E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu articolul 10 din actul Legea 4 1995
Articolul 5 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 280 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 511 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 2 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 483 din  3 iulie 1995

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei, incepand cu 1 iulie 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  7 iulie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu 1 iulie 1995 se indexeaza cu 8% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, si pensiile agricultorilor, cu exceptia celor de urmas;
    b) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii, cu exceptia celor de urmas;
    e) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    g) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    h) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    i) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    j) alocatiile de intretinere pentru minori dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    k) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    l) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile ulterioare;
    m) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    (1) Pensiile de urmas de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., pentru agricultori si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, se indexeaza cu 16%.
    (2) Ajutoarele sociale de urmas, stabilite potrivit legislatiei de pensii, se indexeaza cu 16% .
    Art. 3
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R., se stabileste la 76.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 60.000 lei.
    Art. 4
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii se stabilesc la 17.300 lei pentru alocatiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 43.200 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
    Art. 5
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 8%.
    Art. 6
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.
    Art. 8
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 iulie 1995, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate in limita a 8%. Cu coeficientul de 8% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 9
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 10
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 iulie 1995.
    Art. 11
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                p. PRIM-MINISTRU
                DAN MIRCEA POPESCU
                ministru de stat, ministrul
                muncii si protectiei sociale

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dorel Mustatea,
                         secretar de stat

                         p. Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Nicolae Constantinescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                      ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
    pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat

                                                                - lei/zi -
                                                                ----------
              Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                             1.390
Copii in gradinite cu program saptamanal                            1.650
Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             2.000
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de
ocrotire si invatamant special pentru deficienti recuperabili
si partial recuperabili, din centrele de calificare sau
recalificare a deficientilor si invalizilor                         2.180
Elevi din scolile speciale de reeducare                             1.640
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
complementare si de meserii, din scoli profesionale, din
licee si scoli postliceale                                          1.770
Studenti                                                            2.050
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale          2.310
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si
la olimpiadele internationale                                       2.040
Copii in tabere, colonii si excursii                                1.770
Copii in tabere internationale                                      2.040

              Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        2.120
Bolnavi internati in stationare de zi                               1.100
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
compartimente *)                                                      320
Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                        1.020
Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare                       1.840
Copii in crese cu program zilnic                                    1.060
Copii in crese cu program saptamanal                                1.640
Copii in leagane de copii                                           1.760
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         2.780
Bolnavi in leprozerii                                               3.560
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              2.040
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte      190
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                        6.930

                    Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                     1.720
Camine-spital pentru adulti                                         2.000
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire
minori                                                              1.840
Cantine de ajutor social                                            1.630
-----------------
     *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

                      Activitatea sportiva
    I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                  - lei/zi
-------------------------------------------------------------------------------
       Actiunea                                    Plafoane maxime
                                           ------------------------------------
                                           La cantine          La restaurante
                                           (exclusiv regia)    (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
   - etapa pe localitate                     pana la  6.800           -
   - etapa judeteana                         pana la  9.320     pana la 15.660
   - etapa de zona (interjudeteana) si
     divizia B                               pana la 10.720     pana la 18.040
   - etapa finala, cupe, competitii cu
     etape direct finale, divizia A,
     superliga                               pana la 12.060     pana la 21.160
b) Cantonamente, semicantonamente si
   tabere:
   - organizate de directiile pentru
     tineret si sport judetene si a
     municipiului Bucuresti, cluburi si
     asociatii sportive cu sportivi din
     sectiile acestora                       pana la 12.160     pana la 21.960
   - organizate de Ministerul Tineretului
     si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
     Ministerul Invatamantului, federatii,
     alte institutii centrale, de
     directiile pentru tineret si sport
     judetene si a municipiului Bucuresti,
     de cluburi si asociatii sportive cu
     sportivi din loturile olimpice si
     nationale                               pana la 13.390     pana la 23.640
c) Competitii si actiuni sportive
   internationale:
   - organizate de cluburi si asociatii
     sportive                                pana la 14.620     pana la 26.820
   - organizate de Ministerul Tineretului
     si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
     Ministerul Invatamantului, federatii,
     directiile pentru tineret si sport
     judetene si a municipiului Bucuresti,
     alte institutii centrale                pana la 15.970     pana la 28.400
-------------------------------------------------------------------------------

                                                           Plafoane maxime
                                                           ---------------
                                                              - lei/zi -
    II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
        - competitii sportive interne                            2.930
        - cantonamente, semicantonamente si tabere               3.100
        - competitii sportive internationale                     3.820

    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 8%.
                    Transporturi
                                                                  - lei/zi -
                                                                  ----------
 1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave
    maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
    fluvial, platforme de foraj si extractie maritima, nave
    de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport
    marfuri si calatori, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi
    fluviale si maritime, salande, macarale autopropulsate si
    nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare si
    pilotine                                                        3.190
 2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
    pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in
    conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei
    si reconstructiei, in tara                                      2.920
 3. Scafandri                                                       3.460

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.

    ANEXA 2

                  BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI
                        pentru elevi si studenti
                                                                  - lei/luna -
                                                                  ------------
 I. Burse
    1. Bursa sociala pentru elevi:
       - clasele I - VIII                                            18.150
       - clasele IX - XII                                            26.600
    2. Bursa de merit pentru elevi                                    6.400
    3. Bursa de merit pentru studenti                                73.800
    4. Bursa de studiu pentru studenti                               51.600
    5. Bursa sociala pentru studentii din ciclul I si II             46.300
    6. Bursa de studiu pentru studentii din ciclul de studii
       aprofundate                                                   73.800
    7. Bursa sociala pentru studentii din ciclul de studii
       aprofundate                                                   54.400
    8. Bursa pentru tinerii romani din Republica Moldova si
       Ucraina, primiti la studii in Romania, pentru tinerii
       de origine etnica romana si pentru cetatenii romani cu
       domiciliul in strainatate, precum si pentru cetatenii
       straini bursieri ai statului roman;
       - pentru elevi                                                57.200
       - pentru studenti                                             73.800
       - pentru doctoranzi si postunviversitari                      79.700

 II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate elevilor si studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 8%, iar premiile acordate conform Hotararii Guvernului nr. 369/1994 se indexeaza cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului si, respectiv, de catre Ministerul Sanatatii.

    ANEXA 3

                        PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                - lei/luna -
------------------------------------------------------------------------------
   Plafoanele prevazute in                         Plafoanele indexate
   Hotararea Guvernului nr. 360/1991               de la 1 iulie 1995
------------------------------------------------------------------------------
        pana la  12.000                               pana la   168.000
        12.001 - 20.000                               168.001 - 243.800
        peste    20.000                               peste     243.800
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 483/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 483 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 483/1995
Legea 4 1995
privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Hotărârea 511 1993
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu