E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 31 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 66 din actul Legea 9 1973
Articolul 14 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 69 din actul Legea 9 1973
Articolul 8 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 8 din actul Legea 14 1972
Articolul 10 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 51 din actul Legea 23 1971
Articolul 11 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 14 din actul Legea 24 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 adauga dupa articolul 88 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 89 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 90 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 91 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 95 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 96 din actul Legea 19 1971
Articolul 21 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 101 din actul Legea 19 1971
Articolul 17 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 19 din actul Decretul 589 1969
Articolul 15 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 61 din actul Legea 58 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 36 din actul Legea 60 1968
Articolul 16 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 44 din actul Legea 60 1968
Articolul 9 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 2 din actul Decretul 1016 1966
Articolul 20 din actul Decretul 150 1974 modifica articolul 21 din actul Decretul 177 1948
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 150 din 19 iunie 1974

pentru modificarea unor legi si decrete

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 83 din 19 iunie 1974


SmartCity3


                        EXPUNERE DE MOTIVE
    Prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constitutiei Republicii Socialiste Romania s-a instituit functia de Presedinte al Republicii Socialiste Romania, ale carui principale atributii sint prevazute in art. 75 din Constitutie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 8 aprilie 1974.
    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei a fost emis alaturatul decret.

    In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Articolul 9 litera e) si prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "e) sa propuna organelor in drept revocarea persoanelor care detin o functie electiva, precum si a celor numite prin decret prezidential ori hotarire a Consiliului de Ministri;"
    2. "Art. 12
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale este format din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general si membri, numiti prin decret prezidential."
    Art. 2
    Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973 privind Consiliul Organizarii Economico-Sociale se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul general sint numiti prin decret prezidential."
    Art. 3
    Articolul 31 alineatul 2 si articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioara de Control Financiar se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta consiliului curtii se aproba prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Curtii Superioare de Control Financiar."
    2. "Art. 35
    Presedintele Curtii Superioare de Control Financiar, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul general sint numiti prin decret prezidential. Atributiile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului general se stabilesc de Consiliul Curtii Superioare de Control Financiar."
    Art. 4
    Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele si prim-vicepresedintele se numesc prin decret prezidential si sint membri ai Consiliului de Ministri."
    Art. 5
    Articolul 5 alineatul 3 si articolul 6 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Numirea in colegiu a consilierilor permanenti se face prin decizie prezidentiala, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ."
    2. "Art. 6
    Consiliul Legislativ are in conducerea sa un presedinte si un prim-vicepresedinte, numiti prin decret prezidential."
    Art. 6
    Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Comisia Nationala de Demografie este alcatuita din presedinte, trei vicepresedinti si membri. Presedintele si vicepresedintii sint numiti prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeasi decizie unul dintre membri este desemnat secretar al comisiei."
    Art. 7
    Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 8
    Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"
    Art. 9
    Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 1016/1966 privind reglementarea acordarii drapelului de lupta al unitatilor si marilor unitati de toate armele, modificarea infatisarii pavilioanelor si flamurilor navelor marinei militare si navelor graniceresti, infiintarea marcii distinctive si marcilor de comandament la navele marinei militare si navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare si a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Drapelul se acorda prin decret prezidential atit unitatilor si marilor unitati de toate armele din Ministerul Apararii Nationale, cit si unitatilor din Ministerul de Interne, la infiintarea acestora."
    Art. 10
    Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Unitatile si locurile de munca de importanta deosebita pentru apararea secretului de stat, in care accesul strainilor este admis in mod exceptional, se stabilesc prin decizie prezidentiala, la propunerea ministrului de interne."
    Art. 11
    Articolul 14 alineatul 2 din Legea nr. 24/1971, Legea cetateniei romane, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Solemnitatea depunerii juramintului are loc in fata presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv."
    Art. 12
    Articolul 5 din Decretul nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Trimiterea peste granita a obiectelor prevazute in acest decret, in vederea organizarii unor expozitii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidentiale."
    Art. 13
    Decretul nr. 859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania - pentru judete, municipii, orase, comune si sate;"
    2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unitatile socialiste, institutii de invatamint, social-culturale, strazi etc. se face prin decizie prezidentiala."
    Art. 14
    Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final si articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Art. 31
    Calitatea de "rezervatie" sau "monument al naturii" se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice."
    2. "Componenta consiliului national se stabileste, la propunerea Consiliului de Ministri, prin decret prezidential."
    3. "Presedintele, vicepresedintele, si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator se numesc prin decret prezidential."
    Art. 15
    Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul abaterilor grave, savirsite de judecatorii de la judecatorii, tribunalele judetene, Tribunalul municipiului Bucuresti si tribunalele militare, ministrul justitiei poate dispune suspendarea acestora pana la solutionarea actiunii disciplinare. In ce priveste judecatorii Tribunalului Suprem care au savirsit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Tribunalului Suprem."
    Art. 16
    Articolul 36 alineatul 3 si articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general."
    2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general."
    Art. 17
    Articolul 19 din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret prezidential."
    Art. 18
    Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Ocuparea si folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate in afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraselor, in alte scopuri decit productia agricola vegetala, nu se pot face decit in mod exceptional si numai pe baza aprobarii prealabile, date prin:
    - decret prezidential, pentru terenurile arabile, plantatiile de pomi si vita de vie, precum si pentru terenurile pe care s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare;
    - hotarire a Consiliului de Ministri, pentru celelalte terenuri agricole."
    Art. 19
    Articolul 4 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    In situatii temeinic justificate in care procesele tehnologice nu permit inlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidentiale, la propunerea Consiliului de Ministri."
    Art. 20
    Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Sefii cultelor, precum si mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi si altii, avind functii asemanatoare, alesi sau numiti in conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuti in functie decit in baza aprobarii date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri, in urma recomandarii Departamentului Cultelor."
    Art. 21
    Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Consiliul de Stat:
    a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
    b) aproba reglementari referitoare la regimul preturilor si tarifelor, precum si modificarile ce se aduc acestui regim."
    2. Dupa articolul 88 se introduc litera A^1 si articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "A^1. Presedintele Republicii Socialiste Romania:
    Art. 88^1
    Prin decret prezidential se aproba:
    a) limitele maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
    b) preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; modificarea acestor preturi si tarife:
    c) reasezarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile precizate in nomenclatura prevazuta la alineatul ultim din prezentul articol;
    d) majorarile de preturi si tarife care sint unice pe tara;
    e) majorarile de preturi cu amanuntul - cu exceptia celor pentru legume si fructe - si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlalte organe prevazute in art. 91, 96 si 106.
    Prin decret prezidential se stabileste nomenclatura cuprinzind grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile pentru care preturile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) si c). In aceeasi nomenclatura se vor stabili grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute in art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii in cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispozitiilor alin. 1 lit. a)."
    3. Prevederile cuprinse in articolele 89 literele b), d) si g), 90 literele b) si c), 91, 95, 96 si 101 se modifica in mod corespunzator in conformitate cu modul in care au fost reglementate atributiile in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prin articolul 88^1, introdus prin prezentul decret.
    4. Atributiile prevazute in art. 20 alin. 2 si art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.
    Art. 22
    Atributiile prevazute pentru Consiliul de Stat la articolele 1 - 4 si 6 din Decretul nr. 388/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor, astfel cum au fost stabilite in art. 88^1 introdus, in Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.

                            NICOLAE CEAUSESCU
                               Presedintele
                      Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 150/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 150 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu