E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 140 din 11 mai 1990

privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura

ACT EMIS DE: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 65 din 12 mai 1990


SmartCity3


    Promovarea principiului separarii puterilor in stat a determinat reasezarea justitiei, ca institutie principala, intr-o societate cu adevarat democratica, menita sa asigure apararea statului, a valorilor morale si materiale ale societatii si drepturile fundamentale ale cetatenilor, conducind la cresterea rolului, importantei si raspunderii celor ce participa la infaptuirea actului de justitie.
    Pentru asigurarea independentei depline a judecatorilor si procurorilor in aplicarea legilor, fara imixtiuni sau influente din partea organelor puterii legislative, executive ori politice, pentru cresterea prestigiului justitiei, in raport cu misiunea pe care o are de indeplinit,

    Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

    Art. 1
    Incadrarea si salarizarea judecatorilor de la judecatorii si tribunale, a procurorilor, notarilor si expertilor criminalisti se fac prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitatile de justitie si procuratura se fac de catre presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, respectiv de procurorul sef al judetului sau al municipiului Bucuresti, avind in vedere aptitudinile profesionale si comportarea in societate.
    Art. 2
    Judecatorii si procurorii se incadreaza pe patru grade profesionale, gradul I, II, III si IV, potrivit anexei nr. 1.
    Gradul profesional superior se obtine numai pe baza de examen, potrivit legii, dupa trecerea a minimum 4 ani de activitate in gradul profesional imediat inferior, inclusiv pe baza principiului avansarii pe post.
    La tribunalele si procuraturile judetene si ale municipiului Bucuresti se incadreaza numai judecatori si, respectiv, procurori de gradul I, II si III.
    Art. 3
    Judecatorii si procurorii stagiari, dupa promovarea examenului de definitivare, sint incadrati la gradul IV.
    Art. 4
    In cadrul fiecarui grad profesional se instituie trei trepte de salarizare, potrivit anexei nr. 1.
    Trecerea la treapta de salarizare imediat superioara se face dupa o perioada de cel putin 3 ani, in raport cu capacitatea profesionala si comportarea in societate.
    Art. 5
    Judecatorii si procurorii care detin functii de conducere la unitatile de justitie si procuratura sint salarizati corespunzator gradului lor profesional, la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata dupa complexitatea activitatii fiecarei unitati.
    Indemnizatia face parte din salariul tarifar.
    Art. 6
    Incadrarea, promovarea si salarizarea notarilor de stat si expertilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale si trei trepte de salarizare, potrivit principiilor prevazute pentru judecatori si procurori, conform anexelor nr. 2 si nr. 3. In aceleasi conditii vor fi salarizati si notarii de stat si expertii criminalisti care indeplinesc functii de conducere.
    Art. 7
    Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Procuratura Generala se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in raport cu pregatirea profesionala si vechimea in munca, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
    Art. 8
    Salarizarea personalului de specialitate cu pregatire medie din unitatile de justitie, procuratura, notariatele de stat si laboratoarele de expertize criminalistice se face corespunzator claselor de salarizare din anexele nr. 1 - 3.
    Trecerea de la o treapta la alta se face dupa o perioada de minimum 3 ani, in raport cu capacitatea profesionala si comportarea in societate.
    Art. 9
    Personalul de conducere si executie, tehnic, economic, administrativ, de deservire si paza din unitatile de justitie si procuratura va fi salarizat, potrivit legii, la grupa V de ramuri din economie, gradul III de organizare a unitatii. Salariile muncitorilor calificati si ale soferilor din unitatile de justitie, procuratura si Laboratorul central de expertize criminalistice se stabilesc cu 5% mai mult, iar salariile celor din aparatul Ministerului Justitiei si Procuraturii Generale se stabilesc cu 10% mai mult decit beneficiaza in prezent potrivit legii.
    Art. 10
    Toate categoriile de personal beneficiaza de sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 11
    Dispozitiile prezentului decret-lege se intregesc cu reglementarile privind drepturile de personal prevazute in legislatia muncii.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 3 privind indicatorii functiilor si salariilor fac parte integranta din prezentul decret-lege.
    Art. 13
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare in indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justitiei si Procuraturii Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.
    Art. 14
    Salarizarea potrivit prezentului decret-lege se va aplica incepind cu data de 1 iunie 1990.
    Pina la data prevazuta la alin. 1, se va asigura verificarea si selectia personalului unitatilor de justitie si procuratura, in scopul inlaturarii persoanelor necorespunzatoare profesional sau moral, precum si recrutarea de noi specialisti, de certa valoare, in scopul realizarii conditiilor pentru instituirea principiului inamovibilitatii.
    Art. 15
    Orice dispozitii contrare prezentului decret-lege se abroga.

                              PRESEDINTELE
                CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
                              ION ILIESCU

    ANEXA 1
                              INDICATORUL
functiilor si salariilor din instantele judecatoresti si unitatile de
procuratura valabil de la 1 iunie 1990
------------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare                Vechimea
                             ---------------------               minima in
Nr.    Functia               I   II  III   IV   V     Studii     specialitate
crt.                         ----------------------
                              clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Judecator, procuror     38   39  40    -    -   sup. jurid.  14 ani in
    gradul I                                                     functii de
                                                                 specialitate
 2. Judecator, procuror     35   36  37    -    -   sup. jurid.  12 ani in
    gradul II                                                    functii de
                                                                 specialitate
 3. Judecator, procuror     32   33  34    -    -   sup. jurid.  8 ani in
    gradul III                                                   functii de
                                                                 specialitate
 4. Judecator, procuror     29   30  31    -    -   sup. jurid.  2 ani in
    gradul IV                                                    functii de
                                                                 specialitate
 5. Judecator, procuror     23   25   -    -    -   sup. jurid.        _
    stagiar
 6. Prim-grefier tribunal,  22   23  24    25   26  medii        8 ani in
    secretar pr.                                                 functii
    procuratura                                                  auxiliare
    judeteana                                                    juridice
 7. Grefier pr., secretar   15   17  19    21   23  medii        5 ani in
    pr. procuratura                                              functii
    locala si judecatorie                                        auxiliare
                                                                 juridice
 8. Grefier I, secretar I   11  13   15    17   19  medii        3 ani in
                                                                 functii
                                                                 juridice
                                                                 auxiliare,
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
 9. Grefier II, secretar II 10  12   14    16   19  medii            -
10. Executor judecatoresc   26  27   28    29   30  sup. jurid.  5 ani in
    pr.                                                          functii
                                                                 juridice
11. Executor judecatoresc   21  22   23    24   25  sup. jurid.  2 ani in
                                                                 functii
                                                                 juridice
12. Executor judecatoresc   18  20   22    24   26  medii        6 ani in
    pr.                                                          functii
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
13. Executor judecatoresc   13  15   17    19   21  medii        2 ani in
                                                                 functii
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
14. Arhivar registrator      9  11   13    15   17  medii        2 ani in
    pr.                                                          functii
                                                                 juridice
                                                                 auxiliare sau
                                                                 administrative
15. Arhivar registrator     8  10    12    14   16  medii             -
16. Agent procedural        5   7     9    11   12  medii sau         -
                                                    generale
17. Aprod                   5   7     9    11   13  medii sau         -
                                                    generale
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Conducatorii unitatilor de justitie si procuratura judetene si locale vor fi desemnati, in functie de calitatile profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei si procurorului general, din rindul judecatorilor si procurorilor, indiferent de gradul acestora.
    b) Salarizarea functiilor de conducere se va face prin indemnizatia de conducere care face parte din salariul tarifar, dupa cum urmeaza:
    - presedinte tribunal, procuror sef procuratura
      judeteana                                            500 - 1.200 lei
    - vicepresedinte tribunal, procuror sef adjunct        300 -   900 lei
    - presedinte sectie tribunal, procuror sef birou       250 -   800 lei
    - presedinte judecatorie, procuror sef procuratura
      locala                                               200 -   700 lei
    - vicepresedinte judecatorie, procuror sef adjunct
      procuratura locala                                   200 -   600 lei
    c) Trecerea de la treapta de salarizare inferioara la cea superioara in cadrul gradului profesional se face dupa o perioada de 3 ani, in conditiile legii.
    d) Promovarea in grade profesionale se face pe baza de examen, dupa trecerea unei perioade minime de 4 ani in gradul inferior.

    ANEXA 2
                             INDICATORUL
functiilor si salariilor din notariatele de stat valabil de la 1 iunie 1990
----------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare               Vechimea
                             ---------------------              minima in
Nr.    Functia               I   II  III   IV   V   Studii      specialitate
crt.                         ----------------------
                              clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
1. Notar gr. I              35   36   37   -   -   sup. jurid.  12 ani vechime
                                                                in functii de
                                                                specialitate
 2. Notar gr. II            32   33   34   -   -   sup. jurid.  8 ani in
                                                                functii de
                                                                specialitate
 3. Notar gr. III           29   30   31   -   -   sup. jurid.  2 ani in
                                                                functii de
                                                                specialitate
 4. Notar stagiar           22   23   -    -   -   sup. jurid.       -
 5. Secretar pr.            16   18   20   22   24  medii       8 ani in
                                                                functii
                                                                economice
                                                                auxiliare,
                                                                juridice sau
                                                                administrative
 6. Secretar I              11   13   15   17   19  medii       4 ani in
                                                                functii
                                                                economice sau
                                                                administrative
 7. Secretar II             10   12   14   16   18  medii            -
 8. Conducator carte        11   13   15   17   19  medii       4 ani in
    funciara                                                    functii
                                                                auxiliare
                                                                juridice,
                                                                economice sau
                                                                administrative
 9. Sef serviciu traduceri 28   29   30   31   32  sup.         10 ani in
                                                   universitare functii de
                                                                specialitate
10. Traducator principal   26   27   28   29   30  sup.         8 ani in
                                                   universitare functii de
                                                                specialitate
11. Traducator             24   25   26   27   28  sup.         4 ani in
                                                   universitare functii de
                                                                specialitate
12. Arhivar principal       6    8   10   12   14  medii        3 ani in
                                                                functii
                                                                administrative
13. Aprod                   5    7    9   11   13  scoala            -
                                                   generala
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Sefii notariatelor de stat judetene si locale, precum si notarii sefi adjuncti, vor fi desemnati prin ordin al ministrului justitiei, din rindul notarilor, indiferent de gradul profesional, in functie de calitatile profesionale si organizatorice ale acestora.
    b) Indemnizatiile de conducere in notariatele de stat sint urmatoarele:

     - notar sef                300 - 800 lei
     - notar sef adjunct        200 - 700 lei

    ANEXA 3
                            INDICATORUL
functiilor si salariilor din laboratoarele de expertize criminalistice valabil de la 1 iunie 1990
----------------------------------------------------------------------------
                             Trepte de salarizare               Vechimea
                             ---------------------              minima in
Nr.    Functia               I   II  III   IV   V   Studii      specialitate
crt.                         ----------------------
                             clase de salarizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Expert criminalist      35   36   37   -    -  sup. jurid.  12 ani in
    gr. I                                                       functii de
                                                                specialitate
 2. Expert criminalist      32   33   34   -    -  sup. jurid.  10 ani in
    gr. II                                                      functii de
                                                                specialitate
 3. Expert criminalist      29   30   31   -    -  sup. jurid.  6 ani in
    gr. III                                                     functii de
                                                                specialitate
 4. Tehnician principal     22   23   24   25   26  medii       8 ani in
                                                    tehnice     functii de
                                                                specialitate
 5. Tehnician               20   21   22   23   24  medii       4 ani in
                                                    tehnice     functii de
                                                                specialitate
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    a) Seful Laboratorului central de expertize criminalistice si seful adjunct, precum si cei de la laboratoarele interjudetene, vor fi desemnati in functie de calitatile profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei, din rindul expertilor criminalisti cu studii superioare juridice.
    b) In situatia in care natura expertizelor criminalistice impune si alta pregatire decit cea juridica, pot fi incadrate si alte persoane cu pregatire superioara tehnica, cu aceleasi conditii de vechime in specialitate.
    c) Indemnizatiile de conducere pentru functiile prevazute la lit. a) vor fi cuprinse intre:
    - 300 - 800 lei pentru sefii laboratoarelor de expertize criminalistice;
      200   700 lei pentru adjunctii acestora.
    d) Trecerea de la treapta inferioara la cea superioara de salarizare se face din 3 in 3 ani, iar trecerea in grade profesionale din 4 in 4 ani, pe baza de examen.SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 140/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 140 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu