E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 50 1996 abrogat de Ordonanţa 8 2007
Legea 50 1996 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 134 1999
Articolul 1 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 3 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 8 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 9 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 10 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 16 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 17 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 19 din actul Legea 50 1996 abrogat de Legea 104 1999
Articolul 21 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 23 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 24 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 42 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 43 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 51 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Articolul 52 din actul Legea 50 1996 modificat de Legea 104 1999
Legea 50 1996 in legatura cu Legea 149 1998
Articolul 52 din actul Legea 50 1996 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 31 din actul Legea 50 1996 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 18 din actul Legea 50 1996 in legatura cu Regulament 1253 1998
Legea 50 1996 completat de OUG 75 1997
Articolul 3 din actul Legea 50 1996 modificat de Ordonanţa 56 1997
Articolul 42 din actul Legea 50 1996 modificat de Ordonanţa 56 1997
Legea 50 1996 modificat de Ordonanţa 9 1997
Legea 50 1996 republicat de Legea 50 1996
Legea 50 1996 promulgat de Decretul 231 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 50 din 21 iunie 1996

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 24 iunie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor

    Art. 1
    Salarizarea personalului din instantele judecatoresti si parchete se face tinand seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.

    Sectiunea 1
    Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor
    Art. 2
    (1) Salariile de baza ale magistratilor se stabilesc pe functii, grade profesionale si gradatii, in raport cu nivelul instantelor si al parchetelor si cu vechimea in magistratura, conform anexei nr. 1.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistratii de la judecatorii si de la parchetele de pe langa aceste instante sunt prevazuti in anexa nr. 1 capitolul I.
    Art. 3
    (1) Avansarea magistratilor in grade profesionale se poate face, la cerere, pe baza de examen. Modul de organizare si de desfasurare a examenului se stabileste prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratii pot fi avansati pe loc in conditiile legii.
    (2) La examenul prevazut la alin. (1) se pot prezenta numai magistratii care indeplinesc conditiile legale de vechime pentru magistratura prevazute in anexa nr. 1 capitolul I sau, dupa caz, majorate conform Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, si au obtinut calificativul de "foarte bun" sau "bun" in ultimii 4 ani pentru activitatea desfasurata.
    (3) Avansarea pe loc in functii, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului de "foarte bun" in ultimii 4 ani, precum si vechimea in magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror.
    (4) Incadrarea magistratilor, la avansare, se face in gradul imediat superior la gradatia 1. Dupa promovarea examenului de capacitate, magistratii stagiari sunt avansati in gradul III profesional, gradatia 1.
    (5) Acordarea gradatiei imediat superioare se face de la data de intai a lunii urmatoare celei in care magistratul a implinit transa de vechime prevazuta de lege pentru aceasta.
    (6) Magistratii stagiari vor beneficia, in perioada stagiului, de doua gradatii, gradatia a doua acordandu-se dupa implinirea primului an de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Salariile de baza pentru magistratii de la tribunale si parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele stabilite pentru functia de magistrat de la judecatorie si parchetul de pe langa aceasta.
    (2) Salariile de baza pentru magistratii de la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea sunt cu 7% mai mari decat cele stabilite pentru magistratii de la judecatorii si parchetele corespunzatoare.
    (3) Salariile de baza pentru procurorii din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor, potrivit Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, sunt cu 10% mai mari decat cele prevazute pentru magistratii de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica corespunzator si in cazul avansarii pe loc.
    Art. 5
    (1) Magistratii beneficiaza de un spor de stabilitate in magistratura in raport cu vechimea efectiva in functia de magistrat, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    - de la 5 la 10 ani     - 10%;
    - de la 10 la 20 de ani - 15%;
    - peste 20 de ani       - 20% .
    (2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in magistratura.
    (3) Nu beneficiaza de sporul de stabilitate magistratii pensionari pentru limita de varsta care sunt reincadrati potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Indemnizatiile pentru functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante, aprobate anual, sunt prevazute in anexa nr. 1 capitolul II.
    (2) Indemnizatiile de conducere se diferentiaza in raport cu nivelul si categoria unitatii, precum si cu raspunderea pe care o implica functia de conducere indeplinita. Modul de stabilire pe categorii a instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si incadrarea acestor unitati in categorii, se face prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 7
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si Ministerul Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Procurorii care efectueaza activitate de supraveghere a urmaririi penale beneficiaza de o majorare cu 5% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectueaza urmarire penala proprie beneficiaza de o majorare cu 10% a salariului de baza brut.
    Art. 9
    Magistratii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 2% din salariul de baza brut pentru fiecare sedinta de judecata care depaseste numarul de 4 sedinte lunar, daca sunt respectate criteriile de calitate si operativitate stabilite de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Indemnizatiile de sedinta nu pot depasi 10% din salariul de baza lunar.
    Art. 10
    (1) Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzator functiei, gradului si gradatiei stabilite in raport cu vechimea in magistratura, de sporul pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.
    (2) La incetarea activitatii, magistratii prevazuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se in baza de calcul al pensiei vechimea in munca si salariul, realizate dupa data pensionarii.
    Art. 11
    Magistratii care sunt delegati sau detasati in conditiile Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, la instante sau parchete inferioare, isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege. In cazul in care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiaza de salariul de baza si de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante si parchete.
    Art. 12
    Salariile de baza, precum si celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.
    Art. 13
    (1) Judecatorii desemnati, in conditiile legii, sa desfasoare activitate in comisia pentru cetatenie, la Registrul comertului, la Registrul cadastral de publicitate imobiliara, precum si judecatorii sindici, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din salariul de baza brut, daca participa efectiv la aceste activitati.
    (2) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si magistratii care sunt membri ai comisiilor si birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada functionarii acestora, afara de cazul in care printr-un act normativ se stabileste o indemnizatie superioara.
    Art. 14
    (1) Magistratii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrabili in gradul I sau gradul II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu salariul de baza net avut la data survenirii invaliditatii si vor beneficia, o singura data, de o compensatie egala cu de cinci ori acelasi salariu de baza net.
    (2) Magistratii care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate si care nu mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din salariul de baza net avut in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori acelasi salariu de baza net, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul, pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.
    (3) Urmasii magistratilor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul supravietuitor, copiii minori si copiii majori aflati la studii, pana la implinirea varstei de 25 de ani, beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, de o pensie unica egala cu salariul de baza net pe care l-au avut magistratii respectivi la data decesului.
    Art. 15
    Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevazute in anexa nr. 3.

    Sectiunea a 2-a
    Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a altor categorii de personal
    Art. 16
    (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in functie de pregatirea profesionala si de vechimea in specialitate.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecatorii si de la parchetele de pe langa aceste instante sunt prevazuti in anexa nr. 1 capitolul III.
    Art. 17
    (1) Prevederile art. 4 alin. (1) - (3) privind salariile de baza ale magistratilor de la tribunale, curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, precum si de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie se aplica in mod corespunzator si personalului auxiliar de specialitate de la aceste instante si parchete.
    (2) Grefierii beneficiaza de indemnizatia de sedinta de judecata in conditiile art. 9, care se aplica in mod corespunzator.
    (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, a actelor de publicitate imobiliara, a actelor comisiei pentru cetatenie, precum si a Registrului cadastral de publicitate imobiliara, beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 18
    (1) Instantele judecatoresti pot constitui un fond de pana la 15%, pentru stimularea executorilor judecatoresti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate si din penalitatile incasate ca urmare a executarii hotararilor judecatoresti.
    (2) Modul de constituire, de evidentiere si folosire a fondului prevazut la alin. (1) se stabileste de ministrul justitiei, cu avizul ministrului finantelor.
    Art. 19
    (1) Salariile de baza pentru alte functii decat cele de specialitate juridica din sistemul justitiei, precum si conditiile de incadrare sunt prevazute in anexa nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si republicata, mai mari cu 15% .
    (2) Salariile de baza pentru personalul economic, tehnic, administrativ si de intretinere din Ministerul Justitiei si Parchetul General se stabilesc in conditiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicata.

    CAP. 2
    Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica

    Art. 20
    Functiile de executie de specialitate din laboratoarele de expertiza criminalistica sunt diferentiate pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in raport cu pregatirea profesionala si vechimea in specialitate.
    Art. 21
    (1) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie si indemnizatiile pentru functiile de conducere din laboratoarele de expertiza criminalistica din subordinea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 4. Prevederile art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    (2) Functiile de sef laborator expertiza criminalistica si sef adjunct pot fi ocupate de experti criminalisti gradele I si II.

    CAP. 3
    Salarizarea personalului Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor

    Art. 22
    (1) Personalul didactic si expertii, de specialitate juridica, de la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor se salarizeaza prin asimilarea functiilor acestora cu gradele profesionale ale magistratilor, prevazute in anexa nr. 1 capitolul I.
    (2) Personalul didactic si expertii de alta specialitate decat cea juridica, precum si secretarii se salarizeaza potrivit anexei nr. 5 capitolul I.
    (3) Indemnizatiile de conducere pentru decanul si prodecanul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor sunt prevazute in anexa nr. 5 capitolul II.

    CAP. 4
    Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia

    Art. 23
    Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.
    Art. 24
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie ale personalului civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 si, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si republicata.
    Art. 25
    Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia beneficiaza de sporuri si de alte drepturi salariale pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca. Categoriile de personal, locurile de munca, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare a acestora sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7.

    CAP. 5
    Dispozitii comune

    Art. 26
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie se stabilesc in raport cu pregatirea, competenta profesionala si vechimea in specialitate, pe grade sau trepte profesionale si gradatii, precum si cu nivelul unitatii.
    (2) Avansarea personalului auxiliar de specialitate in grade sau trepte profesionale se face prin examen, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
    (3) Pentru celelalte categorii de personal, avansarea in post se face prin concurs, in conditiile legii.
    (4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este, pentru magistrati, de cel putin 4 ani, iar pentru celelalte categorii de personal, de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceste prevederi magistratii stagiari si persoanele incadrate ca debutant.
    (5) In mod exceptional, pentru persoanele cu o competenta profesionala deosebita si care au primit numai calificativul de "foarte bun", vechimea minima prevazuta la alin. (4) poate fi redusa pana la jumatate.
    (6) Modul de organizare a concursului si a examenului, prevazut la alin. (2) si (3), se stabileste prin regulament, aprobat de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.
    Art. 27
    Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care cei in cauza sunt incadrati, la care se adauga indemnizatia de conducere, care face parte din salariul de baza.
    Art. 28
    (1) Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului de stat.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul de "foarte bun" sau "bun" in anul precedent.
    (3) Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima poate fi redusa la un an.
    (4) Incadrarea personalului, la avansare, in gradul sau treapta imediat superioara, se face la gradatia 1.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul personalului care isi schimba functia.
    Art. 29
    (1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 15%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual.
    (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul total de posturi de magistrati prevazute in statele de functii ale instantelor judecatoresti si ale Ministerului Public.
    (3) Pentru celelalte categorii de personal al instantelor judecatoresti si al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii.
    (4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, precum si pentru personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numarul total de posturi din statele de functii ale unitatilor.
    (5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2) - (4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru functiile de conducere.
    (6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin un an de la angajare.
    Art. 30
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele: "foarte bun", "bun", "satisfacator" si "nesatisfacator".
    Art. 31
    (1) Pentru vechimea in munca, personalul beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
--------------------------------------------------------
 Transa de vechime in munca    Cota din salariul de baza
--------------------------------------------------------
 - intre 3 si 5 ani                        5%
 - de la 5 la 10 ani                      10%
 - de la 10 la 15 ani                     15%
 - de la 15 la 20 de ani                  20%
 - peste 20 de ani                        25%
--------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    Art. 32
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 33
    In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
    Art. 34
    Ministerul Justitiei si Parchetul General pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
    Art. 35
    Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate in cazul persoanelor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul persoanelor care au fost inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
    Art. 36
    Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 37
    (1) Magistratii, precum si personalul de specialitate mutat in interesul serviciului in alta localitate, in cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si unitatilor din subordinea Ministerului Justitiei, au dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza brut la data mutarii efective in alta localitate;
    c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv impreuna cu titularul dreptului;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea celui in cauza.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, cu asigurarea unei locuinte de serviciu.
    (3) In cazul in care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea in alta localitate a magistratilor se face cu compensarea cheltuielilor de cazare in limita a 50% din valoarea acestora pana la asigurarea unei locuinte, fara a depasi tariful pentru hotel de trei stele.
    (4) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara permanent activitatea si carora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de cazare in conditiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul interurban, intre localitatea in care isi au resedinta si localitatea unde isi are sediul instanta sau parchetul.
    Art. 38
    Absolventii in primul an de activitate, incadrati ca personal de specialitate la unitati din sistemul justitiei, situate in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzator functiei, gradului sau treptei si gradatiei in care urmeaza sa fie incadrat.
    (2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute.
    (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia prevazuta la alin. (2) si in cazul angajarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
    (4) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
    (5) Drepturile acordate conform alin. (1) - (4) se anuleaza daca cel in cauza paraseste unitatea sau localitatea din motive ce-i sunt imputabile in perioada de 2 ani de la numirea in functie.
    Art. 39
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca in interes de serviciu, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara intr-o alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum si la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei functii.
    (3) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca se suporta de institutia unde persoana in cauza isi desfasoara activitatea.
    Art. 40
    (1) Magistratii care sunt detasati sau delegati beneficiaza de diurna de 1% din salariul de baza brut, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie pana la trei stele inclusiv, precum si a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, dupa caz.
    (2) In situatia in care magistratii nu beneficiaza de cazare in conditiile prevazute la alin. (1), acestia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din salariul de baza brut pentru fiecare noapte de cazare.
    (3) In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistratii beneficiaza de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice, care se aplica si celorlalte categorii de personal din organele autoritatii judecatoresti.
    Art. 41
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de munca de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza brut pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si poate fi platita potrivit alin. (1) numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic superior, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri deosebite, ministrul justitiei sau procurorul general, dupa caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza, in mod sistematic, activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator primesc, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 10 - 25% calculat la salariul de baza brut si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.
    Art. 42
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 - 6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 43
    (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, in laboratoarele de criminalistica, tipografii, in compartimentele de multiplicare sau in alte locuri de munca se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
    (2) Locurile de munca si categoriile de personal in unitatile tipografice si de multiplicare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.
    (3) Pentru celelalte locuri de munca, categoriile de persoane si conditiile de acordare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz, in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite in conditiile legii.
    Art. 44
    (1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general, dupa caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile in institutiile publice.
    (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei sau de procurorul general, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice.
    Art. 45
    (1) Membrii comisiilor de examinare a magistratilor stagiari, pentru examenele de definitivare in functie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum si pentru numirea si promovarea in grade si trepte profesionale ale personalului de specialitate juridica si criminalistilor, sunt remunerati prin plata cu ora, pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
    (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare prevazuti la alin. (1) se face luand in considerare salariul de baza brut al functiei de magistrat in care este incadrat cel in cauza, dar nu mai putin decat cel al functiei de judecator gradul I gradatia 1.
    (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire in magistratura si pentru examenul de capacitate al magistratilor sunt remunerati prin plata cu ora, luand in calcul salariul de baza brut al functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.
    (4) Membrii comisiilor de examinare prevazuti la alineatele precedente, care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.
    Art. 46
    (1) La Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justitiei.
    (2) Calculul tarifului orar se face luand in considerare salariul de baza brut al celui in cauza, stabilit in conditiile art. 22.
    (3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.
    Art. 47
    Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti si a parchetelor, precum si a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si Parchetului General se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general, in functie de specificul activitatii fiecarei unitati.
    Art. 48
    Pe langa drepturile prevazute de prezenta lege, personalul de la instantele judecatoresti si parchete, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 49
    (1) Magistratii gradul V, in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se reincadreaza in gradul profesional III gradatia 1, cei incadrati in gradul IV se reincadreaza in gradul profesional III gradatia 3, cei incadrati in gradul III se reincadreaza in gradul profesional II gradatia 1, cei incadrati in gradul II se reincadreaza in gradul profesional I gradatia 1, iar cei incadrati in gradul I se reincadreaza in gradul profesional I gradatia 3 sau 4, dupa caz.
    (2) Executorii judecatoresti si grefierii treapta IV si grefierii-dactilografi treapta III gradatia 4, in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se reincadreaza la treapta imediat superioara, gradatia 1.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul altor categorii de personal incadrate pe grade sau trepte profesionale desfiintate in conditiile prezentei legi.
    Art. 50
    Magistratii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplinesc conditiile legale si isi pastreaza gradul profesional dobandit.
    Art. 51
    Magistratii militari si personalul auxiliar militar si civil de la instantele si parchetele militare beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta lege, precum si de drepturile reglementate in legislatia aplicabila personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 52
    Judecatorii financiari, procurorii financiari, judecatorii si procurorii financiari inspectori, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar aferent activitatii jurisdictionale din cadrul Curtii de Conturi, salarizat potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 52/1991, republicata, beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru magistrati si personalul auxiliar din prezenta lege, fara a mai beneficia de adaosurile de la art. 17 si 19 din Legea nr. 50/1995.
    Art. 53
    (1) Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobate.
    (2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii, pentru parchetele care functioneaza pe langa aceste instante, pentru Parchetul General, precum si pentru functiile de specialitate juridica, asimilate magistratilor conform Legii nr. 92/1992, din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, se aproba de catre ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru parchete, statele de functii se aproba la propunerea procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Statele de personal si statele de functii ale unitatilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba de catre ministrul justitiei.
    Art. 54
    Drepturile prevazute in prezenta lege pentru magistrati se acorda si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992.
    Art. 55
    La instantele judecatoresti si parchete, precum si in celelalte unitati din sistemul justitiei, pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, functiile si salariile prevazute de legislatia aplicabila personalului din sectorul bugetar, majorate potrivit art. 19.
    Art. 56
    Drepturile de salarizare prevazute de prezenta lege sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate tinand seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului adoptate dupa data de 1 ianuarie 1996.
    Art. 57
    Salariile de baza pentru functiile prevazute de prezenta lege se calculeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare cuprinsi in anexe, in raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00.
    Art. 58
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte din prezenta lege.
    Art. 59
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti.
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE SENATUI
                           VALER SUIAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            IOAN GAVRA

    ANEXA 1

                            SALARIZAREA
personalului de la instantele judecatoresti si parchete

    CAP. 1
    Coeficientii de ierarhizare pentru personalul de specialitate de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Coeficientul de         Vechimea in
                                           ierarhizare a          magistratura
 Nr.                    Nivelul          salariilor de baza          - ani -
 crt.  Functia          studiilor             Gradatia
                                     --------------------------
                                      1      2      3       4
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Judecator gradul I
    Procuror gradul I       S        5,00   5,10   5,20   5,30        10
 2. Judecator gradul II
    Procuror gradul II      S        4,50   4,60   4,70   4,80         6
 3. Judecator gradul III
    Procuror gradul III     S        4,00   4,10   4,20   4,30  2 ani cu examen
                                                                de capacitate
                                                                sau, dupa caz,
                                                                5 ani in alte
                                                                functii de
                                                                specialitate,
                                                                conform legii
 4. Judecator stagiar
    Procuror stagiar        S        2,80   3,00    -       -           -
-------------------------------------------------------------------------------

    CAP. 2
    Indemnizatiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante

                                                Indemnizatia de conducere (lei)
                                                -------------------------------
                                                   Minima              Maxima
                                                 ----------           ---------
 1. Presedintele curtii de     Salariul de baza
    apel si prim-procurorul    corespunzator
    parchetului de pe langa    functiei de
    curtea de apel             executie             57.000              108.000
 2. Vicepresedinte al curtii
    de apel si prim-procuror
    adjunct al parchetului de
    pe langa curtea de apel                         52.000               97.000
 3. Presedinte de sectie la
    curtea de apel si procuror
    sef sectie la parchetul de
    pe langa curtea de apel                         45.000               85.000
 4. Judecator inspector la
    curtea de apel si procuror
    inspector la parchetul de
    pe langa curtea de apel                         52.000               97.000
 5. Presedintele tribunalului,
    prim-procurorul parchetului
    de pe langa tribunal                            48.000               95.000
 6. Vicepresedinte al
    tribunalului, prim-procuror
    adjunct al parchetului de
    pe langa tribunal                               43.000               85.000
 7. Presedinte de sectie la
    tribunal si procuror sef de
    sectie la parchetul de pe
    langa tribunal                                  37.000               77.000
 8. Presedintele judecatoriei,
    prim-procurorul parchetului
    de pe langa judecatorie                         37.000               77.000
 9. Vicepresedinte al judecatoriei,
    prim-procurorul adjunct al
    parchetului de pe langa
    judecatorie                                     28.000               57.000
10. Prim-grefier la curtea de apel
    si parchetul de pe langa
    curtea de apel                                  13.000               24.000
11. Grefier sef de sectie la curtea
    de apel si la parchetul de pe
    langa curtea de apel                             9.000               15.000
12. Prim-grefier la tribunal si la
    parchetul de pe langa tribunal                  11.000               22.000
13. Grefier sef de sectie la
    tribunal si la parchetul de pe
    langa tribunal                                   8.000               14.000
14. Grefier sef la judecatorie si
    la parchetul de pe langa
    judecatorie                                      9.000               15.000

    CAP. 3
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar
de specialitate de la judecatorii si de la parchetele de pe langa aceste instante
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Coeficientul de
  Nr.   Functia           Nivelul       ierarhizare a
  crt.                    studiilor     salariilor de          Vechimea in
                                             baza              specialitate
                                           Gradatia
                                     ---------------------
                                      1     2     3     4
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Executor judecatoresc    S      2,50   2,60   2,70   2,80  7 ani in functii
    gradul I                                                   juridice,
                                                               economice si
                                                               administrative
 2. Executor judecatoresc    S      2,30   2,35   2,40   2,45  4 ani in functii
    gradul II                                                  juridice,
                                                               economice si
                                                               administrative
 3. Executor judecatoresc    S      2,10   2,15   2,20   2,25  1 an in functii
    gradul III                                                 juridice,
                                                               economice si
                                                               administrative
 4. Executor judecatoresc    S      1,90    -     -     -            -
    debutant
 5. Grefier,                 S      2,45   2,55   2,65   2,75  7 ani in functii
    grefier-statistician,                                      juridice
    grefier-documentarist,
    gradul I
 6. Grefier,                 S      2,25   2,30   2,35   2,40  4 ani in functii
    grefier-statistician,                                      juridice
    grefier-documentarist,
    gradul II
 7. Grefier,                 S      2,05   2,10   2,15   2,20  1 an in functii
    grefier-statistician,                                      juridice
    grefier-documentarist,
    gradul III
 8. Grefier,                 S      1,85   -      -     -         -
    grefier-statistician,
    grefier-documentarist,
    debutant
 9. Executor judecatoresc    M      2,10   2,15   2,20   2,25  7 ani in functii
    treapta I                                                  auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice sau
                                                               administrative
 10. Executor judecatoresc   M      1,90   1,95   2,00   2,05  4 ani in functii
     treapta II                                                auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice sau
                                                               administrative
 11. Executor judecatoresc   M      1,70   1,75   1,80   1,85  1 an in functii
     treapta III                                               auxiliare
                                                               juridice,
                                                               economice sau
                                                               administrative
 12. Executor judecatoresc   M      1,60     -       -     -          -
     debutant
 13. Grefier,                M      2,05   2,10   2,15   2,20  7 ani in functii
     grefier-statistician,                                     auxiliare
     grefier-documentarist;                                    juridice
     conducator de carte
     funciara, treapta I
 14. Grefier,                M      1,85   1,90   1,95   2,00  4 ani in functii
     grefier-statistician,                                     auxiliare
     grefier-documentarist;                                    juridice
     conducator de carte
     funciara, treapta II,
     grefier-dactilograf
     treapta I
 15. Grefier,                M      1,65   1,70   1,75   1,80  1 an in functii
     grefier-statistician,                                     auxiliare
     grefier-documentarist;                                    juridice
     conducator de carte
     funciara, treapta III,
     grefier-dactilograf
     treapta II
 16. Grefier-dactilograf     M      1,550  1,575  1,600    -   1 an in functii
     treapta III                                               auxiliare
                                                               juridice
 17. Grefier,                M      1,50     -      -      -         -
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist;
     conducator de carte
     funciara;
     grefier-dactilograf,
     debutant
 18. Arhivar-registrator     M      1,400  1,425  1,450  1,500      -
     treapta I
 19. Arhivar-registrator     M      1,300  1,325  1,350  1,375      -
     treapta II
 20. Arhivar-registrator     M      1,150  1,200  1,250  1,275      -
     treapta III
 21. Arhivar-registrator     M      1,100     -      -       -      -
     debutant
 22. Agent procedural,       G      1,00   1,025  1,050  1,075      -
     aprod
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. Pentru ocuparea functiei de executor judecatoresc prevazuta la capitolul III nr. crt. 1 - 4 sunt necesare studii superioare juridice sau economice.
    2. Pentru ocuparea functiei de grefier prevazuta la capitolul III nr. crt. 5 - 8 sunt necesare studii superioare juridice.
    3. La numirea in functie si la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative cu studii superioare sau medii, dupa caz; in aceasta situatie, vechimea minima in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
    Aceste prevederi se aplica si in cazul celor care au ocupat functii tehnice medii sau alte functii de acelasi nivel.
    4. Pentru personalul care, inainte de absolvirea invatamantului superior, prevazut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate, se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
    5. Grefierii cu studii superioare pot fi incadrati numai la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie, curtile de apel si parchetele corespunzatoare. La aceste instante si parchete pot fi incadrati si grefieri cu studii medii treptele I si II.
    6. In functiile de prim-grefier si grefier sef la tribunale si judecatorii si la parchetele corespunzatoare pot fi numiti numai grefieri, treptele profesionale I si II.
    La curtile de apel si parchetele de pe langa aceste instante, precum si la Parchetul General pot fi numiti prim-grefieri si grefieri sefi, grefieri gradele I - II si treptele I si II.
    7. Pentru functiile de grefier-dactilograf de la toate instantele judecatoresti si parchete pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative.
    8. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza, in interesul serviciului, cel putin o limba straina in medie 50% din timpul de lucru si pentru care poseda atestat.
    9. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilografi si stenodactilografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un salariu de baza mai mare cu 10% .
    10. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 2

                     COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei

                   A. Coeficientii de ierarhizare
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                           Nivelul       Coeficientul de    Vechimea
 crt.  Functia                 studiilor     ierarhizare        in magistratura
-------------------------------------------------------------------------------
  1.  Procuror general            S              6                 18 ani
  2.  Prim-adjunct al
      procurorului general        S              5,60              18 ani
  3.  Adjunct al procurorului
      general                     S              5,50              18 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                   B. Indemnizatii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                            Indemnizatia de conducere (lei)
 crt.  Functia                                  -------------------------------
                                                     Minima           Maxima
-------------------------------------------------------------------------------
  4.   Director general     Salariul de baza
                            corespunzator
                            functiei de executie     80.000           137.000
  5.   Director, procuror
       sef sectie la
       Parchetul General de
       pe langa Curtea
       Suprema de Justitie                           74.000           130.000
  6.   Consilierul ministrului
       justitiei, procuror
       consilier al
       procurorului general                          74.000           130.000
  7.   Director adjunct, procuror
       sef sectie adjunct la
       Parchetul General de pe
       langa Curtea Suprema de
       Justitie                                      69.000           119.000
  8.   Inspector general
       judecatoresc, inspector
       general notarial, inspector
       general de penitenciare,
       procuror inspector                            62.000           113.000
  9.   Sef serviciu, procuror
       sef serviciu                                  40.000            85.000
  10.  Sef birou, procuror sef birou                 34.000            74.000
  11.  Grefier sef sectie din
       Parchetul General de pe langa
       Curtea Suprema de Justitie                    14.000            26.000
  12.  Grefier sef serviciu din
       Parchetul General de pe langa
       Curtea Suprema de Justitie                    11.000            17.000
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. Salarizarea functiilor prevazute la lit. A nr. crt. 1 - 3 se face prin corelare cu cea stabilita de lege pentru ministru, secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat.
    2. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 3

                        INDEMNIZATIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Functia                                       Indemnizatia
                                                                  - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si presedintii
 de sedinta (ministrul justitiei si presedintele Curtii
 Supreme de Justitie)                                               200.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                      COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica
-------------------------------------------------------------------------------
                                        Coeficientul de        Vechimea minima
                                        ierarhizare a          in specialitate
 Nr.                       Nivelul      salariilor de baza
 crt.  Functia             studiilor        Gradatia
                                        ---------------------
                                        1      2     3     4
-------------------------------------------------------------------------------
                  A. Functii de executie de specialitate

 1.  Expert criminalist
     gradul I                 S        4,50  4,60  4,70   4,80        10 ani
 2.  Expert criminalist
     gradul II                S        4,00  4,10  4,20   4,30         7 ani
 3.  Expert criminalist
     gradul III               S        3,40  3,50  3,60   3,70         4 ani
 4.  Asistent criminalist     S        2,80  2,90  3,00     -          1 an
 5.  Asistent criminalist
     debutant                 S        2,50    -     -      -            -

                  B. Functii auxiliare de specialitate

 6.  Tehnician criminalist    M        1,85  1,90  1,95   2,00   7 ani in
     treapta I                                                   functii
                                                                 tehnice
                                                                 criminalistice
 7.  Tehnician criminalist    M        1,60  1,65  1,70   1,75   4 ani in
     treapta II                                                  functii
                                                                 tehnice
                                                                 criminalistice
 8.  Tehnician criminalist    M        1,35  1,40  1,45   1,50   1 an in
     treapta III                                                 functii
                                                                 tehnice
                                                                 criminalistice
 9.  Tehnician criminalist    M        1,00    -     -      -         -
     debutant
 10. Secretar-dactilograf     M        1,45  1,50  1,55   1,60   7 ani in
     laborator expertiza                                         functii
     criminalistica                                              auxiliare
     treapta I                                                   juridice,
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
 11. Secretar-dactilograf     M        1,20  1,25  1,30   1,35   4 ani in
     laborator expertiza                                         functii
     criminalistica                                              auxiliare
     treapta II                                                  juridice,
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
 12. Secretar-dactilograf     M        1,00  1,05  1,10     -    1 an in
     laborator expertiza                                         functii
     criminalistica                                              auxiliare
     treapta III                                                 juridice,
                                                                 economice sau
                                                                 administrative
 13. Secretar-dactilograf
     laborator expertiza
     criminalistica
     debutant                 M        0,900  -     -      -          -
-------------------------------------------------------------------------------

                        C. Indemnizatii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                            Indemnizatia de conducere (lei)
 crt.  Functia                                  -------------------------------
                                                       Minima           Maxima
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Sef laborator central     Salariul de baza
     expertiza criminalistica  corespunzator
                               functii de executie     43.000           85.000
 2.  Sef adjunct laborator
     central expertiza
     criminalistica                                    37.000           77.000
 3.  Sef laborator
     interjudetean expertiza
     criminalistica                                    37.000           77.000
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. La numirea in functie si la stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
    2. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
    3. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 5

                     COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul didactic, profesori si experti care nu au pregatire juridica, si personalul auxiliar din Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor

          I. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza

                Functii de executie pe grade profesionale
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                          Nivelul                   Gradatia
 crt.  Functia                studiilor   -------------------------------------
                                            1         2         3         4
-------------------------------------------------------------------------------
  1.  Profesor gradul I           S         4,10      4,20      4,30     4,40
  2.  Profesor gradul II          S         3,70      3,80      3,90     4,00
  3.  Expert gradul I             S         2,60      2,65      2,75     2,80
  4.  Secretar gradul I           S         1,80      1,85      1,90     2,00
-------------------------------------------------------------------------------
                      II. Indemnizatii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                            Indemnizatia de conducere (lei)
 crt.  Functia                                  -------------------------------
                                                       Minima       Maxima -------------------------------------------------------------------------------
  1.   Decan                                           57.000       108.000
  2.   Prodecan                                        52.000        97.000
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi incadrate numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar.
    2. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 6

                             SPORURI
specifice personalului militar din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia

    1. Personajul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, presteaza cel putin jumatate din timpul normal de lucru in timpul noptii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculeaza la solda de baza.
    2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si a minorilor condamnati in penitenciare sau internati in centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in perioada in care se afla in mijloace de transport, au dreptul, pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii, la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc si carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5 - 15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Pe timpul cat beneficiaza de aceasta indemnizatie, subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supraveghere.
    4. Subofiterii care au in primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.

    ANEXA 7

                               SPORURI
specifice personalului civil din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalului civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia

    1. Personalul civil din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30% .
    Aceasta majorare face parte din salariul de baza.
    2. Personalul didactic si auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum si preotii din unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30% .
    Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.
    3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si din Sectia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.
    4. Drepturile prevazute la pct. 2 si 3 se cumuleaza cu drepturile de la pct. 1.
    5. Personalul civil din Directie Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 25%, care se calculeaza asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului permanent in dispozitivul de lupta in situatii operative sau speciale.
    6. Drepturile prevazute la pct. 1, 2, 3 si 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.SmartCity5

COMENTARII la Legea 50/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 50 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 50/1996
Ordonanţa 8 2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei
OUG 134 1999
privind unele masuri referitoare la salarizarea magistratilor si a celorlalte categorii de personal din organele autoritatii judecatoresti
Legea 104 1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 56/1997
Legea 149 1998
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Regulament 1253 1998
privind modul de constituire, de evidentiere si de folosire a fondului de 15% pentru stimularea executorilor judecatoresti
OUG 75 1997
pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Ordonanţa 56 1997
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Ordonanţa 9 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Legea 50 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Decretul 231 1996
pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu