E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Hotărârea 973 1994
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Decizia 4 1994
Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 33 1994
Ordonanţa 3 1992 completat de Ordonanţa 33 1994
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Decizia 3 1994
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Hotărârea 94 1994
Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 6 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 6 din actul Ordonanţa 3 1992 completat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 17 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 13 din actul Ordonanţa 3 1992 abrogat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 23 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 6 1994
Articolul 25 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 6 1994
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Decizia 1 1993
Ordonanţa 3 1992 modificat de OUG 1 1993
Ordonanţa 3 1992 completat de Hotărârea 393 1993
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Ordonanţa 5 1993
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Legea 32 1993
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Hotărârea 233 1993
Articolul 41 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Legea 130 1992
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Hotărârea 406 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 3 din 27 iulie 1992

privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 17 august 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul proprietatii bunurilor, precum si asupra celor privind prestarile de servicii.
    Valoarea adaugata, in sensul prezentei ordonante, este echivalenta cu diferenta dintre vinzarile si cumpararile aceluiasi stadiu al circuitului economic.
    Taxa se aplica asupra valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic si reprezinta un venit al bugetului de stat.

    CAP. 2
    Sfera de aplicare

    Subcapitolul I
    Operatiuni impozabile
    Art. 2
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante, efectuate de o maniera independenta de catre persoane fizice sau juridice, privind:
    a) livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale;
    b) transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice;
    c) importul de bunuri si servicii.
    Sint asimilate cu livrarile de bunuri si prestarile de servicii, in sensul prezentei ordonante, si urmatoarele operatiuni:
    2.1. vinzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data;
    2.2. preluarea de catre agentul economic a unor bunuri achizitionate sau fabricate de acesta, in vederea folosirii, sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit, cu exceptia celor ce se incadreaza in plafoanele stabilite conform legii bugetare pentru donatii facute in scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, precum si pentru cheltuielile de protocol, reclama si publicitate;
    2.3. prestarea de catre agentii economici a unor servicii cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice, cu exceptiile prevazute la alineatul precedent;
    2.4. utilizarea de catre agentii economici, pentru activitatea proprie, a unor produse sau servicii realizate in unitatile acestora, cu exceptia celor incorporate direct in bunurile sau serviciile supuse taxei pe valoarea adaugata.
    Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre doua sau mai multe persoane, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct spre beneficiarul final.
    Art. 3
    Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avind caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
    Persoanele juridice de mai sus sint supuse taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, pentru obtinerea de profit.

    Subcapitolul II
    Teritorialitatea
    Art. 4
    Sint supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei.
    Bunurile provenite din import sint impozabile in Romania la intrarea acestora in tara si inregistrarea declaratiei vamale.
    Prestarile de servicii sint impozabile atunci cind sint utilizate in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.

    Subcapitolul III
    Reguli de impozitare
    Art. 5
    Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se impart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, dupa cum urmeaza:
    a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota stabilita prin prezenta ordonanta. Pentru aceste operatiuni, taxa se calculeaza asupra sumelor obtinute din vinzari de bunuri sau prestari de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic, pina la consumatorul final inclusiv.
    Din taxa facturata corespunzator sumele reprezentind contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate sau realizate in unitatile proprii destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    b) operatiuni la care se aplica cota zero. La aceste operatiuni, furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate sau realizate in unitatile proprii, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    c) operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    Aceste operatiuni sint reglementate prin ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxelor aferente intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa.

    Subcapitolul IV
    Operatiuni scutite
    Art. 6
    Sint scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuata in tara de:
    a) unitatile sanitare si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, aziluri, case de copii si altele autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala;
    b) unitatile de stiinta si invatamint, de cultura si sport, in cadrul invatamintului general, liceal, superior, scolilor profesionale, complementare, de meserii sau postliceale, scolilor de maistri, centrelor de perfectionare a pregatirii profesionale, invatamintului postuniversitar, precum si de persoane fizice care dau lectii particulare legate de aceste forme de invatamint, gradinite, tabere de copii si tineret, precum si unitatile de invatamint cu scop social;
    c) persoanele fizice care presteaza munca la domiciliu, ale caror venituri sint asimilate salariilor;
    d) liber-profesionistii autorizati, care isi desfasoara activitatea individual;
    e) gospodariile agricole individuale si asociatiile de tip privat ale acestora;
    f) organizatiile de nevazatori, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice in care isi desfasoara activitatea, potrivit legii, membrii acestora;
    g) cantinele organizate pe linga unitatile de invatamint, agentii economici si sociali, institutiile publice, pentru vinzarile de preparate culinare proprii catre personalul care isi desfasoara activitatea in unitatile respective, cu exceptia celor care functioneaza cu regim de alimentatie publica;
    h) institutiile bancare, financiare, de asigurari si reasigurari, loteria nationala, Monetaria Statului pentru producerea de medalii, insigne si monede;
    i) sint, deasemenea, scutite:
    i) 1. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru cimitire, monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, inclusiv livrarea unor obiecte de uz funerar;
    i) 2. incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, tirguri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci;
    i) 3. activitatile de tiparire si vinzare a timbrelor, la valoarea declarata;
    i) 4. vinzarile de opere de arta originale, efectuate de autori;
    i) 5. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
    i) 6. editari, tipariri si vinzari de carti, ziare, reviste, prestarile efectuate de radio si televiziune, exclusiv activitatile cu caracter de publicitate si reclama, precum si publicatiile pornografice sau care incita la violenta;
    i) 7. arendarile de pamint si inchirierile de cladiri si utilaje de intrebuintare agricola;
    i) 8. operatiunile de vinzare a deseurilor din industrie si a materialelor recuperate, precum si cele de intermediere, de comision sau de alta natura legate de acestea;
    i) 9. vinzarile de terenuri, cu exceptia celor destinate constructiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane si rurale pe care sint amplasate constructiile sau alte amenajari ale localitatilor;
    i) 10. aportul de bunuri si servicii la capitalul social al societatilor comerciale;
    i) 11. produsele si serviciile importante pentru consumul populatiei prevazute in anexa;
    i) 12. activitatile agentilor economici, precum si ale unitatilor economice din cadrul altor persoane juridice care realizeaza un venit total din activitatea de baza si alte activitati, declarat la organul fiscal competent, de pina la 10 milioane lei anual.
    In situatia realizarii unui venit superior plafonului de mai sus, agentii economici devin platitori de taxa pe valoarea adaugata incepind cu data de 1 a lunii a doua celei in care plafonul a fost depasit. In acest caz, agentilor economici le revin toate obligatiile prevazute la art. 25 din prezenta ordonanta.
    Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, agentii economici nu mai beneficiaza de scutire, chiar daca ulterior realizeaza un venit total inferior plafonului de 10 milioane lei anual.
    B. Operatiuni de import:
    a) bunurile din import care, potrivit legii, sint scutite de taxa vamala, cu exceptia celor prevazute la art. 13 din Legea nr. 35/1991;
    b) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti, in strainatate;
    c) cumpararile de aur ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Scutirile de taxa pe valoarea adaugata la unele bunuri si servicii realizate in tara se aplica si la bunurile si serviciile similare din import.
    La bunurile si serviciile din import supuse taxei pe valoarea adaugata nu se aplica plafonul de scutire prevazut la lit. A. i) 12 din prezentul articol.

    Subcapitolul V
    Operatiuni impozabile prin optiune
    Art. 7
    Agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de catre Ministerul Economiei si Finantelor si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepind cu luna urmatoare datei aprobarii.

    Subcapitolul VI
    Platitorii taxei pe valoarea adaugata
    Art. 8
    Taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre persoanele fizice sau juridice care efectueaza, de o maniera independenta, in mod obisnuit sau ocazional, una sau mai multe operatiuni impozabile prevazute de prezenta ordonanta.
    Pentru bunurile din import, taxa pe valoarea adaugata se plateste de persoanele fizice sau juridice importatoare, direct sau prin intermediari.
    Pentru bunurile din import inchiriate, precum si pentru operatiunile de publicitate, consulting, studii si cercetare, cesiuni sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare, efectuate de un prestator cu sediul sau domiciliul in strainatate si folosite de beneficiari cu sediul sau domiciliul in Romania, taxa se plateste de beneficiari.
    Art. 9
    Agentul economic care inscrie taxa pe valoarea adaugata pe o factura sau document inlocuitor este obligat sa achite suma respectiva la bugetul de stat, chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila potrivit prezentei ordonante.

    CAP. 3
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 10
    Obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare si prestarii serviciilor.
    In cazul livrarii partiale sau executarii partiale de servicii, obligatia de plata se determina corespunzator valorii bunurilor livrate sau serviciilor prestate.
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate, precum si pentru cele care dau nastere la decontari sau incasari succesive, faptul generator intervine la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, dupa caz, la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Art. 11
    Pentru operatiunile prevazute mai jos, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri, sau la data receptiei de catre beneficiari pentru serviciile de import;
    b) data vinzarii bunurilor catre beneficiari in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau consignatie;
    c) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic, in vederea folosirii, sub orice forma, sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit;
    d) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre agentii economici a unor servicii, cu titlu gratuit, pentru alte persoane fizice sau juridice;
    e) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vindute prin masini automate;
    Art. 12
    Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat.
    Taxa pe valoarea adaugata este exigibila pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobiliare, prestarile de servicii si pentru operatiunile specificate la art. 11 din prezenta ordonanta, la realizarea faptului generator.
    Prin derogare, atunci cind emiterea facturii sau a unui document inlocuitor are loc inaintea momentului in care bunurile au fost livrate, expediate sau puse la dispozitia cumparatorului, taxa este exigibila la data emiterii documentelor respective.
    Pentru prestarile de servicii, inclusiv lucrarile imobiliare, la care se incaseaza avansuri sau se fac decontari succesive, cu autorizarea organului fiscal competent, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura sau alt document inlocuitor.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot, in conditiile si pentru lucrarile stabilite prin hotarirea Guvernului, sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor.

    CAP. 4
    Baza de impozitare

    Art. 13
    Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Baza de impozitare este determinata de:
    a) preturile negociate intre vinzator si cumparator, precum si de alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
    b) tarifele negociate pentru prestari de servicii;
    c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri, pentru operatiunile de intermediere;
    d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate sub diferite forme angajatilor sau altor persoane;
    e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import;
    f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate pentru folosinta proprie de un agent economic sau cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice;
    g) preturile vinzarilor efectuate din depozitele vamii sau stabilite prin licitatie;
    h) pretul biletelor de participare la formele de loterie, pronosticuri, pariuri, jocuri de noroc sau alte asemenea forme autorizate.
    Art. 14
    Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului;
    b) sumele primite cu titlu de penalitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
    c) dobinzile percepute pentru platile cu intirziere.
    Art. 15
    In cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse in facturi sau in documente similare, suma impozabila va fi redusa corespunzator. In acelasi mod se procedeaza si in situatia in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa.

    CAP. 5
    Cotele de impozitare

    Art. 16
    Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanta asupra bazei de impozitare determinate in conditiile art. 13.
    Art. 17
    In Romania se aplica urmatoarele cote:
    A. Cota de 18% pentru operatiunile impozabile obligatoriu privind livrarile de bunuri, transferurile imobiliare si prestarile de servicii, din tara si din import.
    B. Cota zero pentru:
    a) operatiunile de export de bunuri si servicii efectuate de agenti economici cu sediul in Romania;
    b) serviciile prestate de catre comisionari sau alti intermediari, care intervin in operatiunile de export;
    c) vinzarile de bunuri si prestarile de servicii catre persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania, cum sint:
    c) 1. bunuri sau servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor pe baza de reciprocitate;
    c) 2. bunuri cumparate de comerciantii straini din expozitiile organizate in Romania, precum si bunurile cumparate din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania, in conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

    CAP. 6
    Regimul deducerilor

    Art. 18
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor sau serviciilor destinate realizarii de operatiuni impozabile.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturata pentru bunurile livrate sau serviciile prestate si a taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate sau executate in unitatile proprii, destinate realizarii operatiunilor impozabile.
    Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante, pe baza de deconturi ale platitorilor.
    Art. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, agentii economici sint obligati:
    a) sa justifice, prin documente legal intocmite, cuantumul taxei;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sint destinate pentru nevoile firmei si sint proprietatea acesteia.
    Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura sau alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea de operatiuni impozabile.
    Art. 20
    Agentii economici care folosesc, pentru nevoile firmei, bunuri si servicii achizitionate sau realizate in unitatile proprii, au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca realizeaza exclusiv operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata.
    In situatia in care realizeaza atit operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata, cit si operatiuni scutite de plata acestei taxe, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor impozabile.
    Art. 21
    Dreptul de deducere se exercita pe doua cai:
    a) prin retinerea din suma reprezentind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile de bunuri sau serviciile prestate, a taxei aferente intrarilor;
    b) prin rambursarea de catre organul fiscal a sumei reprezentind diferenta dintre taxa aferenta intrarilor si taxa facturata de agentul economic pentru livrarile de bunuri sau serviciile prestate.
    Art. 22
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, deducerea prevazuta la art. 21 lit. a) se face lunar.
    Art. 23
    Rambursarea diferentei de taxa prevazute la art. 21 lit. b) se efectueaza la cerere, pe baza documentatiei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor si a verificarilor efectuate de catre organele acestuia, astfel:
    - lunar, pentru operatiunile de export;
    - trimestrial sau anual, in functie de suma minima de rambursat stabilita prin hotarire a Guvernului, in celelalte cazuri.
    Art. 24
    Prin hotarire a Guvernului se pot stabili cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari ale taxei pe valoarea adaugata, Ministerul Economiei si Finantelor poate cere cautiuni personale sau solidare pentru eventuale sume incorect rambursate.

    CAP. 7
    Obligatiile platitorilor

    Art. 25
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au urmatoarele obligatii:
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare conform modelului aprobat de Ministerul Economiei si Finantelor, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sau a modificarii conditiilor de exercitare a acesteia.
    Agentii economici care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de venit prevazut la art. 6 din prezenta ordonanta, depun declaratia de inregistrare pina la finele lunii urmatoare celei in care au realizat depasirea;
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor privind transferul proprietatii bunurilor si prestarile de servicii:
    a) sa emita facturi fiscale sau documente inlocuitoare pentru operatiunile impozabile realizate, in care sa consemneze, in mod distinct:
    - numarul de inregistrare fiscala;
    - data emiterii;
    - numele si adresa furnizorului;
    - numele si adresa beneficiarului;
    - denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
    - preturile unitare si valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    - cota de taxa pe valoarea adaugata;
    - suma taxei pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata inscrisa pe o factura sau document inlocuitor este datorata bugetului de stat, chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila sau daca taxa inscrisa este mai mare decit cea legala;
    b) cumparatorii sint obligati sa solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau documente inlocuitoare pentru toate bunurile sau serviciile achizitionate si sa verifice inscrierea in documentele respective a datelor prevazute la lit. a) de mai sus;
    c) platitorii de taxa pe valoarea adaugata sint scutiti de obligatia emiterii unei facturi fiscale, in cazul urmatoarelor operatiuni:
    c) 1. transporturi cu taximetre;
    c) 2. folosirea de catre agentii economici a unor bunuri si servicii executate in unitatile proprii;
    c) 3. vinzari de bunuri si prestari de servicii catre populatie pe baza de bonuri fara nominalizari privind cumparatorul;
    c) 4. alte operatiuni stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor;
    d) importatorii sint obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import si sa determine, potrivit legii, valoarea in vama, taxele vamale, alte taxe si accizele datorate de acestia si, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    a) sa tina in mod regulat evidenta contabila potrivit normelor in vigoare, care sa le permita sa determine suma impozabila si taxa pe valoarea adaugata datorata pentru livrarile si serviciile efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor sau sa aiba un registru cu pagini numerotate in care sa inscrie zilnic, fara stersaturi si spatii neutilizate, elementele necesare pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata pentru vinzari si deductibila pentru intrari.
    Documentele justificative si modul de reflectare in evidenta contabila sau in registre a operatiunilor prevazute la alineatul precedent se vor stabili de Ministerul Economiei si Finantelor;
    b) sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal, lunar, la termenul si potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor, deconturi privind suma impozabila si taxa exigibila;
    c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare stabilirii operatiunilor impozabile executate atit la sediul principal, cit si la sucursale sau agentii;
    d) sa furnizeze organelor fiscale, pina la data de 15 august a fiecarui an, informatiile referitoare la operatiunile impozabile prevazute pentru anul urmator.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pina la data de 25 a lunii urmatoare, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal competent sau la bancile comerciale, dupa caz;
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta produselor din import la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale; pentru bunurile din import care nu sint supuse taxelor vamale, dar sint supuse taxei pe valoarea adaugata, importatorii sint obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import si sa achite taxa pe valoarea adaugata conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale;
    c) in caz de incetare a activitatii, sa achite taxa datorata bugetului de stat, concomitent cu cererea inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Formularele pentru facturi, documentele inlocuitoare ale acestora, borderourile zilnice de vinzare, incasare si alte documente necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de Ministerul Economiei si Finantelor si sint obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 27
    Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata, iar cei care au obiect de activitate comertul cu amanuntul, activitati hoteliere, prestari de servicii catre populatie si alte activitati de asemenea natura au si obligatia instalarii aparatelor de marcat care sa corespunda cerintelor pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 28
    Corectarea taxei facturate in mod eronat de catre un agent economic se va efectua prin emiterea unei noi facturi, in rosu, pentru sumele ce urmeaza a fi scazute, si in negru, pentru cele de adaugat.
    Art. 29
    Termenul de prescriptie a drepturilor bugetului de stat sau ale platitorilor, rezultate din prezenta ordonanta, este de 5 ani de la data prevazuta pentru exercitarea acestora.
    Art. 30
    Impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in valoarea materiilor prime si materialelor aflate in stoc sau incorporate in productia neterminata sau in produsele finite existente in unitati la data aplicarii prezentei legi nu este deductibil din taxa pe valoarea adaugata dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent produsele exportate, pentru care se va restitui impozitul pe circulatia marfurilor, potrivit autorizarii si metodologiei in vigoare pina la data aplicarii prezentei ordonante.
    Art. 31
    Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii facturate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se aplica taxa pe valoarea adaugata, indiferent de data incheierii contractelor, a executarii produselor sau prestarii serviciilor.
    Art. 32
    Organele fiscale au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la platitorii taxei pe valoarea adaugata privind respectarea acestei ordonante, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop, au dreptul sa ceara platitorilor sa prezinte evidentele si documentele aferente sau orice alte elemente ce pot avea legatura cu verificarea.
    In situatia in care, in urma verificarii efectuate, rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibila si exigibila si de a proceda la urmarirea diferentei de plata sau la restituirea sumelor incasate in plus, dupa caz.
    In cazul in care facturile, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc sau sint incomplete, in ce priveste cantitatile, preturile si tarifele practicate pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii ori taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, organelor fiscale vor proceda la reimpozitare prin estimare.
    Art. 33
    Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare, la cererea agentului economic platitor.
    Art. 34
    Neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata, in termenul stabilit, atrage majorarea sumei de plata cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere.
    Calculul majorarilor de intirziere se face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pina la ziua platii taxei datorate inclusiv.
    In cazurile in care se constata intirzieri repetate sau intentionate ale platii taxei datorate bugetului de stat, Ministerul Economiei si Finantelor poate dispune suspendarea activitatii agentului economic pina la efectuarea platii.
    Art. 35
    Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 36
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen la organele fiscale a declaratiei de inregistrare sau de scoatere din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si a decontului privind suma impozabila si taxa exigibila;
    b) refuzul de a furniza organelor fiscale toate informatiile necesare stabilirii operatiunilor impozabile, potrivit reglementarilor prevazute la art. 25 din prezenta ordonanta;
    c) tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentei tehnico-operative sau contabile privind operatiunile impozabile si calculul taxei pe valoarea adaugata datoare bugetului de stat;
    d) nerespectarea de catre organele bancare a prevederilor art. 35 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 100 mii lei la 150 mii lei, iar contraventia prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 600 mii lei la 1 milion lei.
    In situatia in care se constata tinerea eronata a evidentelor, cu scopul vadit de a reduce taxa datorata bugetului de stat sau de a obtine o rambursare necuvenita, unitatile platitoare varsa la bugetul de stat taxa sustrasa, o amenda egala cu valoarea acesteia precum si majorarile de intirziere prevazute la art. 34 din prezenta ordonanta.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si de aparatul teritorial din subordinea acestuia, conform Legii nr. 34/1968, cu exceptia art. 25, art. 26 si art. 27.
    Art. 37
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea taxei pe valoarea adaugata, a majorarilor de intirziere si a amenzilor se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii agentului economic platitor si se rezolva de catre Directia generala a finantelor publice si a controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deciziei date, se poate face contestatie la Ministerul Economiei si Finantelor care, in cel mult 60 de zile de la inregistrare, este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonante.
    Art. 38
    Contestatiile cu privire la stabilirea taxei pe valoarea adaugata sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, platitorii sint obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate. In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu suma redusa.
    Art. 39
    Ministerul Economiei si Finantelor si celelalte ministere vor asigura luarea masurilor necesare privind pregatirea introducerii taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 40
    Normele de aplicare a dispozitiilor din prezenta ordonanta se aproba prin hotarire a Guvernului.
    Art. 41
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1993.
    Pe data aplicarii prezentei ordonante se abroga Hotarirea Guvernului nr. 7 din 10 ianuarie 1991 privind unele masuri financiare pentru stimularea suplimentara a exportului, precum si prevederile privind impozitul pe circulatia marfurilor din Hotarirea Guvernului nr. 779 din 15 noiembrie 1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor si accizele.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul economiei
                       si finantelor,
                       George Danielescu

                       Ministrul bugetului,
                       veniturilor statului si
                       controlului financiar,
                       Florian Bercea

    ANEXA 1

                                  LISTA
produselor si serviciilor livrate in reteaua de desfacere catre populatie, scutite de plata taxei pe valoarea adaugata

    1. Carne si maruntaie comestibile in stare proaspata, refrigerata sau congelata;
    2. Lapte de consum, inclusiv lapte praf;
    3. Piine alba simpla, integrala si neagra;
    4. Ulei comestibil din floarea-soarelui si soia;
    5. Unt;
    6. Medicamente de uz uman si veterinar, inclusiv sub forma de substante farmaceutice;
    7. Proteze si produse ortopedice;
    8. Combustibili pentru incalzit si prepararea hranei: lemne de foc, carbuni, combustibil tip M.P. si lichid usor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat si gaze naturale;
    9. Energie electrica pentru consum casnic;
    10. Energie termica pentru consum casnic;
    11. Transportul in comun urban de calatori.

    NOTA:
    Produsele prevazute la poz. nr. 1   7 sint scutite atit la producator, cit si in reteaua de desfacere cu amanuntul.
    Nu sint scutite livrarile de produse catre unitatile de alimentatie publica si cele care practica adaosul comercial de alimentatie publica.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 3/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 3 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 3/1992
Hotărârea 973 1994
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Decizia 4 1994
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994
Ordonanţa 33 1994
referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
Decizia 3 1994
privind aprobarea solutiilor unice referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994
Hotărârea 94 1994
cu privire la modificarea si completarea Normelor, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 233/1993, pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si Ordonanta Guvernului nr. 6/1994
Ordonanţa 6 1994
referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoare adaugata
Decizia 1 1993
privind aprobarea solutiilor unice referitoare la aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, aprobata prin Legea nr. 130/1992
OUG 1 1993
privind unele masuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata
Hotărârea 393 1993
cu privire la completarea normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin H. G. nr. 233/1993
Ordonanţa 5 1993
privind solutionarea unor cazuri de imposibilitate de plata a unor agenti economici, prin aplicarea regimului de deducere, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 aprobata prin Legea nr. 130/1992, la unele produse scutite de taxa pe valoarea adaugata
Legea 32 1993
pentru punerea in aplicare, cu incepere de la 1 iulie 1993, a Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata - aprobata prin Legea nr. 130/1992-, emisa in baza Legii nr. 81/1992
Hotărârea 233 1993
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxele pe valoarea adaugata
Legea 130 1992
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Hotărârea 406 1992
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei nr. 3/1992 referitoare la taxa pe valoarea adaugata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu