Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 55 din 15 iunie 2005

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din  1 iulie 2005


SmartCity3


    In vederea eliminarii situatiei de contradictorialitate existente intre prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 6/2005, si cele ale art. 2 alin. (1) din actul normativ sus-mentionat,
    avand in vedere ca masurile pe care le genereaza prezenta ordonanta de urgenta vizeaza interesul social, educational si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
    pentru evitarea situatiei in care s-ar produce diminuarea salariilor personalului didactic auxiliar prin neaplicarea coeficientilor de multiplicare corespunzatori pe fiecare grad/treapta profesionala, pentru respectarea angajamentelor asumate cu federatiile sindicale si pentru sustinerea politicii salariale a Guvernului pe anul 2005, elemente care vizeaza interesul social si care au caracter de urgenta,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 24 septembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 se abroga.
    2. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la indeplinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15 a celor prevazuti la transele respective in anexele nr. 1 si 2."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Incepand cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 se inlocuiesc cu valorile prevazute in anexele nr. 3 si 4 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pentru functiile didactice auxiliare prevazute in anexa nr. 3 se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa*) la prezenta ordonanta de urgenta.
    5. Anexa nr. 4 se abroga.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004)

    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1857330 lei

    Coeficienti de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)

_______________________________________________________________________________
Nr.                     Functia                   Nivelul
crt.                                              studiilor*) ________________
                                                                 minim    maxim
_______________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade si trepte
     profesionale

  1. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I A*)                                     S         3.049   4.485
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I                                           S         2.674   4.256
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul II                                          S         2.188   4.033
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul III                                         S         1.981   3.074
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                           S         1.889
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul I                                          SSD        2.572   3.778
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul II                                         SSD        2.330   3.300
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor
     gradul III                                        SSD        2.067   2.843
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                          SSD        1.860
 10. Informatician gradul I A                           S         3.219   4.602
 11. Informatician gradul I                             S         2.831   4.370
 12. Informatician gradul II                            S         2.461   4.144
 13. Informatician gradul III                           S         2.037   3.161
 14. Informatician gradul IV                            S         1.944   2.862
 15. Informatician debutant                             S         1.889
 16. Informatician gradul I                            SSD        2.444   3.778
 17. Informatician gradul II                           SSD        2.206   3.300
 18. Informatician gradul III                          SSD        1.936   2.843
 19. Informatician debutant                            SSD        1.860
 20. Instructor-animator gradul I                       S         2.334   3.183
 21. Instructor-animator gradul II                      S         2.037   2.683
 22. Instructor-animator gradul III                     S         1.944   2.410
 23. Instructor-animator debutant                       S         1.889
 24. Instructor-animator gradul I                      SSD        2.190   2.928
 25. Instructor-animator gradul II                     SSD        1.991   2.478
 26. Instructor-animator gradul III                    SSD        1.914   2.128
 27. Instructor-animator debutant                      SSD        1.860
 28. Asistent social gradul I                           S         2.546   3.437
 29. Asistent social gradul II                          S         2.065   2.808
 30. Asistent social gradul III                         S         1.944   2.449
 31. Asistent social debutant                           S         1.889
 32. Asistent social gradul I                          SSD        2.105   2.850
 33. Asistent social gradul II                         SSD        1.906   2.410
 34. Asistent social debutant                          SSD        1.852
 35. Corepetitor gradul I                               S         2.334   3.183
 36. Corepetitor gradul II                              S         2.037   2.683
 37. Corepetitor gradul III                             S         1.944   2.410
 38. Corepetitor debutant                               S         1.889
 39. Corepetitor gradul I                              SSD        2.190   2.928
 40. Corepetitor gradul II                             SSD        1.991   2.478
 41. Corepetitor gradul III                            SSD        1.914   2.223
 42. Corepetitor debutant                              SSD        1.860
 43. Secretar I A*)                                  S         3.129   4.602
 44. Secretar I                                         S         2.746   4.370
 45. Secretar II                                        S         2.334   4.144
 46. Secretar III                                       S         2.037   3.161
 47. Secretar IV                                        S         1.944   2.862
 48. Secretar debutant                                  S         1.889
 49. Secretar I                                        SSD        2.221   3.880
 50. Secretar II                                       SSD        2.054   3.391
 51. Secretar III                                      SSD        1.960   2.924
 52. Secretar IV                                       SSD        1.906   2.364
 53. Secretar debutant                                 SSD        1.852
 54. Secretar I A                                       M         2.029   3.360
 55. Secretar I                                         M         1.976   3.034
 56. Secretar II                                        M         1.923   2.663
 57. Secretar III                                       M         1.870   2.364
 58. Secretar debutant                                  M         1.817
 59. Bibliotecar, documentarist, redactor I A         PL/M        1.976   3.272
 60. Bibliotecar, documentarist, redactor I           PL/M        1.923   2.952
 61. Bibliotecar, documentarist, redactor II          PL/M        1.870   2.590
 62. Bibliotecar, documentarist, redactor
     debutant                                         PL/M        1.817
 63. Informatician I A                                PL/M        2.029   3.360
 64. Informatician I                                  PL/M        1.976   3.034
 65. Informatician II                                 PL/M        1.923   2.663
 66. Informatician III                                PL/M        1.870   2.364
 67. Informatician debutant                           PL/M        1.817
 68. Instructor-animator I A                            M         1.976   2.546
 69. Instructor-animator I                              M         1.923   2.188
 70. Instructor-animator II                             M         1.870   1.967
 71. Instructor-animator debutant                       M         1.817
 72. Instructor de educatie extrascolara I A            M         2.029   2.615
 73. Instructor de educatie extrascolara I              M         1.976   2.376
 74. Instructor de educatie extrascolara II             M         1.923   2.065
 75. Instructor de educatie extrascolara III            M         1.870   1.944
 76. Instructor de educatie extrascolara
     debutant                                           M         1.817
 77. Asistent social I                                PL/M        2.163   2.928
 78. Asistent social II                               PL/M        1.923   2.478
 79. Asistent social III                              PL/M        1.870   2.089
 80. Asistent social debutant                         PL/M        1.817
 81. Corepetitor I                                      M         1.976   2.248
 82. Corepetitor II                                     M         1.923   2.023
 83. Corepetitor III                                    M         1.870   1.944
 84. Corepetitor debutant                               M         1.817
 85. Tehnician I A*)                                M         2.029   2.807
 86. Tehnician I*)                                  M         1.976   2.732
 87. Tehnician II*)                                 M         1.923   2.440
 88. Tehnician III*)                                M         1.870   2.390
 89. Tehnician debutant*)                           M         1.817
 90. Laborant I A                                       S         2.890   3.924
 91. Laborant I                                         S         2.531   3.453
 92. Laborant II                                        S         2.068   2.809
 93. Laborant I                                        SSD        1.960   3.476
 94. Laborant II                                       SSD        1.906   3.127
 95. Laborant III                                      SSD        1.852   2.708
 96. Laborant I                                       PL/M        1.923   2.726
 97. Laborant II                                      PL/M        1.870   2.341
 98. Laborant debutant                                PL/M        1.817
 99. Pedagog scolar I A                                 S         2.890   3.924
100. Pedagog scolar I                                   S         2.531   3.453
101. Pedagog scolar II                                  S         2.068   2.809
102. Pedagog scolar I                                  SSD        1.960   3.476
103. Pedagog scolar II                                 SSD        1.906   3.127
104. Pedagog scolar III                                SSD        1.852   2.708
105. Pedagog scolar I A                                 M         1.923   2.407
106. Pedagog scolar I                                   M         1.870   2.089
107. Pedagog scolar II                                  M         1.817
108. Analist, programator, inginer sistem; I A          S         2.632   5.017
109. Analist, programator, inginer sistem; I            S         2.321   4.644
110. Analist, programator, inginer sistem; II           S         2.093   4.046
111. Analist, programator, inginer sistem; III          S         1.999   3.417
112. Analist, programator, inginer sistem; IV           S         1.944   3.041
113. Analist, programator, inginer sistem;
     debutant                                           S         1.889
114. Analist (programator) ajutor; I A                  M         2.029   3.360
115. Analist (programator) ajutor; I                    M         1.976   3.034
116. Analist (programator) ajutor; II                   M         1.923   2.663
117. Analist (programator) ajutor; III                  M         1.870   2.364
118. Analist (programator) ajutor; debutant             M         1.817
119. Operator, controlor date; I                        M         2.029   3.115
120. Operator, controlor date; II                       M         1.976   2.737
121. Operator, controlor date; III                      M         1.923   2.431
122. Operator, controlor date; IV                       M         1.870   2.140
123. Operator, controlor date; debutant                 M         1.817
124. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; I                                     S         2.524   5.049
125. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; II                                    S         2.057   4.113
126. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     dirijor cor; III                                   S         1.889   3.417
127. Comandant                                          S         1.990   4.617
128. Sef mecanic                                        S         1.889   3.731
129. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                        S         1.889   2.972
130. Capitan                                            M         1.817   2.845
131. Sef mecanic                                        M         1.817   2.783
132. Ofiter punte                                       M         1.817   2.593
133. Ofiter mecanic, ofiter electrician                 M         1.817   2.529
134. Sef echipaj                                        M         1.817   2.656
135. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                     M         1.817   1.848
136. Inginer gradul I A                                 S         2.149   4.154
137. Inginer gradul I                                   S         2.054   3.809
138. Inginer gradul II                                  S         1.999   3.445
139. Inginer gradul III                                 S         1.944   3.097
140. Inginer gradul debutant                            S         1.889
141. Subinginer gradul I                               SSD        2.014   3.571
142. Subinginer gradul II                              SSD        1.960   3.215
143. Subinginer gradul III                             SSD        1.906   2.787
144. Subinginer debutant                               SSD        1.852
145. Medic primar                                       S         2.593   5.188
146. Medic specialist                                   S         2.431   4.634
147. Medic                                              S         2.140   4.281
148. Medic stagiar                                      S         1.889
149. Farmacist primar                                   S         2.593   5.188
150. Farmacist specialist                               S         2.200   4.402
151. Farmacist                                          S         1.944   3.605
152. Farmacist stagiar                                  S         1.889
153. Dentist principal                                 SSD        1.960   3.476
154. Dentist                                           SSD        1.906   3.127
155. Dentist debutant                                  SSD        1.852
156. Tehnician dentar principal                         M         1.923   3.184
157. Tehnician dentar                                   M         1.870   2.871
158. Tehnician dentar debutant                          M         1.817
159. Biolog, biochimist, chimist, fizician
     principal                                          S         2.593   5.188
160. Biolog, biochimist, chimist, fizician
     specialist                                         S         2.200   4.402
161. Biolog, biochimist, chimist, fizician              S         1.944   3.605
162. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
     debutant                                           S         1.889
163. Psiholog, sociolog principal                       S         2.200   4.402
164. Psiholog, sociolog                                 S         1.981   3.829
165. Psiholog, sociolog debutant                        S         1.889
166. Cercetator stiintific principal I                  S         2.593   5.188
167. Cercetator stiintific principal II                 S         2.431   4.634
168. Cercetator stiintific principal III                S         2.140   4.281
169. Cercetator stiintific                              S         1.925   3.721
170. Asistent de cercetare stiintifica                  S         1.944   3.605
171. Asistent de cercetare stiintifica stagiar          S         1.889
172. Asistent I                                         M         1.976   3.272
173. Asistent II                                        M         1.923   2.952
174. Asistent III                                       M         1.870   2.590
175. Asistent stagiar                                   M         1.817
176. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic I                    S         2.732   5.466
177. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic II                   S         2.565   4.889
178. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic III                  S         2.261   4.523
179. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic IV                   S         2.037   3.938
180. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic V                    S         1.944   3.323
181. Regizor artistic, pictor, scenograf,
     coregraf, consultant artistic debutant             S         1.889
182. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine sunet I         S         2.565   4.889
183. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet II                                           S         2.261   4.523
184. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet III                                          S         2.037   3.938
185. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine,
     sunet IV                                           S         1.944   3.323
186. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet
     debutant                                           S         1.889
187. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; I                                    1.88    2.82
188. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; II                                   1.84    2.42
189. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; III                                  1.81    2.13
190. Maestru (balet - dans, corepetitor),
     maestru de studii balet; debutant                             1.68
191. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine I                  S         2.173   4.346
192. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine II                 S         1.999   3.616
193. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine III                S         1.944   3.323
194. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine debutant           S         1.889
195. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine I                            1.976   3.272
196. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine II                           1.923   2.952
197. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine III                          1.870   2.590
198. Artist plastic, machior, peruchier,
     monteur imagine, editor imagine debutant                     1.817
199. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic I                                         S         2.173   4.346
200. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic II                                        S         1.999   3.707
201. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic III                                       S         1.944   3.517
202. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator
     artistic debutant                                  S         1.889
203. Muzeograf, bibliograf I                           SSD        2.014   3.571
204. Muzeograf, bibliograf II                          SSD        1.960   3.215
205. Muzeograf, bibliograf III                         SSD        1.906   2.787
206. Muzeograf, bibliograf debutant                    SSD        1.852
207. Secretar de redactie, tehnoredactor I A            M         1.976   3.272
208. Secretar de redactie, tehnoredactor I              M         1.923   2.952
209. Secretar de redactie, tehnoredactor II             M         1.870   2.590
210. Secretar de redactie, tehnoredactor
     debutant                                           M         1.817
211. Regizor scena (culise) I                           M         1.976   3.272
212. Regizor scena (culise) II                          M         1.923   2.952
213. Regizor scena (culise) III                         M         1.870   2.590
214. Regizor scena (culise) debutant                    M         1.817
215. Capitan secund, sef electrician,
     sef mecanic secund                                 S         1.944   3.517
216. Ofiter aspirant                                    S         1.889
217. Sef statie RTG                                     M         1.817   3.009
218. Ofiter RTG I                                       M         1.923   2.663
219. Ofiter RTG II                                      M         1.870   2.364
220. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter,
     dragor, aspirant                                   M         1.817
221. Medic veterinar I                                  S         2.498   4.762
222. Medic veterinar II                                 S         2.037   3.938
223. Medic veterinar III                                S         1.944   3.323
224. Medic veterinar debutant                           S         1.889
225. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I             S         2.093   4.046
226. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II            S         1.999   3.445
227. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III           S         1.944   3.323
228. Inginer agronom, zootehnist, pedolog
     debutant                                           S         1.889
229. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf I A                                     S         2.593   5.188
230. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf I                                       S         2.037   3.949
231. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf II                                      S         1.944   3.517
232. Conservator, restaurator, muzeograf,
     bibliograf debutant                                S         1.889
233. Conservator, restaurator I                        SSD        2.014   3.571
234. Conservator, restaurator II                       SSD        1.960   3.215
235. Conservator, restaurator III                      SSD        1.906   2.787
236. Conservator, restaurator debutant                 SSD        1.852
237. Conservator, restaurator, custode sala I           M         1.976   3.272
238. Conservator, restaurator, custode sala II          M         1.923   2.952
239. Conservator, restaurator, custode sala III         M         1.870   2.590
240. Conservator, restaurator, custode sala
     debutant                                           M         1.817
241. Manuitor carte                                    M/G        1.817   2.030
242. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad I*)                                      S         2.299   4.536
243. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad II*)                                     S         2.198   3.531
244. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad III*)                                    S         2.098   3.192
245. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                    S         1.817
246. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad I*)                                     SSD        2.014   3.571
247. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad II*)                                    SSD        1.960   3.215
248. Administrator financiar (patrimoniu)
     grad III*)                                   SSD        1.906   2.787
249. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                   SSD        1.852
250. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta I*)                                   M         2.217   2.807
251. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta II*)                                  M         2.118   2.537
252. Administrator financiar (patrimoniu)
     treapta III*)                                 M         2.023   2.230
253. Administrator financiar (patrimoniu)
     debutant*)                                    M         1.817
254. Antrenor categoria I                                         2.290   4.579
255. Antrenor categoria II                                        2.029   3.815
256. Antrenor categoria III                                       1.976   3.571
257. Antrenor categoria IV                                        1.923   3.215
258. Antrenor categoria V                                         1.870   2.787
259. Antrenor debutant                                            1.817
260. Sef atelier-scoala I                               M         2.105   2.440
261. Sef atelier-scoala II                              M         2.047   2.330
262. Sef atelier-scoala III                             M         2.029   2.135
263. Instructor I                                       M         2.047   2.285
264. Instructor II                                      M         2.029   2.109
265. Model I                                            M         2.047   2.155
266. Model II                                           M         2.029   2.109
267. Supraveghetor noapte                               G         1.990   2.068
________________________________________________________________________________
    *) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
    *) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    *) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor   scoala.
    *) Utilizarea acestor functii va fi reglementata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.SmartCity5

COMENTARII la OUG 55/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 55 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 55/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu