E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 23 din 17 decembrie 1971

privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 157 din 17 decembrie 1971


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Apararea secretului de stat este o indatorire patriotica, o obligatie de onoare a tuturor cetatenilor Republicii Socialiste Romania - muncitori, tarani, intelectuali si alte categorii de oameni ai muncii - prin care acestia isi aduc contributia la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului roman, a independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a statului nostru.
    Art. 2
    Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informatiile, date si documentele care prezinta in mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Transmiterea sau divulgarea informatiilor, datelor si documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, detinerea in afara indatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenta care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa intre in posesia unor informatii, date sau documente de natura sa puna in pericol interesele economice, tehnico-stiintifice, militare sau politice ale statului, precum si orice alte incalcari ale normelor privind apararea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave si sunt pedepsite de legea penala.
    Conducatorii si salariatii organizatiilor socialiste, precum si orice alte persoane care iau cunostinta despre savarsirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informatii sau date avand un astfel de caracter au obligatia sa sesizeze indata sefii ierarhici, precum si organele Consiliului Securitatii Statului.
    Art. 3
    In functie de importanta lor, informatiile, datele si documentele ce constituie secrete de stat se clasifica astfel: strict secrete de importanta deosebita, strict secrete si secrete.
    Informatiile, datele si documentele care se incadreaza in una din categoriile prevazute la alineatul precedent se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Informatiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legi, nu constituie secrete de stat, dar nu sunt destinate publicitatii, sunt secrete de serviciu si nu pot fi divulgate.
    Art. 5
    Publicarea sau difuzarea prin presa, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de productie, investitii, forte de munca si mijloace de productie, precum si a datelor referitoare la capacitatile de productie in functiune sau perspectiva, altele decat cele cuprinse in statisticile oficiale, se face, de regula, in procente, iar atunci cand este necesar, si in cifre absolute cu aprobarea scrisa a conducatorilor organelor centrale sau a presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, inclusiv pentru organizatiile socialiste subordonate acestora.
    Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea in strainatate a lucrarilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului roman.

    CAP. 2

    Art. 6
    Raspunderea pentru luarea masurilor de aparare a secretului de stat o au ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii  comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, conducatorii organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor, precum si sefii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Socialiste Romania.
    Conducatorii organizatiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra pastrarii si manipularii documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea si descoperirea oricaror pierderi, alterari, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgari ale acestora.
    Semestrial, organele de conducere prevazute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigura pastrarea secretului de stat, atat la organul central, cat si in intreprinderile, organizatiile economice si institutiile subordonate si vor lua masuri pentru aplicarea riguroasa a prevederilor prezentei legi.
    Art. 7
    Conducatorii organizatiilor socialiste sunt obligati sa tina evidenta persoanelor care au primit aprobare sa lucreze cu informatii, date sau documente secrete de stat ori in sectoare unde se executa lucrari cu un asemenea caracter. Evidenta lor se va tine si dupa desfacerea contractului de munca, timp de 3 ani.
    Art. 8
    Conducatorii organizatiilor socialiste sunt obligati sa mentioneze, dupa caz, in adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmeaza sa plece in strainatate in interes de serviciu ori personal, daca acesta lucreaza sau a lucrat cu informatii, date si documente secrete de stat, daca lucreaza la inventii sau inovatii cu caracter deosebit, exprimandu-si totodata parerea asupra garantiilor moral - politice pe care le prezinta.
    Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanta deosebita nu poate pleca definitiv din tara decat dupa cel putin 3 ani de la data cand a incetat sa mai lucreze cu astfel de documente.
    Art. 9
    In vederea apararii secretului de stat, Consiliul Securitatii Statului are urmatoarele obligatii:
    a) controleaza periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizatii socialiste, modul de aplicare a dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat, stabilind masuri obligatorii pentru inlaturarea deficientelor constatate;
    b) stabileste impreuna cu conducatorii organizatiilor socialiste, obiectivele si locurile in care este interzisa fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice;
    c) sprijina organizatiile socialiste in vederea organizarii activitatii privind evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete de stat si asigura instruirea necesara pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi.
    Presedintele Consiliului Securitatii Statului va informa periodic Consiliul de Stat si Consiliul de Ministri asupra modului de aplicare a dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat.
    Art. 10
    Persoana careia ii sunt incredintate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct raspunzatoare pentru asigurarea securitatii acestora.
    Art. 11
    Este interzis ca salariatul care are acces la informatii, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum si persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, afla asemenea date, sa divulge sub orice forma continutul acestora, atat fata de cetatenii romani, cat si fata de cei straini. Interdictia este obligatorie si dupa incetarea raporturilor de munca in cadrul carora persoana respectiva a luat cunostinta despre informatii, date, documente ce constituie secrete de stat.
    Art. 12
    Persoana care nu lucreaza cu informatii, date si documente ce constituie secrete de stat dar care afla de continutul acestora sau intra in posesia lor, este obligata sa anunte ori, dupa caz, sa le predea de indata organelor Consiliului Securitatii Statului.
    Art. 13
    Salariatul care detine informatii, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfasoara activitate in locuri unde se executa lucrari cu un astfel de caracter nu poate stabili relatii de serviciu cu organizatiile internationale, reprezentantele si organizatiile straine, fara aprobarea prealabila a conducatorului organizatiei socialiste din care face parte.
    Stabilirea relatiilor in interes de serviciu cu strainii care nu au domiciliu in Republica Socialista Romania, de catre persoana prevazuta la alineatul precedent, se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului organizatiei socialiste din care aceasta face parte. In cazul in care cererea de aprobare prealabila nu a fost posibila, salariatul va informa in termen de 24 ore pe conducatorul organizatiei socialiste, despre relatiile stabilite.
    Se interzice ca salariatul care detine informatii, date ori documente ce constituie secrete de stat sa stabileasca relatii personale cu strainii care nu au domiciliu in Republica Socialista Romania, daca acestea afecteaza interesele statului roman.
    Art. 14
    Se interzice cetatenilor romani de a avea orice fel de legatura cu posturile de radio si televiziune ori cu organele de presa din strainatate, care, prin actiunile lor, desfasoara o activitate de defaimare sau contrara intereselor statului roman.
    Art. 15
    Acordarea de interviuri organelor de presa, agentiilor de presa ori posturilor de radio sau televiziune straine de catre cetatenii romani, in tara sau pe timpul cat se afla in strainatate in interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de aparare si tehno - stiintifice ale statului roman, se va face numai cu aprobarea conducatorului organului central in subordinea caruia se afla organizatia din care face parte cel in cauza sau, dupa caz, a presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti.
    Art. 16
    Conducatorii organizatiilor socialiste vor lua toate masurile ce se impun pentru educarea salariatilor in spiritul pastrarii secretului de stat, al vigilentei, cinstei si demnitatii in relatiile cu strainii.
    Radioul, televiziunea, presa centrala si locala, revistele si publicatiile periodice vor acorda o atentie deosebita dezvoltarii la toti cetatenii a simtului raspunderii pentru pastrarea cu strictete a secretului de stat, precum si pentru sporirea vigilentei si combativitatii impotriva tuturor celor care prin palavrageala, laudarosenie sau neglijenta aduc prejudicii securitatii statului roman.
    Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, impreuna cu uniunile de creatie vor stimula realizarea si publicarea unor lucrari menite sa contribuie la educarea cetatenilor pentru apararea si pastrarea secretului de stat.

    CAP. 3

    Art. 17
    Ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizatiile economice, intreprinderile si institutiile vor asigura evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce constituie secrete de stat si a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.
    Art. 18
    La organizatiile socialiste cu volum mare de informatii, date si document cu caracter secret de stat se organizeaza compartimente speciale pentru evidenta, pastrarea si manipularea acestora, in cadrul numarului de posturi si al fondului de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifica infiintarea unor astfel de compartimente, conducatorul organizatiei socialiste va desemna un salariat care, pe langa atributiile ce ii revin potrivit functiei sale, va indeplini si astfel de sarcini, facandu-se mentiune in acest sens in statele de functii.
    Compartimentele speciale prevazute la alineatul precedent vor fi infiintate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului Securitatii Statului.
    Infiintarea compartimentelor prevazute la alineatul 1 in cadrul Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducatorilor acestor organe centrale.
    Angajarea sau numirea salariatiilor ce vor incadra compartimentele speciale, precum si desemnarea celor care vor exercita si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea informatiilor, datelor si documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securitatii Statului.
    Art. 19
    In afara programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se pastreaza la compartimentul special sau la salariatul care exercita si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea informatiilor, datelor si documentelor cu caracter secret de stat.
    Se interzice scoaterea din incinta organizatiei socialiste a documentelor ce contin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau in alte locuri neautorizate.
    Sefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Nationala, Consiliul de Stat, Consiliul de Ministri, de la ministri, ceilalti conducatori ai organelor centrale si adjunctii acestora, de la presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si secretarii conducatorilor centralelor industriale si marilor intreprinderi, sunt considerati salariati care indeplinesc si atributii legate de evidenta, pastrarea si manipularea documentelor cu caracter secret de stat.
    Art. 20
    Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de catre persoane care au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, pastrindu-se o evidenta stricta a exemplarelor multiplicate.
    Se interzice multiplicarea documentelor strict secrete de importanta deosebita primite de la alte organizatii socialiste.
    Art. 21
    Persoana care se angajeaza la o organizatie socialista si urmeaza sa-si desfasoare activitatea intr-un loc de munca unde se executa lucrari cu caracter secret de stat, va fi incunostiintata de specificul activitatii si i se va cere sa semneze un angajament cu privire la pastrarea cu strictete a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat si de salariatul care, la data prezentei legi, executa sau are acces la asemenea lucrari.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale fortelor armate care s-au angajat in acest sens prin juramantul militar.
    Salariatul care, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, trebuie sa lucreze sau sa consulte date si documente ce constituie secrete de stat, urmeaza sa aiba o aprobare speciala in acest scop.
    Aprobarea prevazuta la alineatul precedent se da de catre:
    a) conducatorul organizatiei socialiste pentru categoria strict secret de importanta deosebita si strict secret;
    b) loctiitorul conducatorului organizatiei socialiste, imputernicit in acest scop, pentru categoria secret.
    Aprobarea data pentru accesul la o categorie superioara de documente permite accesul si la o categorie inferioara.
    Persoanele care fac practica in organizatiile socialiste sau in locurile de munca unde se afla informatii, date si documente ce constituie secrete de stat ori se executa lucrari cu un astfel de caracter, li se aplica acelasi regim ca si salariatilor, in ce priveste apararea secretului de stat.
    Art. 22
    Accesul in organizatiile socialiste este admis pe baza de legitimatii, permise sau bilete de intrare, dupa distinctiile prevazute in prezenta sectiune.
    Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica compartimentelor organizatiilor socialiste care presteaza servicii publice.
    Art. 23
    Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat in locurile in care se afla documente ce constituie secrete de stat ori unde se executa lucrari cu un asemenea caracter.
    Art. 24
    Conducatorii organizatiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulatia si ordinea interioara in incinta unitatilor, astfel incat accesul in locurile si sectoarele in care se afla informatii, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se executa lucrari cu un astfel de caracter sa nu fie posibil decat pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 si 35.
    Art. 25
    Accesul ocazional pentru interventii tehnice, reparatii si alte asemenea activitati, in locurile prevazute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de seful sectorului unde se executa lucrarea.
    Art. 26
    Pentru a distinge salariatii care au acces in diferite locuri de munca sau sectoare de productie, acestia vor purta, dupa caz, diferentiate pe sectoare de munca sau specialitati, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protectie ori de lucru in culori diferite.
    Pe echipamentul de protectie ori de lucru, salariatii vor avea cusut ecusonul pe care este mentionat numele si prenumele acestuia, precum si locul de munca.
    Salariatii care nu au dreptul la echipament de protectie sau de lucru vor purta, pe tinuta de serviciu, insigne, banderole sau, in mod vizibil, legitimatia de serviciu.
    Determinarea locurilor de munca, sau sectoarelor de productie, modelul insignelor, ecusoanelor, banderolelor, culoarea echipamentului de protectie sau de lucru, repartizarea si modul de purtare a acestora, se vor stabili prin regulamente de ordine interioara.
    Art. 27
    Patrunderea sau facilitarea patrunderii unui salariat intr-un sector pentru care nu are aprobare de acces, nepurtarea echipamentului specific sectorului de munca sau, dupa caz, a insignei ori a altor semne distinctive ce au  fost stabilite prin regulamentele de ordine interioara, sunt considerate abateri de la disciplina muncii, aplicandu-se, in raport cu gravitatea faptelor, sanctiuni potrivit legii.
    Art. 28
    In cazurile in care din cercetarile administrative rezulta ca salariatii in cauza - prin nerespectarea regulilor de acces mentionate in prezenta sectiune - au urmarit sau inlesnesc savarsirea unor infractiuni, conducerea organizatiei socialiste va informa de indata organele Consiliului Securitatii Statului.
    Art. 29
    Salariatul care isi pierde echipamentul, legitimatia, insigna sau un alt semn distinctiv este obligat sa anunte de indata pe seful sau ierarhic.
    Cazurile de instrainare a echipamentului, a insignei ori a altor semne distictive, sau de pierdere a acestora vor fi cercetate de catre sefii sectoarelor in care lucreaza cei ce le-au avut in primire, informand de fiecare data sefii lor ierarhici si organele Consiliului Securitatii Statului.
    Evidenta legitimatiilor pierdute sau furate va fi tinuta la organul care le-a emis. Acesta va comunica personalului insarcinat cu controlul la intrarile in incinta organizatiei socialiste care sunt legitimatiile pierdute sau furate, pentru a preveni folosirea lor de catre alte persoane.
    Art. 30
    Accesul fiecarui salariat in incinta organizatiei socialiste in care lucreaza este admis pe baza legitimatiei de serviciu, prevazuta cu fotografie si semnata de conducatorul acesteia sau de catre alte persoane anume desemnate, care fac parte din colectivul de conducere a unitatii. Accesul se face prin intrari anume stabilite, in functie de intinderea, nevoile serviciului si masurile de asigurare a securitatii organizatiei socialiste.
    Art. 31
    Legitimatiile de serviciu vor fi clasificate pe locuri de munca, prin aplicarea pe acestea a unor litere sau a altor semne distinctive. Pe ele se va mentiona poarta pe unde are acces salariatul in incinta organizatiei socialiste. Legitimatiile se vizeaza semestrial.
    Salariatii care au pierdut legitimatiile de serviciu li se vor elibera permise provizorii de acces, pana la emiterea unor noi legitimatii.
    La incetarea angajarii, legitimatiile de acces vor fi ridicate si anulate.
    Art. 32
    Este interzis accesul altor persoane in afara salariatilor care au legitimatii de serviciu cu fotografie si cu mentiunea prevazuta la art. 31 in locurile in care se afla informatii, date si documente cu caracter secret de stat sau care, desi nu au asemenea caracter nu sunt destinate publicitatii, in statiile pilot, in sectoare a caror procese tehnologice reprezinta secret de fabricatie, in cele in care incep ori se experimenteaza tehnologii de productie cu elemente considerate noutati tehnico-stiintifice, precum si in orice alt loc unde se executa lucrari cu caracter secret de stat. Accesul altor salariati decat al acelora care lucreaza in aceste locuri de munca este admis numai cu aprobarea conducatorului organizatiei socialiste sau, in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau.
    Legitimatiile de serviciu prevazute cu fotografii ale persoanelor care lucreaza in locurile de munca stabilite la alineatul precedent se poarta de catre acestea, in timpul programului de lucru, la loc vizibil. Aceeasi obligatie revine si salariatilor care indeplinesc sarcini privind evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor cu caracter secret de stat.
    Art. 33
    Accesul in incinta organizatiilor socialiste al salariatilor sau membrilor altor organizatii socialiste, in interes de serviciu, este admis numai cu bilet de intrare, eliberat pe baza buletinului de identitate, cu aprobarea sefului compartimentului competent.
    Art. 34
    Accesul salariatilor santierelor de constructii in incinta organizatiilor socialiste in care se afla asemenea santiere se face cu permise de intrare eliberate de conducatorii acestor organizatii socialiste sau de catre alte persoane din conducerea acestora, la cererea conducatorilor santierelor de constructii.
    Permisul se elibereaza cu valabilitate pe intreaga durata a executarii lucrarilor si se vizeaza trimestrial. La terminarea lucrarilor, el se restituie emitentului.
    Art. 35
    Aprobarea accesului salariatilor altor organizatii socialiste, in interes de serviciu, in locurile unde se afla informatii, date si documente ce constituie secrete de stat sau se executa lucrari cu un astfel de caracter, se da de catre conducatorul organizatiei socialiste careia i se solicita accesul sau loctiitorul acestuia, pe baza unei delegatii semnate de conducatorul organizatiei socialiste din care face parte salariatul delegat. Pe delegatie se vor mentiona datele si documentele ce vor fi consultate ori locurile unde urmeaza sa aiba acces.
    Art. 36
    In locurile de munca de importanta deosebita, accesul salariatilor altor organizatii socialiste in interes de serviciu este permis numai pe baza aprobarii conducatorului organului central sau inlocuitorului acestuia.
    Art. 37
    Aprobarea prevazuta la art. 35 si 36 se poate acorda pentru a avea acces o singura data sau pentru o perioada care sa nu depaseasca o luna.
    Art. 38
    Salariatii organizatiilor socialiste care, potrivit legii, au sarcini permanente de control, vor avea acces in unitatile si locurile de munca in care se afla secrete de stat sau se executa lucrari cu un asemenea caracter pe baza legitimatiei sau delegatiei speciale semnata de conducatorul organului cu sarcini de control din care face parte salariatul.
    Pentru accesul in unitatile si locurile de munca de importanta deosebita, legitimatiile sau delegatiile speciale de control vor fi semnate de conducatorul organului central in subordinea caruia se afla organul de control si vor fi valabile timp de un an.
    Art. 39
    Persoanele aflate la practica in organizatiile socialiste, precum si indrumatorii si supraveghetorii acestora din afara unitatii au acces numai in sectorul in care sunt repartizati, pe baza permisului de intrare eliberat cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.
    Art. 40
    Persoanele din afara organizatiilor socialiste care vin pentru angajari, audiente, cereri, reclamatii, sesizari si propuneri, nu au acces in incinta organizatiei. Acestea pot avea acces numai in pavilioanele administrative, pe baza biletului de intrare, eliberat cu aprobarea sefului compartimentului competent si vor fi primite, de regula, in incaperi special amenajate.
    Primirea in audienta la conducerea organizatiilor socialiste se poate face si in birourile de lucru ale acesteia. In asemenea cazuri, cei care vin in audienta vor fi insotiti atat la venire, cat si la plecare.
    Art. 41
    Vizitarea unor unitati sau sectoare de productie, altele decat cele de importanta deosebita, se poate face numai cu aprobarea conducatorilor organizatiilor socialiste respective, care vor stabili in acest scop traseele de acces si persoanele care vor insoti pe vizitatori.

    CAP. 4

    Art. 42
    Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, fara autorizatie speciala eliberata de catre Consiliul Securitatii Statului, este interzisa daca priveste:
    a) intreprinderile industriale sau sectiile acestora unde se executa produse interesand apararea nationala, ori incep sau se experimenteaza tehnologii de productie cu elemente considerate noutati tehnico-stiintifice, precum si statiile pilot;
    b) armamentul militar si tehnica de lupta, cu exceptia celor scoase la paradele militare;
    c) constructiile militare de orice natura, poligoanele, aerodromurile si porturile militare, cu exceptia celor ce se vor stabili de Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne impreuna cu Consiliul Securitatii Statului.
    Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care obiectivele enumerate la alineatul precedent sunt in curs de construire.
    Obiectivele si mijloacele prevazute la literele a, b si c pot fi filmate si fotografiate de catre personalul militar, pentru nevoile interne ale Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului, pe baza unei aprobari; aceasta poate fi data de catre ministrul fortelor armate, ministrul afacerilor interne si presedintele Consiliului Securitatii Statului sau de imputernicitii lor, fiecare pentru mijloacele din dotarea ori obiectivele din administrarea organului central respectiv.
    Art. 43
    Trupele Ministerului Fortelor Armate, Consiliului Securitatii Statului sau ale Ministerului Afacerilor Interne aflate pe campul de instructie sau de aplicatii, pot fi fotografiate sau filmate in scopuri educative si de pregatire militara cu aprobarea ministrilor sau a adjunctilor acestora, respectiv a presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului Securitatii Statului, fara autorizatie speciala.
    Art. 44
    Se interzice, indiferent de obiectiv, fotografierea si filmarea din avion.
    Aceste operatii se pot executa numai in interes de serviciu de persoane ce poseda autorizatii speciale eliberate de organele competente ale Consiliului Securitatii Statului.
    Militarii de specialitate pot executa misiuni de serviciu de aerofotogrametrie pe baza ordinului de serviciu eliberat de catre organele militare.
    Art. 45
    Cererea adresata Consiliului Securitatii Statului pentru eliberarea unei autorizatii de filmare, fotografiere sau de executare a lucrarilor de arte plastice va cuprinde obligatoriu mentionarea obiectului acestora, data sau perioada de timp in care urmeaza a se executa, numele persoanei care o va efectua, precum si avizul organizatiei socialiste in a carei administrare operativa se afla obiectul respectiv.
    Titularii autorizatiilor emise in baza prezentei legi sunt obligati a se prezenta, inainte de inceperea lucrarilor, la conducatorii organizatiilor socialiste unde vor executa lucrarile, pentru a se pune de acord cu acestia.
    Art. 46
    Fotografierea ori filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice in incinta organizatiilor socialiste ce nu sunt prevazute in art. 42 este permisa numai cu incuviintarea conducatorilor organizatiilor socialiste respective.
    Art. 47
    Obiectivele, partile din obiective si zonele in care accesul, precum si fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice sunt interzise, vor fi marcate cu indicatoare de interdictie in acest sens.
    Indicatoarele vor fi instalate prin grija organizatiilor socialiste, respectiv a consiliilor populare in a caror administrare operativa se afla obiectivele sau zonele prevazute la alineatul precedent.

    CAP. 5

    Art. 48
    Strainii care desfasoara activitati pe baza de contracte au acces in organizatiile socialiste beneficiare cu aprobare scrisa a conducatorilor organizatiilor socialiste respective sau a inlocuitorilor acestora, numai in sectiile sau sectoarele de productie in care prezenta lor este legata de indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si in pavilioanele administrative.
    Art. 49
    Strainii care vin in organizatiile socialiste in scopul efectuarii unor tranzactii comerciale au acces numai in pavilioanele administrative si in expozitii. In cazuri justificate, accesul acestora va putea fi admis si in sectiile de productie al caror proces tehnologic nu constituie secret de stat sau de fabricatie, cu aprobarea conducatorului organului central caruia ii este subordonata organizatia socialista.
    Art. 50
    Accesul strainilor in organizatiile socialiste, in scopul documentarii tehnico-stiintifice, este admis numai cu aprobarea scrisa a conducerii organului central in a carui subordine se afla organizatia respectiva si este limitat la compartimentele strict necesare documentarii pentru care au primit aprobare si nu se gasesc date si documente ce constituie secret de stat.
    Art. 51
    In unitatile si locurile de munca de importanta deosebita, accesul strainilor este admis numai cu aprobarea, dupa caz, a presedintelui Consiliului de Stat sau a presedintelui Consiliului de Ministri.
    Lista unitatilor si locurilor de munca prevazute la alineatul precedent va fi intocmita de presedintele Consiliului Securitatii Statului si va fi supusa spre aprobare presedintelui Consiliului de Stat.
    Art. 52
    Strainii prevazuti la art. 48-51, pe timpul cat se afla in sediul organizatiei socialiste, vor purta semne distinctive, diferite de cele folosite de  salariatii proprii, puse la dispozitie de aceasta organizatie.
    Pe timpul vizitei, strainii vor fi insotiti de persoane anume desemnate de conducerea organizatiei socialiste.
    Art. 53
    Este interzis accesul cetatenilor straini si al persoanelor fara cetatenie la informatii, date si documente ce constituie secrete de stat.
    Art. 54
    Dispozitiile art. 53 nu se aplica strainilor care vin in tara pentru a coopera la executarea unor lucrari sau pentru schimb de experienta, in baza conventiilor, protocoalelor, contractelor si alte asemenea intelegeri incheiate de catre statul roman sau organizatiile socialiste romane in ce priveste informatiile, datele si documentele in legatura cu obiectul cooperarii ori al schimbului de experienta. In acest caz, aprobarea de acces va fi data de catre conducatorul organului central tutelar, cu avizul Consiliului Securitatii Statului.
    Art. 55
    Strainii, inclusiv membrii misiunilor diplomatice acreditate in Republica Socialista Romania, pot fotografia, filma sau executa lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania avand ca subiecte edificii, monumente si obiective de interes cultural si artistic, precum si valori din orase si peisaje daca acestea nu privesc obiectivele aratate la art. 42 si 43 sau obiectivele situate in zonele in care strainii nu au acces.
    Strainii pot executa lucrari de fotografiere, filmare sau de arte plastice privind obiectivele indicate la art. 42, precum si acelea situate in zonele in care nu au acces, numai daca poseda autorizatii speciale eliberate de catre Consiliul Securitatii Statului.
    De asemenea, strainii pot executa lucrari de fotografiere, filmare sau de arte plastice in timpul deplasarii cu avionul numai daca poseda autorizatii speciale eliberate de catre Consiliul Securitatii Statului.

    CAP. 6

    Art. 56
    Consiliul Securitatii Statului organizeaza si raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de colectarea, transportul si distribuirea corespondentei cu caracter secret de stat.
    Art. 57
    Documentele care constituie secrete de stat, precum si cele care nu sunt destinate publicitatii, nu pot fi transportate in strainatate de catre delegatiile sau salariatii organizatiilor socialiste decat cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central, respectandu-se si normele legale stabilite cu privire la transportul si pastrarea corespondentei diplomatice.
    Documentele strict secrete de importanta deosebita nu pot fi transportate in strainatate de catre delegatiile sau salariatii organizatiilor socialiste fara aprobarea presedintelui Consiliului de Ministri.
    Aprobarile prevazute la alineatele precedente se vor da numai pentru acele documente care sunt strict necesare si numai daca in exterior exista conditii pentru pastrarea secretului lor.
    Art. 58
    Documentele ce constituie secrete de stat care se transporta in strainatate vor fi predate sefului delegatiei sau salariatului ce pleaca in strainatate numai prin compartimentul special pentru evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete, pe baza de proces-verbal.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 59
    Nerespectarea dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat constituie o fapta deosebit de grava si se pedepseste potrivit legii penale, daca sunt intrunite elementele vreunei infractiuni.
    Faptele de incalcare a normelor privind apararea secretului de stat care nu intrunesc elementele infractiunii atrag, dupa caz, raspunderea administrativa ori disciplinara, materiala sau civila.
    Art. 60
    Constituie contraventii la normele privind apararea secretului de stat urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    a) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 si art. 35, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii;
    b) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 30, 31, 33, 34 si 39-41, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii;
    c) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 7, 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 si 2, art. 20, 21, 25, 32, 48-53, 57 si 58, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii;
    d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 42-46, 55 alin. 2 si 3, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii;
    e) nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 si 38 si neglijenta care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate sa cunoasca sau sa posede date si documente secrete de stat, precum si divulgarea secretului de stat atunci cand nu constituie o infractiune, ori divulgarea de informatii sau date care, desi nu constituie secrete de stat, nu sunt destinate publicitatii;
    f) nerespectarea normelor cu privire la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret de stat.
    Contraventiile prevazute la literele a, b si f se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 400 lei, cele prevazute la literele c si d cu amenda de la 400 la 1000 lei, iar cele prevazute la litera e cu amenda de la 1000 la 5000 lei.
    Art. 61
    Contraventiile prevazute la art. 60 se constata de ofiterii de securitate, iar cele de la art. 60 litera b si de ofiterii si subofiterii de militie.
    Contraventiile prevazute la art. 60 litera d se constata si de ofiterii anume imputerniciti de Ministerul Fortelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne.
    Contraventiile prevazute la art. 60 literele a, b, c, d si f, savarsite de angajatii organizatiilor socialiste la locul de munca sau de alte persoane in incinta organizatiilor socialiste se constata si de catre conducatorul compartimentului din care face parte contravenientul sau al celui unde s-a produs contraventia.
    Art. 62
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face o plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii; aceasta se rezolva dupa cum urmeaza:
    - in cazul contraventiilor prevazute la art. 60 litera e, constatate de ofiterii de securitate, de catre presedinte, primul vicepresedinte sau vicepresedintii Consiliului Securitatii Statului;
    Art. 63
    Dispozitiile art. 60-62 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 64
    In unele organizatii socialiste de importanta deosebita se vor organiza servicii, sectii sau birouri subordonate conducatorilor acestora, care vor avea urmatoarele atributii:
    a) controleaza aplicarea si respectarea de catre toti salariatii a normelor privind apararea secretului de stat;
    b) asigura paza si securitatea inventiilor si inovatiilor din obiective;
    c) indruma si controleaza activitatea tuturor salariatilor in probleme de relatii si protocol;
    d) organizeaza accesul si circulatia in interiorul obiectivelor si asigura respectarea regulilor de ordine interioara;
    e) elaboreaza planurile de paza si securitate a obiectivelor si controleaza modul de aplicare a lor;
    f) organizeaza si controleaza paza contra incendiilor.
    Infiintarea serviciilor, sectiilor sau birourilor prevazute in prezentul articol se aproba de catre organul central respectiv, cu acordul Consiliului Securitatii Statului si al Ministerului Afacerilor Interne, in limita numarului de posturi si a fondurilor de salarii existente la data prezentei legi.
    Art. 65
    Organizatiile obstesti de orice fel sunt obligate sa aplice normele prevazute in prezenta lege cu privire la apararea secretului de stat.
    Art. 66
    Organizarea, inventarierea, expertizarea si predarea documentelor secrete de stat la fondul arhivistic se fac in conformitate cu normele privind evidenta, pastrarea si folosirea Fondului arhivistic national al Republicii Socialiste Romania.
    Art. 67
    Nomenclatura functiilor, conditiile de studii si vechime, precum si salariile tarifare ale personalului insarcinat cu evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce constituie secrete de stat, precum si ale personalului din serviciile, sectiile si birourile prevazute la art. 64 se stabilesc de catre Ministerul Muncii, prin asimilare cu salariile tarifare in vigoare ale functiilor corespunzatoare din compartimentele de personal si administrativ, la care se adauga un spor de importanta de 5-25%, calculat la salariul tarifar de incadrare. Acest spor se include in salariul tarifar.
    Procentul de calcul al sporului pe functii si compartimente de activitate se stabileste diferentiat, in raport cu importanta si conditiile specifice fiecarei unitati, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale si ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al Municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului Securitatii Statului si cu avizul Ministerului Muncii.
    Art. 68
    In cadrul Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Securitatii Statului aprobarile prevazute la art. 21, 34 si 41 se dau de catre comandantii (sefii) de unitati, respectiv de loctiitorii acestora.
    Art. 69
    Consiliul de Ministri va emite norme cu privire la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret de stat si a celor care constituie secrete de serviciu, in intelesul acestei legi.
    Art. 70
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 zile de la publicare.
    Art. 71
    Decretul nr. 430/1969 privind apararea secretului de stat, devenit Legea nr. 29/1969, Decretul nr. 332/1958 privind reglementarea conditiilor de executarea a unor lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2293/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind executarea unor lucrari de fotografiere, filmare si de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, prevederile art. 15 23 din Instructiunile privind organizarea si functionarea pazei civile la institutii, intreprinderi, organizatii economice de stat si cooperatiste, modul de acces in aceste unitati, precum si conditiile de angajare a paznicilor civili si a personalului care controleaza accesul in institutii, intreprinderi, organizatii economice de stat si cooperatiste, aprobate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1270/1958 si  prevederile art. 1 lit. C din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2286/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind paza  civila la organizatiile socialiste, paza obsteasca in comune si paza de camp, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Legea 23/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 23 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu