E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 60 din 26 decembrie 1968

pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 169 din 27 decembrie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Procuratura Republicii Socialiste Romania, in infaptuirea politicii partidului si statului de asigurare si intarire continua a legalitatii socialiste, apara cuceririle  revolutionare ale poporului, oranduirea sociala si de stat, proprietatea socialista, drepturile si interesele legitime ale organizatiilor socialiste, ale celorlalte persoane juridice, precum si ale cetatenilor.
    Art. 2
    Prin intreaga sa activitate, Procuratura Republicii Socialiste Romania contribuie la  aplicarea justa si unitara a legii, la prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte de incalcare a ordinii de drept, la educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor si a regulilor  de  convietuire sociala.

    CAP. 2

    Art. 3
    Procuratura Republicii Socialiste Romania are urmatoarele atributii:
    a) asigura efectuarea urmaririi penale si exercita supravegherea acesteia; supravegheaza  respectarea  legalitatii la locurile de retinere si detinere preventiva;
    b) vegheaza la respectarea legii in cauzele de orice fel la instantele judecatoresti, precum si in ce priveste activitatea acestora de punere in executare a hotararilor si a celorlalte titluri executorii;
    c) supravegheaza respectarea legii in activitatea organelor de executare a hotararilor judecatoresti penale si a organelor de la locurile de executare a pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta;
    d) rezolva reclamatiile si sesizarile referitoare la incalcarea legalitatii si ia masuri pentru restabilirea acesteia in cazurile in care nu este prevazuta o procedura jurisdictionala;
    e) organizeaza si desfasoara activitatea ce ii revine in problemele de criminalistica si de prevenire a infractiunilor;
    f) exercita orice alte atributii ce ii sunt date prin lege.
    Art. 4
    Atributiile organelor procuraturii se exercita de catre acestea, numai  in baza legii si a dispozitiilor organelor ierarhic superioare.
    Art. 5
    Procurorul ierarhic superior poate sa indeplineasca oricare din atributiile procurorilor in subordine sau sa suspende ori sa anuleze actele si dispozitiile acestora.
    Dispozitiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii in subordine.
    Art. 6
    Procurorul isi exercita atributiile fara vreo imixtiune sau substituire in activitatea altor organe de stat, el avand obligatia sa actioneze, in limitele competentei sale, numai in vederea asigurarii respectarii legii.
    Art. 7
    In vederea indeplinirii  atributiilor  sale, procurorul poate cere actele, lucrarile, datele sau  explicatiile  necesare, de la ministere si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, de la organele locale ale administratiei de stat, organizatiile economice, intreprinderile si institutiile de stat, organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti, precum si de la orice persoana care exercita o functie sau indeplineste o insarcinare in cadrul organizatiilor socialiste prevazute mai sus, care sunt obligate sa dea urmare cererii procurorului.

    CAP. 3

    Art. 8
    Procurorul poate sa efectueze orice act de urmarire penala, in orice cauza.
    In cazurile prevazute de lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de procuror.
    Art. 9
    Procurorul supravegheaza ca urmarirea penala sa fie efectuata cu respectarea legii. In indeplnirea acestei activitati, procurorul da dispozitii organelor de cercetare penala sau ia alte masuri necesare cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala.
    Procurorul da dispozitii si ia masuri in scris si motivat.
    Dispozitiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penala.
    Art. 10
    Procurorul vegheaza ca orice infractiune sa fie la timp descoperita si complet stabilita, ca orice infractor sa fie tras la raspundere penala  si  ca nici o persoana sa nu fie urmarita penal decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    De asemenea, vegheaza la respectarea libertatii individuale a cetatenilor, verificind temeinicia si legalitatea retinerii  sau  arestarii  preventive, astfel ca nici o persoana sa nu fie lipsita de libertate decat in  cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 11
    Procurorul pune in miscare actiunea penala, ia masurile preventive prevazute de lege, dispune trimiterea in judecata si sesizeaza instanta ori da alte solutii ce intra in competenta sa.
    El rezolva plangerile  impotriva  masurilor si actelor de urmarire penala.
    Plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de procurorul sef al unitatii.
    In cazul cand masurile si actele sunt ale procurorului sef, ori sunt luate sau efectuate  pe  baza dispozitiilor date de catre acesta, plangerea se rezolva de procurorul ierarhic superior.
    Art. 12
    Procurorul poate sa ceara spre verificare orice dosar de la organul de cercetare  penala, care este obligat sa-l trimita cu toate actele, materialele si datele privitoare la data si fapta care formeaza obiectul cercetarii.
    Art. 13
    Procurorul incuviinteaza, autoriza, confirma sau infirma, dupa caz, actele sau masurile procesuale ale organului de urmarire penala.
    Art. 14
    Procurorul verifica la locurile de retinere sau de detinere preventiva legalitatea masurilor de retinere si arestare preventiva, precum si a conditiilor de retinere si detinere, luand masurile prevazute de lege.
    Dispozitiile art. 25 alin. 1, 2 si 3 se aplica in mod corespunzator si  in cazul verificarilor prevazute de alineatul precedent.
    Art. 15
    Procurorul participa la dezbateri in cauzele in care legea prevede obligatoriu aceasta, iar in celelalte cauze numai cand apararea  unor interese de stat, obstesti sau ale partilor face necesara participarea sa.
    Participarea procurorului la dezbaterea recursului in cauzele penale, precum si a recursului extraordinar oricare ar fi obiectul cauzei, este obligatorie.
    Art. 16
    In desfasurarea cercetarii judecatoresti si a dezbaterilor, procurorul are rol activ  in  vederea aflarii adevarului si a respectarii dispozitiilor legii, formulind cereri si punind concluzii.
    Cererile si concluziile procurorului trebuie sa fie motivate.
    Art. 17
    Procurorul sustine invinuirea in cauzele penale, potrivit legii. Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit o cauza de incetare a  procesului  penal, procurorul pune, dupa caz, concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal.
    Art. 18
    Procurorul examineaza hotararile judecatoresti, iar cand considera ca acestea sunt netemeinice sau nelegale, foloseste caile de atac prevazute de lege.
    In cauzele civile, aplicarea dispozitiilor alineatului precedent este obligatorie  numai in cazul hotararilor care se comunica procurorului, potrivit legii, sau cand este sesizat de alte persoane decat cele care pot sa exercite caile de atac.
    Art. 19
    Procurorul general poate cere spre examinare dosarele privind procesele definitiv judecate, de la orice judecatorie sau tribunal, si sa atace  cu recurs extraordinar, la sesizare sau din oficiu, hotararile  definitive  cand considera ca prin acestea s-a adus o incalcare esentiala legii  sau  ca ele sunt vadit netemeinice.
    Art. 20
    Procurorul general poate sesiza Tribunalului Suprem, ca acesta sa emita decizii de  indrumare, in vederea aplicarii unitare a legii in activitatea de judecata.
    Art. 21
    Procurorul general participa la sedintele Tribunalului Suprem  in  care se dau decizii de indrumare.
    Art. 22
    Procurorul vegheaza ca actele si lucrarile de punere in executare a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii sa fie executate de catre instantele judecatoresti cu respectarea legii.
    Art. 23
    Procurorul verifica daca organele militiei efectueaza in termen si cu respectarea dispozitiilor legii lucrarile de aducere la indeplinire a mandatelor de executare.
    Daca constata ca exista mandate de executare care nu au fost aduse la indeplinire, ia masurile ce intra in competenta sa ori sesizeaza organele competente sa ia masurile necesare.
    Art. 24
    Procurorul supravegheaza respectarea de catre organele de la locurile de executare a pedepselor, locurile de munca ale condamnatilor, locurile de executare a masurilor educative luata fata de minori, precum si de catre organele din institutiile sanitare in care sunt internati medical bolnavi pe baza hotararilor judecatoresti.
    Procurorul are acces deplin la locurile si institutiile prevazute in alineatul precedent, verificind legalitatea detinerii sau internarii, precum si a conditiilor de detinere sau internare prevazute de dispozitiile legii.
    Art. 25
    Procurorul se deplaseaza la locurile de executare a pedepselor si la locurile de munca ale condamnatilor si examineaza ordinele, instructiunile, dispozitiile si orice alte acte referitoare la legalitatea detinerii si a conditiilor de detinere, precum si dosarele personale ale condamnatilor.
    Procurorul examineaza cererile sau reclamatiile verbale ori scrise ale condamnatilor, iar la cererea lor sau cand considera necesar, ii asculta pe acestia fara prezenta altor persoane.
    Daca constata cazuri de detinere ilegala sau alte cazuri de nerespectare a legii, ia masurile ce intra  in  competenta sa ori sesizeaza organele competente sa ia masurile necesare.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in ce priveste locurile in care se executa masuri educative luate fata de minori, precum si in  ce priveste institutiile sanitare in care sunt internati medical bolnavi pe baza hotararilor judecatoresti.
    Art. 26
    Procurorul care indeplineste atributiile prevazute in prezenta sectiune verifica, in cazul infractiunilor savarsite de detinutii si internatii din locurile si institutiile prevazute de art. 24, daca cercetarea penala se efectueaza potrivit legii.
    Art. 27
    Procurorul primeste, examineaza si rezolva reclamatiile si sesizarile organizatiilor socialiste si ale cetatenilor, referitoare la incalcari ale dispozitiilor legii savarsite de catre functionarii organelor si organizatiilor socialiste prevazute in art. 7.
    Dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile cererilor de competenta instantelor judecatoresti sau a altor organe cu activitate jurisdictionala.
    Art. 28
    Procurorul, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 27, cand constata incalcari ale dispozitiilor legii, ia, dupa caz, masurile prevazute de legea penala sau sesizeaza organul in activitatea caruia s-a constatat incalcarea, in vederea restabilirii legalitatii, cerind totodata organului competent sa aplice dispozitiile legale privitoare la raspunderea administrativa, disciplinara sau materiala.
    Organul prevazut in alineatul precedent este obligat sa rezolve  sesizarea si sa ia masurile necesare pentru restabilirea legalitatii si de sanctionare a celor vinovati, comunicand procurorului, in termen de 30 zile de la primirea sesizarii, masurile luate.
    Daca organul sesizat nu ia masurile necesare sau acestea nu sunt corespunzatoare dispozitiilor legii, procurorul incunostinteaza pe procurorul ierarhic superior, pana la procurorul general, in vederea introducerii sesizarii la organul ierarhic superior celui prevazut in alin. 1.
    Art. 29
    Daca aplicarea masurilor prevazute in articolul precedent nu este posibila datorita  implinirii  prescriptiei sau altor cauze legale, procurorul, prin sesizarea sa, va cere organului competent sa ia masuri de inlaturare si prevenire a cauzelor care determina nerespectarea legii.
    Cand constata cazuri frecvente de nerespectare a legii in una sau mai multe unitati, in afara masurilor ce se iau potrivit art. 28, procurorul sesizeaza direct sau, dupa caz, face propuneri in vederea sesizarii organului ierarhic superior al unitatilor in activitatea carora s-au constatat cazuri de nerespectare a legii.
    Organul sesizat potrivit art. 1 si 2 este obligat sa raspunda procurorului in termen de 60 zile de la primirea sesizarii.
    Art. 30
    Cand din actele si lucrarile efectuate in exercitarea atributiilor prevazute in sectiunile I, II si III din prezentul capitol, precum si in cazul cand din orice  alte  lucrari ce intra  in  competenta organelor procuraturii se constata incalcari ale legii, procurorul se sesizeaza si, efectuind verificarile necesare, procedeaza potrivit art. 28 si 29.
    Art. 31
    Procuratura Republicii Socialiste Romania organizeaza introducerea si aplicarea in practica de urmarire penala a metodelor stiintifice si mijloacelor tehnice criminalistice, pentru ridicarea continua a calitatii urmaririi penale si a calificarii profesionale a procurorilor.
    Art. 32
    Procuratura Republicii Socialiste Romania studiaza  si  generalizeaza experienta practicii de urmarire penala, efectueaza lucrari de laborator si contribuie la stabilirea metodelor stiintifice si mijloacelor tehnice criminalistice pentru descoperirea, cercetarea si prevenirea infractiunilor.
    Art. 33
    Procurorul general poate dispune infiintarea cabinetelor de criminalistica la procedurile judetene.

    CAP. 4

    Art. 34
    Procurorul militar are urmatoarea competenta:
    a) efectueaza urmarirea penala  potrivit  legii, supravegheaza activitatea organelor care efectueaza cercetarea penala in cauzele de competenta tribunalelor militare, precum si a organelor de la locurile de retinere si detinere preventiva a invinuitilor din aceste cauze;
    b) vegheaza la respectarea legii in cauzele penale la instantele  militare precum si in activitatea de punere in executare de catre acestea a hotararilor pronuntate;
    c) supravegheaza respectarea legii in activitatea unitatilor si formatiunilor militare in legatura cu aducerea la indeplinire a mandatelor de executare emise de instantele judecatoresti, precum si in activitatea organelor de la locurile  de  executare a pedepselor  pronuntate de tribunalele militare pentru infractiuni contra securitatii  statului sau a pedepselor pronuntate cu executarea intr-o unitate militara disciplinara;
    d) rezolva reclamatiile si sesizarile referitoare la incalcari  ale  legii savarsite de militarii si angajatii civili din organele, institutiile, unitatile si formatiunile militare, luand masurile prevazute de lege.
    Cand din actele si lucrarile efectuate in exercitarea atributiilor prevazute la  lit. a-c inclusiv, precum si in cazul cand din orice alte lucrari ce intra in competenta organelor de procuratura militara rezulta incalcari ale legii, ale juramantului militar sau ale obligatiilor referitoare la datoria, ordinea si disciplina militara, procurorul militar se sesizeaza si ia masurile prevazute de lege.
    Art. 35
    In desfasurarea activitatii prevazute de art. 34, procurorul exercita atributiile si foloseste mijloacele prevazute de prezenta lege, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator si procurorilor militari.

    CAP. 5

    Art. 36
    Procuratura Republicii Socialiste Romania este condusa de procurorul general, ajutat de un colegiu.
    Colegiul este format din procurorul general, adjunctii acestuia, precum si din alte persoane cu functii de conducere in organele procuraturii.
    Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Stat, la propunerea procurorului general.
    Procurorul general este presedintele colegiului si coordoneaza activitatea acestuia.
    Colegiul Procuraturii Republicii Socialiste Romania este organ deliberativ care isi desfasoara activitatea potrivit muncii si conducerii colective. Colegiul dezbate si ia hotarari in principalele probleme din domeniul de activitate al procuraturii. El se intruneste cel putin o data pe luna, lucreaza in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si ia hotarari cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce-l compun.
    Daca procurorul general nu este de parerea majoritatii, informeaza despre aceasta Consiliul de Stat, pentru a decide.
    Membrii colegiului raspund in fata colegiului  si  a  procurorului general pentru indeplinirea sarcinilor ce le sunt repartizate.
    Procurorul general si adjunctii acestuia asigura aducerea la indeplinire a hotararilor colegiului si exercita conducerea operativa a activitatii procuraturii.
    Art. 37
    Procurorul general raspunde in fata Marii Adunari Nationale de activitatea procuraturii, iar in intervalul dintre sesiuni, in fata Consiliului de Stat.
    Art. 38
    In indeplinirea atributiilor sale, procurorul general emite ordine si instructiuni, pe baza si in vederea aplicarii legii, precum si pentru toate organele  de  urmarire penala in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de urmarire penala.
    Ordinele si instructiunile procurorului general pot fi anulate sau suspendate de catre Marea Adunare Nationala, iar in intervalul dintre sesiuni, de catre Consiliul de Stat.
    Art. 39
    Procurorul general poate face Consiliului de Stat propuneri cu caracter legislativ; de  asemenea, poate sesiza Consiliul de Stat spre a se da legilor in vigoare interpretarea general obligatorie.
    Art. 40
    Procuratura Republicii Socialiste Romania are urmatoarele organe: Procuratura Generala, procuraturile judetene, procuraturile locale si procuraturile militare.
    Procuratura municipiului Bucuresti are aceeasi organizare si competenta ca procuratura judeteana.
    In fiecare judet si in sectoarele municipiului Bucuresti functioneaza procuraturi locale.
    Numarul procuraturilor locale si raza lor teritoriala sunt aceleasi ca ale judecatoriilor. Sediile procuraturilor locale si judetene precum si denumirea acestora, se stabilesc prin ordinul procurorului general.
    Numarul, sediile si raza de activitate a procuraturilor militare se stabilesc de Consiliul de Stat.
    Art. 41
    Statutele de organizare ale organelor de procuratura militara se stabilesc de procurorul general, de acord cu ministrul fortelor armate.

    CAP. 6

    Art. 42
    Personalul Procuraturii Republicii Socialiste Romania este compus din procurori, personal administrativ, tehnic si de serviciu.
    Art. 43
    Poate fi procuror persoana care:
    a) este cetatean roman si are exercitiu deplin al drepturilor civile si politice;
    b) este doctor sau licentiat in drept;
    c) nu a fost condamnat penal si se bucura de o reputatie nestirbita.
    Art. 44
    Procurorul general este ales de Marea Adunare Nationala, pe durata legislaturii, in prima  sesiune a acesteia si functioneaza pana la alegerea noului procuror general.
    Adjunctii procurorului general  se  numesc prin  decret  al Consiliului de Stat, la propunerea procurorului general.
    Art. 45
    Procurorii sefi ai judetelor si procurorul  sef al  municipiului Bucuresti sunt alesi in functie si revocati de consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti, la propunerea procurorului general.
    Procurorii sefi prevazuti la alineatul precedent sunt alesi pe durata mandatului consiliului  popular si functioneaza  pana la alegerea noilor procurori sefi.
    Procurorii sefi  ai  judetelor si procurorul sef al municipiului Bucuresti prezinta anual in sesiunile consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dari  de  seama despre cele constatate cu privire la respectarea legalitatii in unitatile administrativ-teritoriale in care aceste consilii sunt alese.
    Art. 46
    Numirea, transferarea, avansarea si incetarea functiei  altor procurori decat cei prevazuti in art. 45 se fac de procurorul general.
    Numirea procurorilor militari se face cu acordul ministrului fortelor armate.
    Art. 47
    Procurorii nou numiti vor efectua un stagiu de practica de 2 ani, dupa terminarea caruia sunt supusi unui examen de capacitate obligatoriu.
    Judecatorii care au promovat examenul de capacitate, in aceasta  calitate, nu mai au obligatia de a sustine un asemenea examen, ca procuror.
    La  examenul de capacitate se pot prezenta, fara indeplinirea conditiei de stagiu, cei care au o vechime in munca juridica de cel putin 2 ani ca judecator, consultant la Tribunalul Suprem, jurisconsult, avocat, notar de stat, arbitru de stat si consultant arbitral.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul activitatii desfasurate ca membru al corpului didactic din invatamantul juridic superior, redactor la o revista juridica sau la o editura cu specific juridic, lucrator in specialitate juridica  la  Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Republicii Socialiste Romania sau in Ministerul Justitiei ori in laboratoarele de expertiza criminalistica de pe langa Ministerul Justitiei, precum si la unele directii, sectii  sau  birouri cu atributii speciale de legislatie sau studii juridice.
    Art. 48
    Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a personalului militar din organele de procuratura militara se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente ale Ministerului Fortelor Armate.
    Art. 49
    Personalul din organele de procuratura militara intra in efectivul Ministerului Fortelor Armate.
    Personalul militar prevazut in art. 48 face parte din cadrele permanente ale fortelor armate, fiindu-i aplicabile prevederile legilor, decretelor, hotararilor Consiliului de Ministri, statutelor, regulamentelor si instructiunilor privitoare la drepturile si obligatiile cadrelor permanente.
    Acordarea recompenselor si aplicarea  masurilor disciplinare  personalului prevazut la alineatul precedent  apartin  organelor ierarhic superioare din Procuratura Republicii Socialiste Romania.
    Procurorii militari sunt subordonati organelor ierarhic superioare din Procuratura Republicii Socialiste Romania.
    Art. 50
    Procurorii sunt obligati sa indeplineasca constiincios indatoririle de serviciu, sa respecte cu strictete dispozitiile legii, hotararile si  ordinele organelor ierarhic superioare si sa lupte pentru apararea si intarirea legalitatii socialiste. Ei sunt datori ca  atat in activitatea de serviciu, cat si in relatiile sociale, sa aiba o comportare corecta si demna, compatibila cu prestigiul functiei ce indeplinesc.
    Savarsirea unor fapte penale ori a altor fapte nedemne care aduc  atingere reputatiei de procuror atrage pierderea dreptului de a mai indeplini aceasta functie.
    Art. 51
    Procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu sau de la regulile de convietuire sociala ori pentru comportari ce dauneaza interesului serviciului sau prestigiului functiei.
    Art. 52
    Sanctiunile ce se aplica pentru abaterile disciplinare sunt:
    a) observatia;
    b) mustrarea;
    c) suspendarea temporara de la avansare pe termen de 1-3 ani;
    d) retrogradarea in functie pe termen de cel mult 3 luni, cu reducerea corespunzatoare a salariului;
    e) transferarea disciplinara;
    f) desarcinarea din functie, prin revocare sau prin desfacerea contractului de munca, dupa caz.
    Daca cel sanctionat nu da urmare transferarii, se va putea dispune desarcinarea din functie.
    Art. 53
    Sanctiunile prevazute de art. 52 lit. c-f inclusiv se aplica de procurorul general direct sau prin adjunctii sai desemnati in acest scop.
    Competenta de aplicare a celorlalte sanctiuni disciplinare poate fi delegata si procurorilor sefi.
    Procurorii invinuiti de abateri grave pot fi suspendati din functie pana la terminarea cercetarilor.
    In caz de punere in miscare a actiunii penale impotriva acestora, suspendarea din functie pana la terminarea definitiva a procesului penal este obligatorie.
    Masurile prevazute de alin. 3 si 4 se iau de catre procurorul general.
    Art. 54
    Salarizarea  procurorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Salarizarea personalului din organele de procuratura militara se stabileste potrivit reglementarilor in vigoare pentru personalul din unitatile militare bugetare. Pentru  personalul  militar, toate  celelalte drepturi, precum si conditiile de pensionare si drepturile la pensie, sunt cele stabilite pentru militari.
    Art. 55
    In afara cazurilor prevazute de art. 52 alin. 1 lit. f si alin. 2, functia de procuror inceteaza prin:
    a) pensionare;
    b) demisie;
    c) transferare in alta functie decat aceea de procuror;
    d) eliberare din functie.
    Art. 56
    In aplicarea prezentei legi si a prevederilor din legislatia muncii, procurorul general va stabili prin ordin conditiile  de  transferare, incetare a functiei, efectuare a stagiului de practica, sustinere a examenului de capacitate, notare, acordare a recompenselor, aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si celelalte drepturi si obligatii ale procurorilor.
    Art. 57
    Numirea, avansarea, transferarea, desfacerea  contractului de  munca si aplicarea  masurilor  disciplinare personalului  administrativ, tehnic si de serviciu al Procuraturii Republicii Socialiste Romania se fac de catre procurorul general, direct sau prin delegatii sai, in conditiile prevazute de legislatia muncii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 58
    Structura organizatorica a Procuraturii Generale, functiile procurorilor si ierarhia acestora, precum si conditiile de vechime pentru avansarea in functie, se stabilesc de Consiliul de Stat.
    Art. 59
    Procurorii, cu exceptia celor care efectueaza stagiul de  practica, aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt considerati ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 47, precum si conditiile de vechime pentru functiile pe care le ocupa.
    Dispozitiile alin. 1 se aplica  si  fostilor procurori si judecatori alesi ori numiti in organizatiile obstesti sau in aparatul de stat, in functii legate de activitatea justitiei.
    Art. 60
    Procurorii care participa la dezbaterile instantelor de judecata poarta tinuta vestimentara de sedinta.
    Art. 61
    Prezenta lege intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1969.
    Pe aceeasi data Legea nr. 6 din 21 iunie 1952 pentru infiintarea si organizarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, republicata in Buletinul Oficial nr. 14 din 29 mai 1961, cu modificarile ulterioare, Decretul nr. 88 din 8  februarie  1956, publicat in Buletinul Oficial nr. 10 din 23 martie 1956, cu modificarile  ulterioare, precum  si orice dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Legea 60/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 60 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu