E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 31 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 66 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 69 din actul Legea 9 1973
Articolul 8 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 8 din actul Legea 14 1972
Articolul 10 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 51 din actul Legea 23 1971
Articolul 11 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 14 din actul Legea 24 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 adauga dupa articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 89 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 90 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 91 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 95 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 96 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 101 din actul Legea 19 1971
Articolul 17 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 19 din actul Decretul 589 1969
Articolul 15 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 61 din actul Legea 58 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 36 din actul Legea 60 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 44 din actul Legea 60 1968
Articolul 9 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 2 din actul Decretul 1016 1966
Articolul 20 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 21 din actul Decretul 177 1948
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 150 din 19 iunie 1974

pentru modificarea unor legi si decrete

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 83 din 19 iunie 1974


SmartCity3


                        EXPUNERE DE MOTIVE
    Prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constitutiei Republicii Socialiste Romania s-a instituit functia de Presedinte al Republicii Socialiste Romania, ale carui principale atributii sint prevazute in art. 75 din Constitutie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 8 aprilie 1974.
    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei a fost emis alaturatul decret.

    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Articolul 9 litera e) si prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "e) sa propuna organelor in drept revocarea persoanelor care detin o functie electiva, precum si a celor numite prin decret prezidential ori hotarire a Consiliului de Ministri;"
    2. "Art. 12
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale este format din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general si membri, numiti prin decret prezidential."
    Art. 2
    Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973 privind Consiliul Organizarii Economico-Sociale se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul general sint numiti prin decret prezidential."
    Art. 3
    Articolul 31 alineatul 2 si articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioara de Control Financiar se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta consiliului curtii se aproba prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Curtii Superioare de Control Financiar."
    2. "Art. 35
    Presedintele Curtii Superioare de Control Financiar, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul general sint numiti prin decret prezidential. Atributiile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului general se stabilesc de Consiliul Curtii Superioare de Control Financiar."
    Art. 4
    Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele si prim-vicepresedintele se numesc prin decret prezidential si sint membri ai Consiliului de Ministri."
    Art. 5
    Articolul 5 alineatul 3 si articolul 6 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Numirea in colegiu a consilierilor permanenti se face prin decizie prezidentiala, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ."
    2. "Art. 6
    Consiliul Legislativ are in conducerea sa un presedinte si un prim-vicepresedinte, numiti prin decret prezidential."
    Art. 6
    Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Comisia Nationala de Demografie este alcatuita din presedinte, trei vicepresedinti si membri. Presedintele si vicepresedintii sint numiti prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeasi decizie unul dintre membri este desemnat secretar al comisiei."
    Art. 7
    Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 8
    Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 9
    Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 1016/1966 privind reglementarea acordarii drapelului de lupta al unitatilor si marilor unitati de toate armele, modificarea infatisarii pavilioanelor si flamurilor navelor marinei militare si navelor graniceresti, infiintarea marcii distinctive si marcilor de comandament la navele marinei militare si navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare si a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Drapelul se acorda prin decret prezidential atit unitatilor si marilor unitati de toate armele din Ministerul Apararii Nationale, cit si unitatilor din Ministerul de Interne, la infiintarea acestora."
    Art. 10
    Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Unitatile si locurile de munca de importanta deosebita pentru apararea secretului de stat, in care accesul strainilor este admis in mod exceptional, se stabilesc prin decizie prezidentiala, la propunerea ministrului de interne."
    Art. 11
    Articolul 14 alineatul 2 din Legea nr. 24/1971, Legea cetateniei romane, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Solemnitatea depunerii juramintului are loc in fata presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv."
    Art. 12
    Articolul 5 din Decretul nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Trimiterea peste granita a obiectelor prevazute in acest decret, in vederea organizarii unor expozitii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidentiale."
    Art. 13
    Decretul nr. 859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania - pentru judete, municipii, orase, comune si sate;"
    2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unitatile socialiste, institutii de invatamint, social-culturale, strazi etc. se face prin decizie prezidentiala."
    Art. 14
    Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final si articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Art. 31
    Calitatea de "rezervatie" sau "monument al naturii" se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice."
    2. "Componenta consiliului national se stabileste, la propunerea Consiliului de Ministri, prin decret prezidential."
    3. "Presedintele, vicepresedintele, si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator se numesc prin decret prezidential."
    Art. 15
    Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul abaterilor grave, savirsite de judecatorii de la judecatorii, tribunalele judetene, Tribunalul municipiului Bucuresti si tribunalele militare, ministrul justitiei poate dispune suspendarea acestora pana la solutionarea actiunii disciplinare. In ce priveste judecatorii Tribunalului Suprem care au savirsit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Tribunalului Suprem."
    Art. 16
    Articolul 36 alineatul 3 si articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general."
    2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general."
    Art. 17
    Articolul 19 din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret prezidential."
    Art. 18
    Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Ocuparea si folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate in afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraselor, in alte scopuri decit productia agricola vegetala, nu se pot face decit in mod exceptional si numai pe baza aprobarii prealabile, date prin:
    - decret prezidential, pentru terenurile arabile, plantatiile de pomi si vita de vie, precum si pentru terenurile pe care s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare;
    - hotarire a Consiliului de Ministri, pentru celelalte terenuri agricole."
    Art. 19
    Articolul 4 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    In situatii temeinic justificate in care procesele tehnologice nu permit inlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidentiale, la propunerea Consiliului de Ministri."
    Art. 20
    Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Sefii cultelor, precum si mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi si altii, avind functii asemanatoare, alesi sau numiti in conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuti in functie decit in baza aprobarii date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri, in urma recomandarii Departamentului Cultelor."
    Art. 21
    Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Consiliul de Stat:
    a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
    b) aproba reglementari referitoare la regimul preturilor si tarifelor, precum si modificarile ce se aduc acestui regim."
    2. Dupa articolul 88 se introduc litera A^1 si articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "A^1. Presedintele Republicii Socialiste Romania:
    Art. 88^1
    Prin decret prezidential se aproba:
    a) limitele maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
    b) preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; modificarea acestor preturi si tarife:
    c) reasezarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile precizate in nomenclatura prevazuta la alineatul ultim din prezentul articol;
    d) majorarile de preturi si tarife care sint unice pe tara;
    e) majorarile de preturi cu amanuntul - cu exceptia celor pentru legume si fructe - si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlalte organe prevazute in art. 91, 96 si 106.
    Prin decret prezidential se stabileste nomenclatura cuprinzind grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile pentru care preturile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) si c). In aceeasi nomenclatura se vor stabili grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute in art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii in cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispozitiilor alin. 1 lit. a)."
    3. Prevederile cuprinse in articolele 89 literele b), d) si g), 90 literele b) si c), 91, 95, 96 si 101 se modifica in mod corespunzator in conformitate cu modul in care au fost reglementate atributiile in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prin articolul 88^1, introdus prin prezentul decret.
    4. Atributiile prevazute in art. 20 alin. 2 si art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.
    Art. 22
    Atributiile prevazute pentru Consiliul de Stat la articolele 1 - 4 si 6 din Decretul nr. 388/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor, astfel cum au fost stabilite in art. 88^1 introdus, in Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.

                            NICOLAE CEAUSESCU
                               Presedintele
                      Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 150/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 150 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu