E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 5 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 6 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 10 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 13 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 16 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 19 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 20 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 22 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 26 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 27 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 28 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 32 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 33 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 34 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 36 din actul Legea 54 1993 modificat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Articolul 37 din actul Legea 54 1993 abrogat de articolul 1 din actul Legea 43 1999
Legea 54 1993 in legatura cu Hotărârea 257 1994
Legea 54 1993 republicat de Legea 54 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 54 din  9 iulie 1993

pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 160 din 14 iulie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Organizarea si functionarea instantelor si parchetelor militare se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    In masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel, dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca sunt aplicabile instantelor si parchetelor militare.
    Art. 2
    Instantele militare sunt:
    a) tribunalele militare;
    b) tribunalul militar teritorial;
    c) Curtea Militara de Apel.
    In cadrul Curtii Supreme de Justitie functioneaza o sectie militara.
    Art. 3
    Circumscriptiile instantelor militare si ale parchetelor militare sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
    Art. 4
    Instantele militare judeca la sediile acestora. Pentru motive temeinice se poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc, inclusiv in unitati militare.
    Art. 5
    Cand inculpatul este militar activ, presedintele completului de judecata, precum si procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa fie cel putin egali in grad cu acesta.
    Cand procurorul nu are grad egal cu cel anchetat va fi asistat de un alt procuror cu grad corespunzator, numit prin ordinul sefului parchetelor militare din Parchetul General.
    Art. 6
    Instantele si parchetele militare se incadreaza cu numarul necesar de magistrati militari, precum si cu personal auxiliar - judecatoresc, administrativ si de serviciu, stabilit de ministrul justitiei, cu avizul ministrului apararii nationale, in conditiile prevazute de Legea pentru organizarea judecatoreasca.

    CAP. 2
    Tribunalele militare

    Art. 7
    In municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara functioneaza tribunale militare.
    Prin lege se pot infiinta si alte tribunale militare.
    Art. 8
    Tribunalul militar este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.
    Art. 9
    Tribunalele militare judeca procesele si cererile date prin lege in competenta lor.
    Art. 10
    Completul de judecata este format din 2 judecatori militari.
    Se judeca de un singur judecator militar cauzele la care se refera art. 22 alin. 2 pct. 2 din Legea pentru organizarea judecatoreasca, precum si infractiunile contra ordinii si disciplinei militare sanctionate cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani.

    CAP. 3
    Tribunalul militar teritorial

    Art. 11
    In municipiul Bucuresti functioneaza un tribunal militar teritorial.
    Prin lege se pot infiinta si alte tribunale militare teritoriale.
    Tribunalul militar teritorial este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.
    Art. 12
    Tribunalul militar teritorial judeca, in prima instanta, procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
    Ca instanta de apel, tribunalul militar teritorial judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunalele militare, cu exceptia infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala si a infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani.
    Tribunalul militar teritorial, ca instanta de recurs, judeca recursurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunalele militare care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.
    Art. 13
    Tribunalul militar teritorial judeca in prima instanta in complet format din 2 judecatori, iar in apel si in recurs, in complet format din 3 judecatori.

    CAP. 4
    Curtea Militara de Apel

    Art. 14
    Curtea Militara de Apel functioneaza ca instanta unica in municipiul Bucuresti, fiind condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.
    Art. 15
    Curtea Militara de Apel judeca in prima instanta cauzele date in competenta sa prin lege.
    Ca instanta de apel, Curtea Militara de Apel judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunalul militar teritorial.
    Ca instanta de recurs, Curtea Militara de Apel judeca recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in apel de tribunalul militar teritorial, precum si in alte cauze prevazute de lege.
    Art. 16
    Curtea Militara de Apel judeca in prima instanta in complet format din 2 judecatori, iar in apel si in recurs, in complete formate din 3 judecatori.

    CAP. 5
    Parchetele militare

    Art. 17
    Atributiile Ministerului Public sunt indeplinite prin procurori militari constituiti in parchete militare, pe langa fiecare instanta militara.
    Pe langa instantele militare pot functiona mai multe parchete militare, in raport cu intinderea circumscriptiei teritoriale a instantei respective.
    Parchetele militare functioneaza in municipiile: Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Ploiesti, Targu Mures si Timisoara.
    Circumscriptiile parchetelor militare sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
    Art. 18
    Activitatea parchetelor militare este organizata si se desfasoara potrivit principiilor prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    Parchetele militare sunt independente fata de instantele militare, cat si in relatiile cu celelalte autoritati publice; ele isi exercita atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia.
    Art. 19
    Atributiile parchetelor militare sunt cele prevazute in art. 31 din Legea pentru organizarea judecatoreasca, ce se aplica in mod corespunzator.
    Procurorii militari exercita orice alte atributii date de lege in competenta lor.
    Art. 20
    Parchetele militare sunt conduse de catre prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.
    Art. 21
    Parchetele militare de pe langa tribunalul militar teritorial si Curtea Militara de Apel vor avea sectii de urmarire penala si judiciare, conduse de catre procurori militari sefi.
    Art. 22
    Prim-procurorul militar al parchetului de pe langa Curtea Militara de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine.

    CAP. 6
    Magistratii militari

    Art. 23
    Judecatorii militari si procurorii militari au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor.
    Art. 24
    Poate fi numit magistrat militar persoana care, in afara conditiilor prevazute de Legea pentru organizarea judecatoreasca, are calitatea de ofiter activ.
    Art. 25
    Judecatorii si procurorii militari, cu exceptia celor stagiari, sunt numiti in functie prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 26
    Conditiile speciale pentru numirea si avansarea in functie a judecatorilor si procurorilor, prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca, sunt aplicabile in mod corespunzator judecatorilor si procurorilor militari.
    Art. 27
    Judecatorii militari numiti in conditiile prezentei legi sunt inamovibili.
    Procurorii militari si judecatorii militari stagiari se bucura de stabilitate.
    Magistratii militari nu pot fi cercetati, retinuti sau arestati fara avizul ministrului justitiei.
    Art. 28
    Dispozitiile din Legea pentru organizarea judecatoreasca referitoare la drepturile si indatoririle magistratilor sunt aplicabile si magistratilor militari.
    Art. 29
    La sedintele de judecata magistratii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara.
    Art. 30
    Magistratii militari sunt militari activi si au toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
    Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite personalului militar si civil se asigura de Ministerul Apararii Nationale in concordanta cu prevederile Legii salarizarii organelor puterii judecatoresti si cu reglementarile referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
    Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a magistratilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 31
    Incalcarea de catre magistratii militari a normelor stabilite prin Regulamentul disciplinei militare atrage raspunderea lor in conformitate cu prevederile acestuia.
    Comiterea de catre magistratii militari a unor abateri disciplinare in legatura cu indeplinirea atributiilor lor ca magistrati atrage raspunderea acestora in conditiile si dupa procedurile prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca.

    CAP. 7
    Personalul auxiliar, administrativ si de serviciu

    Art. 32
    Toate instantele si parchetele militare vor avea cate o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment administrativ si un compartiment de documentare.
    Art. 33
    Personalul auxiliar, administrativ si de serviciu de la instantele si parchetele militare poate fi numit si din randul subofiterilor activi.
    Grefierii de la instantele si parchetele militare se vor numi, de regula, din randul subofiterilor activi.
    Art. 34
    Numirea personalului prevazut in capitolul de fata se face de catre presedintele Curtii Militare de Apel, respectiv de prim-procurorul parchetului Curtii Militare de Apel.
    Art. 35
    Organizarea si functionarea compartimentelor auxiliare ale instantelor si parchetelor militare, atributiile acestora, precum si raspunderea disciplinara a personalului compartimentelor respective se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justitiei, avandu-se in vedere si reglementarile specifice din Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 36
    Numarul total al magistratilor militari, precum si al personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la instantele si parchetele militare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, facuta cu avizul ministrului apararii nationale.
    Personalul necesar pentru fiecare instanta si parchet militar, corespunzator volumului de activitate, se stabileste de catre ministrul justitiei.
    Art. 37
    Din Consiliul Superior al Magistraturii face parte si un magistrat militar, in cadrul numarului prevazut de Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    Art. 38
    Mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare functionarii instantelor si parchetelor militare, precum si drepturile materiale si banesti ale personalului acestora se asigura de Ministerul Apararii Nationale.
    Anual, incepand cu exercitiul bugetar 1993, Guvernul Romaniei va include in bugetul Ministerului Apararii Nationale fondurile necesare pentru organizarea si functionarea instantelor si parchetelor militare prevazute in prezenta lege.
    Art. 39
    Instantele si parchetele militare dispun de politia militara pusa in serviciul lor de Ministerul Apararii Nationale in mod gratuit. Necesarul de personal de politie militara va fi stabilit de Guvern, la propunerea comuna a ministrului justitiei si a ministrului apararii nationale.
    Politia militara pusa in serviciul instantelor si parchetelor militare este subordonata presedintilor sau prim-procurorilor acestora. Numarul personalului necesar pentru fiecare instanta si parchet va fi stabilit de ministrul justitiei.
    Paza sediilor instantelor si parchetelor militare se asigura de Ministerul Apararii Nationale in mod gratuit.
    Art. 40
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Dispozitiile privind compunerea si functionarea instantelor si parchetelor militare, admiterea in magistratura militara si raspunderea disciplinara a magistratilor militari se vor pune in aplicare la data de 1 iulie 1993.
    Art. 41
    Pana la 1 iulie 1993, Guvernul, consiliile judetene si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispozitia Ministerului Apararii Nationale localurile si dotarile suplimentare necesare functionarii instantelor si parchetelor militare organizate potrivit prevederilor prezentei legi.
    Pana la 1 iulie 1993, Ministerul Justitiei va asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, selectionarea si perfectionarea personalului potrivit noilor structuri ale instantelor si parchetelor militare.
    Art. 42
    Dispozitiile art. 127-130 din Legea pentru organizarea judecatoreasca se aplica in mod corespunzator si instantelor si parchetelor militare.
    Art. 43
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile referitoare la justitia militara si la procuratura militara din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca si Legea nr. 69/1968 pentru organizarea si functionarea procuraturii, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


    ANEXA 1

      TRIBUNALELE SI PARCHETELE DE PE LANGA ACESTEA, LOCALITATILE DE RESEDINTA
                     SI CIRCUMSCRIPTIILE LOR TERITORIALE
----------------------------------------------------------------------------
     Prima     |  Parchetul   |  Circumscriptia | Instanta de |  Parchetul
    instanta   |   militar    |    teritoriala  | apel si de  |   militar
   ------------|--------------|     (judete)    |   recurs    |----------------
   Localitatea |  Localitatea |                 |-------------|  Localitatea
  de resedinta | de resedinta |                 | Localitatea |  de resedinta
               |              |                 |de resedinta |
   ------------|--------------|-----------------|-------------|----------------
               |              | - Arges         |             |
               |              | - Calarasi      |             |
               |              | - Giurgiu       |             |
               | Parchetul    | - Ialomita      |             |
               | Militar      | - Olt           |             |
               | Bucuresti    | - Teleorman     |             |
               |--------------| - Valcea        |             |
               | Bucuresti    | - municipiul    |             |
    Tribunalul |              |  Bucuresti      |             |
    Militar    |--------------|-----------------|             |
    Bucuresti  |              |                 |             |
   ------------| Parchetul    |                 |             |
    Bucuresti  | Militar      | - Constanta     |             | Parchetul
               | Constanta    | - Tulcea        |             | Militar
               |--------------|                 | Tribunalul  | de pe langa
               | Constanta    |                 | Militar     | Tribunalul
               |--------------|-----------------| Teritorial  | Militar
               | Parchetul    | - Braila        | Bucuresti   | Teritorial
               | Militar      | - Buzau         |-------------| Bucuresti
               | Ploiesti     | - Dambovita     | Bucuresti   |----------------
               |--------------| - Prahova       |             | Bucuresti
               | Ploiesti     |                 |             |
   ------------|--------------|-----------------|             |
               | Parchetul    | - Bacau         |             |
               | Militar      | - Neamt         |             |
    Tribunalul | Bacau        | - Suceava       |             |
    Militar    |--------------| - Vrancea       |             |
    Iasi       | Bacau        |                 |             |
   ------------|--------------|-----------------|             |
    Iasi       | Parchetul    | - Botosani      |             |
               | Militar      | - Galati        |             |
               | Iasi         | - Iasi          |             |
               |--------------| - Vaslui        |             |
               | Iasi         |                 |             |
   ------------|--------------|-----------------|-------------|----------------
               | Parchetul    |                 |             |
               | Militar      | - Brasov        |             |
               | Brasov       | - Covasna       |             |
               |--------------| - Sibiu         |             |
               | Brasov       |                 |             |
               |--------------|-----------------|             |
    Tribunalul |              |                 |             |
    Militar    | Parchetul    | - Alba          |             |
    Cluj       | Militar      | -Bistrita-Nasaud|             |
   ------------| Cluj         | - Cluj          |             |
    Cluj-Napoca|--------------| - Salaj         |             |
               | Cluj-Napoca  |                 |             |
               |--------------|-----------------|             |
               | Parchetul    |                 |             | Parchetul
               | Militar      | - Harghita      |             | Militar
               | Targu Mures  | - Mures         | Tribunalul  | de pe langa
               |--------------|                 | Militar     | Tribunalul
               | Targu Mures  |-----------------| Teritorial  | Militar
               |--------------|                 | Bucuresti   | Teritorial
               | Parchetul    | - Dolj          |-------------| Bucuresti
               | Militar      | - Gorj          | Bucuresti   |----------------
               | Craiova      | - Hunedoara     |             | Bucuresti
               |--------------| - Mehedinti     |             |
               | Craiova      |                 |             |
               |--------------|-----------------|             |
    Tribunalul | Parchetul    |                 |             |
    Militar    | Militar      | - Bihor         |             |
    Timisoara  | Oradea       | - Maramures     |             |
   ------------|--------------| - Satu Mare     |             |
    Timisoara  | Oradea       |                 |             |
               |--------------|-----------------|             |
               | Parchetul    |                 |             |
               | Militar      | - Arad          |             |
               | Timisoara    | - Caras-Severin |             |
               |--------------| - Timis         |             |
               | Timisoara    |                 |             |
                                                                           SmartCity5

COMENTARII la Legea 54/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 54 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu