E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 589 din 21 august 1969

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 89 din 21 august 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Ministerul Afacerilor Externe infaptuieste politica externa a  Republicii Socialiste Romania pe baza liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman si a masurilor generale adoptate de organele supreme ale puterii si administratiei de stat.
    Art. 2
    Ministerul Afacerilor Externe isi desfasoara activitatea pe baza legilor in vigoare, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire sarcinile ce-i revin pentru infaptuirea liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman si a masurilor adoptate de organele supreme ale puterii de stat, in domeniul politicii externe;
    b) asigura infaptuirea unitara a politicii externe a Republicii Socialiste Romania in actiunile intreprinse in relatiile internationale de celelalte ministere si alte organe centrale;
    c) informeaza conducerea Partidului Comunist Roman si Consiliul de Ministri cu privire la evenimentele internationale si prezinta propuneri in legatura cu acestea;
    d) urmareste evolutia relatiilor Republicii Socialiste Romania  cu celelalte state si prezinta conducerii Partidului Comunist Roman, precum si Consiliului de Ministri, propuneri in vederea dezvoltarii acestor relatii;
    e) asigura infaptuirea politicii externe a statului in relatia cu O.N.U., institutiile sale specializate si cu alte organizatii internationale;
    f) contribuie la infaptuirea politicii R.S.R. in domeniul relatiilor economice cu statele straine;
    g) coordoneaza activitatea privind schimburile culturale, stiintifice, artistice si de presa ale R.S.R. cu statele straine; coordoneaza  actiunile prin care se fac cunoscute peste hotare realizarile economice, stiintifice, sociale, culturale si artistice ale R.S.R.;
    h) sprijina celelalte ministere si alte organe centrale in realizarea actiunilor pe care acestea le desfasoara in domeniul relatiilor externe;
    i) apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor romani si ale persoanelor juridice romane, in conformitate cu normele legale; asigura exercitarea functiilor consulare potrivit normelor legale, intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte si practicii internationale;
    j) duce tratative sau participa la tratative in vederea incheierii intelegerilor internationale;
    k) negociaza si incheie acorduri de colaborare culturala si stiintifica, precum si programe, planuri sau protocoale de aplicare a lor, puse de acord cu celelalte ministere si organe centrale interesate;
    l) face propuneri cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, cu exceptia intelegerilor bilaterale pentru a caror incheiere sunt imputernicite alte ministere si organe centrale; efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare; depune instrumentele de ratificare sau de aderare; notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale sau denuntarea lor; elibereaza documentele certificind deplinele puterii;
    m) urmareste aplicarea prevederilor intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte si prezinta propuneri;
    n) elaboreaza sau participa la elaborarea proiectelor actelor normative care au legatura cu relatiile externe ale R.S.R.;
    o) pastreaza originalele tuturor intelegerilor internationale bilaterale, precum si copiile certificate ale intelegerilor internationale multilaterale; pastreaza originalele  intelegerilor internationale al caror stat depozitar este R.S.R. si indeplineste atributiile ce decurg din aceasta calitate;
    p) pastreaza sigiliul de stat al R.S.R.;
    r) indeplineste atributiile de protocol care ii revin potrivit legii; supune spre  aprobare  scrisorile de acreditare si cererile de agrement sau de exequatur;
    s) asigura relatiile  cu misiunile diplomatice si oficiile consulare din R.S. R., in conformitate cu normele legale si cu uzantele internationale;
    t) organizeaza, indruma si controleaza misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R.;
    u) organizeaza curierul diplomatic pentru transportul corespondentei intre Ministerul Afacerilor Externe si misiunile diplomatice si oficiile consulare, in conformitate cu legea, cu intelegerile internationale la care R.S.R. este parte, precum si cu uzantele internationale;
    v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In vederea realizarii de catre Ministerul Afacerilor Externe a atributiilor sale, celelalte ministere si organe centrale:
    a) consulta Ministerul Afacerilor Externe in problemele care, decurgand din activitatea lor specifica, privesc politica externa a R.S.R.;
    b) solicita acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe  cu privire la tratatele, acordurile, conventiile si orice alte intelegeri internationale pentru incheierea carora sunt imputernicite sa poarte negocieri;
    c) informeaza  periodic  sau la cerere Ministerul Afacerilor Externe  asupra aplicarii intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte;
    d) depun la Ministerul Afacerilor Externe  originalele tratatelor, acordurilor, conventiilor si  ale  oricaror alte intelegeri internationale pe care le incheie.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 6
    Ministerul Afacerilor Externe  isi desfasoara activitatea pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 7
    Ministerul Afacerilor Externe  este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului.
    Art. 8
    Colegiul ministerului este alcatuit din:
    a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali;
    b) directori si alti conducatori ai compartimentelor organizatorice ale ministerului, specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare din cadrul ministerului sau din afara acestuia;
    c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. .
    Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea ministrului.
    Presedintele colegiului este ministrul; in lipsa ministrului, atributiile de presedinte se indeplinesc de primul adjunct al ministrului.
    Art. 9
    La sedintele colegiului pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii de stat ori obstesti interesate in  examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la sedintele colegiului pot fi invitati specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia.
    Art. 10
    Colegiul isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin  doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea  membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre ministru si majoritatea membrilor colegiului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune spre rezolvare presedintelui Consiliului de Ministri.
    Sedintele colegiului se convoaca de ministru cel putin o data pe trimestru sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 11
    Colegiul ministerului in intregul sau si fiecare membru in parte raspund fata de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman  si Consiliul de Ministri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului raspunde fata de colegiu si fata de presedintele acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 12
    Ministrul impreuna cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii ministerului si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor colegiului.
    In absenta ministrului, atributiile sale sunt exercitate de primul adjunct al ministrului.
    Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali se numesc de Consiliul de Ministri, iar atributiile acestora se stabilesc de colegiul ministerului.
    Art. 13
    In executarea hotararilor colegiului si in exercitarea atributiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 14
    Ministrul informeaza colegiul asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedintele colegiului.
    Art. 15
    In raporturile cu celelate organe si organizatii centrale, Ministerul Afacerilor Externe  este reprezentat de ministru.
    Art. 16
    Administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe  are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directiile de relatii, in numar de cinci;
    b) Directia organizatiilor internationale;
    c) Directia relatiilor culturale;
    d) Directia de sinteza;
    e) Directia economica;
    f) Directia juridica si a tratatelor;
    g) Directia consulara;
    h) Directia presei;
    i) Directia protocolului;
    j) Cancelaria;
    k) Directia de personal;
    l) Directia plan financiar, contabilitate si organizarea muncii;
    m) Directia tehnica, de aprovizionare si administrativa;
    n) Serviciul curieri diplomatici;
    o) Oficiul juridic.
    Atributiile, normele de functionare si structura organizatorica a unitatilor prevazute in prezentul articol se stabilesc de catre colegiu, potrivit normelor legale.
    Art. 17
    Directiile de relatii, Directia organizatiilor internationale, Directia relatiilor culturale, Directia de sinteza, Directia economica, Directia juridica si a tratatelor, Directia consulara, Directia presei, Directia protocolului, Cancelaria si Directia de personal sunt incadrate cu personalul diplomatic si consular necesar. Salarizarea personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate si tehnico-administrativ, se face potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 18
    Serviciul exterior este format din misiuni diplomatice si oficii consulare.
    Misiunile diplomatice sunt:
    a) ambasade;
    b) legatii;
    c) misiuni permanente pe langa organizatiile internationale.
    Oficiile consulare sunt:
    a) consulate generale;
    b) consulate;
    c) viceconsulate;
    d) agentii consulare.
    Art. 19
    Infiintarea, desfiintarea  si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 20
    Misiunile diplomatice cu rang de ambasada sunt conduse de ambasadori extraordinari si plenipotentiari, iar misiunile diplomatice cu rang de legatie sunt conduse de trimisi extraordinari si ministri plenipotentiari.
    Misiunile  permanente pe langa organizatiile internationale sunt conduse de reprezentanti sau delegati permanenti cu grad de ambasador sau alt  grad diplomatic.
    Oficiile consulare sunt conduse, potrivit rangului lor, de consuli generali, consuli, viceconsuli, agenti consulari.
    Art. 21
    Ambasadorii extraordinari si plenipotentiari, precum si trimisii extraordinari si plenipotentiari, se acrediteaza si se recheama prin decret al Consiliului de Stat.
    Reprezentantii sau delegatii permanenti pe langa organizatii internationale, cu grad de ambasador sau de trimis extraordinar si ministru plenipotentiar, se numesc si se recheama prin decret al Consiliului de Stat.
    Sefii oficiilor consulare sunt numiti prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 22
    Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al R.S.R. in statul in care este acreditat.
    Seful misiunii diplomatice are, in statul in care este acreditat, are o competenta generala de reprezentare a R.S.R. si de aparare a intereselor statului roman, ale persoanelor juridice si ale cetatenilor romani, in conformitate cu normele dreptului international.
    In statul in  care este acreditat, seful misiunii diplomatice reprezinta statul roman fata de orice cetatean roman trimis in misiune  permanenta sau temporara sau aflat in orice calitate in acel stat.
    Art. 23
    Atasatii militari si adjunctii acestora functioneaza in cadrul misiunilor diplomatice, sub conducerea si indrumarea generala a sefului misiunii diplomatice.
    Art. 24
    In cadrul misiunii diplomatice functioneaza sectii economice, care se organizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe  impreuna cu Ministerul Comertului Exterior.
    Art. 25
    Seful misiunii diplomatice poarta raspunderea pentru infaptuirea politicii economice a R.S.R. in relatiile cu tara in care este acreditat.
    Seful misiunii diplomatice exercita in statul in care este acreditat indrumarea si controlul activitatii sectiei economice si a altor organe romane de comert exterior, turism, navigatie sau altele, care isi desfasoara activitatea in acest stat.
    Art. 26
    Normele de functionare si structura organizatorica a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se stabilesc de catre colegiu, potrivit dispozitiilor legale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Se aproba pentru administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, exclusiv conducerea ministerului, numarul maxim de posturi prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 28
    Drepturile si  obligatiile specifice personalului diplomatic si consular vor fi  stabilite prin Statutul personalului diplomatic si consular al R.S.R. .
    Art. 29
    Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R. sunt cele prevazute in lista anexa la prezentul decret.
    Art. 30
    Decretul nr. 23/1959 privind oficiile diplomatice sau consulare ale R.P.R. si acordarea gradelor de ambasador si ministru plenipotentiar si orice alte dispozitii contrare se abroga.


    ANEXA  1

    Lista cuprinzand misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R.
    I. Misiuni diplomatice
    Ambasade
    1. Ambasada R.S.R. de la Tirana (Republica Populara Albania)
    2. Ambasada R.S.R. de la Alger (Republica Algeriana Democratica si Populara)
    3. Ambasada R.S.R. de la Cairo (Republica Araba Unita)
    4. Ambasada R.S.R. de la Buenos Aires (Republica Argentina)
    5. Ambasada R.S.R. de la Viena (Republica Austria)
    6. Ambasada R.S.R. de la Bruxelles (Regatul Belgiei)
    7. Ambasada R.S.R. de la Rangoon (Uniunea Birmana)
    8. Ambasada R.S.R. de la Londra (Regatul Unit al Marii Britanii  si Irlandei
       de Nord)
    9. Ambasada R.S.R. de la Sofia (Republica Populara Bulgaria)
   10. Ambasada R.S.R. de la Ottawa (Canada)
   11. Ambasada R.S.R. de la Praga (Republica Socialista Cehoslovaca)
   12. Ambasada R.S.R. de la Santiago de Chile (Republica Chile)
   13. Ambasada R.S.R. de la Pekin (Republica Populara Chineza)
   14. Ambasada R.S.R. de la Nicosia (Republica Cipru)
   15. Ambasada R.S.R. de la Kinshasa (Republica Democratica Congo)
   16. Ambasada R.S.R. de la Phenian (Republica Populara Democrata Coreeana)
   17. Ambasada R.S.R. de la Havana (Republica Cuba)
   18. Ambasada R.S.R. de la Copenhaga (Regatul Danemarcei)
   19. Ambasada R.S.R. de la Berna (Confederatia Elvetiana)
   20. Ambasada R.S.R. de la Helsinki (Republica Finlanda)
   21. Ambasada R.S.R. de la Paris (Republica Franceza)
   22. Ambasada R.S.R. de la Berlin (R.D.G.)
   23. Ambasada R.S.R. de la Bonn (R.F.G.)
   24. Ambasada R.S.R. de la Accra (Republica Ghana)
   25. Ambasada R.S.R. de la Atena (Regatul Greciei)
   26. Ambasada R.S.R. de la Conakry (Republica Guineea)
   27. Ambasada R.S.R. de la New Delhi (Republica India)
   28. Ambasada R.S.R. de la Bagdad (Republica Irak)
   29. Ambasada R.S.R. de la Djakarta (Republica Indonezia)
   30. Ambasada R.S.R. de la Teheran (Iran)
   31. Ambasada R.S.R. de la Roma (Republica Italiana)
   32. Ambasada R.S.R. de la Tel-Aviv (Statul Israel)
   33. Ambasada R.S.R. de la Tokio (Japonia)
   34. Ambasada R.S.R. de la Belgrad (Rep. Socialista Federativa Iugoslavia)
   35. Ambasada R.S.R. de la Beirut (Republica Liban)
   36. Ambasada R.S.R. de la Rabat (Regatul Maroc)
   37. Ambasada R.S.R. de la Ulan-Bator (Republica Populara Mongola)
   38. Ambasada R.S.R. de la Haga (Regatul Olandei)
   39. Ambasada R.S.R. de la Lagos (Republica Federala Nigeria)
   40. Ambasada R.S.R. de la Islamabad (Republica Islamica Pakistan)
   41. Ambasada R.S.R. de la Varsovia (Republica Populara Polona)
   42. Ambasada R.S.R. de la Damasc (Republica Araba Siriana)
   43. Ambasada R.S.R. de la Washington (S.U.A.)
   44. Ambasada R.S.R. de la Stockholm (Regatul Suediei)
   45. Ambasada R.S.R. de la Dar es Salaam (Republica Unita Tanzania)
   46. Ambasada R.S.R. de la Tunis (Republica Tunisiana)
   47. Ambasada R.S.R. de la Ankara (Republica Turcia)
   48. Ambasada R.S.R. de la Budapesta (R.P.U.)
   49. Ambasada R.S.R. de la Moscova (U.R.S.S.)
   50. Ambasada R.S.R. de la Montevideo (Republica Orientala a Uruguayului)
   51. Ambasada R.S.R. de la Caracas (Republica Venezuela)
   52. Ambasada R.S.R. de la Hanoi (Republica Democrata Vietnam)


    ANEXA  2

    Legatii
    1. Legatia R.S.R. de la Rio de Janeiro (Republica Federativa Brazilia)
       Misiuni permanente
    1. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa O.N.U. (New York)
    2. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa Oficiul O.N.U. si institutiile
       specializate ale O.N.U. (Geneva)
    3. Delegatia permanenta a R.S.R. pe langa O.N.U. pentru Educatie, Stiinta si
       Cultura - U.N.E.S.C.O. (Paris)
    4. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa Agentia Internationala pentru
       Energia Atomica - A.I.E.A. (Viena)
    II. Reprezentante consulare si comerciale
    1. Reprezentanta consulara si comerciala de la Madrid (Spania)
    III. Oficii consulare
    1. Consulatul General al R.S.R. de la Alexandria (Republica Araba Unita)
    2. Consulatul General al R.S.R. de la Sydney (Australia)
    3. Consulatul General al R.S.R. de la Istanbul (Republica Turcia)SmartCity5

COMENTARII la Decretul 589/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 589 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu