E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 52 1991 modificat de Legea 55 1993
Articolul 8 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 9 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 10 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 12 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 14 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 22 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 26 din actul Legea 52 1991 completat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 31 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 7 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 1 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 2 din actul Legea 55 1993
Articolul 2 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 2 din actul Legea 55 1993
Articolul 3 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 2 din actul Legea 55 1993
Articolul 4 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 2 din actul Legea 55 1993
Articolul 5 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 2 din actul Legea 55 1993
Legea 52 1991 completat de Legea 55 1993
Articolul 14 din actul Legea 52 1991 completat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Articolul 22 din actul Legea 52 1991 completat de articolul 1 din actul Legea 55 1993
Legea 52 1991 in legatura cu articolul 135 din actul Legea 94 1992
Legea 52 1991 modificat de Legea 60 1992
Articolul 5 din actul Legea 52 1991 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 1992
Legea 52 1991 completat de Legea 60 1992
Articolul 5 din actul Legea 52 1991 completat de articolul 1 din actul Legea 60 1992
Legea 52 1991 modificat de Legea 58 1992
Legea 52 1991 in legatura cu Legea 20 1992
Legea 52 1991 republicat de Legea 52 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 52 din 29 iulie 1991

cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din  7 august 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti, ale procuraturii, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea care revin in exercitarea fiecarei functii, potrivit anexelor nr. 1-7, care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si functiile de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie sint prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei sint prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile functiilor de la instantele judecatoresti, unitatile de procuratura, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia sint cuprinse in anexele nr. 3-7.
    Art. 5
    Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii in domeniul coordonarii activitatii penitenciarelor, precum si cel din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne.
    Art. 6
    Salariile de baza pentru personalul de executie sint diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade sau trepte profesionale.
    Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sint stabilite pe 3-4 gradatii.
    Art. 7
    Salariile de baza pentru personalul de conducere sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care este incadrat, la care se adauga o indemnizatie de conducere, stabilita anual, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 8
    Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit, mai mare cu pina la 15% fata de cel prevazut la gradatia la care este incadrat.
    Persoanele care beneficiaza de salariu de merit si nivelul concret al acestuia, in limita prevazuta la alin. 1, se stabilesc de colegiile organelor centrale, atit pentru personalul de specialitate din aparatul propriu, cit si pentru cel din unitatile exterioare sau subordonate acestora, pe baza unor criterii elaborate in acest scop de fiecare dintre aceste organe.
    Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 5% din numarul personalului de specialitate pe total minister sau organ central. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    Art. 9
    Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se face o data pe an pentru intreg personalul, de regula la inceputul anului bugetar, tinindu-se seama de calitatile personale concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "bine" sau "foarte bine".
    Vechimea minima necesara pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate ca debutant sau stagiar, la care vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 1 an.
    Art. 10
    Avansarea personalului de specialitate, in grade sau trepte profesionale, se face prin examen, in conditiile legii, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1.
    Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant.
    In mod exceptional, pentru persoane cu o competenta profesionala deosebita, vechimea minima prevazuta la alin. 2 poate fi redusa la jumatate.
    Art. 11
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "slab".
    Art. 12
    Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
   ------------------------------------------------------
       Transe de vechime in munca        Cota procentuala
                                           din salariul
                                              de baza
   ------------------------------------------------------
       - intre 3 si 5 ani                        3%
       - de la 5 la 10 ani                       6%
       - de la 10 la 15 ani                      9%
       - de la 15 la 20 ani                     12%
       - peste 20 ani                           15%
   ------------------------------------------------------
    Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare in care s-a implinit vechimea in munca.
    Sporul de vechime se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 13
    Personalul din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia beneficiaza de sporuri pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca.
    Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare sint prevazute in anexele nr. 6 si 7.
    Art. 14
    Dispozitiile legale cu privire la premii si celelalte drepturi de personal, prevazute pentru personalul din unitatile bugetare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 15
    Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori au savirsit abateri pentru care au fost sanctionati displicinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul salariatilor care au savirsit fapte in legatura cu serviciul, pentru care au fost condamnati penal, sau care ii fac necorespunzatori functiei pe care o ocupa.
    Art. 16
    Acordarea sporurilor si premiilor pentru personalul din organele centrale, prevazute de prezenta lege, se face in conditiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor si altor organe centrale.
    Art. 17
    Pe linga drepturile de salariu mentionate in prezenta lege, personalul din unitatile mentionate la art. 1 beneficiaza si de drepturile stabilite prin acte normative speciale.
    Art. 18
    Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justitie si Procuratura Generala este cea prevazuta in anexa nr. 3 pentru personalul instantelor judecatoresti si al unitatilor de procuratura.
    Art. 19
    Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Procuratura Generala se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in raport cu vechimea in specialitate si competenta profesionala, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
    Art. 20
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie, altele decit cele de specialitate juridica si auxiliare activitatii de judecata din Curtea Suprema de Justitie, Ministerul Justitiei si Procuratura Generala, sint cele stabilite pentru ministere si alte organe centrale.
    Art. 21
    Incadrarea judecatorilor la judecatorii si tribunale, a procurorilor, notarilor, expertilor criminalisti si executorilor judecatoresti se face prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitatile de justitie, procuratura si notariate, de catre presedintele tribunalului, de procurorul sef al procuraturii judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv de notarul sef al notariatului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi si ale legilor de organizare.
    Art. 22
    Judecatorii, procurorii si notarii se incadreaza pe grade profesionale I, II, III, IV si V.
    La tribunalele si procuraturile judetene si ale municipiului Bucuresti se incadreaza numai judecatori si, respectiv, procurori de grade profesionale I, II si III.
    Judecatorii si procurorii stagiari, precum si notarii debutanti, dupa promovarea examenului de definitivat, sint incadrati in gradul profesional V.
    La numirea in functie si stabilirea gradului profesional pentru judecatorii si procurorii care nu au mai exercitat aceste functii si provin din alte sectoare de activitate, vechimea in specialitate se majoreaza cu 3 ani.
    Art. 23
    Incadrarea si salarizarea expertilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale.
    Art. 24
    Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la instantele judecatoresti si unitatile de procuratura judetene, ale municipiului Bucuresti si locale se face dintre judecatorii si procurorii de gradul I-IV, in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
    Art. 25
    Numirea notarilor in functii de conducere la notariatele judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, in functie de calitatile lor profesionale, prin ordin al ministrului justitiei. Judecatorii care sint incadrati ca notari pe grade profesionale pot fi numiti notari sefi din momentul incadrarii.
    Art. 26
    In functiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice si laboratoarele interjudetene vor fi numiti, prin ordin al ministrului justitiei, experti criminalisti, indiferent de grad, desemnati in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice.
    Art. 27
    In unitatile prevazute la art. 1 pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, si alte functii, cu niveluri de salarizare prevazute de lege pentru unitatile bugetare.
    Art. 28
    Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotarirea Guvernului pentru unitatile bugetare.
    Pe postul celor trimisi in strainatate, potrivit alin. 1, pentru o perioada mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoane, potrivit legii.
    Art. 29
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va tine seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data reincadrarii, precum si de nivelul de pregatire al fiecarei persoane.
    Art. 30
    In legatura cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestatii, dupa caz, la Colegiul Curtii Supreme de Justitie, al Ministerului Justitiei sau la Procuraturii Generale, de catre personalul incadrat de aceste organe, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a masurii. Contestatiile se solutioneaza in termen de 20 de zile.
    Contestatiile, formulate de personalul incadrat de conducerile tribunalelor si celorlalte unitati exterioare ale Ministerului Justitiei sau ale procuraturii judetene si a municipiului Bucuresti se pot adresa comisiilor constituite in acest scop de Ministerul Justitiei si Procuratura Generala; prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 31
    Salariile prevazute de prezenta lege sint brute si impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si nici compensatiile pentru cresterea preturilor.
    Art. 32
    Statele de personal ale unitatilor exterioare subordonate Ministerului Justitiei si Procuraturii Generale se aproba de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor. Statele de functii pentru aceste unitati se aproba de Ministerul Justitiei si, respectiv, Procuratura Generala.
    Statul de functii al Curtii Supreme de Justitie, intocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de colegiul de conducere al curtii.
    Statele de functii se intocmesc in limita posturilor aprobate, potrivit legii.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curtii Supreme de Justitie si a aparatului acesteia, Decretul-lege nr. 140/1990 privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura, art. 7 din Hotarirea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iulie 1991.

                PRESEDINTELE SENATUI
           academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.

           PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                      MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  PRESEDINTELE ROMANIEI
                       ION ILIESCU


    ANEXA 1

                SALARIILE
de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie
----------------------------------------------------------------
Nr.       Functia                                       Salariul
crt.                                                    de baza
                                                         lunar
                                                         -lei-
----------------------------------------------------------------
                     A. Functii de conducere
 1.  Presedintele Curtii Supreme de Justitie             32.000
 2.  Vicepresedinte la Curtea Suprema de
     Justitie                                            28.000
 3.  Presedinti de sectie la Curtea Suprema de
     Justitie                                            26.000
         B. Functii de executie de specialitate juridica
 4.  Judecator                                           24.000
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Nivelul       Salariul de baza - lei      Vechimea
crt.  Functia      studiilor      ----------------------      minima in
                                         Gradatia             specialitate
                              ------------------------------
                                 1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------------
           C. Functii de executie de specialitate juridica
                         pe grade profesionale

 5. Consultant       S        18.900  19.600  20.300  21.050      14 ani
    juridic gr. I
 6. Consultant       S        16.400  16.950  17.600  18.250      11 ani
    juridic gr. II
 7. Consultant       S        14.350  14.850  15.350  15.850       8 ani
    juridic gr. III
 8. Consultant       S        12.700  13.100  13.500  13.900       5 ani
    juridic gr. IV
 9. Consultant       S        11.550  11.900  12.300     -    2 ani cu
    juridic gr. V                                             examen de
                                                              definitivat
                                                              sau, dupa
                                                              caz, 5 ani
                                                              in alte
                                                              functii de
                                                              specialitate
                    D. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                                         Indemnizatia de
crt.                                                       conducere
                                                             -lei-
--------------------------------------------------------------------------
10. Consultant juridic     Salariul de baza             Indemnizatia de
    sef                    corespunzator                conducere maxima
                           functiei de executie              2.900
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


               SALARIILE
de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei

               A. Functii din conducerea Procuraturii Generale
--------------------------------------------------------------------------
Nr.       Functia                                       Salariul
crt.                                                    de baza
                                                         lunar
                                                         -lei-
--------------------------------------------------------------------------
 1. Procuror general                                     28.000
 2. Prim-adjunct al procurorului general                 26.000
 3. Adjunct al procurorului general                      24.000

                          B. Indemnizatii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                                         Indemnizatia de
crt.                                                        conducere
                                                              maxima
                                                               -lei--
--------------------------------------------------------------------------
 4. Director, procuror sef directie                            4.500
 5. Director adjunct, procuror sef directie adjunct            4.000
 6. Judecator inspector, procuror inspector                    3.600
 7. Sef serviciu, procuror sef serviciu                        3.300
 8. Sef birou, procuror sef birou                              3.000
--------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

            INSTANTE JUDECATORESTI SI UNITATI DE PROCURATURA
            Salarii de baza pentru functiile de specialitate

                        A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Nivelul       Salariul de baza - lei      Vechimea
crt.  Functia      studiilor      ----------------------      minima in
                                         Gradatia             specialitate
                              ------------------------------
                                 1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------------
                a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Judecator,
    procuror; gr. I     S    18.900  19.600  20.300  21.050     14 ani
 2. Judecator,
    procuror; gr. II    S    16.400  16.950  17.600  18.250     11 ani
 3. Judecator,
    procuror; gr. III   S    14.350  14.850  15.350  15.850      8 ani
 4. Judecator,
    procuror; gr. IV    S    12.700  13.100  13.500  13.900      5 ani
 5. Judecator,                                                   2 ani
    procuror gr. V      S    11.550  11.900  12.300    -      cu examen de
                                                              definitivat
                                                              sau, pentru
                                                              judecatori,
                                                              dupa caz, 5
                                                              ani in alte
                                                              functii de
                                                              specialitate,
                                                              conform
                                                              legii
 6. Judecator,
    procuror; stagiar   S     8.600  8.850     -     -
 7. Executor                                                     5 ani
    judecatoresc I      S    11.200  11.550  11.900  12.300   in functii
                                                              auxiliare
                                                              sau
                                                              economice
 8. Executor                                                     3 ani
    judecatoresc II     S    10.550  10.850  11.200  11.550   in functii
                                                              auxiliare,
                                                              juridice
                                                              sau
                                                              economice
 9. Executor            S                                        1 an
    judecatoresc III          9.100   9.350   9.650   9.950   in functii
                                                              auxiliare,
                                                              juridice
                                                              sau
                                                              economice
10. Executor
    judecatoresc
    debutant           S      8.100     -        -       -        -


              b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Grefier instanta                                             8 ani
    judecata, secretar                                        in functii
    procuratura; I                                            auxiliare
                       M     7.650   7.950   8.250   8.850    juridice
12. Grefier instanta                                             6 ani
    judecata, secretar                                        in functii
    procuratura,                                              auxiliare
    grefier-dactilograf;                                      juridice
    II                 M     6.850   7.100   7.350   7.650
13. Grefier instanta                                             4 ani
    judecata, secretar                                        in functii
    procuratura,                                              auxiliare
    grefier-dactilograf;                                      juridice
    III                M     5.900   6.100   6.350   6.600
14. Grefier instanta                                             1 an
    judecata, secretar                                        in functii
    procuratura,                                              auxiliare
    grefier-dactilograf;                                      juridice
    IV                 M     5.100   5.300   5.500   5.700
15. Grefier, instanta
    judecata, secretar
    procuratura,
    grefier-dactilograf;
    debutant           M     4.450       -      -      -            -
16. Executor                                                     6 ani
    judecatoresc I     M     7.950   8.250   8.550   8.850     in functii
                                                               auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice
                                                                  sau
                                                               administrative
17. Executor                                                     4 ani
    judecatoresc II   M      6.850   7.100   7.350   7.650     in functii
                                                               auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice
                                                                  sau
                                                               administrative
18. Executor                                                     3 ani
    judecatoresc III  M      5.900   6.100   6.350   6.600     in functii
                                                               auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice
                                                                  sau
                                                               administrative
19. Executor                                                     1 an
    judecatoresc IV   M      5.100   5.300   5.500   5.700     in functii
                                                               auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice
                                                                  sau
                                                               administrative
20. Executor          M
    judecatoresc
    debutant                 4.450      -       -       -            -
21. Arhivar-
    registrator I     M      6.100    6.350    6.600     6.850       -
22. Arhivar-
    registrator II    M      5.300    5.500    5.700     5.900       -
23. Arhivar-
    registrator III   M      4.600    4.750    4.900     5.100       -
                      G
24. Arhivar-
    registrator
    debutant          M      4.000      -        -         -         -
25. Agent procedural  G      4.750    4.900    5.100     5.300       -
26. Aprod             G      4.450    4.600    4.750     4.900       -

                 B Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                                          Indemnizatia de
crt.                                                        conducere
                                                              maxima
                                                               -lei-
--------------------------------------------------------------------------
 1. Presedinte tribunal,              Salariul
    procuror sef procuratura          corespunzator
    judeteana si a                    functiei de
    municipiului Bucuresti            executie                3.600
 2. Vicepresedinte tribunal,
    procuror sef adjunct
    procuratura judeteana si
    a municipiului Bucuresti             -"-                  3.200
 3. Judecator inspector,
    procuror inspector                   -"-                  2.900
 4. Presedinte sectie
    tribunal, procuror sef
    birou                                -"-                  2.900
 5. Presedinte judecatorie,
    procuror sef
    procuratura locala                   -"-                  2.900
 6. Vicepresedinte judecatorie,
    procuror sef adjunct
    procuratura locala                   -"-                  2.100
 7. Prim-grefier tribunal,
    secretar sef procuratura
    judeteana                             -"-                   800
 8. Grefier sef sectie
    tribunal, judecatorie,
    secretar sef procuratura
    locala                                -"-                   500
   ----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    a) La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru grefier si secretar de procuratura pot fi luate in considerare perioadele lucrate in functii economice si administrative si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
    b) Judecatorii si procurorii stagiari pot fi trecuti de la gradatia 1 la gradatia 2 dupa trecerea unei perioade de 1 an, cu indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.

    ANEXA 4

               NOTARIATE DE STAT
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Nivelul       Salariul de baza - lei      Vechimea
crt.  Functia      studiilor      ----------------------      minima in
                                         Gradatia             specialitate
                              ------------------------------
                                 1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------------
                  a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Notar gradul I        S   15.850  16.400  16.950  17.600      13 ani
 2. Notar gradul II       S   13.900  14.350  14.850  15.350      10 ani
 3. Notar gradul III      S   12.300  12.700  13.100  13.500       7 ani
 4. Notar gradul IV       S   11.200  11.550  11.900     -         4 ani
 5. Notar gradul V        S   10.250  10.550  10.850     -         1 an
 6. Notar debutant        S    8.350    -       -         -           -

                      b) Functii de executie pe trepte profesionale

 7. Secretar I            M    7.350   7.650   7.950   8.250    6 ani in
                                                              functii
                                                              auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
 8. Secretar,             M    6.600   6.850   7.100   7.350    4 ani in
    secretar-                                                 functii
    dactilograf; II                                           auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
 9. Secretar,             M    5.900   6.100   6.350   6.600    2 ani in
    secretar-                                                 functii
    dactilograf; III                                          auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
10. Secretar,             M    5.700   5.900   6.100     -      1 an in
    secretar-                                                 functii
    dactilograf; IV                                           auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
11. Secretar debutant     M    4.000     -       -       -        -
12. Conducator            M    6.100   6.350   6.600   6.850    5 ani
    carte funciara I                                          in functii
                                                              auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
13. Conducator            M    5.700   5.950   6.100   6.350    3 ani
    carte funciara II                                         in functii
                                                              auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
14. Conducator            M    4.750   4.900   5.100     -      1 an
    carte funciara III                                        in functii
                                                              auxiliare
                                                              juridice,
                                                              economice si
                                                             administrative
15. Conducator carte
    funciara debutant     M    4.000     -       -      -         -
16. Arhivar               M    4.750   4.900   5.100    -         -
                          G
17. Aprod                 G    4.300   4.450   4.600   4.750      -
--------------------------------------------------------------------------
                      B. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                                         Indemnizatia de
crt.                                                        conducere
                                                              maxima
                                                               -lei--
--------------------------------------------------------------------------
 1. Notar sef la notariatul judetean sau al
    municipiului Bucuresti                                     2.900
 2. Notar sef adjunct la notariatul judetean
    sau al municipiului Bucuresti                              2.100
 3. Notar sef la notariatul local                              2.100
 4. Notar sef adjunct la notariatul local                      1.500
 5. Secretar sef                                                 500
--------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Functia de secretar sef se poate folosi la notariatele se stat judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justitiei.
    In functia de secretar sef pot fi incadrati numai secretari treapta I-II, tinind seama de calitatile lor profesionale si organizatorice.


    ANEXA 5

               LABORATOARE DE CRIMINALISTICA
       Salarii de baza pentru functiile de specialitate
         A. Functii de executie pe grade profesionale
--------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Nivelul       Salariul de baza - lei      Vechimea
crt.  Functia      studiilor      ----------------------      minima in
                                         Gradatia             specialitate
                              ------------------------------
                                 1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------------
 1. Expert                S   13.500  13.900  14.350  14.850       12 ani
    criminalist gr. I
 2. Expert                S   11.900  12.300  12.700  13.100       10 ani
    criminalist gr. II
 3. Expert                S   10.550  10.850  11.200  11.550        6 ani
    criminalist gr. III
 4. Asistent              S    9.650   9.950  10.250     -          4 ani
    criminalist I
 5. Asistent              S    8.850   9.100   9.350     -          1 an
    criminalist II
 6. Asistent
    criminalist debutant  S    8.100     -       -       -           -
--------------------------------------------------------------------------
             B. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                                         Indemnizatia de
crt.                                                        conducere
                                                              maxima
                                                               -lei-
--------------------------------------------------------------------------
 1. Sef laborator central de expertiza
    criminalistica                                             2.900
 2. Sef adjunct laborator central de expertiza
    criminalistica                                             2.100
 3. Sef laborator interjudetean de expertiza
    criminalistica                                             2.100
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                SALARIZAREA
personalului civil din Directia generala a penitenciarelor si unitatilor acesteia

    1. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor este salarizat in conditiile prevazute de lege pentru aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale de stat.
    Personalul civil din unitatile exterioare ale Directiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
    2. Salarizarea functiilor de specialitate specifice din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face prin asimilare cu functiile de specialitate din aparatul ministerelor si altor organe centrale si, respectiv, din unitatile bugetare.
    3. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor si din unitatile acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 25% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza.
    4. Personalul didactic si auxiliar didactic, precum si personalul medico-sanitar din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 30% .
    5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si Sectia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiaza in continuare de indemnizatia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului in dispozitiv permanent de lupta.
    6. Acordarea drepturilor prevazute la pct. 4 si 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3.

    ANEXA 7

                SPORURI
la solda personalului militar din unitatile Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

    1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, presteaza, de regula, serviciul in timpul noptii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 15%, care se calculeaza la solda de baza.
    2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si minorilor internati in penitenciare, scoli speciale de munca si reeducare, spitale penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii - la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministerului justitiei.
    Pe timpul cit beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supravegherea detinutilor.
    4. Subofiterii prevazuti la pct. 3, care aduc o contributie deosebita la realizarea si depasirea planului de venituri al unitatii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr-un fond de 0,5%  calculat la fondul de salarii al subofiterilor de penitenciare, care se constituie la dispozitia Ministerului Justitiei pentru Directia generala a penitenciarelor.
    5. Subofiterii care au in primire cai sau ciini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 52/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 52 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 52/1991
Legea 55 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Legea 94 1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
Legea 60 1992
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Legea 58 1992
cu privire la corelarea salariilor prevazute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 si Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale si regiile autonome
Legea 20 1992
privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor si senatorilor, Presedintele si Guvernul Romaniei a persoanelor din aparatul Parlamentar Roman, a personalului Presedintiei, Guvernului si celorlalte organe ale puterii executive
Legea 52 1991
cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu