E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 9 din 28 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din 30 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Salarizarea magistratilor din instantele judecatoresti si din parchete se face tinand seama de rolul, raspunderea, complexitatea, caracterul justitiei de putere in stat, independenta si egala ca importanta cu puterea legislativa si executiva, de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute de Constitutie si de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, pentru magistrati."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Salariile de baza ale magistratilor se stabilesc pe functii, in raport cu nivelul instantelor si al parchetelor si cu vechimea in magistratura.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistratii de la instantele judecatoresti si parchete sunt prevazuti in cap. I din anexa nr. 1."
    3. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Avansarea magistratilor in functii se face in conditiile prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, pe baza de examen. Modul de organizare si de desfasurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii".
    4. La articolul 3, alineatele (2), (4) si (5) se abroga.
    5. Articolul 3 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Avansarea pe loc in functii, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face in functia imediat superioara, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bun" in ultimii 4 ani, precum si vechimea in magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevazute in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."
    6. Articolul 3 alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Magistratii stagiari vor beneficia, in perioada stagiului, de coeficienti de salarizare stabiliti corespunzator fiecarei etape de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege."
    7. La articolul 4, alineatele (1), (2) si (4) se abroga.
    8. Articolul 4 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariile de baza pentru personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca se stabilesc, in raport cu vechimea in magistratura, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1."
    9. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Sporul de stabilitate in magistratura se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, potrivit legii."
    10. Articolul 5 alineatul (3) se abroga.
    11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Procurorii care efectueaza activitate de supraveghere a urmaririi penale beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectueaza urmarire penala proprie beneficiaza de o majorare cu 20% a salariului de baza brut."
    12. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Magistratii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 3% din salariul de baza brut pentru fiecare sedinta de judecata, daca sunt respectate criteriile de calitate si de operativitate stabilite de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
    13. Dupa articolul 9 se introduc articolele 9^1, 9^2 si 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    Magistratii care poseda titlul stiintific de "doctor in drept" sau de "doctor docent" beneficiaza de un spor de 15% la salariul de baza brut.
    Art. 9^2
    Magistratii care functioneaza la instante si parchete situate in mediul rural beneficiaza de salarii de baza majorate cu 25% .
    Art. 9^3
    (1) Magistratii beneficiaza de rambursarea a 50% din costul cartilor de specialitate achizitionate, cu exceptia celor asigurate gratuit de Ministerul Justitiei si, dupa caz, de Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Rambursarea se face in luna imediat urmatoare prezentarii documentelor justificative la serviciul de contabilitate al tribunalului sau al parchetului corespunzator in raza caruia isi desfasoara activitatea magistratul sau, dupa caz, la serviciul de specialitate al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (3) Sumele rambursate in cursul unui an calendaristic in conditiile alin. (1) nu vor putea depasi salariul de baza brut din ultima luna a anului in care se face rambursarea.
    (4) In cazul in care calitatea de magistrat inceteaza prin demisie sau ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare de indepartare din magistratura, cel in cauza va fi obligat la restituirea sumelor prevazute la alin. (1), de care a beneficiat in ultimele 3 luni anterioare datei la care inceteaza calitatea de magistrat."
    14. Articolul 10 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzator functiei, de sporul pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege."
    15. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si magistratilor care beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca."
    16. Articolul 13 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Judecatorii desemnati, in conditiile legii, sa desfasoare activitate in comisia pentru cetatenie, la Registrul comertului, la birourile de publicitate imobiliara, la comisia de cercetare a averilor, precum si judecatorii sindici beneficiaza de indemnizatie lunara de 10% din salariul de baza brut, daca participa efectiv la aceste activitati. De aceeasi indemnizatie beneficiaza si procurorii care participa la comisia de cercetare a averilor. In cazul in care un magistrat desfasoara activitate efectiva in doua sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acorda indemnizatie pentru fiecare activitate."
    17. Articolul 16 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in functie de pregatirea profesionala, de vechimea in specialitate si de gradul instantei sau al parchetului de pe langa acestea."
    18. Articolul 17 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa aceste instante sunt cu 7% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt cu 10% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa nr. 1."
    19. Articolul 17 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, a actelor de publicitate imobiliara, a actelor comisiei pentru cetatenie, precum si cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator."
    20. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru alte functii decat cele de specialitate juridica de la instantele judecatoresti si de la parchetele corespunzatoare, precum si conditiile de incadrare sunt cele prevazute in anexa nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994, completata si modificata prin Legea nr. 85/1996, republicata, mai mari cu 25% .
    (2) Salariile de baza pentru personalul tehnic, economic, administrativ si de intretinere din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei se stabilesc in conditiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata."
    21. La articolul 22, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Personalul de instruire, de specialitate juridica al Institutului National al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea functiilor acestora cu functiile de magistrat prevazute la cap. I din anexa nr. 1, in raport cu vechimea in magistratura.
    (2) Personalul de instruire de alta specialitate decat cea juridica, precum si secretarii se salarizeaza cu coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza prevazuti de dispozitiile legale pentru aceste categorii de functii din invatamantul superior, majorati cu 45% ."
    22. Capitolul IV se va intitula "Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia, precum si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie"
    23. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Personalul militar din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."
    24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de sporuri si de alte drepturi salariale pentru activitati ce solicita incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca. Categoriile de personal, locurile de munca, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare a acestora sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7."
    25. Articolul 26 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceste prevederi persoanele incadrate ca debutant."
    26. Articolul 28 alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul personalului care isi schimba functia, precum si al personalului angajat din alte sectoare de activitate. In cazul in care personalul este trecut intr-o functie cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi incadrat la un grad sau, dupa caz, treapta si gradatie care sa-i asigure un salariu de baza egal sau apropiat cu cel avut."
    27. La articolul 29, alineatele (1)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual.
    (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numarul total de posturi de magistrati prevazute in statele de functii ale instantelor judecatoresti si ale parchetelor.
    (3) Pentru celelalte categorii de personal al instantelor judecatoresti si al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii.
    (4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul National al Magistraturii, precum si pentru personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul total de posturi din statele de functii ale unitatilor."
    28. La articolul 37, alineatele (2), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, cu asigurarea unei locuinte de serviciu de catre Ministerul Justitiei sau Ministerul Public, dupa caz.
    (3) In cazul in care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea in alta localitate a magistratilor se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea unei locuinte.
    (4) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara permanent activitatea si carora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de chirie in conditiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care isi au resedinta si localitatea unde isi are sediul instanta sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. In situatia in care nu exista mijloace de transport intre aceste localitati ori efectueaza deplasarea cu autoturismul propriu, magistratii beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv."
    29. Dupa articolul 37 se introduc articolele 37^1 si 37^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    (1) Magistratilor care nu poseda locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea li se asigura locuinta de serviciu de catre Ministerul Justitiei sau Ministerul Public, dupa caz, in termen de 6 luni de la incadrarea in functie. Pana la atribuirea locuintei de serviciu, magistratii beneficiaza, la cerere, de compensarea, din fonduri bugetare, a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si magistratii in functie in momentul intrarii in vigoare a legii.
    Art. 37^2
    Magistratii si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei in folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive, aflate in administrarea Ministerului Justitiei."
    30. Articolul 38 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Absolventii, in primul an de activitate, incadrati ca personal de specialitate in unitati din justitie si in parchete situate in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzator functiei, gradului sau treptei si gradatiei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor incadrati in Ministerul Justitiei."
    31. Articolul 40 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Magistratii care sunt detasati sau delegati beneficiaza de diurna de 2% din salariul de baza brut, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv, precum si a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, dupa caz. De aceste drepturi beneficiaza si magistratii care se deplaseaza pentru sustinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca."
    32. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, magistratii de la instantele judecatoresti si de la parchete, precum si executorii judecatoresti beneficiaza de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."
    33. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru magistrati, cheltuielile de deplasare in strainatate - diurna, cheltuieli de transport si cazare - se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat."
    34. Articolul 45 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevazuta la alin. (1), se face luand in considerare salariul de baza brut al functiei de magistrat in care este incadrat cel in cauza."
    35. La articolul 45, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se impoziteaza separat."
    36. Articolul 49 se abroga.
    37. Articolul 53 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii, pentru parchetele de pe langa aceste instante, pentru Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si pentru Ministerul Justitiei se aproba de catre ministrul justitiei. Statele de functii pentru instante si parchete se avizeaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de functii pentru parchete se propun de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
    38. Dupa articolul 56 se introduce articolul 56^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 56^1
    Salariile personalului autoritatii judecatoresti vor fi majorate prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, concomitent cu majorarea salariilor de baza pentru personalul autoritatilor executiva si legislativa, pentru mentinerea nivelului de salarizare prevazut de prezenta lege."
    39. Anexa nr. 1 "Salarizarea personalului de la instantele judecatoresti si parchete" se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
    40. Anexa nr. 2 "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei" se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
    41. Anexa nr. 3 "Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii" se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
    42. La anexa nr. 4 "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica", litera C. "Indemnizatii de conducere" va avea urmatorul cuprins:
---------------------------------------------------------
                                          Indemnizatia
                                          de conducere
"Nr.   Functia                            in procente
 crt.                                     din salariul
                                          de baza
                                        -----------------
                                         Minim     Maxim
---------------------------------------------------------
 1. Sef laborator      Salariul de baza    25%        30%
    central expertiza  corespunzator
    criminalistica     functiei de
                       executie
 2. Sef adjunct                            20%        25%
    laborator central
    expertiza
    criminalistica
 3. Sef laborator                          20%        25%"
    interjudetean
    expertiza
    criminalistica
-----------------------------------------------------------
    43. La anexa nr. 4, la Nota, dupa punctul 1 se introduce punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "1^1, La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, salariile de baza pentru personalul de specialitate prevazut lit. A si B sunt mai mari cu 7% ."
    44. La anexa nr. 5, capitolul I "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza" - functii de executie pe grade profesionale si Nota la aceasta se abroga.
    45. La anexa nr. 5, care se intituleaza: "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul de instruire care nu are pregatire juridica si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii", capitolul II "Indemnizatii de conducere" va avea urmatorul cuprins:
---------------------------------------------------------
                                          Indemnizatia
                                          de conducere
"Nr.   Functia                            in procente
 crt.                                     din salariul
                                          de baza
                                        -----------------
                                         Minim     Maxim
---------------------------------------------------------
 1. Director        Salariul de baza    45%        50%
                    corespunzator
                    functiei
                    de executie
 2. Director                            35%        45%"
    adjunct
---------------------------------------------------------
    46. Anexa nr. 6 se intituleaza: "Sporuri specifice personalului militar din Directia Generala a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie"
    47. Anexa nr. 7 se intituleaza: "Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalului civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia"
    48. La anexa nr. 7, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Personalul civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza."
    Art. 2
    (1) Magistratii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se reincadreaza astfel:
    - magistratii gradul III, II si I de la judecatorii si de la parchetele de pe langa aceste instante se reincadreaza in functia de "judecator judecatorie" si, respectiv, "procuror la parchetul de pe langa judecatorie";
    - magistratii gradul III, II si I de la tribunale si de la parchetele corespunzatoare se reincadreaza in functia de "judecator tribunal" si, respectiv, "procuror la parchetul de pe langa tribunal";
    - magistratii gradul II si I de la curtile de apel si de la parchetele corespunzatoare se reincadreaza in functia de "judecator curte de apel" si, respectiv, "procuror la parchetul de pe langa curtea de apel";
    - procurorii gradul III, II si I de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie se reincadreaza in functia de "procuror" la acelasi parchet.
    (2) Magistratii de la instantele judecatoresti si de la parchete, avansati pe loc in functii inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, isi pastreaza aceste functii la reincadrare.
    (3) La reincadrarea personalului in functii, potrivit prezentei ordonante, se va asigura un salariu de baza cel putin la nivelul celui avut.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 4
    Referirile din cuprinsul Legii nr. 50/1996 la "Parchetul General de pe langa Curtea Suprema Justitie" se inlocuiesc cu "Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie", iar cele privind "Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor" se inlocuiesc cu "Institutul National al Magistraturii".
    Art. 5
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 septembrie 1997.
    Art. 6
    Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul justitiei,
                           Valeriu Stoica

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                    SALARIZAREA
personalului de la instantele judecatoresti si parchete

    CAP. 1
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor magistratilor de la instantele judecatoresti si de la parchetele de pe langa acestea

-------------------------------------------------------------------
                                       Coeficientul    Vechimea
 Nr.    Functia            Nivelul     de ierarhizare  in
 crt.                      studiilor   a salariului    magistratura
                                       de baza          - ani -
-------------------------------------------------------------------
 1. Procuror la Parchetul      S        5,85            8
    de pe langa Curtea
    Suprema de Justitie
 2. Judecator curte de apel,   S        5,75            6
    procuror la parchetul
    de pe langa curtea de
    apel
 3. Judecator tribunal,        S        5,60            4
    procuror la parchetul
    de pe langa tribunal
 4. Judecator judecatorie,     S        5,30      2 ani cu examen
    procuror la parchetul                         de capacitate sau,
    de pe langa judecatorie                       dupa caz, 5 ani
                                                  in alte functii
                                                  de specialitate,
                                                  conform legii
 5. Judecator stagiar,         S        4,50             1
    procuror stagiar
    1 an - 2 ani
 6. Judecator stagiar,         S        4,00           6 luni
    procuror stagiar
    6 luni - 1 an
 7. Judecator stagiar,         S        3,50              -
    procuror stagiar -
    in primele 6 luni
--------------------------------------------------------------------

    CAP. 2
    Indemnizatiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante

---------------------------------------------------------
                                          Indemnizatia
                                          de conducere
 Nr.   Functia                            in procente
 crt.                                     din salariul
                                          de baza
                                        -----------------
                                         Minim     Maxim
---------------------------------------------------------
1. Presedintele curtii    Salariul de baza   35%    40%
   de apel; procurorul    corespunzator
   general al parchetului functiei de
   de pe langa curtea     executie
   de apel
2. Vicepresedinte al                         30%    35%
   curtii de apel;
   procuror general
   adjunct al parchetului
   de pe langa curtea
   de apel
3. Presedinte de sectie                      25%    30%
   la curtea de apel si
   procuror sef sectie
   la parchetul de pe
   langa curtea de apel
4. Judecator inspector                       30%    35%
   la curtea de apel
   si procuror inspector
   la parchetul de pe
   langa curtea de apel
5. Presedintele tribunalului,                30%    35%
   prim-procurorul
   parchetului de pe langa
   tribunal
6. Vicepresedinte al                         25%    30%
   tribunalului, prim-procuror
   adjunct al parchetului
   de pe langa tribunal
7. Presedinte de sectie la                   20%    25%
   tribunal si procuror
   sef sectie la parchetul
   de pe langa tribunal
8. Presedintele judecatoriei,                25%    30%
   prim-procurorul parchetului
   de pe langa judecatorie
9. Vicepresedinte al                         20%    25%
   judecatoriei,
   prim-procurorul adjunct
   al parchetului de pe
   langa judecatorie
10. Prim-grefier la curtea de                15%    20%
    apel si parchetul de pe
    langa curtea de apel
11. Grefier-sef de sectie la
    curtea de apel si parchetul              12%    18%
    de pe langa curtea de apel
12. Prim-grefier la tribunal                 12%    18%
    si parchetul de pe langa
    tribunal
13. Grefier-sef sectie la                    12%    15%
    tribunal si parchetul
    de pe langa tribunal
14. Grefier-sef judecatorie                  10%    15%
    si parchetul de pe langa
    judecatorie
----------------------------------------------------------

    NOTA:
    Indemnizatiile de conducere pentru instantele si parchetele din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10% .

    CAP. 3
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante

------------------------------------------------------------------------
                                      Coeficientul
                                      de ierarhizare
Nr.    Denumirea     Nivelul          a salariilor      Vechimea
crt.   functiei      studiilor        de baza           in specialitate
                                ----------------------
                                      Gradatia
                              ------------------------
                               1     2      3     4
------------------------------------------------------------------------
 1. Executor          S      2,50   2,60   2,70  2,80  7 ani in functii
    judecatoresc,                                      juridice, economice
    gradul I                                           si administrative
 2. Executor          S      2,30   2,35   2,40  2,45  4 ani in functii
    judecatoresc,                                      juridice, economice
    gradul II                                          si administrative
 3. Executor         S       2,10   2,15   2,20  2,25  1 an in functii
    judecatoresc,                                      juridice, economice
    gradul III                                         si administrative
 4. Executor         S       1,90   -      -     -             -
    judecatoresc
    debutant
 5. Grefier,         S       2,45  2,55   2,65  2,75   7 ani in functii
    grefier-                                           juridice
    statistician
    grefier-
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    gradul I
 6. Grefier,         S       2,25  2,30   2,35  2,40   4 ani in functii
    grefier-                                           juridice
    statistician
    grefier-
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    gradul II
 7. Grefier,         S       2,05  2,10   2,15  2,20   1 an in functii
    grefier-                                           juridice
    statistician
    grefier-
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    gradul III
 8. Grefier,         S       1,85   -      -     -             -
    grefier-
    statistician
    grefier-
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    debutant
 9. Executor
    judecatoresc     M       2,10   2,15   2,20  2,25   7 ani in functii
    treapta I                                           auxiliare juridice,
                                                        economice sau
                                                        administrative
10. Executor
    judecatoresc     M       1,90   1,95   2,00  2,05   4 ani in functii
    treapta II                                          auxiliare juridice,
                                                        economice sau
                                                        administrative
11. Executor
    judecatoresc     M       1,70   1,75   1,80  1,85   1 an in functii
    treapta III                                         auxiliare juridice,
                                                        economice sau
                                                        administrative
12. Executor
    judecatoresc     M       1,60    -      -      -        -
    debutant
13. Grefier,
    grefier-
    statistician,    M       2,05   2,10   2,15  2,20   7 ani in functii
    grefier-                                            auxiliare juridice
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    conducator de
    carte funciara,
    treapta I
14. Grefier,
    grefier-
    statistician,    M       1,85   1,90   1,95  2,00   4 ani in functii
    grefier-                                            auxiliare juridice
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    conducator de
    carte funciara,
    treapta II
15. Grefier,
    grefier-
    statistician,    M       1,65   1,70   1,75  1,80   1 an in functii
    grefier-                                            auxiliare juridice
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    conducator de
    carte funciara,
    treapta III
16. Grefier-
    dactilograf,     M       1,85   1,90   1,95  2,00   7 ani in functii
    treapta I                                           auxiliare juridice
                                                        sau administrative
17. Grefier-
    dactilograf,     M       1,65   1,70   1,75  1,80   4 ani in functii
    treapta II                                          auxiliare juridice
                                                        sau administrative
18. Grefier-
    dactilograf,     M       1,550  1,575  1,600   -    1 an in functii
    treapta III                                         auxiliare juridice
                                                        sau administrative
19. Grefier,
    grefier-
    statistician,    M       1,50    -      -      -           -
    grefier-
    documentarist,
    grefier analist
    programator,
    conducator de
    carte funciara,
    grefier-
    dactilograf,
    debutant
20. Arhivar-
    registrator,     M      1,400  1,425  1,450  1,500         -
    treapta I
21. Arhivar-
    registrator,     M      1,300  1,325  1,350  1,375         -
    treapta II
22. Arhivar-
    registrator,     M      1,150  1,200  1,250  1,275         -
    treapta III
23. Arhivar-
    registrator,     M      1,100   -     -      -             -
    debutant
24. Agent procedural,
    aprod            G      1,00   1,025  1,050  1,075         -
-----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Pentru ocuparea functiei de executor judecatoresc, prevazuta la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.
    2. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazuta la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice.
    3. La numirea in functie si la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative cu studii superioare sau medii, dupa caz; in aceasta situatie, vechimea minima in specialitatea prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
    Aceste prevederi se aplica si in cazul celor care au ocupat functii tehnice medii sau alte functii de acelasi nivel.
    4. Pentru personalul care, inainte de absolvirea invatamantului superior, prevazut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate, se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
    5. Grefierii cu studii superioare pot fi incadrati numai la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, curtile de apel si parchetele corespunzatoare;
    La aceste instante si parchete pot fi incadrati si grefieri cu studii medii, treptele I si II.
    6. In functiile de prim-grefier si grefier-sef la tribunale si judecatorii si parchetele corespunzatoare pot fi numiti numai grefieri, treptele profesionale I-II.
    La curtile de apel si la parchetele de pe langa aceste instante, precum si la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot fi numiti prim-grefieri si grefieri-sefi, grefieri gradele I-II si treptele I si II.
    7. Pentru functiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator si grefier-dactilograf de la toate instantele judecatoresti si parchete pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative.
    8. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza, in interesul serviciului, cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
    9. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un salariu de baza mai mare cu 10% .
    10. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 2

                 COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei

    A. Coeficientii de ierarhizare
---------------------------------------------------------------
                                                    Vechimea
Nr.    Functia          Nivelul     Coeficientul    in
crt.                    studiilor   de ierarhizare  magistratura
                                                    - ani -
----------------------------------------------------------------
1. Procuror general          S         6               10 ani
2. Prim-adjunct al
   procurorului general      S         5,95            10 ani
3. Adjunct al
   procurorului general      S         5,90            10 ani
----------------------------------------------------------------

    B. Indemnizatii de conducere
---------------------------------------------------------
                                          Indemnizatia
                                          de conducere
 Nr.   Functia                            in procente
 crt.                                     din salariul
                                          de baza
                                        -----------------
                                         Minim     Maxim
---------------------------------------------------------
4. Secretar general,
   director general,  Salariul de baza   45%       55%
   consilierul        corespunzator
   ministrului        functiei de
   justitiei,         executie
   procuror consilier
   al procurorului
   general
5. Director,
   procuror-sef sectie                   45%        50%
   la Parchetul de
   pe langa Curtea
   Suprema de Justitie
6. Director adjunct,
   procuror                              40%        45%
   sef sectie adjunct
   la Parchetul de pe
   langa Curtea Suprema
   de Justitie
7. Inspector general
   judecatoresc,                         38%        42%
   inspector general
   notarial, inspector
   general de penitenciare,
   procuror inspector
8. Sef serviciu,
   procuror-sef serviciu                 30%        35%
9. Sef birou,
   procuror-sef birou                    25%        30%
10. Grefier-sef sectie
   din Parchetul                         20%        25%
   de pe langa Curtea
   Suprema de Justitie
11. Grefier-sef serviciu
   din Parchetul                         15%        20%
   de pe langa Curtea
   Suprema de Justitie
----------------------------------------------------------

    NOTA:
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

    ANEXA 3

                         INDEMNIZATIILE
           membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
----------------------------------------------------
       Functia                         Indemnizatia
                                       in procente
                                       din salariul
                                       de baza
---------------------------------------------------
 Membrii Consiliului Superior al
 Magistraturii si presedintii              55%
 de sedinta (ministrul justitiei
 si presedintele Curtii Supreme
 de Justitie)
                                                  SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 9/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 9 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu