E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Hotărârea 848 1996 in legatura cu Hotărârea 565 1996
Articolul 27 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 565 1996
Articolul 27 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 565 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Hotărârea 543 1996
Articolul 25 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Hotărârea 412 1996
Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 67 1995
Articolul 18 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Ordonanţa 56 1994
Articolul 19 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Hotărârea 280 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 4 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 80 1992
Articolul 2 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 2 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 848 1996 in legatura cu Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 848 din 23 septembrie 1996

privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocatiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale si alte venituri ale populatiei, incepand cu luna octombrie 1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 30 septembrie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 octombrie 1996, suma fixa, reprezentand compensarea majorarii preturilor la energie, combustibili si paine, creste conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 543/1996, astfel:
    a) la pensiile pentru limita de varsta cu vechime integrala si incompleta, precum si la pensiile de invaliditate de gradul I si II si la pensiile de urmas, cu suma de 4.800 lei care, impreuna cu compensarea acordata pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, devine 12.800 lei;
    b) la pensiile pentru invaliditate de gradul III si la ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii, cu suma de 2.880 lei care, impreuna cu compensarea acordata pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, devine 7.680 lei;
    c) la pensiile agricultorilor, cu suma de 3.000 lei care, impreuna cu compensarea acordata pe perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, devine 7.000 lei.
    Art. 2
    Se indexeaza cu 6% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate, in baza legislatiei de pensii, pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    e) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    f) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    g) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    h) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 3
    (1) Pensiile pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala si pensiile de invaliditate de gradul I, din sistemul asigurarilor sociale de stat, se recoreleaza, tinand seama de vechimea in munca si contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, intr-o prima etapa, prin acordarea unui coeficient mediu de 7%, care se aplica diferentiat, in functie de cresterea pensiei medii de asigurari sociale de stat din perioada octombrie 1990 - septembrie 1996.
    (2) Pensiile militare se recoreleaza, intr-o prima etapa, prin acordarea unui coeficient mediu de 7%, care se aplica diferentiat, in functie de data trecerii in rezerva sau in retragere.
    (3) Modul concret de recorelare a pensiilor pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala si de invaliditate gradul I, din sistemul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile alin. (1), se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (4) Modul concret de recorelare a pensiilor militare, in conformitate cu prevederile alin. (2), se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor si al ordonatorilor principali de credite bugetare, prin care sunt finantate pensiile militare.
    Art. 4
    (1) Pensiile agricultorilor se corecteaza cu 12,5% .
    (2) Pensiile agricultorilor, stabilite in baza legislatiei anterioare datei de 1 august 1992 si care nu au facut obiectul Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, se corecteaza, in plus fata de prevederile alin. (1), cu 15% .
    Art. 5
    Masurile prevazute la art. 3 si 4 se aplica la cuantumul pensiilor din luna septembrie 1996, dupa care se aplica prevederile art. 2.
    Art. 6
    (1) Masurile de protectie sociala prevazute la art. 2, art. 3 alin. (1) si art. 4 se aplica pensiilor de asigurari sociale de stat, respectiv ale agricultorilor, al caror cuantum nu depaseste 450.000 lei lunar.
    (2) In cazul in care, prin aplicarea masurilor de protectie sociala prevazute la art. 2, art. 3 alin. (1) si art. 4, cuantumul pensiilor de asigurari sociale de stat, respectiv ale agricultorilor, depaseste nivelul prevazut la alin. (1), se acorda 450.000 lei.
    Art. 7
    Cuantumurile pensiilor de asigurari sociale de stat si militare ce se vor stabili dupa data de 1 octombrie 1996 nu vor putea fi mai mici decat cele prevazute in art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 565/1996.
    Art. 8
    Prevederile art. 2, 3 si 6 din prezenta hotarare se aplica si persoanelor ale caror drepturi de pensie se acorda incepand cu data de 1 octombrie 1996, daca acestea sunt stabilite in conditiile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 565/1996.
    Art. 9
    Alocatia de stat pentru copii, reglementata prin Legea nr. 61/1993, se stabileste la 12.000 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 10
    (1) Nivelurile de venituri nete lunare pana la care se acorda ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 sunt urmatoarele:
    a) 101.800 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
    b) 141.800 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
    c) 178.200 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
    d) 212.100 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
    e) cate 31.500 lei pentru fiecare alta persoana care face parte din familie, in conditiile Legii nr. 67/1995.
    (2) Nivelul veniturilor nete lunare prevazut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 56.500 lei.
    (3) Sumele prevazute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) si la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 6.400 lei.
    Art. 11
    Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor inregistrate si a actelor doveditoare depuse pana la data de 30 septembrie 1996 se indexeaza cu 6% .
    Art. 12
    Suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, se stabileste la 107.200 lei.
    Art. 13
    Cuantumul ajutorului care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se stabileste la 14.900 lei lunar.
    Art. 14
    Cuantumul indemnizatiei care se acorda mamelor incepand cu cea de-a doua nastere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se stabileste la 124.800 lei pentru fiecare copil nascut.
    Art. 15
    Alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane se stabilesc la 22.500 lei lunar.
    Art. 16
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, rezultate in urma indexarii, potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange, potrivit legii, se stabilesc la 25.200 lei pentru alocatiile de hrana sau bon valoric pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 63.300 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
    Art. 17
    Cuantumul burselor pentru elevi si studenti, rezultat in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 18
    Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 6% . Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului si, respectiv, de catre Ministerul Sanatatii.
    Art. 19
    Premiile, primele si alte drepturi prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, republicata, se indexeaza cu 6% .
    Art. 20
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate salariatilor pana la includerea acesteia in salariul de baza.
    Art. 21
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar sau I.O.V.R., se stabileste la 127.200 lei, iar, in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 95.400 lei.
    Art. 22
    (1) Sumele rezultate in urma aplicarii masurilor de protectie sociala din prezenta hotarare se includ, incepand cu data de 1 octombrie 1996, in drepturile la care se refera, obtinandu-se noile cuantumuri ale acestora si se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (2) Sumele reprezentand rezultatul aplicarii masurilor de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutiile de asistenta sociala sau reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    Art. 23
    Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi indexate in limita a 6% . Cu coeficientul de 6% pot fi indexate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 24
    Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 25
    (1) Cuantumurile veniturilor in functie de care se calculeaza contributia beneficiarilor biletelor de tratament si odihna, prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) din Hotararea Guvernului nr. 412/1996, devin:
    - lit. a) - pana la 225.000 lei;
    - lit. b) - pana la 97.000 lei;
    - lit. c) - pana la 450.000 lei.
    (2) Sumele fixe, reprezentand compensarea majorarii preturilor si tarifelor la energie, combustibil si paine nu se iau in calcul la stabilirea contributiilor beneficiarilor biletelor de odihna si tratament.
    Art. 26
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, organizatiilor cooperatiste si obstesti si sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 565/1996 se completeaza cu prezenta hotarare si, respectiv, cu Hotararea Guvernului nr. 860/1996 cu privire la indexarea salariilor incepand cu luna octombrie 1996.
    Art. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 29
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 octombrie 1996.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat, ministrul
                            muncii si protectiei sociale,
                            Dan Mircea Popescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

    ANEXA 1
                            ALOCATIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit

                                          - lei/zi -
    I. INVATAMANT
 Copii in gradinite cu program prelungit               2.230
 Copii in gradinite cu program saptamanal              2.550
 Copii in case de copii prescolari si
 gradinite speciale                                    3.180
 Elevi si tineri in casele de copii, din
 unitatile de ocrotire si invatamant special           3.500
 Elevi din invatamantul preuniversitar                 2.700
 Studenti - se stabileste de catre senatele
 universitatilor
 Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din
 scoli speciale                                        4.660
 Elevi din clasele cu profil sportiv                   5.830
 Participanti la concursuri profesionale si
 cultural-artistice ale elevilor si studentilor
 la fazele judetene si finale si la olimpiadele
 internationale                                        4.350

    II. SANATATE
 Bolnavi adulti internati in unitati sanitare          3.600
 Bolnavi internati in stationare de zi                 1.640
 Copii nou-nascuti prematur, in maternitati,
 sectii sau compartimente*)                              480
 Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare          1.540
 Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare         2.700
 Copii in crese cu program zilnic                      1.640
 Copii in crese cu program saptamanal                  2.440
 Copii in leagane de copii                             2.810
 Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare           4.660
 Bolnavi in leprozerii                                 5.250
 Insotitori ai bolnavilor internati in unitati
 sanitare                                              3.020
 Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la
 bucatariile de lapte                                    370
 Bolnavi straini internati la Institutul
 National de Gerontologie si Geriatrie                10.120

    III. ASISTENTA SOCIALA
 Camine de batrani si pensionari                       3.020
 Camine-spital pentru adulti                           3.500
 Camine pentru copii minori cu deficiente si
 centre de primire minori                              2.700
 Cantine de ajutor social                              2.440

    IV. ACTIVITATE SPORTIVA
 1. Activitati sportive de performanta
                                                 - lei/zi -
------------------------------------------------------------
                                     Plafoane valorice
                              ------------------------------
      Activitati                La cantine    La restaurante
                                (exclusiv       (inclusiv
                                 regia)           regia)
------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive
   interne:
   - etapa pe localitate      pana la 14.000  pana la 23.300
   - etapa judeteana          pana la 14.000  pana la 23.300
   - etapa de zona si
     divizia B                pana la 18.700  pana la 29.200
   - etapa finala, cupe,
     competitii cu etape
     direct finale,
     divizia A, superliga     pana la 18.700  pana la 29.200
b) Cantonamente,
   semicantonamente
   si tabere:
   - organizate de
   directiile pentru
   tineret si sport
   judetene si a
   municipiului Bucuresti,
   cluburi si asociatii
   sportive, cu sportivii
   din sectiile acestora      pana la 18.700  pana la 29.200
   - organizate de
   Ministerul Tineretului
   si Sportului, Comitetul
   Olimpic Roman, Ministerul
   Invatamantului, federatii,
   alte institutii centrale,
   de directiile pentru
   tineret si sport judetene
   si a municipiului
   Bucuresti, de cluburi si
   asociatii sportive cu
   sportivii din loturile
   olimpice si nationale      pana la 21.000  pana la 35.000
c) Competitii si actiuni
   sportive internationale:
   - organizate de cluburi
   si asociatii sportive      pana la 29.200  pana la 40.800
   - organizate de
   Ministerul Tineretului
   si Sportului, Comitetul
   Olimpic Roman, Ministerul
   Invatamantului, federatii,
   directiile pentru tineret
   si sport judetene si a
   municipiului Bucuresti,
   alte institutii centrale   pana la 29.200  pana la 46.600
   - mese oficiale,           pana la 29.200  pana la 46.600
------------------------------------------------------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

 2. Activitati sportive, altele decat cele de performanta

                                          Plafoane valorice
                                              - lei/zi -

 - competitii sportive interne                   8.200
 - cantonamente, semicantonamente si tabere      9.900
 - competitii sportive internationale           11.700

 3. Alimentatie de efort
                                              - lei/luna -
a) Acordata, in limita unei alocatii
   lunare, de catre:
   - federatii, cluburi sau asociatii
   sportive, pentru sportivii din loturile
   olimpice si nationale, la toate
   categoriile de varsta                     pana la 233.200
   - directiile pentru tineret si sport
   judetene si a municipiului Bucuresti,
   cluburi si asociatii sportive, pentru
   sportivii de performanta din sectiile
   cluburilor si asociatiilor sportive,
   la toate categoriile de varsta            pana la 116.600
b) Acordata, in limita unei alocatii
   zilnice, de catre:                           - lei/zi -
   - cluburile si asociatiile sportive,
   pentru copii si juniori din echipe
   sau grupe care se pregatesc conform
   normelor stabilite de federatii             pana la 3.000

 4. Medicamente, vitamine si sustinatoare
   de efort pentru sportivii participanti
   la actiuni de pregatire organizate de:
                                                - lei/zi -
   - Comitetul Olimpic Roman si federatii
   sportive                                   pana la 14.000
   - alte unitati sportive                     pana la 9.300

 5. Alte drepturi de natura alocatiei
    de hrana:
   - alimente si alte produse ce se acorda
   suplimentar sportivilor, fata de
   drepturile de hrana in valuta ale
   acestora, pe timpul participarii la
   Jocurile Olimpice, campionate mondiale,
   campionate europene, Universiade si
   campionate mondiale universitare            pana la 5.800
   - alimentatie de traseu ce se acorda
   sportivilor participanti la probele de
   fond si mare fond sau la probe
   specifice cu efort fizic sustinut           pana la 5.800

                                                - lei/joc -
   - racoritoare ce se acorda sportivilor
   pe timpul participarii la jocurile din
   cadrul superligii, diviziilor A si B,
   la finalele campionatelor nationale si
   ale competitiilor internationale            pana la 3.500

    V. ACTIVITATE DE TINERET
                                                - lei/zi -
 Participantii la actiuni interne si
 internationale (tabere, seminarii,
 simpozioane, concursuri, conferinte,
 congrese si alte actiuni similare),
 organizate in tara in cadrul programelor
 pentru tineret ale Ministerului
 Tineretului si Sportului                     pana la 23.300

    VI. TRANSPORTURI
1. Nave maritime de transport marfuri si
   calatori, nave maritime de cercetare,
   tancuri petroliere de transport
   fluvial, platforme de foraj si
   extractie maritima, nave de pescuit
   maritim, nave fluviale cu propulsie de
   transport marfuri si calatori, tancuri
   propulsate de bunkeraj, dragi fluviale
   si maritime, salande, macarale
   autopropulsate si nepropulsate, slepuri,
   ceamuri, remorchere portuare si pilotine            5.200
2. Restul navelor si al corpurilor
   plutitoare nespecificate la pct. 1,
   nave de orice categorie, pe timpul cat
   sunt in conservare, pe timpul
   iernatului, pe timpul constructiei si
   reconstructiei in tara                              4.700
3. Scafandri                                           5.500

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de catre acestea.


    ANEXA 2

                             BURSE
                   pentru elevi si studenti
                                              - lei/luna -
  1. Bursa de merit pentru elevi                 12.000
  2. Bursa de studiu pentru elevi                 7.600
  3. Bursa de ajutor social pentru elevi:
     - clasele I-VIII                            23.500
     - clasele IX-XII (XIII)
       anii I-IV                                 34.700
  4. Bursa pentru elevii romani din Republica
     Moldova si din Ucraina primiti la studii
     in Romania, pentru elevii de origine
     etnica romana, pentru elevii romani cu
     domiciliul in strainatate si pentru
     elevii straini bursieri ai statului roman   84.000
  5. Bursa de studiu pentru studentii romani
     de la invatamantul universitar              87.500
  6. Bursa de merit pentru studentii romani de
     la invatamantul universitar                 93.500
  7. Bursa de ajutor social pentru studentii
     si cursantii romani de la invatamantul
     universitar si postuniversitar de studii
     aprofundate                                 78.000
  8. Bursa de ajutor social acordata ocazional
     (imbracaminte, maternitate, deces si
     altele)                                     78.000
  9. Bursa de studiu pentru cursantii romani
     de la invatamantul postuniversitar de
     studii aprofundate                          93.500
 10. Bursa de merit pentru cursantii romani
     de la invatamantul postuniversitar de
     studii aprofundate                          96.800
 11. Burse pentru studentii romani din
     Republica Moldova si din Ucraina,
     pentru studentii de origine etnica
     romana si studentii straini bursieri
     ai statului roman                           93.500
 12. Bursa pentru cursantii la invatamantul
     postuniversitar de studii aprofundate,
     doctorat si specializare pentru romanii
     din Republica Moldova si din Ucraina si
     pentru cetatenii straini bursieri ai
     statului roman                              96.800


    ANEXA 3
                    PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                              - lei/luna -
------------------------------------------------------------
 Plafoanele prevazute in               Plafoanele indexate
  Hotararea Guvernului                de la 1 octombrie 1996
     nr. 360/1991
------------------------------------------------------------
    Pana la 12.000                       pana la 222.000
     12.001 20.000                       222.001 317.000
      peste 20.000                         peste 317.000
                                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 848/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 848 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 848/1996
Hotărârea 565 1996
privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996
Hotărârea 543 1996
cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocatiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale si altor venituri ale populatiei, incepand cu luna iulie 1996
Hotărârea 412 1996
privind contributiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear si odihna, care se atribuie pensionarilor asigurarilor sociale de stat, pensionarilor si asiguratilor agricultori si salariatilor din unitatile bugetare
Legea 67 1995
privind ajutorul social
Ordonanţa 56 1994
privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamint special
Hotărârea 280 1994
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 80 1992
privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu