E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 55 1993 modifica Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 8 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 9 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 10 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 12 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 14 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 22 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 completeaza articolul 26 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 31 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 7 din actul Legea 52 1991
Articolul 2 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 1 din actul Legea 52 1991
Articolul 2 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 2 din actul Legea 52 1991
Articolul 2 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 3 din actul Legea 52 1991
Articolul 2 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 4 din actul Legea 52 1991
Articolul 2 din actul Legea 55 1993 modifica articolul 5 din actul Legea 52 1991
Legea 55 1993 completeaza Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 completeaza articolul 14 din actul Legea 52 1991
Articolul 1 din actul Legea 55 1993 completeaza articolul 22 din actul Legea 52 1991
Articolul 4 din actul Legea 55 1993 republica Legea 52 1991
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 55 din  9 iulie 1993

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 13 iulie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit pana la 15%, aplicat la salariul de baza. Salariul de merit face parte din salariul de baza.
    Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la incadrare.
    Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute in statul de functii al institutiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie."
    2. Articolul 9 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea cuantumului indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, pentru intreg personalul, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, tinandu-se seama de calitatile personale, concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine"."
    3. Articolul 9 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani; in mod exceptional, aceasta poate fi redusa pana la jumatate. Fac exceptie de la aceste prevederi salariatii incadrati ca debutanti sau stagiari, pentru care vechimea minima pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 1 an."
    4. Articolul 10 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In mod exceptional, pentru persoane cu o competenta profesionala deosebita, vechimea minima prevazuta la alin. 2 poate fi redusa pana la jumatate, daca cel in cauza are vechimea minima in specialitate prevazuta de lege pentru functia, gradul sau treapta in care se face avansarea."
    5. Articolul 12 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
   -------------------------------------------------------------------
      Transe de vechime in munca               Procente din salariul
                                                     de baza
   ------------------------------------------------------------------
      - intre  3 si  5 ani                             5
      - de la  5 la 10 ani                            10
      - de la 10 la 15 ani                            15
      - de la 15 la 20 ani                            20
      - peste 20 ani                                  25
   ------------------------------------------------------------------
    6. Dupa alineatul 1 al articolului 14 se introduc doua alineate, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii in cursul anului, in limita de 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
    Criteriile de acordare a premiilor se aproba, dupa caz, de ministrul justitiei, procurorul general si presedintele Curtii Supreme de Justitie."
    7. Alineatul 2 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "La judecatorii, tribunale si curtile de apel, precum si la parchetele de pe langa aceste instante vor fi numiti judecatori, respectiv procurori, in conditiile prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca."
    8. Alineatul 4 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Vechimea minima necesara in specialitate este cea stabilita de prezenta lege, cu exceptia prevederilor art. 67 lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca."
    9. Dupa articolul 22 se introduc doua noi articole, 22^1 si 22^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^1
    Salariile de baza pentru judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel sunt cele corespunzatoare gradelor profesionale si gradatiile la care acestia sunt incadrati, majorate cu 5% .
    Salariile de baza pentru personalul de conducere de la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea sunt cele corespunzatoare functiilor stabilite potrivit alin. 1, la care se adauga indemnizatia de conducere prevazuta de prezenta lege pentru functiile similare de la tribunale si parchetele de pe langa tribunale, majorate cu 5% .
    Salariile de baza pentru procurorii de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt cele corespunzatoare gradelor profesionale si gradatiilor la care acestia sunt incadrati, majorate cu 10% .
    Art. 22^2
    Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati, beneficiaza de salariul corespunzator functiei, gradului si gradatiei stabilite in raport cu vechimea in specialitate.
    Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator notarilor si expertilor criminalisti."
    10. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, 26^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau."
    11. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Salariile din prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate tinand seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993."
    12. Anexa nr. 7 punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, presteaza cel putin jumatate din timpul normal de lucru in timpul noptii, are dreptul la spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculeaza la solda de baza."
    Art. 2
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege si inlocuiesc anexele nr. 1-5 din Legea nr. 52/1991.
    Art. 3
    Salariile si celelalte drepturi prevazute de prezenta lege se acorda cu data de 1 a lunii in care legea intra in vigoare.
    Art. 4
    Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
           prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

         p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    MARTIAN DAN

    ANEXA 1

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie
---------------------------------------------------------------------------
    Nr.                     Functia                              Salariul
    crt.                                                         de baza
                                                                  lunar
                                                                 - lei -
----------------------------------------------------------------------------
              A. Functii de conducere
    1.  Presedintele Curtii Supreme de Justitie                   195.000
    2.  Vicepresedinte la Curtea Suprema de Justitie              170.900
    3.  Presedinti de Sectie la Curtea Suprema de Justitie        159.900
              B. Functii de executie de specialitate juridica
    4.  Judecator                                                 148.700
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----------------------------------------------------------------------------
    Nr.        Functia                        Salariul de baza - lei
    crt.                        Nivelul      -------------------------------
                                studiilor            Gradatia
                                         ------------------------------------
                                             1       2       3         4
   ----------------------------------------------------------------------------
                     C. Functii de executie de specialitate
                        juridica pe grade profesionale
 5. Consultant juridic gradul I     S     117.500  120.700  123.800  127.000
 6. Consultant juridic gradul II    S     107.000  109.500  112.100  114.700
 7. Consultant juridic gradul III   S      98.000  100.100  102.200  104.400
 8. Consultant juridic gradul IV    S      90.500   92.200   93.950   95.700
 9. Consultant juridic gradul V     S      85.400   86.900   88.500     -
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----------------------------------------------------------------------------
                                               Indemnizatia de conducere - lei
    Nr.            Functia                     --------------------------------
    crt.                                             minima          maxima
   ----------------------------------------------------------------------------
                      D. Functii de conducere
   10.   Consultant juridic sef    Salariul de baza     7.200        14.400
                                    corespunzator
                                  functiei de executie
   ----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2

               SALARIILE DE BAZA SI INDEMNIZATIILE
pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei
    A. Functii din conducerea Procuraturii Generale
----------------------------------------------------------------------------
    Nr.                  Functia                       Salariul de baza lunar
    crt.                                                        -lei-
   ----------------------------------------------------------------------------
    1.  Procuror general                                       170.900
    2.  Prim-adjunct al procurorului general                   159.900
    3.  Adjunct al procurorului general                        148.700
   ----------------------------------------------------------------------------
        B. Indemnizatii de conducere
   ----------------------------------------------------------------------------
                         Functia              Indemnizatia de conducere - lei
   Nr.                                        --------------------------------
   crt.                                          minima          maxima
   ----------------------------------------------------------------------------
    4. Director, procuror sef directie            11.150          22.300
    5. Director adjunct, procuror sef directie     9.900          19.800
              adjunct
    6. Inspector general judecatoresc, inspector
       general notarial, inspector general de
       penitenciare, procuror inspector            8.800          17.800
    7. Sef serviciu, procuror sef serviciu         8.150          16.300
    8. Sef birou, procuror sef birou               7.450          14.900
   ----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

              INSTANTE JUDECATORESTI SI UNITATI DE PROCURATURA
                Salarii de baza pentru functiile de specialitate
                         A. Functii de executie
----------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
    Nr.      Functia                Nivelul     ------------------------------
    crt.                            studiilor               Gradatia
                                                -------------------------------
                                                 1      2        3        4
----------------------------------------------------------------------------
                a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Judecator, procuror; gradul I    S    117.500  120.700  123.800  127.000
  2. Judecator, procuror; gradul II   S    107.000  109.500  112.100  114.700
  3. Judecator, procuror; gradul III  S     98.000  100.100  102.200  104.400
  4. Judecator, procuror; gradul IV   S     90.500   92.200   93.950   95.700
  5. Judecator, procuror; gradul V    S     85.400   86.900   88.500     -
  6. Judecator, procuror; stagiar     S     72.600   73.800     -        -
  7. Executor judecatoresc I          S     56.550   57.900   59.200   60.500
  8. Executor judecatoresc II         S     52.000   53.250   54.450   55.700
  9. Executor judecatoresc III        S     48.100   49.200   50.300   51.400
 10. Executor judecatoresc debutant   S     43.900     -        -        -
                 b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Grefier instanta judecata,
     secretar procuratura; I          M     43.000   44.300   45.600   46.900
 12. Grefier instanta judecata,
     secretar procuratura; II,
     grefier-dactilograf I             M     38.700   39.800   40.900   42.000
 13. Grefier instanta judecata,
     secretar procuratura; III,
     grefier-dactilograf II            M     35.200   36.000   36.900   37.800
 14. Grefier instanta judecata,
     secretar procuratura; IV,
     grefier-dactilograf III           M     32.100   32.800   33.600   34.400
 15. Grefier instanta judecata,
     secretar procuratura,
     grefier-dactilograf; debutant     M     29.100     -        -        -
 16. Executor judecatoresc I           M     43.000   44.300   45.600   46.900
 17. Executor judecatoresc II          M     38.700   39.800   40.900   42.000
 18. Executor judecatoresc III         M     35.200   36.000   36.900   37.800
 19. Executor judecatoresc IV          M     32.100   32.800   33.600   34.400
 20. Executor judecatoresc debutant    M     29.100     -        -        -
 21. Arhivar-registrator I             M     33.600   34.400   35.200   36.100
 22. Arhivar-registrator II            M     30.600   31.300   32.100   32.800
 23. Arhivar-registrator III           M/G   28.100   28.700   29.400   30.000
 24. Arhivar-registrator debutant      M     26.200     -        -        -
 25. Agent procedural                  G     24.900   26.200   26.700   27.300
 26. Aprod                             G     24.600   25.200   25.700   26.200
   ----------------------------------------------------------------------------
                          B. Functii de conducere
   ----------------------------------------------------------------------------
    Nr.                 Functii                     Indemnizatia de conducere
   crt.                                                       -lei-
                                                    --------------------------
                                                       minima      maxima
   ----------------------------------------------------------------------------
   1. Presedinte tribunal, procuror  Salariul            8.900     17.800
     sef procuratura judeteana si    corespunzator
     a municipiului Bucuresti        functiei de
                                     executie
   2. Vicepresedinte tribunal,             "             7.900     15.800
     procuror sef adjunct
     procuratura judeteana si a
     municipiului Bucuresti
   3. Judecator inspector, procuror        "             7.200     14.400
           inspector
   4. Presedinte sectie tribunal,          "             7.200     14.400
       procuror sef birou
   5. Presedinte judecatorie,
      procuror sef procuratura
      locala                               "             7.200     14.400
   6. Vicepresedinte judecatorie,          "
      procuror sef adjunct
      procuratura locala                                 5.150     10.300
   7. Prim-grefier tribunal,               "
      secretar sef procuratura
      judeteana                                          2.000      4.000
   8. Grefier sef sectie tribunal,         "
      judecatorie, secretar sef
      procuratura locala                                 1.200      2.400
   ----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Salariile prevazute la nr. crt. 1-5 se aplica si personalului didactic si expertilor, cu studii superioare juridice, de la Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Magistratilor.
    b) Judecatorii si procurorii stagiari pot fi trecuti de la gradatia 1 la gradatia 2 dupa trecerea unei perioade de 1 an, cu indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.
    c) La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru grefier si secretar procuratura pot fi luate in considerare perioadele lucrate in functii economice si administrative si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
    d) Procurorii care efectueaza activitate de urmarire penala proprie beneficiaza de un spor de 6% calculat la salariul de baza.


    ANEXA 4

                     NOTARIATE DE STAT
       Salarii de baza pentru functiile de specialitate
                   A. Functii de executie
----------------------------------------------------------------------------
                                                  Salariul de baza - lei
  Nr.             Functia         Nivelul    ---------------------------------
  crt.                            studiilor              Gradatia
                                             ----------------------------------
                                                1       2       3       4
----------------------------------------------------------------------------
                      a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Notar gradul I                      S     96.400  98.700  101.100  103.500
  2. Notar gradul II                     S     88.300  90.400   92.400   94.400
  3. Notar gradul III                    S     81.700  83.600   85.100   86.700
  4. Notar gradul IV                     S     77.400  78.800   80.300     -
  5. Notar gradul V                      S     73.700  75.000   76.300     -
  6. Notar debutant                      S     66. 000   -        -        -
                      b) Functii de executie pe trepte profesionale
  7. Secretar I                          M     39.100  40.300   41.500   42.700
  8. Secretar,
     secretar-dactilograf; II            M     35.200  36.200   37.200   38.200
  9. Secretar,
     secretar-dactilograf; III           M     32.000  32.800   33.600   34.400
 10. Secretar,
     secretar-dactilograf; IV            M     29.200  29.900   30.600     -
 11. Secretar debutant                   M     26.500    -        -        -
 12. Conducator carte funciara I         M     39.100  40.300   41.500   42.700
 13. Conducator carte funciara II        M     35.200  36.200   37.200   38.200
 14. Conducator carte funciara III       M     32.000  32.800   33.600     -
 15. Conducator carte funciara
     debutant                            M     26.500    -        -        -
 16. Arhivar                             M/S   27.200  27.800   28.400   29.000
 17. Aprod                               M     22.500  23.000   23.500     -
   ----------------------------------------------------------------------------
                        B. Functii de conducere
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                Indemnizatia de conducere - lei
   Nr.                Functia                     -----------------------------
   crt.                                            minima           maxima
   ----------------------------------------------------------------------------
    1.  Notar sef la notariatul judetean sau
         al municipiului Bucuresti                    7.200           14.400
    2.  Notar sef adjunct la notariatul
         judetean sau al municipiului
         Bucuresti                                    5.150           10.300
    3.  Notar sef la notariatul local                 5.150           10.300
    4.  Notar sef adjunct la notariatul local         3.700            7.400
    5.  Secretar sef                                  1.200            2.400
   ----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Functia de secretar sef se poate folosi la notariatele de stat judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justitiei.
    In functia de secretar sef pot fi incadrati numai secretari treapta I-III, tinand seama de calitatile lor profesionale si organizatorice.


    ANEXA 5

               LABORATOARE DE CRIMINALISTICA
          Salarii de baza pentru functiile de specialitate
                     A. Functii de executie
----------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
    Nr.               Functia       Nivelul  ----------------------------------
    crt.                            studiilor               Gradatia
                                             ----------------------------------
                                                  1        2        3       4
----------------------------------------------------------------------------
                        a) Functii de executie pe grade profesionale
    1.  Expert criminalist gradul I      S     96.400  98.700  101.100  103.500
    2.  Expert criminalist gradul II     S     88.300  90.400   92.400   94.400
    3.  Expert criminalist gradul III    S     81.700  83.600   85.100   86.700
    4.  Asistent criminalist gradul I    S     77.400  78.800   80.300    -
    5.  Asistent criminalist gradul II   S     73.700  75.000   76.300    -
    6.  Asistent criminalist debutant    S     66.000    -        -       -
                        b) Functii de executie pe trepte profesionale
    7.  Tehnician criminalist I          M     43.000  44.300   45.600   46.900
    8.  Tehnician criminalist II         M     38.700  39.800   40.900   42.000
    9.  Tehnician criminalist III        M     35.200  36.000   36.900   37.800
   10.  Tehnician criminalist IV         M     32.100  32.800   33.600   34.400
   11.  Tehnician criminalist
        debutant                         M     29.100     -        -        -
   12.  Secretar-dactilograf
        laborator criminalistica I       M     37.600  38.500   39.400   40.400
   13.  Secretar-dactilograf
        laborator criminalistica II      M     34.700  35.500   36.300   37.100
   14.  Secretar-dactilograf
        laborator criminalistica III     M     33.000  33.400   33.800    -
   15.  Secretar-dactilograf
        laborator criminalistica
        debutant                         M     26.000    -        -       -
   ----------------------------------------------------------------------------
                          B. Functii de conducere
   ----------------------------------------------------------------------------
    Nr.                        Functia              Indemnizatia de conducere
   crt.                                                      -lei-
                                                     --------------------------
                                                     minima       maxima
   ----------------------------------------------------------------------------
    1.  Sef laborator central          Salariul de     7.200       14.400
       expertize criminalistice   baza corespunzator
                                  functiei de executie
    2.  Sef adjunct laborator                          5.150       10.300
       central expertize                   "
        criminalistice
    3.  Sef laborator interjudetean
       expertize criminalistice            "           3.700        7.400
   ----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 55/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 55 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu