E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 179 din 17 mai 2004

privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din 31 mai 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica functionarilor publici cu statut special din unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, denumiti in continuare politisti, care se supun prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru politisti este garantat de stat si se exercita in conditiile prezentei legi.
    (3) Principiile generale prevazute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si pensiilor politistilor, exceptand situatiile in care prin prezenta lege se dispune altfel.
    Art. 2
    Sistemul pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale de care beneficiaza politistii acopera riscurile activitatii de politist, precum si pierderile de venituri profesionale datorate invaliditatii, batranetii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului.
    Art. 3
    De prevederile prezentei legi beneficiaza politistii in activitate, cei carora le-au incetat raporturile de serviciu, precum si urmasii acestora.
    Art. 4
    In sistemul pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor se acorda urmatoarele prestatii:
    a) pensii de stat;
    b) alte drepturi de asigurari sociale stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului, precum si cele aplicabile in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, exercita controlul aplicarii acestora si initiaza propuneri de acte normative in domeniu.
    (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de stat si a altor drepturi de asigurari sociale ale politistilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (3) Administrarea si controlul gestionarii fondurilor prevazute la alin. (2) se exercita prin organe specializate, constituite la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 6
    Pentru activitatea desfasurata in calitate de politist, persoanele in cauza pot beneficia de o singura pensie de stat.
    Art. 7
    (1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau partial.
    (2) Plata prestatiilor prevazute la art. 4 se supune termenului general de prescriptie, conform legii.
    (3) Obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
    Art. 8
    Politistii se pot asigura si la institutiile private de asigurari sociale, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 9
    (1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea politistilor pot fi:
    a) normale;
    b) deosebite;
    c) speciale.
    (2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile in conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica si politistilor care isi desfasoara activitatea in conditii similare.
    (3) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor Ministerului Administratiei si Internelor.
    (4) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3) va fi adoptata in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 2
    Pensiile de stat ale politistilor

    Art. 10
    Sistemul pensiilor de stat ale politistilor cuprinde:
    a) pensia de serviciu;
    b) pensia de invaliditate;
    c) pensia de urmas.

    SECTIUNEA 1
    Pensia de serviciu

    Art. 11
    Pensia de serviciu poate fi:
    a) pentru limita de varsta;
    b) anticipata;
    c) anticipata partiala.
    Art. 12
    (1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta politistii in activitate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au implinit varsta de 55 de ani;
    b) au o vechime in serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca politist sau militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile.
    (2) Limitele de varsta in gradul profesional pana la care politistii pot fi mentinuti in activitate sunt:
    a) pentru agentii si ofiterii de politie, pana la gradul de comisar-sef - 55 de ani;
    b) pentru ofiterii de politie cu gradul de comisar-sef de politie, in cazuri temeinic justificate si daca starea de sanatate le permite indeplinirea atributiilor, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, care se da semestrial - 57 de ani;
    c) pentru ofiterii de politie cu gradul de chestor de politie ori superior - 60 de ani.
    Art. 13
    Au dreptul la pensie de serviciu anticipata politistii in activitate care indeplinesc conditiile de vechime in serviciu prevazute la art. 12 lit. b) si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au implinit varsta de 50 de ani si inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati de politie, a reducerii unor posturi de natura celor ocupate de politistii respectivi, precum si pentru alte nevoi ale Ministerului Administratiei si Internelor si nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii similare in aceeasi unitate sau in alte unitati de politie;
    b) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacitatii de munca, dovedita cu acte eliberate de comisia de expertiza medico-militara.
    Art. 14
    (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata partiala politistii in activitate, indiferent de varsta, care au o vechime efectiva in serviciu de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani ca politist sau militar, si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati de politie, a reducerii unor posturi de natura celor ocupate de politistii respectivi, precum si pentru alte nevoi ale Ministerului Administratiei si Internelor si nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii similare in aceeasi unitate sau in alte unitati de politie;
    b) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacitatii de munca, dovedita cu acte eliberate de comisia de expertiza medico-militara.
    (2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se calculeaza proportional cu numarul anilor de serviciu.
    Art. 15
    Politistii care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 13 lit. b) si la art. 14 alin. (1) lit. b) pot opta intre pensia de serviciu anticipata sau anticipata partiala, dupa caz, si pensia de invaliditate, daca aceasta este mai avantajoasa.
    Art. 16
    Politistii care, la data incetarii raporturilor de serviciu, nu indeplinesc conditiile de acordare a unei pensii de stat, dar au o vechime in serviciu de cel putin 15 ani barbatii si 10 ani femeile, beneficiaza de pensia de stat prevazuta la art. 4 lit. a) la implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, proportional cu numarul anilor de serviciu.
    Art. 17
    Politistii care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala, astfel:
    a) la implinirea varstei de 50 de ani barbatii si 45 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca politist sau militar;
    b) la implinirea varstei de 45 de ani barbatii si 40 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca speciale cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca politist sau militar.
    Art. 18
    Vechimea in serviciu care se ia in considerare la stabilirea pensiei este perioada in care persoana in cauza s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a avut calitatea de politist;
    b) a avut calitatea de militar;
    c) a indeplinit serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus;
    d) a fost elev al unei scoli de subofiteri sau agenti de politie ori student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea militarilor sau al unei institutii de invatamant pentru formarea politistilor;
    e) a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
    f) a fost in captivitate.
    Art. 19
    (1) Dovada privind vechimea in serviciu si celelalte elemente necesare in vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie, intocmita pe baza datelor din dosarul personal sau din alte documente legale.
    (2) Dovada privind vechimea dobandita prin activitati prestate in alta calitate decat cea de politist sau militar se face cu carnetul de munca ori cu alte documente eliberate de unitatile in care si-a desfasurat activitatea persoana in cauza.
    Art. 20
    In cazul in care, din insumarea perioadelor de vechime in serviciu, rezulta fractiuni de cel putin 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.
    Art. 21
    (1) Intre sistemul de pensii al politistilor si celelalte sisteme de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime in serviciu, respectiv stagiile de cotizare, in vederea deschiderii dreptului la pensie.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) pensia politistilor se stabileste doar pentru perioadele de vechime in serviciu.
    (3) Perioadele de vechime in serviciu prevazute la art. 18, care sunt recunoscute ca perioade de contributie in celelalte sisteme de pensii, se au in vedere la stabilirea pensiei doar in unul dintre sisteme.
    Art. 22
    (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei politistilor este salariul de baza brut avut in ultima luna de activitate, care include salariul pentru gradul profesional detinut la data incetarii raporturilor de serviciu.
    (2) In cazul in care au avut loc modificari ale salariului pentru functia indeplinita, in ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media salariilor de baza lunare brute din aceasta perioada, cu exceptia salariului pentru gradul profesional. La media obtinuta se adauga salariul gradului profesional prevazut la alin. (1).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care modificarile au fost determinate de majorari sau indexari stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului.
    (4) Cand pensia se stabileste ulterior incetarii raporturilor de serviciu fara drept la pensie, asupra cuantumului acesteia se aplica masurile de actualizare prevazute la art. 48, dispuse in perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de serviciu si data solicitarii pensiei.
    Art. 23
    Pensia de serviciu pentru limita de varsta si pensia anticipata se determina in procente din baza de calcul, astfel:
    a) pentru activitatea desfasurata in conditii normale, 60%;
    b) pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, 62%;
    c) pentru activitatea desfasurata in conditii speciale, 64% .
    Art. 24
    (1) Procentele corespunzatoare pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite sau speciale se acorda politistilor care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in conditii deosebite sau 15 ani in conditii speciale. Daca au lucrat mai putin, la procentele corespunzatoare activitatii desfasurate in conditii normale se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in conditii deosebite sau speciale.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia in calcul, pentru fiecare an intreg lucrat in asemenea conditii:
    a) 1 an si 3 luni, in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii deosebite;
    b) 1 an si 6 luni, in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale;
    c) 2 ani, in situatie de razboi sau in alte conditii prevazute prin hotarare a Guvernului.
    Art. 25
    Politistii care au o vechime in serviciu mai mare de 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile beneficiaza, pentru fiecare an in plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 26
    (1) Politistii pensionari care beneficiaza de pensie de serviciu se pot incadra cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, precum si in orice alta forma de munca prevazuta de Codul muncii, inclusiv in sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzatoare functiei in care sunt incadrati, inclusiv de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandite pana la data pensionarii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot cumula pensia cu salariul realizat, indiferent de nivelul salariului respectiv.

    SECTIUNEA a 2-a
    Pensia de invaliditate

    Art. 27
    (1) Au dreptul la pensie de invaliditate politistii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza:
    a) producerii unor accidente in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului si tuberculozei;
    b) accidentelor sau bolilor care nu au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu.
    (2) Sunt asimilate atributiilor de serviciu si atributiile indeplinite in calitate de militar.
    Art. 28
    Pensia de invaliditate se determina in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca, astfel:
    a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, precum si afectarea capacitatii de autoservire, necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
    b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi fara ajutorul altei persoane;
    c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala dupa incetarea raporturilor de serviciu.
    Art. 29
    Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor, ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrului sanatatii.
    Art. 30
    (1) Incadrarea in grad de invaliditate se face de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    (2) Comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele militare emit decizii medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara a Ministerului Administratiei si Internelor.
    (3) Impotriva deciziilor medicale, emise in conditiile alin. (2), se poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara.
    (4) Termenul de solutionare a contestatiilor este de 30 de zile de la data inregistrarii.
    (5) Deciziile Comisiei Centrale de Expertiza Medico-Militara, date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (3), pot fi contestate la instantele judecatoresti competente, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (6) Deciziile medicale de incadrare sau de neincadrare in grade de invaliditate, necontestate in termen, raman definitive.
    Art. 31
    (1) Politistii in activitate, care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unor accidente sau unor boli care nu au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, beneficiaza de pensia de invaliditate numai daca indeplinesc cel putin jumatate din conditia de vechime in serviciu, in raport cu varsta, dupa cum urmeaza:
____________________________________________
Varsta politistului     Vechimea in serviciu
in momentul ivirii      realizata anterior
invaliditatii           ivirii invaliditatii
                                (ani)
____________________________________________
  sub 25 de ani                   5
  25 - 31 de ani                  8
  31 - 37 de ani                 11
  37 - 43 de ani                 14
  43 - 49 de ani                 18
  49 - 55 de ani                 22
  peste 55 de ani                25
____________________________________________

    (2) Au dreptul la pensie de invaliditate si cei care, la data ivirii invaliditatii aparute ca urmare a unei boli contractate sau a unor accidente survenite in timpul si/sau din cauza serviciului, nu mai aveau calitatea de politist in activitate, dar indeplinesc conditia de vechime in serviciu, prevazuta la alin. (1).
    Art. 32
    In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu sau a tuberculozei, pensia de invaliditate se acorda indiferent de vechimea in serviciu.
    Art. 33
    (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste proportional cu numarul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 23 - 25.
    (2) La procentul stabilit pentru vechimea in serviciu efectiv realizata in conditiile alin. (1) se adauga, pentru fiecare an potential, pana la realizarea vechimii complete, urmatoarele procente:
    a) 1%, pentru invaliditate de gradul I;
    b) 0,8%, pentru invaliditate de gradul II;
    c) 0,6%, pentru invaliditate de gradul III.
    (3) Cuantumul pensiei de invaliditate, stabilit in conditiile alin. (1), pentru cazurile prevazute la art. 31, va fi diminuat dupa cum urmeaza:
    a) cu 10%, pentru gradul I de invaliditate;
    b) cu 15%, pentru gradul II de invaliditate;
    c) cu 20%, pentru gradul III de invaliditate.
    Art. 34
    Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de insotitor, in afara pensiei, in cuantumul stabilit pentru aceasta categorie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 35
    (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale la intervale de 6 - 12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militara.
    (2) Dupa fiecare revizuire, comisiile de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala prin care se stabileste, dupa caz:
    a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
    b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
    c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
    (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
    (4) Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
    (5) Revizuirea medicala periodica se poate face si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat in termenul de revizuire, dar numai pana la implinirea varstei de 55 de ani.
    (6) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
    a) prezinta invaliditati ireversibile;
    b) au implinit varsta prevazuta la alin. (5);
    c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau de pensie de serviciu anticipata partiala, in conditiile art. 13 lit. b) si ale art. 14 alin. (1) lit. b).
    Art. 36
    (1) La implinirea varstei prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei de serviciu pentru limita de varsta, pensionarii de invaliditate pot opta pentru pensia care ii avantajeaza.
    (2) Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I isi mentin dreptul la indemnizatia de insotitor, indiferent de pensia pentru care opteaza.

    SECTIUNEA a 3-a
    Pensia de urmas

    Art. 37
    Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea pensiei de stat, prevazuta la art. 4 lit. a).
    Art. 38
    Copiii au dreptul la pensie de urmas:
    a) pana la implinirea varstei de 16 ani;
    b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    c) daca sunt elevi sau studenti ai institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, pana la obtinerea primului grad profesional, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    d) daca sunt elevi sau studenti militari ai institutiilor militare ori civile de invatamant, pana la obtinerea primului grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    e) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a), b), c) sau d).
    Art. 39
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare prevazute de reglementarile legale privind sistemul public de pensii, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie cu persoana decedata.
    (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar nu mai putin de 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6% pentru fiecare an de casatorie in minus.
    Art. 40
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe timpul cat este invalid de gradul I sau II, daca a avut cel putin un an de casatorie cu persoana decedata.
    (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs in timpul activitatii de politist, ca urmare a unui accident in timpul si din cauza serviciului, a unui accident asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare provenite dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 41
    Sotul supravietuitor, care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 39 sau la art. 40 alin. (1), beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului politistului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 42
    Sotul supravietuitor al politistului, care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la implinirea varstei de 7 ani a ultimului copil, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 43
    (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
    a) pensia de serviciu pentru limita de varsta aflata in plata sau pensia la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
    b) pensia de invaliditate de gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si acesta era in plata cu pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii.
    (2) Baza de calcul pentru stabilirea pensiei la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat este cea prevazuta la art. 22 alin. (2). Asupra cuantumului pensiei se aplica masurile prevazute la art. 48, dispuse in perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de serviciu si data solicitarii pensiei.
    (3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului, prevazuta la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
    a) pentru un singur urmas, 50%;
    b) pentru 2 urmasi, 75%;
    c) pentru 3 sau mai multi urmasi, 100% .
    Art. 44
    Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate dupa fiecare parinte.
    Art. 45
    In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. (3).
    Art. 46
    Sotul supravietuitor, care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat, poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
    Art. 47
    Beneficiarii pensiei de urmas, prevazuti la art. 38 lit. e) si la art. 40 alin. (1), sunt expertizati, supusi revizuirii medicale in conditiile art. 35 si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate in sistemul public de pensii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Actualizarea pensiilor

    Art. 48
    (1) Cuantumul pensiilor politistilor se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    a) ori de cate ori se majoreaza salariul corespunzator gradului profesional si/sau salariul functiei maxime ale politistilor in activitate, potrivit gradului profesional detinut la data incetarii raporturilor de serviciu, in raport cu procentele de stabilire a pensiei in conditiile prevazute la art. 23 - 25;
    b) in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, prin indexare cu procente care sa acopere cu pana la 100% rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.
    (2) In situatia in care masurile de protectie sociala, prevazute la alin. (1) lit. b) se regasesc in majoritatea salariilor de functie si/sau de grad profesional ale politistilor in activitate, pentru functia indeplinita, cuantumul pensiilor se actualizeaza in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a).
    (3) Pana la incheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevazuta la art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, se vor aplica prevederilor alin. (1) lit. b).

    SECTIUNEA a 5-a
    Stabilirea si plata pensiilor

    Art. 49
    (1) Pensia de stat prevazuta la art. 4 lit. a) se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau curatorului acesteia, adresata unitatii din care a facut parte politistul, daca acesta indeplineste conditiile de pensionare la incetarea raporturilor de serviciu.
    (2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmas, ai caror sustinatori decedati au fost pensionari politisti, cererea si actele de pensionare se depun la Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 50
    (1) In vederea stabilirii pensiei de stat, unitatea prevazuta la art. 49 alin. (1) este obligata sa intocmeasca dosarul de pensionare, aceasta purtand intreaga raspundere pentru exactitatea datelor inscrise.
    (2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina in mod obligatoriu si decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate.
    (3) Metodologia de intocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 51
    Dosarul de pensionare se intocmeste si se depune la Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor de catre unitatea prevazuta la art. 49 alin. (1), in termen de 30 de zile de la data la care s-a inregistrat cererea.
    Art. 52
    (1) Drepturile de pensie se stabilesc si se platesc astfel:
    a) de la data incetarii platii salariului politistului sau, dupa caz, a salariului ori pensiei sustinatorului decedat, daca cererea, impreuna cu toate actele necesare, a fost depusa la casa de pensii in cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situatii;
    b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu actele necesare, a fost depusa la casa de pensii peste termenul prevazut la lit. a).
    (2) Pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei incetarii raporturilor de serviciu sau ulterior decesului sustinatorului, pensia se stabileste si se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, impreuna cu actele necesare, la casa de pensii.
    Art. 53
    (1) Stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa de pensii, in termen de 45 de zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Decizia va cuprinde in mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au condus la admiterea sau la respingerea cererii de pensionare, precum si termenul in care poate fi introdusa contestatia.
    (2) Deciziile de pensie se comunica in scris persoanelor care au solicitat pensionarea, in termen de 10 zile de la data emiterii.
    Art. 54
    (1) Impotriva deciziilor emise in conditiile art. 53 se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia de contestatii pensii care functioneaza in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Comisia de contestatii solutioneaza contestatiile in termenul prevazut de lege.
    (4) Deciziile comisiei de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (5) Deciziile de pensie necontestate in termen, precum si deciziile comisiei de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecatoresti, sunt definitive.
    Art. 55
    (1) In cazul in care casa de pensii constata unele erori in stabilirea si plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile corespunzatoare, conform dispozitiilor legale.
    (2) Orice revizuire ori modificare legala, operata de casa de pensii, se aduce la cunostinta beneficiarului pensiei, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la operare.
    Art. 56
    (1) Plata pensiilor se face lunar.
    (2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
    (3) Modalitatile de plata a pensiilor sunt cele stabilite prin ordinul ministrului administratiei si internelor.
    Art. 57
    (1) Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) beneficiarul a decedat;
    b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
    c) beneficiarul pensiei de urmas a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
    (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice in scris aceasta situatie Casei de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 58
    (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de celalalt stat;
    b) pensionarul a fost concentrat sau mobilizat;
    c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
    d) beneficiarul unei pensii de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, realizeaza venituri brute lunare dintr-o activitate profesionala mai mari decat jumatate din salariul mediu brut pe economie, pentru care asigurarea este obligatorie;
    e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 38 lit. b) - e);
    f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.
    (2) Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe timpul cat pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.
    Art. 59
    (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
    (2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
    (3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 lit. b) - e) se face de la data inceperii anului scolar/universitar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.
    Art. 60
    (1) Pot cumula pensia de urmas cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora:
    a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii pana la varstele prevazute la art. 38 lit. a) - d);
    b) nevazatorii care beneficiaza de pensie.
    (2) Beneficiarii pensiei de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.
    Art. 61
    Beneficiarii pensiei de serviciu care se incadreaza in munca dupa incetarea raporturilor de serviciu pot solicita stabilirea drepturilor de pensie in raport cu vechimea dobandita dupa pensionare, in conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 62
    (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor politisti reincadrati ca politisti sau chemati in randul militarilor se anuleaza.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica din ziua in care politistul s-a prezentat la unitatea in care a fost incadrat.
    (3) Unitatea prevazuta la alin. (2) si politistii reincadrati pot cere oricand pensionarea, in conditiile legii.
    (4) La o noua incetare a raporturilor de serviciu vechimea care se ia in considerare la stabilirea pensiei este cea stabilita la pensionarea anterioara, la care se adauga perioada cuprinsa intre reincadrare si incetarea raporturilor de serviciu.
    (5) In baza de calcul al pensiei se ia salariul de baza prevazut la art. 22.
    Art. 63
    Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei de pensii orice modificare referitoare la conditiile de acordare si plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.
    Art. 64
    (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului de prescriptie de 3 ani.
    Art. 65
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, in termenul de prescriptie de 3 ani.
    (2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie, ca urmare a unei infractiuni savarsite de pensionarul politist, se recupereaza de la acesta de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
    (3) Debitele stabilite potrivit alin. (2), ramase nerecuperate de la pensionarii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    Art. 66
    Recuperarea sumelor prevazute la art. 65 alin. (1) si (2) se face pe baza deciziei emise de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, care constituie titlu executoriu.
    Art. 67
    (1) Debitele provenite din drepturile de pensie si asigurari sociale, care nu pot fi recuperate de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi transmise organelor financiare cu atributii in acest sens.
    (2) Sumele provenite din recuperarea debitelor vor fi virate la bugetul de stat.

    SECTIUNEA a 6-a
    Alte drepturi de asigurari sociale

    Art. 68
    Ajutorul de deces se acorda la decesul pensionarului politist sau al membrului de familie al acestuia, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Raspunderea juridica

    Art. 69
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala, dupa caz.

    SECTIUNEA 1
    Infractiuni

    Art. 70
    Completarea de catre functionar a formularelor-tip referitoare la stabilirea si plata pensiilor cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii politisti, vechimea in serviciu sau efectuarea de plati nejustificate din bugetul de stat, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit Codului penal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Contraventii

    Art. 71
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite si speciale de munca;
    b) nerespectarea obligatiei beneficiarului dreptului de pensie de a comunica casei de pensii modificarile referitoare la acordarea si plata pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
    Art. 72
    Contraventiile prevazute la art. 71 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. a);
    b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. b).
    Art. 73
    Limitele amenzilor prevazute la art. 72 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 74
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Casei de pensii si de catre personalul cu drept de control din Ministerul Administratiei si Internelor.
    Art. 75
    Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 76
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 77
    (1) Constituie vechime in serviciu sau in munca pentru stabilirea pensiei politistilor si perioadele recunoscute in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Dovada vechimii in serviciu pentru stabilirea pensiei de stat, pentru perioadele anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevazute de legislatia anterioara.
    (3) Constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei politistilor si perioada in care, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, s-au urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.
    (4) In caz de absolvire a mai multor institutii de invatamant superior, se ia in considerare, ca vechime in serviciu, o singura perioada de studii, la alegere.
    Art. 78
    (1) Politistilor care se pensioneaza in conditiile prezentei legi si care au contribuit la fondul de pensie suplimentara li se acorda, la stabilirea pensiei, in conditiile art. 23 - 25, un spor procentual de:
    a) 3%, pentru o vechime a contributiei intre 5 - 15 ani;
    b) 6%, pentru o vechime a contributiei intre 15 - 25 ani;
    c) 9%, pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia pentru pensia suplimentara devine contributie individuala la bugetul de stat, pentru prestatiile prevazute la art. 4.
    (3) Cota de contributie individuala este de 5% . Baza lunara de calcul pentru care se va determina contributia individuala o reprezinta salariul de baza brut lunar.
    Art. 79
    Pensia politistului stabilita in conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 80
    Politistii pensionari care detin Ordinul Meritul Militar, Semnul onorific In serviciul armatei sau alte semne onorifice de valoare similara, acordate pentru activitatea in politie, beneficiaza de aceleasi drepturi ca si pensionarii militari.
    Art. 81
    Politistii pensionati in perioada in care impotriva lor s-a inceput urmarirea penala sau au fost trimisi in judecata, iar, ulterior, fata de acestia s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, beneficiaza de recalcularea pensiei in raport cu salariul de baza cuvenit prin repunerea in drepturile avute.
    Art. 82
    In cazul politistilor transferati in interesul serviciului in unitati militare si care dobandesc calitatea de militar, vechimea in serviciu in raport cu care se stabileste pensia militara cuprinde si activitatea desfasurata ca politist.
    Art. 83
    Politistii cu drept de pensie de serviciu, care au vechime in calitate de militar de minimum 10 ani femeile si 15 ani barbatii, pot opta, daca aceasta ii avantajeaza, pentru pensie militara de stat, care se calculeaza si se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 164/2001, republicata.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 84
    Cererile adresate Casei de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor se solutioneaza in termenul prevazut de lege si sunt scutite de orice fel de taxa.
    Art. 85
    Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor la pensie si altor drepturi de asigurari sociale.
    Art. 86
    Drepturile de pensie ale politistilor se transfera in tarile in care pensionarii politisti isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
    Art. 87
    La stabilire, pensiile se rotunjesc din 1.000 lei in 1.000 lei in favoarea beneficiarului.
    Art. 88
    In aplicarea prezentei legi se emit norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in termen de 45 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 179/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 179 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu