E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 543 din  5 iulie 1996

cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocatiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale si altor venituri ale populatiei, incepand cu luna iulie 1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 143 din  8 iulie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se indexeaza cu 6% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    b) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei pensii;
    e) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizi veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    f) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 Legea nr. 23/1969;
    g) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile ulterioare;
    h) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    La pensiile indexate potrivit prevederilor art. 1 lit. a) se acorda o suma fixa reprezentand compensarea majorarii preturilor la energie, combustibili si paine, astfel:
    a) 8.000 lei in perioada 1 iulie - 30 septembrie, care devine 12.800 lei de la data de 1 octombrie 1996, la pensiile pentru limita de varsta cu vechime integrala si incompleta, precum si la pensiile de invaliditate de gradul I si II si la pensiile de urmas;
    b) 4.800 lei in perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, care devine 7.680 lei de la data de 1 octombrie 1996, la pensiile pentru invaliditate de gradul III si la ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii.
    Art. 3
    (1) Pensiile agricultorilor se indexeaza cu 6% .
    (2) La pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se acorda o suma fixa de 4.000 lei in perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, care devine 7.000 lei de la data de 1 octombrie 1996, reprezentand compensarea majorarii preturilor la energie si combustibili.
    Art. 4
    Alocatia de stat pentru copii, reglementata prin Legea nr. 61/1993, se stabileste la 10.500 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 5
    (1) Nivelurile de venituri nete lunare pana la care se acorda ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 sunt urmatoarele:
    a) 96.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
    b) 133.800 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
    c) 168.100 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
    d) 200.100 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
    e) cate 29.700 lei pentru fiecare alta persoana care face parte din familie, in conditiile Legii nr. 67/1995.
    (2) Nivelul veniturilor nete lunare prevazut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 53.300 lei.
    (3) Sumele prevazute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) si la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 6.000 lei.
    Art. 6
    Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor inregistrate si a actelor doveditoare depuse pana la data de 30 iunie 1996 se indexeaza cu 12,7% .
    Art. 7
    Suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, se stabileste la 98.100 lei.
    Art. 8
    Cuantumul ajutorului care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se stabileste la 13.600 lei.
    Art. 9
    Cuantumul indemnizatiei care se acorda mamelor incepand cu cea de-a doua nastere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, este de 117.700 lei pentru fiecare copil nascut.
    Art. 10
    Alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane, se stabilesc la 21.200 lei.
    Art. 11
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii se stabilesc la 23.800 lei pentru alocatiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 59.700 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
    Art. 12
    Cuantumul burselor pentru elevi si studenti, rezultat in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 13
    Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 10% .
    Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului si, respectiv, de catre Ministerul Sanatatii.
    Art. 14
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate salariatilor pana la includerea acesteia in salariul de baza.
    Art. 15
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 iulie 1996, in drepturile la care se refera, obtinandu-se noile cuantumuri ale acestora, iar compensatiile se evidentiaza separat.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii si compensarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii si compensarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    Art. 16
    Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate in limita a 10% . Cu coeficientul de 10% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 17
    Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 18
    (1) Cuantumurile din Hotararea Guvernului nr. 412/1996 privind contributiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear si odihna, prevazute la art. 1 lit. a) si c), raman nemodificate.
    (2) Sumele fixe reprezentand compensarea majorarii preturilor si tarifelor la energie, combustibili si paine, dupa caz, nu se iau in calculul stabilirii contributiilor beneficiarilor biletelor de odihna si tratament.
    Art. 19
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R., se stabileste la 120.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 90.000 lei.
    Art. 20
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, organizatiilor cooperatiste si obstesti si sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 22
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu drepturile banesti cuvenite pentru luna iulie 1996.

                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul muncii si
                             protectiei sociale,
                             Dan Mircea Popescu

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit
                                                                  - lei/zi -
    I. Invatamant
    Copii in gradinite cu program prelungit                          2.100
    Copii in gradinite cu program saptamanal                         2.400
    Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale          3.000
    Elevi si tineri in casele de copii, din unitatile de
    ocrotire si invatamant special                                   3.300
    Elevi din invatamantul preuniversitar                            2.550
    Studenti - se stabileste de catre senatele universitatilor
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale       4.400
    Elevi din clasele cu profil sportiv                              5.500
    Participanti la concursuri profesionale si
    cultural-artistice ale elevilor si studentilor la fazele
    judetene si finale si la olimpiadele internationale              4.100

    II. Sanatate
    Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                     3.400
    Bolnavi internati in stationare de zi                            1.550
    Copii nou-nascuti prematur, in maternitati,
    sectii sau compartimente*)                                         450
    Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                     1.450
    Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare                    2.550
    Copii in crese cu program zilnic                                 1.550
    Copii in crese cu program saptamanal                             2.300
    Copii in leagane de copii                                        2.650
    Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                      4.400
------------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.
                                                                   - lei/zi -
    Bolnavi in leprozerii                                            4.950
    Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare           2.850
    Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile
    de lapte                                                           350
    Bolnavi straini internati la Institutul National de
    Gerontologie si Geriatrie                                        9.550

    III. Asistenta sociala
    Camine de batrani si pensionari                                  2.850
    Camine-spital pentru adulti                                      3.300
    Camine pentru copii minori cu deficiente si centre
    de primire minori                                                2.550
    Cantine de ajutor social                                         2.300

    IV. Activitate sportiva
    1. Activitatea sportiva de performanta
                                                                   -lei/zi -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                  Plafoane valorice
               Actiunea               ---------------------------------------
                                       La cantine            La restaurante
                                       (exclusiv regia)      (inclusiv regia)
-----------------------------------------------------------------------------
 a) Competitii sportive interne:
    - etapa pe localitate              pana la 13.200          pana la 22.000
    - etapa judeteana                  pana la 13.200          pana la 22.000
    - etapa de zona si divizia B       pana la 17.600          pana la 27.500
    - etapa finala, cupe, competitii
      cu etape direct finale,
      divizia A, superliga             pana la 17.600          pana la 27.500
 b) Cantonamente, semicantonamente
    si tabere:
    - organizate de directiile pentru
      tineret si sport judetene si a
      municipiului Bucuresti, cluburi
      si asociatii sportive cu
      sportivii din sectiile acestora   pana la 17.600         pana la 27.500
    - organizate de Ministerul
      Tineretului si Sportului,
      Comitetul Olimpic Roman,
      Ministerul Invatamantului,
      federatii, alte institutii
      centrale, de directiile pentru
      tineret si sport judetene si a
      municipiului Bucuresti, de
      cluburi si asociatii sportive
      cu sportivii din loturile
      olimpice si nationale             pana la 19.800         pana la 33.000
 c) Competitii si actiuni sportive
    internationale:
    - organizate de cluburi si
      asociatii sportive                pana la 27.500         pana la 38.500
    - organizate de Ministerul
      Tineretului si Sportului,
      Comitetul Olimpic Roman,
      Ministerul Invatamantului,
      federatii, directiile pentru
      tineret si sport judetene si
      a municipiului Bucuresti,
      alte institutii centrale          pana la 27.500          pana la 44.000
    - mese oficiale                     pana la 27.500          pana la 44.000

                                                          Plafoane valorice
                                                               - lei/zi -
 2. Actiuni sportive, altele decat
    cele de performanta:
    - competitii sportive interne                                7.700
    - cantonamente, semicantonamente si tabere                   9.350
    - competitii sportive internationale                        11.000
                                                               - lei/luna -
 3. Alimentatie de efort acordata de:
    - federatii, cluburi sau asociatii sportive,
      pentru sportivii din loturile olimpice si
      nationale, la toate categoriile de varsta               pana la 220.000
    - directiile pentru tineret si sport judetene
      si a municipiului Bucuresti, cluburi si
      asociatii sportive, pentru sportivii de
      performanta din sectiile cluburilor si
      asociatiilor sportive, la toate categoriile
      de varsta                                               pana la 110.000
 4. Medicamente, vitamine si sustinatoare de efort
    pentru actiuni de pregatire organizate de:
    - Comitetul Olimpic Roman si federatii sportive           pana la 13.200
    - alte unitati sportive                                   pana la  8.800
 5. Alte drepturi de natura alocatiei de hrana:
    - alimente si alte produse ce se acorda suplimentar
      sportivilor, fata de drepturile de hrana in valuta
      ale acestora, pe timpul participarii la Jocurile
      Olimpice, campionate mondiale, campionate europene,
      Universiade si campionate mondiale universitare         pana la 5.500
    - alimentatie de traseu                                   pana la 5.500
                                                                 - lei/joc -
    - racoritoare ce se acorda sportivilor pe timpul
      participarii la jocurile din cadrul superligii,
      diviziilor A si B, la finalele campionatelor
      nationale si ale competitiilor internationale           pana la 3.300
                                                               - lei/luna -
 V. Activitate de tineret
    Actiuni interne si internationale (tabere, seminarii,
    simpozioane, concursuri, conferinte, congrese si alte
    actiuni similare), organizate in tara in cadrul
    programelor pentru tineret ale Ministerului
    Tineretului si Sportului                                  pana la 22.000
 VI. Transporturi
    1. Nave maritime de transport marfuri si calatori,
       nave maritime de cercetare, tancuri petroliere
       de transport fluvial, platforme de foraj si
       extractie maritima, nave de pescuit maritim,
       nave fluviale cu propulsie de transport marfuri
       si calatori, tancuri propulsate de bunkeraj,
       dragi fluviale si maritime, salande, macarale
       autopropulsate si nepropulsate, slepuri, ceamuri,
       remorchere portuare si pilotine                                4.850
    2. Restul navelor si al corpurilor plutitoare
       nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie
       pe timpul cat sunt in conservare, pe timpul
       iernatului, pe timpul constructiei si reconstructiei,
       in tara                                                        4.400
    3. Scafandri                                                      5.200
----------------------
    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor de catre acestea.

    ANEXA 2

                             BURSE
                     pentru elevi si studenti

                                                               - lei/luna -
    1. Bursa de merit pentru elevi                                10.600
    2. Bursa de studiu pentru elevi                                7.100
    3. Bursa de ajutor social pentru elevi:
       - clasele I-VIII                                           22.200
       - clasele IX-XII (XIII) anii I-IV                          32.700
    4. Bursa pentru elevii romani din Republica
       Moldova si din Ucraina, primiti la studii
       in Romania, pentru elevii de origine etnica
       romana, pentru elevii romani cu domiciliul
       in strainatate si pentru elevii straini
       bursieri ai statului roman                                 79.100
    5. Bursa de studiu pentru studentii romani de
       la invatamantul universitar                                82.500
    6. Bursa de merit pentru studentii romani de la
       invatamantul universitar                                   88.000
    7. Bursa de ajutor social pentru studentii si
       cursantii romani de la invatamantul universitar
       si postuniversitar de studii aprofundate                   73.700
    8. Bursa de ajutor social acordata ocazional
       (imbracaminte, maternitate, deces si altele)               73.000
    9. Bursa de studiu pentru cursantii romani de la
       invatamantul postuniversitar de studii aprofundate         88.000
    10. Bursa de merit pentru cursantii romani de la
        invatamantul postuniversitar de studii aprofundate        91.300
    11. Burse pentru studentii romani din Republica
        Moldova si din Ucraina, pentru studentii de origine
        etnica romana si studentii straini bursieri ai
        statului roman                                            88.000
    12. Bursa pentru cursantii la invatamantul
        postuniversitar de studii aprofundate, doctorat
        si specializare pentru romanii din Republica Moldova
        si din Ucraina si pentru cetatenii straini bursieri
        ai statului roman                                         91.300


    ANEXA 3

                                 PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor
in crese si gradinite
                                                                  -lei/luna -
-----------------------------------------------------------------------------
   Plafoanele prevazute in                           Plafoanele indexate
 Hotararea Guvernului nr. 360/1991                   de la 1 iulie 1996
-----------------------------------------------------------------------------
      pana la 12.000                                  pana la 209.000
      12.001 - 20.000                                 209.001 - 299.000
      peste 20.000                                    peste 299.000
                                                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 543/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 543 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 543/1996
Legea 67 1995
privind ajutorul social
Legea 4 1995
privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania
Ordonanţa 56 1994
privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamint special
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu