E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 66 1994 abrogat de articolul 16 din actul OUG 146 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de Legea 502 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 35 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 35 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 35 2000
Articolul 7 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 35 2000
Articolul 10 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 35 2000
Ordonanţa 66 1994 in legatura cu Ordin 1321 1999
Ordonanţa 66 1994 in legatura cu Ordin 1059 1999
Articolul 3 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 5 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 7 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 10 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 12 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 120 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1998
Articolul 3 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1998
Articolul 5 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 66 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 66 1994 in legatura cu articolul 50 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 66 1994 republicat de articolul 3 din actul Ordonanţa 49 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 66 din 24 august 1994    * Republicata

privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  8 aprilie 1998


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 49 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobata si modificata prin Legea nr. 214 din 16 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 18 decembrie 1997), dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 128 din 14 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994) si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.

    Art. 1
    In scopul intaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme, institutiile publice care, in intelesul prezentei ordonante, cuprind: autoritatea legislativa, institutia Presedintiei, autoritatea judecatoreasca, alte autoritati publice, Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile judetene si locale, precum si institutiile publice de subordonare centrala si locala, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, au obligatia sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin trezoreria generala a statului, care functioneaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria proprie, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii disponibilitatilor banesti.
    Art. 2
    Trezoreria generala a statului cuprinde operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, care, dupa caz, privesc:
    - veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale;
    - veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie si se utilizeaza potrivit reglementarilor in vigoare;
    - veniturile si cheltuielile institutiilor publice care, potrivit reglementarilor legale, se administreaza in regim extrabugetar;
    - datoria publica interna si externa, inclusiv evidenta si plata serviciului datoriei publice interne si externe;
    - alte venituri si cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispozitii legale, inclusiv drepturile de incasat si obligatiile de plata ale statului, la baza carora stau acorduri si conventii guvernamentale.
    Art. 3
    Contul general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei, iar soldul activ al acestuia se formeaza din disponibilitatile trezoreriei centrale din Ministerul Finantelor si din disponibilitatile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor.
    In judetele si in municipiul Bucuresti in care nu functioneaza inca trezorerii in cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finantelor, institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati prin contul trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe seama bancilor comerciale cu care Ministerul Finantelor incheie conventii corespunzatoare.
    Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde in bilantul Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 4
    Operatiunile de incasari si plati in trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finantelor, care asigura constituirea si utilizarea resurselor financiare publice in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 5
    Disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate in urmatoarea ordine:
    - acoperirea temporara a deficitului din anul precedent si din anul curent al bugetului de stat;
    - acoperirea temporara a golurilor de casa, inregistrate de bugetele locale;
    - acoperirea temporara a deficitelor din anul precedent si din anul curent, inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat si de bugetele fondurilor speciale;
    - efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza ca agent al statului;
    - imprumuturi pe termen mediu si lung pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilitatilor pe termen mediu si lung din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe.
    Art. 6
    Pentru disponibilitatile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, exista obligatia bonificarii de dobanzi, precum si pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Nationala a Romaniei care actioneaza ca agent al statului, trezoreria statului plateste, respectiv incaseaza, dobanzile corespunzatoare.
    In situatiile in care dobanzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate in scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati si compensa, pe baza de fundamentari corespunzatoare, Guvernul poate aproba plata partiala sau totala a acestora din prevederile cuprinse in bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobanzilor la datoria publica.
    De asemenea, in contul general al trezoreriei statului se incaseaza dobanzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficiului bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetelor fondurilor speciale, precum si dobanzile la imprumuturile pe termen mediu si lung, acordate pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.
    Pentru acoperirea temporara a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementarile legale prevad obligatia bonificarii de dobanzi la disponibilitati, dobanzile de incasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobanzile de platit din trezoreria statului, in perioada urmatoare, la disponibilitatile bugetelor respective.
    Art. 7
    Nivelul ratelor pentru dobanzile bonificate la disponibilitatile depozitelor aflate in trezoreria statului, pentru care exista obligatia legala de bonificare de dobanzi, precum si termenele si conditiile de plata a dobanzilor se stabilesc prin conventii incheiate intre reprezentantii Ministerului Finantelor si ai titularilor de depozite, desemnati de institutiile respective.
    Prin aceleasi conventii se stabilesc si nivelul ratelor pentru dobanzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum si termenele si conditiile de plata ori de compensare. In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate conveni si aproba ca stingerea obligatiei de plata a dobanzilor catre trezoreria statului - prin compensare - sa depaseasca anul curent.
    La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobanzile de incasat si de platit la si din trezoreria generala a statului, Ministerul Finantelor are obligatia de a se incadra in obiectivele politicii monetare a Guvernului si a Bancii Nationale a Romaniei.
    Dobanda pentru disponibilitatile trezoreriei statului, folosite la finantarea temporara a deficitului bugetului de stat din anul precedent si din anul curent, se calculeaza lunar la nivelul dobanzii medii platite de trezoreria statului pentru disponibilitatile si depozitele pastrate in contul general al trezoreriei statului si se plateste la termenul stabilit de Ministerul Finantelor.
    La disponibilitatile pastrate in contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea in lei a imprumuturilor guvernamentale externe, se aplica dobanda la nivelul taxei oficiale a scontului a Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru neplata in termen a ratelor scadente la imprumuturile si avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobanzilor aferente acestora, se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere, prevazute de dispozitiile legale pentru neplata impozitelor si taxelor la bugetul de stat.
    Diferentele constatate la calculul dobanzilor, de incasat si de platit la si din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilitatilor si depozitelor in contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exercitiului curent, se anuleaza.
    Art. 8
    Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe baza de aprobari anterioare prezentei ordonante, Ministerul Finantelor va urmari recuperarea acestora si va propune Guvernului, spre aprobare, masuri de regularizare.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor elaboreaza bilantul general al trezoreriei statului in structura stabilita de acesta.
    Bilantul anual, impreuna cu contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului se prezinta Guvernului, pentru aprobare, pana la data de 31 mai a anului urmator celui de executie.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei statului.
    Bugetul trezoreriei statului cuprinde atat la venituri, cat si la cheltuieli, dobanzile, comisioanele si majorarile de intarziere incasate, respectiv platite la si din trezoreria statului, precum si alte incasari si plati pentru operatiunile care decurg din imprumuturi, avansuri, plasamente ori din pastrarea si administrarea depozitelor in trezoreria statului.
    In cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevad si taxele postale pentru transmiterea in contul general al trezoreriei statului a sumelor incasate in numerar din impozite si taxe, taxele si comisioanele pentru expedierea documentelor privind operatiunile trezoreriei statului, precum si comisioanele platite bancilor comerciale si Casei de Economii si Consemnatiuni pentru operatiunile pe care acestea le executa in contul trezoreriei statului.
    Taxele si comisioanele respective se negociaza intre reprezentantii Ministerului Finantelor si cei ai unitatilor prestatoare de servicii, in care scop se incheie conventii bilaterale in care se prevad nivelul taxelor si al comisioanelor, termenele de plata, precum si conditiile in care se pot modifica conventiile respective.
    In cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea si cheltuieli de capital pentru achizitii de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfasurarii activitatii trezoreriei statului.
    Bugetul trezoreriei statului se intocmeste anual si se prezinta spre aprobare Guvernului, o data cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.
    Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial si ori de cate ori este necesar, de catre Guvern, la propunerea justificata a Ministerului Finantelor, in functie de schimbarile intervenite in politica monetara, cu deosebire in cea a dobanzilor, de modificarile care apar in rulajele depozitelor care se pastreaza in trezoreria statului, fata de cele avute in vedere la fundamentarea si aprobarea bugetului trezoreriei statului.
    Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. Ministerul Finantelor poate aproba, incepand cu semestrul II al fiecarui an, modificari intre pozitiile de cheltuieli cuprinse ca detalii in bugetul trezoreriei statului, in functie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobanzi si de evolutia nivelului ratei dobanzilor.
    Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul imediat urmator ca resursa a trezoreriei statului si se utilizeaza, dupa scaderea creantelor trezoreriei statului devenite insolvabile, in principal, pentru serviciul datoriei publice externe.
    Guvernul, in situatii speciale si fundamentate, poate aproba ca, din excedentul rezultat din executia anuala definitiva a bugetului trezoreriei statului, sa compenseze, partial sau total, dobanzile datorate pentru disponibilitatile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent si din anul curent, precum si imprumuturile temporare si dobanzile aferente acestor imprumuturi acordate bugetelor fondurilor speciale.
    Art. 11
    Creantele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale, precum si din alte operatiuni derulate prin trezoreria statului, se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de reglementarile legale pentru creantele bugetare.
    Creantele trezoreriei statului se prescriu in termen de 10 ani de la crearea lor.
    Creantele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe baza de hotarari definitive ale instantelor de judecata, inclusiv cheltuielile de judecata, se suporta in conditiile prevazute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanta.
    Art. 12
    Efectuarea de catre institutiile publice de incasari si plati in conturi deschise in afara contului general al trezoreriei statului ori in alte conturi decat cele stabilite prin prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotarare a Guvernului.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Contraventiilor prevazute la alin. 1 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
    Art. 13
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor va elabora si va transmite tuturor institutiilor interesate instructiuni privind functionarea trezoreriei statului.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 66/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 66 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 66/1994
OUG 146 2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 502 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordonanţa 35 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordin 1321 1999
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.059/1999
Ordin 1059 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de aplicare a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordonanţa 120 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Ordonanţa 97 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Ordonanţa 49 1997
pentru modificarea si completarea reglementarilor privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu