E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 183 din 31 martie 1995

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna aprilie 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din 31 martie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum, se indexeaza cu 10% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    f) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    h) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    i) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    j) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    k) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    l) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    m) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    n) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 7.000 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 3
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 70.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 55.000 lei.
    Art. 4
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de cresterea prognozata a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii, indexate in corelare cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 6.900 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 28.500 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 5
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 8%.
    Art. 6
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 1 an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.
    Art. 8
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 aprilie 1995, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, pot fi majorate in limita a 12%. Cu coeficientul de 12% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 9
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 10
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 aprilie 1995.
    Art. 11
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul muncii
                    si protectiei sociale,
                    Dan Mircea Popescu

                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Dan Mogos,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

                  ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                  - lei/zi -
                    Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                             1.290
Copii in gradinite cu program saptamanal                            1.530
Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             1.850
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire
si invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
deficientilor si invalizilor                                        2.020
Elevi din scolile speciale de reeducare                             1.520
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
complementare si de meserii, din scoli profesionale,
din licee si scoli postliceale                                      1.640
Studenti                                                            1.900
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale          2.140
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si
la olimpiadele internationale                                       1.890
Copii in tabere, colonii si excursii                                1.640
Copii in tabere internationale                                      1.890

                    Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        1.960
Bolnavi internati in stationare de zi                               1.020
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
compartimente*)                                                       300
Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                          940
Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare                       1.700
Copii in crese cu program zilnic                                      980
Copii in crese cu program saptamanal                                1.520
Copii in leagane de copii                                           1.630
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         2.570
Bolnavi in leprozerii                                               3.300
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              1.890
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte      180
Donatori de sange                                                   3.430
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                        6.420

                     Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                     1.590
Camine-spital pentru adulti                                         1.850
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de
primire minori                                                      1.700
Cantine de ajutor social                                            1.510

--------------------------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

                    Activitatea sportiva
    I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                   - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
                                              Plafoane maxime
                                      -----------------------------------------
          Actiunea                     La cantine           La restaurante
                                    (exclusiv regia)      (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
 - etapa pe localitate                pana la  6.300                 -
 - etapa judeteana                    pana la  8.630          pana la 14.500
 - etapa de zona (interjudeteana)
   si divizia B                       pana la  9.930          pana la 16.700
 - etapa finala, cupe, competitii
   cu etape direct finale, divizia
   A, superliga                       pana la 11.170          pana la 19.590
b) Cantonamente, semicantonamente
   si tabere:
 - organizate de directiile pentru
   tineret si sport judetene si a
   municipiului Bucuresti, cluburi
   si asociatii sportive cu sportivii
   din sectiile acestora              pana la 11.260          pana la 20.330
 - organizate de Ministerul
   Tineretului si Sportului,
   Comitetul Olimpic Roman,
   Ministerul Invatamantului,
   federatii, alte institutii
   centrale, de directiile pentru
   tineret si sport judetene si
   a municipiului Bucuresti, de
   cluburi si asociatii sportive
   cu sportivii din loturile
   olimpice si nationale              pana la 12.400          pana la 21.890
c) Competitii si actiuni sportive
   internationale:
 - organizate de cluburi si
   asociatii sportive                 pana la 13.540          pana la 24.830
 - organizate de Ministerul
   Tineretului si Sportului, Comitetul
   Olimpic Roman, Ministerul
   Invatamantului, federatii,
   directiile pentru tineret si
   sport judetene si a municipiului
   Bucuresti, alte institutii
   centrale                           pana la 14.790          pana la 26.300
-------------------------------------------------------------------------------
                                                        Plafoane maxime
                                                          - lei/zi -

  II. Actiuni sportive, altele decat cele de
     performanta:
 - competitii sportive interne                               2.710
 - cantonamente, semicantonamente si tabere                  2.870
 - competitii sportive internationale                        3.540

  III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele
pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor
probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu
12%, corespunzator cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare.

                       Transporturi
                                                                     - lei/zi -
                                                                    -----------
1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave maritime
de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme
de foraj si extractie maritima, nave de pescuit maritim, nave
fluviale cu propulsie de transport marfuri si calatori, tancuri
propulsate de bunkeraj, dragi fluviale si maritime, salande,
macarale autopropulsate si nepropulsate, slepuri, ceamuri,
remorchere portuare si pilotine                                         2.950
2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in conservare,
pe timpul iernatului, pe timpul constructiei si reconstructiei,
in tara                                                                 2.700
3. Scafandri                                                            3.200

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.

    ANEXA 2

             BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI
pentru elevi si studenti
                                                                   - lei/luna -
                                                                   -------------
    I. Burse
1. Bursa sociala pentru elevi:
  - clasele I-VIII                                                     16.800
  - clasele IX-XII                                                     24.650
2. Bursa de merit pentru elevi                                          5.950
3. Bursa de merit pentru studenti                                      68.350
4. Bursa de studiu pentru studenti                                     47.750
5. Bursa sociala pentru studentii din ciclul I si II                   42.900
6. Bursa de studiu pentru studentii din ciclul de studii aprofundate   68.350
7. Bursa sociala pentru studentii din ciclul de studii aprofundate     50.400
8. Bursa pentru tinerii romani din Republica Moldova si Ucraina,
   primiti la studii in Romania, pentru tinerii de origine etnica
   romana si pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
   si pentru cetatenii straini bursieri ai statului roman:
   - pentru elevi                                                      53.000
   - pentru studenti                                                   68.350
   - pentru doctoranzi si postuniversitari                             73.800

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate elevilor si studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 10%, iar premiile acordate conform Hotararii Guvernului nr. 369/1994 se indexeaza cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                      PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                   - lei/luna -
-----------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute in                 Plafoanele indexate
    Hotararea Guvernului nr. 360/1991       de la 1 aprilie 1995
-----------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                          pana la 155.500
   12.001 - 20.000                          155.501 - 225.700
      peste 20.000                          peste 225.700
                                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 183/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 183 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 183/1995
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu