E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 183 din 31 martie 1995

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna aprilie 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din 31 martie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum, se indexeaza cu 10% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    f) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    h) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    i) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    j) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    k) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    l) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    m) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    n) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 7.000 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 3
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 70.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 55.000 lei.
    Art. 4
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de cresterea prognozata a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii, indexate in corelare cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 6.900 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 28.500 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 5
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 8%.
    Art. 6
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 1 an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.
    Art. 8
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 aprilie 1995, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, pot fi majorate in limita a 12%. Cu coeficientul de 12% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 9
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 10
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 aprilie 1995.
    Art. 11
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul muncii
                    si protectiei sociale,
                    Dan Mircea Popescu

                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Dan Mogos,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

                  ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                  - lei/zi -
                    Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                             1.290
Copii in gradinite cu program saptamanal                            1.530
Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             1.850
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire
si invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
deficientilor si invalizilor                                        2.020
Elevi din scolile speciale de reeducare                             1.520
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
complementare si de meserii, din scoli profesionale,
din licee si scoli postliceale                                      1.640
Studenti                                                            1.900
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale          2.140
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si
la olimpiadele internationale                                       1.890
Copii in tabere, colonii si excursii                                1.640
Copii in tabere internationale                                      1.890

                    Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        1.960
Bolnavi internati in stationare de zi                               1.020
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
compartimente*)                                                       300
Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                          940
Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare                       1.700
Copii in crese cu program zilnic                                      980
Copii in crese cu program saptamanal                                1.520
Copii in leagane de copii                                           1.630
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         2.570
Bolnavi in leprozerii                                               3.300
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              1.890
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte      180
Donatori de sange                                                   3.430
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                        6.420

                     Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                     1.590
Camine-spital pentru adulti                                         1.850
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de
primire minori                                                      1.700
Cantine de ajutor social                                            1.510

--------------------------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

                    Activitatea sportiva
    I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                   - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
                                              Plafoane maxime
                                      -----------------------------------------
          Actiunea                     La cantine           La restaurante
                                    (exclusiv regia)      (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
 - etapa pe localitate                pana la  6.300                 -
 - etapa judeteana                    pana la  8.630          pana la 14.500
 - etapa de zona (interjudeteana)
   si divizia B                       pana la  9.930          pana la 16.700
 - etapa finala, cupe, competitii
   cu etape direct finale, divizia
   A, superliga                       pana la 11.170          pana la 19.590
b) Cantonamente, semicantonamente
   si tabere:
 - organizate de directiile pentru
   tineret si sport judetene si a
   municipiului Bucuresti, cluburi
   si asociatii sportive cu sportivii
   din sectiile acestora              pana la 11.260          pana la 20.330
 - organizate de Ministerul
   Tineretului si Sportului,
   Comitetul Olimpic Roman,
   Ministerul Invatamantului,
   federatii, alte institutii
   centrale, de directiile pentru
   tineret si sport judetene si
   a municipiului Bucuresti, de
   cluburi si asociatii sportive
   cu sportivii din loturile
   olimpice si nationale              pana la 12.400          pana la 21.890
c) Competitii si actiuni sportive
   internationale:
 - organizate de cluburi si
   asociatii sportive                 pana la 13.540          pana la 24.830
 - organizate de Ministerul
   Tineretului si Sportului, Comitetul
   Olimpic Roman, Ministerul
   Invatamantului, federatii,
   directiile pentru tineret si
   sport judetene si a municipiului
   Bucuresti, alte institutii
   centrale                           pana la 14.790          pana la 26.300
-------------------------------------------------------------------------------
                                                        Plafoane maxime
                                                          - lei/zi -

  II. Actiuni sportive, altele decat cele de
     performanta:
 - competitii sportive interne                               2.710
 - cantonamente, semicantonamente si tabere                  2.870
 - competitii sportive internationale                        3.540

  III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele
pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor
probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu
12%, corespunzator cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare.

                       Transporturi
                                                                     - lei/zi -
                                                                    -----------
1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave maritime
de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme
de foraj si extractie maritima, nave de pescuit maritim, nave
fluviale cu propulsie de transport marfuri si calatori, tancuri
propulsate de bunkeraj, dragi fluviale si maritime, salande,
macarale autopropulsate si nepropulsate, slepuri, ceamuri,
remorchere portuare si pilotine                                         2.950
2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in conservare,
pe timpul iernatului, pe timpul constructiei si reconstructiei,
in tara                                                                 2.700
3. Scafandri                                                            3.200

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.

    ANEXA 2

             BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI
pentru elevi si studenti
                                                                   - lei/luna -
                                                                   -------------
    I. Burse
1. Bursa sociala pentru elevi:
  - clasele I-VIII                                                     16.800
  - clasele IX-XII                                                     24.650
2. Bursa de merit pentru elevi                                          5.950
3. Bursa de merit pentru studenti                                      68.350
4. Bursa de studiu pentru studenti                                     47.750
5. Bursa sociala pentru studentii din ciclul I si II                   42.900
6. Bursa de studiu pentru studentii din ciclul de studii aprofundate   68.350
7. Bursa sociala pentru studentii din ciclul de studii aprofundate     50.400
8. Bursa pentru tinerii romani din Republica Moldova si Ucraina,
   primiti la studii in Romania, pentru tinerii de origine etnica
   romana si pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
   si pentru cetatenii straini bursieri ai statului roman:
   - pentru elevi                                                      53.000
   - pentru studenti                                                   68.350
   - pentru doctoranzi si postuniversitari                             73.800

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate elevilor si studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 10%, iar premiile acordate conform Hotararii Guvernului nr. 369/1994 se indexeaza cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                      PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                   - lei/luna -
-----------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute in                 Plafoanele indexate
    Hotararea Guvernului nr. 360/1991       de la 1 aprilie 1995
-----------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                          pana la 155.500
   12.001 - 20.000                          155.501 - 225.700
      peste 20.000                          peste 225.700
                                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 183/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 183 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 183/1995
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu