E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 52 din 29 iulie 1991    * Republicata

cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din  1 septembrie 1993


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 55/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 13 iulie 1993, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 52/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991.

    Art. 1
    Salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti, ale Ministerului Public, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face tinand seama de rolul, importanta si raspunderea care revin in exercitarea fiecarei functii, potrivit anexelor nr. 1 - 7, care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si functiile de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si Ministerul Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile functiilor de la instantele judecatoresti, parchete, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia sunt cuprinse in anexele nr. 3 - 7.
    Art. 5
    Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii in domeniul coordonarii activitatii penitenciarelor, precum si cel din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne.
    Art. 6
    Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sunt stabilite pe 3 - 4 gradatii.
    Art. 7
    Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care este incadrat, la care se adauga o indemnizatie de conducere, stabilita anual, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 8
    Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit de pana la 15%, aplicat la salariul de baza. Salariul de merit face parte din salariul de baza.
    Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la incadrare.
    Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute in statul de functii al institutiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 9
    Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea cuantumului indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, pentru intreg personalul, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, tinandu-se seama de calitatile personale, concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine".
    Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani; in mod exceptional, aceasta poate fi redusa pana la jumatate. Fac exceptie de la aceste prevederi salariatii incadrati ca debutanti sau stagiari, pentru care vechimea minima pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 1 an.
    Art. 10
    Avansarea personalului de specialitate, in grade sau trepte profesionale, se face prin examen, in conditiile legii, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1.
    Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    In mod exceptional, pentru persoane cu o competenta profesionala deosebita, vechimea minima prevazuta la alin. 2 poate fi redusa pana la jumatate, daca cel in cauza are vechimea minima in specialitate prevazuta de lege pentru functia, gradul sau treapta in care se face avansarea.
    Art. 11
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "slab".
    Art. 12
    Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
------------------------------------------------
    Transe de vechime      Procente din salariul
    in munca               de baza
------------------------------------------------
    - intre 3 si 5 ani              5
    - de la 5 la 10 ani            10
    - de la 10 la 15 ani           15
    - de la 15 la 20 ani           20
    - peste 20 ani                 25
------------------------------------------------

    Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare in care s-a implinit vechimea in munca.
    Sporul de vechime se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 13
    Personalul din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia beneficiaza de sporuri pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca.
    Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7.
    Art. 14
    Dispozitiile legale cu privire la premii si celelalte drepturi de personal, prevazute pentru personalul din unitatile bugetare, se aplica in mod corespunzator.
    In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii in cursul anului, in limita de 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
    Criteriile de acordare a premiilor se aproba, dupa caz, de ministrul justitiei, procurorul general si presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 15
    Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul salariatilor care au savarsit fapte in legatura cu serviciul, pentru care au fost condamnati penal, sau care ii fac necorespunzatori functiei pe care o ocupa.
    Art. 16
    Acordarea sporurilor si premiilor pentru personalul din organele centrale, prevazute de prezenta lege, se face in conditiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor si altor organe centrale.
    Art. 17
    Pe langa drepturile de salariu mentionate in prezenta lege, personalul din unitatile mentionate la art. 1 beneficiaza si de drepturile stabilite prin acte normative speciale.
    Art. 18
    Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justitie si Parchetul General de pe langa aceasta este cea prevazuta in anexa nr. 3 pentru personalul instantelor judecatoresti si al parchetelor.
    Art. 19
    Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in raport cu vechimea in specialitate si competenta profesionala, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
    Art. 20
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie, altele decat cele de specialitate juridica si auxiliare activitatii de judecata din Curtea Suprema de Justitie, Ministerul Justitiei si Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie, sunt cele stabilite pentru ministere si alte organe centrale.
    Art. 21*)
    Incadrarea judecatorilor la judecatorii si tribunale, a procurorilor, notarilor, expertilor criminalisti si executorilor judecatoresti se face prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitatile de justitie, procuratura si notariate, de catre presedintele tribunalului, de procurorul sef al procuraturii judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv de notarul sef al notariatului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi si ale legilor de organizare.
------------
    *) Incadrarea judecatorilor si procurorilor se va face in conditiile prevazute de Legea pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 13 iulie 1992.

    Art. 22
    Judecatorii, procurorii si notarii se incadreaza pe grade profesionale I, II, III, IV si V.
    La judecatorii, tribunale si curtile de apel, precum si la parchetele de pe langa aceste instante vor fi numiti judecatori, respectiv procurori, in conditiile prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca.
    Judecatorii si procurorii stagiari, precum si notarii debutanti, dupa promovarea examenului de definitivat, sunt incadrati in gradul profesional V.
    Vechimea minima necesara in specialitate este cea stabilita de prezenta lege, cu exceptia prevederilor art. 67 lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca.
    Art. 23
    Salariile de baza pentru judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel sunt cele corespunzatoare gradelor profesionale si gradatiilor la care acestia sunt incadrati, majorate cu 5% .
    Salariile de baza pentru personalul de conducere de la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea sunt cele corespunzatoare functiilor stabilite potrivit alin. 1, la care se adauga indemnizatia de conducere prevazuta de prezenta lege pentru functiile similare de la tribunale si parchetele de pe langa tribunale, majorate cu 5% .
    Salariile de baza pentru procurorii de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt cele corespunzatoare gradelor profesionale si gradatiilor la care acestia sunt incadrati, majorate cu 10% .
    Art. 24
    Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati, beneficiaza de salariul corespunzator functiei, gradului si gradatiei stabilite in raport cu vechimea in specialitate.
    Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator notarilor si expertilor criminalisti.
    Art. 25
    Incadrarea si salarizarea expertilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale.
    Art. 26*)
    Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa aceste instante judetene, ale municipiului Bucuresti si locale se face dintre judecatorii si procurorii de gradul I - IV, in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
------------
    *) Numirea in functii de conducere se face in conditiile Legii nr. 92/1992.

    Art. 27
    Numirea notarilor in functii de conducere la notariatele judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, in functie de calitatile lor profesionale, prin ordin al ministrului justitiei. Judecatorii care sunt incadrati ca notari pe grade profesionale pot fi numiti notari sefi din momentul incadrarii.
    Art. 28
    In functiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice si laboratoarele interjudetene vor fi numiti, prin ordin al ministrului justitiei, experti criminalisti, indiferent de grad, desemnati in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice.
    Art. 29
    Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 30
    In unitatile prevazute la art. 1 pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, si alte functii, cu niveluri de salarizare prevazute de lege pentru unitatile bugetare.
    Art. 31
    Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotararea Guvernului pentru unitatile bugetare.
    Pe postul celor trimisi in strainatate, potrivit alin. 1, pentru o perioada mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoane, potrivit legii.
    Art. 32
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va tine seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pana la data reincadrarii, precum si de nivelul de pregatire al fiecarei persoane.
    Art. 33*)
    In legatura cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestatii, dupa caz, la Colegiul Curtii Supreme de Justitie, al Ministerului Justitiei sau al Procuraturii Generale, de catre personalul incadrat de aceste organe, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a masurii. Contestatiile se solutioneaza in termen de 20 de zile.
    Contestatiile formulate de personalul incadrat de conducerile tribunalelor si celorlalte unitati exterioare ale Ministerului Justitiei sau ale procuraturilor judetene si a municipiului Bucuresti se pot adresa comisiilor constituite in acest scop de Ministerul Justitiei si Procuratura Generala; prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
------------
    *) De la data de 1 iulie 1993 Procuratura Generala devine Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie, iar procuraturile judetene si a municipiului Bucuresti, parchete pe langa tribunale.

    Art. 34
    Salariile din prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate tinand seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993.
    Art. 35*)
    Statele de personal ale unitatilor exterioare subordonate Ministerului Justitiei si Parchetului General de pe langa Curtea Suprema de Justitie se aproba de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor. Statele de functii pentru aceste unitati se aproba de Ministerul Justitiei si, respectiv, Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Statul de functii al Curtii Supreme de Justitie, intocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de Colegiul permanent al Curtii.
    Statele de functii se intocmesc in limita posturilor aprobate, potrivit legii.
------------
    *) Competenta de aprobare a statelor de personal si a statelor de functii pentru instantele judecatoresti si pentru parchete este cea prevazuta de art. 125 alin. 2 din Legea nr. 92/1992.

    Art. 36
    Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991*), data la care raman valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curtii Supreme de Justitie si a aparatului acesteia, Decretul-lege nr. 140/1990 privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura, art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si orice alte dispozitii contrare.
------------
    *) Potrivit art. III din Legea nr. 55/1993, salariile si celelalte drepturi prevazute de legea sus-mentionata se acorda incepand cu luna iulie 1993.

    ANEXA 1

                        SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie
---------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                   Salariul de baza lunar
crt.                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------
               A. Functii de conducere
 1.  Presedintele Curtii Supreme de Justitie  195.000
 2.  Vicepresedinte la Curtea Suprema de
     Justitie                                 170.900
 3.  Presedinti de Sectie la Curtea Suprema
     de Justitie                              159.900

               B. Functii de executie de specialitate juridica
 4.  Judecator                                148.700
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
                        Nivelul        Salariul de baza - lei      Vechimea
Nr.                     studiilor -------------------------------  minima in
crt. Functia                                  Gradatia             specialitate
                                  -------------------------------
                                     1       2       3      4
-------------------------------------------------------------------------------
      C. Functii de executie de specialitate juridica pe grade profesionale
 5.  Magistrat-asistent
     gradul I               S     117.500 120.700 123.800 127.000    14 ani
 6.  Magistrat-asistent
     gradul II              S     107.000 109.500 112.100 114.700    11 ani
 7.  Magistrat-asistent
     gradul III             S      98.000 100.100 102.200 104.400     8 ani
 8.  Magistrat-asistent
     gradul IV              S      90.500  92.200  93.950  95.700     5 ani
 9.  Magistrat-asistent
     gradul V               S      85.400  86.900  88.500    -        2 ani
                                                                   cu examen de
                                                                   definitivat,
                                                                   sau, dupa
                                                                   caz, 5 ani
                                                                   in alte
                                                                   functii de
                                                                   specialitate
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                               Indemnizatia de
crt.                                                       conducere - lei
                                                          ----------------
                                                           minima   maxima
--------------------------------------------------------------------------
                 D. Functii de conducere
10.  Magistrat-asistent sef    Salariul de baza            7.200    14.400
                               corespunzator
                               functiei de executie
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                   SALARIILE DE BAZA SI INDEMNIZATIILE
pentru functiile de conducere din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si Ministerul Justitiei

                A. Functii din conducerea Parchetului General
---------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                   Salariul de baza lunar
crt.                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------
 1.  Procuror general                          170.900
 2.  Prim-adjunct al procurorului general      159.900
 3.  Adjunct al procurorului general           148.700
---------------------------------------------------------------------

                 B. Indemnizatii de conducere
----------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                           Indemnizatia de
crt.                                                   conducere - lei
                                                      ----------------
                                                       minima   maxima
----------------------------------------------------------------------
 4.  Director, procuror sef sectie                     11.150   22.300
 5.  Director adjunct, procuror sef sectie adjunct      9.900   19.800
 6.  Inspector general judecatoresc, inspector
     general notarial, inspector general de
     penitenciare, procuror inspector                   8.800   17.800
 7.  Sef serviciu, procuror sef serviciu                8.150   16.300
 8.  Sef birou, procuror sef birou                      7.450   14.900
----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                 INSTANTE JUDECATORESTI SI PARCHETE
          Salariile de baza pentru functiile de specialitate

                        A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
                        Nivelul        Salariul de baza - lei     Vechimea
Nr.                     studiilor ------------------------------- minima in
crt. Functia                                  Gradatia            specialitate
                                  -------------------------------
                                     1       2       3      4
--------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Judecator,
     procuror;
     gradul I               S     117.500 120.700 123.800 127.000    14 ani
 2.  Judecator,
     procuror;
     gradul II              S     107.000 109.500 112.100 114.700    11 ani
 3.  Judecator,
     procuror;
     gradul III             S      98.000 100.100 102.200 104.400     8 ani
 4.  Judecator,
     procuror;
     gradul IV              S      90.500  92.200  93.950  95.700     5 ani
 5.  Judecator,
     procuror;                                                    2 ani cu
     gradul V               S      85.400  86.900  88.500    -    examen de
                                                                  definitivat
                                                                  sau, pentru
                                                                  judecatori,
                                                                  dupa caz,
                                                                  5 ani in alte
                                                                  functii de
                                                                  specialitate,
                                                                  conform legii
 6.  Judecator,
     procuror; stagiar      S      72.600  73.800    -       -          -
 7.  Executor                                                     5 ani in
     judecatoresc I         S      56.550  57.900  59.200  60.500 functii
                                                                  auxiliare sau
                                                                  economice
 8.  Executor                                                     3 ani in
     judecatoresc II        S      52.000  53.250  54.450  55.700 functii
                                                                  auxiliare,
                                                                  juridice sau
                                                                  economice
 9.  Executor                                                     1 an in
     judecatoresc III       S      48.100  49.200  50.300  51.400 functii
                                                                  auxiliare,
                                                                  juridice sau
                                                                  economice
10.  Executor
     judecatoresc
     debutant               S      43.900    -       -       -         -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
11.  Grefier instanta                                             8 ani in
     judecata, grefier                                            functii
     parchete; I            M      43.000  44.300  45.600  46.900 auxiliare
                                                                  juridice
12.  Grefier instanta                                             6 ani in
     judecata, grefier                                            functii
     parchet; II,                                                 auxiliare
     grefier-                                                     juridice
     dactilograf I          M      38.700  39.800  40.900  42.000
13.  Grefier instanta                                             4 ani in
     judecata, grefier                                            functii
     parchet; III,                                                auxiliare
     grefier-dactilograf                                          juridice
     II                     M      35.200  36.000  36.900  37.800
14.  Grefier instanta                                             1 an in
     judecata, grefier                                            functii
     parchet; IV,                                                 auxiliare
     grefier-dactilograf                                          juridice
     III                    M      32.100  32.800  33.600  34.400
15.  Grefier, instanta
     judecata, grefier
     parchet, grefier-
     dactilograf;
     debutant               M      29.100    -       -       -         -
16.  Executor                                                     6 ani in
     judecatoresc I         M      43.000  44.300  45.600  46.900 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
17.  Executor                                                     4 ani in
     judecatoresc II        M      38.700  39.800  40.900  42.000 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
18.  Executor                                                     3 ani in
     judecatoresc III       M      35.200  36.000  36.900  37.800 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
19.  Executor                                                     1 an in
     judecatoresc IV        M      32.100  32.800  33.600  34.400 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
20.  Executor
     judecatoresc
     debutant               M      29.100    -       -       -         -
21.  Arhivar-registrator
     I                      M      33.600  34.400  35.200  36.100      -
22.  Arhivar-registrator
     II                     M      30.600  31.300  32.100  32.800      -
23.  Arhivar-registrator
     III                   M/G     28.100  28.700  29.400  30.000      -
24.  Arhivar-registrator
     debutant               M      26.200    -       -       -         -
25.  Agent procedural       G      24.900  26.200  26.700  27.300      -
26.  Aprod                  G      24.600  25.200  25.700  26.200      -
--------------------------------------------------------------------------------

                      B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                                  Indemnizatia de
crt.                                                          conducere - lei -
                                                              -----------------
                                                              minima   maxima
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Presedinte tribunal, prim-procuror       Salariul
     al parchetului de pe langa tribunal      corespunzator
                                              functiei de
                                              executie        8.900    17.800
 2.  Vicepresedinte tribunal, prim-procuror
     adjunct al parchetului de pe langa
     tribunal                                    "            7.900    15.800
 3.  Judecator inspector, procuror inspector     "            7.200    14.400
 4.  Presedinte sectie tribunal, procuror
     sef sectie                                  "            7.200    14.400
 5.  Presedinte judecatorie, prim-procuror
     al parchetului de pe langa judecatorie      "            7.200    14.400
 6.  Vicepresedinte judecatorie,
     prim-procuror adjunct al parchetului
     de pe langa judecatorie                     "            5.150    10.300
 7.  Prim-grefier tribunal, prim-grefier
     parchet de pe langa tribunal                "            2.000     4.000
 8.  Grefier sef sectie tribunal,
     judecatorie, grefier sef parchet
     de pe langa judecatorie                     "            1.200     2.400
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Salariile prevazute la nr. crt. 1 - 5 se aplica si personalului didactic si expertilor, cu studii superioare juridice, de la Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Magistratilor.
    b) Judecatorii si procurorii stagiari pot fi trecuti de la gradatia 1 la gradatia 2 dupa trecerea unei perioade de 1 an, cu indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.
    c) La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru grefier pot fi luate in considerare perioadele lucrate in functii economice si administrative si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
    d) Procurorii care efectueaza activitate de urmarire penala proprie beneficiaza de un spor de 6% calculat la salariul de baza.

    ANEXA 4

                          NOTARIATE DE STAT
       Salariile de baza pentru functiile de specialitate

                         A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
                        Nivelul        Salariul de baza - lei     Vechimea
Nr.                     studiilor ------------------------------- minima in
crt. Functia                                  Gradatia            specialitate
                                  -------------------------------
                                     1       2       3      4
--------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Notar gradul I         S      96.400  98.700 101.100 103.500    13 ani
 2.  Notar gradul II        S      88.300  90.400  92.400  94.400    10 ani
 3.  Notar gradul III       S      81.700  83.600  85.100  86.700     7 ani
 4.  Notar gradul IV        S      77.400  78.800  80.300     -       4 ani
 5.  Notar gradul V         S      73.700  75.000  76.300     -       1 an
 6.  Notar debutant         S      66.000    -       -        -        -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7.  Secretar I             M      39.100  40.300  41.500  42.700 6 ani in
                                                                  functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
 8.  Secretar,                                                    4 ani in
     secretar-                                                    functii
     dactilograf; II        M      35.200  36.200  37.200  38.200 auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
 9.  Secretar,                                                    2 ani in
     secretar-                                                    functii
     dactilograf; III       M      32.000  32.800  33.600  34.400 auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
10.  Secretar,                                                    1 an in
     secretar-                                                    functii
     dactilograf; IV        M      29.200  29.900  30.600    -    auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
11.  Secretar debutant      M      26.500    -       -       -         -
12.  Conducator carte                                             5 ani in
     funciara I             M      39.100  40.300  41.500  42.700 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
13.  Conducator carte                                             3 ani in
     funciara II            M      35.200  36.200  37.200  38.200 functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
14.  Conducator carte                                             1 an in
     funciara III           M      32.000  32.800  33.600    -    functii
                                                                  auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice si
                                                                  administrative
15.  Conducator carte
     funciara debutant      M      26.500    -       -       -         -
16.  Arhivar               M/G     27.200  27.800  28.400  29.000      -
17.  Aprod                  G      22.500  23.000  23.500    -         -
--------------------------------------------------------------------------------

                      B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                                  Indemnizatia de
crt.                                                          conducere - lei -
                                                              -----------------
                                                              minima   maxima
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Notar sef la notariatul judetean sau al
     municipiului Bucuresti                                   7.200    14.400
 2.  Notar sef adjunct la notariatul judetean
     sau al municipiului Bucuresti                            5.150    10.300
 3.  Notar sef la notariatul local                            5.150    10.300
 4.  Notar sef adjunct la notariatul local                    3.700     7.400
 5.  Secretar sef                                             1.200     2.400
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Functia de secretar sef se poate folosi la notariatele de stat judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justitiei.
    In functia de secretar sef pot fi incadrati numai secretari treapta I - III, tinand seama de calitatile lor profesionale si organizatorice.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 a fost modificata si completata prin Legea nr. 60/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 29 iunie 1992.

                     LABORATOARE DE CRIMINALISTICA
          Salariile de baza pentru functiile de specialitate

                       A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
                        Nivelul        Salariul de baza - lei     Vechimea
Nr.                     studiilor ------------------------------- minima in
crt. Functia                                  Gradatia            specialitate
                                  -------------------------------
                                     1       2       3      4
--------------------------------------------------------------------------------
               a) Functii de executie pe grade profesionale
 1.  Expert criminalist
     gradul I               S      96.400  98.700 101.100 103.500    12 ani
 2.  Expert criminalist
     gradul II              S      88.300  90.400  92.400  94.400    10 ani
 3.  Expert criminalist
     gradul III             S      81.700  83.600  85.100  86.700     6 ani
 4.  Asistent
     criminalist
     gradul I               S      77.400  78.800  80.300    -        4 ani
 5.  Asistent
     criminalist
     gradul II              S      73.700  75.000  76.300    -        1 an
 6.  Asistent
     criminalist
     debutant               S      66.000    -       -       -         -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7.  Tehnician                                                    8 ani in
     criminalist I          M      43.000  44.300  45.600  46.900 functii
                                                                  tehnice
                                                                  criminalistice
 8.  Tehnician                                                    6 ani in
     criminalist II         M      38.700  39.800  40.900  42.000 functii
                                                                  tehnice
                                                                  criminalistice
 9.  Tehnician                                                    4 ani in
     criminalist III        M      35.200  36.000  36.900  37.800 functii
                                                                  tehnice
                                                                  criminalistice
10.  Tehnician                                                    1 an in
     criminalist IV         M      32.100  32.800  33.600  34.400 functii
                                                                  tehnice
                                                                  criminalistice
11.  Tehnician
     criminalist
     debutant               M      29.100    -       -       -        -
12.  Secretar-
     dactilograf                                                  8 ani in
     laborator                                                    functii
     criminalistica I       M      37.600  38.500  39.400  40.400 auxiliare
                                                                  juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
13.  Secretar-                                                    4 ani in
     dactilograf                                                  functii
     laborator                                                    auxiliare
     criminalistica II      M      34.700  35.500  36.300  37.100 juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
14.  Secretar-                                                    1 an in
     dactilograf                                                  functii
     laborator                                                    auxiliare
     criminalistica III     M      33.000  33.400  33.800    -    juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
15.  Secretar-
     dactilograf
     laborator
     criminalistica
     debutant               M      26.000    -       -       -         -
--------------------------------------------------------------------------------

                       B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                                                  Indemnizatia de
crt.                                                          conducere - lei -
                                                              -----------------
                                                              minima   maxima
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Sef laborator central expertize   Salariul de baza
     criminalistice                    corespunzator          7.200    14.400
                                       functiei de
                                       executie
 2.  Sef adjunct laborator central
     expertize criminalistice               "                 5.150    10.300
 3.  Sef laborator interjudetean
     expertize criminalistice               "                 3.700     7.400
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.

    ANEXA 6

                              SALARIZAREA
personalului civil din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia

    1. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor este salarizat in conditiile prevazute de lege pentru aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale de stat.
    Personalul civil din unitatile exterioare ale Directiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
    2. Salarizarea functiilor de specialitate specifice din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face prin asimilare cu functiile de specialitate din aparatul ministerelor si altor organe centrale si, respectiv, din unitatile bugetare.
    3. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor si din unitatile acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 25% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza.
    4. Personalul didactic si auxiliar didactic, precum si personalul medico-sanitar din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30% .
    5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si Sectia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiaza in continuare de indemnizatia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului in dispozitiv permanent de lupta.
    6. Acordarea drepturilor prevazute la pct. 4 si 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3.

    ANEXA 7

                               SPORURI
la solda personalului militar din unitatile Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

    1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, presteaza cel putin jumatate din timpul normal de lucru in timpul noptii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculeaza la solda de baza.
    2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si minorilor internati in penitenciare, scoli speciale de munca si reeducare, spitale penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii - la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5 - 15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Pe timpul cat beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supravegherea detinutilor.
    4. Subofiterii prevazuti la pct. 3, care aduc o contributie deosebita la realizarea si depasirea planului de venituri al unitatii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr un fond de 0,5% calculat la fondul de salarii al subofiterilor de penitenciare, care se constituie la dispozitia Ministerului Justitiei pentru Directia generala a penitenciarelor.
    5. Subofiterii care au in primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.SmartCity5

COMENTARII la Legea 52/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 52 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 52/1991
Legea 56 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal
Legea 50 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Legea 50 1995
cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi
Ordonanţa 39 1994
privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
Hotărârea 335 1994
privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele judecatoresti si parchete
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Legea 55 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu