E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din 17 decembrie 1971

privind cetatenia romana

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 157 din 17 decembrie 1971


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania, stat suveran, independent si unitar, cetatenia romana reprezinta expresia relatiilor social-economice, politice si juridice dintre persoanele fizice si statul socialist, constituind un atribut de onoare, de mare responsabilitate civica. Cetatenia romana dovedeste apartenenta cetateanului la statul socialist roman.
    Cetatenii romani, continuand legatura statornicita din generatii in generatii cu pamantul stramosesc, traditiile sacre de lupta ale poporului roman pentru apararea fiintei sale nationale, pentru neatirnare, libertate si progres social, participa prin intreaga lor activitate la dezvoltarea si inflorirea patriei socialiste, la apararea independentei, suveranitatii si integritatii sale.
    Art. 2
    Toti cetatenii patriei, membrii ai marii familii a Romaniei socialiste, intemeiata pe unitatea moral - politica a intregului popor, sunt cetateni romani, egali in drepturi si indatoriri, fara nici o ingradire sau deosebire pe temeiul nationalitatii, rasei, sexului sau religiei, ori al modului de dobandire a cetateniei.
    Cetatenii romani se bucura de drepturi politice, economice si sociale, precum si de celelalte drepturi si libertati consacrate de Constitutie si legile tarii. Statul asigura libertatea si demnitatea cetatenilor sai, afirmarea multilaterala a personalitatii lor; de asemenea, ocroteste pe cetatenii romani care se afla vremelnic in afara frontierelor tarii sau domiciliaza in strainatate.
    Cetatenii romani au indatorirea sa fie devotati patriei si s-o apere, la nevoie, chiar cu pretul vietii, sa lupte pentru ridicarea prestigiului ei in lume, sa-si puna intreaga lor energie si capacitate de munca in slujba intereselor generale ale poporului, sa contribuie la apararea si cresterea avutiei nationale, la intarirea si dezvoltarea oranduirii socialiste, sa respecte normele de convietuire sociala, sa nu divulge secretul de stat si sa indeplineasca toate celelalte obligatii prevazute de Constitutie si legile tarii.
    De asemenea, au indatorirea sa participe la actiunile cetatenesti de interes comun pentru infrumusetarea, buna gospodarire si dezvoltare a localitatilor in care traiesc si - si desfasoara activitatea.
    Art. 3
    Stabilirea drepturilor si indatoririlor cetatenilor romani, a modurilor de dobandire si de pierdere a cetateniei romane, constituie un atribut exclusiv al statului roman.
    In cazul in care un cetatean roman este considerat de legea  unui  stat strain ca avand cetatenia acelui stat, prevederile legii straine sunt fara efect fata de dispozitiile legii romane.
    Art. 4
    Incheierea casatoriei intre un  cetatean roman si un strain nu produce nici un efect asupra cetateniei sotilor.
    Schimbarea cetateniei unuia dintre soti nu produce nici un efect asupra cetateniei romane a celuilalt sot.
    Declararea nulitatii, anularea sau desfacerea casatoriei nu produce nici un efect asupra cetateniei sotului care a dobandit cetatenia romana in timpul casatoriei.

    CAP. 2

    Art. 5
    Ca expresie a legaturii dintre parinti si copii, a continuitatii neintrerupte pe pamantul stramosesc a generatiilor care au luptat pentru implinirea idealurilor de libertate sociala si nationala, cei nascuti din parinti de cetatenie romana pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sunt cetateni romani.
    Art. 6
    Este, de asemenea, cetatean roman acela care:
    a) s-a nascut pe teritoriul statului roman, chiar daca numai unul dintre parinti este cetatean roman;
    b) s-a nascut in strainatate si ambii parinti sau numai unul dintre ei are cetatenia romana.
    Copilul gasit pe teritoriul statului roman este cetatean roman daca nici unul dintre parinti nu este cunoscut.
    Art. 7
    Persoana care a pierdut cetatenia romana o redobindeste ca efect al repatrierii daca, dorind sa se integreze in societatea romaneasca socialista, a cerut si a obtinut autorizatie de repatriere.
    Copilul minor al repatriatului dobandeste cetatenie romana pe data redobindirii acesteia de catre parintele sau repatriat, in afara de cazul in care domiciliaza in strainatate impreuna cu celalalt parinte.
    In vederea realizarii unitatii familiei celui care se repatriaza, sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care se repatriaza dobandeste cetatenie romana daca, odata cu cererea de repatriere a sotului sau, a declarat ca renunta la cetatenie straina si ca voieste sa dobandeasca cetatenia romana.
    Persoanele care dobandesc cetatenia romana in conditiile alineatelor 1 si 3 sunt obligate sa depuna juramantul prevazut la articolul 13. Cetatenia romana se dobandeste pe data depunerii juramantului.
    Art. 8
    Cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie, prin infiere, daca cel putin unul dintre sotii care infiaza este cetatean roman, sau, atunci cand infierea se face de o singura persoana, daca aceasta este cetatean roman, iar, in toate cazurile, infiatul nu a implinit inca varsta de 18 ani.
    Art. 9
    In cazul declararii nulitatii sau anularii infierii, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a fost niciodata cetatean roman, daca domiciliaza in strainatate sau daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.
    In cazul desfacerii infierii, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani pierde cetatenia romana, pe data cand infierea a fost desfacuta, daca acesta domiciliaza  in strainatate  sau  daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.
    Art. 10
    Consiliul de Stat poate acorda cetatenia romana, la cerere, cetateanului strain sau persoanei fara cetatenie care:
    a) s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza pe teritoriul statului roman de cel putin 5 ani sau de cel putin 3 ani in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman. Pentru motive temeinice, aceste termene pot fi reduse;
    b) dovedeste prin comportarea si atitudinea sa fidelitate fata de statul si poporul roman, ca s-a integrat in viata economica si sociala a tarii, este gata sa-si aduca contributia la apararea independentei si suveranitatii Republicii Socialiste Romania si este demn de a deveni cetatean roman, asumindu-si toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
    c) a implinit varsta de 18 ani;
    d) depune o munca utila pentru societate ori, daca este in imposibilitate de a munci, are mijloace de existenta asigurate;
    e) renunta, printr-o declaratie in forma autentica, la cetatenia straina, precum si - chiar daca nu are nici o cetatenie - la orice angajament, obligatie de fidelitate sau la vreun alt legamint fata de un stat strain; totodata in declaratie va arata ca a luat cunostinta de continutul juramantului, angajindu-se sa depuna, potrivit legii, in cazul in care i se va acorda cetatenia romana.
    Art. 11
    Consiliul de Stat poate acorda cetatenia romana persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobindirea ei, cu pastrarea domiciliului in strainatate, daca indeplineste, in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. 10.
    Art. 12
    Cel care solicita cetatenia romana va arata, in cererea adresata Consiliului de Stat, ca intruneste conditiile legale pentru acordarea cetateniei, anexind actele necesare spre a dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 10 lit. a, c, d si e.
    Art. 13
    Persoana careia i se acorda cetatenie romana potrivit art. 10 depune juramantul de credinta si loialitate fata de Republica Socialista Romania.
    Juramantul are urmatorul continut:
    "Eu .... jur ca voi fi devotat patriei socialiste, poporului roman si conducerii de stat a Republicii Socialiste Romania. Jur ca voi respecta cu sfintenie Constitutia si legile tarii si ca voi indeplini cu cinste toate indatoririle de cetatean, punind intreaga mea capacitate de munca in slujba intaririi si apararii oranduirii sociale si de stat a Republicii Socialiste Romania".
    Art. 14
    Juramantul se depune in termen de 3 luni de la data primirii comunicarii decretului prin care s-a acordat cetatenia romana, la sediul consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti pe raza carui domiciliaza cel ce depune juramantul.
    Solemnitatea depunerii juramantului are loc in fata unui membru al Consiliului de Stat, a presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv.
    Obligatia de a depune juramantul de credinta si loialitate revine si persoanei prevazute la art. 11 daca isi va stabili domiciliul in tara; in acest caz, juramantul va fi depus in termen de 3 luni de la data stabilirii acestui domiciliu.
    Pentru motive temeinice, Consiliul de Stat poate prelungi termenul prevazut in alineatele precedente, la cererea persoanei interesate.
    Art. 15
    Cetatenia romana se dobandeste pe data depunerii juramantului; in cazul prevazut de art. 11 cetatenia romana se redobindeste pe data decretului prin care a fost acordata.
    Art. 16
    Copilul care nu a implinit varsta de 18 ani, nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie, dobandeste cetatenia romana, daca domiciliaza in Republica Socialista Romania impreuna cu cel putin unul dintre parinti, iar acesta dobandeste cetatenia romana.
    Copilul dobandeste cetatenia romana, in conditiile alineatului precedent, pe aceeasi data cu parintele sau.
    Art. 17
    Dovada cetateniei romane se face prin buletinul de identitate.
    Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul sau de nastere insotit de buletinul de identitate al oricaruia dintre parinti sau, in cazul in care copilul este inscris in buletinul de identitate al unuia dintre parinti, numai cu acest buletin.
    Daca dovada cetateniei copilului pana la varsta de 14 ani nu se poate face in conditiile alineatului precedent, dovada se va putea face cu certificatul eliberat de organele de evidenta a populatiei.
    Dovada cetateniei copiilor gasiti se face, pana la varsta de 14 ani, cu certificatul de nastere.
    Art. 18
    Actul valabil de trecere a frontierei emis de autoritatile romane face dovada, in strainatate ca titularul este cetatean roman, afara de cazul in care acest act cuprinde o mentiune contrara.
    In caz de nevoie, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Socialiste Romania elibereaza dovezi de cetatenie pentru cetatenii romani aflati in strainatate.

    CAP. 3

    Art. 19
    Cel care, rupindu-se de tara, isi incalca indatorirea de fidelitate fata de patrie, tradeaza interesele poporului, actioneaza impotriva unitatii, suveranitatii si independentei statului sau savarseste orice alte acte dusmanoase sau de natura a stirbi bunul renume al Romaniei devine nedemn de a purta inaltul titlu de cetatean roman.
    Ca urmare, Consiliul de Stat poate retrage cetatenia romana aceluia care:
    a) aflandu-se in strainatate, se face vinovat de fapte ostile fata de Republica Socialista Romania sau de natura a aduce stirbire bunului ei renume;
    b) aflandu-se in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat strain ori, fara autorizarea organelor competente ale Republicii Socialiste Romania ocupa o functie publica in serviciul unui alt stat;
    c) pleaca din tara in mod clandestin sau fraudulos;
    d) a obtinut cetatenia romana in mod fraudulos;
    e) este considerat, prin efectul legii straine, ca a dobandit o cetatenie straina si nu a facut, potrivit art. 22, cerere de aprobare a renuntarii la cetatenia romana sau, facand o asemenea cerere, ea nu i-a fost aprobata.
    Art. 20
    Cetatenia romana se pierde pe data decretului de retragere, in afara de cazul in care prin acel decret s-a stabilit o alta data.
    Art. 21
    Retragerea cetateniei romane nu produce nici un efect asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia.
    Art. 22
    In mod exceptional, pentru motive temeinice, Consiliul de Stat poate aproba renuntarea la cetatenia romana cetateanului roman care a implinit varsta de  18 ani si care:
    a) se obliga, prin declaratie autentica, sa nu savirseasca, dupa pierderea cetateniei romane, fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului si poporului roman;
    b) nu este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
    c) nu are obligatii patrimoniale fata de stat sau fata de persoane juridice ori fizice din tara sau, avand asemenea obligatii, le indeplineste ori prezinta garantii corespunzatoare pentru indeplinirea lor.
    Cererea de aprobare a renuntarii la cetatenia romana se face individual, cu aratarea motivelor si dovezilor ce se invoca in sprijinul ei.
    Prevederile art. 20 se aplica in mod corespunzator si in cazul aprobarii renuntarii la cetatenia romana.
    Art. 23
    Pierderea cetateniei romane prin aprobarea renuntarii la cetatenie nu produce nici un efect asupra cetateniei sotului sau copiilor.
    Cu toate acestea, in cazul cand ambii parinti obtin aprobarea renuntarii la cetatenia romana, iar copilul minor se afla impreuna cu ei in strainatate ori paraseste impreuna cu ei tara, copilul pierde cetatenia romana odata cu parintii sau, daca acestia au pierdut cetatenia romana la date diferite, pe ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia in strainatate, paraseste tara dupa ce ambii parinti au pierdut cetatenia romana pierde cetatenia romana pe data plecarii sale din tara.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul in care numai unul dintre parinti este cunoscut sau in viata.
    Art. 24
    Copilul minor cetatean roman, infiat de un cetatean strain pierde cetatenia romana daca infietorul solicita aceasta in mod expres si daca infiatul este considerat, potrivit legii straine, ca a dobandit o cetatenie straina.
    In cazul declararii nulitatii sau anularii infierii, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana, daca domiciliaza in tara sau daca se reintoarce pentru a domicilia in tara.
    In cazul desfacerii infierii, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani redobindeste cetatenia romana pe data cand infierea a fost desfacuta, daca domiciliaza in tara sau daca se reintoarce pentru a domicilia in tara.
    Art. 25
    In cazul prevazut de art. 6 alin. 2, copilul gasit pierde cetatenia romana daca, mai inainte de a implini varsta de 18 ani, filiatia sa a fost stabilita fata de ambii parinti, iar acestia sunt de cetatenie straina si daca, potrivit legii nationale a acestora, copilul este considerat ca avand aceeasi cetatenie cu parintii sau cel putin cetatenia unui dintre ei. In aceleasi conditii, copilul pierde cetatenia romana daca filiatia sa a fost stabilita numai fata de un parinte cetatean strain, iar celalalt parinte a ramas necunoscut.
    Cetatenia romana se pierde, in conditiile alineatului precedent, pe data stabilirii filiatiei copilului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 26
    Sunt si raman cetateni romani toti cei care au dobandit si pastrat aceasta cetatenie potrivit legilor anterioare.
    Art. 27
    In cazul prevazut de art. 2 lit. b al Decretului nr. 33 din 24 ianuarie 1952, daca acordul parintilor nu a intervenit pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, copiii sunt cetateni romani.
    Art. 28
    Lucrarile pregatitoare privind acordarea si pierderea cetateniei romane se intocmesc la Ministerul Afacerilor Interne.
    Cererile de dobandire a cetateniei romane sau de aprobare a renuntarii la aceasta cetatenie se depun, in tara, la inspectoratele militiei judetene sau al municipiului Bucuresti, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Socialiste Romania.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor trimite inspectoratelor militiei aratate in alineatul precedent dovezi cu privire la depunerea juramantului prevazut la art. 13.
    Eliberarea dovezilor de cetatenie potrivit art. 18 alin. 2 se va face in conditiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne.
    Art. 29
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial.
    Cererile de dobandire a cetateniei romane si cererile de aprobare a renuntarii la cetatenia romana introduse in temeiul Decretului nr. 33 din 24 ianuarie 1952 si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a legii de fata, se vor rezolva potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a legii de fata, se abroga Decretul nr. 33 din 24 ianuarie 1952, modificat prin Decretul nr. 296 din 9 august 1954, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu