Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 55 din 15 iunie 2005

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din  1 iulie 2005


SmartCity3


    In vederea eliminarii situatiei de contradictorialitate existente intre prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 6/2005, si cele ale art. 2 alin. (1) din actul normativ sus-mentionat,
    avand in vedere ca masurile pe care le genereaza prezenta ordonanta de urgenta vizeaza interesul social, educational si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
    pentru evitarea situatiei in care s-ar produce diminuarea salariilor personalului didactic auxiliar prin neaplicarea coeficientilor de multiplicare corespunzatori pe fiecare grad/treapta profesionala, pentru respectarea angajamentelor asumate cu federatiile sindicale si pentru sustinerea politicii salariale a Guvernului pe anul 2005, elemente care vizeaza interesul social si care au caracter de urgenta,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 24 septembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 se abroga.
    2. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la indeplinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15 a celor prevazuti la transele respective in anexele nr. 1 si 2."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Incepand cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 se inlocuiesc cu valorile prevazute in anexele nr. 3 si 4 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pentru functiile didactice auxiliare prevazute in anexa nr. 3 se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa*) la prezenta ordonanta de urgenta.
    5. Anexa nr. 4 se abroga.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004)

    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1857330 lei

    Coeficienti de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)

_______________________________________________________________________________
Nr.                     Functia                   Nivelul
crt.                                              studiilor*) ________________
                                                                 minim    maxim
_______________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade si trepte
     profesionale

  1. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I A*)                                     S         3.049   4.485
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I                                           S         2.674   4.256
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul II                                          S         2.188   4.033
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul III                                         S         1.981   3.074
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                           S         1.889
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I                                          SSD        2.572   3.778
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul II                                         SSD        2.330   3.300
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul III                                        SSD        2.067   2.843
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                          SSD        1.860
 10. Informatician gradul I A                           S         3.219   4.602
 11. Informatician gradul I                             S         2.831   4.370
 12. Informatician gradul II                            S         2.461   4.144
 13. Informatician gradul III                           S         2.037   3.161
 14. Informatician gradul IV                            S         1.944   2.862
 15. Informatician debutant                             S         1.889
 16. Informatician gradul I                            SSD        2.444   3.778
 17. Informatician gradul II                           SSD        2.206   3.300
 18. Informatician gradul III                          SSD        1.936   2.843
 19. Informatician debutant                            SSD        1.860
 20. Instructor-animator gradul I                       S         2.334   3.183
 21. Instructor-animator gradul II                      S         2.037   2.683
 22. Instructor-animator gradul III                     S         1.944   2.410
 23. Instructor-animator debutant                       S         1.889
 24. Instructor-animator gradul I                      SSD        2.190   2.928
 25. Instructor-animator gradul II                     SSD        1.991   2.478
 26. Instructor-animator gradul III                    SSD        1.914   2.128
 27. Instructor-animator debutant                      SSD        1.860
 28. Asistent social gradul I                           S         2.546   3.437
 29. Asistent social gradul II                          S         2.065   2.808
 30. Asistent social gradul III                         S         1.944   2.449
 31. Asistent social debutant                           S         1.889
 32. Asistent social gradul I                          SSD        2.105   2.850
 33. Asistent social gradul II                         SSD        1.906   2.410
 34. Asistent social debutant                          SSD        1.852
 35. Corepetitor gradul I                               S         2.334   3.183
 36. Corepetitor gradul II                              S         2.037   2.683
 37. Corepetitor gradul III                             S         1.944   2.410
 38. Corepetitor debutant                               S         1.889
 39. Corepetitor gradul I                              SSD        2.190   2.928
 40. Corepetitor gradul II                             SSD        1.991   2.478
 41. Corepetitor gradul III                            SSD        1.914   2.223
 42. Corepetitor debutant                              SSD        1.860
 43. Secretar I A*)                                  S         3.129   4.602
 44. Secretar I                                         S         2.746   4.370
 45. Secretar II                                        S         2.334   4.144
 46. Secretar III                                       S         2.037   3.161
 47. Secretar IV                                        S         1.944   2.862
 48. Secretar debutant                                  S         1.889
 49. Secretar I                                        SSD        2.221   3.880
 50. Secretar II                                       SSD        2.054   3.391
 51. Secretar III                                      SSD        1.960   2.924
 52. Secretar IV                                       SSD        1.906   2.364
 53. Secretar debutant                                 SSD        1.852
 54. Secretar I A                                       M         2.029   3.360
 55. Secretar I                                         M         1.976   3.034
 56. Secretar II                                        M         1.923   2.663
 57. Secretar III                                       M         1.870   2.364
 58. Secretar debutant                                  M         1.817
 59. Bibliotecar, documentarist, redactor I A         PL/M        1.976   3.272
 60. Bibliotecar, documentarist, redactor I           PL/M        1.923   2.952
 61. Bibliotecar, documentarist, redactor II          PL/M        1.870   2.590
 62. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                         PL/M        1.817
 63. Informatician I A                                PL/M        2.029   3.360
 64. Informatician I                                  PL/M        1.976   3.034
 65. Informatician II                                 PL/M        1.923   2.663
 66. Informatician III                                PL/M        1.870   2.364
 67. Informatician debutant                           PL/M        1.817
 68. Instructor-animator I A                            M         1.976   2.546
 69. Instructor-animator I                              M         1.923   2.188
 70. Instructor-animator II                             M         1.870   1.967
 71. Instructor-animator debutant                       M         1.817
 72. Instructor de educatie extrascolara I A            M         2.029   2.615
 73. Instructor de educatie extrascolara I              M         1.976   2.376
 74. Instructor de educatie extrascolara II             M         1.923   2.065
 75. Instructor de educatie extrascolara III            M         1.870   1.944
 76. Instructor de educatie extrascolara
     debutant                                           M         1.817
 77. Asistent social I                                PL/M        2.163   2.928
 78. Asistent social II                               PL/M        1.923   2.478
 79. Asistent social III                              PL/M        1.870   2.089
 80. Asistent social debutant                         PL/M        1.817
 81. Corepetitor I                                      M         1.976   2.248
 82. Corepetitor II                                     M         1.923   2.023
 83. Corepetitor III                                    M         1.870   1.944
 84. Corepetitor debutant                               M         1.817
 85. Tehnician I A*)                                M         2.029   2.807
 86. Tehnician I*)                                  M         1.976   2.732
 87. Tehnician II*)                                 M         1.923   2.440
 88. Tehnician III*)                                M         1.870   2.390
 89. Tehnician debutant*)                           M         1.817
 90. Laborant I A                                       S         2.890   3.924
 91. Laborant I                                         S         2.531   3.453
 92. Laborant II                                        S         2.068   2.809
 93. Laborant I                                        SSD        1.960   3.476
 94. Laborant II                                       SSD        1.906   3.127
 95. Laborant III                                      SSD        1.852   2.708
 96. Laborant I                                       PL/M        1.923   2.726
 97. Laborant II                                      PL/M        1.870   2.341
 98. Laborant debutant                                PL/M        1.817
 99. Pedagog scolar I A                                 S         2.890   3.924
100. Pedagog scolar I                                   S         2.531   3.453
101. Pedagog scolar II                                  S         2.068   2.809
102. Pedagog scolar I                                  SSD        1.960   3.476
103. Pedagog scolar II                                 SSD        1.906   3.127
104. Pedagog scolar III                                SSD        1.852   2.708
105. Pedagog scolar I A                                 M         1.923   2.407
106. Pedagog scolar I                                   M         1.870   2.089
107. Pedagog scolar II                                  M         1.817
108. Analist, programator, inginer sistem; I A          S         2.632   5.017
109. Analist, programator, inginer sistem; I            S         2.321   4.644
110. Analist, programator, inginer sistem; II           S         2.093   4.046
111. Analist, programator, inginer sistem; III          S         1.999   3.417
112. Analist, programator, inginer sistem; IV           S         1.944   3.041
113. Analist, programator, inginer sistem;
     debutant                                           S         1.889
114. Analist (programator) ajutor; I A                  M         2.029   3.360
115. Analist (programator) ajutor; I                    M         1.976   3.034
116. Analist (programator) ajutor; II                   M         1.923   2.663
117. Analist (programator) ajutor; III                  M         1.870   2.364
118. Analist (programator) ajutor; debutant             M         1.817
119. Operator, controlor date; I                        M         2.029   3.115
120. Operator, controlor date; II                       M         1.976   2.737
121. Operator, controlor date; III                      M         1.923   2.431
122. Operator, controlor date; IV                       M         1.870   2.140
123. Operator, controlor date; debutant                 M         1.817
124. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; I                                     S         2.524   5.049
125. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; II                                    S         2.057   4.113
126. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; III                                   S         1.889   3.417
127. Comandant                                          S         1.990   4.617
128. Sef mecanic                                        S         1.889   3.731
129. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                        S         1.889   2.972
130. Capitan                                            M         1.817   2.845
131. Sef mecanic                                        M         1.817   2.783
132. Ofiter punte                                       M         1.817   2.593
133. Ofiter mecanic, ofiter electrician                 M         1.817   2.529
134. Sef echipaj                                        M         1.817   2.656
135. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                     M         1.817   1.848
136. Inginer gradul I A                                 S         2.149   4.154
137. Inginer gradul I                                   S         2.054   3.809
138. Inginer gradul II                                  S         1.999   3.445
139. Inginer gradul III                                 S         1.944   3.097
140. Inginer gradul debutant                            S         1.889
141. Subinginer gradul I                               SSD        2.014   3.571
142. Subinginer gradul II                              SSD        1.960   3.215
143. Subinginer gradul III                             SSD        1.906   2.787
144. Subinginer debutant                               SSD        1.852
145. Medic primar                                       S         2.593   5.188
146. Medic specialist                                   S         2.431   4.634
147. Medic                                              S         2.140   4.281
148. Medic stagiar                                      S         1.889
149. Farmacist primar                                   S         2.593   5.188
150. Farmacist specialist                               S         2.200   4.402
151. Farmacist                                          S         1.944   3.605
152. Farmacist stagiar                                  S         1.889
153. Dentist principal                                 SSD        1.960   3.476
154. Dentist                                           SSD        1.906   3.127
155. Dentist debutant                                  SSD        1.852
156. Tehnician dentar principal                         M         1.923   3.184
157. Tehnician dentar                                   M         1.870   2.871
158. Tehnician dentar debutant                          M         1.817
159. Biolog, biochimist, chimist, fizician
     principal                                          S         2.593   5.188
160. Biolog, biochimist, chimist, fizician
     specialist                                         S         2.200   4.402
161. Biolog, biochimist, chimist, fizician              S         1.944   3.605
162. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
     debutant                                           S         1.889
163. Psiholog, sociolog principal                       S         2.200   4.402
164. Psiholog, sociolog                                 S         1.981   3.829
165. Psiholog, sociolog debutant                        S         1.889
166. Cercetator stiintific principal I                  S         2.593   5.188
167. Cercetator stiintific principal II                 S         2.431   4.634
168. Cercetator stiintific principal III                S         2.140   4.281
169. Cercetator stiintific                              S         1.925   3.721
170. Asistent de cercetare stiintifica                  S         1.944   3.605
171. Asistent de cercetare stiintifica stagiar          S         1.889
172. Asistent I                                         M         1.976   3.272
173. Asistent II                                        M         1.923   2.952
174. Asistent III                                       M         1.870   2.590
175. Asistent stagiar                                   M         1.817
176. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic I                    S         2.732   5.466
177. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic II                   S         2.565   4.889
178. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic III                  S         2.261   4.523
179. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic IV                   S         2.037   3.938
180. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic V                    S         1.944   3.323
181. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic debutant             S         1.889
182. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine sunet I         S         2.565   4.889
183. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet II                                           S         2.261   4.523
184. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet III                                          S         2.037   3.938
185. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet IV                                           S         1.944   3.323
186. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet
     debutant                                           S         1.889
187. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; I                                    1.88    2.82
188. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; II                                   1.84    2.42
189. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; III                                  1.81    2.13
190. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; debutant                             1.68
191. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine I                  S         2.173   4.346
192. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine II                 S         1.999   3.616
193. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine III                S         1.944   3.323
194. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine debutant           S         1.889
195. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine I                            1.976   3.272
196. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine II                           1.923   2.952
197. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine III                          1.870   2.590
198. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine debutant                     1.817
199. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic I                                         S         2.173   4.346
200. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic II                                        S         1.999   3.707
201. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic III                                       S         1.944   3.517
202. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic debutant                                  S         1.889
203. Muzeograf, bibliograf I                           SSD        2.014   3.571
204. Muzeograf, bibliograf II                          SSD        1.960   3.215
205. Muzeograf, bibliograf III                         SSD        1.906   2.787
206. Muzeograf, bibliograf debutant                    SSD        1.852
207. Secretar de redactie, tehnoredactor I A            M         1.976   3.272
208. Secretar de redactie, tehnoredactor I              M         1.923   2.952
209. Secretar de redactie, tehnoredactor II             M         1.870   2.590
210. Secretar de redactie, tehnoredactor
     debutant                                           M         1.817
211. Regizor scena (culise) I                           M         1.976   3.272
212. Regizor scena (culise) II                          M         1.923   2.952
213. Regizor scena (culise) III                         M         1.870   2.590
214. Regizor scena (culise) debutant                    M         1.817
215. Capitan secund, sef electrician,
     sef mecanic secund                                 S         1.944   3.517
216. Ofiter aspirant                                    S         1.889
217. Sef statie RTG                                     M         1.817   3.009
218. Ofiter RTG I                                       M         1.923   2.663
219. Ofiter RTG II                                      M         1.870   2.364
220. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter,
     dragor, aspirant                                   M         1.817
221. Medic veterinar I                                  S         2.498   4.762
222. Medic veterinar II                                 S         2.037   3.938
223. Medic veterinar III                                S         1.944   3.323
224. Medic veterinar debutant                           S         1.889
225. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I             S         2.093   4.046
226. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II            S         1.999   3.445
227. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III           S         1.944   3.323
228. Inginer agronom, zootehnist, pedolog
     debutant                                           S         1.889
229. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf I A                                     S         2.593   5.188
230. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf I                                       S         2.037   3.949
231. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf II                                      S         1.944   3.517
232. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf debutant                                S         1.889
233. Conservator, restaurator I                        SSD        2.014   3.571
234. Conservator, restaurator II                       SSD        1.960   3.215
235. Conservator, restaurator III                      SSD        1.906   2.787
236. Conservator, restaurator debutant                 SSD        1.852
237. Conservator, restaurator, custode sala I           M         1.976   3.272
238. Conservator, restaurator, custode sala II          M         1.923   2.952
239. Conservator, restaurator, custode sala III         M         1.870   2.590
240. Conservator, restaurator, custode sala
     debutant                                           M         1.817
241. Manuitor carte                                    M/G        1.817   2.030
242. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad I*)                                      S         2.299   4.536
243. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad II*)                                     S         2.198   3.531
244. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad III*)                                    S         2.098   3.192
245. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                    S         1.817
246. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad I*)                                     SSD        2.014   3.571
247. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad II*)                                    SSD        1.960   3.215
248. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad III*)                                   SSD        1.906   2.787
249. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                   SSD        1.852
250. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta I*)                                   M         2.217   2.807
251. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta II*)                                  M         2.118   2.537
252. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta III*)                                 M         2.023   2.230
253. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                    M         1.817
254. Antrenor categoria I                                         2.290   4.579
255. Antrenor categoria II                                        2.029   3.815
256. Antrenor categoria III                                       1.976   3.571
257. Antrenor categoria IV                                        1.923   3.215
258. Antrenor categoria V                                         1.870   2.787
259. Antrenor debutant                                            1.817
260. Sef atelier-scoala I                               M         2.105   2.440
261. Sef atelier-scoala II                              M         2.047   2.330
262. Sef atelier-scoala III                             M         2.029   2.135
263. Instructor I                                       M         2.047   2.285
264. Instructor II                                      M         2.029   2.109
265. Model I                                            M         2.047   2.155
266. Model II                                           M         2.029   2.109
267. Supraveghetor noapte                               G         1.990   2.068
________________________________________________________________________________
    *) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
    *) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    *) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor   scoala.
    *) Utilizarea acestor functii va fi reglementata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.SmartCity5

COMENTARII la OUG 55/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 55 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 55/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu