. 7 lit k) din Legea nr. 32/1991, republicata, sunt scutite de plata impozitului pe salarii urmatoarele categorii de persoane: sportivii, antrenorii si tehnicienii sportivi pentru primele acordate ca urmare a realizarii urmatoarelor obiective de inalta performanta:
    - clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene si al Jocurilor Olimpice;
    - calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si la Jocurile Olimpice;
    - participarea la fazele superioare ale competitiilor europene intercluburi, incepand cu optimile de finala.

    Art. 59
    Cheltuielile reglementare prin prezentele norme se vor efectua cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Decontarea acestora se va face numai pe baza de acte justificative, legal intocmite si cu respectarea termenelor de decontare stabilite prin Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.
    Art. 60
    Pentru sporturile individuale si campionatele pe echipe sau divizii la jocurile sportive se pot incheia conventii civile intre cluburi si sportivi sau de sponsorizare, potrivit legii, care sa asigure protectia sociala a sportivilor participanti la campionatele nationale in fazele lor superioare si, respectiv, la superliga si divizia A, precum si a juniorilor in primul an de seniorat. De asemenea, se pot incheia contracte intre federatii si sportivi.
    Art. 61
    Toate drepturile prevazute in prezentele norme se vor indexa potrivit actelor normative prin care se indexeaza salariile si alocatiile de hrana. Cuantumul acestora va fi comunicat de Ministerul Tineretului si Sportului unitatilor sportive.
    Art. 62
    Unele probleme financiare in domeniul activitatii sportive, care nu sunt cuprinse in prezentele norme, vizand situatii specifice, se vor stabili prin ordin al ministrului tineretului si sportului, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Asimilarea unor competitii sportive, pe baza prezentelor norme, se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 63
    Normele financiare privind activitatea de fotbal vor fi elaborate de Federatia Romana de Fotbal.

    ANEXA 1

                   PREMII SI ALTE DREPTURI MATERIALE
care se acorda de catre unele federatii sau unitati sportive cu activitate specifica la competitii interne si internationale

    Box
    In cazul galelor amicale, sportivii pot primi:
    1. Prime
    a) de participare la gala, pana la        100.000 lei
    b) pentru sparing partener in gale
       de verificare a sportivilor din
       loturile olimpice si nationale
       (acordate de federatie), pana la       300.000 lei/meci
    2. Premii
    a) pentru meci castigat, pana la          300.000 lei
    b) pentru meci pierdut, pana la           150.000 lei
    Antrenorii sau profesorii pot fi premiati cu pana la 50% din sumele prevazute la pct. 1 lit. b) si pct. 2 lit. a).
    Primele si premiile se acorda din incasarile la gale, din bugetul propriu al organizatorilor sau al unitatilor sportive de care apartin sportivii si antrenorii si, dupa caz, si profesorii.
    Canotaj
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care ulterior sunt selectionati si pregatiti centralizat la loturile olimpice si nationale de tineret si juniori pot fi stimulati cu o indemnizatie lunara, in limita urmatoarelor sume:
    - 50.000 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    - 40.000 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    - 30.000 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau din centrul olimpic, aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa.
    In situatia neparticiparii la pregatirea centralizata un numar de zile, indemnizatia se scade proportional cu numarul de zile absentate.
    Calarie
    La campionatele si concursurile internationale ale Romaniei, precum si la concursurile internationale din cadrul "Cupei Mondiale" organizate in tara noastra, Federatia Romana de Calarie poate acorda premii in numerar sportivilor romani si straini clasati pe primele 8 locuri, in limita urmatoarelor sume:
                                      - lei -
------------------------------------------------
         Concursuri    Concursuri    Concursuri
 Locul   categoria     categoria     categoria
         mijlocie      semigrea      grea
------------------------------------------------
  I      300.000       500.000       600.000
  II     250.000       400.000       500.000
  III    200.000       300.000       400.000
  IV     150.000       250.000       350.000
  V      130.000       200.000       300.000
  VI     120.000       150.000       250.000
  VII    100.000       135.000       200.000
  VIII   100.000       135.000       200.000
------------------------------------------------
    Unitatile sportive detinatoare de cai pot prevedea fonduri banesti pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine si sustinatoare de efort. Aceasta prevedere se aplica si in cazul pentatlonului modern.
    Ciclism
    In cazul "Turului Ciclist al Romaniei" se pot acorda premii in limita urmatoarelor sume:
    a) Clasament pe etape
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I            400.000
   Locul II           350.000
   Locul III          300.000
-------------------------------
    b) Clasament general individual
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I          2.000.000
   Locul II         1.750.000
   Locul III        1.500.000
   Locul IV         1.350.000
   Locul V          1.150.000
   Locul VI         1.000.000
   Locul VII          575.000
   Locul VIII         575.000
   Locul IX           575.000
   Locul X            575.000
-------------------------------
    c) Clasament general pe echipe
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I          3.000.000
   Locul II         2.000.000
   Locul III        1.000.000
-------------------------------
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I          1.000.000
   Locul II           750.000
   Locul III          600.000
-------------------------------
    e) Clasament general sprinteri
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I          1.000.000
   Locul II           750.000
   Locul III          600.000
-------------------------------
    Gimnastica
    In cazul campionatelor nationale de copii (individul compus, pe echipe sau pe aparate), organizatorii pot acorda premii in obiecte sau in numerar, in limita urmatoarelor sume:
                       - lei -
-------------------------------
   Locul I            200.000
   Locul II           150.000
   Locul III          100.000
-------------------------------
    Motociclism
    1. La competitiile de motociclism, premiile si primele de start, pentru sportivi, se acorda in functie de punctele obtinute, corespunzator locurilor ocupate de sportivii respectivi, conform reglementarilor in vigoare ale Federatiei internationale de Motociclism.
    a) Premiile reprezinta contravaloarea a cel mult:
    - 1 litru de benzina "Premium" de fiecare punct obtinut la motocros;
    - 2 litri de benzina "Premium" de fiecare punct obtinut la competitiile de Viteza si Dirt-track (speed-way).
    In cazul competitiilor internationale, nivelul premiilor poate fi marit de maximum 5 ori.
    b) Primele de start reprezinta contravaloarea a cel mult 20 litri de motorina pentru primii 50 km parcursi si contravaloarea a cel mult 0,05 litri de motorina de fiecare km parcurs in rest, tur-retur, de la motoclub pana la locul competitiei, pe distanta rutiera cea mai scurta.
    2. La competitiile de motociclism, arbitrii si oficialii, in locul drepturilor banesti pentru asigurarea cheltuielilor de transport prevazute la art. 55 alin. 3, beneficiaza de drepturile prevazute la pct. 1 lit. b) de mai sus.
    3. La competitiile de motociclism, arbitrii beneficiaza de un barem de arbitraj care consta in:
    - contravaloarea a cel mult 1 litru de motorina pe ora, pentru arbitrii secundari;
    - contravaloarea a cel mult 2 litri de motorina pe ora, pentru arbitrii principali.
    In cazul competitiilor internationale, baremul de arbitraj poate fi marit de maximum 2 ori.
    4. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport, aferente prestarilor efectuate la solicitarea Federatiei Romane de Motociclism, in scopul organizarii competitiilor de motociclism, organizatorii, mecanicii, fotografii si alti asemenea specialisti pot beneficia de primele de start prevazute la pct. 1 lit. b) de mai sus.
    5. Pentru competitiile interne, motocluburile au obligatia de a acoperi cel putin 60% din nivelurile premiilor si primelor de start prevazute la pct. 1, 2, 3 si 4 de mai sus.
    Sah
    A. Premii pentru turnee interne si internationale
    1. Sportivii romani si straini participanti la turneele internationale de sah inchise, organizate in tara, vor putea beneficia de premii individuale in numerar, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament, astfel:
    - jucatorilor clasati in prima jumatate a clasamentului: 80% din fondul de premiere;
    - jucatorilor clasati in a doua jumatate a clasamentului: 20% din fondul de premiere.
    2. Organizatorii turneelor interne si internationale "OPEN", jucate in sistem elvetian, pot acorda premii in numerar sportivilor clasati pe primele locuri, conform regulamentului competitiei, in procent global intre 30-80% din taxele de participare.
    3. Pentru turneele inchise cu caracter intern, unitatile sportive organizatoare pot acorda premii in numerar primilor clasati, in limita a 80% din fondul de premiere.
    4. In limita fondului de premiere, atat la turneele inchise, cat si la cele "OPEN" interne si internationale, organizatorii pot acorda si anumite premii speciale in numerar sau an obiecte (cele mai bune partide, cel mai combativ jucator, cel mai tanar jucator, cea mai frumoasa combinatie tehnica etc.).
    5. Sportivii clasati pe primele sase locuri la turnee de calificare interzonale pentru campionatul mondial pot primi premii pana la limita urmatoarelor sume:
                                - lei -
-----------------------------------------
    Locul I          pana la 3.000.000
    Locul II         pana la 2.500.000
    Locul III        pana la 2.000.000
    Locul IV         pana la 1.500.000
    Locul V          pana la 1.000.000
    Locul VI         pana la   500.000
-----------------------------------------
    B. Prime de start pentru mari maestri si maestri internationali
    Unitatile sportive organizatoare pot acorda prima de start pentru sportivii "mari maestri" si "maestri internationali", care participa la competitiile internationale in tara, in valoare de pana la 2.000.000 lei pentru mari maestri si 1.500.000 lei pentru maestri internationali.
    C. Indemnizatii pentru simultane
    Organizatorii de simultane pot acorda simultanistilor o indemnizatie, in functie de titlul sportiv al jucatorilor, astfel:
    - mare maestru international - pana la 375.000 lei
    - maestru international      - pana la 275.000 lei
    - maestru al sportului       - pana la 175.000 lei
    - candidat de maestru        - pana la 100.000 lei.
    Sah prin corespondenta
    Indemnizatia de arbitraj la aceasta ramura de sport este stabilita in functie de numarul de jocuri si de durata competitiilor si se acorda la terminarea partidelor din grupe (cu durata minima de jumatate de an).
                                                                - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
 Numarul       Numarul                     Competitii organizate de:
 de jucatori   de partide     -----------------------------------------------
 in grupe      in grupe        federatie                 unitati sportive
                                                       si directii judetene
                                                      pentru tineret si sport
                            --------------------    -------------------------
                              arbitru      arbitru      arbitru      arbitru
                              de apel      de grupa     de apel      de grupa
-----------------------------------------------------------------------------
  5 - 13        20 -  78       4.000        11.000       2.000        5.000
 15 - 17       105 - 136       8.000        20.000       4.000       10.000
 Divizia A        330         11.000        25.000
------------------------------------------------------------------------------
    Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
    1. Premiile in obiecte sau in numerar pentru primii trei clasati la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi suportate de federatia respectiva pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
    Locul I         500.000 lei
    Locul II        400.000 lei
    Locul III       300.000 lei.
    La "Campionatele mondiale, paralimpice si europene", Ministerul Tineretului si Sportului poate acorda premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea urmatoarelor sume:
                                - lei -
----------------------------------------------------------
                Campionate mondiale    Campionate europene
                si paralimpice
----------------------------------------------------------
  Locul I       5.000.000                  3.000.000
  Locul II      4.000.000                  2.500.000
  Locul III     3.000.000                  2.000.000
----------------------------------------------------------
    Pentru celelalte competitii internationale, federatia sau unitatile in numele carora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii in obiecte sau in numerar, din bugetul propriu, pana la valoarea sumelor prevazute mai sus.
    2. Prin exceptie de la prevederile acestei hotarari (cap. I art. 3), cheltuielile de participare la campionatele nationale ale persoanelor cu nevoi speciale (cazare, hrana, transport) pot fi asigurate si de federatia de specialitate, din bugetul propriu.

    ANEXA 2

                       INDEMNIZATIA DE ARBITRAJ

    A. Repartizarea sporturilor pe grupe:
    - Grupa I de sporturi (nivel 100%) - indemnizatie pe meci: baschet, handbal, hochei pe gheata, polo, rugby, volei;
    - Grupa a II-a de sporturi (nivel 50% fata de grupa I)
      - indemnizatie pe reuniune: atletism, box, canotaj, gimnastica, gimnastica ritmica, haltere, judo, caiac-canoe, lupte, natatie, patinaj, popice, schi - biatlon - bob - sanie, scrima, tir;
      - indemnizatie pe meci: tenis, tenis de masa;
    - Grupa a III-a de sporturi (nivel 25% fata de grupa I)
      - indemnizatie pe reuniune: aeronautica, alpinism, arte martiale, bridge, calarie, ciclism, culturism, go, karate traditional, modelism, moto, orientare sportiva, pentatlon modern, radioamatorism, scrabble, sportul pentru handicapati (persoane cu nevoi speciale), sportul pentru toti, sah, sah prin corespondenta, tir arc, yachting;
      - indemnizatie pe meci: badminton, bassebal, hochei pe iarba, oina.
    Medicii vor primi 50% din indemnizatia de arbitraj prevazuta pentru arbitrii principali, iar asistentii medicali, 75% din indemnizatia medicilor.
    B. Nivelul indemnizatiei de arbitraj
    (arbitru principal 100%, arbitru secundar 50% din indemnizatia arbitrului principal)
                                          - lei -
 ----------------------------------------------------------------------------
|Gru- |  Competitii       |                                                 |
|pele |  internationale   |       Competitii interne:                       |
|     |  organizate de:   |                                                 |
 ----------------------------------------------------------------------------
|     |         | unitati | Superliga,   |Divizia      | Divizia| organizate|
|     |         | sportive| Divizia A,   |B, etapa     | scolara| de unitati|
|     |federatii| si      | finale       |de zona      | si de  | sportive  |
|     |         | directii| ale          |a            | juniori| si        |
|     |         | judeten | campionatelor|campionatelor|        | directii  |
|     |         | pentru  | nationale    |nationale    |        | judetene  |
|     |         | tineret |              |             |        | pentru    |
|     |         | si      |              |             |        | tineret si|
|     |         | sport   |              |             |        | sport     |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|--------|-----------|
| I   |  50.000 |  40.000 |      30.000  |     20.000  | 15.000 |  10.000   |
| II  |  25.000 |  20.000 |      15.000  |     10.000  |  7.500 |   5.000   |
| III |  12.500 |  10.000 |       7.500  |      5.000  |  3.750 |   2.500   |
                                                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 280/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 280 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 280/1994
Hotărârea 404 1997
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Hotărârea 26 1997
cu privire la indexarea si compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar in semestrul I 1997
Hotărârea 1077 1996
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, republicata
Hotărârea 848 1996
privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocatiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale si alte venituri ale populatiei, incepand cu luna octombrie 1996
Hotărârea 536 1996
pentru modificarea si completarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu