E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu articolul 10 din actul Legea 4 1995
Articolul 5 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 280 1994
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 511 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 2 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 483 1995 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 483 din  3 iulie 1995

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei, incepand cu 1 iulie 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  7 iulie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu 1 iulie 1995 se indexeaza cu 8% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, si pensiile agricultorilor, cu exceptia celor de urmas;
    b) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii, cu exceptia celor de urmas;
    e) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile aduse prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994;
    g) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    h) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    i) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    j) alocatiile de intretinere pentru minori dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    k) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    l) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile ulterioare;
    m) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    (1) Pensiile de urmas de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., pentru agricultori si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare, se indexeaza cu 16%.
    (2) Ajutoarele sociale de urmas, stabilite potrivit legislatiei de pensii, se indexeaza cu 16% .
    Art. 3
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R., se stabileste la 76.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 60.000 lei.
    Art. 4
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit legii se stabilesc la 17.300 lei pentru alocatiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 43.200 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
    Art. 5
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 8%.
    Art. 6
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.
    Art. 8
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu data de 1 iulie 1995, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate in limita a 8%. Cu coeficientul de 8% pot fi majorate si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 9
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 10
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 1 iulie 1995.
    Art. 11
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                p. PRIM-MINISTRU
                DAN MIRCEA POPESCU
                ministru de stat, ministrul
                muncii si protectiei sociale

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dorel Mustatea,
                         secretar de stat

                         p. Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Nicolae Constantinescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                      ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
    pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat

                                                                - lei/zi -
                                                                ----------
              Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                             1.390
Copii in gradinite cu program saptamanal                            1.650
Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             2.000
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de
ocrotire si invatamant special pentru deficienti recuperabili
si partial recuperabili, din centrele de calificare sau
recalificare a deficientilor si invalizilor                         2.180
Elevi din scolile speciale de reeducare                             1.640
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
complementare si de meserii, din scoli profesionale, din
licee si scoli postliceale                                          1.770
Studenti                                                            2.050
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale          2.310
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si
la olimpiadele internationale                                       2.040
Copii in tabere, colonii si excursii                                1.770
Copii in tabere internationale                                      2.040

              Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        2.120
Bolnavi internati in stationare de zi                               1.100
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
compartimente *)                                                      320
Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                        1.020
Copii 3-16 ani, internati in unitati sanitare                       1.840
Copii in crese cu program zilnic                                    1.060
Copii in crese cu program saptamanal                                1.640
Copii in leagane de copii                                           1.760
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         2.780
Bolnavi in leprozerii                                               3.560
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              2.040
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte      190
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                        6.930

                    Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                     1.720
Camine-spital pentru adulti                                         2.000
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire
minori                                                              1.840
Cantine de ajutor social                                            1.630
-----------------
     *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

                      Activitatea sportiva
    I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                  - lei/zi
-------------------------------------------------------------------------------
       Actiunea                                    Plafoane maxime
                                           ------------------------------------
                                           La cantine          La restaurante
                                           (exclusiv regia)    (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
   - etapa pe localitate                     pana la  6.800           -
   - etapa judeteana                         pana la  9.320     pana la 15.660
   - etapa de zona (interjudeteana) si
     divizia B                               pana la 10.720     pana la 18.040
   - etapa finala, cupe, competitii cu
     etape direct finale, divizia A,
     superliga                               pana la 12.060     pana la 21.160
b) Cantonamente, semicantonamente si
   tabere:
   - organizate de directiile pentru
     tineret si sport judetene si a
     municipiului Bucuresti, cluburi si
     asociatii sportive cu sportivi din
     sectiile acestora                       pana la 12.160     pana la 21.960
   - organizate de Ministerul Tineretului
     si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
     Ministerul Invatamantului, federatii,
     alte institutii centrale, de
     directiile pentru tineret si sport
     judetene si a municipiului Bucuresti,
     de cluburi si asociatii sportive cu
     sportivi din loturile olimpice si
     nationale                               pana la 13.390     pana la 23.640
c) Competitii si actiuni sportive
   internationale:
   - organizate de cluburi si asociatii
     sportive                                pana la 14.620     pana la 26.820
   - organizate de Ministerul Tineretului
     si Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
     Ministerul Invatamantului, federatii,
     directiile pentru tineret si sport
     judetene si a municipiului Bucuresti,
     alte institutii centrale                pana la 15.970     pana la 28.400
-------------------------------------------------------------------------------

                                                           Plafoane maxime
                                                           ---------------
                                                              - lei/zi -
    II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
        - competitii sportive interne                            2.930
        - cantonamente, semicantonamente si tabere               3.100
        - competitii sportive internationale                     3.820

    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 8%.
                    Transporturi
                                                                  - lei/zi -
                                                                  ----------
 1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave
    maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
    fluvial, platforme de foraj si extractie maritima, nave
    de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport
    marfuri si calatori, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi
    fluviale si maritime, salande, macarale autopropulsate si
    nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare si
    pilotine                                                        3.190
 2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
    pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in
    conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei
    si reconstructiei, in tara                                      2.920
 3. Scafandri                                                       3.460

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.

    ANEXA 2

                  BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI
                        pentru elevi si studenti
                                                                  - lei/luna -
                                                                  ------------
 I. Burse
    1. Bursa sociala pentru elevi:
       - clasele I - VIII                                            18.150
       - clasele IX - XII                                            26.600
    2. Bursa de merit pentru elevi                                    6.400
    3. Bursa de merit pentru studenti                                73.800
    4. Bursa de studiu pentru studenti                               51.600
    5. Bursa sociala pentru studentii din ciclul I si II             46.300
    6. Bursa de studiu pentru studentii din ciclul de studii
       aprofundate                                                   73.800
    7. Bursa sociala pentru studentii din ciclul de studii
       aprofundate                                                   54.400
    8. Bursa pentru tinerii romani din Republica Moldova si
       Ucraina, primiti la studii in Romania, pentru tinerii
       de origine etnica romana si pentru cetatenii romani cu
       domiciliul in strainatate, precum si pentru cetatenii
       straini bursieri ai statului roman;
       - pentru elevi                                                57.200
       - pentru studenti                                             73.800
       - pentru doctoranzi si postunviversitari                      79.700

 II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate elevilor si studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii si institutii de invatamant special potrivit Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobata prin Legea nr. 146/1994, se indexeaza cu 8%, iar premiile acordate conform Hotararii Guvernului nr. 369/1994 se indexeaza cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului si, respectiv, de catre Ministerul Sanatatii.

    ANEXA 3

                        PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                - lei/luna -
------------------------------------------------------------------------------
   Plafoanele prevazute in                         Plafoanele indexate
   Hotararea Guvernului nr. 360/1991               de la 1 iulie 1995
------------------------------------------------------------------------------
        pana la  12.000                               pana la   168.000
        12.001 - 20.000                               168.001 - 243.800
        peste    20.000                               peste     243.800
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 483/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 483 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 483/1995
Legea 4 1995
privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania
Hotărârea 280 1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994
activitatea sportiva
Hotărârea 511 1993
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu