E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 19 din 14 ianuarie 1972

privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 5 din 14 ianuarie 1972


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Clasificarea documentelor secrete de stat

    Art. 1
    Informatii, date si documente strict secrete de importanta deosebita sint cele care se refera la:
    a) planurile economice anuale si de perspectiva privind dezvoltarea economiei nationale pe ansamblu, cuprinzind totalitatea datelor de ordin tehnic, economic, financiar si valutar;
    b) rezervele si centrele de depozitare a metalelor pretioase, pietrelor pretioase si metalelor radioactive;
    c) relatiile internationale ale statului in domeniul economic, tehnico-stiintific, comercial, de credit, valutar, militar si politic, cu exceptia celor publicate sau difuzate prin presa, radio, televiziune, ori prin alte mijloace legale;
    d) planurile de export-import si balantele de credit si de plati centralizate ale statului, precum si modul lor de indeplinire;
    e) descoperirile si inventiile care prezinta importanta deosebita pentru economia nationala, precum si cele din domeniul tehnicii militare;
    f) organizarea si asigurarea apararii frontierelor de stat ale Republicii Socialiste Romania, la nivelul Ministerului Fortelor Armate;
    g) cifrul de stat;
    h) organizarea pazei si apararii obiectivelor de importanta deosebita;
    i) organizarea, compunerea, efectivele, dotarea si dislocarea marilor unitati, unitatilor si formatiunilor militare ale Ministerului Fortelor Armate. Consiliul Securitatii Statului si Ministerului Afacerilor Interne*), centralizate la nivelul acestor organe centrale, comandamente de armata sau de arma;
---------------
    *) Prin Decretul nr. 130/1972, publicat in B. Of. nr. 39 din 19 aprilie 1972, a fost infiintat Ministerul de Interne prin fuziunea Consiliului Securitatii Statului cu Ministerul Afacerilor Interne.

    j) planurile de mobilizare pe ansamblu ale fortelor armate, comandamentelor de armata si de arma, ale tuturor organelor centrale ale administratiei de stat, precum si necesarul de razboi, volumul total al productiei speciale destinate apararii, volumul stocurilor rezervelor de stat si de mobilizare, la nivelul acestor organe, inclusiv planurile, schitele, desenele, hartile, fotografiile asamblate la scara economiei nationale, precum si documentele importante de aparare;
    k) ansamblul constructiilor speciale de aparare existente sau proiectate care contin date centralizate asupra amplasarii instalatiilor si capacitatii lor.
    l) caracteristicile tehnico-tactice ale noilor tipuri de armament si ale mijloacelor tehnice speciale de lupta stabilite de organele competente;
    m) necesarul, existentul si starea tehnica a armamentului, munitiei si tehnicii de lupta sau dislocarea, capacitatea si continutul depozitelor de armament, munitii si explozivi, centralizate la nivelul ministerelor, comandamentelor de armata sau de armata;
    n) planurile operative care contin date de ansamblu privitoare la pregatirea actiunilor militare;
    o) munca operativa a organelor de securitate, daca prin divulgare, pierdere, alterare, distrugere ori sustragere ar putea aduce prejudicii grave intereselor securitatii statului;
    p) planurile centralizate privind sistemul de aparare antiaeriana a teritoriului si apararea locala antiaeriana;
    r) planurile anuale si de perspectiva centralizate pe intregul sector de aparare si pe beneficiarii de plan: Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitatii Statului si Ministerul Afacerilor Interne;
    s) efectivele, starea de pregatire de lupta, inzestrarea cu armament si tehnica de lupta, precum si planurile operative de actiune ale garzilor patriotice, centralizate pe Comandamentul Central.
    Sint strict secrete de importanta deosebita si toate proiectele si anteproiectele planurilor si lucrarilor care fac parte din una dintre categoriile prevazute in prezentul articol.
    Art. 2
    Informatii, date si documente strict secrete sint cele care se refera la:
    a) cifre sintetice cu privire la ansamblul planului de stat, precum si anumite sectiuni de plan;
    b) planurile de import si export, centralizate pe organe centrale si pe unitati cu statut de centrala, precum si indeplinirea lor;
    c) stadiul tratativelor pentru importuri si exporturi (ofertele concurentei, studiul comparativ al ofertelor, nota sinteza, avizele de contractare, nota comuna, preturi si alte asemenea) pina la incheierea contractelor, la nivelul ministerelor, intreprinderilor de comert exterior si unitatilor economice cu statut de centrala;
    d) descoperirile si inventiile de importanta stiintifica sau economica pina la brevetarea si publicarea lor. Titlul acestora se va inregistra in registrul public si se va publica in Buletinul pentru inventii si marci;
    e) emiterea si circulatia banilor, imprimarea bancnotelor si metodelor de aparare impotriva falsificarii acestora;
    f) planurile economice financiare privind productia, extractia si concentratia de metale pretioase, rare si radioactive pe ramuri si rapoartele asupra indeplinirii lor;
    g) balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei, centralizata pe intreaga tara;
    h) capacitatea de tranzit a intregii retele feroviare cu toate elementele ei constructive, schemele de ansamblu ale sistemului de telecomunicatii, inclusiv centrele de radio-emisie si statiile de radio-releu, cu exceptia celor care sint cuprinse in conventiile internationale, la nivel central si in cadrul aceleiasi lucrari;
    i) retelele astronomo-geodezice sau gravimetrice nationale, cataloagele, tabelele sau alte documente care cuprind toate punctele geodezice, astronomice, gravimetrice sau magnetice de pe intreg teritoriul tarii, cu indicarea coordonatelor, valorii acceleratiei greutatii, valorii anomaliei gravimetrice sau a declinatiei magnetice, precum si hartile si planurile topografice ce contin dispozitive de lupta si lucrari de aparare pina la regiment si similare inclusiv;
    j) schemele de ansamblu ale conductelor de petrol si gaze, ale magistralelor electrice, precum si cele ale conductelor de apa si planurile generale ale constructiilor hidrotehnice care alimenteaza orasele capitale de judet, municipiile si complexele de mare importanta pentru economia nationala;
    k) pregatirea de lupta si starea disciplinara a efectivelor Ministerului Fortelor Armate, Consiliului Securitatii Statului si Ministerului Afacerilor Interne;
    l) amplasarea, constructia, profilul si capacitatea de productie si reparatii ale intreprinderilor destinate productiei de aparare;
    m) utilizarea pentru nevoi de mobilizare sau pentru actiuni cu totul speciale a parcului de vagoane si locomotive, de autovehicule, de nave si avioane, a porturilor si aeroporturilor, precum si a alimentelor, echipamentului, carburantilor, lubrifiantilor si materialelor sanitare;
    n) planurile de mobilizare sau de intrebuintare in lupta a marilor unitati, unitatilor si formatiunilor, precum si organizarea, dislocarea si efectivele marilor unitati, unitatilor si formatiunilor militare;
    o) planurile de mobilizare ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si cele ale intreprinderilor cu sarcini de mobilizare;
    p) munca operativa a organelor de securitate, daca divulgarea, pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor respective ar putea aduce prejudicii intereselor securitatii statului;
    r) efectivele, starea de pregatire de lupta, inzestrarea cu armament si tehnica de lupta, precum si planurile de actiune ale garzilor patriotice, centralizate pe comandamente judetene.
    Sint strict secrete si toate proiectele si anteproiectele planurilor si lucrarilor care fac parte din una dintre categoriile prevazute in prezentul articol.
    Art. 3
    Informatii, date si documente secrete sint cele care se refera la:
    a) sectiunile de plan economic privind productia industriala, investitii, pret de cost, cercetare stiintifica, aprovizionare, munca si salarii, la nivel de minister sau pe o intreprindere cu productie de aparare;
    b) fondul de stat al productiei agricole pe tara;
    c) rezervele de minereuri de metale rare si disperse (molibden, beriliu, bor, niobiu, tantal, litlu) conturate sau estimate, pe categorii de cunoastere, exprimate cantitativ si calitativ, centralizate pe intreg teritoriul Republicii Socialiste Romania;
    d) rezervele de petrol si gaze naturale, conturate sau estimate, pe categorii de cunoastere, exprimate cantitativ si calitativ, centralizate pe regiuni petrogazeifere, grupuri industriale sau pe judete;
    e) rezervele de minereuri auroargintifere, conturate sau estimate, pe categorii de cunoastere, exprimate cantitativ si calitativ pe zacaminte, exploatari miniere, intreprinderi si centralizate pe judete;
    f) productia speciala in unitati naturale, exprimata cifrat;
    g) hartile, planurile, documentatiile si alte lucrari ce cuprind date partiale ale lucrarilor de investitii cu caracter de aparare;
    h) mobilizarea la locul de munca pe timp de razboi a salariatilor, centralizat pe unitati subordonate ministerelor si celorlalte organe centrale;
    i) livrarile la rezerva de stat a produselor, materiilor prime si materialelor, centralizate pe un minister;
    j) balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei, centralizata pe un judet;
    k) numarul si starea tehnica a locomotivelor sau vagoanelor ori ale parcului auto, centralizate pe tara;
    l) temele de cercetare aplicativa care prezinta importanta economica, stiintifica sau militara;
    m) cheltuielile neproductive, pierderile si pagubele inregistrate, centralizate pe organe centrale sau unitati cu statut de centrala;
    n) stabilirea si avizarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile necesare sectorului de aparare, exprimate cifrat;
    o) planul valutar si rapoartele asupra indeplinirii lui, centralizate pe organe centrale sau unitati cu statut de centrala;
    p) venitul national realizat sau utilizat;
    r) caracteristicile tehnico-tactice ale mijloacelor clasice de lupta cu care sint dotate efectivele Ministerului Fortelor Armate, Consiliului Securitatii Statului si Ministerului Afacerilor Interne, centralizate pe aceste organe centrale, comandamente de armata si de arma, directii centrale, mari unitati si unitati;
    s) efectivele, starea de pregatire si de lupta, inzestrarea cu armament, tehnica de lupta si planurile de actiune ale garzilor patriotice, centralizate pe organizatii socialiste;
    s) cataloage, tabele sau alte documente cu puncte geodezice, astronomice, gravimetrice sau magnetice din retelele nationale care contin: coordonatele; valorile acceleratiei greutatii, anomaliilor gravimetrice sau declinatiilor magnetice ale acestor puncte, cuprinzind o suprafata compacta din teritoriul Republicii Socialiste Romania mai mica de 1.500 kmp*);
--------------
    *) Textul art. 3 lit. s este reprodus astfel cum a fost rectificat prin B. Of. nr. 9 din 27 ianuarie 1972.

    t) asamblaje de harti topografice la scara 1 : 500.000 si mai mari, care cuprind portiuni de teren din suprafata tarii, dupa cum urmeaza:
    - hartile la scara 1 : 25.000 si mai mari, care cuprind o suprafata de peste 5.000 kmp;
    - hartile la scara 1 : 50.000 si 1 : 100.000, care cuprind o suprafata mai mare de 10.000 kmp;
    - hartile la scara 1 : 200.000 - 1 : 500.000, care cuprind intreg teritoriul tarii;
    t) planurile topografice la scarile 1 : 2.000 - 1 : 25.000, care cuprind partial sau total suprafata oraselor resedinte de judete sau a municipiilor si care reprezinta in totalitate detaliile de planimetrie, relief, constructii si instalatii de sol si subsol;
    u) planul anual de constituire a rezervei de mobilizare de materii prime si materiale, la nivelul intreprinderilor: planurile de functionare in regim special de lucru al intreprinderilor;
    v) planurile economice anuale si de perspectiva la nivel de centrala, unitati cu statut de centrala si intreprindere; planurile economice anuale si de perspectiva ale fiecarui judet in parte sau al municipiului Bucuresti;
    z) munca operativa a organelor Ministerului Afacerilor Interne, daca divulgarea, pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor respective ar putea aduce prejudicii intereselor statului;
    x) organizarea pazei si apararea institutiilor si intreprinderilor;
    y) dosarele personale ale cadrelor de conducere aflate in nomenclatura.
    Sint de asemenea secrete toate proiectele si anteproiectele planurilor si lucrarilor care fac parte din una dintre categoriile prevazute in prezentul articol.
    Art. 4
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor intocmi, atit la nivelul lor propriu cit si pentru unitatile subordonate, listele cuprinzind informatiile, datele si documentele ce constituie secrete de stat, incadrate in categoriile prevazute in art. 1 - 3.
    Anual sau ori de cite ori este necesar aceste liste vor fi reactualizate.
    Intocmirea si reactualizarea lor se vor face cu acordul Consiliului Securitatii Statului.

    CAP. 2
    Evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea documentelor secrete de stat

    Art. 5
    Evidenta documentelor secrete de stat se tine in registre special destinate in acest scop, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Numerele de inregistrare vor fi precedate de un zero la documentele secrete, de doua zerouri la documentele strict secrete si de trei zerouri la documentele strict secrete de importanta deosebita si se vor inscrie pe toate exemplarele documentului, precum si pe anexele acestuia.
    Pentru fiecare document strict secret de importanta deosebita si exemplar de pe acest document se intocmeste cite o fisa insotitoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2. Aceasta fisa se completeaza de fiecare data cind documentul respectiv este dat spre consultare.
    Art. 6
    Categoria de secret a lucrarii se mentioneaza de salariatul care o intocmeste, potrivit dispozitiilor legale si in raport cu listele informatiilor, datelor si documentelor cu caracter secret de stat prevazute in art. 4 si se inscrie in mod obligatoriu pe ciorna acesteia, seful ierarhic fiind obligat sa verifice daca documentul a fost just categorisit.
    Art. 7
    Intocmirea documentelor cu caracter secret de stat se face in caiete de ciorna, pe coli de hirtie sau formulare, a caror evidenta se tine intr-un registru intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Dispozitiile si indicatiile de serviciu date de sefi, care au caracter secret de stat sau se refera la probleme ce trebuie avute in vedere la intocmirea lucrarilor cu caracter secret de stat, se noteaza de catre salariati numai in caietul de ciorna.
    Caietele de ciorna, colile de hirtie, matritele, formularele si reprezentarile grafice, care contin informatii sau date cu caracter secret de stat, sint supuse aceluiasi regim de pastrare si manipulare ca si celelalte documente cu caracter secret de stat.
    Evidenta caietelor de ciorna, a colilor de hirtie si a diferitelor formulare pe care se intocmesc documentele secrete de stat, precum si a matritelor si a hirtiei carbon folosite pentru multiplicarea acestora, se tine in cadrul compartimentului special sau de catre persoana insarcinata cu evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete.
    Materialele prevazute la alineatele precedente vor fi stampilate sau stantate inainte de a fi date in lucru.
    Art. 8
    Documentele cu caracter secret de stat reprezentind variante sau exemplare in plus vor fi distruse de catre comisii formate din cel putin doi salariati, dintre care unul va fi de la compartimentul special, iar celalalt dintre persoanele care au acces la informatii, date si documente cu caracter secret de stat, intocmindu-se pentru aceasta un proces-verbal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4. Procesul-verbal de distrugere va fi aprobat de seful compartimentului in care s-a intocmit lucrarea si va fi inregistrat in registrul prevazut in art. 5.
    Caietele de ciorna, colile de hirtie, formularele, matritele, precum si hirtia carbon consumate, vor fi restituite compartimentului special sau persoanei de la care au fost primite, care le va distruge in conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 9
    Multiplicarea documentelor cu caracter secret de stat se face prin dactilografiere sau alte mijloace, de catre persoane ce au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, asigurindu-se ca despre continutul lucrarii sa nu ia cunostinta persoane neautorizate.
    Art. 10
    Multiplicarea documentelor cu caracter secret de stat prin alte mijloace decit dactilografiere se face in prezenta unui salariat al compartimentului special sau a salariatului insarcinat cu evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete.
    Toate exemplarele ce au rezultat de la aparatele de multiplicare vor fi luate in evidenta intr-un registru intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
    In cazul cind un document multiplicat se reface partial, filele inlocuite vor fi distruse in conditiile prevazute in art. 8.
    Cind din anumite motive un document multiplicat trebuie refacut in intregime, noul document se inregistreaza la un alt numar in registrul prevazut in art. 5 alin. 1 si in registrul prevazut in alineatul 2 din prezentul articol.
    Multiplicarea documentelor strict secrete de importanta deosebita, primite de la alte organizatii socialiste, este interzisa.
    Art. 11
    Operatiunile de traducere a documentelor cu caracter secret de stat si de multiplicare a acestora se executa in conditiile de redactare si multiplicare prevazute in art. 7- 9. Evidenta lor se tine in registrul de traduceri intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 12
    Dactilografa, primind pentru dactilografiere documentele cu caracter secret de stat, inscrie ciorna respectiva in registrul intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7, in prezenta persoanei care a redactat-o, dupa care semneaza de primire.
    Cind dactilografierea s-a facut prin dictare fara a se folosi o ciorna sau alt document, se va face mentiune despre aceasta in registrul de dactilografiere la rubrica "observatii".
    Registrul de dactilografiere se va repartiza fiecarei dactilografe in parte.
    Art. 13
    Forma de dactilografiere a documentelor cu caracter secret de stat va fi cea prevazuta in anexa nr. 8.
    Art. 14
    Lucrarile strict secrete de importanta deosebita se dactilografiaza in cadrul compartimentului special sau in locuri anume stabilite de conducerea organizatiei socialiste.
    Art. 15
    Manipularea tuturor documentelor secrete de stat se face numai prin compartimentul special sau de catre persoana insarcinata cu evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete.
    Art. 16
    La primirea corespondentei cu caracter secret de stat se verifica integritatea plicului sau coletului, a sigiliilor si daca numerele de pe plicuri sau colete corespund numerelor inscrise in opisul curierului postei speciale sau in condica de predare.
    In cazul cind plicul sau coletul ori sigiliile au fost violate, se intocmeste un proces-verbal in prezenta celui care preda si se raporteaza imediat conducatorului organizatiei socialiste. O copie de pe procesul-verbal se trimite expeditorului si Consiliului Securitatii Statului care este obligat sa verifice imprejurarile in care s-a produs violarea.
    Art. 17
    La deschiderea corespondentei se controleaza daca numerele de pe documente corespund numerelor inscrise pe plic si daca exista toate anexele inscrise in aceste documente, dupa care corespondenta se inregistreaza si se indrumeaza persoanelor carora le este adresata.
    Art. 18
    Corespondenta cu caracter secret de stat, cu mentiunile speciale "confidential-personal" sau "a se deschide personal", va fi deschisa de persoana careia i-a fost adresata si care va dispune de urmare, dupa ce in prealabil a fost luata in evidenta.
    Predarea documentelor cu caracter secret de stat in interiorul organizatiei socialiste se face pe baza unei condici intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9.
    Art. 19
    Conducatorii organizatiilor socialiste pot aproba ca transportul documentelor cu caracter secret de stat la alte organizatii socialiste situate in aceeasi localitate sa se faca de salariati anume desemnati. In acest caz documentele vor fi luate de la compartimentul special, sigilate, asigurindu-se totodata masurile necesare pentru securitatea lor pe timpul transportului si vor fi predate pe baza condicii prevazute la art. 18.
    Art. 20
    Compartimentul special sau salariatul care are si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete va repartiza fiecaruia dintre salariatii care lucreaza cu documente secrete de stat cite o mapa tip servieta, un sigiliu metalic si plastilina, intocmind pentru fiecare dintre acesti salariati o fisa imprimata cu seria corespunzatoare sigiliului incredintat.
    Documentele secrete de stat, date spre rezolvare salariatilor care au fost aprobati sa lucreze cu astfel de documente, se pastreaza, atit in timpul programului cind nu se lucreaza cu ele cit si in afara programului in mape speciale tip servieta, sigilate cu plastilina.
    In mapa trebuie sa existe in permanenta opisul tuturor documentelor pe care le contine, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10, pe baza caruia sa se poata verifica integritatea continutului acesteia.
    La terminarea zilei de munca salariatii predau mapele cu documentele secrete de stat sigilate cu plastilina, compartimentului special sau salariatului care are si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete si primesc in schimb fisele.
    La inceperea zilei de munca, salariatii primesc mapele sigilate de la compartimentul special sau salariatul care are si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete si predau in schimb fisele. Deschiderea mapei se face numai de catre persoana care are in primire lucrarile cuprinse in ea.
    In cazuri speciale, cind nevoile muncii impun, mapa cu documente secrete de stat se va deschide si in lipsa celui care are in primire lucrarile cuprinse in ea, cu aprobarea sefului ierarhic si in prezenta unui salariat al compartimentului special sau a salariatului care are si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete. Cu aceasta ocazie se va intocmi o nota in care se va specifica ce document a fost ridicat, numarul de inregistrare si numarul de file. Aceasta nota, semnata de cei care au deschis mapa, va fi pusa in locul documentului ridicat.
    Dupa terminarea operatiunilor mentionate la alineatul precedent, mapa se va sigila cu sigiliul celui care a deschis.
    Art. 21
    Incaperile unde se pastreaza documente secrete de stat si cele destinate arhivei documentelor secrete de stat trebuie sa fie amenajate in mod special, cu gratii la ferestre, cu usi prevazute cu grile metalice si incuietori sigure si sa fie asigurate impotriva incendiilor.
    In raport cu volumul muncii, trebuie sa se asigure incaperile necesare pentru pastrarea documentelor, primirea si expedierea corespondentei, pentru consultarea documentelor de catre persoanele care au acces la aceste documente, pentru multiplicare si dactilografiere.
    In incaperile unde se pastreaza documentele ce constituie secrete de stat au acces numai salariatii compartimentului special si persoanele care au dreptul sa controleze munca acestora.
    Art. 22
    Dupa terminarea zilei de munca, casele de fier si dulapurile metalice in care se pastreaza documentele secrete de stat se sigileaza cu plastilina. Locul unde se pastreaza cheile caselor si dulapurilor metalice se va stabili de conducatorul organizatiei socialiste. In cazul pierderii unor chei, se va schimba sistemul de inchidere si se vor efectua cercetari pentru stabilirea imprejurarilor care au dus la pierderea acestora, precum si a celor vinovati.
    In afara programului de lucru, paza si securitatea incaperilor in care se pastreaza documentele secrete de stat se asigura prin personalul de serviciu sau de paza, acolo unde exista, ori cu mijloace tehnice speciale. Usile acestor incaperi se inchid cu cheia si se sigileaza.

    CAP. 3
    Informatiile, datele si documentele secrete de serviciu

    Art. 23
    Listele cuprinzind informatii, date si documente care constituie secrete de serviciu se stabilesc de conducatorii organizatiilor socialiste.
    In listele prevazute la alineatul precedent vor fi incluse acele informatii, date si documente care se refera la activitatea unitatii si care fara a constitui, in intelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decit de persoanele carora le sint necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, divulgarea acestora putind prejudicia un interes obstesc.
    Informatiile, datele si documentele secrete de serviciu isi pierd acest caracter fie prin darea lor publicitatii, cu aprobarea organelor competente, fie prin scoaterea acestora din listele prevazute la alineatul 1 cu ocazia reactualizarii lor care se va face anual si ori de cite ori nevoile impun.
    Art. 24
    Evidenta informatiilor, datelor si documentelor care constituie secrete de serviciu se tine de catre compartimentele de secretariat. Aceste documente se inregistreaza separat de documentele nesecrete, fiecare document purtind inaintea numarului de inregistrare initiala "S", iar pe prima pagina se va scrie "Secret de serviciu".
    Art. 25
    Documentele ce contin informatii sau date secrete de serviciu se pastreaza si dupa terminarea programului de lucru de catre salariat, in case de fier sau dulapuri metalice.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 26
    Compartimentele de personal au obligatia sa incunostinteze, potrivit art. 21 din Legea nr. 23/1971*), persoana care se angajeaza si urmeaza sa-si desfasoare activitatea intr-un loc de munca unde se executa lucrari cu caracter secret de stat, despre specificul activitatii si sa-i ceara sa scrie un angajament cu privire la pastrarea secretului de stat, avind forma si continutul prevazute in anexa nr. 11.
--------------
    *) Legea nr. 23/1971 este reprodusa in C.L.D. nr. IV/1971, p. 384.

    In cazul celor care sint angajati si primesc sarcina de a lucra in aceeasi organizatie socialista dar intr-un loc de munca unde se executa lucrari cu caracter secret de stat, incunostintarea despre specificul activitatii se va face, la organele centrale de catre seful directiei sau persoana care indeplineste o functie asimilata acestuia, iar la celelalte organe si organizatii socialiste de catre seful de serviciu sau sector, in prezenta sefului compartimentului special sau a salariatului care are si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete, care vor lua si angajamentul scris al salariatului.
    Angajamentele salariatilor cu privire la pastrarea secretului de stat se pastreaza la compartimentul special sau la salariatul care exercita si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete de stat.
    Art. 27
    Evidenta persoanelor care au aprobare de acces la informatii, date sau documente ori in locurile in care se executa lucrari cu caracter secret de stat se tine de compartimentul de personal. Aceasta evidenta se pastreaza si dupa incetarea angajarii, timp de 3 ani.
    Art. 28
    Compartimentele de personal vor face mentiune pe ordinele de transfer ale salariatilor despre categoria de secret de stat la care acestia au avut aprobare de acces.
    Salariatii transferati si care urmeaza sa lucreze intr-un loc de munca unde se executa lucrari cu caracter secret de stat isi vor lua un nou angajament scris cu privire la pastrarea secretului de stat, chiar daca la organizatia socialista de unde au venit prin transfer si-au mai luat un asemenea angajament, acesta raminind in evidenta timp de 3 ani de la incetarea angajarii.
    Art. 29
    Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Securitatii Statului, Secretariatul General al Consiliului de Ministri si Directia Centrala de Statistica vor organiza evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea documentelor ce constituie secrete de stat potrivit prevederilor prezentei hotariri si instructiunilor de detaliu ce vor fi emise de aceste organe in functie de specificul activitatii lor. Instructiunile vor fi avizate de Consiliul Securitatii Statului.
    Art. 30
    In vederea aplicarii art. 22 alin. 2 din Legea nr. 23/1971, conducatorii organelor si organizatiilor centrale vor nominaliza, fiecare in sectorul sau de activitate, compartimentele care presteaza servicii publice.
    Art. 31
    Biletul de intrare ce se elibereaza persoanelor care au aprobare de acces in organizatiile socialiste va contine: numele si prenumele, unitatea de unde vine cel care are acces, precum si seria, numarul si emitentul buletinului sau de identitate.
    Cu biletul de intrare este admis accesul numai in ziua emiterii, o singura data si numai in locurile indicate pe bilet.
    La plecare, biletul de intrare va fi vizat de catre salariatul la care s-a permis accesul, precizindu-se ora sosirii si plecarii din locul respectiv.
    Biletul de intrare se retine la iesire si se pastreaza in arhiva unitatii, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 32
    Conducatorii organizatiilor socialiste vor lua masuri ca dispozitiile prezentei hotariri sa fie aduse la cunostinta tuturor salariatilor care au acces la informatii, date si documente ce constituie secrete de stat.
    Art. 33
    Prezenta hotarire se aplica incepind cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania.
    Art. 34
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1009/1969 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat se abroga.

    ANEXA 1

                          REGISTRU DE EVIDENTA
                     a documentelor secrete de stat

    INTRARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. de inregistrare
    B - Data inregistrarii
    C - Nr. si data documentului
    D - Nr. de exemplare
    E - Nr. filelor
    F - Nr. anexelor
    G - De la cine provine documentul
 __________________________________________________________________________
|   |    B    |   |   |   |   |   |Continutul  |Caracterul  |Directia,     |
|   |anul ....|   |   |   |   |   |pe scurt al |documentului|sectia,       |
| A |_________| C | D | E | F | G |documentului|            |serviciul sau |
|   |luna|ziua|   |   |   |   |   |            |            |compartimentul|
|   |    |    |   |   |   |   |   |            |            |caruia i s-a  |
|   |    |    |   |   |   |   |   |            |            |repartizat    |
|   |    |    |   |   |   |   |   |            |            |documentul    |
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|
|___|____|____|___|___|___|___|___|____________|____________|______________|

    IESIRE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. de exemplare
    B - Nr. filelor
    C - Nr. anexelor
    D - Catre cine se expediaza
 __________________________________________________________________________
|   Data   |  Modul   |   |   |   |   |Nr.        |Nr.         |Observatii |
|expedierii|rezolvarii|   |   |   |   |borderoului|dosarului   |           |
|anul .... |          |   |   |   |   |prin care  |si paginii  |           |
|----------|          | A | B | C | D |s-a facut  |unde a fost |           |
|luna |ziua|          |   |   |   |   |expedierea |clasata     |           |
|     |    |          |   |   |   |   |           |copia       |           |
|     |    |          |   |   |   |   |           |documentului|           |
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|     |____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|
|_____|____|__________|___|___|___|___|___________|____________|___________|

    ANEXA 2

                         FISA DE CONSULTARE
a documentului nr. ....... din ............ privind .....................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele,     |Data si ora |Semnatura |Cine a dat  |Data si ora |Semnatura |
|crt.|prenumele,  |primirii    |celui care|aprobare    |restituirii |celui     |
|    |functia si  |documentului|a primit  |pentru      |documentului|care a    |
|    |semnatura   |            |documentul|consultarea |            |primit    |
|    |celor care  |            |spre      |documentului|            |documentul|
|    |au luat     |            |consultare|            |            |dupa      |
|    |cunostinta  |            |          |            |            |consultare|
|    |de          |            |          |            |            |          |
|    |continutul  |            |          |            |            |          |
|    |documentului|            |          |            |            |          |
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|
|____|____________|____________|__________|____________|____________|__________|

    ANEXA 3

                          REGISTRUL DE EVIDENTA
               a caietelor de ciorna si a colilor de hirtie

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anul
    L - luna
    Z - ziua
 ___________________________________________________________________________
|Seria    |Nr.    |Cui a fost|    Data    |Semnatura |   Data    |Semnatura |
|caietului|filelor|distribuit|distribuirii|de primire|inapoierii |de primire|
|         |       |          |____________|          |___________|la scadere|
|         |       |          | A | L | Z  |          | A | L | Z |          |
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|
|_________|_______|__________|___|___|____|__________|___|___|___|__________|

    ANEXA 4

        SE APROBA
    .................

                           PROCES-VERBAL
                  incheiat astazi ............

    Subsemnatii ................................................
 _______________________________________________________________________
|             am asistat la distrugerea (tocarea, topirea)              |
|               urmatoarelor documente secrete de stat:                 |
|_______________________________________________________________________|
|Nr. |Nr. de      |Denumirea   |Nr. exemplarului|Nr. filelor|Observatii |
|crt.|inregistrare|documentului|sau seria       |           |           |
|____|____________|____________|________________|___________|___________|
|____|            |            |                |           |           |
|____|            |            |                |           |           |
|____|____________|____________|________________|___________|___________|
|____|            |            |                |           |           |
|____|            |            |                |           |           |
|____|____________|____________|________________|___________|___________|
|____|            |            |                |           |           |
|____|            |            |                |           |           |
|____|____________|____________|________________|___________|___________|
|____|            |            |                |           |           |
|____|            |            |                |           |           |
|____|____________|____________|________________|___________|___________|

    Documentele mentionate mai sus au fost scazute din evidenta, pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

                                                   Semnatura,
                                              .....................

    ANEXA 5

                          REGISTRUL DE EVIDENTA
               a documentelor secrete de stat multiplicate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    Z   - ziua
    L   - luna
    A   - anul
    I   - Nr. de inregistrare a documentului
    II  - Nr. filelor documentului
    III - Semnatura de primire a documentelor la multiplicare
    IV  - Nr. exemplarelor
    V   - Nr. filelor exemplare
    VI  - Semnatura de primire a lucrarii multiplicate
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Data |Denumirea   |   |     Caracterul     |    |     |Multiplicat|    |
|crt.|_____|documentului| I |    documentului    | II | III |___________| VI |
|    |Z|L|A|            |   |____________________|    |     |  IV |  V  |    |
|    | | | |            |   |Secret|S.S.|S.S.I.D.|    |     |     |     |    |
|____|_|_|_|____________|___|______|____|________|____|_____|_____|_____|____|
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|    | | | |            |   |      |    |        |    |     |     |     |    |
|____|_|_|_|____________|___|______|____|________|____|_____|_____|_____|____|

    ANEXA 6

                          REGISTRUL DE TRADUCERI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anul
    L - luna
    Z - ziua
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea si|Numele si |Semnatura     |   Data    |Numarul |Semnatura |
|crt.|caracterul  |prenumele |traducatorului|traducerii |filelor |celui care|
|    |documentului|celui care|de primire a  |___________|traduse |a primit  |
|    |            |a predat  |documentului  | A | L | Z |        |documentul|
|    |            |documentul|              |   |   |   |        |tradus    |
|    |            |pentru    |              |   |   |   |        |          |
|    |            |traducere |              |   |   |   |        |          |
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|
|____|____________|__________|______________|___|___|___|________|__________|

    ANEXA 7

                      REGISTRUL DE DACTILOGRAFIERE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anul
    L - luna
    Z - ziua
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea si|Numele si |   Data     |Nr.      |Totalul |Semnatura | Obs.|
|crt.|caracterul  |prenumele |dactilo-    |exemplare|filelor |celui     |     |
|    |documentului|celui care|grafierii   |dactilo- |unui    |care a    |     |
|    |            |a predat  |de primire a|grafiate |exemplar|primit    |     |
|    |            |documentul|documentului|         |        |documentul|     |
|    |            |pentru    |____________|         |        |dactilo-  |     |
|    |            |dactilo-  | A | L | Z  |         |        |grafiat   |     |
|    |            |grafiere  |   |   |    |         |        |          |     |
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|
|____|____________|__________|___|___|____|_________|________|__________|_____|

    ANEXA 8

 Denumirea (antetul) organizatiei       Caracterul documentului:
            socialiste                  (strict secret de importanta
 Directia (compartimentul) care a       deosebita, strict secret sau secret)
         intocmit dosarul               Exemplarul nr. (pe fiecare exemplar
 Nr. de inregistrare si data            se va scrie numarul exemplarului;
                                        originalul este exemplarul nr. 1)

                            Catre
                            MINISTERUL ..................
                            DIRECTIA ....................
                            tov. director ...............
                       ..................................
                       ..................................

                                                 Director,
                                      ...............................

    - redactat: (initialele numelui si prenumelui salariatului care a redactat lucrarea)
    - nr.: (nr. de ordine din registrul de dactilografiere)
    - dactilografiat: (initialele numelui si prenumelui dactilografei)
    - numarul exemplarelor: (in cite exemplare a fost dactilografiat documentul)
    NOTA:
    Aceste mentiuni se fac la sfirsitul ultimei pagini a exemplarului ce ramine la dosar, in partea stinga sau pe verso.

    ANEXA 9

                      Condica de predare-primire

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. de inregistrare
    B - Denumirea documentului
    C - Exemplarul nr.
    D - Nr. de exemplare
    E - Nr. de dosare, mape sau file
    L - luna
    Z - ziua
    O - ora
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |     Compunerea    |Cui a fost     |    Anul   |Semnatura |Semnatura    |
|crt.|    documentului   |predat         |___________|de primire|de restituire|
|    |___________________|documentul     |   |   |   |    *)    |     *)     |
|    |   |   |   |   |   |(serviciul si  |   |   |   |          |             |
|    | A | B | C | D | E |numele         | L | Z | O |          |             |
|    |   |   |   |   |   |functionarului)|   |   |   |          |             |
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
|____|___|___|___|___|___|_______________|___|___|___|__________|_____________|
    *) Semnatura salariatului caruia i s-a repartizat lucrarea sau a sefului in cazul lucrarilor cu mentiuni speciale "a se deschide personal" etc.
    *) Semnatura salariatului de la compartimentul special.

    ANEXA 10

                                  OPISUL
                    documentelor secrete aflate in mapa
 ________________________________________________________________________
|Nr. |   Nr. de   |    Data      | Documentul | Nr. filelor | Observatii |
|crt.|inregistrare|______________|si cuprinsul|             |            |
|    |            |ziua|luna|anul|  pe scurt  |             |            |
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|
|____|____________|____|____|____|____________|_____________|____________|

    ANEXA 11

                              ANGAJAMENT

    Subsemnatul ............................ nascut in .......... judetul ............. la data de ............ fiul lui ........... si al ............ salariat la .............. in functia de .............. cu domiciliul in ............... strada ............ nr. ..... judetul ......................
    Am fost informat de specificul activitatii pe care urmeaza sa o desfasor la locul de munca si am luat cunostinta de dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si la modul de stabilire a relatiilor cu strainii.
    Ma angajez sa pastrez cu strictete secretul de stat si de serviciu, sa respect intocmai normele legale cu privire la evidenta, manipularea si pastrarea informatiilor, datelor si documentelor secrete de stat ce mi-au fost incredintate.
    De asemenea, ma angajez sa respect normele privind relatiile cu organizatiile straine precum si cu cetatenii straini si sa informez in termenul legal pe seful meu ierarhic despre problemele rezultate din relatiile cu acestia.
    Sint constient ca in cazul cind voi incalca dispozitiile legale privind apararea secretului de stat si stabilirea de relatii cu strainii voi raspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, in raport cu gravitatea faptei.

    Data ...................                     Semnatura
                                            ...................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 19/1972

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 19 din 1972
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu