Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 536 din  4 iulie 1996

pentru modificarea si completarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 19 iulie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 30 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor de pregatire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activitati culturale, de presa, precum si cheltuieli de refacere dupa efort, recuperare si igiena personala, la tarifele legale practicate de unitatile prestatoare, in limita sumei de pana la 2.600 lei de persoana pe zi.
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Numarul maxim de sportivi si de tehnicieni, care se pot deplasa la competitii sportive interne, este cel prevazut in regulamentele de organizare si desfasurare ale acestora."
    3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Transportul sportivilor si al insotitorilor la actiuni sportive se poate face cu mijloace de transport proprii ale unitatilor sportive sau cu cele in comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata si cost. In cazul deplasarii pe distante mai mari de 300 km, se va putea calatori cu tren clasa I, cu vagon de dormit sau cu avion. Calatoria cu vagonul de dormit sau cu avionul se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducatorului unitatii respective si numai in situatiile de stricta necesitate. Se pot folosi si autoturisme personale, cu decontarea cheltuielilor conform prevederilor legale care se aplica in cazul deplasarii salariatilor institutiilor publice.
    Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii si insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport in comun, cheltuielile urmand a fi decontate in cadrul actiunilor respective."
    4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice, conferinte de presa si alte actiuni similare, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sau unitatile sportive, precum si directiile judetene pentru tineret si sport pot suporta cheltuieli de participare ale invitatilor si lectorilor care nu primesc alte drepturi pe baza de conventii civile (transport, cazare si scoateri din productie, dupa caz) si cheltuieli de intretinere la nivelul diurnei legal stabilite, in functie de conditiile in care se organizeaza activitatea respectiva, precum si cheltuieli de organizare (chirie sala, amplificare, rechizite, aparate video, casete video, transport materiale si altele asemenea)."
    5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - Delegatiilor sportive straine li se pot asigura cheltuieli pentru activitati culturale, refacere dupa efort, igiena personala, transport local, potrivit tarifelor legale, in limita sumei de 4.000 lei de persoana pe zi."
    6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - La intalnirile si actiunile sportive internationale organizate in tara, federatiile si unitatile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare sedinta tehnica, in limita sumei de 4.000 lei de persoana."
    7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Cu ocazia competitiilor si actiunilor internationale, delegatiilor sportive straine li se pot oferi atentii simbolice (cadouri) dupa cum urmeaza:
    a) La competitiile si actiunile internationale organizate in tara:
    - sportivilor                         pana la 12.000 lei/persoana
    - conducatorilor adjuncti,            pana la 16.000 lei/persoana
      antrenorilor, arbitrilor care
      fac parte din delegatie
    - conducatorului delegatiei,          pana la 23.000 lei/persoana
      arbitrilor internationali
      si observatorilor delegati
      de forurile internationale
    b) La competitiile si actiunile internationale organizate in strainatate:
    - intalniri bilaterale                pana la 150.000 lei/actiune
    - concursuri, turnee
      internationale, congrese,           pana la 300.000 lei/actiune
      consfatuiri, cantonamente
      si tabere internationale
    - campionate mondiale,                pana la 750.000 lei/actiune
      europene, cupe mondiale
      si europene si competitii
      asimilate acestora
    - Jocurile Olimpice si                pana la 1.000.000 lei pentru
      Universiade                         fiecare ramura de sport.
    Costul materialelor de propaganda sportiva (cupe, tricouri, cravate cu insemne, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori) nu se include in valoarea cadourilor."
    8. Articolul 17 alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In situatiile in care organizatorii straini stabilesc, pentru hotel sau hotel plus pensiune, tarife superioare celor cuprinse in normele legale din Romania, Ministerul Tineretului si Sportului si conducerile unitatilor sportive care au cont valutar pot aproba efectuarea de cheltuieli in valuta la nivelul acestor tarife, pe baza comunicarii scrise, transmise in prealabil de organizatori. In cazul realizarii actiunii prin sistemul de pensiune, delegatii vor primi si drepturile de diurna prevazute de reglementarile in vigoare, dar numai in situatia in care, potrivit alineatului precedent, nu se acorda de catre organizatori banii de buzunar."
    9. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18 - Pentru sportivii si oficialii romani cuprinsi in delegatiile participante la competitiile oficiale internationale: Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale si europene, Universiade si campionate mondiale universitare, militare, feroviare sau altele asimilate se pot confectiona, in limita fondurilor aprobate unitatilor respective, costume de prezentare, care se acorda gratuit membrilor delegatiilor."
    10. Articolul 19 se completeaza cu litera o), care va urmatorul cuprins:
    "o) Pentru intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice si alte actiuni similare, la care se desfasoara si activitati practice, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, unitatile sportive si directiile judetene pentru tineret si sport pot asigura hrana participantilor pana la nivelul alocatiei prevazute la art. 19 lit. a), etapa pe localitate."
    11. Articolul 21 alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Cluburile sportive scolare si universitare pot beneficia de o reducere a chiriei de pana la 50% fata de cuantumul pe ora stabilit pentru celelalte unitati sportive. In acest caz, se pot incheia protocoale de colaborare intre unitatile detinatoare de baze sportive si cluburile sportive scolare si universitare respective, reciproc avantajoase."
    12. Articolul 21 alineatul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru alte activitati in afara celor mentionate mai sus si care nu impiedica buna desfasurare a activitatilor sportive (spectacole, concerte, adunari, intreceri sportive amicale si altele asemenea), detinatorii de baze sportive vor percepe tarife stabilite potrivit legii."
    13. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28 - Pentru performantele deosebite obtinute in competitii sportive, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, Ministerul Invatamantului si alte institutii centrale care au in subordine unitati sportive, cluburile si asociatiile sportive, dupa caz, pot acorda sportivilor, in functie de valoarea performantei, de importanta competitiei, de aportul personal si in limita bugetului aprobat, premii in lei sau in obiecte, pana la valoarea bruta a sumelor prevazute mai jos:
                                                                 - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
      Competitia                       Cine acorda premiile
  Locul I      Locul II      Locul III     Locul IV      Locul V     Locul VI
--------------------------------------------------------------------------------
   a) Jocurile Olimpice                Comitetul Olimpic Roman
 45.000.000    30.000.000    15.000.000    10.000.000    8.000.000    6.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
   b) Campionate mondiale:             Ministerul Tineretului si Sportului
      - seniori
 17.000.000    12.500.000     8.000.000     7.000.000    5.500.000    4.000.000
      - tineret, juniori I             Ministerul Tineretului si Sportului
  4.600.000     3.300.000     2.000.000     1.500.000    1.000 000      500.000
      - juniori II (cadeti)            Ministerul Tineretului si Sportului
  3.000.000     2.100.000     1.200.000     1.000.000      700.000      400.000
--------------------------------------------------------------------------------
   c) Campionate europene:
      - seniori                        Ministerul Tineretului si Sportului
 8.000.000      6.000.000     4.000.000     3.000.000    2.000.000    1.000.000
      - tineret, juniori I             Ministerul Tineretului si Sportului
 2.000.000      1.400.000       800.000       700.000      550.000      400.000
      - juniori II (cadeti)            Ministerul Tineretului si Sportului
 1.200.000        850.000       500.000       450.000      300.000      150.000
--------------------------------------------------------------------------------
   d) Universiade, campionate          Ministerul de resort
      mondiale universitare,
      militare si feroviare etc.
 3.000.000      2.100.000     1.200.000       700.000      500.000      300.000
--------------------------------------------------------------------------------
   e) Cupe mondiale:
   - reprezentative nationale          Federatiile sportive
 3.000.000      2.100.000     1.200.000       700.000      500.000      300.000
   - intercluburi                      Unitatile sportive
 2.000.000      1.400.000       800.000       500.000      350.000      200.000
--------------------------------------------------------------------------------
   f) Cupe europene:
   - reprezentative nationale          Federatiile sportive
 1.200.000        850.000       500.000       300.000      200.000      100.000
   - intercluburi                      Unitatile sportive
   800.000        575.000       350.000       225.000      150.000       75.000
--------------------------------------------------------------------------------
   g) Competitii internationale:
   - intertari                         Federatiile sportive
          - seniori
   250.000
          - juniori                    Federatiile sportive
    75.000
   - intercluburi                      Unitatile sportive
   100.000
--------------------------------------------------------------------------------
   h) Competitii internationale
      (turnee) cu participarea
      sportivilor (echipelor)
      din mai multe tari, inclusiv
      competitii cu participarea
      mai multor ramuri de sport:
    - federatii                        Federatiile sportive
   600.000        200.000       150.000
    - intercluburi                     Unitatile sportive
   100.000         75.000        50.000
--------------------------------------------------------------------------------
   i) Campionatele nationale:
    - seniori
   400.000        200.000       150.000
    - tineret si juniori I             Unitatile sportive
   100.000         75.000        50.000
    - juniori II (cadeti)
    75.000         55.000        35.000
--------------------------------------------------------------------------------
   j) "Cupa Romaniei"                  Unitatile sportive
    80.000         60.000        40.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Premiile prevazute la alin. 1 se aplica sporturilor olimpice si probelor olimpice, iar pentru sporturile si probele neolimpice aceste premii se reduc cu pana la 50% .
    In mod exceptional, ministrul tineretului si sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Roman, poate aproba, pentru castigarea titlului mondial si european de seniori, respectiv a locurilor I-II-III la Jocurile Olimpice, suplimentarea cu pana la 100% a premiului prevazut in prezentele norme."
    14. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - Sportivii premiati de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Roman, conform prevederilor de mai sus, clasati pe primele trei locuri la campionatele mondiale si europene, respectiv la Jocurile Olimpice, precum si antrenorii lor pot primi premii si din partea cluburilor sau asociatiilor sportive de care apartin ori a institutiilor centrale carora le sunt subordonate aceste unitati sau din partea directiilor judetene pentru tineret si sport, din veniturile proprii ale acestora, de pana la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv mentionat."
    15. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33. - La jocurile sportive, in cadrul etapelor campionatelor nationale superliga, diviziile A si B, unitatile sportive pot acorda un premiu de pana la 230.000 lei de sportiv pentru meciurile castigate in superliga, 175.000 lei pentru meciurile castigate in divizia A si 100.000 lei pentru meciurile castigate in divizia B, diferentiat in functie de valoarea jocurilor si de aportul fiecarui sportiv. Aceeasi prevedere se aplica si sporturilor individuale care au organizate si campionate nationale sub forma de divizie."
    16. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34. - Sportivilor romani si straini clasati pe locurile I, II si III la campionatele sau turneele internationale ale Romaniei li se vor putea acorda, din bugetul federatiilor, separat de premiile in numerar, premii in obiecte in valoare de pana la 400.000 lei de persoana, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament si de valoarea performantei pe plan international."
    17. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - Sportivii clasati pe locurile I, II si III in competitiile interne neprevazute la art. 28, vor putea primi, din partea organizatorilor, un premiu in bani sau in obiecte in valoare de pana la 50.000 lei, 35.000 lei, respectiv 25.000 lei."
    18. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37. - Sportivii care, in baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul de <<Maestru emerit al sportului>> vor putea primi un premiu in valoare de pana la 1.000.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul de <<Maestru al sportului>>, un premiu in valoare de pana la 500.000 lei. Premiile se acorda de federatii, unitati sportive sau directii judetene pentru tineret si sport, din bugetul propriu al acestora."
    19. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39. - Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective, se pot acorda premii in lei, pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
                                          - lei -
----------------------------------------------------
 a) olimpic                              25.000.000
 b) mondial:
    - seniori      - probe olimpice      18.000.000
                   - probe neolimpice     4.500.000
    - juniori      - probe olimpice       5.000.000
                   - probe neolimpice     1.250.000
 c) european:
    - seniori      - probe olimpice       9.000.000
                   - probe neolimpice     2.250.000
    - juniori      - probe olimpice       3.000.000
                   - probe neolimpice       750.000
 d) national:
    - seniori      - probe olimpice         500.000
                   - probe neolimpice       125.000
    - juniori I    - probe olimpice         120.000
                   - probe neolimpice        30.000
    - juniori II   - probe olimpice          80.000
                   - probe neolimpice        20.000
----------------------------------------------------
    In cazul in care o performanta realizata de un sportiv depaseste mai multe recorduri, se premiaza numai recordul cel mai valoros. Premiile pentru recordurile olimpice se suporta din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale si europene, din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar cele pentru recordurile nationale, din bugetul federatiilor respective."
    20. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40. - Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de catre sportivi in cadrul Jocurilor Olimpice, al campionatelor mondiale, europene, precum si al altor competitii prevazute la cap. III vor putea fi premiati in raport cu: numarul sportivilor promovati in loturile olimpice si nationale, frecventa selectionarii lor in aceste loturi si valoarea performantelor obtinute in competitii; responsabilitatea avuta in pregatirea sportivilor; durata participarii acestora la pregatirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor.
    a) La sporturile individuale:
       - daca a pregatit un singur sportiv premiat - un premiu pana la valoarea celui acordat sportivului premiat;
       - daca a pregatit mai multi sportivi premiati - un premiu pana la valoarea premiului cel mai mare acordat unui sportiv, majorat cu pana la 75% din valoarea fiecarui premiu acordat celorlalti sportivi premiati.
    La ramurile de sport individual la care pregatirea este asigurata de mai multi antrenori sau profesori, iar competitia se desfasoara separat pe mai multe probe la care se acorda titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face in limita sumei totale a premiilor individuale acordate sportivilor. Cuantumul premiilor fiecarui antrenor sau profesor se stabileste in functie de aportul acestora la obtinerea rezultatelor.
    La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale, antrenorul ori profesorul poate primi, pentru fiecare proba pe echipe sau pe echipaje, un premiu al carui cuantum va fi echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 50% . In cazul in care pregatirea a fost asigurata de mai multi antrenori, premiul respectiv se imparte intre acestia, in raport cu aportul fiecaruia la obtinerea rezultatelor.
    b) La jocurile sportive: antrenorul sau profesorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 50%; antrenorii sau profesorii secunzi pot beneficia de un premiu de pana la 75% din premiul acordat antrenorului principal."
    21. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43. - Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice (cadre medicale medii, metodisti, cercetatori, specialisti pentru pregatirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri si alt personal de specialitate din aceasta categorie) vor putea primi un premiu individual de pana la 25% din valoarea premiului antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Valoarea globala a premiilor acordate acestor specialisti nu va putea depasi premiul cuvenit antrenorului cu premiul cel mai mare.
    Presedintii salarizati de federatii, secretarii federatiilor, antrenorii federali, precum si presedintii si vicepresedintii de cluburi si asociatii sportive, care au contribuit la realizarea performantelor sportive premiate pentru Jocurile Olimpice, campionatele mondiale si europene, vor putea primi un premiu global egal cu valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare."
    22. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44. - Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care, ulterior, sub indrumarea altor specialisti, s-au clasat pe locurile I, II sau III la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale sau europene sau au realizat recorduri olimpice, mondiale ori europene, vor putea fi recompensati o singura data pentru acelasi sportiv cu un premiu al carui cuantum va fi de pana la 50% din premiul acordat sportivului respectiv. Aceste premii se suporta din bugetul federatiilor sau al unitatilor sportive."
    23. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45. - Antrenorii sau profesorii care promoveaza sistematic sportivi in loturile nationale vor putea fi premiati de catre federatii, o singura data pentru acelasi sportiv, in intreaga activitate a acestuia, cu un premiu de pana la 250.000 lei."
    24. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46. - Titlul de <<Antrenor emerit>> se poate acorda de catre federatiile sportive, pe baza ordinului ministrului tineretului si sportului. Cuantumul acordat pentru acest titlu este de pana la 1.000.000 lei si se suporta din bugetul federatiilor respective."
    25. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48. - Sportivii medaliati la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale si europene, precum si antrenorii si profesorii acestora, pe timpul pregatirii, in mod centralizat, vor putea primi o indemnizatie de lot de pana la 1.000.000 lei lunar brut, care se acorda din bugetul federatiilor respective. Ceilalti sportivi si antrenori sau profesori din loturile nationale, aflati in pregatire centralizata, vor putea primi o indemnizatie de lot in suma de pana la 400.000 lei lunar brut, care se acorda din bugetul federatiilor.
    Criteriile de acordare vor fi stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului la propunerea federatiilor.
    Pentru aceeasi perioada, sportivii si antrenorii sau profesorii vor beneficia de o singura indemnizatie."
    26. Articolul 49 se modifica si va avea cuprins:
    "Art. 49. - La sfarsitul fiecarui an, Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu Comitetul Olimpic Roman vor putea acorda celui mai bun sportiv, la masculin si feminin, care a realizat performante exceptionale, <<Premiul national pentru sport>>, constand intr-un trofeu si un premiu in obiecte sau in numerar, pana la valoarea sumei de 3.500.000 lei.
    Anual, aceleasi foruri vor stabili primii 10 sportivi, la masculin si feminin, si primii 10 antrenori care au obtinut rezultate deosebite pe plan international, carora le vor putea acorda trofee, precum si premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea individuala de 2.300.000 lei. Diferentierea va fi stabilita de ministrul tineretului si sportului, in raport cu locul ocupat in clasament.
    In functie de valoarea performantelor realizate anual pe plan mondial si national si de alte merite in activitatea sportiva, federatiile pot stabili pe cei mai buni 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, carora li se vor putea acorda premii diferentiate, in obiecte sau in numerar, pana la valoarea globala maxima de 7.000.000 lei, in limita bugetului aprobat.
    La nivelul judetelor si al unitatilor sportive, valoarea globala a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, stabiliti dupa criteriile mentionate mai sus, va fi de pana la 2.300.000 lei."
    27. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50. - Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui numar de pana la 40 de sportivi si antrenori <<premii speciale>> pentru activitate deosebita, in valoare de maximum 600.000 lei de persoana pe an."
    28. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - Cu prilejul unor aniversari jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi de valoare internationala sau a unor cadre tehnice dupa o indelungata activitate in domeniul sportului, precum si al unor actiuni speciale, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile, cluburile sau asociatiile sportive pot acorda trofee sportive, precum si premii in bani sau in obiecte din bugetul propriu, in limita sumei de pana la 1.200.000 lei de persoana."
    29. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60. - Pentru sporturile individuale si campionatele pe echipe sau divizii la jocurile sportive se pot incheia conventii civile intre cluburi si sportivi sau de sponsorizare, potrivit legii, care sa asigure protectia sociala a sportivilor participanti la campionatele nationale in fazele lor superioare si, respectiv, la superliga si divizia A, precum si a juniorilor in primul an de seniorat. De asemenea, se pot incheia contracte intre federatii si sportivi."
    30. Anexele nr. 1 si 2 la Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul tineretului
                             si sportului,
                             Alexandru Mironov

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu

                             p. Ministru de stat,
                             ministrul muncii si
                             protectiei sociale,
                             Dorel Mustatea,
                             secretar de stat


    ANEXA 1


                    PREMII SI ALTE DREPTURI MATERIALE
care se acorda de catre unele federatii sau unitati sportive cu activitate specifica la competitii interne si internationale

    Box
    In cazul galelor amicale, sportivii pot primi:
    1. Prime
    a) de participare la gala, pana la     100.000 lei
    b) pentru sparing partener in gale
       de verificare a sportivilor din
       loturile olimpice si nationale
       (acordate de federatie), pana la    300.000 lei/meci
    2. Premii
    a) pentru meci castigat, pana la       300.000 lei
    b) pentru meci pierdut, pana la        150.000 lei
    Antrenorii sau profesorii pot fi premiati cu pana la 50% din sumele prevazute la pct. 1 lit. b) si pct. 2 lit. a).
    Primele si premiile se acorda din incasarile la gale, din bugetul propriu al organizatorilor sau al unitatilor sportive de care apartin sportivii si antrenorii si, dupa caz, si profesorii.

    Canotaj
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care ulterior sunt selectionati si pregatiti centralizat la loturile olimpice si nationale de tineret si juniori pot fi stimulati cu o indemnizatie lunara, in limita urmatoarelor sume:
    - 50.000 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    - 40.000 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa;
    - 30.000 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau din centrul olimpic aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri internationale ale federatiei, pentru o luna completa.
    In situatia neparticiparii la pregatirea centralizata un numar de zile, indemnizatia se scade proportional cu numarul de zile absentate.

    Calarie
    La campionatele si concursurile internationale ale Romaniei, precum si la concursurile internationale din cadrul "Cupei Mondiale" organizate in tara noastra, Federatia Romana de Calarie poate acorda premii in numerar sportivilor romani si straini clasati pe primele 8 locuri, in limita urmatoarelor sume:

                                    - lei -
---------------------------------------------
 Locul   Concursuri   Concursuri   Concursuri
         categoria    categoria    categoria
         mijlocie     semigrea     grea
---------------------------------------------
   I      300.000     500.000      600.000
   II     250.000     400.000      500.000
   III    200.000     300.000      400.000
   IV     150.000     250.000      350.000
   V      130.000     200.000      300.000
   VI     120.000     150.000      250.000
   VII    100.000     135.000      200.000
   VIII   100.000     135.000      200.000
---------------------------------------------
    Unitatile sportive detinatoare de cai pot prevedea fonduri banesti pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine si sustinatoare de efort. Aceasta prevedere se aplica si in cazul pentatlonului modern.
    In cazul "Turului Ciclist al Romaniei" se pot acorda premii in limita urmatoarelor sume:

    a) Clasament pe etape
                          - lei -
-----------------------------------
 Locul I                 400.000
 Locul II                350.000
 Locul III               300.000
-----------------------------------
    b) Clasament general individual
                          - lei -
-----------------------------------
 Locul I               2.000.000
 Locul II              1.750.000
 Locul III             1.500.000
 Locul IV              1.350.000
 Locul V               1.150.000
 Locul VI              1.000.000
 Locul VII               575.000
 Locul VIII              575.000
 Locul IX                575.000
 Locul X                 575.000
-------------------------------------
    c) Clasament general pe echipe
                          - lei -
-------------------------------------
 Locul I               3.000.000
 Locul II              2.000.000
 Locul III             1.000.000
-------------------------------------
    d) Clasament general cataratori
                          - lei -
-------------------------------------
 Locul I               1.000.000
 Locul II                750.000
 Locul III               600.000
-------------------------------------
    e) Clasament general sprinteri
                          - lei -
-------------------------------------
 Locul I               1.000.000
 Locul II                750.000
 Locul III               600.000
-------------------------------------

    Gimnastica
    In cazul campionatelor nationale de copii (individual compus, pe echipe sau pe aparate), organizatorii pot acorda premii in obiecte sau in numerar, in limita urmatoarelor sume:
                          - lei -
-------------------------------------
 Locul I                 200.000
 Locul II                150.000
 Locul III               100.000
-------------------------------------

    Motociclism
    1. La competitiile de motociclism, premiile si primele de start, pentru sportivi, se acorda in functie de punctele obtinute, corespunzator locurilor ocupate de sportivii respectivi, conform reglementarilor in vigoare ale Federatiei Internationale de Motociclism.
    a) Premiile reprezinta contravaloarea a cel mult:
    - 1 litru de benzina "Premium" de fiecare punct obtinut la motocros;
    - 2 litri de benzina "Premium" de fiecare punct obtinut la competitiile de Viteza si Dirt-track (speed-way).
    In cazul competitiilor internationale, nivelul premiilor poate fi marit de maximum 5 ori.
    b) Primele de start reprezinta contravaloarea a cel mult 20 litri de motorina pentru primii 50 km parcursi si contravaloarea a cel mult 0,05 litri de motorina de fiecare km parcurs in rest, tur-retur, de la motoclub pana la locul competitiei, pe distanta rutiera cea mai scurta.
    2. La competitiile de motociclism, arbitrii si oficialii, in locul drepturilor banesti pentru asigurarea cheltuielilor de transport prevazute la art. 55 alin. 3, beneficiaza de drepturile prevazute la pct. 1 lit. b) de mai sus.
    3. La competitiile de motociclism, arbitrii beneficiaza de un barem de arbitraj care consta in:
    - contravaloarea a cel mult 1 litru de motorina pe ora, pentru arbitrii secundari;
    - contravaloarea a cel mult 2 litri de motorina pe ora, pentru arbitrii principali.
    In cazul competitiilor internationale, baremul de arbitraj poate fi marit de maximum 2 ori.
    4. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport, aferente prestarilor efectuate la solicitarea Federatiei Romane de Motociclism, in scopul organizarii competitiilor de motociclism, organizatorii, mecanicii, fotografii si alti asemenea specialisti pot beneficia de primele de stat prevazute la pct. 1 lit. b) de mai sus.
    5. Pentru competitiile interne, motocluburile au obligatia de a acoperi cel putin 60% din nivelurile premiilor si primelor de start prevazute la pct. 1, 2, 3 si 4 de mai sus.

    Sah
    A. Premii pentru turnee interne si internationale
    1. Sportivii romani si straini participanti la turneele internationale de sah inchise, organizate in tara, vor putea beneficia de premii individuale in numerar, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament, astfel:
    - jucatorilor clasati in prima jumatate a clasamentului: 80% din fondul de premiere;
    - jucatorilor clasati in a doua jumatate a clasamentului: 20% din fondul de premiere.
    2. Organizatorii turneelor interne si internationale "OPEN", jucate in sistem elvetian, pot acorda premii in numerar sportivilor clasati pe primele locuri, conform regulamentului competitiei, in procent global intre 30-80% din taxele de participare.
    3. Pentru turneele inchise cu caracter intern, unitatile sportive organizatoare pot acorda premii in numerar primilor clasati, in limita a 80% din fondul de premiere.
    4. In limita fondului de premiere, atat la turneele inchise, cat si la cele "OPEN" interne si internationale, organizatorii pot acorda si anumite premii speciale in numerar sau in obiecte (cele mai bune partide, cel mai combativ jucator, cel mai tanar jucator, cea mai frumoasa combinatie tehnica etc.).
    5. Sportivii clasati pe primele sase locuri la turnee de calificare interzonale pentru campionatul mondial pot primi premii pana la limita urmatoarelor sume:
                             - lei -
-------------------------------------
 Locul I            pana la 3.000.000
 Locul II           pana la 2.500.000
 Locul III          pana la 2.000.000
 Locul IV           pana la 1.500.000
 Locul V            pana la 1.000.000
 Locul VI           pana la   500.000
-------------------------------------
    B. Prime de start pentru mari maestri si maestri internationali
    Unitatile sportive organizatoare pot acorda prima de start pentru sportivii "mari maestri" si "maestri internationali", care participa la competitiile internationale in tara, in valoare de pana la 2.000.000 lei pentru mari maestri si 1.500.000 lei pentru maestri internationali.
    C. Indemnizatii pentru simultane
    Organizatorii de simultane pot acorda simultanistilor o indemnizatie, in functie de titlul sportiv al jucatorilor, astfel:
    - mare maestru international - pana la 375.000 lei
    - maestru international      - pana la 275.000 lei
    - maestru al sportului       - pana la 175.000 lei
    - candidat de maestru        - pana la 100.000 lei.

    Sah prin corespondenta
    Indemnizatia de arbitraj la aceasta ramura de sport este stabilita in functie de numarul de jocuri si de durata competitiilor si se acorda la terminarea partidelor din grupe (cu durata minima de jumatate de an).
                                              - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
   Numarul de   Numarul de                Competitii organizate de:
   judecatori   partide in    --------------------------------------------------
   in grupe     in grupe         federatie              unitati sportive si
                                                        directii judetene
                                                        pentru tineret si sport
                              ----------------------   -------------------------
                              arbitru      arbitru     arbitru        arbitru
                              de apel      de grupa    de apel        de grupa
--------------------------------------------------------------------------------
   5 - 13       20 -  78       4.000        11.000      2.000          5.000
  15 - 17      105 - 136       8.000        20.000      4.000         10.000
 Divizia A       330          11.000        25.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
    1. Premiile in obiecte sau in numerar pentru primii trei clasati la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi suportate de federatia respectiva pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
    Locul I                500.000 lei
    Locul II               400.000 lei
    Locul III              300.000 lei.
    La "Campionatele mondiale, paralimpice si europene", Ministerul Tineretului si Sportului poate acorda premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea urmatoarelor sume:
                                           - lei -
----------------------------------------------------
               Campionate mondiale       Campionate
               si paralimpice            europene
----------------------------------------------------
   Locul I         5.000.000             3.000.000
   Locul II        4.000.000             2.500.000
   Locul III       3.000.000             2.000.000
----------------------------------------------------
    Pentru celelalte competitii internationale, federatia sau unitatile in numele carora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii in obiecte sau in numerar, din bugetul propriu, pana la valoarea sumelor prevazute mai sus.
    2. Prin exceptie de la prevederile acestei hotarari (cap. I art. 3), cheltuielile de participare la campionatele nationale ale persoanelor cu nevoi speciale (cazare, hrana, transport) pot fi asigurate si de federatia de specialitate, din bugetul propriu.

    ANEXA 2

                     INDEMNIZATIA DE ARBITRAJ

    A. Repartizarea sporturilor pe grupe:
    - Grupa I de sporturi (nivel 100%) - indemnizatie pe meci: baschet, handbal, hochei pe gheata, polo, rugby, volei;
    - Grupa a II-a de sporturi (nivel 50% fata de grupa I)
      - indemnizatie pe reuniune: atletism, box, canotaj, gimnastica, gimnastica ritmica, haltere, judo, caiac-canoe, lupte, natatie, patinaj, popice, schi-biatlon-bob-sanie, scrima, tir;
      - indemnizatie pe meci: tenis, tenis de masa;
    - Grupa a III-a de sporturi (nivel 25% fata de grupa I)
      - indemnizatie pe reuniune: aeronautica, alpinism, arte martiale, bridge, calarie, ciclism, culturism, go, karate traditional, modelism, moto, orientare sportiva, pentatlon modern, radioamatorism, scrabble, sportul pentru handicapati (persoane cu nevoi speciale), sportul pentru toti, sah, sah prin corespondenta, tir arc, yachting;
      - indemnizatie pe meci: badminton, bassebal, hochei pe iarba, oina.
     Medicii vor primi 50% din indemnizatia de arbitraj prevazuta pentru arbitrii principali, iar asistentii medicali, 75% din indemnizatia medicilor.
     B. Nivelul indemnizatiei de arbitraj
     (arbitru principal 100%, arbitru secundar 50% din indemnizatia arbitrului principal)
                                                                     - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                Competitii
Grupele       internationale                     Competitii interne:
              organizate de:
        ------------------------------------------------------------------------
       federatii  unitati     Superliga,    Divizia B,    Divizia    organizate
                  sportive    Divizia A,    etapa de      scolara    de unitati
                  si directii finale ale    zona a        si de      sportive
                  judetene    campionatelor campionatelor juniori    si directii
                  pentru      nationale     nationale                judetene
                  tineret si                                         pentru
                  sport                                              tineret si
                                                                     sport
--------------------------------------------------------------------------------
 I     50.000     40.000      30.000        20.000         15.000    10.000
 II    25.000     20.000      15.000        10.000          7.500     5.000
 III   12.500     10.000       7.500         5.000          3.750     2.500
--------------------------------------------------------------------------------

                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 536/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 536 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu