E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 31 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 66 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 69 din actul Legea 9 1973
Articolul 8 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 8 din actul Legea 14 1972
Articolul 10 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 51 din actul Legea 23 1971
Articolul 11 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 14 din actul Legea 24 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 adauga dupa articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 89 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 90 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 91 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 95 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 96 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 101 din actul Legea 19 1971
Articolul 17 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 19 din actul Decretul 589 1969
Articolul 15 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 61 din actul Legea 58 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 36 din actul Legea 60 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 44 din actul Legea 60 1968
Articolul 9 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 2 din actul Decretul 1016 1966
Articolul 20 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 21 din actul Decretul 177 1948
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 150 din 19 iunie 1974

pentru modificarea unor legi si decrete

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 83 din 19 iunie 1974


SmartCity3


                        EXPUNERE DE MOTIVE
    Prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constitutiei Republicii Socialiste Romania s-a instituit functia de Presedinte al Republicii Socialiste Romania, ale carui principale atributii sint prevazute in art. 75 din Constitutie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 8 aprilie 1974.
    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei a fost emis alaturatul decret.

    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Articolul 9 litera e) si prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "e) sa propuna organelor in drept revocarea persoanelor care detin o functie electiva, precum si a celor numite prin decret prezidential ori hotarire a Consiliului de Ministri;"
    2. "Art. 12
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale este format din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general si membri, numiti prin decret prezidential."
    Art. 2
    Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973 privind Consiliul Organizarii Economico-Sociale se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul general sint numiti prin decret prezidential."
    Art. 3
    Articolul 31 alineatul 2 si articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioara de Control Financiar se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta consiliului curtii se aproba prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Curtii Superioare de Control Financiar."
    2. "Art. 35
    Presedintele Curtii Superioare de Control Financiar, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul general sint numiti prin decret prezidential. Atributiile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului general se stabilesc de Consiliul Curtii Superioare de Control Financiar."
    Art. 4
    Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele si prim-vicepresedintele se numesc prin decret prezidential si sint membri ai Consiliului de Ministri."
    Art. 5
    Articolul 5 alineatul 3 si articolul 6 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Numirea in colegiu a consilierilor permanenti se face prin decizie prezidentiala, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ."
    2. "Art. 6
    Consiliul Legislativ are in conducerea sa un presedinte si un prim-vicepresedinte, numiti prin decret prezidential."
    Art. 6
    Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Comisia Nationala de Demografie este alcatuita din presedinte, trei vicepresedinti si membri. Presedintele si vicepresedintii sint numiti prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeasi decizie unul dintre membri este desemnat secretar al comisiei."
    Art. 7
    Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 8
    Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 9
    Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 1016/1966 privind reglementarea acordarii drapelului de lupta al unitatilor si marilor unitati de toate armele, modificarea infatisarii pavilioanelor si flamurilor navelor marinei militare si navelor graniceresti, infiintarea marcii distinctive si marcilor de comandament la navele marinei militare si navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare si a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Drapelul se acorda prin decret prezidential atit unitatilor si marilor unitati de toate armele din Ministerul Apararii Nationale, cit si unitatilor din Ministerul de Interne, la infiintarea acestora."
    Art. 10
    Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Unitatile si locurile de munca de importanta deosebita pentru apararea secretului de stat, in care accesul strainilor este admis in mod exceptional, se stabilesc prin decizie prezidentiala, la propunerea ministrului de interne."
    Art. 11
    Articolul 14 alineatul 2 din Legea nr. 24/1971, Legea cetateniei romane, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Solemnitatea depunerii juramintului are loc in fata presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv."
    Art. 12
    Articolul 5 din Decretul nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Trimiterea peste granita a obiectelor prevazute in acest decret, in vederea organizarii unor expozitii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidentiale."
    Art. 13
    Decretul nr. 859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania - pentru judete, municipii, orase, comune si sate;"
    2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unitatile socialiste, institutii de invatamint, social-culturale, strazi etc. se face prin decizie prezidentiala."
    Art. 14
    Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final si articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Art. 31
    Calitatea de "rezervatie" sau "monument al naturii" se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice."
    2. "Componenta consiliului national se stabileste, la propunerea Consiliului de Ministri, prin decret prezidential."
    3. "Presedintele, vicepresedintele, si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator se numesc prin decret prezidential."
    Art. 15
    Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul abaterilor grave, savirsite de judecatorii de la judecatorii, tribunalele judetene, Tribunalul municipiului Bucuresti si tribunalele militare, ministrul justitiei poate dispune suspendarea acestora pana la solutionarea actiunii disciplinare. In ce priveste judecatorii Tribunalului Suprem care au savirsit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Tribunalului Suprem."
    Art. 16
    Articolul 36 alineatul 3 si articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general."
    2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general."
    Art. 17
    Articolul 19 din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret prezidential."
    Art. 18
    Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Ocuparea si folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate in afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraselor, in alte scopuri decit productia agricola vegetala, nu se pot face decit in mod exceptional si numai pe baza aprobarii prealabile, date prin:
    - decret prezidential, pentru terenurile arabile, plantatiile de pomi si vita de vie, precum si pentru terenurile pe care s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare;
    - hotarire a Consiliului de Ministri, pentru celelalte terenuri agricole."
    Art. 19
    Articolul 4 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    In situatii temeinic justificate in care procesele tehnologice nu permit inlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidentiale, la propunerea Consiliului de Ministri."
    Art. 20
    Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Sefii cultelor, precum si mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi si altii, avind functii asemanatoare, alesi sau numiti in conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuti in functie decit in baza aprobarii date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri, in urma recomandarii Departamentului Cultelor."
    Art. 21
    Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Consiliul de Stat:
    a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
    b) aproba reglementari referitoare la regimul preturilor si tarifelor, precum si modificarile ce se aduc acestui regim."
    2. Dupa articolul 88 se introduc litera A^1 si articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "A^1. Presedintele Republicii Socialiste Romania:
    Art. 88^1
    Prin decret prezidential se aproba:
    a) limitele maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
    b) preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; modificarea acestor preturi si tarife:
    c) reasezarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile precizate in nomenclatura prevazuta la alineatul ultim din prezentul articol;
    d) majorarile de preturi si tarife care sint unice pe tara;
    e) majorarile de preturi cu amanuntul - cu exceptia celor pentru legume si fructe - si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlalte organe prevazute in art. 91, 96 si 106.
    Prin decret prezidential se stabileste nomenclatura cuprinzind grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile pentru care preturile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) si c). In aceeasi nomenclatura se vor stabili grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute in art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii in cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispozitiilor alin. 1 lit. a)."
    3. Prevederile cuprinse in articolele 89 literele b), d) si g), 90 literele b) si c), 91, 95, 96 si 101 se modifica in mod corespunzator in conformitate cu modul in care au fost reglementate atributiile in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prin articolul 88^1, introdus prin prezentul decret.
    4. Atributiile prevazute in art. 20 alin. 2 si art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.
    Art. 22
    Atributiile prevazute pentru Consiliul de Stat la articolele 1 - 4 si 6 din Decretul nr. 388/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor, astfel cum au fost stabilite in art. 88^1 introdus, in Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.

                            NICOLAE CEAUSESCU
                               Presedintele
                      Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 150/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 150 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu